Trudexa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

адалимумаб

Предлага се от:

Abbott Laboratories Ltd.

АТС код:

L04AA17

INN (Международно Name):

adalimumab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Spondylitis, Ankylosing; Arthritis, Rheumatoid; Arthritis, Psoriatic; Crohn Disease

Терапевтични показания:

Ревматоиден arthritisTrudexa в комбинация с метотрексат е показан за лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към болест-модифициращи противоревматических медикаменти, включително метотрексат, е неадекватен. лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. Trudexa може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Trudexa доказано е, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. Псориатичен arthritisTrudexa е показан за лечение на активна и прогресивното псориатичен артрит при възрастни, когато в отговор на предишния заболевани-дорабатывая анти-ревматични лекарства терапия е неадекватна.. Анкилозиращ spondylitisTrudexa е показан за лечение на възрастни пациенти с тежък активен анкилозирующим спондилитом, при които е бил недостатъчен отговор към традиционната терапия. DiseaseTrudexa на крон е показан за лечение на тежък активен болестта на Крон, при пациенти, които не е отговорено, въпреки пълен и адекватен курс на лечение с кортикостероиди и/или иммунодепрессанты; или които не могат да понасят или имат медицински противопоказания за такава терапия. За индукционно лечение, Trudexa трябва да се дава в комбинация с cortiocosteroids. Trudexa може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към кортикостероиди или при продължаване на лечението с кортикостероиди не е уместно (виж раздел 4.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2003-09-01

Листовка

                127
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
128
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TRUDEXA 40 mg инжекционен разтвор във
флакони
Адалимумаб (Adalimumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете листовката. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Вашият лекар ще Ви даде също сигнална
карта на пациента, която съдържа важна
информация за безопасност, която
трябва да зна
ете преди да Ви се приложи Trudexa и по
време на лечението с Trudexa. Пазете
сигналната карта на пациента заедно с
листовката
за пациента.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, моля попитайте Вашия лекар
или аптекар.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независим
о от това, че техните симптоми са
същите както Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите реакции се
задълбочи или ако забележите нежелани
реакции,
които не са описани в тази листовка,
моля съобщете на Вашия лекар или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво е Trudexa и за какво се използва
2.
Преди да използвате Trudexa
3.
Как да използвате Trudexa
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТA
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Trudexa 40 mg инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка еднократна доза във флакон от 0,8
ml съдържа
40 mg адалимумаб (_adalimumab_).
Адалимумаб е рекомбинантно човешко
моноклонално антитяло, извлечено от
клетки от
яйчници на китайски хамстери.
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ревматоиден артрит
Trudexa в комбинация с метотрексат е
показана за:
лечение на умерено изразена до тежка
форма на активен ревматоиден артрит
при
възрастни пациенти, когато отговорът
към модифициращите заболяването
антиревматични лекарствени продукти,
включително метотрексат е
недостатъчен.
лечение на тежка, активна и напреднала
форма на ревматоиден артрит при
възрастни,
които не са лекувани преди с
метотрексат.
Trudexa може да се при
лага като монотерапия в случай на
непоносимост към метотрексат или
когато продължителното лечение с
метотрексат не е подходящо.
Trudexa показва намаляване степента на
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-02-2008
Листовка Листовка чешки 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-02-2008
Листовка Листовка датски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-02-2008
Листовка Листовка немски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-02-2008
Листовка Листовка естонски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-02-2008
Листовка Листовка гръцки 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-02-2008
Листовка Листовка английски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-02-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-02-2008
Листовка Листовка френски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-02-2008
Листовка Листовка италиански 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-02-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-02-2008
Листовка Листовка латвийски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-02-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-02-2008
Листовка Листовка литовски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-02-2008
Листовка Листовка унгарски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-02-2008
Листовка Листовка малтийски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-02-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-02-2008
Листовка Листовка нидерландски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-02-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-02-2008
Листовка Листовка полски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-02-2008
Листовка Листовка португалски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-02-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-02-2008
Листовка Листовка румънски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-02-2008
Листовка Листовка словашки 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-02-2008
Листовка Листовка словенски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-02-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-02-2008
Листовка Листовка фински 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-02-2008
Листовка Листовка шведски 15-02-2008
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-02-2008

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите