Topotecan Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

топотекан

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

L01CE01

INN (Международно Name):

topotecan

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Ovarian Neoplasms; Uterine Cervical Neoplasms; Small Cell Lung Carcinoma

Терапевтични показания:

Topotecan monotherapy is indicated for the treatment of: , patients with metastatic carcinoma of the ovary after failure of first line or subsequent therapy;, patients with relapsed small cell lung cancer [SCLC] for whom re-treatment with the first-line regimen is not considered appropriate. , Топотекана в комбинация с цисплатином е показан за пациенти с медиална рецидивиращи на шийката на матката след лъчетерапия и за пациенти със състояние на заболявания на WBI . Пациентите с предварително въздействие на цисплатина, се нуждаят от постоянно безплатно лечение на интервал, за да оправдае лечение с комбинация.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-09-21

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ТОПОТЕКАН TEVA 1 MG/1 ML КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
топотекан (topotecan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани реакции
, уведомете Вашия лекар или
медицинската
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Топотекан Teva и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Топотекан Teva
3.
Как да приемате Топотекан Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Топотекан Teva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТОПОТЕКАН TEVA И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Топотекан Teva помага за унищожаване на
туморните клетки.
Топотекан Teva се използва за лечение
на:
-
РАК НА ЯЙЧНИЦИТЕ ИЛИ ДРЕБНОКЛЕТЪЧЕН
РАК НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ
, който се възвръща след
химиотера
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Топотекан Teva 1 mg/1 ml концентрат за
инфузионен разтвор
Топотекан Teva 4 mg/4 ml концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Топотекан Teva 1 mg/1 ml концентрат за
инфузионен разтвор
1 ml от концентрата за инфузионен
разтвор съдържа 1 mg топотекан (topotecan)
(като
хидрохлорид).
Топотекан Teva 4 mg/4 ml концентрат за
инфузионен разтвор
Един ml от концентрата за инфузионен
разтвор съдържа 1 mg топотекан (като
хидрохлорид).
Един флакон от 4 ml концентрат за
инфузионен разтвор съдържа 4 mg
топотекан (като
хидрохлорид).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор.
Бистра, бледожълта течност pH = 2,0-2,6.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Монотерапия с топотекан е показана за
лечение на:

пациенти с метастатичен карцином на
яйчника след неуспех на първа линия
или
последваща терапия.

пациенти с рецидив на дребноклетъчен
белодробен карцином (SCLC), при които
повторното приложение на лечението от
първа линия не се счита за подходящо
(вж. точка
5.1).
Топотекан в комбинация с цис
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-07-2018
Листовка Листовка чешки 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-07-2018
Листовка Листовка датски 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-07-2018
Листовка Листовка немски 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-07-2018
Листовка Листовка естонски 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-07-2018
Листовка Листовка гръцки 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-07-2018
Листовка Листовка английски 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-10-2009
Листовка Листовка френски 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-07-2018
Листовка Листовка италиански 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-10-2009
Листовка Листовка латвийски 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-10-2009
Листовка Листовка литовски 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-07-2018
Листовка Листовка унгарски 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-07-2018
Листовка Листовка малтийски 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-10-2009
Листовка Листовка нидерландски 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-10-2009
Листовка Листовка полски 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-07-2018
Листовка Листовка португалски 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-10-2009
Листовка Листовка румънски 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-07-2018
Листовка Листовка словашки 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-07-2018
Листовка Листовка словенски 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-07-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-10-2009
Листовка Листовка фински 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-07-2018
Листовка Листовка шведски 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-07-2018
Листовка Листовка норвежки 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-07-2018
Листовка Листовка исландски 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-07-2018
Листовка Листовка хърватски 13-07-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-07-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите