Tekturna

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

алискирен

Предлага се от:

Novartis Europharm Ltd.

АТС код:

C09XA02

INN (Международно Name):

aliskiren

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2007-08-22

Листовка

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tekturna 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 150 m
g алискирен (
_aliskiren_
) (
като хемифумарат).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бледорозова, двойноизпъкнала, кръгла
таблетка с отпечатано ‘IL’ от едната
страна и ‘NVR’ от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПО
КАЗАНИЯ
Лечение на есенциална хипертония.
4.2
ДОЗИРОВКА И НА
ЧИН НА ПРИЛО
ЖЕНИЕ
Препоръчваната доза на Tekturna е
150 m
g веднъж дневно. При пациенти, при
които
артериалното налягане не се
контролира адекватно, дозата може да
се увеличи до 300 mg
веднъж дневно.
Траен антихипертензивен ефект се
наблюдава до две седмици (85-90%) след
започване на
лечението с доза от 150 mg веднъж дневно.
Tekturna може да се използва
самостоятелно или в комбинация с
дру
ги антихипертензивни
средства (вж. точки 4.4 и 5.1).
Tekturna трябва да се приема
веднъж дневно с
лека храна, за предпочитане по едно и
също
време всеки ден. Tekturna не трябва да се
приема едновременно със со
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tekturna 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 150 m
g алискирен (
_aliskiren_
) (
като хемифумарат).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бледорозова, двойноизпъкнала, кръгла
таблетка с отпечатано ‘IL’ от едната
страна и ‘NVR’ от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПО
КАЗАНИЯ
Лечение на есенциална хипертония.
4.2
ДОЗИРОВКА И НА
ЧИН НА ПРИЛО
ЖЕНИЕ
Препоръчваната доза на Tekturna е
150 m
g веднъж дневно. При пациенти, при
които
артериалното налягане не се
контролира адекватно, дозата може да
се увеличи до 300 mg
веднъж дневно.
Траен антихипертензивен ефект се
наблюдава до две седмици (85-90%) след
започване на
лечението с доза от 150 mg веднъж дневно.
Tekturna може да се използва
самостоятелно или в комбинация с
дру
ги антихипертензивни
средства (вж. точки 4.4 и 5.1).
Tekturna трябва да се приема
веднъж дневно с
лека храна, за предпочитане по едно и
също
време всеки ден. Tekturna не трябва да се
приема едновременно със со
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-09-2009
Листовка Листовка чешки 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-09-2009
Листовка Листовка датски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-09-2009
Листовка Листовка немски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-09-2009
Листовка Листовка естонски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-09-2009
Листовка Листовка гръцки 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-09-2009
Листовка Листовка английски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-09-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-09-2009
Листовка Листовка френски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-09-2009
Листовка Листовка италиански 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-09-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-09-2009
Листовка Листовка латвийски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-09-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-09-2009
Листовка Листовка литовски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-09-2009
Листовка Листовка унгарски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-09-2009
Листовка Листовка малтийски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-09-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-09-2009
Листовка Листовка нидерландски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-09-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-09-2009
Листовка Листовка полски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-09-2009
Листовка Листовка португалски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-09-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-09-2009
Листовка Листовка румънски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-09-2009
Листовка Листовка словашки 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-09-2009
Листовка Листовка словенски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-09-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-09-2009
Листовка Листовка фински 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-09-2009
Листовка Листовка шведски 09-09-2009
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-09-2009

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите