Spedra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

аванафила

Предлага се от:

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

АТС код:

G04BE10

INN (Международно Name):

avanafil

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при еректилна дисфункция

Терапевтична област:

Ерективна дисфункция

Терапевтични показания:

Лечение на еректилна дисфункция при възрастни мъже. За това за Spedra, за да бъде ефективен, е необходимо сексуално стимулиране .

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-06-21

Листовка

                57
Б. ЛИСТОВКА
58
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
SPEDRA 50 MG ТАБЛЕТКИ
аванафил (аvanafil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА <ПРИЕМАТЕ> ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Spedra и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Spedra
3.
Как да приемате Spedra
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Spedra
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SPEDRA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Spedra съдържа активното вещество
аванафил. То принадлежи към група
лекарства, наричани
инхибитори на фосфодиестера
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Spedra 50 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 50 mg аванафил
(avanafil).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бледожълти овални таблетки, с
вдлъбнато релефно означение “50” от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на еректилна дисфункция при
възрастни мъже.
За да бъде ефективно действието на
Spedra, е необходима сексуална
стимулация.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Употреба при възрастни мъже _
Препоръчителната доза е 100 mg, които се
вземат при нужда приблизително 15 до 30
минути
преди половия акт (вж. точка 5.1). В
зависимост от ефекта и поносимостта
дозата може да бъде
увеличена максимално до 200 mg или
намалена до 50 mg. Максималната
препоръчителна
честота на приемане е веднъж дневно.
Необходима е сексуална стимулация за
повлияване от
лечението.
_Специални популации _
_Старческа възраст (≥ 65-годишни) _
Корекции на дозата не са необходими
при пациенти в старческа възраст.
Налични са
ограничени данни при пациенти в
старческа възраст, 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-11-2021
Листовка Листовка чешки 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-11-2021
Листовка Листовка датски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-11-2021
Листовка Листовка немски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-11-2021
Листовка Листовка естонски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-11-2021
Листовка Листовка гръцки 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-11-2021
Листовка Листовка английски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-03-2015
Листовка Листовка френски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-11-2021
Листовка Листовка италиански 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-03-2015
Листовка Листовка латвийски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-03-2015
Листовка Листовка литовски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-11-2021
Листовка Листовка унгарски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-11-2021
Листовка Листовка малтийски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-03-2015
Листовка Листовка нидерландски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-03-2015
Листовка Листовка полски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-11-2021
Листовка Листовка португалски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-03-2015
Листовка Листовка румънски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-11-2021
Листовка Листовка словашки 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-11-2021
Листовка Листовка словенски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-03-2015
Листовка Листовка фински 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-11-2021
Листовка Листовка шведски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-11-2021
Листовка Листовка норвежки 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-11-2021
Листовка Листовка исландски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-11-2021
Листовка Листовка хърватски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-03-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите