Fotivda

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

tivozanib

Предлага се от:

Recordati Netherlands B.V.

АТС код:

L01EK03

INN (Международно Name):

tivozanib hydrochloride monohydrate

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Карцином, бъбречна клетка

Терапевтични показания:

Fotivda е показан за първа линия на лечение на възрастни пациенти с напреднала бъбречна карцином (СРС) и за възрастни пациенти които са VEGFR and mTOR пътека инхибитор-наивна след развитието на болестта след една предварителна обработка с цитокини терапия за Разширено СРС. Лечение на често почечно-клетъчен карцином.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-08-24

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
FOTIVDA 890 МИКРОГРАМА ТВЪРДИ КАПСУЛИ
FOTIVDA 1 340 МИКРОГРАМА ТВЪРДИ КАПСУЛИ
тивозаниб (tivozanib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Fotivda и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Fotivda
3.
Как да приемате Fotivda
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Fotivda
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FOTIVDA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Активното вещество във Fotivda е
тивоз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Fotivda 890 микрограма твърди капсули
Fotivda 1 340 микрограма твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Fotivda 890 микрограма твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
тивозанибов хидрохлорид монохидрат,
еквивалентен на
890 микрограма тивозаниб (tivozanib).
_ _
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка твърда капсула съдържа следи от
тартразин (E102) (8-12% от състава на
жълтото
мастило) (вж. точка 4.4).
Fotivda 1 340 микрограма твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
тивозанибов хидрохлорид монохидрат,
еквивалентен на
1 340 микрограма тивозаниб (tivozanib).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Fotivda 890 микрограма твърди капсули
Твърда капсула с тъмносиньо
непрозрачно капаче и яркожълто
непрозрачно тяло, с буквите
„TIVZ“, напечатани върху капачето с
жълто мастило, и „LD“, напечатани
върху тялото с
тъмносиньо мастило.
Fotivda 1 340 микрограма твърди капсули
Твърда капсула с яркожълто
непрозрачно капаче и яркожълто
непрозрачно тяло, с буквите
„TIVZ“, напечатани върху капачето с
тъмносиньо мастило, и „SD“, н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-07-2023
Листовка Листовка чешки 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-07-2023
Листовка Листовка датски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-07-2023
Листовка Листовка немски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-07-2023
Листовка Листовка естонски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-07-2023
Листовка Листовка гръцки 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-07-2023
Листовка Листовка английски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-11-2017
Листовка Листовка френски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-07-2023
Листовка Листовка италиански 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-11-2017
Листовка Листовка латвийски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-11-2017
Листовка Листовка литовски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-07-2023
Листовка Листовка унгарски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-07-2023
Листовка Листовка малтийски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-11-2017
Листовка Листовка нидерландски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-11-2017
Листовка Листовка полски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-07-2023
Листовка Листовка португалски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-11-2017
Листовка Листовка румънски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-07-2023
Листовка Листовка словашки 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-07-2023
Листовка Листовка словенски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-11-2017
Листовка Листовка фински 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-07-2023
Листовка Листовка шведски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-07-2023
Листовка Листовка норвежки 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-07-2023
Листовка Листовка исландски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-07-2023
Листовка Листовка хърватски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-11-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите