Apoquel

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

оклацитиниб малеат

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QD11AH90

INN (Международно Name):

oclacitinib maleate

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Средства за дерматит, с изключение на кортикостероиди

Терапевтични показания:

- Treatment of pruritus associated with allergic dermatitis in dogs. - Treatment of clinical manifestations of atopic dermatitis in dogs.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-09-12

Листовка

                29
B. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА:
APOQUEL 3.6 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
APOQUEL 5.4 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
APOQUEL 16 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Italia S.R.L.
Via del Commercio 25/27
63100 Marino Del Tronto (AP)
ИТАЛИЯ
или
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Apoquel 3.6 mg филмирани таблетки за кучета
Apoquel
5.4 mg филмирани таблетки за кучета
Apoquel 16 mg филмирани таблетки за кучета
oclacitinib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка филмирана таблетка съдържа 3.6 mg,
5.4 mg или 16 mg oclacitinib (като oclacitinib
maleate).
Бели до сивобелезникави, с
продълговата форма филмирани
таблетки, с изрязана линия от
двете страни и маркирани с буквите "AQ"
и "S", "M" или "L" от двете страни. Буквите
"S", "M"
и "L" се отнасят за различните
концентрации на таблетките: "S" е върху
таблетките от 3.6 mg,
"M" е върху таблетките от 5.4 mg, "L" е върху
таблетките от 16 mg.
Таблетките могат да бъдат разделени
на равни половини.
4.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Apoquel 3.6 mg филмирани таблетки за кучета
Apoquel
5.4 mg филмирани таблетки за кучета
Apoquel 16 mg филмирани таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка филмирана таблетка съдържа:
Apoquel 3.6 mg:
3.6 mg oclacitinib (като oclacitinib maleate)
Apoquel
5.4 mg:
5.4 mg oclacitinib (като oclacitinib maleate)
Apoquel 16 mg:
16 mg oclacitinib (като oclacitinib maleate)
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Филмирани таблетки.
Бели до сивобелезникави, с
продълговата форма филмирани
таблетки, с изрязана линия от
двете страни и маркирани с буквите "AQ"
и "S", "M" или "L" от двете страни. Буквите
"S", "M"
и "L" се отнасят за различните
концентрации на таблетките: "S" е върху
таблетките от 3.6 mg,
"M" е върху таблетките от 5.4 mg, "L" е върху
таблетките от 16 mg.
Таблетките могат да бъдат разделени
на равни половини.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За лечение на сърбеж, асоцииран с
алергичен дерматит при кучетата.
За лечение на клиничните прояви на
атопичен 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-01-2022
Листовка Листовка чешки 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-01-2022
Листовка Листовка датски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-01-2022
Листовка Листовка немски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-01-2022
Листовка Листовка естонски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-01-2022
Листовка Листовка гръцки 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-01-2022
Листовка Листовка английски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-01-2022
Листовка Листовка френски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-01-2022
Листовка Листовка италиански 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-01-2022
Листовка Листовка латвийски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-01-2022
Листовка Листовка литовски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-01-2022
Листовка Листовка унгарски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-01-2022
Листовка Листовка малтийски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-01-2022
Листовка Листовка нидерландски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-01-2022
Листовка Листовка полски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-01-2022
Листовка Листовка португалски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-01-2022
Листовка Листовка румънски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-01-2022
Листовка Листовка словашки 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-01-2022
Листовка Листовка словенски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-01-2022
Листовка Листовка фински 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-01-2022
Листовка Листовка шведски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-01-2022
Листовка Листовка норвежки 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-01-2022
Листовка Листовка исландски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-01-2022
Листовка Листовка хърватски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-01-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите