Avamys

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

flutikazón furoát

Dostupné z:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

ATC kód:

R01AD12

INN (Medzinárodný Name):

fluticasone furoate

Terapeutické skupiny:

Nosové prípravky, Kortikosteroidy

Terapeutické oblasti:

Rhinitis, Allergic, Seasonal; Rhinitis, Allergic, Perennial

Terapeutické indikácie:

Dospelí, dospievajúci (12 rokov a viac) a deti (6-11 rokov). Avamys je indikovaný na liečbu symptómov alergickej rinitídy.

Prehľad produktov:

Revision: 22

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2008-01-11

Príbalový leták

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
AVAMYS 27,5 mikrogramov/vstrek, nosová suspenzná aerodisperzia
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každý vstrek dodáva 27,5 mikrogramov flutikazón-furoátu.
Pomocná látka so známym účinkom
Jeden vstrek dodáva 8,25 mikrogramu benzalkónium-chloridu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Nosová suspenzná aerodisperzia.
Biela suspenzia.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Avamys je indikovaný dospelým, dospievajúcim a deťom (vo veku 6 a viac rokov)
Avamys je indikovaný na liečbu príznakov alergickej rinitídy.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Dospelí a dospievajúci (vo veku 12 a viac rokov)
Odporúčanou začiatočnou dávkou sú dva vstreky (27,5 mikrogramov flutikazón-furoátu v jednom vstreku)
do každej nosovej dierky jedenkrát denne (celková denná dávka 110 mikrogramov).
Po dosiahnutí dostatočnej kontroly príznakov môže byť táto udržiavaná aj pri znížení dávky na jeden vstrek
do každej nosovej dierky (celková denná dávka 55 mikrogramov). Dávka má byť titrovaná na najnižšiu
dávku, pri ktorej je udržiavaná účinná kontrola príznakov.
Deti (vo veku od 6 do 11 rokov)
Odporúčaná začiatočná dávka je jeden vstrek (27,5 mikrogramov flutikazón-furoátu v jednom vstreku) do
každej nosovej dierky jedenkrát denne (celková denná dávka 55 mikrogramov).
Pacienti s nedostatočnou odpoveďou na liečbu jedným vstrekom do každej nosovej dierky jedenkrát denne
(celková denná dávka 55 mikrogramov) môžu používať dva vstreky do každej nosovej dierky jedenkrát
denne (celková denná dávka 110 mikrogramov). Po dosiahnutí dostatočnej kontroly príznakov sa odporúča
znížiť dávku na jeden vstrek do každej nosovej dierky jedenkrát denne (celková denná dávka
55 mikrogramov).
Pre dosiahnutie plného terapeutického účinku sa odporúča pravidelné užívanie. Nástup účinku bol
pozorovaný už po 8
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
AVAMYS 27,5 mikrogramov/vstrek, nosová suspenzná aerodisperzia
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každý vstrek dodáva 27,5 mikrogramov flutikazón-furoátu.
Pomocná látka so známym účinkom
Jeden vstrek dodáva 8,25 mikrogramu benzalkónium-chloridu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Nosová suspenzná aerodisperzia.
Biela suspenzia.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Avamys je indikovaný dospelým, dospievajúcim a deťom (vo veku 6 a viac rokov)
Avamys je indikovaný na liečbu príznakov alergickej rinitídy.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Dospelí a dospievajúci (vo veku 12 a viac rokov)
Odporúčanou začiatočnou dávkou sú dva vstreky (27,5 mikrogramov flutikazón-furoátu v jednom vstreku)
do každej nosovej dierky jedenkrát denne (celková denná dávka 110 mikrogramov).
Po dosiahnutí dostatočnej kontroly príznakov môže byť táto udržiavaná aj pri znížení dávky na jeden vstrek
do každej nosovej dierky (celková denná dávka 55 mikrogramov). Dávka má byť titrovaná na najnižšiu
dávku, pri ktorej je udržiavaná účinná kontrola príznakov.
Deti (vo veku od 6 do 11 rokov)
Odporúčaná začiatočná dávka je jeden vstrek (27,5 mikrogramov flutikazón-furoátu v jednom vstreku) do
každej nosovej dierky jedenkrát denne (celková denná dávka 55 mikrogramov).
Pacienti s nedostatočnou odpoveďou na liečbu jedným vstrekom do každej nosovej dierky jedenkrát denne
(celková denná dávka 55 mikrogramov) môžu používať dva vstreky do každej nosovej dierky jedenkrát
denne (celková denná dávka 110 mikrogramov). Po dosiahnutí dostatočnej kontroly príznakov sa odporúča
znížiť dávku na jeden vstrek do každej nosovej dierky jedenkrát denne (celková denná dávka
55 mikrogramov).
Pre dosiahnutie plného terapeutického účinku sa odporúča pravidelné užívanie. Nástup účinku bol
pozorovaný už po 8
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták čeština 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták poľština 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 29-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 06-07-2009
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 29-03-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 29-03-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 29-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 29-03-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov