Vipidia

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Lataa Pakkausseloste (PIL)
21-07-2023
Lataa Valmisteyhteenveto (SPC)
21-07-2023

Aktiivinen ainesosa:

alogliptin

Saatavilla:

Takeda Pharma A/S

ATC-koodi:

A10BH04

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

alogliptin benzoate

Terapeuttinen ryhmä:

Drugs used in diabetes, Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors

Terapeuttinen alue:

Diabetes Mellitus, tyyppi 2

Käyttöaiheet:

Vipidia on tarkoitettu 18 vuoden ikäraja ja vanhemmat, joilla on tyypin 2 diabetes mellitus parantaa glykeemisen hallita yhdessä muiden glukoosi alentaa lääkkeisiin insuliinia, kun nämä sekä ruokavalio ja liikunta, eivät ole riittäviä glykeemisen valvontaa (ks. kohdat 4. 4, 4. 5 ja 5. 1 käytettävissä olevista tiedoista eri yhdistelmistä).

Tuoteyhteenveto:

Revision: 10

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2013-09-18

Pakkausseloste

                37
B. PAKKAUSSELOSTE
38
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE
VIPIDIA 25 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
VIPIDIA 12,5 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
VIPIDIA 6,25 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
alogliptiini
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT TÄMÄN
LÄÄKKEEN OTTAMISEN, SILLÄ SE
SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille,
apteekkihenkilökunnalle tai
sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia
haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu
tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN:
1.
Mitä Vipidia on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Vipidia-valmistetta
3.
Miten Vipidia-valmistetta otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Vipidia-valmisteen säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ VIPIDIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Vipidia sisältää vaikuttavana aineena alogliptiiniä, joka kuuluu
DPP-4:n (dipeptidyylipeptidaasi-4:n)
estäjien lääkeryhmään. Nämä ovat suun kautta otettavia
diabeteslääkkeitä. Sitä käytetään tyypin 2
diabetesta sairastavien aikuisten verensokeripitoisuuksien
pienentämiseen. Tyypin 2 diabetesta
kutsutaan myös insuliinista riippumattomaksi diabetes mellitukseksi.
Vipidia suurentaa elimistön insuliinipitoisuutta aterian jälkeen ja
pienentää elimistössä olevan sokerin
määrää. Sitä on otettava yhdessä muiden lääkärin
määräämien diabeteslääkkeiden kanssa, kuten
sulfonyyliurean (esim. glipitsidi, tolbutamidi, glibenklamidi),
metformiinin ja/tai tiatsolidiinidionien
(esim. pioglitatsoni) ja metformiinin ja/tai insuliinin kanssa.
Vipidia-va
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Vipidia 6,25 mg kalvopäällysteiset tabletit
Vipidia 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit
Vipidia 25 mg kalvopäällysteiset tabletit
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Vipidia 6,25 mg kalvopäällysteiset tabletit
Yksi tabletti sisältää 6,25 mg:aa alogliptiiniä vastaavan
määrän alogliptiinibentsoaattia.
Vipidia 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit
Yksi tabletti sisältää 12,5 mg:aa alogliptiiniä vastaavan
määrän alogliptiinibentsoaattia.
Vipidia 25 mg kalvopäällysteiset tabletit
Yksi tabletti sisältää 25 mg:aa alogliptiiniä vastaavan määrän
alogliptiinibentsoaattia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Tabletti, kalvopäällysteinen
Vipidia 6,25 mg kalvopäällysteiset tabletit
Vaalean pinkki, soikea (noin 9,1 mm pitkä ja 5,1 mm leveä),
kaksoiskupera kalvopäällysteinen
tabletti, jonka toisella puolella lukee ”TAK” ja ”ALG-6.25”
harmaalla musteella.
Vipidia 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit
Keltainen, soikea (noin 9,1 mm pitkä ja 5,1 mm leveä), kaksoiskupera
kalvopäällysteinen tabletti,
jonka toisella puolella lukee ”TAK” ja ”ALG-12.5” harmaalla
musteella.
Vipidia 25 mg kalvopäällysteiset tabletit
Punertava, soikea (noin 9,1 mm pitkä ja 5,1 mm leveä), kaksoiskupera
kalvopäällysteinen tabletti,
jonka toisella puolella lukee ”TAK” ja ”ALG-25” harmaalla
musteella.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Vipidia on tarkoitettu vähintään 18-vuotiaille tyypin 2 diabetesta
sairastaville aikuisille parantamaan
glukoositasapainoa yhdessä muiden seerumin glukoosipitoisuutta
pienentävien lääkevalmisteiden,
mukaan lukien insuliinin, kanssa, kun nämä valmisteet eivät
yhdessä ruokavalion ja liikunnan kanssa
pidä glukoosipitoisuutta riittävän hyvin hallinnassa (ks. kohdista
4.4, 4.5 ja 5.1 lisätietoja eri
yhdistelmistä).
4.2
ANNOSTUS JA ANTOTAPA
Annostus
Vipidia-valmistetta on saatavana 25 mg:n, 12,5 mg:n ja 6,25 mg:n
kalvopäällysteisinä tabletteina eri
anno
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 21-07-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 15-10-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 21-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 21-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 21-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 21-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 21-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 21-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 21-07-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 15-10-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 21-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 21-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 21-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 21-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 21-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 21-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 21-07-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 15-10-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 21-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 21-07-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 15-10-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 21-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 21-07-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 15-10-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 21-07-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 15-10-2013
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 21-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 21-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 21-07-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 21-07-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 21-07-2023

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia