Matever

Maa: Euroopan unioni

Kieli: suomi

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)
29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)
29-06-2023

Aktiivinen ainesosa:

levetirasetaami

Saatavilla:

Pharmathen S.A.

ATC-koodi:

N03AX14

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

levetiracetam

Terapeuttinen ryhmä:

Epilepsialääkkeet,

Terapeuttinen alue:

Epilepsia

Käyttöaiheet:

Matever on merkitty monoterapiana hoidettaessa osittaisia ​​kohtauksia, joilla on sekundaarinen yleistyminen tai ilman sitä 16-vuotiailla potilailla, joilla on äskettäin diagnosoitu epilepsia. Matever on liitännäishoitona:paikallisalkuisten kohtausten toissijaisesti yleistyvä tai yleistymätön kohtaus aikuisille, lapsille ja vauvoille yhden kuukauden iästä lähtien epilepsia;hoitoon myoklonisia kohtauksia aikuisilla ja yli 12-vuotiaat nuoruusiän myokloninen epilepsia;hoitoon yleistyvien toonis-kloonisten kohtausten hoitoon aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille, joilla on idiopaattinen yleistynyt epilepsia.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 27

Valtuutuksen tilan:

valtuutettu

Valtuutus päivämäärä:

2011-10-03

Pakkausseloste

                65
B. PAKKAUSSELOSTE
66
PAKKAUSSELOSTE: TIETOA POTILAALLE
MATEVER 250 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
MATEVER 500 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
MATEVER 750 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
MATEVER 1000 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT
levetirasetaami
LUE TÄMÄ PAKKAUSSELOSTE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT TAI LAPSESI
ALOITTAA LÄÄKKEEN OTTAMISEN,
SILLÄ SE SISÄLTÄÄ SINULLE TÄRKEITÄ TIETOJA.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
-
Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
-
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa
muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin
sinulla.
-
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai
apteekkihenkilökunnan puoleen.
Tämä
koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole
mainittu tässä
pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
TÄSSÄ PAKKAUSSELOSTEESSA KERROTAAN
1.
Mitä Matever on ja mihin sitä käytetään
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Mateveria
3.
Miten Mateveria otetaan
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Mateverin säilyttäminen
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
1.
MITÄ MATEVER ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Levetirasetaami on epilepsialääke (lääke, jota käytetään
epilepsiakohtausten hoitoon).
Mateveria käytetään
•
ainoana lääkkeenä tietyn epilepsiatyypin diagnoosin äskettäin
saaneille aikuisille ja vähintään
16-vuotiaille nuorille. Epilepsia on sairaus, jossa potilas saa
toistuvia kouristuskohtauksia.
Levetirasetaamia käytetään epilepsiassa, jossa kohtaus vaikuttaa
ensin vain toiseen
aivopuoliskoon mutta saattaa sen jälkeen laajentua suuremmalle
alueella kummassakin
aivopuoliskossa (paikallisalkuinen kohtaus, joka voi olla
sekundaarisesti yleistyvä tai
yleistymätön). Lääkäri on määrännyt sinulle levetirasetaamia
kohtausten lukumäärän
vähentämiseksi.
•
lisälääkkeenä muiden epilepsialääkkeiden kanssa
•
paikallisalkuiste
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
LIITE I
VALMISTEYHTEENVETO
2
1.
LÄÄKEVALMISTEEN NIMI
Matever 250 mg kalvopäällysteiset tabletit
Matever 500 mg kalvopäällysteiset tabletit
Matever 750 mg kalvopäällysteiset tabletit
Matever 1000 mg kalvopäällysteiset tabletit
2.
VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT
Matever 250 mg kalvopäällysteiset tabletit
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 250 mg
levetirasetaamia.
Apuaineet
joiden vaikutus tunnetaan
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 0,0025 mg paraoranssia
(E110).
Matever 500 mg kalvopäällysteiset tabletit
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 500 mg
levetirasetaamia.
Matever 750 mg kalvopäällysteiset tabletit
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 750 mg
levetirasetaamia.
Apuaineet
joiden vaikutus tunnetaan
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 0,08 mg paraoranssia
(E110).
Matever 1000 mg kalvopäällysteiset tabletit
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1000 mg
levetirasetaamia.
Apuaineet
joiden vaikutus tunnetaan
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 3,8 mg
laktoosimonohydraattia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.
LÄÄKEMUOTO
Kalvopäällysteinen tabletti.
Matever 250 mg kalvopäällysteiset tabletit
Sininen, soikean muotoinen, kaksoiskupera kalvopäällysteinen
tabletti.
Matever 500 mg kalvopäällysteiset tabletit
Keltainen, soikean muotoinen, kaksoiskupera kalvopäällysteinen
tabletti.
Matever 750 mg kalvopäällysteiset tabletit
Vaaleanpunainen, soikean muotoinen, kaksoiskupera kalvopäällysteinen
tabletti.
3
Matever 1000 mg kalvopäällysteiset tabletit
Valkoinen, soikean muotoinen, kaksoiskupera kalvopäällysteinen
tabletti.
4.
KLIINISET TIEDOT
4.1
KÄYTTÖAIHEET
Matever on tarkoitettu ainoaksi epilepsialääkkeeksi
paikallisalkuisten (sekundaarisesti yleistyvien tai
yleistymättömien) kohtausten hoitoon aikuisille ja vähintään
16-vuotiaille nuorille, joilla on äskettäin
diagnosoitu epilepsia.
Matever on tarkoitettu lisälääkkeeksi
•
epilepsiapotilaiden paikallisalkuisten (sekundaarisest
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste bulgaria 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto bulgaria 29-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta bulgaria 14-10-2011
Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 29-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 29-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 29-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 29-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 29-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 29-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 29-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 14-10-2011
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 29-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 29-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 29-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 29-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 29-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 29-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 29-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 14-10-2011
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 29-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 29-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 14-10-2011
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 29-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 29-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 14-10-2011
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 29-06-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 14-10-2011
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 29-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 29-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 29-06-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 29-06-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 29-06-2023

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia