Telzir

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фозампренавир калций

Предлага се от:

ViiV Healthcare BV

АТС код:

J05AE07

INN (Международно Name):

fosamprenavir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Лексива™ в комбинация с ниски дози ритонавир е показан за лечение на human-immunodeficiency-virus-type-1-infected възрастни, юноши и деца от шест години и в комбинация с други антиретровирусните лекарствени продукти. В умерено АРВ-опитните възрастни, Телзир в комбинация с ниска доза ritonavir не е доказано, че е също толкова ефективен, колкото lopinavir / ritonavir. Сравнителни изследвания са провеждани при деца и юноши. В голяма степен предварително третирани пациенти, използването на Телзир в комбинация с ниска доза ritonavir още не са достатъчно проучени. В протеаза-инхибитор-опитни пациенти, избор Телзир трябва да се основава на индивидуална вирусна резистентност тестване и историята на лечение .

Каталог на резюме:

Revision: 48

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-07-12

Листовка

                84
Б. ЛИСТОВКА
85
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TELZIR 700 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Фозампренавир (Fosamprenavir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
АКО ПОЛУЧИТЕ НЯКАКВИ НЕЖЕЛАНИ
ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ, УВЕДОМЕТЕ ВАШИЯ
ЛЕКАР ИЛИ
ФАРМАЦЕВТ. ТОВА ВКЛЮЧВА И ВСИЧКИ
ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, НЕОПИСАНИ
В ТАЗИ
ЛИСТОВКА. ВИЖТЕ ТОЧКА 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TELZIR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
2.
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА
ПРИЕМЕТЕ TELZIR
3.
КАК ДА ПРИЕМАТЕ TELZIR
4.
ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
5.
КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ TELZIR
6.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TELZIR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
TELZIR СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИЯ
С ЧОВЕШКИЯ ИМУНОДЕФИЦИТЕН ВИРУС (ХИВ).
Telzir е вид лек
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Telzir 700 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Всяка филмирана таблетка съдържа 700 mg
фозампренавир (fosamprenavir) под формата на
фозампренавир калций (еквивалентен на
приблизително 600 mg ампренавир).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Таблетките са с розов цвят, филмирани,
с форма на капсула, двойноизпъкнали и
маркирани с
надпис GXLL7 върху едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Telzir в комбинация с ниски дози
ритонавир и други антиретровирусни
лекарствени продукти е
показан за лечение на възрастни, юноши
и деца на възраст 6 и повече години,
инфектирани с
човешкия имунодефицитен вирус тип 1
(HIV-1).
При възрастни, умерено лекувани с
антиретровирусни продукти, Telzir в
комбинация с ниски
дози ритонавир не е показал
ефикасност колкото
лопинавир/ритонавир. Не са провеждани
сравнителни изпитвания при деца или
юноши.
При пациенти с предшестващо
интензивно лечение употребата на Telzir
в комбинация с ниски
дози ритонавир не е достатъчно
проучена.
При пациенти,
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-08-2022
Листовка Листовка чешки 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-08-2022
Листовка Листовка датски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-08-2022
Листовка Листовка немски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-08-2022
Листовка Листовка естонски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-08-2022
Листовка Листовка гръцки 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-08-2022
Листовка Листовка английски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-08-2019
Листовка Листовка френски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-08-2022
Листовка Листовка италиански 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-08-2019
Листовка Листовка латвийски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-08-2019
Листовка Листовка литовски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-08-2022
Листовка Листовка унгарски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-08-2022
Листовка Листовка малтийски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-08-2019
Листовка Листовка нидерландски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-08-2019
Листовка Листовка полски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-08-2022
Листовка Листовка португалски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-08-2019
Листовка Листовка румънски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-08-2022
Листовка Листовка словашки 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-08-2022
Листовка Листовка словенски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-08-2019
Листовка Листовка фински 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-08-2022
Листовка Листовка шведски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-08-2022
Листовка Листовка норвежки 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-08-2022
Листовка Листовка исландски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-08-2022
Листовка Листовка хърватски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-08-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите