Savene

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
08-10-2019
Активна съставка:
дексразоксан хидрохлорид
Предлага се от:
Clinigen Healthcare B.V.
АТС код:
V03AF02
INN (Международно Name):
dexrazoxane
Терапевтична група:
Всички други терапевтични продукти
Терапевтична област:
Екстравазиране на диагностични и терапевтични материали
Терапевтични показания:
Savene е показан за лечение на антрациклинова екстравазация.
Каталог на резюме:
Revision: 14
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000682
Дата Оторизация:
2006-07-27
EMEA код:
EMEA/H/C/000682

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
испански 08-10-2019
Листовка Листовка
чешки 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 08-10-2019
Листовка Листовка
датски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
датски 08-10-2019
Листовка Листовка
немски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
немски 08-10-2019
Листовка Листовка
естонски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 08-10-2019
Листовка Листовка
гръцки 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 08-10-2019
Листовка Листовка
английски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
английски 08-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 16-08-2011
Листовка Листовка
френски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
френски 08-10-2019
Листовка Листовка
италиански 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 08-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 16-08-2011
Листовка Листовка
латвийски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 08-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 16-08-2011
Листовка Листовка
литовски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 08-10-2019
Листовка Листовка
унгарски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 08-10-2019
Листовка Листовка
малтийски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 08-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 16-08-2011
Листовка Листовка
нидерландски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 08-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 16-08-2011
Листовка Листовка
полски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
полски 08-10-2019
Листовка Листовка
португалски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 08-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 16-08-2011
Листовка Листовка
румънски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 08-10-2019
Листовка Листовка
словашки 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 08-10-2019
Листовка Листовка
словенски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 08-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 16-08-2011
Листовка Листовка
фински 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
фински 08-10-2019
Листовка Листовка
шведски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 08-10-2019
Листовка Листовка
норвежки 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 08-10-2019
Листовка Листовка
исландски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 08-10-2019
Листовка Листовка
хърватски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 08-10-2019

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: Информация за пациента

Savene 20 mg/ml прах и разтворител за концентрат за инфузионен разтвор.

Дексразоксан (Dexrazoxane)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска

сестра.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Savene и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Savene

Как да използвате Savene

Възможни нежелани реакции

Съхранение на Savene

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Savene и за какво се използва

Savene съдържа активното вещество дексразоксан, което действа като антидот срещу

противораковите лекарства, наречени антрациклини.

Повечето противоракови лекарства се прилагат интравенозно (във вената). Понякога се

получават инциденти и лекарството се влива извън вената в околната тъкан или изтича от

вената в околната тъкан. Това събитие се нарича екстравазация. Екстравазацията е сериозно

усложнение, тъй като може да предизвика тежко увреждане на тъканите.

Savene се използва за лечение на екстравазация на антрациклини при възрастни.

Той може да намали количествено тъканното увреждане, причинено от екстравазацията на

антрациклини.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Savene

Не използвайте Savene:

Ако сте алергични към дексразоксан или към някоя от другите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6)

Ако планирате да забременеете и не използвате подходящи контрацептивни средства

Ако кърмите

Ако Ви е поставена ваксина против жълта треска

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, преди да използвате Savene:

Savene трябва да Ви бъде приложен само ако имате екстравазация във връзка с

химиотерапия, включваща антрациклини.

По време на лечението със Savene редовно ще се проверява областта, в която е

възникнала екстравазация, и ще Ви бъдат вземани кръвни проби за проверка на кръвните

клетки.

Ако имате проблеми с чернодробната функция, Вашият лекар ще следи чернодробната

Ви функция по време на лечението.

Ако имате проблеми с бъбречната функция, Вашият лекар ще следи за признаци на

промени в кръвните клетки.

Деца и юноши

Savene не трябва да се прилага на деца под 18-годишна възраст.

Други лекарства и Savene

Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

По-специално информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако приемате или е

възможно да приемете някое от следните лекарства:

Ваксини: не трябва да използвате Savene, ако ще Ви се поставя ваксина против жълта

треска, и не се препоръчва да използвате Savene, ако ще Ви се поставя ваксина,

съдържаща живи вирусни частици.

Продукт, наречен DMSO (представлява крем за лечение на някои кожни заболявания).

Фенитоин (лекарство против припадъци) – Savene може да намали ефективността на това

лекарство.

Антикоагуланти (средства за разреждане на кръвта) – може да е необходимо кръвта Ви да

се следи по-често.

Циклоспорин или такролимус (и двете лекарства отслабват имунната система на

организма и се използват за предотвратяване на отхвърлянето на орган след

трансплантация).

Лекарства, потискащи костния мозък (намаляват производството на червените и белите

кръвни клетки и на тромбоцитите, които участват в процеса на кръвосъсирване)

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Savene не трябва да се прилага, ако сте бременна.

Не трябва да кърмите, докато сте на лечение със Savene.

Ако сте сексуално активен(на), съветваме Ви да използвате ефективен контрол на

раждаемостта, за да предотвратите забременяване по време на лечението и в продължение на

шест месеца след него, независимо дали сте мъж или жена (вижте точка 2 „Не използвайте

Savene“).

Налична е ограничена информация относно влиянието на Savene върху фертилитета – ако

имате опасения по този въпрос, разговаряйте с лекаря си.

Шофиране и работа с машини

Замаяност, умора и внезапно прималяване са съобщавани при няколко пациенти, лекувани със

Savene. Смята се, че лечението повлиява в ограничена степен способността за шофиране и

работа с машини.

Savene съдържа калий и натрий.

Разтворителят на Savene съдържа 98 mg калий във всяка 500 ml бутилка, който може да е

вреден за хора на диета с ниско съдържание на калий или които имат проблеми с бъбреците.

Лекарят ще Ви наблюдава, ако за Вас има риск от високо ниво на калий в кръвта.

Разтворителят на Savene също съдържа и 1,61 g натрий (главна съставка на

готварската/трапезната сол) във всяка 500 ml бутилка. Това е еквивалентно на 81% от

препоръчителния максимален дневен прием на натрий за възрастен.

3.

Как да използвате Savene

Savene ще Ви бъде приложен под контрола на лекар с опит в употребата на противоракови

лекарства.

Препоръчителна доза

Дозата ще зависи от Вашата височина, тегло и бъбречна функция. Лекарят Ви ще изчисли

телесната повърхност в квадратни метри (m

), за да определи дозата, която трябва да получите.

Препоръчителната доза за възрастни (с нормална бъбречна функция) е:

Ден 1: 1 000 mg/m

Ден 2: 1 000 mg/m

Ден 3: 500 mg/m

Вашият лекар може да намали дозата Ви, ако имате проблеми с бъбреците.

Savene ще бъде приложен чрез вливане в една от вените Ви. Вливането ще продължи 1–2 часа.

Честота на приложение

Вливането ще Ви бъде извършвано един път на ден в продължение на 3 последователни дни.

Първото вливане ще Ви бъде направено колкото е възможно по-скоро и в рамките на първите

шест часа след екстравазация на антрациклиново лекарство. Вливането на Savene ще Ви бъде

прилагано по едно и също време през всеки ден от лечението Ви.

Savene няма да се използва отново по време на следващия Ви цикъл на лечение с антрациклини,

освен ако отново не настъпи екстравазация.

Ако Ви е приложена повече от необходимата доза Savene

Ако Ви е приложена повече от необходимата доза Savene, ще бъдете стриктно наблюдавани с

особено внимание по отношение на кръвните Ви клетки, възможни стомашно-чревни признаци,

кожни реакции и косопад.

В случай че Savene попадне в контакт с кожата, засегнатата зона трябва незабавно да се

изплакне обилно с вода.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля,

попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни и да изискват незабавна медицинска

помощ.

Следните сериозни нежелани реакции са съобщавани при пациенти по време на лечение със

Savene (с неизвестна честота):

Алергични реакции, симптомите на които могат да включват сърбеж (пруритус), обрив,

подуване на лицето/гърлото, хрипове, задух или затруднено дишане, промени в нивото на

съзнание, хипотония, внезапно прималяване

Ако получите някой от горните симптоми, незабавно потърсете медицинска помощ.

По-долу са изброени други възможни нежелани реакции:

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 човека

Гадене

Реакция в областта на инжектиране (болка в областта, зачервена, подута или болезнена

кожа в областта или втвърдяване на кожата в областта)

Намаляване на броя на белите кръвни клетки и тромбоцитите

Инфекция (след операция или други инфекции)

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 човека

Повръщане

Диария

Усещане за умора, сънливост, замайване, внезапно прималяване

Влошаване на сетивните функции (зрение, обоняние, слух, осезание, вкус)

Повишена температура

Възпаление на кръвоносния съд, където е приложено лечението (флебит)

Възпаление на кръвоносен съд непосредствено под кожата, често с малък кръвен съсирек

Кръвен съсирек във вената, обикновено на ръка или крак

Възпаление в устата

Сухота в устата

Косопад

Сърбеж (пруритус)

Намаляване на теглото, намален апетит

Мускулни болки, тремор (неконтролируемо движение на мускулите)

Кървене от влагалището

Затруднено дишане

Пневмония (белодробна инфекция)

Подуване на ръцете или краката (оток)

Усложнения при рани

Промени в чернодробната функция (може да са наблюдавани в резултатите от

изследванията)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Savene

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия,

етикета на флакона или етикета на бутилката с разтворител, след „Годен до:”. Срокът на

годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте под 25 °C.

Съхранявайте флаконите с прах и бутилките с разтворител в картонената опаковка, за да се

предпазят от светлина.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Savene

Активното вещество е дексразоксан. Всеки флакон съдържа 500 mg дексразоксан като

589 mg дексразоксанов хидрохлорид.

Другите съставки са: Разтворителят, който съдържа натриев хлорид, калиев хлорид,

магнезиев хлорид хексахидрат, натриев ацетат трихидрат, натриев глюконат, натриев

хидроксид и вода за инжекции.

Как изглежда Savene и какво съдържа опаковката на спешния набор

Наборът Savene се състои от Savene прах за концентрат (бял до почти бял прах) и Savene

разтворител. Един спешен набор съдържа 10 флакона Savene прах и 3 бутилки Savene

разтворител, снабдени с 3 държача за бутилки.

Концентрацията на дексразоксан след разтваряне с 25 ml Savene разтворител е 20 mg/ml.

Концентратът е бледожълт.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Clinigen Healthcare B.V.

Schiphol Boulevard 359

WTC Schiphol Airport, D Tower 11th floor

1118BJ Schiphol

Нидерландия

Производител

Cenexi-Laboratoires Thissen SA

Rue de la Papyrée 2-4-6

B-1420 Braine-L’Alleud

Белгия

Дата на последно преразглеждане на листовката ММ/ГГГГ

Други източници на информация

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти.

Ръководство за приготвяне на Savene 20 mg/ml прах и разтворител за концентрат за

инфузионен разтвор.

Важно е преди приготвяне на Savene да прочетете цялото съдържание на тази процедура.

1.

СЪСТАВ

Savene се доставя като:

Savene прах за концентрат

Разтворител за Savene

Преди прилагане Savene прах трябва да се разтвори с 25 ml Savene разтворител, за да се получи

концентрат, който трябва допълнително да се разреди с останалото количество Savene

разтворител.

2.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Savene е противораково средство и трябва да се спазват обичайните процедури за правилна

работа и изхвърляне на противоракови лекарства, а именно:

Персоналът трябва да бъде обучен в приготвянето на лекарството

Бременните служителки не трябва да работят с това лекарство

Персоналът, работещ с това лекарство по време на приготвяне, трябва да носи предпазно

облекло, включващо маска, очила и ръкавици

При случаен контакт с кожата или очите измийте незабавно и добре с обилни количества

вода.

3.

ПОДГОТОВКА ЗА ИНТРАВЕНОЗНОТО ПРИЛАГАНЕ

3.1

Разтваряне на Savene прах за приготвяне на концентрат

3.1.1

С помощта на спринцовка, снабдена с игла, изтеглете при асептични условия 25 ml от

бутилката Savene разтворител.

3.1.2

Инжектирайте цялото съдържание на спринцовката във флакона, съдържащ Savene прах.

3.1.3 Извадете спринцовката и иглата и смесете ръчно чрез многократни обръщания, докато

прахът се разтвори напълно. Не разклащайте.

3.1.4 Оставете флакона с концентрата за 5 минути на стайна температура и проверете дали той

е хомогенен и бистър. Концентратът е бледожълт.

Концентратът съдържа 20 mg дексразоксан на ml и трябва да се използва незабавно след

допълнително разреждане. Той не съдържа антибактериален консервант.

3.1.5

Запазете и съхранявайте отворената бутилка с разтворителя при асептични условия, тъй

като тя е необходима за разреждане на концентрата.

3.2

Разреждане на концентрата

3.2.1

Може да са необходими до четири флакона със Savene концентрат за получаване на

препоръчителната за пациента доза. Въз основа на препоръчителната за пациента доза,

изразена в mg, изтеглете, като спазвате асептични условия, съответния обем, съдържащ

20 mg дексразоксан на ml от съответния брой флакони с концентрата. Използвайте

спринцовка с деления и снабдена с игла.

3.2.2

Инжектирайте необходимото количество обратно в отворената бутилка със Savene

разтворител (вж. точка 3.1.5). Разтворът не трябва да се смесва с никакви други

лекарствени продукти.

3.2.3

Смесете разтвора чрез внимателно разклащане на инфузионната бутилка.

3.2.4

Savene трябва да се приложи асептично като инфузия за 1–2 часа при стайна температура

и нормална светлина.

3.2.5

Както и при всички други парентерални продукти, Savene концентратът и инфузионният

разтвор трябва да се огледат за видими частици и промяна на цвета преди прилагане.

Разтвори, които съдържат утайки, трябва да се изхвърлят.

4.

СЪХРАНЕНИЕ

4.1.

Преди разтваряне и разреждане

Съхранявайте под 25

Съхранявайте флаконите с прах и бутилките с разтворител в картонената опаковка, за да

се предпазят от светлина.

4.2.

След разтваряне и разреждане

Доказана е химична и физична стабилност по време на употреба след разтваряне и

последващо разреждане с разтворителя за 4 часа при температура от 2 до 8 °C.

За да избегнете потенциално замърсяване на лекарството с микроби, продуктът трябва да

се използва незабавно.

Ако не се използва незабавно, трябва да се съхранява при температура от 2 до 8 °C (в

хладилник) за не повече от 4 часа.

5.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Всички материали за приготвянето, прилагането или почистването, включително ръкавиците,

както и течните отпадъчни продукти, трябва да се изхвърлят в съответствие местните

изисквания.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Savene 20 mg/ml прах и разтворител за концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон съдържа 500 mg дексразоксан (dexrazoxane) (589 mg дексразоксанов

хидрохлорид).

Всеки ml съдържа 20 mg дексразоксан след разтваряне с 25 ml Savene разтворител.

Помощни вещества с известно действие:

Бутилка с разтворител:

Калий 98 mg/500 ml или 5,0 mmol/l

Натрий 1,61 g/500 ml или 140 mmol/l

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах и разтворител за концентрат за инфузионен разтвор

Флакон с прах:

Бял до почти бял лиофилизат.

Бутилка с разтворител:

Бистър изотоничен разтвор (295 mOsml/l, pH приблизително 7,4).

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Savene е показан при възрастни за лечение на екстравазация на антрациклини.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Savene трябва да се прилага под наблюдението на лекар с опит в приложението на

противоракови лекарствени продукти.

Дозировка

Лечението трябва да се прилага един път дневно в 3 последователни дни. Препоръчителната

доза е:

Ден 1:

1 000 mg/m

Ден 2:

1 000 mg/m

Ден 3:

500 mg/m

Първата инфузия трябва да се започне колкото е възможно по-скоро, в рамките на първите

шест часа след инцидента.

Лечението в Ден 2 и Ден 3 трябва да започне в същия час (+/- 3 часа), в който е започнало в

Ден 1.

При пациенти с телесна повърхност над 2 m

еднократната доза не трябва да надвишава

2 000 mg.

Бъбречно увреждане

При пациенти с умерено до тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс < 40 ml/min)

дозата на Savene трябва да бъде намалена с 50% (вж. точки 4.4 и 5.2).

Чернодробно увреждане

Дексразоксан не е проучван при пациенти с увредена чернодробна функция и употребата му

при такива пациенти не се препоръчва (вж. точка 4.4).

Cтарческа възраст

Безопасността и ефикасността не са оценени при хора в старческа възраст и употребата на

дексразоксан при такива пациенти не се препоръчва.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Savene при деца под 18-годишна възраст не са установени и

няма налични данни.

Начин на приложение

За интравенозно приложение след разтваряне и разреждане.

За инструкции относно разтварянето и разреждането на лекарствения продукт преди

приложение вижте точка 6.6.

Посочената доза трябва да се приложи като интравенозна инфузия в продължение на 1–2 часа в

голяма вена на крайник или област, незасегнат/а от екстравазацията. Процедурите за охлаждане

на мястото, например компреси с лед, трябва да бъдат прекратени най-малко 15 минути преди

прилагането на Savene, за да се осигури достатъчен кръвоток.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Жени с детероден потенциал, които не използват контрацептивни средства (вж. точка 4.6)

Кърмене (вж. точка 4.6).

Съпътстваща ваксинация с ваксина против жълта треска (вж. точка 4.5).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Продължително мониториране

Трябва редовно да се извършва преглед на засегнатото място след приключване на лечението

до оздравяване.

При съмнение за екстравазация на други везикатори, различни от антрациклини, на същото

място на

i.v.

достъп, напр. винкристин, митомицин и винорелбин, Savene няма да е ефективен

срещу ефектите от тези вещества.

Тъй като Savene ще се прилага на пациенти, подложени на цитотоксична терапия с

антрациклини, неговият цитотоксичен потенциал (особено водещия до обратима

хематологична токсичност с най-ниско ниво на 11–12 ден) ще се добави към този на другата

прилагана химиотерапия. Поради това трябва да се провежда редовно мониториране на

хематологичните показатели.

Мониториране на чернодробната и бъбречната функция

Тъй като е възможно да се появи нарушение на чернодробната функция (увеличаване на

трансаминазите и билирубина) (особено след дози на дексразоксан над 1 000 mg/m

), се

препоръчва преди всяко прилагане на дексразоксан да се извършват стандартни тестове за

проверка на чернодробната функция при пациенти с известни нарушения на последната (вж.

точка 4.2).

Тъй като нарушената бъбречна функция може да намали степента на елиминиране на

дексразоксан, пациентите с известно увреждане на бъбречната функция трябва да се

мониторират за признаци на хематологична токсичност (вж. точка 4.2 относно препоръки за

дозата при пациенти с умерено до тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс

< 40 ml/min)).

Анафилактична реакция

Анафилактична реакция, която включва ангиоедем, кожни реакции, бронхоспазъм,

респираторен дистрес, хипотония и загуба на съзнание, се наблюдава при пациенти, лекувани с

дексразоксан и антрациклини (вж. точка 4.8). Анамнестичните данни за алергия към

дексразоксан трябва внимателно да се преценяват преди прилагането му (вж. точка 4.3).

Жени с детероден потенциал/Контрацепция при мъже и жени

Тъй като дексразоксан притежава мутагенна активност и се използва с антрациклини, за които

е известно, че имат цитотоксични, мутагенни и ембриотоксични свойства, сексуално активните

мъже и жени с детероден потенциал трябва да бъдат посъветвани да не зачеват дете/да не

забременяват и трябва да използват ефективни контрацептивни мерки по време на лечението и

до 6 месеца след него. Ако забременеят, жените трябва незабавно да информират своя лекар

(вж. точки 4.3 и 4.6).

Съдържание на калий и натрий

Разтворителят на Savene съдържа 98 mg калий на 500 ml бутилка. Това трябва де се има

предвид от пациенти с намалена бъбречна функция или пациенти, подложени на диета с

контролиран прием на калий. Плазменото ниво на калия трябва да се проследява внимателно

при пациенти с риск от хиперкалиемия.

Разтворителят на Savene съдържа и 1,61 g натрий на 500 ml бутилка, еквивалентни на 81% от

препоръчителния максимален дневен прием от 2 g натрий за възрастен от СЗО.

4.5

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Противопоказана е едновременната употреба с:

Ваксина против жълта треска: Риск от фатално генерализирано заболяване, причинено от

ваксината (вж. точка 4.3).

Не се препоръчва съпътстваща употреба с:

Други живи атенюирани ваксини: риск от системно, вероятно фатално заболяване. Рискът

се увеличава при пациенти, чиято имунна система е вече подтисната от подлежащо

заболяване или съпътстваща химиотерапия. Използвайте инактивирана ваксина, когато

съществува такава (полиомиелит).

Диметилсулфоксид (DMSO) не трябва да се използва при пациенти, на които се прилага

дексразоксан за лечение на екстравазация на антрациклини (вж. точка 5.3).

Фенитоин: цитотоксични лекарствени продукти може да намалят абсорбцията на

фенитоин, което води до влошаване на конвулсиите. Дексразоксан не се препоръчва в

комбинация с фенитоин.

Съпътстваща употреба, която трябва да се оцени внимателно:

Циклоспорин, такролимус: Прекомерна имуносупресия с риск от лимфопролиферативно

заболяване.

Взаимодействия, общи за всички цитотоксични препарати:

Поради увеличения риск от тромбоза при пациенти със злокачествени заболявания често

се прилага антикоагулантна терапия. Пациенти, лекувани с антикоагуланти, трябва да се

мониторират по-често, тъй като цитотоксичните средства могат да взаимодействат с

пероралните антикоагуланти.

Дексразоксан може да допринесе за увеличаване на токсичността от цикъла

химиотерапия, по време на който се е получил инцидентът, което налага внимателно

мониториране на хематологичните показатели (вж. точка 4.4).

Взаимодействия, специфични за дексразоксан:

При изследване с пет основни цитохром P450 изоензима: CYP1A, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6

и CYP3A4, нито един не е инхибиран от дексразоксан.

Едновременното приложение на доксорубицин (50 до 60 mg/m

) или епирубицин (60 до

100 mg/m

) няма значимо влияние върху фармакокинетиката на дексразоксан. В проучвания

дексразоксан не влияе върху фармакокинетиката на доксорубицин. Има ограничени данни от

проучвания, които предполагат, че клирънсът на епирубицин може да бъде увеличен при

предварително приложение на дексразоксан – това се наблюдава при високи дози епирубицин

(120 – 135 mg/m

). Имайте предвид, че в тези проучвания дексразоксан е прилаган преди

приложението на антрациклин.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жените с детероден потенциал/Контрацепция при мъже и жени

Тъй като дексразоксан притежава мутагенна активност и се използва с антрациклини, за които

е известно, че имат цитотоксични, мутагенни и ембриотоксични свойства, сексуално активните

мъже и жени с детероден потенциал трябва да бъдат посъветвани да не зачеват дете/да не

забременяват и трябва да използват ефективни контрацептивни мерки по време на лечението и

до 6 месеца след него. Ако забременеят, жените трябва незабавно да информират своя лекар

(вж. точка 4.3).

Бременност

Липсват данни от употребата на дексразоксан при бременни жени. Дексразоксан може да

предизвика увреждане на фетуса при прилагане на бременни. Проучвания при животни

показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Дексразоксан не трябва да се прилага на

бременни жени освен в случай на категорична необходимост.

Кърмене

Не е известно дали дексразоксан се екскретира в кърмата. Поради възможността от сериозни

нежелани реакции при кърмачета с експозиция на дексразоксан, кърменето е противопоказано

по време на лечението със Savene (вж. точка 4.3).

Фертилитет

Налични са ограничени данни за фертилитета от проучвания при животни, но при многократно

прилагане са наблюдавани изменения в тестисите при плъхове и зайци (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Замаяност, сънливост и синкоп са съобщавани при няколко пациенти, включени в

проучванията TT01 и TT02 на Savene (вж. точка 4.8). Дексразоксан има слабо влияние върху

способността за шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Голям брой публикувани съобщения, включващи над 1 000 пациенти, показват еднакъв модел

на дозозависими нежелани реакции. Най-честите нежелани реакции са гадене/повръщане,

потискане на костния мозък (неутропения, тромбоцитопения), реакции в мястото на

инжектиране, диария, стоматит и повишени нива на чернодробните трансаминази (ALT/AST).

Всички нежелани реакции са бързообратими.

Информацията по-долу е базирана на две клинични проучвания, TT01 и TT02, при прилагане на

Savene при пациенти с екстравазация, които вече получават цикли на лечение с

химиотерапевтични средства.

Нежеланите реакции са тези, които обикновено се наблюдават при стандартна химиотерапия и

при лечение с дексразоксан: гадене/повръщане при около една трета от пациентите,

неутропения и тромбоцитопения при около половината от пациентите, и по-рядко увеличаване

на концентрацията на чернодробните ензими (ALT/AST).

Нежеланите реакции, наблюдавани при двете проучвания, са изброени по-долу:

Честота на нежеланите реакции (MedDRA) при проучвания TT01 и TT02 (n=80 пациенти)

(Обърнете внимание, че данните за нарушенията на кръвта и лимфната система са описани в

отделна таблица с лабораторните изследвания).

Съобщените нежелани реакции са изброени според следната честота:

Много чести (≥1/10)

Чести (≥1/100 до < 1/10)

Нечести (≥1/1 000 до <1/100)

Редки (≥1/10 000 до <1/1 000)

Много редки (<1/10 000)

Системо-органни класове

(SOC)

Честота

Нежелани реакции

Инфекции и инфестации

Много чести

Постоперативна инфекция

Чести

Инфекция

Неутропенична инфекция

Нарушения на имунната

система

С неизвестна честота

Анафилактични реакции

С неизвестна честота

Свръхчувствителност

Нарушения на метаболизма

и храненето

Чести

Намален апетит

Нарушения на нервната

система

Чести

Замайване

Загуба на сетивност

Синкоп

Тремор

Съдови нарушения

Чести

Флебит

Повърхностен тромбофлебит

Венозна тромбоза на крайник

Респираторни, гръдни и

медиастинални нарушения

Чести

Диспнея

Пневмония

Стомашно-чревни

нарушения

Много чести

Гадене

Чести

Повръщане

Диария

Стоматит

Сухота в устата

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Чести

Алопеция

Пруритус

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Чести

Миалгия

Системо-органни класове

(SOC)

Честота

Нежелани реакции

Нарушения на

възпроизводителната

система и гърдата

Чести

Влагалищно кървене

Общи нарушения и ефекти

на мястото на приложение

Много чести

Болка на мястото на

инжектиране

Чести

Пирексия

Флебит на мястото на

инжектиране

Еритем на мястото на

инжектиране

Умора

Индурация на мястото на

инжектиране

Оток на мястото на

инжектиране

Периферен оток

Сънливост

Изследвания

Чести

Намаляване на теглото

Наранявания, отравяния и

усложнения, възникнали в

резултат на интервенции

Чести

Раневи усложнения

Честота на абнормни резултати от лабораторни изследвания при TT01 и TT02 (n=80

пациенти)

Лабораторен тест

Брой пациенти със

стойност след

изходно ниво

CTC степен 3–4

N

%

Хемоглобин

2,5%

Левкоцити

45,0%

Неутрофили

46,2%

Тромбоцити

21,3%

Натрий (хипо)

6,3%

Калий (хипо)

2,5%

Калий (хипер)

0,0%

Алкална фосфатаза

0,0%

Билирубин

1,3%

3,5%

3,9%

Креатинин

2,6%

0,0%

Общ калций (хипо)

7,1%

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Признаците и симптомите на предозиране е вероятно да включват левкопения,

тромбоцитопения, гадене, повръщане, диария, кожни реакции и алопеция. Лечението трябва да

е симптоматично.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Детоксикиращи средства при лечение с антинеопластични

средства, ATC код: V03AF02

В литературата са описани две фармакодинамични свойства на дексразоксан:

Превенция на антрациклинова кардиотоксичност и

Антинеопластичен ефект

Механизъм на действие

Дексразоксан притежава два основни механизма на действие:

Хелиране на желязото, най-вече чрез своя метаболит с отворен пръстен, като така

намалява желязозависимия оксидативен стрес, причиняващ индуцирана от антрациклини

кардиотоксичност.

Инхибиране на топоизомераза II.

Не е известно до каква степен всеки от тези механизми допринася за профилактичния ефект

против увреждане на тъканите след екстравазация на антрациклини.

Способността за хелиране вероятно също е отговорна за увеличаване на отделените с урината

желязо и цинк и за намалената серумна концентрация на калций, както е описано в няколко

проучвания.

Клинична ефикасност и безопасност

Клиничната програма за Savene (дексразоксан) е включвала две отворени, с едно рамо,

многоцентрови проучвания.

Общата цел на всяко проучване е била да изследва ефикасността на приложения интравенозно

Savene за превенция на тъканните увреждания от случайна екстравазация на антрациклини и по

този начин избягване на необходимостта на пациентите да бъде извършено рутинно

прилаганото хирургично отстраняване на засегнатата тъкан.

Поради рядката честота на състоянието за сравнение е било възможно използването само на

исторически данни (показващи честота на хирургичните процедури от 35–50%, в една държава

100%, при доказани с биопсия случаи).

И при двете проучвания дозовият режим е бил еднакъв. Лечението със Savene е трябвало да

започне до 6 часа след инцидента и да се повтори след 24 и 48 часа. Първата и втората доза са

били 1 000 mg/m

, а третата – 500 mg/m

Изискване за включване в частта от проучването за изследване на ефикасността е била

екстравазацията на антрациклин да е доказана чрез флуоресцентна микроскопия на една или

повече биопсични проби.

За целите на проучването пациенти с екстравазации от централен венозен достъп (CVAD) не са

включвани в оценката на ефикасността.

Пациенти с неутропения и тромбоцитопения > CTC степен 1 (Общи критерии за токсичност) не

са били включени в клиничните проучвания.

В проучване

TT01

са били включени 23 пациенти, на които е приложено лечение със Savene.

При осемнадесет от пациентите е била възможна оценка на ефикасността и безопасността, а

при другите пет – само на токсичността. При никой от пациентите не се е наложила

хирургична интервенция.

В проучване

TT02

са били включени 57 пациенти и са получили първата доза Savene. При 36

пациенти е била възможна оценка на ефикасността. Само при един от 36-те пациенти се е

наложила хирургична процедура.

И при двете проучвания всички пациенти са получавали антрациклини. Като цяло, най-често

прилаганият антрациклин е бил епирубицин (56% от пациентите).

И в двете проучвания лечението с дексразоксан е предотвратило развитието на некроза,

позволило е продължаване на планираното противораково лечение при по-голямата част от

пациентите (70,4%) и е намалило появите на последици (наблюдавани малко на брой и леки

дълготрайни последици).

5.2

Фармакокинетични свойства

Savene трябва да се прилага само интравенозно.

Разпределение

Библиографските данни сочат, че серумната кинетика на дексразоксан след интравенозно

приложение следва отворен двукомпартаментен модел, независим от режима и дозата.

Привидните обеми на разпределение са 0,13–1,3 l/kg (медиана 0,49 l/kg). Обемът на

разпределение е независим от дозата. AUC са били пропорционални на дозата. Тъканното

разпределение е бързо, като най-високите нива на непроменено изходно съединение и

хидролизиран продукт се наблюдават в черния дроб и бъбреците. Около 2% от дексразоксан е

свързан с протеините.

Биотрансформация

Дексразоксан претърпява интрацелуларна хидролиза, първо до неговите два отворени

еднопръстенни междинни продукта (В и С) и след това до двупръстенната отворена форма

(ADR-925), която е със структура, подобна на EDTA, и е силен хелатор на желязо и

двувалентни катиони като калциеви йони.

Елиминиране

Дексразоксан показва двуфазова кинетика на елиминиране. Първоначалните елиминационни

полуживоти (алфа) са 0,18–1 часа (медиана 0,34 часа) и терминалните елиминационни

полуживоти – 1,9–9,1 часа (медиана 2,8 часа). Общото количество непроменен дексразоксан в

урината е 34–60%. Системният клирънс е независим от дозата. Фармакокинетиката на

метаболитите е получена от едно проучване с 5 пациенти. Средните елиминационни

полуживоти на отворения еднопръстенен метаболит В и метаболит С са съответно 0,9–3,9 часа

(n=5) и 0,5–0,8 часа (n=3). Елиминационният полуживот на отворения двупръстенен метаболит

ADR-925 не е посочен в литературата. Съобщено е, че ADR-925 се увеличава трикратно до 15

минути след инфузия на 1 500 mg/m

и се запазва относително постоянен на плато в

продължение на 4 часа, след което намалява до около половината от това количество на 24-тия

час.

In vitro

проучвания на дексразоксан при изследване в човешки микрозоми показват висока

стабилност на дексразоксан, което означава, че основен метаболизъм чрез цитохром P450 е

малко вероятен.

Няма достатъчно налични данни за да се направят окончателни заключения относно присъщи

фармакокинетични фактори като възраст, пол, раса и тегло. Интер- и интраиндивидуалните

фармакокинетични вариабилностти не са проучени систематично. Интериндивидуалната

вариабилност, изчислени като коефициент на вариация (CV %) на базата на ограничен брой

пациенти, е приблизително 30% за основните фармакокинетични параметри.

Бъбречно увреждане

В сравнение с участници с нормална бъбречна функция (креатининов клирънс (CLCR)

>80 ml/min) експозицията е 2 пъти по-голяма при участници с умерено (CLCR от 30 до

50 ml/min) до тежко (CLCR < 30 ml/min) бъбречно увреждане. Моделирането предполага, че

може да се постигне еквивалентна експозиция (AUC

0-inf

), ако дозата се намали с 50% при

участници със CLCR под 40 ml/min в сравнение с контролните участници (CLCR > 80 ml/min)

(вж. точка 4.2).

Фармакокинетика при пациенти с екстравазации

Проведено е клинично изпитване TT04 при 6 пациенти от женски пол, подложени на лечение за

екстравазации на антрациклин. Целта е да се изследва фармакокинетиката на 3- дневна схема

на прилагане на дексразоксан и нейната ефикасността при пациенти с екстравазация на

антрациклин. Системният клирънс е подобен на ден 1 (9,9 l/часа ± 3,1) и ден 2

(11,1 l/часа ± 4,5) и не се различават от този, съобщаван в литературата. Обемът на

разпределение на дексразоксан в стационарно състояние е 30,5 l ± 11,1 на ден 1 и 35,8 l ± 19,7

на ден 2. Терминалният елиминационен полуживот е подобен на ден 1 – 3 (2,1 – 2,2 часа).

Средните стойности на AUC

0-24

на ден 1 и ден 2 са сравними помежду си, а AUC

0-last

на ден 3 е

приблизително наполовина по-малка от тази в първите два дни, което предполага, че

фармакокинетиката на дексразоксан е зависима от дозата. Цялостните диапазони и средни

стойности на AUC

0-24

в отделните дни са много подобни. Изглежда, че няма значимо

кумулиране на дексразоксан.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Проучванията за токсичност при многократно приложение на дексразоксан показват, че

главните таргетни органи са тъкани, при които има бързо деление на клетките: костният мозък,

лимфоидните тъкани, тестисите и храносмилателният тракт. Поради това миелосупресията е

често срещана. Видимите ефекти са по-големи при хронично приложение, отколкото при остро.

Токсичността в комбинация с доксорубицин е адитивна, а не синергична.

Установено е, че дексразоксан притежава мутагенна активност. Карциногенният потенциал на

дексразоксан не е проучен, но е съобщено, че разоксан (рацемична смес от дексразоксан и

левразоксан), е свързан с развитието на злокачествени образувания при мишки (неоплазми на

лимфната система) и плъхове (карциноми на матката) след прилагане за продължителен период

от време. И двата ефекта са очаквани за този клас вещества.

Налични са ограничени данни за фертилитета от проучвания при животни, но при многократно

прилагане са наблюдавани изменения в тестисите при плъхове и зайци.

Доказано е, че сходният разоксан е ембриотоксичен при мишки, плъхове и зайци, и тератогенен

при плъхове и мишки.

При мишки с експериментална екстравазация на даунорубицин лекувани с дексразоксан,

системно, в комбинация с локално лечение с DMSO върху засегнатата от даунорубицин област

от кожата, 67% от мишките развиват малки кожни рани, докато при лечение само с

дексразоксан напълно се предотвратява развитието на предизвиканата от даунорубицин

некроза на кожата при друга група мишки. Поради това диметилсулфоксид (DMSO) не трябва

да се използва при пациенти, на които се прилага дексразоксан за лечение на екстравазация на

антрациклини.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Флакон с прах

няма

Бутилка с разтворител:

Натриев хлорид

Калиев хлорид

Магнезиев хлорид хексахидрат

Натриев ацетат трихидрат

Натриев глюконат

Натриев хидроксид

Вода за инжекции

6.2

Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с

други лекарствени продукти.

6.3

Срок на годност

Прах и разтворител:

3 години

След разтваряне и разреждане:

Доказана е химична и физична стабилност по време на употреба за 4 часа при температура от 2

до 8 °C.

От микробиологична гледна точка, продуктът трябва да се използва незабавно.

Ако не се използва незабавно, потребителят носи отговорност за времето и условията на

съхранение преди приложение и те не трябва да надвишават 4 часа при температура от 2 до

8 °C.

6.4

Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 25 °C.

Съхранявайте флаконите и бутилките в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

За условията на съхранение след разтваряне и разреждане на лекарствения продукт вижте

точка 6.3.

6.5

Данни за опаковката

Savene прах:

Флакон 36 ml от тъмно стъкло тип I с гумена запушалка от хлоробутилова гума и отчупваща се

капачка.

Savene разтворител:

500 ml разтвор в бутилки от стъкло тип І (Ph.Eur.).

Видове опаковки:

Savene се доставя като спешен набор, състоящ се от 10 флакона Savene прах и 3 бутилки Savene

разтворител, снабдени с 3 държача за бутилки.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Преди инфузия Savene прах трябва да се разтвори с 25 ml Savene разтворител до получаване на

концентрация от 20 mg дексразоксан на ml. Концентратът е бледожълт. След това концентратът

трябва да се разреди допълнително в останалото количество Savene разтворител.

Трябва да се подхожда с повишено внимание при разтварянето и разреждането, и да се спазват

обичайните процедурите за правилна работа с цитотоксични лекарствени продукти.

Бременните от персонала не трябва да работят с този препарат. Препоръчва се използването на

ръкавици и други предпазни средства, за да се избегне контакт с кожата. Съобщава се за кожни

реакции след контакт с дексразоксан. Ако прах или разтвор попадне върху кожата или

лигавиците, незабавно измийте обилно с вода.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Clinigen Healthcare B.V.

Schiphol Boulevard 359

WTC Schiphol Airport, D Tower 11th floor

1118BJ Schiphol

Нидерландия

8.

НОМЕРА(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/350/001

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване 28 юли 2006 г.

Дата на последно подновяване 18 юли 2011 г.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Прочетете целия документ

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/401074/2010

EMEA/H/C/000682

Резюме на EPAR за обществено ползване

Savene

дексразоксан

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Savene. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна

употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на

разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба за Savene.

Какво представлява Savene?

Savene представлява прах и разредител, от които се приготвя инфузионен разтвор (вливане във

вена). Той съдържа активното вещество дексразоксан (dexrazoxane).

За какво се използва Savene?

Savene се използва за лечение на екстравазация, причинена от антрациклини (група

противоракови лекарства). Екстравазация настъпва, когато противораково лекарство, което

обикновено се инжектира венозно, премине или инцидентно се инжектира в тъканта около

вената, където може да причини сериозно увреждане.

Тъй като броят на пациентите с екстравазация, причинена от антрациклини, е малък,

заболяването се смята за „рядко“ и Save

ne е определен за „лекарство-сирак“ (лекарство,

използвано при редки заболявания) на 19 септември 2001 г.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Как да използвате Savene?

Savene трябва да се прилага под наблюдението на лекар с опит в употребата на противоракови

лекарства.

Първата инфузия Savene се прави възможно най-скоро след инцидента и не по-късно от шест

часа след настъпването му. Правят се още две инфузии, една на ден 2 и още една на ден 3 по

същото време като първата инфузия. Инфузията трябва да бъде с продължителност от един до

два часа и да се прилага на място, различно от мястото на екстравазация.

Как действа Savene?

Активното вещество в Savene, дексразоксан, е антидот на антрациклините. Начинът, по който

действа, не е напълно изяснен, но вероятно е свързан с начина, по който лекарството се свързва

с желязото в тялото и образува „хелат“, и с ефекта му върху някои ензими като топоизомераза II.

Заедно тези ефекти могат да намалят степента на т

ъканно увреждане, причинено от

екстравазация на антрациклини.

Дексразоксан се използва от 90-те години на ХХ в. като лекарство, подпомагащо превенцията на

кардиомиопатия (увреждане на сърдечния мускул), свързана с употребата на антрациклини.

Как е проучен Savene?

Savene е изследван в две основни проучвания при общо 80 пациенти, които са имали

екстравазация, причинена от антрациклини като епирубицин или доксорубицин. В тези

проучвания Savene не е сравнен с други лекарства. Проучванията разглеждат колко пациенти

имат нужда от операция за корекция на увреждането, причинено от екстравазацията.

Какви ползи от Savene са установени в проучванията?

Само един пациент от 54, при които може да се измери ефективността на Savene, е имал тъканно

увреждане, изискващо операция.

Какви са рисковете, свързани със Savene?

Най-честите нежелани реакции при Savene (наблюдавани при повече от 1 на 10 пациенти) са

повдигане (позиви за повръщане) и болка на мястото на инжектиране. Възможно е също

пациентите да имат ниски нива на белите кръвни клетки и тромбоцитите в кръвта. Въпреки че

това вероятно се дължи на противораковото лечение, причината може да е и в Save

ne, тъй като

той е цитотоксичен (лекарство, разрушаващо клетки, които се делят) и може да увреди костния

мозък. Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за тези нежелани реакции преди, по време

и след лечението. За пълния списък на всички наблюдавани при Savene нежелани реакции –

вижте листовката.

Savene е противопоказан за хора, които биха мог

ли да проявят свръхчувствителност (алергични

реакции) към дексразоксан или някоя от другите съставки. Не трябва да се прилага при жени,

които може да забременеят или които кърмят, или при пациенти, ваксинирани срещу жълта

треска.

Какви са основанията за одобряване на Savene?

Екстравазацията на антрациклини е състояние, което понастоящем може да се контролира по

различни методи, но за него няма стандартно одобрено лечение. СНМР заключава, че Savene

е показал възможността си да лекува екстравазация, предизвикана от антрациклини, като

позволява на пациентите да продължат своето противораково лечение. Комитетът решава, че

ползите на Savene са по-големи от ри

сковете му, и препоръчва да му бъде издадено разрешение

за употреба.

Savene

EMA/504491/2010

Страница 2/3

Savene

EMA/504491/2010

Страница 3/3

Допълнителна информация за Savene:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския съюз,

за Savene на 28 юли 2006 г.

Пълният текст на EPAR относно Savene може да се намери тук

. За повече информация относно

лечението със Savene - прочетете листовката (също част от ЕPAR) или се свържете с Вашия лекар

или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци относно Savene може да се намери

тук

Дата на последно актуализиране на текста 08-2011

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация