Savene

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дексразоксан хидрохлорид

Предлага се от:

Clinigen Healthcare B.V.

АТС код:

V03AF02

INN (Международно Name):

dexrazoxane

Терапевтична група:

Всички други терапевтични продукти

Терапевтична област:

Екстравазиране на диагностични и терапевтични материали

Терапевтични показания:

Savene е показан за лечение на антрациклинова екстравазация.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-07-27

Листовка

                23
Б. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
SAVENE 20 MG/ML ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР.
Дексразоксан (Dexrazoxane)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Savene и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Savene
3.
Как да използвате Savene
4.
Възможни нежелани реакции
5
Съхранение на Savene
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SAVENE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Savene съдържа активното вещество
дексразоксан, което действа като
антидот срещу
противораковите лекарства, наречени
антрациклини.
Повечето противоракови лекарства се
прилагат интравенозно (във вената).
Понякога се
получават инцидент
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Savene 20 mg/ml прах и разтворител за
концентрат за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 500 mg дексразоксан
(dexrazoxane) (589 mg дексразоксанов
хидрохлорид).
Всеки ml съдържа 20 mg дексразоксан след
разтваряне с 25 ml Savene разтворител.
Помощни вещества с известно действие:
Бутилка с разтворител:
Калий 98 mg/500 ml или 5,0 mmol/l
Натрий 1,61 g/500 ml или 140 mmol/l
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за концентрат за
инфузионен разтвор
Флакон с прах:
Бял до почти бял лиофилизат.
Бутилка с разтворител:
Бистър изотоничен разтвор (295 mOsml/l, pH
приблизително 7,4).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Savene е показан при възрастни за лечение
на екстравазация на антрациклини.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Savene трябва да се прилага под
наблюдението на лекар с опит в
приложението на
противоракови лекарствени продукти.
Дозировка
Лечението трябва да се прилага един
път дневно в 3 последователни дни.
Препоръчителната
доза е:
Ден 1:
1 000 mg/m
2
Ден 2:
1 000 mg/m
2
Ден 3:
500 mg/m
2
Първата инфузия трябва да 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-10-2019
Листовка Листовка чешки 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-10-2019
Листовка Листовка датски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-10-2019
Листовка Листовка немски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-10-2019
Листовка Листовка естонски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-10-2019
Листовка Листовка гръцки 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-10-2019
Листовка Листовка английски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-08-2011
Листовка Листовка френски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-10-2019
Листовка Листовка италиански 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-08-2011
Листовка Листовка латвийски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-08-2011
Листовка Листовка литовски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-10-2019
Листовка Листовка унгарски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-10-2019
Листовка Листовка малтийски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-08-2011
Листовка Листовка нидерландски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-08-2011
Листовка Листовка полски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-10-2019
Листовка Листовка португалски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-08-2011
Листовка Листовка румънски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-10-2019
Листовка Листовка словашки 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-10-2019
Листовка Листовка словенски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-08-2011
Листовка Листовка фински 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-10-2019
Листовка Листовка шведски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-10-2019
Листовка Листовка норвежки 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-10-2019
Листовка Листовка исландски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-10-2019
Листовка Листовка хърватски 08-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-10-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите