Orfadin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

нитисинона

Предлага се от:

Swedish Orphan Biovitrum International AB

АТС код:

A16AX04

INN (Международно Name):

nitisinone

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Tyrosinemias

Терапевтични показания:

Hereditary tyrosinemia type 1 (HT 1)Orfadin is indicated for the treatment of adult and paediatric (in any age range) patients with confirmed diagnosis of hereditary tyrosinemia type 1 (HT 1) in combination with dietary restriction of tyrosine and phenylalanine. Alkaptonuria (AKU)Orfadin is indicated for the treatment of adult patients with alkaptonuria (AKU).

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-02-21

Листовка

                37
Б. ЛИСТОВКА
38
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ORFADIN 2 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ORFADIN 5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ORFADIN 10 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ORFADIN 20 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
нитисинон (nitisinone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
−
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
−
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Orfadin и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Orfadin
3.
Как да приемате Orfadin
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Orfadin
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ORFADIN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Orfadi
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Orfadin 2 mg твърди капсули
Orfadin 5 mg твърди капсули
Orfadin 10 mg твърди капсули
Orfadin 20 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 2 mg нитисинон
(nitisinone).
Всяка капсула съдържа 5 mg нитисинон
(nitisinone).
Всяка капсула съдържа 10 mg нитисинон
(nitisinone).
Всяка капсула съдържа 20 mg нитисинон
(nitisinone).
_ _
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Бели, непрозрачни капсули, (6x16 mm), с
отпечатано в черно “NTBC 2mg” върху
тялото на
капсулата.
Бели, непрозрачни капсули, (6x16 mm), с
отпечатано в черно “NTBC 5mg” върху
тялото на
капсулата.
Бели, непрозрачни капсули, (6x16 mm), с
отпечатано в черно “NTBC 10mg” върху
тялото на
капсулата.
Бели, непрозрачни капсули, (6x16 mm), с
отпечатано в черно “NTBC 20mg” върху
тялото на
капсулата.
Капсулата съдържа бял до почти бял
прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Наследствена тирозинемия тип 1 (HT-1)
Orfadin е показан за лечение на възрастни
и педиатрични пациенти (във всички
възрастови
граници) с потвърдена диагноза
наследствена тирозинемия тип 1 (HT-1) в
комбинация с
ограничав
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-04-2023
Листовка Листовка чешки 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-04-2023
Листовка Листовка датски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-04-2023
Листовка Листовка немски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-04-2023
Листовка Листовка естонски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-04-2023
Листовка Листовка гръцки 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-04-2023
Листовка Листовка английски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-01-2021
Листовка Листовка френски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-04-2023
Листовка Листовка италиански 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-01-2021
Листовка Листовка латвийски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-01-2021
Листовка Листовка литовски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-04-2023
Листовка Листовка унгарски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-04-2023
Листовка Листовка малтийски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-01-2021
Листовка Листовка нидерландски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-01-2021
Листовка Листовка полски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-04-2023
Листовка Листовка португалски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-01-2021
Листовка Листовка румънски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-04-2023
Листовка Листовка словашки 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-04-2023
Листовка Листовка словенски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-01-2021
Листовка Листовка фински 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-04-2023
Листовка Листовка шведски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-04-2023
Листовка Листовка норвежки 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-04-2023
Листовка Листовка исландски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-04-2023
Листовка Листовка хърватски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 11-01-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите