Opatanol

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

олопатадин хидрохлорид

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

S01GX09

INN (Международно Name):

olopatadine

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Конюнктивит, алергичен

Терапевтични показания:

Лечение на очни признаци и симптоми на сезонен алергичен конюнктивит.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-05-16

Листовка

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
OPATANOL 1 MG/ML КАПКИ ЗА ОЧИ, РАЗТВОР
olopatadine (олопатадин)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка
.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Opatanol и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Opatanol
3.
Как да използвате Opatanol
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Opatanol
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OPATANOL И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
OPATANOL Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА
ПРИЗНАЦИТЕ И СИМПТОМИТЕ НА СЕЗОННИ
АЛЕРГИЧНИ
КОНЮНКТИВИТИ.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Opatanol 1 mg/ml капки за очи, разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml от разтвора съдържа 1 mg
олопатадин (olopatadine) (като хидрохлорид).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Бензалкониев хлорид 0,1 mg/ml
Динатриев фосфат додекахидрат (E339) 12,61
mg/ml (еквивалентни на 3,34 mg/ml фосфати).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капки за очи, разтвор (капки за очи)
Прозрачен, безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на очните признаци и симптоми
на сезонен алергичен конюнктивит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Дозата е една капка Opatanol в
конюнктивния сак на засегнатото око
(очи) два пъти дневно
(през интервал от 8 часа). Лечението
може да продължи до четири месеца, ако
е необходимо.
_Употреба в старческа възраст _
Не е необходимо коригиране на дозата
при пациенти в старческа възраст.
_Педиатрични пациенти _
Opatanol може да се използва при
педиатрични пациенти на възраст над
три години, като се
прилага същата доза, както при
възрастни. Безопасността и
ефикасността на Opatanol при де
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-08-2022
Листовка Листовка чешки 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-08-2022
Листовка Листовка датски 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-08-2022
Листовка Листовка немски 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-08-2022
Листовка Листовка естонски 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-08-2022
Листовка Листовка гръцки 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-08-2022
Листовка Листовка английски 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-12-2013
Листовка Листовка френски 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-08-2022
Листовка Листовка италиански 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-12-2013
Листовка Листовка латвийски 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-12-2013
Листовка Листовка литовски 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-08-2022
Листовка Листовка унгарски 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-08-2022
Листовка Листовка малтийски 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-12-2013
Листовка Листовка нидерландски 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-12-2013
Листовка Листовка полски 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-08-2022
Листовка Листовка португалски 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-12-2013
Листовка Листовка румънски 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-08-2022
Листовка Листовка словашки 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-08-2022
Листовка Листовка словенски 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-12-2013
Листовка Листовка фински 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-08-2022
Листовка Листовка шведски 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-08-2022
Листовка Листовка норвежки 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-08-2022
Листовка Листовка исландски 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-08-2022
Листовка Листовка хърватски 24-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-12-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите