Mavenclad

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Кладрибин

Предлага се от:

Merck Europe B.V.

АТС код:

L04AA40

INN (Международно Name):

cladribine

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Множествена склероза

Терапевтични показания:

Лечение на възрастни пациенти с много активна рецидивираща множествена склероза (МС), както е определено чрез клинични или образни признаци.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-08-22

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MAVENCLAD
10 MG ТАБЛЕТКИ
кладрибин (cladribine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява MAVENCLAD и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете MAVENCLAD
3.
Как да приемате MAVENCLAD
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате MAVENCLAD
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MAVENCLAD И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
MAVENCLAD съдържа активното вещество
кладрибин, цитотоксично (убиващо
клетките)
вещество, което действа предимно
вър
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТ
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
MAVENCLAD 10 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 10 mg кладрибин
(cladribine).
Помощни вещества с известно действие
Всяка таблетка съдържа 64 mg сорбитол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бели, кръгли, двойноизпъкнали
таблетки с диаметър 8,5 mm, гравирани с
“C” от едната страна
и с “10” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
MAVENCLAD e показан за лечение на възрастни
пациенти с високоактивна пристъпна
форма
на множествена склероза (МС),
диагностицирана по клинични
характеристики и образна
диагностика (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато и
да се провежда под наблюдение на лекар
с опит в
лечението на МС.
Дозировка
Препоръчителната кумулативна доза е
3,5 mg/kg телесно тегло за 2 години,
прилагана като
1 курс на лечение от 1,75 mg/kg годишно.
Всеки курс на лечение се състои от 2
седмици на
лечение, една в началото на първия
месец и една в началото на втория
месец на съответната
година на лечение. Ако е необходимо по
медицин
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-01-2024
Листовка Листовка чешки 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-01-2024
Листовка Листовка датски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-01-2024
Листовка Листовка немски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-01-2024
Листовка Листовка естонски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-01-2024
Листовка Листовка гръцки 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-01-2024
Листовка Листовка английски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-09-2017
Листовка Листовка френски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-01-2024
Листовка Листовка италиански 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-09-2017
Листовка Листовка латвийски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-09-2017
Листовка Листовка литовски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-01-2024
Листовка Листовка унгарски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-01-2024
Листовка Листовка малтийски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-09-2017
Листовка Листовка нидерландски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-09-2017
Листовка Листовка полски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-01-2024
Листовка Листовка португалски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-09-2017
Листовка Листовка румънски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-01-2024
Листовка Листовка словашки 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-01-2024
Листовка Листовка словенски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-09-2017
Листовка Листовка фински 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-01-2024
Листовка Листовка шведски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-01-2024
Листовка Листовка норвежки 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-01-2024
Листовка Листовка исландски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-01-2024
Листовка Листовка хърватски 23-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-09-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите