Jetrea

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ocriplasmin

Предлага се от:

Inceptua AB

АТС код:

S01XA22

INN (Международно Name):

ocriplasmin

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Ретинални заболявания

Терапевтични показания:

Jetrea е показан при възрастни за лечение на vitreomacular тяга (ВМТ), включително когато е свързан с макулна дупка с диаметър по-малко от или равно на 400 микрона.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-03-13

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
25 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
JETREA 0,375 MG/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Окриплазмин (Ocriplasmin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ СЕ ПРИЛОЖИ ТОВА ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Jetrea и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви се
приложи Jetrea
3.
Как се прилага Jetrea
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Jetrea
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА JETREA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Jetrea съдържа активното вещество
окриплазмин.
Jetrea се използва за лечение на
възрастни с очно заболяване, наречено
витреомакулна тракция
(VMT), включително когато е свързано с
малка дупка в макулата (центъра на
светочувствителния слой в задната
част на окото).
VMT се причинява от тракция в резултат
от трай
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
JETREA 0,375 mg/0,3 ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 0,375 mg окриплазмин
*
(ocriplasmin) в 0,3 ml разтвор (1,25 mg/ml). Това
осигурява използваемо количество за
доставяне на единична доза 0,1 ml,
съдържаща 0,125 mg
окриплазмин.
*
Окриплазмин е скъсена форма на
човешки плазмин, получена чрез
рекомбинантна ДНК
технология в
Pichia pastoris
като експресионна система.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър и безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
JETREA е показан при възрастни за лечение
на витреомакулна тракция (vitreomacular
traction,
VMT), включително когато е свързана с
макулна дупка с диаметър, по-малък или
равен на
400 микрона (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
JETREA трябва да се приготвя и прилага от
квалифициран офталмолог с опит в
поставянето на
интравитреални инжекции. Диагнозата
витреомакулна тракция (VMT) трябва да
включва пълна
клинична картина, включително
анамнеза, клиничен преглед и
изследване с помощта на
съвременните диа
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-01-2021
Листовка Листовка чешки 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-01-2021
Листовка Листовка датски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-01-2021
Листовка Листовка немски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-01-2021
Листовка Листовка естонски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-01-2021
Листовка Листовка гръцки 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-01-2021
Листовка Листовка английски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-01-2017
Листовка Листовка френски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-01-2021
Листовка Листовка италиански 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-01-2017
Листовка Листовка латвийски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-01-2017
Листовка Листовка литовски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-01-2021
Листовка Листовка унгарски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-01-2021
Листовка Листовка малтийски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-01-2017
Листовка Листовка нидерландски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-01-2017
Листовка Листовка полски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-01-2021
Листовка Листовка португалски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-01-2017
Листовка Листовка румънски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-01-2021
Листовка Листовка словашки 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-01-2021
Листовка Листовка словенски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-01-2017
Листовка Листовка фински 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-01-2021
Листовка Листовка шведски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-01-2021
Листовка Листовка норвежки 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-01-2021
Листовка Листовка исландски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-01-2021
Листовка Листовка хърватски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-01-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите