Gilenya

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

финголимод хидрохлорид

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

L04AA27

INN (Международно Name):

fingolimod

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Множествена склероза

Терапевтични показания:

Gilenya е посочено като един заболявания дорабатывая терапия при висока активност relapsing начин множествена склероза за следните групи пациенти, възрастни и педиатрични пациенти на възраст от 10 и повече години:пациенти с висока активност на заболяването, въпреки пълен и адекватен курс на лечение с най-малко един заболяване дорабатывая терапия (за изключения и информация за промиване на периоди виж раздели 4. 4 и 5. orPatients с бързо се развива тежка relapsing начин множествена склероза се определя от 2 или по-тежки рецидиви в рамките на една година, и с 1 или по-гадолиний активизиране на огнища на ядрено-магнитен резонанс на главния мозък или значително увеличаване на натоварването Т2 лезии в сравнение с най-новите ядрено-магнитен резонанс.

Каталог на резюме:

Revision: 36

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-03-17

Листовка

                66
Б. ЛИСТОВКА
67
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
GILENYA 0,25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
GILENYA 0,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
финголимод (fingolimod)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Gilenya и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Gilenya
3.
Как да приемате Gilenya
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Gilenya
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GILENYA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GILENYA
Gilenya съдържа активното вещество
финголимод.
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Gilenya 0,25 mg твърди капсули
Gilenya 0,5 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Gilenya 0,25 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула от 0,25 mg съдържа
0,25 mg финголимод (fingolimod) (като
хидрохлорид).
Gilenya 0,5 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула от 0,5 mg съдържа 0,5
mg финголимод (fingolimod) (като
хидрохлорид).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Gilenya 0,25 mg твърди капсули
Капсула с дължина 16 mm с непрозрачни
капаче и тяло, с цвят на слонова кост, с
черен
радиален надпис “FTY 0.25mg” върху
капачето и черна радиална ивица върху
тялото.
Gilenya 0,5 mg твърди капсули
Капсула с дължина 16 mm с ярко жълто
непрозрачно капаче и бяло непрозрачно
тяло, с надпис,
отпечатан с черно мастило “FTY0.5 mg”
върху капачето и две радиални ивици,
отпечатани
върху тялото с жълто мастило.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Gilenya е показана като самостоятелна
терапия, модифицираща хода на
болестта при
високоактивна пристъпно-ремитентна
форма на множествена склероза, при
следните групи
възрастни пациенти и педиатрични
пациенти на възра
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-09-2023
Листовка Листовка чешки 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-09-2023
Листовка Листовка датски 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-09-2023
Листовка Листовка немски 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-09-2023
Листовка Листовка естонски 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-09-2023
Листовка Листовка гръцки 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-09-2023
Листовка Листовка английски 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-12-2018
Листовка Листовка френски 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-09-2023
Листовка Листовка италиански 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-12-2018
Листовка Листовка латвийски 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-12-2018
Листовка Листовка литовски 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-09-2023
Листовка Листовка унгарски 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-09-2023
Листовка Листовка малтийски 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-12-2018
Листовка Листовка нидерландски 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-12-2018
Листовка Листовка полски 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-09-2023
Листовка Листовка португалски 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-12-2018
Листовка Листовка румънски 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-09-2023
Листовка Листовка словашки 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-09-2023
Листовка Листовка словенски 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-12-2018
Листовка Листовка фински 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-09-2023
Листовка Листовка шведски 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-09-2023
Листовка Листовка норвежки 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-09-2023
Листовка Листовка исландски 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-09-2023
Листовка Листовка хърватски 15-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-12-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите