Gilenya

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

19-11-2020

Активна съставка:
финголимод хидрохлорид
Предлага се от:
Novartis Europharm Limited
АТС код:
L04AA27
INN (Международно Name):
fingolimod
Терапевтична група:
Имуносупресори
Терапевтична област:
Множествена склероза
Терапевтични показания:
Gilenya е посочено като един заболявания дорабатывая терапия при висока активност relapsing начин множествена склероза за следните групи пациенти, възрастни и педиатрични пациенти на възраст от 10 и повече години:пациенти с висока активност на заболяването, въпреки пълен и адекватен курс на лечение с най-малко един заболяване дорабатывая терапия (за изключения и информация за промиване на периоди виж раздели 4. 4 и 5. orPatients с бързо се развива тежка relapsing начин множествена склероза се определя от 2 или по-тежки рецидиви в рамките на една година, и с 1 или по-гадолиний активизиране на огнища на ядрено-магнитен резонанс на главния мозък или значително увеличаване на натоварването Т2 лезии в сравнение с най-новите ядрено-магнитен резонанс.
Каталог на резюме:
Revision: 26
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002202
Дата Оторизация:
2011-03-17
EMEA код:
EMEA/H/C/002202

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

19-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

18-12-2018

Листовка Листовка - чешки

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

19-11-2020

Листовка Листовка - датски

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

19-11-2020

Листовка Листовка - немски

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

19-11-2020

Листовка Листовка - естонски

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

19-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

18-12-2018

Листовка Листовка - гръцки

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

19-11-2020

Листовка Листовка - английски

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

19-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

18-12-2018

Листовка Листовка - френски

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

19-11-2020

Листовка Листовка - италиански

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

19-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

18-12-2018

Листовка Листовка - латвийски

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

19-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

18-12-2018

Листовка Листовка - литовски

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

19-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

18-12-2018

Листовка Листовка - унгарски

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

19-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

18-12-2018

Листовка Листовка - малтийски

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

19-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

18-12-2018

Листовка Листовка - нидерландски

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

19-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

18-12-2018

Листовка Листовка - полски

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

19-11-2020

Листовка Листовка - португалски

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

19-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

18-12-2018

Листовка Листовка - румънски

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

19-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

18-12-2018

Листовка Листовка - словашки

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

19-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

18-12-2018

Листовка Листовка - словенски

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

19-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

18-12-2018

Листовка Листовка - фински

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

19-11-2020

Листовка Листовка - шведски

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

19-11-2020

Листовка Листовка - норвежки

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

19-11-2020

Листовка Листовка - исландски

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

19-11-2020

Листовка Листовка - хърватски

19-11-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

19-11-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

18-12-2018

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Gilenya 0,25 mg твърди капсули

Gilenya 0,5 mg твърди капсули

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Gilenya 0,25 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула от 0,25 mg съдържа 0,25 mg финголимод (fingolimod) (като хидрохлорид).

Gilenya 0,5 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула от 0,5 mg съдържа 0,5 mg финголимод (fingolimod) (като хидрохлорид).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърда капсула

Gilenya 0,25 mg твърди капсули

Капсула с дължина 16 mm с непрозрачни капаче и тяло, с цвят на слонова кост, с черен

радиален надпис “FTY 0.25mg” върху капачето и черна радиална ивица върху тялото.

Gilenya 0,5 mg твърди капсули

Капсула с дължина 16 mm с ярко жълто непрозрачно капаче и бяло непрозрачно тяло, с надпис,

отпечатан с черно мастило “FTY0.5 mg” върху капачето и две радиални ивици, отпечатани

върху тялото с жълто мастило.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Gilenya е показана като самостоятелна терапия, модифицираща хода на болестта при

високоактивна пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза, при следните групи

възрастни пациенти и педиатрични пациенти на възраст 10 години и по-големи:

Пациенти с висока активност на болестта, въпреки проведения пълен и адекватен курс на

лечение с поне едно модифициращо хода на болестта терапевтично средство (за

изключенията и информация за периодите на медикаментозно очистване (washout) вижте

точки 4.4 и 5.1).

или

Пациенти с бързо развиваща се, тежка пристъпно-ремитентна множествена склероза,

дефинирана като 2 или повече инвалидизиращи пристъпа за една година и наличие на 1

или повече мозъчни гадолин-фиксиращи лезии на ЯМР, или значително увеличение на T2

лезиите, в сравнение с последния, неотдавна направен, ЯМР.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да се започне и следи от лекар с опит в терапията на множествена склероза.

Дозировка

При възрастни пациенти препоръчителната доза финголимод е една капсула от 0,5 mg, приета

перорално веднъж дневно.

При педиатрични пациенти (на възраст 10 години и по-големи) препоръчителната доза зависи

от теглото:

Педиатрични пациенти с тегло ≤40 kg: една капсула от 0,25 mg, приета перорално веднъж

дневно.

Педиатрични пациенти с тегло >40 kg: една капсула от 0,5 mg, приета перорално веднъж

дневно.

Педиатричните пациенти, които започнат лечението с капсули от 0,25 mg и впоследствие

достигнат постоянно тегло над 40 kg трябва да преминат към лечение с капсули от 0,5 mg.

При преминаване от 0,25 mg дневна доза към 0,5 mg дневна доза, се препоръчва да се повтори

същото проследяване след прилагане на първата доза, както при започване на лечението.

Препоръчва се същото проследяване след прилагане на първата доза, както при започване на

лечението, при прекъсването му за:

1 ден или повече през първите 2 седмици от лечението;

повече от 7 дни през 3-тата или 4-тата седмица от лечението;

повече от 2 седмици един месец след започване на лечението.

Ако лечението е било прекъснато за по-кратък период от описания по-горе, то трябва да

продължи с приема на следващата доза, така както е предписано (вж. точка 4.4).

Специални популации

Пациенти в старческа възраст

Gilenya трябва да се използва с повишено внимание при пациенти на възраст 65 години и

повече поради недостатъчното данни относно безопасността и ефикасността (вж. точка 5.2).

Бъбречно увреждане

В хода на пилотните проучвания при пациенти с множествена склероза финголимод не е

проучван при пациенти с бъбречно увреждане. Базирайки се на клиничните фармакологични

проучвания, не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с леко до тежко бъбречно

увреждане.

Чернодробно увреждане

Gilenya не трябва да се използва при пациенти с тежко чернодробно увреждане (клас С по

Child-Pugh) (вж. точка 4.3). Въпреки че не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с

леко до умерено чернодробно увреждане, е необходимо повишено внимание при започване на

лечение при такива пациенти (вж. точки 4.4 и 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на финголимод при деца на възраст под 10 години все още не са

установени. Липсват данни.

Има много ограничени данни при деца на възраст 10–12 години (вж. точки 4.4, 4.8 и 5.1).

Начин на приложение

Този лекарствен продукт е за перорално приложение.

Gilenya може да се приема със или без храна (вж. точка 5.2).

Капсулите трябва да се гълтат винаги цели, без да се отварят.

4.3

Противопоказания

Имунодефицитен синдром.

Пациенти с повишен риск от развитие на опортюнистични инфекции, включително

имунокомпрометирани пациенти (такива, които в момента провеждат имуносупресивна

терапия и такива с имуносупресия от предхождащи терапии).

Тежки активни инфекции, активни хронични инфекции (хепатит, туберкулоза).

Неоплазми.

Тежко чернодробно увреждане (клас С по Child-Pugh).

Пациенти с миокарден инфаркт (МИ) през последните 6 месеца, нестабилна стенокардия,

инсулт/транзиторни исхемични атаки (ТИА), декомпенсирана сърдечна недостатъчност

(изискваща незабавно лечение) или сърдечна недостатъчност клас III/IV според

Нюйоркската кардиологична асоциация (New York Heart Association - NYHA) (вж.

точка 4.4).

Пациенти с тежки сърдечни аритмии, изискващи антиаритмично лечение с

антиаритмични лекарствени продукти клас Ia или клас III (вж. точка 4.4).

Пациенти с атриовентрикуларен (AV) блок втора степен тип Mobitz 2 или AV блок трета

степен, или със синдром на болния синусов възел, ако не носят пейсмейкър (вж.

точка 4.4).

Пациенти с QTc интервал ≥500 msec на изходното ниво (вж. точка 4.4).

По време на бременност и при жени с детероден потенциал, които не използват

ефективна контрацепция (вж. точки 4.4 и 4.6).

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Брадиаритмия

Започването на лечение води до преходно намаляване на сърдечната честота и може да е

свързано със забавено провеждане в атриовентрикуларния възел, включително до появата на

изолирани случаи на преходен, спонтанно преминаващ пълен AV блок (вж. точки 4.8 и 5.1).

След прилагане на първата доза, понижаването на сърдечната честота започва в рамките на

един час и e най-силно изразено в рамките на 6 часа. Този ефект от прилаганата доза се задържа

и през следващите дни, въпреки че обикновено е по-слабо изразен, и обикновено намалява през

следващите седмици. При продължаване на приложението, средната стойност на сърдечната

честота се връща до изходната в рамките на един месец. При отделни пациенти е възможно

сърдечната честота да не се върне до изходните стойности до края на първия месец.

Проводните нарушения обикновено са преходни и асимптоматични. Обикновено не изискват

лечение и преминават в рамките на първите 24 часа на терапията. Ако се налага, понижаването

на сърдечната честота, предизвикано от финголимод, може да бъде неутрализирано чрез

парентерално приложение на атропин или изопреналин.

На всички пациенти трябва да се направи ЕКГ и да се измери кръвното налягане преди

прилагане на първата доза Gilenya и 6 часа след това. Всички пациенти трябва да бъдат

проследени в продължение на 6 часа, за признаци и симптоми на брадикардия, чрез ежечасно

измерване на пулса и кръвното налягане. Препоръчва се продължителен (в реално време) ЕКГ

мониторинг по време на този 6-часов период на проследяване.

Същите предпазни мерки, както при приложение на първата доза, се препоръчват при

преминаване на пациентите от лечение с 0,25 mg дневна доза към 0,5 mg дневна доза.

Ако след приема на дозата възникнат симптоми на брадиаритмия, трябва да се предприемат

съответните клинични мерки, а проследяването да бъде продължено до изчезване на

симптомите. Трябва да се назначи проследяване през цялата нощ, в медицинско заведение, ако

при пациент се наложи фармакологична интервенция по време на проследяването след

прилагане на първата доза и трябва да се проведе повторно същото проследяване след

прилагане на втората доза Gilenya.

Ако сърдечната честота на 6-ия час е достигнала най-ниската стойност, след прилагане на

първата доза (което предполага, че максималният фармакодинамичен ефект върху сърцето все

още не се е проявил), проследяването трябва да бъде удължено най-малко с 2 часа и докато

сърдечната честота не започне отново да се повишава. Освен това, ако след 6 часа сърдечната

честота е <45 удара в минута при възрастни пациенти, <55 удара в минута при педиатрични

пациенти на възраст 12 години и повече или <60 удара в минута при педиатрични пациенти на

възраст от 10 до под 12 години, или ЕКГ-то показва новопоявил се AV блок втора или по-

висока степен, или QTc интервал ≥500 msec, проследяването трябва да бъде удължено (най-

малко и през нощта), до изчезване на находката. Появата, по което и да е време, на AV блок

трета степен, също трябва да води до удължаване на проследяването (най-малко за през нощта).

Ефектите върху сърдечната честота и атриовентрикуларната проводимост, могат да се появят

отново при подновяване на лечението с финголимод, като зависят от продължителността на

прекъсването и времето от началото на лечението. Препоръчва се същото проследяване, както

при започване на лечението, при прекъсването му (вж. точка 4.2).

Съобщават се много редки случаи на инверсия на Т-вълната при възрастни пациенти, лекувани

с финголимод. В случай на инверсия на Т-вълната, предписващият лекар трябва да се увери, че

липсват признаци или симптоми на миокардна исхемия. Ако се подозира наличие на миокардна

исхемия, се препоръчва да се потърси консултация с кардиолог.

Поради риска от сериозни ритъмни нарушения или значима брадикардия, Gilenya не трябва да

се използва при пациенти със сино-атриален сърдечен блок, анамнеза за симптоматична

брадикардия, повтарящ се синкоп или сърдечен арест, или при пациенти със значително

удължаване на QT (QTc>470 msec [възрастни пациенти от женски пол], QTc >460 msec

[педиатрични пациенти от женски пол] или >450 msec [възрастни и педиатрични пациенти от

мъжки пол]), пациенти с неконтролирана хипертония или тежка сънна апнея (вж. също

точка 4.3). При такива пациенти, лечение с Gilenya може да се има предвид само, ако

очакваните ползи превъзхождат потенциалните рискове, и ако се прецени, че е уместно

провеждането на лечение с Gilenya, трябва да се потърси консултация с кардиолог, преди

започване на лечението, за да се определи най-подходящия режим на проследяване.

Препоръчва се поне разширено проследяване през нощта, при започване на лечението (вж.

също точка 4.5).

Финголимод не е проучван при пациенти с аритмия, изискваща лечение с антиаритмични

лекарствени продукти клас Ia (напр. хинидин, дизопирамид) или клас III (напр. амиодарон,

соталол). Антиаритмичните лекарствени продукти клас Ia и клас III се свързват с

предизвикването на “torsades de pointes” при пациенти с брадикардия (вж. точка 4.3).

Опитът с Gilenya е ограничен при пациенти, при които едновременно се провежда терапия с

бета блокери, понижаващи сърдечната честота блокери на калциевите канали (като верапамил

или дилтиазем) или други вещества, които могат да понижат сърдечната честота (напр.

ивабрадин, дигоксин, антихолинестеразни средства или пилокарпин). Тъй като започването на

лечение с финголимод е свързано също и с понижаване на сърдечната честота (вж. също

точка 4.8 “Брадиаритмия”), едновременното приложение на тези вещества, по време на

започване на лечението, може да бъде свързано с тежка брадикардия и сърдечен блок. Поради

потенциалния адитивен ефект върху сърдечната честота, не трябва да се започва лечение с

Gilenya при пациенти, които се лекуват с тези вещества по същото време (вж. също точка 4.5).

При такива пациенти, лечение с Gilenya може да се обсъди, само ако очакваните ползи

превишават потенциалните рискове. Ако се обмисля започване на лечение с Gilenya, трябва да

се потърси консултация с кардиолог, във връзка с преминаването към други, не-понижаващи

сърдечната честота лекарствени продукти, преди започване на лечението. Ако понижаващото

сърдечната честота лечение не може да бъде спряно, трябва да се потърси консултация с

кардиолог, за да се определи най-подходящия режим на проследяване след първата доза, като

се препоръчва разширено проследяване, най-малко през нощта (вж. също точка 4.5).

QT интервал

В проучване за продължителността на QT интервала в стационарно състояние при дози на

финголимод от 1,25 или 2,5 mg и все още наличен негативен хронотропен ефект на

финголимод, лечението с финголимод води до удължаване на QTc интервала като горна

граница на 90% CI ≤13,0 ms. Няма зависимост между дозата и продължителността на

експозицията на финголимод и удължаването на QTc интервала. Няма данни за повишаване на

честотата на случаите на удължаване на QTc интервала, абсолютно или спрямо изходните

стойности, свързано с терапията с финголимод.

Клиничната значимост на тази находка е неизвестна. В проучванията при пациенти с

множествена склероза не са наблюдавани клинично значими ефекти по отношение на

удължаването на QTc интервала, но и пациенти със съществуващ риск от удължаване на QTc

интервала не са включвани в клиничните проучвания.

Лекарствените продукти, които могат да доведат до удължаване QTc интервала е най-добре да

се избягват при пациенти със съответните рискови фактори, като например хипокалиемия или

вродено удължаване на QT интервала.

Имуносупресивни ефекти

Финголимод има имуносупресивен ефект, който предразполага пациентите към риск от

инфекции, включително опортюнистични инфекции, които могат да имат летален изход, и

повишава риска от развитие на лимфоми и други злокачествени заболявания, особено такива на

кожата. Лекарите трябва да проследяват внимателно своите пациенти, особено тези със

съпътстващи заболявания или известни рискови фактори, като например предшестваща

имуносупресивна терапия. Ако се подозира наличието на такъв риск, лекарят трябва да

обмисли преустановяване на лечението при отделните случаи (вж. също точка 4.4 „Инфекции“

и „Кожни неоплазми“ и точка 4.8 „Лимфоми“).

Инфекции

Ключов фармакодинамичен ефект на финголимод е дозозависимото намаляване на броя на

периферните лимфоцити, които достигат до 20-30% от изходните си нива. Този ефект се дължи

на обратима секвестрация на лимфоцити в лимфоидната тъкан (вж. точка 5.1).

Преди да се започне лечение с Gilenya трябва да бъде предоставено неотдавна направено

изследване на пълната кръвна картина (ПКК) (т.е. в рамките на последните 6 месеца или след

спиране на предшестваща терапия). Препоръчва се също така ПКК да се изследва периодично

по време на лечението, на 3-ия месец и поне веднъж годишно след това, и при поява на

признаци на инфекция. Ако се установи абсолютен лимфоцитен брой <0,2x10

/l, лечението

трябва да се преустанови до подобряване на лимфоцитния брой, тъй като по време на

клиничните изпитвания лечението с финголимод е било спирано при пациенти с абсолютен

лимфоцитен брой <0,2x10

Започването на лечение с Gilenya трябва да бъде отложено при пациенти с тежка активна

инфекция до нейното отшумяване.

Ефектите на Gilenya върху имунната система могат да повишат риска от възникване на

инфекции, включително опортюнистични инфекции (вж. точка 4.8). Необходимо е прилагането

на ефективни диагностични и терапевтични стратегии при пациентите със симптоми на

инфекция по време на лечението. Когато се оценява пациент, при който се подозира инфекция,

която може да е сериозна, трябва да се има предвид консултация с лекар с опит в лечението на

инфекции. По време на лечението, пациентите трябва да бъдат инструктирани да съобщават

незабавно на своя лекар за появата на симптоми на инфекция.

При развитие на сериозна инфекция, трябва да се обмисли временно спиране на лечението с

Gilenya и да се направи преоценка на съотношението полза-риск преди възобновяване на

терапията.

Елиминирането на финголимод след спиране на терапията може да продължи до два месеца,

затова и през този период трябва да се продължи наблюдението за поява на инфекция.

Пациентите трябва да бъдат инструктирани да съобщават за появата на симптоми на инфекция

до 2 месеца след спиране на финголимод.

Варицела зостер вирусна инфекция

Преди започване на лечение с Gilenya е необходимо да се оцени имунитета на пациентите

срещу варицела (лещенка). При пациенти, при които липсва потвърдена от медицински

специалист анамнеза за прекарана варицела или документация за проведен пълен курс на

ваксинация с ваксина срещу варицела, се препоръчва да се изследва наличието на антитела

срещу варицела зостер вирус (VZV), преди започване на терапията с финголимод. При

пациентите без антитела, се препоръчва провеждане на пълен курс на ваксинация с ваксина

срещу варицела, преди да се започне лечение с Gilenya (вж. точка 4.8). Започването на

лечението с финголимод трябва да се отложи с 1 месец, за да се получи пълен ефект от

ваксинацията.

Криптококов менингит

Съобщават се случаи на криптококов менингит (гъбична инфекция), понякога с летален изход,

по време на постмаркетинговия период след приблизително 2-3 години лечение, въпреки че

точна връзка с продължителността на лечението не е известна (вж. точка 4.8). При пациентите

със симптоми и признаци съответстващи на криптококов менингит (напр. главоболие,

съпроводено от промени в съзнанието, като обърканост, халюцинации и/ или личностни

промени) трябва да бъде проведена внимателна диагностична оценка. При диагностициране на

криптококов менингит, лечението с финголимод трябва да се преустанови и да се започне

съответна терапия. Трябва да се проведе мултидисциплинарна консултация (напр. със

специалист по инфекциозни заболявания), ако подновяването на лечението с финголимод е

основателно.

Прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия

Съобщават се за случаи на прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ) по време на

лечение с финголимод, след разрешението за употреба (вж. точка 4.8). ПМЛ е опортюнистична

инфекция, причинявана от вируса на Джон Кънингам (John Cunningham virus, JCV), която може

да бъде фатална или да доведе до тежка инвалидност. Случаите на ПМЛ са възникнали след

приблизително 2-3 години лечение като монотерапия, без предшестваща експозиция на

натализумаб. Въпреки че изчисленият риск изглежда се увеличава при кумулативна експозиция

с течение на времето, точна връзка с продължителността на лечението не е известна.

Допълнителни случаи на ПМЛ са възникнали при пациенти, които преди това са били лекувани

с натализумаб, за който е известно, че е свързан с ПМЛ. ПМЛ може да възникне само при

наличие на инфекция с JCV. Ако се предприеме изследване за JCV, трябва да се има предвид,

че влиянието на лимфопенията върху точността на изследването за анти-JCV антитела не е

проучено при пациенти, лекувани с финголимод. Също така, трябва да се има предвид, че

негативен тест за анти-JCV антитела не изключва възможността за последваща инфекция с

JCV. Преди да се започне лечение с финголимод е необходим изходен ЯМР (обикновено в

рамките на 3 месеца) като референция. Находките от изследването с ЯМР може да са явни

преди наличието на клинични признаци или симптоми. По време на рутинните проследяващи

ЯМР изследвания (в съответствие с националните и местните препоръки) лекарите трябва да

внимават за поява на лезии, предполагащи наличие на ПМЛ. ЯМР може да се счита като част от

повишената бдителност при пациенти, за които се счита, че са с повишен риск за развитие на

ПМЛ. Съобщава се за случаи на асимтоматична ПМЛ въз основа на находки от ЯМР, както и за

наличие на ДНК от JCV в гръбначно-мозъчната течност при пациенти, лекувани с финголимод.

Ако се подозира ПМЛ, трябва незабавно да се направи ЯМР с диагностична цел, а лечението с

финголимод трябва временно да се спре, докато не се изключи ПМЛ.

Човешки папилома вирус инфекция

По време на постмаркетинговия период се съобщават случаи на инфекция с човешки папилома

вирус (HPV), включително папиломи, дисплазия, брадавици и рак, свързан с HPV, при лечение

с финголимод. Поради имуносупресивните свойства на финголимод трябва да се обмисли

имунизация срещу HPV преди започване на лечението с финголимод, като се следват

препоръките за имунизация. Препоръчва се скрининг за злокачествени заболявания,

включително цитонамазка (PАР тест), съгласно стандартната практика.

Макулен едем

При 0,5% от пациентите на лечение с финголимод 0,5 mg се съобщава за макулен едем с или

без зрителни нарушения, развиващ се предимно през първите 3-4 месеца от лечението (вж.

точка 4.8). Поради тази причина, на 3-4 месец след започване на лечението се препоръчва

провеждането на офталмологичен преглед. Ако пациентите съобщат за някакви зрителни

нарушения по което и да е време след започване на лечението, трябва да бъде проведено

изследване на фундуса и макулата.

Пациентите с анамнеза за увеит и пациентите със захарен диабет са с повишен риск от развитие

на макулен едем (вж. точка 4.8). Финголимод не е проучван при пациенти с множествена

склероза и захарен диабет. Препоръчва се при пациентите с множествена склероза и захарен

диабет или анамнеза за увеит да бъде провеждан очен преглед преди започване на лечението,

след което да бъдат проследявани по време на лечението.

Продължаването на лечението при пациенти с макулен едем не е проучвано. Препоръчва се

спиране на лечението с Gilenya при развитие на макулен едем. Решението дали да се възобнови

терапията след обратно развитие на макулния едем трябва да бъде взето като се имат предвид

потенциалните ползи и рискове при отделните пациенти.

Чернодробна функция

Съобщава се за повишение на чернодробните ензими, особено на аланин аминотрансаминазата

(АЛАТ), но също и на гама глутамилтрансферазата (ГГТ) и на аспартат трансаминазата (АСАТ)

при пациенти с множествена склероза, провеждащи лечение с финголимод. В клиничните

изпитвания при 8,0% от възрастните пациенти на лечение с финголимод 0,5 mg е наблюдавано

повишаване на АЛАТ 3 и повече пъти над горна граница на нормата (ГГН) спрямо 1,9% от

пациентите на лечение с плацебо. Повишаване 5-пъти над ГГН възниква при 1,8% от

пациентите на финголимод и при 0,9% от пациентите на плацебо. По време на клиничните

изпитвания финголимод е бил спиран при повишение на чернодробните трансаминази над

5 пъти ГНГ. При подновяване на лечението при част от пациентите отново е наблюдавано

повишаване на трансаминазите, което доказва наличието на причинно-следствена връзка с

приема на финголимод. При клинични проучвания, е наблюдавано повишаване на

трансаминазите по всяко време в хода на лечението, въпреки че най-често е наблюдавано през

първите 12 месеца. Серумните нива на трансаминазите се връщат до нормалните стойности

приблизително 2 месеца след спиране на лечението с финголимод.

Финголимод не е проучван при пациенти с тежко предшестващо чернодробно увреждане (клас

С по Child-Pugh) и не трябва да се прилага при такива пациенти (вж. точка 4.3).

Поради имуносупресивните свойства на финголимод започването на лечението трябва да бъде

отложено при пациенти с активна хепатит вирусна инфекция.

Преди да се започне лечение трябва да се предоставят направени неотдавна (т.е. в рамките на

последните 6 месеца) изследвания на трансаминазите и билирубина. При липса на клинични

симптоми, нивата на чернодробните трансаминази трябва да се проследят на 1-ви, 3-ти, 6-ти,

9-ти и 12-ти месец от лечението и периодично след това. При повишаване на чернодробните

трансаминази над 5 пъти ГГН, трябва да се инициира по-честото им проследяване, заедно с

измерване на серумния билирубин и алкалната фосфатаза (АФ). При повторно установяване на

чернодробни трансаминази над 5 пъти ГГН, лечението с Gilenya трябва да бъде преустановено

и да бъде подновено само при нормализиране на стойностите на чернодробните трансаминази.

При пациенти, при които се наблюдават симптоми, предполагащи чернодробна дисфункция

като необяснимо гадене, повръщане, коремна болка, умора, анорексия или жълтеница и/или

потъмняване на урината, трябва да бъдат изследвани чернодробните ензими и да бъде спряно

лечението , ако се потвърди значимо чернодробно увреждане (например стойности на

чернодробните трансаминази превишаващи 5-пъти ГНГ и/или повишаване на серумния

билирубин). Подновяването на терапията ще зависи от това дали ще бъде открита друга

причина за чернодробното увреждане и от това какви ще бъдат ползите за пациента при

подновяване на терапията спрямо рисковете от повторно възникване на чернодробна

дисфункция.

Въпреки че липсват данни, които да доказват, че по време на приема на Gilenya при пациентите

с предшестващо чернодробно заболяване е по-вероятно да бъдат наблюдавани повишени

стойности на чернодробните функционални тестове, е необходимо повишено внимание при

употребата на Gilenya при пациенти с анамнеза за предшестващо значимо чернодробно

заболяване.

Ефекти върху кръвното налягане

Пациентите с артериална хипертония, неповлияваща се от приема на лекарствени средства са

били изключени от предмаркетинговите клинични изпитвания, поради което е необходимо

специално внимание при лечение с Gilenya на пациенти с неконтролирана хипертония.

По време на клиничните изпитвания за МС при пациентите на лечение с финголимод 0,5 mg е

наблюдавано повишаване приблизително с 3 mmHg на систолното кръвно налягане и

приблизително с 1 mmHg на диастолното кръвно налягане, отчетено за първи път

приблизително 1 месец след започване на лечението и персистиращо при продължаване на

лечението. В хода на две-годишно плацебо-контролирано проучване при 6,5% от пациентите на

лечение с финголимод 0,5 mg се съобщава за хипертония като нежелана реакция и при 3,3% от

пациентите на плацебо. Следователно, кръвното налягане трябва да бъде редовно проследявано

по време на лечението.

Ефекти върху дихателната система

На 1-ия месец от започването на лечение с финголимод се наблюдава минимално, дозозависимо

намаляване на стойностите на форсирания експираторен обем за 1 секунда (ФЕО

) и

дифузионния капацитет за въглероден окис (DLCO), което се задържа и впоследствие. Gilenya

трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с тежко заболяване на дихателната

система, белодробна фиброза и хронична обструктивна белодробна болест (вж. точка 4.8).

Синдром на обратима задна енцефалопатия

В клиничните изпитвания и постмаркетинговия период се съобщават редки случаи на синдром

на обратима задна енцефалопатия (СОЗЕ) при доза от 0,5 mg (вж. точка 4.8). Симптомите

включват внезапна поява на силно главоболие, гадене, повръщане, нарушение на съзнанието,

зрителни нарушения и гърчове. Симптомите на СОЗЕ обикновено са обратими, но могат да се

развият до исхемичен инсулт или мозъчен кръвоизлив. Забавянето на диагнозата и лечението

могат да доведат до трайни неврологични последици. Ако се подозира СОЗЕ, приемът на

Gilenya трябва да се преустанови.

Предшестващо лечение с имуносупресивни или имуномодулиращи терапии

Не са провеждани изпитвания, които да оценят ефикасността и безопасността на финголимод

при преминаване на пациентите от терифлуномид, диметил фумарат или алемтузумаб към

лечение с Gilenya. При преминаване на пациентите от лечение с друга модифицираща болестта

терапия към лечение с Gilenya, трябва да се има предвид какъв е полуживотът на другата

терапия, за да се избегнат адитивни имунни ефекти и същевременно да се минимизира риска от

рецидив на заболяването. Препоръчва се да се изследва пълна кръвна картина преди започване

на лечението с Gilenya, за да е сигурно, че имунните ефекти на предхождащата терапия (напр.

цитопения) са отминали.

Като цяло лечението с Gilenya може да започне веднага след спирането на интерферон или

глатирамер ацетат.

При диметил фумарат периодът на медикаментозно очистване трябва да бъде достатъчен, за да

се възстанови пълната кръвна картина преди да се започне лечение с Gilenya.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Gilenya 0,25 mg твърди капсули

Gilenya 0,5 mg твърди капсули

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Gilenya 0,25 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула от 0,25 mg съдържа 0,25 mg финголимод (fingolimod) (като хидрохлорид).

Gilenya 0,5 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула от 0,5 mg съдържа 0,5 mg финголимод (fingolimod) (като хидрохлорид).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърда капсула

Gilenya 0,25 mg твърди капсули

Капсула с дължина 16 mm с непрозрачни капаче и тяло, с цвят на слонова кост, с черен

радиален надпис “FTY 0.25mg” върху капачето и черна радиална ивица върху тялото.

Gilenya 0,5 mg твърди капсули

Капсула с дължина 16 mm с ярко жълто непрозрачно капаче и бяло непрозрачно тяло, с надпис,

отпечатан с черно мастило “FTY0.5 mg” върху капачето и две радиални ивици, отпечатани

върху тялото с жълто мастило.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Gilenya е показана като самостоятелна терапия, модифицираща хода на болестта при

високоактивна пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза, при следните групи

възрастни пациенти и педиатрични пациенти на възраст 10 години и по-големи:

Пациенти с висока активност на болестта, въпреки проведения пълен и адекватен курс на

лечение с поне едно модифициращо хода на болестта терапевтично средство (за

изключенията и информация за периодите на медикаментозно очистване (washout) вижте

точки 4.4 и 5.1).

или

Пациенти с бързо развиваща се, тежка пристъпно-ремитентна множествена склероза,

дефинирана като 2 или повече инвалидизиращи пристъпа за една година и наличие на 1

или повече мозъчни гадолин-фиксиращи лезии на ЯМР, или значително увеличение на T2

лезиите, в сравнение с последния, неотдавна направен, ЯМР.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да се започне и следи от лекар с опит в терапията на множествена склероза.

Дозировка

При възрастни пациенти препоръчителната доза финголимод е една капсула от 0,5 mg, приета

перорално веднъж дневно.

При педиатрични пациенти (на възраст 10 години и по-големи) препоръчителната доза зависи

от теглото:

Педиатрични пациенти с тегло ≤40 kg: една капсула от 0,25 mg, приета перорално веднъж

дневно.

Педиатрични пациенти с тегло >40 kg: една капсула от 0,5 mg, приета перорално веднъж

дневно.

Педиатричните пациенти, които започнат лечението с капсули от 0,25 mg и впоследствие

достигнат постоянно тегло над 40 kg трябва да преминат към лечение с капсули от 0,5 mg.

При преминаване от 0,25 mg дневна доза към 0,5 mg дневна доза, се препоръчва да се повтори

същото проследяване след прилагане на първата доза, както при започване на лечението.

Препоръчва се същото проследяване след прилагане на първата доза, както при започване на

лечението, при прекъсването му за:

1 ден или повече през първите 2 седмици от лечението;

повече от 7 дни през 3-тата или 4-тата седмица от лечението;

повече от 2 седмици един месец след започване на лечението.

Ако лечението е било прекъснато за по-кратък период от описания по-горе, то трябва да

продължи с приема на следващата доза, така както е предписано (вж. точка 4.4).

Специални популации

Пациенти в старческа възраст

Gilenya трябва да се използва с повишено внимание при пациенти на възраст 65 години и

повече поради недостатъчното данни относно безопасността и ефикасността (вж. точка 5.2).

Бъбречно увреждане

В хода на пилотните проучвания при пациенти с множествена склероза финголимод не е

проучван при пациенти с бъбречно увреждане. Базирайки се на клиничните фармакологични

проучвания, не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с леко до тежко бъбречно

увреждане.

Чернодробно увреждане

Gilenya не трябва да се използва при пациенти с тежко чернодробно увреждане (клас С по

Child-Pugh) (вж. точка 4.3). Въпреки че не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с

леко до умерено чернодробно увреждане, е необходимо повишено внимание при започване на

лечение при такива пациенти (вж. точки 4.4 и 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на финголимод при деца на възраст под 10 години все още не са

установени. Липсват данни.

Има много ограничени данни при деца на възраст 10–12 години (вж. точки 4.4, 4.8 и 5.1).

Начин на приложение

Този лекарствен продукт е за перорално приложение.

Gilenya може да се приема със или без храна (вж. точка 5.2).

Капсулите трябва да се гълтат винаги цели, без да се отварят.

4.3

Противопоказания

Имунодефицитен синдром.

Пациенти с повишен риск от развитие на опортюнистични инфекции, включително

имунокомпрометирани пациенти (такива, които в момента провеждат имуносупресивна

терапия и такива с имуносупресия от предхождащи терапии).

Тежки активни инфекции, активни хронични инфекции (хепатит, туберкулоза).

Неоплазми.

Тежко чернодробно увреждане (клас С по Child-Pugh).

Пациенти с миокарден инфаркт (МИ) през последните 6 месеца, нестабилна стенокардия,

инсулт/транзиторни исхемични атаки (ТИА), декомпенсирана сърдечна недостатъчност

(изискваща незабавно лечение) или сърдечна недостатъчност клас III/IV според

Нюйоркската кардиологична асоциация (New York Heart Association - NYHA) (вж.

точка 4.4).

Пациенти с тежки сърдечни аритмии, изискващи антиаритмично лечение с

антиаритмични лекарствени продукти клас Ia или клас III (вж. точка 4.4).

Пациенти с атриовентрикуларен (AV) блок втора степен тип Mobitz 2 или AV блок трета

степен, или със синдром на болния синусов възел, ако не носят пейсмейкър (вж.

точка 4.4).

Пациенти с QTc интервал ≥500 msec на изходното ниво (вж. точка 4.4).

По време на бременност и при жени с детероден потенциал, които не използват

ефективна контрацепция (вж. точки 4.4 и 4.6).

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Брадиаритмия

Започването на лечение води до преходно намаляване на сърдечната честота и може да е

свързано със забавено провеждане в атриовентрикуларния възел, включително до появата на

изолирани случаи на преходен, спонтанно преминаващ пълен AV блок (вж. точки 4.8 и 5.1).

След прилагане на първата доза, понижаването на сърдечната честота започва в рамките на

един час и e най-силно изразено в рамките на 6 часа. Този ефект от прилаганата доза се задържа

и през следващите дни, въпреки че обикновено е по-слабо изразен, и обикновено намалява през

следващите седмици. При продължаване на приложението, средната стойност на сърдечната

честота се връща до изходната в рамките на един месец. При отделни пациенти е възможно

сърдечната честота да не се върне до изходните стойности до края на първия месец.

Проводните нарушения обикновено са преходни и асимптоматични. Обикновено не изискват

лечение и преминават в рамките на първите 24 часа на терапията. Ако се налага, понижаването

на сърдечната честота, предизвикано от финголимод, може да бъде неутрализирано чрез

парентерално приложение на атропин или изопреналин.

На всички пациенти трябва да се направи ЕКГ и да се измери кръвното налягане преди

прилагане на първата доза Gilenya и 6 часа след това. Всички пациенти трябва да бъдат

проследени в продължение на 6 часа, за признаци и симптоми на брадикардия, чрез ежечасно

измерване на пулса и кръвното налягане. Препоръчва се продължителен (в реално време) ЕКГ

мониторинг по време на този 6-часов период на проследяване.

Същите предпазни мерки, както при приложение на първата доза, се препоръчват при

преминаване на пациентите от лечение с 0,25 mg дневна доза към 0,5 mg дневна доза.

Ако след приема на дозата възникнат симптоми на брадиаритмия, трябва да се предприемат

съответните клинични мерки, а проследяването да бъде продължено до изчезване на

симптомите. Трябва да се назначи проследяване през цялата нощ, в медицинско заведение, ако

при пациент се наложи фармакологична интервенция по време на проследяването след

прилагане на първата доза и трябва да се проведе повторно същото проследяване след

прилагане на втората доза Gilenya.

Ако сърдечната честота на 6-ия час е достигнала най-ниската стойност, след прилагане на

първата доза (което предполага, че максималният фармакодинамичен ефект върху сърцето все

още не се е проявил), проследяването трябва да бъде удължено най-малко с 2 часа и докато

сърдечната честота не започне отново да се повишава. Освен това, ако след 6 часа сърдечната

честота е <45 удара в минута при възрастни пациенти, <55 удара в минута при педиатрични

пациенти на възраст 12 години и повече или <60 удара в минута при педиатрични пациенти на

възраст от 10 до под 12 години, или ЕКГ-то показва новопоявил се AV блок втора или по-

висока степен, или QTc интервал ≥500 msec, проследяването трябва да бъде удължено (най-

малко и през нощта), до изчезване на находката. Появата, по което и да е време, на AV блок

трета степен, също трябва да води до удължаване на проследяването (най-малко за през нощта).

Ефектите върху сърдечната честота и атриовентрикуларната проводимост, могат да се появят

отново при подновяване на лечението с финголимод, като зависят от продължителността на

прекъсването и времето от началото на лечението. Препоръчва се същото проследяване, както

при започване на лечението, при прекъсването му (вж. точка 4.2).

Съобщават се много редки случаи на инверсия на Т-вълната при възрастни пациенти, лекувани

с финголимод. В случай на инверсия на Т-вълната, предписващият лекар трябва да се увери, че

липсват признаци или симптоми на миокардна исхемия. Ако се подозира наличие на миокардна

исхемия, се препоръчва да се потърси консултация с кардиолог.

Поради риска от сериозни ритъмни нарушения или значима брадикардия, Gilenya не трябва да

се използва при пациенти със сино-атриален сърдечен блок, анамнеза за симптоматична

брадикардия, повтарящ се синкоп или сърдечен арест, или при пациенти със значително

удължаване на QT (QTc>470 msec [възрастни пациенти от женски пол], QTc >460 msec

[педиатрични пациенти от женски пол] или >450 msec [възрастни и педиатрични пациенти от

мъжки пол]), пациенти с неконтролирана хипертония или тежка сънна апнея (вж. също

точка 4.3). При такива пациенти, лечение с Gilenya може да се има предвид само, ако

очакваните ползи превъзхождат потенциалните рискове, и ако се прецени, че е уместно

провеждането на лечение с Gilenya, трябва да се потърси консултация с кардиолог, преди

започване на лечението, за да се определи най-подходящия режим на проследяване.

Препоръчва се поне разширено проследяване през нощта, при започване на лечението (вж.

също точка 4.5).

Финголимод не е проучван при пациенти с аритмия, изискваща лечение с антиаритмични

лекарствени продукти клас Ia (напр. хинидин, дизопирамид) или клас III (напр. амиодарон,

соталол). Антиаритмичните лекарствени продукти клас Ia и клас III се свързват с

предизвикването на “torsades de pointes” при пациенти с брадикардия (вж. точка 4.3).

Опитът с Gilenya е ограничен при пациенти, при които едновременно се провежда терапия с

бета блокери, понижаващи сърдечната честота блокери на калциевите канали (като верапамил

или дилтиазем) или други вещества, които могат да понижат сърдечната честота (напр.

ивабрадин, дигоксин, антихолинестеразни средства или пилокарпин). Тъй като започването на

лечение с финголимод е свързано също и с понижаване на сърдечната честота (вж. също

точка 4.8 “Брадиаритмия”), едновременното приложение на тези вещества, по време на

започване на лечението, може да бъде свързано с тежка брадикардия и сърдечен блок. Поради

потенциалния адитивен ефект върху сърдечната честота, не трябва да се започва лечение с

Gilenya при пациенти, които се лекуват с тези вещества по същото време (вж. също точка 4.5).

При такива пациенти, лечение с Gilenya може да се обсъди, само ако очакваните ползи

превишават потенциалните рискове. Ако се обмисля започване на лечение с Gilenya, трябва да

се потърси консултация с кардиолог, във връзка с преминаването към други, не-понижаващи

сърдечната честота лекарствени продукти, преди започване на лечението. Ако понижаващото

сърдечната честота лечение не може да бъде спряно, трябва да се потърси консултация с

кардиолог, за да се определи най-подходящия режим на проследяване след първата доза, като

се препоръчва разширено проследяване, най-малко през нощта (вж. също точка 4.5).

QT интервал

В проучване за продължителността на QT интервала в стационарно състояние при дози на

финголимод от 1,25 или 2,5 mg и все още наличен негативен хронотропен ефект на

финголимод, лечението с финголимод води до удължаване на QTc интервала като горна

граница на 90% CI ≤13,0 ms. Няма зависимост между дозата и продължителността на

експозицията на финголимод и удължаването на QTc интервала. Няма данни за повишаване на

честотата на случаите на удължаване на QTc интервала, абсолютно или спрямо изходните

стойности, свързано с терапията с финголимод.

Клиничната значимост на тази находка е неизвестна. В проучванията при пациенти с

множествена склероза не са наблюдавани клинично значими ефекти по отношение на

удължаването на QTc интервала, но и пациенти със съществуващ риск от удължаване на QTc

интервала не са включвани в клиничните проучвания.

Лекарствените продукти, които могат да доведат до удължаване QTc интервала е най-добре да

се избягват при пациенти със съответните рискови фактори, като например хипокалиемия или

вродено удължаване на QT интервала.

Имуносупресивни ефекти

Финголимод има имуносупресивен ефект, който предразполага пациентите към риск от

инфекции, включително опортюнистични инфекции, които могат да имат летален изход, и

повишава риска от развитие на лимфоми и други злокачествени заболявания, особено такива на

кожата. Лекарите трябва да проследяват внимателно своите пациенти, особено тези със

съпътстващи заболявания или известни рискови фактори, като например предшестваща

имуносупресивна терапия. Ако се подозира наличието на такъв риск, лекарят трябва да

обмисли преустановяване на лечението при отделните случаи (вж. също точка 4.4 „Инфекции“

и „Кожни неоплазми“ и точка 4.8 „Лимфоми“).

Инфекции

Ключов фармакодинамичен ефект на финголимод е дозозависимото намаляване на броя на

периферните лимфоцити, които достигат до 20-30% от изходните си нива. Този ефект се дължи

на обратима секвестрация на лимфоцити в лимфоидната тъкан (вж. точка 5.1).

Преди да се започне лечение с Gilenya трябва да бъде предоставено неотдавна направено

изследване на пълната кръвна картина (ПКК) (т.е. в рамките на последните 6 месеца или след

спиране на предшестваща терапия). Препоръчва се също така ПКК да се изследва периодично

по време на лечението, на 3-ия месец и поне веднъж годишно след това, и при поява на

признаци на инфекция. Ако се установи абсолютен лимфоцитен брой <0,2x10

/l, лечението

трябва да се преустанови до подобряване на лимфоцитния брой, тъй като по време на

клиничните изпитвания лечението с финголимод е било спирано при пациенти с абсолютен

лимфоцитен брой <0,2x10

Започването на лечение с Gilenya трябва да бъде отложено при пациенти с тежка активна

инфекция до нейното отшумяване.

Ефектите на Gilenya върху имунната система могат да повишат риска от възникване на

инфекции, включително опортюнистични инфекции (вж. точка 4.8). Необходимо е прилагането

на ефективни диагностични и терапевтични стратегии при пациентите със симптоми на

инфекция по време на лечението. Когато се оценява пациент, при който се подозира инфекция,

която може да е сериозна, трябва да се има предвид консултация с лекар с опит в лечението на

инфекции. По време на лечението, пациентите трябва да бъдат инструктирани да съобщават

незабавно на своя лекар за появата на симптоми на инфекция.

При развитие на сериозна инфекция, трябва да се обмисли временно спиране на лечението с

Gilenya и да се направи преоценка на съотношението полза-риск преди възобновяване на

терапията.

Елиминирането на финголимод след спиране на терапията може да продължи до два месеца,

затова и през този период трябва да се продължи наблюдението за поява на инфекция.

Пациентите трябва да бъдат инструктирани да съобщават за появата на симптоми на инфекция

до 2 месеца след спиране на финголимод.

Варицела зостер вирусна инфекция

Преди започване на лечение с Gilenya е необходимо да се оцени имунитета на пациентите

срещу варицела (лещенка). При пациенти, при които липсва потвърдена от медицински

специалист анамнеза за прекарана варицела или документация за проведен пълен курс на

ваксинация с ваксина срещу варицела, се препоръчва да се изследва наличието на антитела

срещу варицела зостер вирус (VZV), преди започване на терапията с финголимод. При

пациентите без антитела, се препоръчва провеждане на пълен курс на ваксинация с ваксина

срещу варицела, преди да се започне лечение с Gilenya (вж. точка 4.8). Започването на

лечението с финголимод трябва да се отложи с 1 месец, за да се получи пълен ефект от

ваксинацията.

Криптококов менингит

Съобщават се случаи на криптококов менингит (гъбична инфекция), понякога с летален изход,

по време на постмаркетинговия период след приблизително 2-3 години лечение, въпреки че

точна връзка с продължителността на лечението не е известна (вж. точка 4.8). При пациентите

със симптоми и признаци съответстващи на криптококов менингит (напр. главоболие,

съпроводено от промени в съзнанието, като обърканост, халюцинации и/ или личностни

промени) трябва да бъде проведена внимателна диагностична оценка. При диагностициране на

криптококов менингит, лечението с финголимод трябва да се преустанови и да се започне

съответна терапия. Трябва да се проведе мултидисциплинарна консултация (напр. със

специалист по инфекциозни заболявания), ако подновяването на лечението с финголимод е

основателно.

Прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия

Съобщават се за случаи на прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ) по време на

лечение с финголимод, след разрешението за употреба (вж. точка 4.8). ПМЛ е опортюнистична

инфекция, причинявана от вируса на Джон Кънингам (John Cunningham virus, JCV), която може

да бъде фатална или да доведе до тежка инвалидност. Случаите на ПМЛ са възникнали след

приблизително 2-3 години лечение като монотерапия, без предшестваща експозиция на

натализумаб. Въпреки че изчисленият риск изглежда се увеличава при кумулативна експозиция

с течение на времето, точна връзка с продължителността на лечението не е известна.

Допълнителни случаи на ПМЛ са възникнали при пациенти, които преди това са били лекувани

с натализумаб, за който е известно, че е свързан с ПМЛ. ПМЛ може да възникне само при

наличие на инфекция с JCV. Ако се предприеме изследване за JCV, трябва да се има предвид,

че влиянието на лимфопенията върху точността на изследването за анти-JCV антитела не е

проучено при пациенти, лекувани с финголимод. Също така, трябва да се има предвид, че

негативен тест за анти-JCV антитела не изключва възможността за последваща инфекция с

JCV. Преди да се започне лечение с финголимод е необходим изходен ЯМР (обикновено в

рамките на 3 месеца) като референция. Находките от изследването с ЯМР може да са явни

преди наличието на клинични признаци или симптоми. По време на рутинните проследяващи

ЯМР изследвания (в съответствие с националните и местните препоръки) лекарите трябва да

внимават за поява на лезии, предполагащи наличие на ПМЛ. ЯМР може да се счита като част от

повишената бдителност при пациенти, за които се счита, че са с повишен риск за развитие на

ПМЛ. Съобщава се за случаи на асимтоматична ПМЛ въз основа на находки от ЯМР, както и за

наличие на ДНК от JCV в гръбначно-мозъчната течност при пациенти, лекувани с финголимод.

Ако се подозира ПМЛ, трябва незабавно да се направи ЯМР с диагностична цел, а лечението с

финголимод трябва временно да се спре, докато не се изключи ПМЛ.

Човешки папилома вирус инфекция

По време на постмаркетинговия период се съобщават случаи на инфекция с човешки папилома

вирус (HPV), включително папиломи, дисплазия, брадавици и рак, свързан с HPV, при лечение

с финголимод. Поради имуносупресивните свойства на финголимод трябва да се обмисли

имунизация срещу HPV преди започване на лечението с финголимод, като се следват

препоръките за имунизация. Препоръчва се скрининг за злокачествени заболявания,

включително цитонамазка (PАР тест), съгласно стандартната практика.

Макулен едем

При 0,5% от пациентите на лечение с финголимод 0,5 mg се съобщава за макулен едем с или

без зрителни нарушения, развиващ се предимно през първите 3-4 месеца от лечението (вж.

точка 4.8). Поради тази причина, на 3-4 месец след започване на лечението се препоръчва

провеждането на офталмологичен преглед. Ако пациентите съобщат за някакви зрителни

нарушения по което и да е време след започване на лечението, трябва да бъде проведено

изследване на фундуса и макулата.

Пациентите с анамнеза за увеит и пациентите със захарен диабет са с повишен риск от развитие

на макулен едем (вж. точка 4.8). Финголимод не е проучван при пациенти с множествена

склероза и захарен диабет. Препоръчва се при пациентите с множествена склероза и захарен

диабет или анамнеза за увеит да бъде провеждан очен преглед преди започване на лечението,

след което да бъдат проследявани по време на лечението.

Продължаването на лечението при пациенти с макулен едем не е проучвано. Препоръчва се

спиране на лечението с Gilenya при развитие на макулен едем. Решението дали да се възобнови

терапията след обратно развитие на макулния едем трябва да бъде взето като се имат предвид

потенциалните ползи и рискове при отделните пациенти.

Чернодробна функция

Съобщава се за повишение на чернодробните ензими, особено на аланин аминотрансаминазата

(АЛАТ), но също и на гама глутамилтрансферазата (ГГТ) и на аспартат трансаминазата (АСАТ)

при пациенти с множествена склероза, провеждащи лечение с финголимод. В клиничните

изпитвания при 8,0% от възрастните пациенти на лечение с финголимод 0,5 mg е наблюдавано

повишаване на АЛАТ 3 и повече пъти над горна граница на нормата (ГГН) спрямо 1,9% от

пациентите на лечение с плацебо. Повишаване 5-пъти над ГГН възниква при 1,8% от

пациентите на финголимод и при 0,9% от пациентите на плацебо. По време на клиничните

изпитвания финголимод е бил спиран при повишение на чернодробните трансаминази над

5 пъти ГНГ. При подновяване на лечението при част от пациентите отново е наблюдавано

повишаване на трансаминазите, което доказва наличието на причинно-следствена връзка с

приема на финголимод. При клинични проучвания, е наблюдавано повишаване на

трансаминазите по всяко време в хода на лечението, въпреки че най-често е наблюдавано през

първите 12 месеца. Серумните нива на трансаминазите се връщат до нормалните стойности

приблизително 2 месеца след спиране на лечението с финголимод.

Финголимод не е проучван при пациенти с тежко предшестващо чернодробно увреждане (клас

С по Child-Pugh) и не трябва да се прилага при такива пациенти (вж. точка 4.3).

Поради имуносупресивните свойства на финголимод започването на лечението трябва да бъде

отложено при пациенти с активна хепатит вирусна инфекция.

Преди да се започне лечение трябва да се предоставят направени неотдавна (т.е. в рамките на

последните 6 месеца) изследвания на трансаминазите и билирубина. При липса на клинични

симптоми, нивата на чернодробните трансаминази трябва да се проследят на 1-ви, 3-ти, 6-ти,

9-ти и 12-ти месец от лечението и периодично след това. При повишаване на чернодробните

трансаминази над 5 пъти ГГН, трябва да се инициира по-честото им проследяване, заедно с

измерване на серумния билирубин и алкалната фосфатаза (АФ). При повторно установяване на

чернодробни трансаминази над 5 пъти ГГН, лечението с Gilenya трябва да бъде преустановено

и да бъде подновено само при нормализиране на стойностите на чернодробните трансаминази.

При пациенти, при които се наблюдават симптоми, предполагащи чернодробна дисфункция

като необяснимо гадене, повръщане, коремна болка, умора, анорексия или жълтеница и/или

потъмняване на урината, трябва да бъдат изследвани чернодробните ензими и да бъде спряно

лечението , ако се потвърди значимо чернодробно увреждане (например стойности на

чернодробните трансаминази превишаващи 5-пъти ГНГ и/или повишаване на серумния

билирубин). Подновяването на терапията ще зависи от това дали ще бъде открита друга

причина за чернодробното увреждане и от това какви ще бъдат ползите за пациента при

подновяване на терапията спрямо рисковете от повторно възникване на чернодробна

дисфункция.

Въпреки че липсват данни, които да доказват, че по време на приема на Gilenya при пациентите

с предшестващо чернодробно заболяване е по-вероятно да бъдат наблюдавани повишени

стойности на чернодробните функционални тестове, е необходимо повишено внимание при

употребата на Gilenya при пациенти с анамнеза за предшестващо значимо чернодробно

заболяване.

Ефекти върху кръвното налягане

Пациентите с артериална хипертония, неповлияваща се от приема на лекарствени средства са

били изключени от предмаркетинговите клинични изпитвания, поради което е необходимо

специално внимание при лечение с Gilenya на пациенти с неконтролирана хипертония.

По време на клиничните изпитвания за МС при пациентите на лечение с финголимод 0,5 mg е

наблюдавано повишаване приблизително с 3 mmHg на систолното кръвно налягане и

приблизително с 1 mmHg на диастолното кръвно налягане, отчетено за първи път

приблизително 1 месец след започване на лечението и персистиращо при продължаване на

лечението. В хода на две-годишно плацебо-контролирано проучване при 6,5% от пациентите на

лечение с финголимод 0,5 mg се съобщава за хипертония като нежелана реакция и при 3,3% от

пациентите на плацебо. Следователно, кръвното налягане трябва да бъде редовно проследявано

по време на лечението.

Ефекти върху дихателната система

На 1-ия месец от започването на лечение с финголимод се наблюдава минимално, дозозависимо

намаляване на стойностите на форсирания експираторен обем за 1 секунда (ФЕО

) и

дифузионния капацитет за въглероден окис (DLCO), което се задържа и впоследствие. Gilenya

трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с тежко заболяване на дихателната

система, белодробна фиброза и хронична обструктивна белодробна болест (вж. точка 4.8).

Синдром на обратима задна енцефалопатия

В клиничните изпитвания и постмаркетинговия период се съобщават редки случаи на синдром

на обратима задна енцефалопатия (СОЗЕ) при доза от 0,5 mg (вж. точка 4.8). Симптомите

включват внезапна поява на силно главоболие, гадене, повръщане, нарушение на съзнанието,

зрителни нарушения и гърчове. Симптомите на СОЗЕ обикновено са обратими, но могат да се

развият до исхемичен инсулт или мозъчен кръвоизлив. Забавянето на диагнозата и лечението

могат да доведат до трайни неврологични последици. Ако се подозира СОЗЕ, приемът на

Gilenya трябва да се преустанови.

Предшестващо лечение с имуносупресивни или имуномодулиращи терапии

Не са провеждани изпитвания, които да оценят ефикасността и безопасността на финголимод

при преминаване на пациентите от терифлуномид, диметил фумарат или алемтузумаб към

лечение с Gilenya. При преминаване на пациентите от лечение с друга модифицираща болестта

терапия към лечение с Gilenya, трябва да се има предвид какъв е полуживотът на другата

терапия, за да се избегнат адитивни имунни ефекти и същевременно да се минимизира риска от

рецидив на заболяването. Препоръчва се да се изследва пълна кръвна картина преди започване

на лечението с Gilenya, за да е сигурно, че имунните ефекти на предхождащата терапия (напр.

цитопения) са отминали.

Като цяло лечението с Gilenya може да започне веднага след спирането на интерферон или

глатирамер ацетат.

При диметил фумарат периодът на медикаментозно очистване трябва да бъде достатъчен, за да

се възстанови пълната кръвна картина преди да се започне лечение с Gilenya.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/685570/2018

EMEA/H/C/002202

Gilenya (fingolimod)

Общ преглед на Gilenya и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Gilenya и за какво се използва?

Gilenya е вид лекарство, известно като „болест-модифицираща терапия“, което се използва за

лечение на възрастни и деца на възраст над 10 години с пристъпно-ремитентна множествена

склероза (МС) с висока активност, заболяване на нервите, при което възпалението унищожава

защитния слой, заобикалящ нервните клетки. „Пристъпно-ремитентна“ означава, че пациентът

има пристъпи (рецидиви), последвани от периоди на възстановяване (ремисии). Gilenya се

използва, когато заболяването остава активно въпреки подходящо лечение с най-малко една

друга болест-модифицираща терапия или ако заболяването е тежко и бързо се влошава.

Съдържа активното вещество финголимод (fingolimod).

Как се използва Gilenya?

Gilenya се отпуска по лекарско предписание, а лечението трябва да бъде започнато и

проследявано от лекар с опит в лечението на множествена склероза. Gilenya се предлага под

формата на капсули (0,25 mg и 0,5 mg). Препоръчителната доза за възрастни е една капсула от

0,5 mg, приемана веднъж на ден през устата, а препоръчителната доза за деца зависи от

телесното тегло.

Тъй като Gilenya намалява сърдечната честота и може да повлияе на електрическата активност на

сърцето и на сърдечния ритъм, кръвното налягане и сърдечната дейност на пациента се

проверяват преди и по време на лечението, а също и ако лечението с Gilenya се възобнови след

прекъсване. Подробности относно препоръките за наблюдение на пациента могат да се намерят в

кратката характеристика на продукта.

За повече информация относно употребата на Gilenya вижте листовката или се свържете с Вашия

лекар или фармацевт.

Как действа Gilenya?

При множествената склероза имунната система (защитните сили на организма) неправилно

атакува защитната обвивка около нервните клетки в главния и гръбначния мозък. Активното

вещество в Gilenya, финголимод, предотвратява придвижването на Т-клетките (вид бели кръвни

клетки, част от имунната система) от лимфните възли към главния и гръбначния мозък, като по

Gilenya (fingolimod)

EMA/685570/2018

Страница 2/3

този начин ограничава увреждането, което те причиняват при множествена склероза. Финголимод

постига това, като блокира действието на рецептор (целева структура) върху Т-клетките, наречен

сфингозин-1-фосфат рецептор, който участва в контролирането на движението на тези клетки в

организма.

Какви ползи от Gilenya са установени в проучванията?

В три основни проучвания при възрастни и едно основно проучване при деца е установено, че

Gilenya е по-ефективен от плацебо (сляпо лечение) или интерферон бета-1а (друго лекарство за

лечение на множествена склероза) при пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза.

Основната мярка за ефективност във всички проучвания се основава на броя на рецидивите,

които пациентите имат всяка година.

В две проучвания, включващи общо 2 355 пациенти, Gilenya е сравняван с плацебо в

продължение на 2 години. При пациентите, лекувани с Gilenya, броят на пристъпите е

приблизително наполовина по-малък в сравнение с пациентите, получавали плацебо.

В трето проучване, включващо 1 292 пациенти, Gilenya е сравняван с интерферон бета-1а в

продължение на 1 година. Броят на пристъпите при пациентите, приемащи Gilenya, е

приблизително наполовина по-малък в сравнение с този при пациентите, получавали

интерферон бета-1а.

В проучване при 215 деца Gilenya е сравняван с интерферон бета-1а за период до 2 години. От

пациентите, които получават Gilenya, 14 % (15 от 107) получават пристъпи в сравнение с 54 %

(58 от 107) от пациентите, които получават интерферон бета-1а.

Какви са рисковете, свързани със Gilenya?

Най-честите нежелани реакции при Gilenya (наблюдавани при повече от 1 на 10 пациенти) са

грип, синузит (възпаление на синусите), главоболие, кашлица, диария, болка в гърба и повишени

нива на чернодробните ензими (признак на чернодробни проблеми). Най-тежките нежелани

реакции са инфекции, оток на макулата (подуване в централната част на ретината в задната част

на окото) и атриовентрикуларен блок (вид нарушение на сърдечния ритъм) в началото на

лечението. За пълния списък на нежеланите реакции при Gilenya вижте листовката.

Gilenya не трябва да се прилага при пациенти, изложени на риск от инфекции поради отслабена

имунна система, пациенти с тежка инфекция или хронична активна инфекция, например хепатит,

рак или тежки чернодробни проблеми. Gilenya също не трябва да се използва при пациенти с

определени заболявания, засягащи сърцето и кръвоносните съдове, или при пациенти, които са

прекарали такива заболявания или са имали проблеми с кръвоснабдяването на мозъка. Жените

не трябва да забременяват по време на приема на Gilenya и в продължение на два месеца след

прекратяване на лечението. За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Gilenya е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата заключи, че има ясни доказателства за ползата от Gilenya

при пристъпно-ремитентна множествена склероза, както при възрастни, така и при деца.

Агенцията отбеляза, че неговото предимство е, че се приема през устата, докато повечето други

лекарства за това заболяване се прилагат чрез инжекция. Заради възможните нежелани реакции

от лекарството обаче Агенцията заключи, че Gilenya трябва да се използва само при пациенти,

които имат действителна нужда от лекарството, тъй като заболяването им не се е повлияло от

Gilenya (fingolimod)

EMA/685570/2018

Страница 3/3

лечението с най-малко една друга болест-модифицираща терапия или защото заболяването им е

тежко и бързо се влошава. Освен това Агенцията заключи, че след първата доза сърдечната

дейност на всички пациенти трябва да бъде внимателно проследявана. Агенцията реши, че

ползите от Gilenya са по-големи от рисковете и препоръча Gilenya да бъде разрешен за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Gilenya?

Фирмата, която предлага Gilenya, ще представи резултатите от проучване, за да се оцени рискът

от нежелани реакции върху сърцето и кръвообращението. Също така фирмата трябва да

гарантира, че всички лекари, които се очаква да предписват Gilenya, ще получат информационен

пакет, съдържащ важна информация за безопасността, включително списък с рисковете при

употреба на Gilenya и случаите, когато тази употреба не се препоръчва. Контролният списък

включва информация за изследванията и проследяването, които трябва да бъдат проведени при

пациентите преди и по време на лечението с Gilenya. Пакетът ще включва също информация за

регистъра за събиране на данни за бебета, родени от лекувани с Gilenya жени, както и карта за

напомняне на пациентите или лицата, полагащи грижи за тях, с важна информация за

безопасността.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Gilenya, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени и в кратката

характеристика на продукта, и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Gilenya непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Gilenya, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Gilenya:

Gilenya получава разрешение за употреба, валидно в ЕС, на 17 март 2011 г.

Допълнителна информация за Gilenya можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Gilenya

Дата на последно актуализиране на текста: 11-2018.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация