Bydureon

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

екзенатид

Предлага се от:

AstraZeneca AB

АТС код:

A10BJ01

INN (Международно Name):

exenatide

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Bydureon, се посочва в възрастни от 18 години и по-възрастни с диабет тип 2, за подобряване на контрол доведе до бъбречна недостатъчност в комбинация с други глюкоза, намаляване на лекарствени продукти при терапия при използване заедно с диета и физически упражнения не осигурява адекватен контрол доведе до бъбречна недостатъчност (виж раздел 4. 4, 4. 5 и 5. 1 за наличните данни за различни комбинации). Bydureon е показан при лечение на захарен диабет тип 2 в комбинация с:MetforminSulphonylureaThiazolidinedionemetformin и sulphonylureaMetformin и thiazolidinedionein възрастни, които не са достигнали до адекватен гликемичен контрол на максимално переносимой дози от тези устни терапии.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-06-17

Листовка

                112
Б. ЛИСТОВКА
113
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
BYDUREON 2 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
екзенатид (exenatide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
диабетна медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо от това, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или диабетна
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Bydureon и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Bydureon
3.
Как да използвате Bydureon
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Bydureon
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BYDUREON И ЗА К
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Bydureon 2 mg прах и разтворител за
инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 2 mg екзенатид
(exenatide).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционна
суспензия с удължено освобождаване.
Прах: бял до почти бял прах
Разтворител: бистър, безцветен до
бледожълт или до бледокафяв разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Bydureon е показан при възрастни пациенти,
юноши и деца на възраст 10 и повече
години със
захарен диабет тип 2 за подобряване на
гликемичния контрол в комбинация с
други
глюкозопонижаващи лекарствени
продукти, включително базален
инсулин, когато прилаганото
лечение, заедно с диета и упражнения,
не постига адекватен гликемичен
контрол.
За резултати от проучвания относно
комбинации, ефекти върху гликемичния
контрол и
сърдечносъдови събития, както и за
проучваните популации, вижте точки 4.4,
4.5 и 5.1.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е 2 mg екзенатид
един път седмично.
Пац
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-08-2023
Листовка Листовка чешки 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-08-2023
Листовка Листовка датски 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-08-2023
Листовка Листовка немски 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-08-2023
Листовка Листовка естонски 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-08-2023
Листовка Листовка гръцки 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-08-2023
Листовка Листовка английски 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-08-2022
Листовка Листовка френски 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-08-2023
Листовка Листовка италиански 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-08-2022
Листовка Листовка латвийски 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-08-2022
Листовка Листовка литовски 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-08-2023
Листовка Листовка унгарски 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-08-2023
Листовка Листовка малтийски 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-08-2022
Листовка Листовка нидерландски 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-08-2022
Листовка Листовка полски 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-08-2023
Листовка Листовка португалски 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-08-2022
Листовка Листовка румънски 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-08-2023
Листовка Листовка словашки 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-08-2023
Листовка Листовка словенски 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-08-2022
Листовка Листовка фински 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-08-2023
Листовка Листовка шведски 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-08-2023
Листовка Листовка норвежки 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-08-2023
Листовка Листовка исландски 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-08-2023
Листовка Листовка хърватски 01-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-08-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите