Avaglim

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

росиглитазон глимепирид

Предлага се от:

SmithKline Beecham Ltd

АТС код:

A10BD04

INN (Международно Name):

rosiglitazone, glimepiride

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Без добавки политика, се посочва в лечението на захарен диабет 2-ри тип, пациенти, които не са успели да постигнат достатъчен контрол доведе до бъбречна недостатъчност в оптимална доза сульфонилмочевины монотерапии, и за които метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2006-06-27

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
Б. ЛИСТОВКА
50
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
AVAGLIM 4 MG/4 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
AVAGLIM 8 MG/4 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
розиглитазон/глимепирид
(rosiglitazone/glimepiride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА. МОЖЕ ДА СЕ
НАЛОЖИ ДА Я ПРОЧЕТЕТЕ ОТНОВО.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
АКО НЯКОЯ ОТ НЕЖЕЛАНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ
РЕАКЦИИ СТАНЕ СЕРИОЗНА, ИЛИ
ЗАБЕЛЕЖИТЕ
ДРУГИ, НЕОПИСАНИ В ТАЗИ ЛИСТОВКА
НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, МОЛЯ УВЕДОМЕТЕ
ВАШИЯ ЛЕКАР
ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AVAGLIM И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
2.
ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ AVAGLIM
3.
КАК ДА ПРИЕМАТЕ AVAGLIM
4.
ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
5.
КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ AVAGLIM
6.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AVAGLIM И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
AVAGLIM ТАБЛЕТКИ ПРЕДСТАВЛЯВА КОМБИНАЦИЯ
ОТ ДВЕ РАЗЛИЧНИ Л
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
AVAGLIM 4 mg/4 mg филмирани таблетки.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Всяка таблетка съдържа розиглитазон
малеат
_(rosiglitazone maleate),_
отговарящ на 4 mg
розиглитазон
_(rosiglitazone)_
и 4 mg глимепирид
_(glimepiride)_
.
Помощно вещество
-
съдържа лактоза (приблизително 104 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Розова, триъгълна таблетка със
заоблени ръбове, с вдлъбнато релефно
означение “gsk” от
едната страна и с “4/4” от другата
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
AVAGLIM е показан за лечение на захарен
диабет тип 2 при пациенти, при които не
може да се
постигне достатъчен гликемичен
контрол при оптимално дозирана
монотерапия със
сулфанилурейно производно и при които
приложението на метформин е
неподходящо поради
противопоказание или непоносимост.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с AVAGLIM трябва да се
индивидуализира за всеки пациент.
Преди започване на
терапията с AVA
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-01-2011
Листовка Листовка чешки 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-01-2011
Листовка Листовка датски 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-01-2011
Листовка Листовка немски 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-01-2011
Листовка Листовка естонски 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-01-2011
Листовка Листовка гръцки 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-01-2011
Листовка Листовка английски 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-01-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-01-2011
Листовка Листовка френски 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-01-2011
Листовка Листовка италиански 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-01-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-01-2011
Листовка Листовка латвийски 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-01-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-01-2011
Листовка Листовка литовски 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-01-2011
Листовка Листовка унгарски 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-01-2011
Листовка Листовка малтийски 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-01-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-01-2011
Листовка Листовка нидерландски 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-01-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-01-2011
Листовка Листовка полски 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-01-2011
Листовка Листовка португалски 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-01-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-01-2011
Листовка Листовка румънски 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-01-2011
Листовка Листовка словашки 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-01-2011
Листовка Листовка словенски 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-01-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-01-2011
Листовка Листовка фински 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-01-2011
Листовка Листовка шведски 17-01-2011
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-01-2011

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите