Adempas

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

riociguat

Предлага се от:

Bayer AG

АТС код:

C02KX05

INN (Международно Name):

riociguat

Терапевтична група:

Антихипертензивни средства за белодробна артериална хипертония

Терапевтична област:

Хипертония, белодробна

Терапевтични показания:

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH)Adempas is indicated for the treatment of adult patients with WHO Functional Class (FC) II to III withinoperable CTEPH,persistent or recurrent CTEPH after surgical treatment,to improve exercise capacity. Pulmonary arterial hypertension (PAH)AdultsAdempas, as monotherapy or in combination with endothelin receptor antagonists, is indicated for the treatment of adult patients with pulmonary arterial hypertension (PAH) with WHO Functional Class (FC) II to III to improve exercise capacity. Ефективността е демонстрирана в популацията уф включително етиология идиопатична или наследствени или пфу пфу, свързани с болести на съединителната тъкан . PaediatricsAdempas is indicated for the treatment of PAH in paediatric patients aged less than 18 years of age and body weight ≥ 50 kg with WHO Functional Class (FC) II to III in combination with endothelin receptor antagonists.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-03-27

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ADEMPAS 0,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ADEMPAS 1 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ADEMPAS 1,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ADEMPAS 2 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ADEMPAS 2,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
риоцигуат (riociguat)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
-
Тази листовка е написана така, сякаш
лицето, приемащо лекарството, я чете.
Ако давате
това лекарство на Вашето дете, моля,
заместете „Вашия/Ви“ с „Вашето
дете” навсякъде в
листовката.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Adempas и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Adempas 0,5 mg филмирани таблетки
Adempas 1 mg филмирани таблетки
Adempas 1,5 mg филмирани таблетки
Adempas 2 mg филмирани таблетки
Adempas 2,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Adempas 0,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 0,5 mg
риоцигуат (riociguat).
Adempas 1 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 mg
риоцигуат (riociguat).
Adempas 1,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 1,5 mg
риоцигуат (riociguat).
Adempas 2 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 2 mg
риоцигуат (riociguat).
Adempas 2,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 2,5 mg
риоцигуат (riociguat).
Помощно вещество с известно действие
_Adempas 0,5 mg филмирани таблетки _
Всяка 0,5 mg филмирана таблетка съдържа
37,8 mg лактоза (като монохидрат).
_Adempas 1 mg филмирани таблетки _
Всяка 1 mg филмирана таблетка съдържа
37,2 mg лактоза (като монохидрат).
_Adempas 1,5 mg филмирани таблетки _
Всяка 1,5 mg филмирана таблетка съдържа
36,8 mg лактоза (като монохидрат).
_Adempas 2 mg филмирани таблетки _
Всяка 2 mg филмирана таблетка съдържа
36,3 mg лактоза (като монохидрат).
_Adempas 2,5 mg филмирани таблетки _
Вся
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-08-2023
Листовка Листовка чешки 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-08-2023
Листовка Листовка датски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-08-2023
Листовка Листовка немски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-08-2023
Листовка Листовка естонски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-08-2023
Листовка Листовка гръцки 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-08-2023
Листовка Листовка английски 11-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-04-2014
Листовка Листовка френски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-08-2023
Листовка Листовка италиански 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-08-2023
Листовка Листовка латвийски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-08-2023
Листовка Листовка литовски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-08-2023
Листовка Листовка унгарски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-08-2023
Листовка Листовка малтийски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-08-2023
Листовка Листовка нидерландски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-08-2023
Листовка Листовка полски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-08-2023
Листовка Листовка португалски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-08-2023
Листовка Листовка румънски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-08-2023
Листовка Листовка словашки 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-08-2023
Листовка Листовка словенски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-08-2023
Листовка Листовка фински 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-08-2023
Листовка Листовка шведски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-08-2023
Листовка Листовка норвежки 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 31-08-2023
Листовка Листовка исландски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 31-08-2023
Листовка Листовка хърватски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 31-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-08-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите