Adempas

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

riociguat

Предлага се от:

Bayer AG

АТС код:

C02KX05

INN (Международно Name):

riociguat

Терапевтична група:

Антихипертензивни средства за белодробна артериална хипертония

Терапевтична област:

Хипертония, белодробна

Терапевтични показания:

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH)Adempas is indicated for the treatment of adult patients with WHO Functional Class (FC) II to III with- inoperable CTEPH,- persistent or recurrent CTEPH after surgical treatment,to improve exercise capacity (see section 5. Pulmonary arterial hypertension (PAH)Adempas, as monotherapy or in combination with endothelin receptor antagonists, is indicated for thetreatment of adult patients with pulmonary arterial hypertension (PAH) with WHO Functional Class(FC) II to III to improve exercise capacity. Efficacy has been shown in a PAH population including aetiologies of idiopathic or heritable PAH orPAH associated with connective tissue disease (see section 5. .

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-03-27

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
Листовка: информация за потребителя
Adempas 0,5 mg филмирани таблетки
Adempas 1 mg филмирани таблетки
Adempas 1,5 mg филмирани таблетки
Adempas 2 mg филмирани таблетки
Adempas 2,5 mg филмирани таблетки
риоцигуат (riociguat)
Прочетете внимателно цялата листовка,
преди да започнете да приемате това
лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас
информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка
1.
Какво представлява Adempas и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Adempas
3.
Как да приемате Adempas
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Adempas
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
Какво представлява Adempas и за какво 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Adempas 0,5 mg филмирани таблетки
Adempas 1 mg филмирани таблетки
Adempas 1,5 mg филмирани таблетки
Adempas 2 mg филмирани таблетки
Adempas 2,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Adempas 0,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 0,5 mg
риоцигуат (riociguat).
Adempas 1 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 mg
риоцигуат (riociguat).
Adempas 1,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 1,5 mg
риоцигуат (riociguat).
Adempas 2 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 2 mg
риоцигуат (riociguat).
Adempas 2,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 2,5 mg
риоцигуат (riociguat).
Помощно вещество с известно действие
Adempas 0,5 mg филмирани таблетки
Всяка 0,5 mg филмирана таблетка съдържа
37,8 mg лактоза (като монохидрат).
Adempas 1 mg филмирани таблетки
Всяка 1 mg филмирана таблетка съдържа
37,2 mg лактоза (като монохидрат).
Adempas 1,5 mg филмирани таблетки
Всяка 1,5 mg филмирана таблетка съдържа
36,8 mg лактоза (като монохидрат).
Adempas 2 mg филмирани таблетки
Всяка 2 mg филмирана таблетка съдържа
36,3 mg лактоза (като монохидрат).
Adempas 2,5 mg филмирани таблетки
Всяка 2,5 mg фи
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-02-2022
Листовка Листовка чешки 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-02-2022
Листовка Листовка датски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-02-2022
Листовка Листовка немски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-02-2022
Листовка Листовка естонски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-02-2022
Листовка Листовка гръцки 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-02-2022
Листовка Листовка английски 11-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-04-2014
Листовка Листовка френски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-02-2022
Листовка Листовка италиански 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-11-2021
Листовка Листовка латвийски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-11-2021
Листовка Листовка литовски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-02-2022
Листовка Листовка унгарски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-02-2022
Листовка Листовка малтийски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-11-2021
Листовка Листовка нидерландски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-11-2021
Листовка Листовка полски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-02-2022
Листовка Листовка португалски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-11-2021
Листовка Листовка румънски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-02-2022
Листовка Листовка словашки 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-02-2022
Листовка Листовка словенски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-11-2021
Листовка Листовка фински 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-02-2022
Листовка Листовка шведски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-02-2022
Листовка Листовка норвежки 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-02-2022
Листовка Листовка исландски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-02-2022
Листовка Листовка хърватски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-11-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите