Actos

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пиоглитазон хидрохлорид

Предлага се от:

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

АТС код:

A10BG03

INN (Международно Name):

pioglitazone

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Пиоглитазон е показан при лечение на тип 2 захарен диабет:като монотерапии:при пациенти (особено пациенти с наднормено тегло) неадекватно контролирана диета и физически упражнения, за които метформин е непрактично, поради противопоказания или непоносимост;като двойна перорална терапия в комбинация с:метформином при пациенти (особено пациенти с наднормено тегло) с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии метформином;с сульфонилмочевины само при пациенти, които показват непоносимост към метформина или които метформин е противопоказан, с недостатъчно ниво на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии с сульфонилмочевины;като тройната пероральная терапия в комбинация с:метформина и сульфонилмочевины при пациенти (особено пациенти с наднормено тегло) с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки двойна перорална терапия. Пиоглитазон също така е показано за комбинация с инсулин в тип 2 при пациенти със захарен диабет с недостатъчни нива на гликемичен контрол на инсулин, за които метформин е непрактично, поради противопоказания или непоносимост.

Каталог на резюме:

Revision: 30

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-10-13

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ACTOS 15 MG ТАБЛЕТКИ
ACTOS 30 MG ТАБЛЕТКИ
ACTOS 45 MG ТАБЛЕТКИ
пиоглитазон
(pioglitazone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Actos и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Actos
3.
Как да приемате Actos
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Actos
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ACTOS
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Actos съдържа пиоглитазон. То е
антидиабетно лекарство, използвано за
лечение на 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Actos 15 mg таблетки
Actos 30 mg таблетки
Actos 45 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Actos 15 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 15 mg
пиоглитазон (pioglitazone)
_ _
(като хидрохлорид).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 92,87 mg лактоза
монохидрат (вж. точка 4.4).
Actos 30 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg
пиоглитазон (pioglitazone) (като
хидрохлорид).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 76,34 mg лактоза
монохидрат (вж. точка 4.4).
Actos 45 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 45 mg
пиоглитазон (pioglitazone) (като
хидрохлорид).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 114,51 mg лактоза
монохидрат (вж. точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Actos 15 mg таблетки
Таблетките са бели до почти бели,
кръгли, изпъкнали и маркирани с „15”
от едната страна
и
„ACTOS”
oт
другата
страна.
Actos 30 mg таблетки
Таблетките са бели до почти бели,
кръгли, плоски и маркирани с „30” от
едната страна и
„ACTOS” oт другата страна.
Actos 45 mg таблетки
Таблетките са бели до почти бели,
кръгли, плоски и ма
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-08-2023
Листовка Листовка чешки 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-08-2023
Листовка Листовка датски 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-08-2023
Листовка Листовка немски 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-08-2023
Листовка Листовка естонски 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-08-2023
Листовка Листовка гръцки 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-08-2023
Листовка Листовка английски 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-09-2016
Листовка Листовка френски 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-08-2023
Листовка Листовка италиански 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-09-2016
Листовка Листовка латвийски 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-09-2016
Листовка Листовка литовски 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-08-2023
Листовка Листовка унгарски 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-08-2023
Листовка Листовка малтийски 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-09-2016
Листовка Листовка нидерландски 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-09-2016
Листовка Листовка полски 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-08-2023
Листовка Листовка португалски 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-09-2016
Листовка Листовка румънски 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-08-2023
Листовка Листовка словашки 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-08-2023
Листовка Листовка словенски 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-09-2016
Листовка Листовка фински 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-08-2023
Листовка Листовка шведски 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-08-2023
Листовка Листовка норвежки 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-08-2023
Листовка Листовка исландски 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-08-2023
Листовка Листовка хърватски 28-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-09-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите