Idelvion Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

idelvion

csl behring gmbh - albutrepenonacog alfa - hæmofili b - antihemorrhagics - behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili b (medfødt faktor ix-mangel).

Respreeza Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

respreeza

csl behring gmbh - human alpha1-proteinase inhibitor - genetic diseases, inborn; lung diseases - antihemorrhagics - respreeza er indiceret til vedligeholdelsesbehandling for at bremse udviklingen af ​​emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa1-proteinasehæmmersmangel (e. genotyper pizz, piz (null), pi (null, null), pisz). patienterne skal være under optimal farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling og vise tegn på progressiv lungesygdom (f.eks. lavere tvungen ekspirationsvolumen pr. sekund (fev1) forudsagde, nedsat walking kapacitet eller steg antallet af eksacerbationer) som vurderet af en læge eller sygeplejerske oplevet i behandlingen af alfa1-proteinase inhibitor mangel.

Afstyla Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

afstyla

csl behring gmbh - lonoctocog alfa - hemophilia a - antihemorrhagics - behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili a (medfødt faktor viii-mangel). afstyla kan bruges til alle aldersgrupper.

Privigen Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

privigen

csl behring gmbh - human normal immunoglobulin (ivig) - purpura, thrombocytopenic, idiopathic; bone marrow transplantation; immunologic deficiency syndromes; guillain-barre syndrome; mucocutaneous lymph node syndrome - immune sera og immunoglobuliner, - udskiftning terapi hos voksne, og børn og unge (0-18 år) i:primær immundefekt (pid) syndromer med nedsat antistof produktion;hypogammaglobulinaemia og recidiverende bakterieinfektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi, i hvem profylaktiske antibiotika har fejlet;hypogammaglobulinaemia og gentagne bakterielle infektioner i plateau-fase-multiple myeloma patienter, der har undladt at reagere på pneumokok-vaccination;hypogammaglobulinaemia hos patienter efter allogen hæmatopoietisk-stamcelle transplantation (hsct);medfødt aids med recidiverende bakterielle infektioner. immunomodulation i voksne, og børn og unge (0-18 år) i:primær immun trombocytopeni (itp) hos patienter i høj risiko for blødning eller før en operation for at korrigere den blodplader;guillain-barré syndrom;kawasakis sygdom;kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (cidp). der er kun begrænsede erfaringer med anvendelse af intravenøs immunglobuliner i børn med cidp.

Actelsar HCT Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

actelsar hct

actavis group hf - telmisartan, hydrochlorothiazide - essential hypertension - agents acting on the renin-angiotensin system, angiotensin ii antagonists and diuretics - behandling af essentiel hypertension. actelsar hct faste dosiskombination (40 mg telmisartan / 12. 5 mg hydrochlorthiazid) er indiceret hos voksne, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på telmisartan alene. actelsar hct faste dosiskombination (80 mg telmisartan / 12. 5 mg hydrochlorthiazid) er indiceret hos voksne, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på telmisartan alene. actelsar hct faste dosiskombination (80 mg telmisartan / 25 mg hydrochlorthiazid) er indiceret hos voksne, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på actelsar hct 80 mg / 12. 5 mg (80 mg telmisartan / 12. 5 mg hydrochlorthiazid) eller voksne, som tidligere har været stabiliseret på telmisartan og hydrochlorthiazid givet separat.

Armisarte (previously Pemetrexed Actavis) Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

armisarte (previously pemetrexed actavis)

actavis group ptc ehf - pemetrexed disyre monohydrat - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - antineoplastiske midler - malignt pleura mesotheliomapemetrexed i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af kemoterapi-naive patienter med inoperabel malignt pleura mesotheliom. ikke-småcellet lungekræft cancerpemetrexed i kombination med cisplatin er angivet for den første linje behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi. pemetrexed er angivet som monoterapi til vedligeholdelse behandling af lokalt avanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi hos patienter, hvis sygdom ikke har udviklet sig som følger umiddelbart efter platin-baseret kemoterapi. pemetrexed er angivet som monoterapi for den anden linje behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi.

Azilect Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

azilect

teva b.v. - rasagilin - parkinsons sygdom - anti-parkinson-lægemidler - azilect er indiceret til behandling af idiopatisk parkinsons sygdom (pd) som monoterapi (uden levodopa) eller som supplerende behandling (med levodopa) hos patienter med svingninger i slutningen af ​​dosis.

Biopoin Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

biopoin

teva gmbh - epoetin theta - kidney failure, chronic; anemia; cancer - andre præparater antianemic - behandling af symptomatisk anæmi forbundet med kronisk nyresvigt hos voksne patienter. behandling af symptomatisk anæmi hos voksne patienter med cancer i ikke-myeloide maligniteter, der modtager kemoterapi.

Capecitabine Teva Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

capecitabine teva

teva pharma b.v. - capecitabin - colonic neoplasms; breast neoplasms; colorectal neoplasms; stomach neoplasms - antineoplastiske midler - capecitabine teva er indiceret til adjuverende behandling af patienter efter operation i fase iii (dukes 'stadium c) tyktarmskræft. capecitabin teva er indiceret til behandling af metastatisk kolorektal cancer. capecitabin teva er angivet for first‑line behandling af fremskreden gastrisk cancer i kombination med en platin‑baseret regime. capecitabin teva i kombination med docetaxel er indiceret til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af cytotoksisk kemoterapi. tidligere behandling skulle have inkluderet en antracyklin. capecitabin teva er også indiceret som monoterapi til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft efter svigt af taxaner og en antracyklin, der indeholder kemoterapi, eller for hvem yderligere antracyklin terapi er ikke oplyst.

Cinqaero Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

cinqaero

teva b.v. - reslizumab - astma - andre systemiske lægemidler mod obstruktiv sygdomme, - cinqaero er indiceret som add-on-behandling hos voksne patienter med alvorlig eosinofil astma utilstrækkeligt kontrolleret trods inhalationskortikosteroider med høj dosis plus et andet lægemiddel til vedligeholdelsesbehandling.