Azilect

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-10-2020

Aktiv bestanddel:
rasagilin
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
N04BD02
INN (International Name):
rasagiline
Terapeutisk gruppe:
Anti-Parkinson-lægemidler
Terapeutisk område:
Parkinsons sygdom
Terapeutiske indikationer:
Azilect er indiceret til behandling af idiopatisk Parkinsons sygdom (PD) som monoterapi (uden levodopa) eller som supplerende behandling (med levodopa) hos patienter med svingninger i slutningen af ​​dosis.
Produkt oversigt:
Revision: 21
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000574
Autorisation dato:
2005-02-21
EMEA kode:
EMEA/H/C/000574

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

03-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

22-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

22-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

22-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

22-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

03-05-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

AZILECT 1 mg tabletter

rasagilin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret AZILECT til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage AZILECT

Sådan skal De tage AZILECT

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

AZILECT indeholder det aktive stof rasagilin og anvendes til behandling af Parkinsons sygdom hos

voksne. Det kan bruges sammen med eller uden levodopa (et andet lægemiddel, som anvendes til

behandling af Parkinsons sygdom).

Parkinsons sygdom forårsager et tab af celler, som producerer dopamin i hjernen. Dopamin er et stof i

hjernen, som er med til at styre bevægelser. AZILECT er med til at øge og opretholde

dopaminniveauet i hjernen.

2.

Det skal de vide, før de begynder at tage AZILECT

Tag ikke AZILECT

hvis De er allergisk over for rasagilin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

hvis De lider af alvorlige leverlidelser.

Tag ikke følgende lægemidler, mens De er i behandling med AZILECT:

Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks. til behandling af depression eller

Parkinsons sygdom eller til behandling af andre lidelser), inkl. lægemidler eller naturlægemidler i

håndkøb, som f.eks. perikon

Pethidin (et stærkt smertestillende lægemiddel)

Der skal gå mindst 14 dage, efter at De er stoppet med Deres behandling med AZILECT, før De må

påbegynde en behandling med MAO-hæmmere eller pethidin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før De tager AZILECT.

hvis De har leverproblemer

hvis De får mistænkelige hudforandringer, skal De tale med Deres læge. Behandlingen med

AZILECT kan muligvis øge risikoen for hudkræft.

Fortæl det til lægen, hvis De eller Deres familie/omsorgsperson bemærker, at De er ved at udvikle en

usædvanlig adfærd, hvor De ikke kan modstå lysten, fristelsen eller trangen til at udføre bestemte

handlinger, der er uønskede eller skadelige for Dem selv eller andre. En sådan adfærd kaldes

impulskontrolforstyrrelser. Hos patienter i behandling med AZILECT og/eller andre lægemidler til

behandling af Parkinsons sygdom er der set tvangshandlinger, tvangstanker, afhængighedspræget

spillelyst, overdrevent pengeforbrug, impulshandling og en unormalt stor sexlyst eller en stigning i

seksuelle tanker og følelser. Lægen kan være nødt til at ændre Deres dosis eller stoppe behandlingen

(se punkt 4).

AZILECT kan forårsage døsighed, og at du pludselig falder i søvn under daglige

aktiviteter, især hvis du tager andre dopaminerge lægemidler (anvendes til behandling

af Parkinsons sygdom). Se yderligere oplysninger i punktet om at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

Børn og unge

Der er ingen relevant brug af AZILECT til børn og unge. AZILECT anbefales derfor ikke til unge

under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med AZILECT

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig.

Fortæl det især til Deres læge, inden De tager et af følgende lægemidler:

Visse former for lægemidler til behandling af depression (selektive

serotoningenoptagelseshæmmere, selektive serotonin-/noradrenalingenoptagelseshæmmere,

tricykliske eller tetracykliske antidepressive lægemidler)

Antibiotikummet ciprofloxacin til behandling af infektioner

Det hostestillende middel dextromethorphan

Øjendråber, næsedråber/-spray og slimløsende lægemidler til næse og svælg, der indeholder

sympatomimetika, samt forkølelsesmedicin, der indeholder ephedrin eller pseudoephedrin

AZILECT bør ikke indtages sammen med antidepressive lægemidler, der indeholder fluoxetin eller

fluvoxamin.

De skal vente mindst 5 uger efter at have stoppet behandling med fluoxetin, inden De påbegynder

behandling med AZILECT.

De skal vente mindst 14 dage efter at have stoppet behandling med AZILECT, inden De påbegynder

behandling med fluoxetin eller fluvoxamin.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis De ryger eller har til hensigt at holde op med at ryge.

Rygning kan nedsætte mængden af AZILECT i blodet.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Du skal undgå at tage AZILECT, hvis du er gravid, da virkningen af AZILECT på graviditeten og det

ufødte barn er ukendt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Spørg Deres læge til råds, inden De kører bil, og inden De arbejder med maskiner, da Parkinsons

sygdom tillige med behandlingen med AZILECT kan påvirke evnen til at udføre disse handlinger.

AZILECT kan få Dem til at føle svimmelhed eller døsighed. Lægemidlet kan også forårsage episoder

med pludseligt opstået søvn.

Dette kan forstærkes, hvis De tager anden medicin til behandling af Deres symptomer på Parkinsons

sygdom, eller hvis De tager medicin, som kan få Dem til at føle døsighed, eller hvis De drikker

alkohol, mens De tager AZILECT. Hvis De har oplevet søvnighed og/eller episoder med pludseligt

opstået søvn før, eller mens De tager AZILECT, skal De undlade at køre bil eller betjene maskiner (se

punkt 2).

3.

Sådan skal De tage AZILECT

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er 1 tablet (1 mg) AZILECT én gang dagligt. Tabletten indtages gennem

munden. AZILECT kan tages i forbindelse med et måltid eller uden for måltiderne.

Hvis De har taget for meget AZILECT

Hvis De mener, at De har taget for mange AZILECT tabletter, skal De straks kontakte Deres læge

eller apotekspersonalet. Medbring AZILECT æsken/blisterpakningen eller beholderen, når De opsøger

Deres læge/skadestue eller apotekspersonalet.

Rapporterede symptomer efter en overdosering af AZILECT omfattede let eufori (let form for mani),

ekstremt højt blodtryk og serotoninsyndrom (se punkt 4).

Hvis De har glemt at tage AZILECT

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis på det

tidspunkt, hvor De normalt tager Deres AZILECT.

Hvis De holder op med at tage AZILECT

Hold ikke op med at tage AZILECT uden først at have talt med Deres læge om det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt omgående Deres læge

, hvis De bemærker nogen af følgende symptomer. De kan have

behov for akut lægehjælp eller -behandling:

Hvis De udvikler usædvanlig adfærd som f.eks. tvangshandlinger, tvangstanker, ludomani,

uhæmmet, umådeholdent indkøb eller forbrug, impulshandlinger og en unormalt stor sexlyst

eller en stigning i seksuelle tanker (impulskontrolforstyrrelser) (se punkt 2).

Hvis De ser eller hører ting, der ikke er der (hallucinationer).

Enhver kombination af hallucinationer, feber, rastløshed, rysten og svenden (serotoninsyndrom)

Kontakt Deres læge

, hvis De bemærker nogen mistænkelige hudforandringer, fordi der kan være en

forhøjet risiko for hudkræft (melanom), når dette lægemiddel anvendes (se punkt 2).

Andre bivirkninger

Meget almindelig (

kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

Ufrivillige bevægelser (dyskinesi)

Hovedpine

Almindelig (

kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

Mavesmerter

Fald

Allergi

Feber

Influenza

En følelse af at være sløj (utilpashed)

Nakkesmerter

Smerter i brystet (angina pectoris)

Blodtryksfald ved hurtig ændring fra liggende/siddende til stående stilling med symptomer som

svimmelhed (ortostatisk hypotension)

Nedsat appetit

Forstoppelse

Mundtørhed

Kvalme og opkastning

Luftafgang fra tarmen

Unormale blodprøveresultater (leukopeni (nedsat antal hvide blodlegemer))

Ledsmerter (artralgi)

Smerter i muskler og led

Betændelsestilstand i led (artritis)

Følelsesløshed og kraftesløshed i musklerne i hånden (karpaltunnelsyndrom)

Vægttab

Unormale drømme

Manglende koordination af bevægelser (balanceforstyrrelser)

Depression

Svimmelhed

Ufrivillige bevægelser af kroppen (dystoni)

Løbenæse (snue)

Irritation af huden (dermatitis)

Udslæt

Øjenbetændelse med røde øjne (conjunctivitis)

Pludseligt opstået vandladningstrang

.

Ikke almindelig (

kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

Slagtilfælde (cerebrovaskulært tilfælde)

Hjerteanfald (myokardieinfarkt)

Udslæt med blæredannelse (vesikulobulbært udslæt)

Ikke kendt

(hyppighed kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data)

Forhøjet blodtryk

Overdreven døsighed

Pludselig indsovning

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken, beholderen eller blisterpakningen efter

Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

AZILECT indeholder:

Aktivt stof: Rasagilin. Hver tablet indeholder 1 mg rasagilin (som mesilat).

Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, kolloid vandfri silica, majsstivelse, prægelatineret

majsstivelse, stearinsyre, talkum.

Udseende og pakningsstørrelser

AZILECT tabletter fås som hvide til grålighvide, runde, flade tabletter med skrå kant, præget på den

ene side med ”GIL” og nedenunder ”1” og uden præg på den anden side.

Tabletterne findes i blisterpakninger med 7, 10, 28, 30, 100 og 112 tabletter eller i en beholder med

30 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Fremstillere

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Pliva Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovica 25

10000 Zagreb

Kroatien

Teva Operations Poland Sp.z o.o.

ul. Mogilska 80

31-546 Krakow

Polen

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 4498 5511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +800 53 23 66 48

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Teva Eesti esindus

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf:

+47 66775590

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel.: +43 (0)1 97007

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos

Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel.: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.

Sími: +354 550 3300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 572 679 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: + 46 42 12 11 00

Latvija

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44(0) 1977 628500

Denne indlægsseddel blev senest ændret

{måned ÅÅÅÅ}

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

AZILECT 1 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Én tablet indeholder 1 mg rasagilin (som mesilat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

Hvide til grålighvide, runde, flade tabletter med skrå kant præget på den ene side med ”GIL” og

nedenunder ”1” og uden præg på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

AZILECT er indiceret hos voksne ved behandling af idiopatisk Parkinsons sygdom som monoterapi

(uden levodopa) eller som kombinationsbehandling (med levodopa) hos patienter med end-of-dose

fluktuationer.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis rasagilin er 1 mg (en tablet AZILECT) én gang dagligt til indtagelse med eller

uden levodopa.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Rasagilin er kontraindiceret til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3). Brug af

rasagilin til patienter med moderat nedsat leverfunktion bør undgås. Der bør udvises forsigtighed ved

iværksættelse af behandling med rasagilin hos patienter med let nedsat leverfunktion. Hvis patientens

leverfunktion udvikler sig fra at være let nedsat til moderat nedsat, bør behandlingen med rasagilin

seponeres (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Der er ingen særlige forholdsregler for patienter med nedsat nyrefunktion.

Pædiatrisk population

AZILECTs sikkerhed og virkning hos børn og unge er ikke klarlagt. Det er ikke relevant at anvende

AZILECT hos den pædiatriske population til indikationen Parkinsons sygdom.

Administration

Oral anvendelse.

AZILECT kan tages uafhængigt af sammen med mad og drikke.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se pkt. 6.1).

Samtidig behandling med andre monoaminoxidase (MAO) hæmmere (inkl. lægemidler og

naturlægemidler i håndkøb, f.eks. perikon) eller pethidin (se pkt. 4.5). Der skal gå mindst 14 dage fra

seponering af rasagilin til iværksættelse af behandling med MAO-hæmmere eller pethidin.

Alvorligt nedsat leverfunktion.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Samtidig behandling med rasagilin sammen med andre lægemidler

Samtidig behandling med rasagilin og fluoxetin eller fluvoxamin bør undgås (se pkt. 4.5). Der bør gå

mindst fem uger fra seponering af fluoxetin til iværksættelse af behandling med rasagilin. Der bør gå

mindst 14 dage fra seponering af rasagilin til iværksættelse af behandling med fluoxetin eller

fluvoxamin.

Samtidig behandling med rasagilin og dextromethorfan eller sympatomimetika, såsom dem der findes

i nasale og orale ekspektorantia, eller lægemidler mod forkølelser, der indeholder ephedrin eller

pseudoephedrin (se pkt. 4.5).

Samtidig behandling med rasagilin og levodopa

Eftersom rasagilin forstærker virkningen af levodopa, kan levodopas bivirkninger øges og allerede

eksisterende dyskinesi forværres. Dosisreduktion af levodopa kan reducere denne bivirkning.

Der har været tilfælde af hypotensive bivirkninger, hvis rasagilin tages samtidig med levodopa.

Patienter med Parkinsons sygdom er særligt sårbare over for hypotension pga. deres eksisterende

gangforstyrrelser.

Dopaminerge virkninger

Episoder med ekstrem daglig søvnighed (EDS, Excessive daytime sleepiness) og pludselig opstået

søvn (SOS, sudden sleep onset)

Rasagilin kan forårsage døsighed i løbet af dagen, somnolens og undertiden indsovning under daglige

aktiviteter – især ved anvendelse sammen med andre dopaminerge lægemidler. Patienterne skal

informeres om dette og rådes til at udvise forsigtighed, mens de fører motorkøretøj eller betjener

maskiner under behandling med rasagilin. Patienter, som har oplevet somnolens og/eller en episode

med pludselig opstået søvn, skal undlade at føre motorkøretøj eller betjene maskiner (se pkt. 4.7).

Impulskontrolforstyrrelser

Impulskontrolforstyrrelser kan forekomme hos patienter i behandling med dopaminagonister og/eller

anden behandling med dopaminerg virkning. Der har også været rapporteret om tilsvarende tilfælde af

impulskontrolforstyrrelser med rasagilin efter markedsføringen. Patienterne bør regelmæssigt

kontrolleres for udvikling af impulskontrolforstyrrelser. Patienterne og deres omsorgspersoner skal

informeres om den usædvanlige adfærd med symptomer på manglende impulskontrol, der blev

observeret hos patienter i behandling med rasagilin, inklusive tilfælde af tvangshandlinger,

tvangstanker, ludomani, øget libido, hyperseksualitet, impulsiv adfærd og overdrevent

indkøbsmønster.

Melanom

Et retrospektivt kohortestudie tydede på en mulig forhøjet risiko for melanom ved anvendelse af

rasagilin, især hos patienter med en rasagilineksponering af længere varighed og/eller med højere

kumulativ dosis af rasagilin. Enhver mistænkelig hudforandring bør vurderes af en speciallæge.

Patienterne bør derfor rådes til at anmode om en medicinsk evaluering, hvis der identificeres en ny

hudlæsion, eller hvis en eksisterende læsion ændrer sig.

Nedsat leverfunktion

Der bør udvises forsigtighed ved iværksættelse af behandling med rasagilin hos patienter med let

nedsat leverfunktion. Brug af rasagilin til patienter med moderat nedsat leverfunktion bør undgås.

Hvis patientens leverfunktion udvikler sig fra at være let nedsat til moderat nedsat, bør behandlingen

med rasagilin seponeres (se pkt. 5.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

MAO-hæmmere

Rasagilin er kontraindiceret sammen med andre MAO-hæmmere (inkl. lægemidler og naturlægemidler

i håndkøb, f.eks. perikon), da der er risiko for non-selektiv MAO hæmning, som kan medføre

hypertensive kriser (se pkt. 4.3).

Pethidin

Der er observeret alvorlige bivirkninger ved samtidig indtagelse af pethidin og MAO-hæmmere,

deriblandt en anden selektiv MAO-B-hæmmer. Samtidig indtagelse af rasagilin og pethidin er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Sympatomimetika

Der er observeret lægemiddelinteraktion ved samtidig indtagelse af sympatomimetiske lægemidler og

MAO-hæmmere. Set i lyset af rasagilins MAO-hæmmende virkning anbefales derfor ikke samtidig

indgivelse af rasagilin og sympatomimetika, såsom dem der findes i nasale og orale ekspektorantia,

eller lægemidler mod forkølelser, der indeholder ephedrin eller pseudoephedrin (se pkt. 4.4).

Dextromethorfan

Lægemiddelinteraktion er observeret ved samtidig indtagelse af dextromethorfan og non-selektive

MAO-hæmmere. Set i lyset af rasagilins MAO-hæmmende virkning anbefales samtidig indgivelse af

rasagilin og dextromethorfan derfor ikke (se pkt. 4.4).

SNRI/SSRI/tri- og tetracykliske antidepressiva

Samtidig indtagelse af rasagilin og fluoxetin eller fluvoxamin bør undgås (se pkt. 4.4).

Hvad angår samtidig indtagelse af rasagilin og selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI’ere)/

selektive serotonin-/noradrenalingenoptagelseshæmmere (SNRI’ere) i kliniske undersøgelser henvises

der til pkt. 4.8.

Der er observeret alvorlige bivirkninger ved samtidig indtagelse af SSRI’ere, SNRI’ere, tricykliske og

tetracykliske antidepressiva samt MAO-hæmmere. Set i lyset af rasagilins MAO-hæmmende virkning

bør antidepressiva derfor gives med forsigtighed.

Midler, der indvirker på CYP1A2-aktivitet

In vitro

metaboliseringsundersøgelser har vist, at cytochrom P450 1A2 (CYP1A2) er det vigtigste

enzym i metaboliseringen af rasagilin.

CYP1A2-hæmmere

Samtidig indgift af rasagilin og ciprofloxacin (en hæmmer af CYP1A2) øgede AUC af rasagilin med

83%. Samtidig indgift af rasagilin og teofyllin (et substrat af CYP1A2) påvirkede ikke

farmakokinetikken for nogle af produkterne. Potente hæmmere af CYP1A2 kan således ændre

rasagilins plasmakoncentration og bør anvendes med forsigtighed.

CYP1A2-induktorer

Der er risiko for, at der hos patienter, som er rygere, kan ses nedsat plasmakoncentration af rasagilin

som følge af metabolisering via CYP1A2.

Andre cytochrom P450-isoenzymer

In vitro

undersøgelser viste, at rasagilin ikke hæmmede cytochrom P450 isoenzymer, CYP1A2,

CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 og CYP4A i en koncentration på

g/ml (svarende til en koncentration, som er 160 gange højere end det gennemsnitlige C

5,9 –

8,5 ng/ml hos patienter med Parkinsons sygdom efter indtagelse af 1 mg rasaglin som multipel dosis).

Disse resultater tyder på, at terapeutiske koncentrationer af rasagilin sandsynligvis ikke giver

anledning til klinisk relevant påvirkning af substrater for disse enzymer (se pkt. 5.3).

Levodopa og andre lægemidler mod Parkinsons sygdom

Hos patienter med Parkinsons sygdom, der fik rasagilin i kombination med vedvarende behandling

med levodopa sås ingen klinisk signifikant virkning af levodopa-behandlingen på rasagilin clearance.

Samtidig indtagelse af rasagilin og entakapon øgede den orale clearance af rasagilin med 28%.

Tyramin/rasagilin-interaktion

Resultater fra fem undersøgelser, hvor raske frivillige og patienter med Parkinsons sygdom fik en

testdosis af tyramin, og resultaterne af hjemmeblodtryksmåling efter måltider (med 464 patienter i

behandling med 0,5 eller 1 mg rasagilin dagligt eller placebo i kombinationsbehandling med levodopa

i seks måneder uden restriktioner i patienternes tyraminindtagelse) samt det faktum, at der ikke sås

tyramin/rasagilin-interaktion i kliniske undersøgelser gennemført uden restriktioner i

tyraminindtagelse, indikerer, at det er sikkert at tage rasagilin uden at begrænse indtagelsen af tyramin

i kosten.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af rasagilin til gravide kvinder. Dyreforsøg indikerer ikke direkte

eller indirekte skadelige virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). For en sikkerheds

skyld bør rasagilin undgås under graviditeten.

Amning

Prækliniske data indikerer, at rasagilin hæmmer prolaktinsekretionen og derfor kan hæmme

mælkedannelsen. Det vides ikke, om rasagilin udskilles i human mælk. Der bør udvises forsigtighed

ved anvendelse af rasagilin til kvinder, der ammer.

Fertilitet

Der foreligger ingen humane data om virkningen af rasagilin på fertiliteten. Prækliniske data indikerer,

at rasagilin ikke har nogen virkning på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Hos patienter der oplever somnolens/episoder med pludseligt opstået søvn, kan rasagilin i væsentlig

grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Patienter bør tilrådes forsigtighed ved betjening af maskiner, herunder også bilkørsel eller

motorcykelkørsel, indtil de er forholdsvis sikre på, at rasagilin ikke påvirker dem ugunstigt.

Patienter, der behandles med rasagilin og udviser somnolens og/eller episoder med pludselig opstået

søvn, skal undlade at føre motorkøretøj eller foretage aktiviteter, hvor nedsat årvågenhed kan udsætte

dem selv eller andre for risiko for alvorlige kvæstelser eller død (f.eks. betjening af maskiner), indtil

de har opnået tilstrækkelig erfaring med rasagilin og andre dopaminerge lægemidler til at vurdere, om

lægemidlerne forringer deres mentale og/eller motoriske funktionsevne.

Hvis der på noget tidspunkt under behandlingen opleves øget somnolens eller nye episoder med

indsovning under daglige aktiviteter (f.eks. når de ser fjernsyn, som bilpassager osv.), må patienterne

ikke føre motorkøretøj eller deltage i potentielt farlige aktiviteter.

Patienterne må ikke føre motorkøretøj, betjene maskiner eller arbejde i højder under behandlingen,

hvis de tidligere har oplevet somnolens og/eller er faldet i søvn uden forvarsel før brugen af rasagilin.

Patienterne skal advares om mulige additive effekter af sederende lægemidler, alkohol eller andre

sedativer, der indvirker på centralnervesystemet (f.eks. benzodiazepiner, antipsykotika, antidepressiva)

i kombination med rasagilin, eller om samtidig indgift af lægemidler, der øger rasagilins

plasmakoncentration (f.eks. ciprofloxacin) (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

I kliniske studier af patienter med Parkinsons sygdom var de hyppigst rapporterede bivirkninger:

hovedpine, depression, vertigo og influenza (influenza og rhinitis) i monoterapi; dyskinesi, ortostatisk

hypotension, fald, mavesmerter, kvalme og opkastning samt tør mund ved supplerende behandling

med levodopa; smerter i knogler, led og muskler som ryg- og halssmerter og artralgi i begge

regimener. Disse bivirkninger blev ikke forbundet med en øget seponering af lægemidler.

Bivirkninger i tabelform

Bivirkningerne er angivet nedenfor i tabel 1 og 2 i henhold til systemorganklasse og hyppighed med

følgende konventioner: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data.

Monoterapi

Nedenstående tabel over bivirkninger blev indberettet med en højere incidens i placebokontrollerede

undersøgelser hos patienter i behandling med 1 mg rasagilin dagligt.

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Influenza

Benigne, maligne og

uspecificerede

tumorer (inkl. cyster

og polypper)

Hudkarcinom

Blod og lymfesystem

Leukopeni

Immunsystemet

Allergisk reaktion

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Psykiske

forstyrrelser

Depression

Hallucinationer*

Impulskontrol-

forstyrrelser*

Nervesystemet

Hovedpine

Cerebrovaskulært

tilfælde

Serotonin-

syndrom*,

Episoder med

ekstrem daglig

søvnighed (EDS)

og pludselig opstået

søvn (SOS)*

Øjne

Conjunctivities

Øre og labyrint

Vertigo

Hjerte

Angina pectoris

Myokardieinfarkt

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Rhinitis

Mave-tarm-kanalen

Flatulens

Hud og subkutane

væv

Dermatitis

Vesikulobulbært

udslæt

Knogler, led,

muskler og bindevæv

Muskuloskeletale

smerter

Nakkesmerter

Artritis

Nyrer og urinveje

Pludseligt opstået

vandladningstrang

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Feber

Utilpashed

*Se punktet med beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Kombinationsbehandling

Nedenstående tabel over bivirkninger blev observeret med en højere incidens i placebokontrollerede

undersøgelser hos patienter i behandling med 1 mg rasagilin dagligt.

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Benigne, maligne og

uspecificerede

tumorer (inkl. cyster

og polypper)

Hudmelanom*

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Psykiske

forstyrrelser

Hallucinationer*

Abnorme drømme

Forvirring

Impulskontrol-

forstyrrelser*

Nervesystemet

Dyskinesi

Dystoni

Karpaltunnel-

syndrom

Balance-

forstyrrelser

Cerebrovaskulært

tilfælde

Serotonin-

syndrom*,

Episoder med

ekstrem daglig

søvnighed (EDS)

og pludselig opstået

søvn (SOS)*

Hjerte

Angina pectoris

Vaskulære

sygdomme

Ortostatisk

hypotension*

Hypertension*

Mave-tarm-kanalen

Mavesmerter

Forstoppelse

Kvalme og

opkastning

Mundtørhed

Hud og subkutane

væv

Udslæt

Knogler, led,

muskler og bindevæv

Artralgi

Nakkesmerter

Undersøgelser

Vægttab

Traumer,

forgiftninger og

behandlingskomplik

ationer

Faldulykker

*Se punktet med beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Ortostatisk hypotension

I blindede placebokontrollerede studier blev der rapporteret om alvorlig ortostatisk hypotension hos en

forsøgsperson (0,3 %) i rasagilin-armen (kombinationsstudier) og ingen i placebo-armen. Kliniske

forsøgsdata antyder yderligere, at ortostatisk hypotension forekommer hyppigst i de første to måneder

af behandlingen med rasagilin og har tendens til at reduceres med tiden.

Hypertension

Rasagilin hæmmer selektivt MAO-B og er ikke forbundet med øget følsomhed over for tyramin ved

den indicerede dosis (1 mg/dag). I blindede placebokontrollerede studier (mono- og

kombinationsterapi) blev der ikke rapporteret om alvorlig ortostatisk hypotension hos nogen

forsøgspersoner i rasagilin-armen. Efter markedsføringen er der rapporteret om tilfælde af forhøjet

blodtryk inkl. sjældne alvorlige tilfælde af hypertensiv krise, som forbindes med indtagelse af en

ukendt mængde føde med et højt tyraminindhold, hos patienter i behandling med rasagilin.

Impulskontrolforstyrrelser

Der er rapporteret om et tilfælde af hyperseksualitet i monoterapi i et placebokontrolleret studie.

Følgende blev rapporteret efter markedsføringen med ukendt hyppighed: tvangshandlinger,

overdrevent indkøbsmønster, dermatillomani, dopamin-dysreguleringssyndrom,

impulskontrolforstyrrelser, impulsiv adfærd, kleptomani, tyveri, tvangstanker, obsessiv-kompulsiv

tilstand, stereotypi, gambling, ludomani, øget libido, hyperseksualitet, psykoseksuel lidelse, upassende

seksuel adfærd. Halvdelen af de rapporterede tilfælde med impulskontrolforstyrrelser blev vurderet

som værende alvorlige. Kun enkelte af de rapporterede tilfælde var ikke i bedring på

rapporteringstidspunktet

Episoder med ekstrem daglig søvnighed (EDS, Excessive daytime sleepiness)) og pludselig opstået

søvn (SOS, sudden sleep onset)

Ekstrem daglig søvnighed (hypersomni, letargi, sedation, søvnanfald, somnolens, pludselig opstået

søvn) kan forekomme hos patienter i behandling med dopaminagonister og/eller anden behandling

med dopaminerg virkning. Der er rapporteret om et lignende mønster med ekstrem daglig søvnighed

med rasagilin efter markedsføringen.

Der er rapporteret om tilfælde med patienter, der blev behandlet med rasagilin og andre lægemidler

med dopaminerg virkning, der faldt i søvn, mens de udførte daglige aktiviteter. Selvom mange af disse

patienter rapporterede om somnolens, mens de var i behandling med rasagilin sammen med andre

lægemidler med dopaminerg virkning, bemærkede nogle, at de ikke fik forvarsler, som f.eks. ekstrem

døsighed og var af den opfattelse, at de var opmærksomme før hændelsen. Nogle af disse hændelser

er rapporteret mere end 1 år efter påbegyndelse af behandlingen.

Hallucinationer

Parkinsons sygdom er forbundet med symptomer som hallucinationer og forvirring. Efter

markedsføring er disse symptomer også set hos patienter i behandling med rasagilin for Parkinsons

syge.

Serotoninsyndrom

I de kliniske undersøgelser med rasagilin var samtidig brug af fluoxetin eller fluvoxamin ikke tilladt,

men det var tilladt at anvende følgende antidepressiva og doser: amitriptylin ≤ 50 mg dagligt, trazodon

≤ 100 mg dagligt, citalopram ≤ 20 mg dagligt, sertralin ≤ 100 mg dagligt og paroxetin ≤ 30 mg dagligt

(se pkt. 4.5).

Efter markedsføringen er der rapporteret om tilfælde af potentielt livstruende serotoninsyndrom, som

forbindes med agitation, forvirring, rigiditet, pyreksi og myoklonus af patienter, der var i behandling

med antidepressiva, meperidin, tramadol, methadon eller propoxyphen samtidig med rasagilin.

Malignt melanom

Incidensen af hudmelanom i placebokontrollerede kliniske studier var 2/380 (0,5 %) i gruppen, der

blev behandlet med 1 mg rasagalin i kombination med levodopa vs. incidensen på 1/388 (0,3 %) i

placebogruppen. Der blev rapporteret om flere tilfælde med malignt melanom efter markedsføringen.

Disse tilfælde blev betragtet som alvorlige i alle rapporter.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

Der er rapporteret om symptomer såsom hypomani, hypertensive kriser og serotoninsyndrom efter

overdosering med rasagilin i doser fra 3 mg til 100 mg.

Overdosering kan forbindes med signifikant hæmning af både MAO-A og MAO-B. I en

enkeltdosisundersøgelse fik raske frivillige 20 mg dagligt, og i en 10 dages undersøgelse fik raske

frivillige 10 mg dagligt. Bivirkningerne var milde eller moderate og ikke relaterede til rasagilin

behandlingen. I en undersøgelse med stigende dosis til patienter i vedvarende levodopabehandling

med 10 mg rasagilin dagligt blev der observeret kardiovaskulære bivirkninger (inkl. hypertension og

ortostatisk hypotension), som forsvandt efter seponering af behandlingen. Disse symptomer kan ligne

dem, der blev observeret under behandling med non-selektive MAO-hæmmere.

Behandling

Der findes ingen specifik antidot. I tilfælde af overdosering bør patienten overvåges, og passende

symptomatisk og understøttende behandling iværksættes.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiparkinsonmiddel, monoaminooxidase-B-hæmmer.

ATC-kode: N04BD02

Virkningsmekanisme

Det er vist, at rasagilin er en potent, irreversibel selektiv MAO-B-hæmmer, som kan forårsage en

øgning i ekstracellulær dopaminniveau i striatum. Det forhøjede dopaminniveau og den efterfølgende

øgede dopaminerge aktivitet er sandsynligvis årsagen til rasagilins gavnlige virkning, som er set i

modeller af dopaminerg motorisk dysfunktion.

l-Aminoindan er en aktiv hovedmetabolit og ikke en MAO-B-hæmmer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Rasagilins virkning blev påvist i tre undersøgelser: som monoterapi i undersøgelse I og som

kombinationsbehandling med levodopa i undersøgelse II og III.

Monoterapi

I undersøgelse I blev 404 patienter randomiseret til behandling med enten placebo (138 patienter),

rasagilin 1 mg dagligt (134 patienter) eller rasagilin 2 mg dagligt (132 patienter) i 26 uger; man

sammenlignede ikke med et andet aktivt stof.

I denne undersøgelse var det primære effektmål ændringen fra baseline i total score på Unified

Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS, del I-III). Forskellen mellem gennemsnitlig ændring fra

baseline til uge 26/afslutning (LOCF, Last Observation Carried Forward) var statistisk signifikant

(UPDRS, del I-III: forskellen mellem rasagilin 1 mg sammenlignet med placebo var

4,2, 95% CI

5,7;

2,7]; p<0,0001; forskellen mellem rasagilin 2 mg sammenlignet med placebo var

3,6,

95% CI [

5,0;

2,1]; p<0,0001, UPDRS Motor, del II: forskellen mellem rasagilin 1 mg sammenlignet

med placebo var

2,7; 95% CI [

3,87;

1,55], p<0,0001; forskellen mellem rasagilin 2 mg

sammenlignet med placebo var

1,68; 95% CI [

2,85;

0,51], p=0,0050). Effekten var tydelig, om

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/235001/2016

EMEA/H/C/000574

EPAR - sammendrag til offentligheden

Azilect

rasagilin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Azilect.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Azilect skal anvendes.

Hvad er Azilect?

Azilect er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof rasagilin. Det fås som tabletter (1 mg).

Hvad anvendes Azilect til?

Azilect anvendes til behandling af Parkinsons sygdom. Parkinsons sygdom er en fremadskridende

hjernesygdom, der medfører rysten, langsomme bevægelser og muskelstivhed. Azilect kan anvendes

enten alene eller som en tillægsbehandling til levodopa (et andet lægemiddel, der anvendes ved

Parkinsons sygdom) hos patienter, der har "fluktuationer" mod slutningen af perioden mellem

levodopa-doserne. Fluktuationer er forbundet med den aftagende virkning af levodopa, der for

patienten medfører pludselige skift mellem "on-perioder", hvor patienten kan bevæge sig, og "off-

perioder", hvor patienten er immobil.

Azilect udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Azilect?

Den anbefalede dosis Azilect er én tablet én gang dagligt.

Azilect

EMA/235001/2016

Side 2/3

Hvordan virker Azilect?

Det aktive stof i Azilect, rasagilin, er en "monoaminoxidase-B-hæmmer". Det blokerer enzymet

monoaminoxidase type B, som nedbryder neurotransmitteren dopamin i hjernen. Neurotransmittere er

kemiske stoffer, som nervecellerne anvender til deres indbyrdes kommunikation. Hos patienter med

Parkinsons sygdom begynder de celler, der danner dopamin, at dø, og mængden af dopamin i hjernen

falder. Patienterne mister derved evnen til at styre deres bevægelser. Ved at øge dopaminindholdet i

de dele af hjernen, der styrer bevægelser og ko-ordinering, bedrer Azilect symptomerne på Parkinsons

sygdom såsom stivhed og langsomme bevægelser.

Hvordan blev Azilect undersøgt?

Azilect blev undersøgt i tre hovedundersøgelser, som omfattede i alt 1 563 patienter med Parkinsons

sygdom. I den første undersøgelse blev virkningerne af to forskellige doser af Azilect anvendt alene

sammenlignet med virkningerne af placebo (en virkningsløs behandling) hos 404 patienter med

sygdommen i et tidligt stadium. Det primære effektmål var ændringen i symptomerne over 26 uger

vurderet på en standardskala (UPDRS, Unified Parkinson’s Disease Rating Scale).

De to andre undersøgelser omfattede i alt 1 159 patienter med sygdommen i senere stadium, hvor

Azilect blev givet som tillægsbehandling til den eksisterende behandling, herunder levodopa. Det blev

sammenlignet med placebo eller entacapon (et andet lægemiddel, der anvendes ved Parkinsons

sygdom). Undersøgelserne varede henholdsvis 26 og 18 uger. Det primære effektmål var den tid,

patienterne var i "off-tilstand" i løbet af dagen, således som registreret i patientdagbøgerne.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Azilect?

Azilect var mere effektivt end placebo i alle undersøgelserne. I den undersøgelse, hvor Azilect

anvendtes alene, gav 1 mg én gang dagligt i løbet af undersøgelsens 26 ugers varighed et

gennemsnitligt fald i UPDRS-scoren på 0,13 points fra startværdien på 24,69. Til sammenligning fik

patienterne på placebo en stigning på 4,07 points fra en startværdi på 24,54. Et fald i UPDRS-scoren

betyder en forbedring af symptomerne, mens en stigning betyder en forværring.

Som tillægsbehandling til levodopa var 1 mg Azilect bedre end placebo til at forkorte tiden i "off-

tilstand”. I begge undersøgelser tilbragte de patienter, der fik Azilect som tillægsbehandling, ca. en

time mindre i "off-tilstand" end dem, der fik placebo. En tilsvarende mindskelse af tiden i "off-tilstand"

sås hos de patienter, der fik entacapon.

Hvilken risiko er der forbundet med Azilect?

Den hyppigste bivirkning ved Azilect (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er hovedpine.

Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved Azilect fremgår af indlægssedlen.

Azilect må ikke anvendes sammen med andre monoaminoxidasehæmmere, herunder ikke-

receptpligtige lægemidler og drogetilberedninger såsom perikum. Det må heller ikke anvendes

sammen med petidin (et smertestillende middel). Efter ophør af behandlingen med Azilect skal der gå

mindst 14 dage før påbegyndelse af behandling med en anden monoaminoxidasehæmmer eller petidin.

Azilect bør ikke anvendes hos patienter med svær leversygdom. Den fuldstændige liste over

begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Azilect

EMA/235001/2016

Side 3/3

Hvorfor blev Azilect godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Azilect opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Azilect.

Andre oplysninger om Azilect

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Azilect den 21. februar 2005.

Den fuldstændige EPAR for Azilect findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Azilect, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 04-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information