Respreeza

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-11-2020

Aktiv bestanddel:
Human alpha1-proteinase inhibitor
Tilgængelig fra:
CSL Behring GmbH
ATC-kode:
B02AB02
INN (International Name):
alpha1-proteinase inhibitor (human)
Terapeutisk gruppe:
Antihemorrhagics,
Terapeutisk område:
Genetiske Sygdomme, Medfødte, Lunge Sygdomme
Terapeutiske indikationer:
Respreeza er indiceret til vedligeholdelsesbehandling for at bremse udviklingen af ​​emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa1-proteinasehæmmersmangel (e. genotyper PiZZ, PiZ (null), Pi (null, null), PiSZ). Patienterne skal være under optimal farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling og vise tegn på progressiv lungesygdom (f.eks. lavere tvungen ekspirationsvolumen pr. sekund (FEV1) forudsagde, nedsat walking kapacitet eller steg antallet af eksacerbationer) som vurderet af en læge eller sygeplejerske oplevet i behandlingen af alfa1-proteinase inhibitor mangel.
Produkt oversigt:
Revision: 8
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002739
Autorisation dato:
2015-08-20
EMEA kode:
EMEA/H/C/002739

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

11-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

11-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

03-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

03-10-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Respreeza 1.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Respreeza 4.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Respreeza 5.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Human alfa

-proteinasehæmmer

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Respreeza

Sådan skal du tage Respreeza

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Dette lægemiddel indeholder det aktive stof human alfa-1-proteinasehæmmer, som er en normal

bestanddel i blodet, og som findes i lungerne. Der er dets hovedfunktion at beskytte lungevævet ved at

begrænse virkningen af et bestemt protein kaldet neutrofil elastase. Neutrofil elastase kan forårsage

beskadigelse, hvis virkningen ikke kontrolleres (for eksempel i tilfælde af, at du har alfa-1-

proteinasehæmmer-mangel).

Anvendelse

Dette lægemiddel anvendes til voksne med kendt alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel (en

arvelig lidelse, der også kaldes alfa-1-antitrypsin-mangel), som har udviklet en lungelidelse kaldet

emfysem.

Emfysem udvikles, når manglen på alfa-1-proteinasehæmmer resulterer i en lidelse, hvor neutrofil

elastase ikke bliver korrekt kontrolleret, og som resulterer i beskadigelse af de meget små luftsække i

lungerne, som ilten passerer igennem ud i kroppen. På grund af denne beskadigelse fungerer lungerne

ikke korrekt.

Regelmæssig anvendelse af dette lægemiddel øger lungernes og blodets indhold af alfa-1-

proteinasehæmmer og forsinker således udviklingen af emfysem.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Respreeza

Tag ikke Respreeza

hvis du er allergisk over for human alfa-1-proteinasehæmmer eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Respreeza (angivet i punkt 6).

hvis du har mangel på visse blodproteiner kaldet immunglobulin type A (IgA) og har udviklet

antistoffer mod dem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Respreeza.

Information om allergiske reaktioner: Hvornår kan det være nødvendigt at nedsætte hastigheden af

infusionen eller standse den?

Du kan være allergisk over for human alfa-1-proteinasehæmmer, selvom du tidligere har fået human

alfa-1-proteinasehæmmer og godt kunnet tåle det. I visse tilfælde

kan der opstå alvorlige allergiske

reaktioner. Din læge vil informere dig om tegn på allergiske reaktioner (for eksempel kulderystelser,

blussen, hurtigere hjerteslag, fald i blodtrykket, svimmelhed, udslæt, allergiknopper, kløe,

vejrtræknings- eller synkebesvær samt hævelse af hænder, ansigt eller mund) (se også punkt 4).

Fortæl det

straks

til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bemærker sådanne reaktioner

under infusionen af dette lægemiddel. Afhængigt af reaktionens beskaffenhed og

alvorlighedsgrad kan din læge bestemme, om infusionsvæsken skal indgives langsommere, eller

om infusionen helt skal standses. Lægen kan også starte den relevante behandling.

Ved selviadministration (du giver dig selv lægemidlet)/hjemmebehandling skal du standse

infusionen

straks

og kontakte lægen eller sundhedspersonalet.

Information om sikkerhed med hensyn til infektioner

Respreeza er fremstillet ud fra humant blodplasma (den flydende del af blodet, efter blodlegemerne er

fjernet).

Da blod kan være bærer for infektioner, skal der tages visse forholdsregler, når medicin bliver

fremstillet af blod eller plasma fra mennesker, for at hindre, at der er smitsomme stoffer til stede i

lægemidlet, der kan blive overført til patienter. Dette omfatter:

nøje udvælgelse af donorer af blod og plasma for at sikre, at de, der har risiko for at overføre

infektioner, ekskluderes,

testning af prøver fra det donerede blod og plasma for at forsøge at undgå at anvende materiale

med tegn på virus/infektioner,

brug af trin under forarbejdningen af blod og plasma, der kan inaktivere eller fjerne vira.

De forholdsregler, der tages, anses for effektive over for vira som humant immundefektvirus (HIV),

hepatitis A-virus, hepatitis B-virus, hepatitis C-virus og parvovirus B19.

På trods af disse forholdsregler kan risikoen for at overføre en infektion imidlertid ikke udelukkes

fuldt ud, når der anvendes medicin, som er fremstillet ud fra blod eller plasma fra mennesker. Dette

gælder også ukendte eller nyopdagede virusser og andre typer af infektion.

Din læge kan anbefale, at du overvejer vaccination mod hepatitis A og B, hvis du

regelmæssigt/gentagne gange får proteinasehæmmer fremstillet ud fra plasma fra mennesker.

Det anbefales kraftigt at registrere præparatets navn og batchnummer, hver gang du får en dosis

Respreeza, for at have en fortegnelse over de anvendte batcher.

Rygevaner

Da tobaksrygning er en vigtig risikofaktor for udvikling af og sygdomsforløb ved emfysem, rådes du

på det kraftigste til at ophøre med at ryge og at undgå passiv rygning.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Respreeza

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget

anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Da alfa-1-proteinasehæmmer er en normal bestanddel i blodet hos mennesker, forventes den

anbefalede dosis af dette lægemiddel ikke at forårsage skade på fosteret. Da der imidlertid ikke er

nogen oplysninger tilgængelige vedrørende sikkerheden ved Respreeza under graviditet, skal der

udvises forsigtighed, hvis du er gravid og får dette lægemiddel.

Det er ukendt, om Respreeza passerer over i mælken hos mennesker. Hvis du ammer, vil din læge tale

med dig om fordele og risici ved at tage dette lægemiddel.

Der er ingen data vedrørende indvirkning på frugtbarhed, men da alfa-1-proteinasehæmmer er en

normal bestanddel i blodet, forventes der ingen negative virkninger på din frugtbarhed, hvis du

anvender Respreeza i den anbefalede dosis.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der kan opstå svimmelhed efter indgivelse af dette lægemiddel. Hvis du oplever svimmelhed, må du

ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før svimmelheden er overstået (se punkt 4).

Respreeza indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder cirka 37 mg natrium pr. hætteglas med 1.000 mg Respreeza, 149 mg

natrium pr. hætteglas med 4.000 mg Respreeza og 186 mg natrium pr. hætteglas med 5.000 mg

Respreeza, svarende til henholdsvis 1,9 %, 7,4 % og 9,3 % af den WHO-anbefalede maksimale

daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen. Din læge eller sundhedspersonalet vil have dette

under overvejelse, hvis du er på en kontrolleret saltfattig diæt.

3.

Sådan skal du tage Respreeza

Efter rekonstitution (opløsning) skal Respreeza gives som infusion i en vene. En læge eller

sygeplejerske med erfaring i behandlingen af alfa-1-proteinasehæmmer-mangel vil overvåge dig under

de første infusioner.

Hjemmebehandling/selvadministration

Efter de første infusioner kan du selv eller en omsorgsperson indgive Respreeza, men kun efter at have

fået tilstrækkelig oplæring. Hvis din læge beslutter, at du er egnet til en sådan

hjemmebehandling/selvadministration, vil han eller hun vise dig:

hvordan du klargør og giver dette lægemiddel (se de illustrerede anvisninger sidst i denne

indlægsseddel i "Information til sundhedspersonale og til patienter, der er egnede til

hjemmebehandling/selvbehandling"),

hvordan du opretholder et sterilt præparat (aseptiske infusionsteknikker),

hvordan du fører en behandlingsdagbog,

hvordan du identificerer bivirkninger, herunder tegn på allergiske reaktioner, og hvilke

foranstaltninger der skal træffes, hvis sådanne bivirkninger optræder (se også punkt 2 og punkt

Din læge eller sundhedspersonalet vil regelmæssigt gennemgå din/din omsorgspersons infusionsteknik

for at sikre fortsat korrekt håndtering.

Dosis

Mængden af Respreeza, du skal have, er baseret på din kropsvægt. Den anbefalede dosis er 60 mg pr.

kg kropsvægt og skal gives en gang om ugen. Infusionsvæsken indgives normalt over ca. 15 minutter

(ca. 0,08 ml infusionsvæske pr. kg kropsvægt i minuttet). Din læge vil bestemme den korrekte

infusionshastighed for dig ved at tage højde for din vægt og for, hvor godt du tåler infusionen.

Hvis du har taget for meget Respreeza

Konsekvenserne ved en overdosering er ukendte.

Fortæl din læge eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har taget for meget Respreeza. Han

eller hun vil træffe de nødvendige foranstaltninger.

Hvis du har glemt at tage Respreeza

Fortsæt med din næste dosis straks og fortsæt med regelmæssige intervaller som tilrådet af din

læge eller sundhedspersonalet.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Respreeza

Hold ikke op med at tage dette lægemiddel uden at rådføre dig med lægen eller

sundhedspersonalet. Hvis du stopper behandlingen med Respreeza, kan din tilstand forværres.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Sådanne bivirkninger kan opstå, selv om du tidligere har fået human alfa-1-proteinasehæmmer og godt

kunne tåle det.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige:

Der er blevet observeret allergiske reaktioner med hyppigheden ”ikke almindelig” (kan forekomme

hos op til 1 ud af 100 mennesker). De kan i meget sjældne tilfælde (hos op

til 1 ud af 10.000 mennesker) udvikle sig til alvorlige allergiske reaktioner, selvom du ikke har udvist

tegn på allergi ved tidligere infusioner.

Fortæl

straks

din læge eller sundhedspersonalet, hvis du bemærker tegn på allergiske reaktioner

(for eksempel kulderystelser, blussen, hurtigere hjerteslag, fald i blodtryk, svimmelhed, udslæt,

nældefeber, kløe, vejrtræknings- eller synkebesvær samt hævelse af hænder, i ansigt eller mund)

under indgivelse af Respreeza. Afhængigt af reaktionens beskaffenhed og alvorlighedsgrad kan

din læge eller sundhedspersonalet bestemme, om infusionsvæsken skal indgives langsommere,

eller infusionen helt standses samt give den relevante behandling for reaktionen.

Ved selvadministration/hjemmebehandling skal du

straks

stoppe infusionen og kontakte lægen

eller sundhedspersonalet.

Andre bivirkninger kan omfatte:

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 mennesker)

Svimmelhed, hovedpine, kortåndethed (dyspnø), kvalme.

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 mennesker)

Ændret følesans som svie, snurren eller følelsesløshed i hænder, arme, ben eller fødder (paræstesi),

blussen, allergiknopper (nældefeber), skællet udslæt eller udslæt over hele kroppen, fysisk svaghed

(asteni), reaktioner på infusionsstedet (såsom svie, stikken, smerte, hævelse eller rødme på

infusionsstedet (hæmatom)).

Meget sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 mennesker)

Nedsat følesans som svie, snurren eller følelsesløshed i hænder, arme, ben eller fødder (hypæstesi),

stærkt øget svedtendens (hyperhidrose), kløe, brystsmerter, kulderystelser, feber.

Hyppighed ikke kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Smerter i lymfeknuder (ovale vævsmasser, der er fordelt i hele kroppen, og som man måske kan

mærke i armhulen, lysken eller på halsen), hævet ansigt, hævede øjne og læber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sundhedspersonalet. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale

rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Må ikke nedfryses.

Efter fremstilling skal infusionsvæsken anvendes med det samme. Hvis dette ikke er muligt, kan

infusionsvæsken opbevares i op til 3 timer ved stuetemperatur (op til 25 °C). Infusionsvæsken må ikke

nedfryses.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Respreeza indeholder:

Aktivt stof:

human alfa

-proteinasehæmmer. Et hætteglas indeholder ca. 1.000 mg, 4.000 mg eller

5.000 mg human alfa

-proteinasehæmmer.

Øvrige indholdsstoffer:

natriumchlorid, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat og mannitol (se

punkt 2).

Solvens: Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Dette lægemiddel er et hvidt til cremefarvet pulver.

Når det er blevet opløst i vand til injektionsvæsker, skal opløsningen være klar, farveløs til let gul og

uden synlige partikler.

Pakninger

Hver pakke indeholder:

Respreeza 1.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning:

1 hætteglas med pulver til engangsbrug

1 hætteglas med 20 ml vand til injektionsvæsker

1 overføringssæt 20/20 (Mix2Vial-sæt) til rekonstitution

Respreeza 4.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning:

1 hætteglas med pulver til engangsbrug

1 hætteglas med 76 ml vand til injektionsvæsker

1 overføringssæt 20/20 (Mix2Vial-sæt) til rekonstitution

Administrationssæt (indre æske):

1 i.v. infusionssæt

1 butterfly-sæt

3 spritservietter

Respreeza 5.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning:

1 hætteglas med pulver til engangsbrug

1 hætteglas med 95 ml vand til injektionsvæsker

1 overføringssæt 20/20 (Mix2Vial-sæt) til rekonstitution

Administrationssæt (indre æske):

1 i.v. infusionssæt

1 butterfly-sæt

3 spritservietter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

D-35041 Marburg

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Lietuva

CentralPharma Communications UAB

Tel: +370 5 243 0444

България

МагнаФарм България

Тел: +359 2 810 3949

Luxembourg/Luxemburg

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Česká republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: +420 702 137 233

Magyarország

CSL Behring Kft.

Tel.: +36 1 213 4290

Danmark

CSL Behring AB

Tlf: +46 8 544 966 70

Malta

AM Mangion Ltd.

Tel: +356 2397 6333

Deutschland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Nederland

CSL Behring BV

Tel: +31 85 111 96 00

Eesti

CentralPharma Communications OÜ

Tel: +3726015540

Norge

CSL Behring AB

Tlf: +46 8 544 966 70

Ελλάδα

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

Österreich

CSL Behring GmbH

Tel: +43 1 80101 2463

España

CSL Behring S.A.

Tel: +34 933 67 1870

Polska

CSL Behring Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 213 22 65

France

CSL Behring SA

Tél: +33 1 53 58 54 00

Portugal

CSL Behring Lda

Tel: +351 21 782 62 30

Hrvatska

Marti Farm d.o.o.

Tel: +385 1 5588297

România

Prisum International Trading S.R.L.

Tel: +40 21 322 01 71

Ireland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30517254

Slovenija

NEOX s.r.o.-podružnica v Sloveniji

Tel: +386 41 42 0002

Ísland

CSL Behring AB

Sími: +46 8 544 966 70

Slovenská republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: +421 911 653 862

Italia

CSL Behring S.p.A.

Tel: +39 02 34964 200

Suomi/Finland

CSL Behring AB

Puh/Tel: +46 8 544 966 70

Κύπρος

CSL Behring ΕΠΕ

Tηλ: +30 210 7255 660

Latvija

CentralPharma Communications SIA

Tel: +371 6 7450497

Sverige

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70

United Kingdom

CSL Behring UK Ltd.

Tel: +44 1444 447405

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til sundhedspersonale og til patienter, der er egnede til

hjemmebehandling/selvindgivelse

Generel vejledning

Rekonstitution skal foretages i henhold til nedenstående anvisninger.

Produktet skal rekonstitueres, administreres og håndteres med forsigtighed under anvendelse af

aseptisk teknik for at opretholde produktets sterilitet.

Brug ikke de medfølgende sterile hjælpematerialer til rekonstitution og administration, hvis

emballagen er åbnet, eller hvis hjælpemidlerne er beskadiget.

Pulveret skal rekonstitueres med solvens (vand til injektionsvæsker).

Total rekonstitution af pulveret bør opnås inden for 5 minutter (1.000 mg pakning) eller

10 minutter (4.000 mg og 5.000 mg pakning).

Kontroller den rekonstituerede opløsning for partikler og misfarvning før administration.

Den rekonstituerede opløsning skal være klar, farveløs til svagt gul og uden synlige partikler.

Følg nedenstående trin ved klargøring og rekonstitution af Respreeza:

1. Sørg for, at hætteglasset med Respreeza og hætteglasset med vand til injektionsvæsker har

stuetemperatur (op til 25 °C).

2. Fjern flip-off-hætten af plast fra hætteglasset med vand til injektionsvæsker.

3. Rengør gummiproppen på hætteglasset med

vand til injektionsvæsker

med et antiseptisk middel,

f.eks. en spritserviet, og lad den tørre.

4. Åbn Mix2Vial

-overføringssættet ved at trække forseglingen af (Figur 1).

Tag ikke Mix2Vial-sættet ud af blisterpakningen.

Figur 1

5. Anbring hætteglasset med

vand til injektionsvæsker

på en plan, ren

flade, og hold fast på hætteglasset. Tag Mix2Vial-sættet sammen med

blisterpakningen, og stik den

blå

spids på Mix2Vial-sættet lodret ned i

hætteglasset med

vand til injektionsvæsker

(Figur 2).

Figur 2

6. Fjern forsigtigt blisterpakningen fra Mix2Vial-sættet ved at holde på

kanten og trække lodret opad. Pas på, at du kun trækker blisterpakningen af

og ikke Mix2Vial-sættet (Figur 3).

Figur 3

7. Fjern flip-off-hætten af plast fra hætteglasset med

Respreeza

8. Rengør gummiproppen på hætteglasset med

Respreeza

med et antiseptisk middel, f.eks. en

spritserviet, og lad den tørre.

9. Anbring hætteglasset med

Respreeza

på en plan og fast flade. Vend

hætteglasset med vand til injektionsvæsker med Mix2Vial-sættet monteret,

og stik den

transparente

spids på Mix2Vial-sættet lodret ned i hætteglasset

Respreeza

(Figur 4). Vandet til injektionsvæsker vil automatisk løbe

ned i hætteglasset med Respreeza.

BEMÆRK: Sørg for, at alt vandet er blevet overført til hætteglasset med

Respreeza.

Figur 4

10. Følg nedenstående trin for at fjerne hele Mix2Vial-sættet fra hætteglasset

med Respreeza:

Tag godt fat om hætteglasset med Respreeza med den ene hånd, som

vist i Figur 5.

Tag med den anden hånd godt fat om hætteglasset med vand til

injektionsvæsker og den blå del af Mix2Vial-sættet.

Bøj

hele Mix2Vial-sættet

til siden, indtil det frakobles hætteglasset

med Respreeza (Figur 5).

Kasser hætteglasset med vand til injektionsvæsker med hele Mix2Vial-

sættet.

Figur 5

11. Hvirvl forsigtigt hætteglasset med Respreeza, indtil pulveret er helt

opløst (Figur 6). MÅ IKKE RYSTES.

Pas på ikke at berøre gummiproppen

på hætteglasset.

Figur 6

12. Kontroller den rekonstituerede opløsning visuelt. Opløsningen skal være klar, farveløs til svagt gul

og uden synlige partikler. Brug ikke opløsninger, der er misfarvede, uklare eller har partikler.

13. Hvis det er nødvendigt med mere end 1 hætteglas med Respreeza for at opnå den nødvendige

dosis, gentages anvisningerne 1 til 12 ovenfor med en ny pakning, der indeholder et ubrugt Mix2Vial-

sæt.

Brug et separat, ubrugt Mix2Vial-sæt og et hætteglas med vand til injektionsvæsker til hvert

hætteglas med Respreeza.

14. De rekonstituerede opløsninger kan administreres sekventielt direkte fra hætteglasset. Alternativt

kan de rekonstituerede opløsninger overføres til en infusionsbeholder (f.eks. en tom intravenøs pose

eller glasflaske [ikke vedlagt] via et kommercielt tilgængeligt slangesæt til overføring af intravenøse

væsker [ikke vedlagt]) inden administration.

Anvend aseptisk teknisk til at overføre den rekonstituerede opløsning til en infusionsbeholder.

Administration

Den rekonstituerede opløsning skal administreres med et i.v. infusionssæt (leveres med pakninger på

4.000 og 5.000 mg).

Sørg for at udluftningen og rulleklemmen på i.v. infusionssættet er lukket. Stik VERTIKALT

hul på Respreeza-hætteglasset med i.v. infusionssættets indstiksspids, mens du vrider

indstiksspidsen forsigtigt, eller fastsæt den i en infusionsbeholder.

Hæv Respreeza-hætteglasset/infusionsbeholderen op, eller hæng den på et infusionsstativ.

Klargør drypkammeret ved at klemme på det, indtil Respreeza-opløsningen har fyldt kammeret

cirka halvvejs.

Åbn for udluftningen på i.v. infusionssættet.

Åbn rulleklemmen på i.v. infusionssættet langsomt, og lad Respreeza-opløsningen strømme ud,

indtil den når enden af slangen uden luftbobler.

Luk rulleklemmen.

Desinficer injektionsstedet med et antiseptisk middel, f.eks. en spritserviet, inden du forsigtigt

fører kanylen ind i venen. Sørg for, at der ikke er mere luft tilbage i butterfly-slangen.

Tilslut enden af i.v. infusionssættet til butterfly-sættet, og åbn rulleklemmen igen.

Infundér den rekonstituerede opløsning i venen. Opløsningen skal infunderes med en

infusionshastighed på omkring 0,08 ml pr. kg kropsvægt i minuttet, afhængig af din respons og

komfort. Det vil tage ca. 15 minutter at infundere den anbefalede dosis på 60 mg pr. kg

kropsvægt.

Et hætteglas Respreeza er kun til engangsbrug.

Eventuelt ubrugt medicin eller medicinrester skal bortskaffes som anvist af din læge eller

sundhedspersonalet.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Respreeza 1.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning.

Respreeza 4.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning.

Respreeza 5.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Respreeza 1.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder ca. 1.000 mg human alfa

-proteinasehæmmer* bestemt ud fra dets kapacitet til

at neutralisere human neutrofil elastase.

Efter rekonstitution med 20 ml solvens indeholder infusionsvæsken ca. 50 mg/ml human alpha

proteinasehæmmer.

Indholdet af totalprotein er cirka 1.100 mg pr. hætteglas.

Respreeza 4.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder ca. 4.000 mg human alfa

-proteinasehæmmer* bestemt ud fra dets kapacitet til

at neutralisere human neutrofil elastase.

Efter rekonstitution med 76 ml solvens indeholder infusionsvæsken ca. 50 mg/ml human alpha

proteinasehæmmer.

Indholdet af totalprotein er cirka 4.400 mg pr. hætteglas.

Respreeza 5.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder ca. 5.000 mg human alfa

-proteinasehæmmer* bestemt ud fra dets kapacitet til

at neutralisere human neutrofil elastase.

Efter rekonstitution med 95 ml solvens indeholder infusionsvæsken ca. 50 mg/ml human alpha

proteinasehæmmer.

Indholdet af totalprotein er cirka 5.500 mg pr. hætteglas.

*Produceret ud fra plasma fra humane donorer.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Respreeza indeholder ca. 1,9 mg natrium pr. ml infusionsvæske (81 mmol/l).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning.

Pulveret er hvidt til cremefarvet. Solvensen er en klar og farveløs opløsning.

Den rekonstituerede opløsning har en osmolalitet på ca. 279 mOsmol/kg og en pH på 7,0.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Respreeza er indiceret til vedligeholdelsesbehandling med henblik på at forhale progression af

emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel (f.eks. genotyperne

PiZZ, PiZ(null), Pi(null,null), PiSZ). Patienten skal være i optimal farmakologisk og ikke-

farmakologisk behandling og udvise tegn på progredierende lungesygdom (f.eks. lavere forceret

eksspirationsvolumen pr. sekund (FEV

) end forventet, forringet gangkapacitet eller et øget antal

eksacerbationer) ifølge evaluering af en læge, der har erfaring i behandling af alfa-1-

proteinasehæmmer-mangel.

4.2

Dosering og administration

De første infusioner skal indgives under supervision af en læge, der har erfaring med behandling af

alfa-1-proteinasehæmmer-mangel. Efterfølgende infusioner kan indgives af en omsorgsperson eller af

patienten selv (se pkt. 4.4).

Dosering

Den anbefalede dosis Respreeza er 60 mg/kg kropsvægt en gang ugentligt.

Ældre population

Respreezas sikkerhed og virkning hos ældre patienter (65 år og ældre) er ikke blevet klarlagt i

specifikke kliniske forsøg.

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion

Der er ikke blevet udført specielle studier. Der kan ikke anbefales noget alternativt dosisregime for

disse patienter.

Pædiatrisk population

Respreezas sikkerhed og virkning hos den pædiatriske population (under 18 år) er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Administration

Respreeza må kun indgives intravenøst som infusion efter rekonstitution.

Pulveret skal rekonstitueres med vand til injektionsvæsker (se anvisninger om rekonstitution i pkt. 6.6)

og administreres vha. et intravenøst administrationssæt (leveres med pakninger på 4.000 og 5.000 mg).

Efter rekonstitution skal infusionsvæsken infunderes intravenøst med en infusionshastighed på

omkring 0,08 ml/kg kropsvægt/min. Denne infusionshastighed kan justeres, baseret på patientens

tolerabilitet. Det vil tage ca. 15 minutter at infundere den anbefalede dosis på 60 mg/kg kropsvægt.

Et hætteglas Respreeza er kun til engangsbrug.

For instruktioner om administration af den rekonstituerede infusionsvæske, se anvisningerne sidst i

pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1 (se også pkt. 4.4).

Patienter med IgA-mangel med kendt antistofdannelse mod IgA på grund af risiko for alvorlige

overfølsomhedsreaktioner og anafylaktiske reaktioner.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Den anbefalede infusionshastighed beskrevet i pkt. 4.2 skal overholdes. Ved de første infusioner skal

patientens kliniske tilstand, herunder vitale tegn, overvåges nøje under hele infusionen. Hvis der opstår

reaktioner, der kan være forbundet med indgivelsen af Respreeza, skal infusionshastigheden sættes

ned eller indgivelsen stoppes, alt efter patientens kliniske tilstand. Hvis symptomerne fortager sig

straks efter, infusionen er stoppet, kan infusionen genoptages ved en lavere hastighed, der er behagelig

for patienten.

Overfølsomhed

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme, herunder hos patienter, der tidligere har tålt behandling

med human alfa-1-proteinasehæmmer.

Respreeza kan indeholde spor af IgA. Patienter med selektiv eller svær IgA-mangel kan udvikle

antistoffer mod IgA og har derfor en større risiko for at udvikle potentielt alvorlige

overfølsomhedsreaktioner og anafylaktiske reaktioner.

Mistanke om allergiske eller anafylaktiske reaktioner kan kræve øjeblikkelig afbrydelse af infusionen,

afhængigt af reaktionens beskaffenhed og alvorlighedsgrad. I tilfælde af shock skal akut behandling

iværksættes.

Hjemmebehandling/selvadministration

Der er begrænsede data vedrørende anvendelse af dette lægemiddel i forbindelse med

hjemmebehandling/selvadministration.

Potentielle risici forbundet med hjemmebehandling/selvadministration er relateret til håndteringen og

indgivelsen af lægemidlet samt håndteringen af bivirkninger, særligt overfølsomhed. Patienten skal

informeres om symptomer på overfølsomhedsreaktioner.

Beslutningen om, hvorvidt en patient er egnet til hjemmebehandling/selvadministration træffes af den

behandlende læge, der skal sikre relevant oplæring (f.eks. vedrørende rekonstitution, anvendelse af

Mix2Vial

-sættet, samling af den intravenøse slange, infusionsteknikker, registrering i en

behandlingsdagbog, identifikation af bivirkninger og foranstaltninger, der skal træffes, hvis sådanne

reaktioner opstår), samt at anvendelsen gennemgås med regelmæssige mellemrum.

Smittefarlige stoffer

Standardforholdsregler til forebyggelse af infektioner forårsaget af lægemidler fremstillet af humant

blod eller plasma omfatter: udvælgelse af donorer, screening af de enkelte donationer og plasmapuljer

for infektionsmarkører samt inklusion af effektive trin under fremstillingen til inaktivering/fjernelse af

vira. På trods af dette kan muligheden for overførsel af infektiøse stoffer ikke udelukkes totalt, når der

administreres lægemidler fremstillet af humant blod eller plasma. Dette gælder også ukendte eller

nyopdagede vira og andre patogener.

De forholdsregler, der tages, anses for effektive til indkapslede vira, såsom humant immundefektvirus

(HIV), hepatitis B-virus (HBV) og hepatitis C-virus (HCV) og for de ikke-indkapslede vira hepatitis A

(HAV) og parvovirus B19.

Hensigtsmæssig vaccination (hepatitis A og B) skal overvejes for patienter, som regelmæssigt eller

gentagne gange får proteinase-hæmmer, fremstillet ud fra humant plasma.

Rygning

Tobaksrygning er en væsentlig risikofaktor for udvikling og progression af emfysem. Derfor anbefales

rygestop og undgåelse af passive rygning på det kraftigste.

Natriumindhold

Respreeza 1.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel indeholder ca. 37 mg (1,6 mmol) natrium pr. hætteglas med 1.000 mg Respreeza,

svarende til 1,9 % af den WHO-anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

Respreeza 4.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel indeholder ca. 149 mg (6,5 mmol) natrium pr. hætteglas med 4.000 mg Respreeza,

svarende til 7,4 % af den WHO-anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

Respreeza 5.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel indeholder ca. 186 mg (8,1 mmol) natrium pr. hætteglas med 5.000 mg Respreeza,

svarende til 9,3 % af den WHO-anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

Dette bør tages i betragtning til patienter, der er på en kontrolleret, natriumfattig diæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke blevet udført dyrestudier med Respreeza, og sikker anvendelse ved graviditet er ikke

blevet klarlagt i kontrollerede, kliniske forsøg. Da alfa-1-proteinasehæmmer er et endogent humant

protein, anses det for usandsynligt, at Respreeza vil skade fosteret, når det gives i de anbefalede doser.

Respreeza skal imidlertid gives med forsigtighed til gravide kvinder.

Amning

Det er ukendt, om Respreeza/metabolitter udskilles i human mælk. Udskillelse af human alfa-1-

proteinasehæmmer i mælk er ikke blevet undersøgt hos dyr. Det skal besluttes, om amning skal

fortsætte/ophøre, eller behandling med Respreeza skal fortsætte/ophøre, idet der tages højde for

fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele ved behandling med human alfa-

1-proteinasehæmmer for moderen.

Fertilitet

Der er ikke blevet udført fertilitetsstudier med Respreeza, og dets virkning på human fertilitet er ikke

blevet klarlagt i kontrollerede, kliniske forsøg. Da human alfa-1-proteinasehæmmer er et endogent

humant protein, forventes der ingen negative virkninger på fertilitet, når det gives i de anbefalede

doser.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der kan forekomme svimmelhed efter administration af Respreeza (se pkt. 4.8). Respreeza kan derfor

i mindre grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Der er blevet observeret overfølsomhed og allergiske reaktioner under behandlingen. I de alvorligste

tilfælde kan allergiske reaktioner progrediere til alvorlige anafylaktiske reaktioner, selv når patienten

ikke har udvist overfølsomhed ved tidligere indgivelser (se pkt. 4.4).

For sikkerhedsoplysninger vedrørende smittefarlige stoffer, se pkt. 4.4.

Tabel over bivirkninger

Bivirkninger indsamlet fra seks kliniske studier med 221 patienter og ved erfaring efter markedsføring

vises i nedenstående tabel i henhold til MedDRA-systemorganklasse (SOC og

Preferred Term (PT)

Level

). Hyppigheden pr. patient (baseret på seks måneders eksponering i kliniske studier) er blevet

evalueret i henhold til følgende konvention: almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000

til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) og meget sjælden (<1/10.000). Hyppigheden efter

markedsføring anses udelukkende for at være "ikke kendt” (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Hyppigheden af bivirkninger for Respreeza i kliniske studier og ved erfaring efter

markedsføring

Systemorganklasse

(SOC)

Bivirkningshyppighed

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100)

Meget sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt

Blod og

lymfesystem

Smerter i

lymfeknuder

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner

(herunder takykardi,

hypotension, konfusion,

synkope, nedsat

iltoptagelse og faryngealt

ødem)

Anafylaktiske

reaktioner

Nervesystemet

Svimmelhed,

hovedpine

Paræstesi

Hypæstesi

Øjne

Hævelse af

øjne

Vaskulære

sygdomme

Blussen

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Hævede

læber

Hud og subkutane

væv

Urticaria, udslæt

(herunder eksfoliativt og

generaliseret)

Hyperhidrose,

pruritus

Hævelse af

ansigt

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Asteni, reaktioner på

infusionsstedet (herunder

hæmatom på

infusionsstedet)

Brystsmerter,

kulderystelser,

pyreksi

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen i den pædiatriske population er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Geriatrisk population

Sikkerheden og virkningen af Respreeza hos ældre patienter (65 år og derover) er ikke klarlagt i

kliniske studier.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Konsekvenserne ved overdosering er ikke kendt.

Ved overdosering skal patienten overvåges nøje for forekomst af bivirkninger, og der skal være

støttende foranstaltninger til rådighed efter behov.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Hæmostatika, proteinasehæmmer, ATC-kode: B02AB02

Human alfa-1-proteinasehæmmer er en normal bestanddel i humant blod. Human alfa-1-

proteinasehæmmer har en molekylvægt på 51 kDa og tilhører familien serinproteasehæmmere.

Virkningsmekanisme

Human alfa-1-proteinasehæmmer menes at være den primære anti-protease i de nedre luftveje, hvor

det hæmmer neutrofil elastase (NE). Normale raske mennesker producerer tilstrækkeligt alfa-1-

proteinasehæmmer til at kontrollere NE, der produceres af aktiverede neutrofiler, og er således i stand

til at forebygge utilsigtet NE-medieret proteolyse af lungevæv. Tilstande, der øger akkumulering og

aktivering af neutrofiler i lungerne, såsom lungeinfektion og rygning, vil til gengæld øge NE-niveauet.

Mennesker, der mangler endogen alfa-1-proteinasehæmmer, er imidlertid ude af stand til at opretholde

et passende forsvar mod antiprotease og oplever hurtigere proteolyse af de alveolære vægge, der

starter før udvikling af klinisk signifikant kronisk obstruktiv lungesygdom i tredive- eller fyrre-års-

alderen.

Farmakodynamisk virkning

Administration af Respreeza øger og bibeholder niveauet af alfa-1-proteinasehæmmer i serum og

bronkievæske (

lung epithelial lining fluid

- ELF), hvilket medfører forsinket progression af emfysem.

Klinisk virkning og sikkerhed

RAPID-studier

Respreezas sikkerhed og virkning blev evalueret i et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret

multicenterstudie (RAPID), efterfulgt af en toårig forlængelse af studiet med åben behandling

(RAPID-forlængelsesstudiet). Der blev i alt randomiseret 180 forsøgspersoner med alfa-1-

proteinasehæmmer-mangel (kendetegnet ved serum-alfa-1-proteinasehæmmer < 11 μM (< 50 mg/dl)

bestemt ved nefelometri) og kliniske tegn på emfysem til at få en ugentlig dosis af Respreeza på

60 mg/kg kropsvægt intravenøst (93 forsøgspersoner) eller placebo (87 forsøgspersoner) i op til

24 måneder. Forsøgspersonerne var i alderen 31 til 67 år (median alder 54 år) med gennemsnitlige

alfa-1-proteinasehæmmerniveauer ved

baseline

på ca. 6,15 µM og en gennemsnitlig volumenjusteret

CT-lungedensitet på henholdsvis 47 g/l og 50 g/l for forsøgspersoner i Respreeza-armen og placebo-

armen.

140 forsøgsdeltagere (76 i Respreeza-armen og 64 i placebo-armen i RAPID-studiet) fortsatte i

RAPID-forlængelsesstudiet og blev behandlet med en ugentlig intravenøs dosis af Respreeza på

60 mg/kg i op til 24 måneder.

Studierne undersøgte virkningen af Respreeza på progression af emfysem, vurderet ud fra faldet i

lungedensitet, målt vha. CT-tomografi.

Respreeza-behandlede forsøgspersoner udviste et konsistent mønster med et langsommere fald i

lungedensitet end de forsøgspersoner, der fik placebo (se Figur 1). Det årlige fald i lungedensitet målt

ved CT-scanning ved total lungekapacitet (TLC) over 2 år var lavere med Respreeza (-1,45 g/l)

sammenlignet med placebo (-2,19 g/l), hvilket afspejler et fald på 34 % (p = 0,017, 1-sidet).

RAPID-forlængelsesstudiet viste, at det langsommere fald i lungedensitet blev fastholdt hos

forsøgspersoner i kontinuerlig behandling med Respreeza i 4 år (se figur 1).

Figur 1:

Ændringer i lungedensitet (TLC) fra baseline i RAPID-studiet og RAPID-

forlængelsesstudiet

Der er blevet administreret enkeltdoser på 120 mg/kg kropsvægt til 137 forsøgspersoner, der blev

behandlet med Respreeza.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Respreeza i alle undergrupper af den pædiatriske population med kronisk obstruktiv lungesygdom

(KOL) pga. alfa-1-proteinasehæmmer-mangel (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fire kliniske studier blev udført med Respreeza med 89 forsøgspersoner (59 mænd og 30 kvinder) for

at evaluere virkningen af Respreeza på serumniveauet af alfa-1-proteinasehæmmer. Forsøgspersonerne

var i alderen 29 til 68 år (median alder 49 år). Ved screeningen var serumniveauerne for alfa-1-

proteinasehæmmer mellem 3,2 og 10,1

M (gennemsnitligt 5,6

Et dobbeltblindet, randomiseret, farmakokinetisk overkrydsningsstudie med aktiv kontrol blev udført

med 13 mænd og 5 kvinder med alfa-1-proteinasehæmmer-mangel i alderen 36 til 66 år. Ni

forsøgspersoner fik en enkelt dosis Respreeza på 60 mg/kg kropsvægt efterfulgt af komparator, og

9 forsøgspersoner fik komparator efterfulgt af en enkelt dosis Respreeza på 60 mg/kg kropsvægt med

en udvaskningsperiode på 35 dage mellem doserne. Efter infusionen blev der taget i alt

13 serumprøver på forskellige tidspunkter op til dag 21. Tabel 1 viser gennemsnitsresultaterne for

Respreezas farmakokinetiske parametre.

Tabel 1:

Farmakokinetiske parametre for alfa-1-proteinasehæmmer efter en enkelt dosis

Respreeza på 60 mg/kg kropsvægt

Farmakokinetisk parameter

Gennemsnit (standardafvigelse)*

Areal under kurven (AUC

0-∞

144 (±27) µM x dag

Maksimum-koncentration (C

maks

44,1 (±10,8) µM

Terminal halveringstid (t

1/2ß

5,1 (±2,4) dage

Total clearance

603 (±129) ml/dage

Distributionsvolumen ved

steady state

3,8 (±1,3) l

* n=18 forsøgspersoner.

En farmakokinetisk populationsanalyse blev udført med data fra 90 Respreeza-behandlede

forsøgspersoner fra RAPID-studiet. Populationsestimatet for den gennemsnitlige halveringstid var

6,8 dage. Modellen forudså, at den gennemsnitlige koncentration ved

steady state

var 21,8 µM ved en

ugentlig dosis på 60 mg/kg kropsvægt. Den farmakokinetiske populationsanalyse indikerede ikke, at

alder, køn, vægt eller serumkoncentrationen af antigen alfa-1-proteinasehæmmer ved

baseline

havde

signifikante indvirkninger på Respreezas clearance.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

I et dobbeltblindet, kontrolleret klinisk studie, der evaluerede sikkerheden og den biokemiske virkning

af Respreeza blev 44 forsøgspersoner randomiseret til at få Respreeza 60 mg/kg kropsvægt

intravenøst en gang ugentlig i 24 uger. Den gennemsnitlige dal-koncentration af alfa-1-

proteinasehæmmer i serum ved

steady state

(uge 7-11) blev fastholdt over 11

M. Den gennemsnitlige

(standardafvigelse) dal-koncentration af alfa-1-proteinasehæmmer i serum hos Respreeza-behandlede

forsøgspersoner var 17,7 (2,5)

Der blev udført bronko-alveolær udskylning hos en undergruppe af forsøgspersoner, der var tilmeldt

dette studie (10 Respreeza-behandlede forsøgspersoner). Måling af alfa-1-proteinasehæmmerniveauet

i bronkievæske (

epithelial lining fluid

- ELF) viste en konsistent stigning i forbindelse med

behandling. ELF-niveauer af antigen alfa-1-proteinasehæmmer og af alfa-1-proteinasehæmmer: NE-

komplekser steg fra

baseline

. Indholdet af fri elastase var så lavt, at det ikke kunne måles i alle prøver.

Efter afslutning af RAPID-studiet blev der udført en analyse af de opnåede median-niveauer af alfa-1-

proteinasehæmmer og af faldet i lungedensitet. Denne analyse afslørede et omvendt proportionalt

forhold mellem lavt serumniveau af alfa-1-proteinasehæmmer og årligt fald i lungedensitet bestemt

ved volumenjusterede CT-scanninger hos forsøgspersoner, der fik Respreeza 60 mg/kg kropsvægt

intravenøst.

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

Respreezas sikkerhed er blevet vurderet i adskillige prækliniske studier. Ikke-kliniske data viser ingen

speciel risiko for mennesker vurderet ud fra studier af sikkerhedsfarmakologi og kortvarige

toksicitetsstudier. Der er ikke blevet udført toksicitetsstudier efter gentagne doser af længere varighed

end 5 dage eller studier af reproduktionstoksicitet og karcinogenicitet. Sådanne studier synes ikke at

give mening pga. dannelse af antistoffer mod det heterologe humane protein hos dyr. Da human alfa-

1-proteinasehæmmer er et protein og en fysiologisk bestanddel i humant blod, forventes det ikke at

have karcinogene, genotoksiske eller teratogene virkninger.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver:

Natriumchlorid

Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat

Mannitol

Opløsningsmiddel:

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Respreeza 1.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

3 år

Respreeza 4.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

2 år

Respreeza 5.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

2 år

Fra en mikrobiologisk synsvinkel skal præparatet anvendes umiddelbart efter rekonstitution. Der er

imidlertid påvist kemisk og fysisk brugsstabilitet i 3 timer ved stuetemperatur (op til 25 °C).

Rekonstitueret infusionsvæske må ikke nedfryses.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Må ikke nedfryses.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser og specielt udstyr til anvendelse, administration eller

implantation

Respreeza 1.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Respreeza 1.000 mg pulver i et hætteglas af glas (type I), lukket med en gummiprop (brombutyl eller

chlorbutyl) og aluminiumsforsegling med en flip-off hætte af plastik.

20 ml vand til injektionsvæsker i hætteglas af glas (type I), lukket med en gummiprop (chlorbutyl) og

aluminiumsforsegling med en flip-off hætte af plastik.

Respreeza 4.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Respreeza 4.000 mg pulver i et hætteglas af glas (type I), lukket med en gummiprop (brombutyl eller

chlorbutyl) og aluminiumsforsegling med en flip-off hætte af plastik.

76 ml vand til injektionsvæsker i hætteglas af glas (type I), lukket med en gummiprop (chlorbutyl) og

aluminiumsforsegling med en flip-off hætte af plastik.

Respreeza 5.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Respreeza 5.000 mg pulver i et hætteglas af glas (type I), lukket med en gummiprop (brombutyl eller

chlorbutyl) og aluminiumsforsegling med en flip-off hætte af plastik.

95 ml vand til injektionsvæsker i hætteglas af glas (type I), lukket med en gummiprop (chlorbutyl) og

aluminiumsforsegling med en flip-off hætte af plastik.

Pakninger

Hver pakke indeholder:

Respreeza 1.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning:

Et hætteglas med pulver til engangsbrug

Et hætteglas med 20 ml vand til injektionsvæsker

Et overføringssæt 20/20 (Mix2Vial-sæt) til rekonstitution

Respreeza 4.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning:

Et hætteglas med pulver til engangsbrug

Et hætteglas med 76 ml vand til injektionsvæsker

Et overføringssæt 20/20 (Mix2Vial-sæt) til rekonstitution

Administrationssæt (indre æske):

Et i.v. infusionssæt

Et butterfly-sæt

Tre spritservietter

Respreeza 5.000 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning:

Et hætteglas med pulver til engangsbrug

Et hætteglas med 95 ml vand til injektionsvæsker

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/554260/2016

EMEA/H/C/002739

EPAR - sammendrag for offentligheden

Respreeza

human alpha

-proteinasehæmmer

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Respreeza. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Respreeza bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Respreeza, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Respreeza, og hvad anvendes det til?

Respreeza er et lægemiddel, der anvendes hos voksne med den arvelige sygdom alpha

proteinaseinhibitormangel, der kan medføre lungeproblemer såsom voksende stakåndethed, og som

også kan påvirke leveren. Respreeza anvendes til at bremse beskadigelsen af lungerne hos patienter

med svær sygdom.

Respreeza indeholder det aktive stof human

alpha

-proteinasehæmmer.

Hvordan anvendes Respreeza?

Respreeza leveres som et pulver og en solvens til fremstilling af en opløsning, der indgives ved infusion

(drop) i en vene. Den første infusion bør gives under opsyn af en sundhedsperson med erfaring i

behandling af mangel på alpha

-proteinasehæmmer. Efterfølgende infusioner kan gives af en

omsorgsgiver eller af patienten selv.

Den anbefalede dosis af Respreeza er 60 mg pr. kg legemsvægt én gang ugentligt. Infusionen bør vare

cirka 15 minutter.

Lægemidlet udleveres kun efter recept. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Respreeza

EMA/554260/2016

Side 2/3

Hvordan virker Respreeza?

Det aktive stof i Respreeza, human alpha

-proteinasehæmmer, er et naturlig protein i blodet, som

beskytter lungevævet mod beskadigelse. Det fås fra blodet hos mennesker og virker ved at erstatte

det protein, der mangler hos patienter med alpha

-proteinasehæmmermangel .

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Respreeza?

Det er i en hovedundersøgelse hos 180 patienter med lungebeskadigelse som følge af mangel på

alpha

-proteinasehæmmer blevet påvist, at Respreeza bremser lungebeskadigelsen. I undersøgelsen

blev Respreeza sammenlignet med virkningsløs behandling (placebo). Det vigtigste mål for

behandlingens virkning var nedsættelsen af lungernes vægtfylde. Lungernes vægtfylde er en indikator

for omfanget af lungebeskadigelsen: Jo større fald i lungernes vægtfylde, desto større

lungebeskadigelse. Faldet i lungernes vægtfylde efter 24 måneder var cirka 2,6 g/l hos de patienter,

der fik Respreeza, sammenholdt med et fald på cirka 4,2 g/l hos dem, der fik placebo.

Hvilke risici er der forbundet med Respreeza?

De hyppigste bivirkninger ved Respreeza (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er

svimmelhed, hovedpine, stakåndethed (dyspnø) og kvalme. Under behandlingen er der iagttaget

allergiske reaktioner, hvoraf nogle var svære.

Da der er risiko for svære allergiske reaktioner, må Respreeza ikke anvendes til patienter, der mangler

et protein i blodet, der kaldes IgA, og som har udviklet antistoffer mod det, fordi de er mere tilbøjelige

til at få allergiske reaktioner. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Respreeza

fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Respreeza godkendt?

Hovedundersøgelsen med Respreeza viste, at lægemidlet er effektivt til at nedsætte beskadigelsen af

lungerne hos patienter med mangel på alpha

-proteinasehæmmer, og denne virkning anses for at

være relevant hos patienter med svær sygdom. Allergiske reaktioner var det vigtigste

sikkerhedsproblem med Respreeza, men produktinformationen indeholder anvisninger om, hvordan

denne risiko håndteres. Der har ikke været andre større sikkerhedsmæssige betænkeligheder med

dette lægemiddel.

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede derfor, at fordelene ved

Respreeza opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Respreeza?

Virksomheden, som markedfører Respreeza, skal udføre en yderligere undersøgelse for at vurdere, om

en øget dosis på 120 mg/kg kan give en bedre virkning end den nuværende anbefalede dosis.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Respreeza.

Andre oplysninger om Respreeza

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Respreeza den 20. august 2015.

Respreeza

EMA/554260/2016

Side 3/3

Den fuldstændige EPAR for Respreeza findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Respreeza, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 08-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information