Privigen

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-03-2020

Aktiv bestanddel:
human normal immunoglobulin (IVIg)
Tilgængelig fra:
CSL Behring GmbH
ATC-kode:
J06BA02
INN (International Name):
human normal immunoglobulin (IVIg)
Terapeutisk gruppe:
Immune sera og immunoglobuliner,
Terapeutisk område:
Purpura, Trombocytopenisk, Idiopatisk, Bone Marrow Transplantation, Immunologiske Mangel Syndromer, Guillain-Barre Syndrom, Mukokutan Lymfeknude Syndrom
Terapeutiske indikationer:
Udskiftning terapi hos voksne, og børn og unge (0-18 år) i:primær immundefekt (PID) syndromer med nedsat antistof produktion;hypogammaglobulinaemia og recidiverende bakterieinfektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi, i hvem profylaktiske antibiotika har fejlet;hypogammaglobulinaemia og gentagne bakterielle infektioner i plateau-fase-multiple myeloma patienter, der har undladt at reagere på pneumokok-vaccination;hypogammaglobulinaemia hos patienter efter allogen hæmatopoietisk-stamcelle transplantation (HSCT);medfødt AIDS med recidiverende bakterielle infektioner. Immunomodulation i voksne, og børn og unge (0-18 år) i:primær immun trombocytopeni (ITP) hos patienter i høj risiko for blødning eller før en operation for at korrigere den blodplader;Guillain-Barré syndrom;Kawasakis sygdom;kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP). Der er kun begrænsede erfaringer med anvendelse af intravenøs immunglobuliner i børn med CIDP.
Produkt oversigt:
Revision: 25
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000831
Autorisation dato:
2008-04-24
EMEA kode:
EMEA/H/C/000831

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

08-04-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

24-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

24-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

24-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

08-04-2019

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Privigen 100 mg/ml (10 %) infusionsvæske, opløsning

Humant normalt immunglobulin (IVIg)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Privigen

Sådan skal du bruge Privigen

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Privigen

Privigen hører til lægemiddelgruppen, der kaldes humane normale immunglobuliner.

Immunglobuliner kendes også som antistoffer og er blodproteiner, der hjælper kroppen med at

bekæmpe infektioner.

Sådan virker Privigen

Privigen indeholder immunglobuliner, der stammer fra blod fra raske mennesker. Lægemidlet fungerer

præcist på samme måde som de immunglobuliner, der findes naturligt i blodet hos mennesker.

Privigen anvendes til

Privigen anvendes til behandling af voksne og børn (0-18 år) i følgende situationer:

Til at forøge unormalt lave immunglobulinniveauer i blodet til normale niveauer

(substitutionsterapi). Der er 2 grupper:

Patienter, som er født med en nedsat eller manglende evne til at producere

immunglobuliner (primære immundefekter (PID))

Patienter med erhvervet immundefekt (SID), som lider af svære eller tilbagevendende

infektioner, ineffektiv antimikrobiel behandling og enten bevist specifikt antistofsvigt

eller serumværdi under 4 g/l.

Til at behandle visse betændelsestilstande (immunmodulation). Der er 5 grupper:

Patienter, som ikke har et tilstrækkeligt stort antal blodplader (primær

immuntrombocytopeni (ITP)), og

er i højrisikogruppe for blødning eller

skal have foretaget en operation i den nærmeste fremtid.

Patienter med Guillain-Barrés syndrom. Det er en akut sygdom, der karakteriseres ved

betændelse i de perifere nerver, og som forårsager alvorlig muskelsvækkelse

hovedsageligt i ben og øvre ekstremiteter.

Patienter med Kawasakis sygdom. Det er en akut sygdom, der hovedsageligt rammer

mindre børn. Den er karakteriseret ved betændelse i hele kroppens blodkar.

Patienter med kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP). Det er en

kronisk sygdom, der er karakteriseret ved inflammation i de perifere nerver, der

forårsager muskelsvaghed og/eller følelsesløshed hovedsageligt i benene og armene.

Patienter med multifokal motorisk neuropati (MMN). Dette er en langsomt udviklende

sygdom i de motoriske nerver, der giver svaghed i arme og ben.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Privigen

Læs dette punkt grundigt. Du og din læge skal tage hensyn til den angivne information, før du

får Privigen.

Brug IKKE Privigen

hvis du er overfølsom over for antistoffer fra mennesker (humane immunglobuliner) eller over

for prolin.

hvis du har udviklet antistoffer over for immunglobulin af typen IgA i dit blod.

hvis du lider af hyperprolinæmi type I eller II (en genetisk lidelse, der forårsger høje niveauer

af aminosyren prolin i blodet). Det er en yderst sjælden lidelse. Globalt kender man kun til

nogle få familier med denne sygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvilke omstændigheder øger risikoen for at få bivirkninger?

Tal med lægen eller sundhedspersonalet før behandlingen, hvis nogen af nedenstående

omstændigheder gælder for dig:

Du får dette lægemiddel i høje doser enten på dag 1 eller over flere dage, og du har en blodtype

A, B eller AB, og/eller du har en underliggende inflammatorisk tilstand. Under disse

omstændigheder rapporteres det hyppigt, at immunglobuliner øger risikoen for nedbrydning af

røde blodlegemer (hæmolyse).

Du er overvægtig, ældre, har diabetes, har været sengeliggende i lang tid, har højt blodtryk, har

nedsat blodvolumen (hypovolæmi), har problemer med dine blodkar (karsygdomme), har en

øget tendens til at danne blodpropper (trombofili eller trombotiske episoder) eller har en lidelse

der gør, at dit blod fortykkes (hyperviskøst blod). Under disse omstændigheder kan

immunglobuliner øge risikoen for hjertetilfælde (hjerteinfarkt), slagtilfælde, blodprop i lungen

(lungeemboli) eller blokering af et blodkar i benet, selvom det kun er meget sjældent.

Du er diabetiker. Selvom Privigen ikke indeholder sukker, kan det være fortyndet med en særlig

sukkeropløsning (5 % glucose), hvilket kan påvirke dit blodsukkerniveau.

Du har eller har tidligere haft problemer med dine nyrer eller tager lægemidler, der kan

beskadige nyrerne (nefrotoksisk medicin). Under disse omstændigheder kan immunglobuliner

øge risikoen for alvorligt, hurtigt tab af nyrefunktion (akut nyresvigt), selvom det kun er meget

sjældent. Nyresvigt med dødelig udgang er forekommet i enkeltstående hæmolysetilfælde.

Hvilken type overvågning kræves under infusionen?

Af hensyn til din personlige sikkerhed vil behandlingen med Privigen finde sted under overvågning af

din læge eller sundhedspersonalet. Du vil normalt blive overvåget under hele infusionen og i mindst

20 minutter herefter. Under visse omstændigheder kan særlige forholdsregler være nødvendige.

Eksempler på sådanne omstændigheder er:

du får indgivet Privigen ved en høj indgivelseshastighed eller

du får indgivet Privigen for første gang eller efter en lang pause i behandlingen (f.eks. flere

måneder).

I disse tilfælde vil du blive nøje overvåget under hele infusionen og i mindst 1 time bagefter.

Hvornår kan det være påkrævet at sænke infusionshastigheden eller stoppe infusionen?

Du kan være overfølsom (allergisk) over for immunglobuliner uden at vide det.

Ægte overfølsomhedsreaktioner er dog sjældne. De kan forekomme, hvis du tidligere har fået

antistoffer fra mennesker (humane immunglobuliner) og har tålt dem godt. Det kan især ske,

hvis du har udviklet antistoffer mod immunglobuliner af typen IgA. I disse sjældne tilfælde kan

der forekomme overfølsomhedsreaktioner såsom et pludseligt blodtryksfald eller chok (se også

pkt. 4 “Bivirkninger”).

I meget sjældne tilfælde kan transfusionsrelateret akut lungesygdom (TRALI) forekomme efter

behandling med immunglobuliner. Dette medfører, at der ophober sig væske i lungernes luftrum

uden relation til hjertet (ikke-kardiogent lungeødem). TRALI giver sig til kende ved, at du får

meget svært ved at trække vejret (svær respiratorisk påvirkning), unormalt lavt iltindhold i

blodet (hypoksæmi), normal hjertefunktion (funktion af venstre ventrikel) og feber. Symptomer

fremkommer typisk inden for 1-6 timer, efter at du har fået behandlingen.

Fortæl det omgående til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bemærker sådanne tegn

under infusionen af Privigen. Han eller hun vil beslutte, om infusionshastigheden skal

sænkes, eller om infusionen skal stoppes helt.

Blodprøver

Fortæl din læge om din behandling med Privigen inden eventuelle blodprøver.

Efter at du har fået indgivet Privigen kan resultaterne af visse blodprøver (serologiske prøver) være

svækket i et bestemt stykke tid.

Information om sikkerhed med hensyn til infektioner

Privigen er fremstillet af humant blodplasma (det er den flydende del af blodet).

Når medicin fremstilles af blod fra mennesker eller plasma, træffes der visse forholdsregler for at

forhindre, at der overføres infektioner til patienterne. Disse omfatter

omhyggelig udvælgelse af blod- og plasmadonorer for at sikre, at mulige infektionsbærere

udelukkes,

testning af hver plasmadonation og –pulje for tegn på virus/infektioner,

medtagelsen af processer i behandlingen af blodet og plasmaet, der kan inaktivere eller fjerne

vira.

På trods af disse forholdsregler kan overførsel af smitsomme stoffer ikke fuldstændigt udelukkes ved

indgivelse af medicin, der er fremstillet på basis af blod fra mennesker eller plasma. Dette gælder også

alle ukendte eller nye vira og andre infektionstyper.

De trufne forholdsregler anses for at være effektive mod vira, der ikke kan overleve uden for kroppen

(kappebærende vira) såsom human immundefektvirus (HIV), hepatitis B virus og hepatitis C virus og

for hepatitis A og B19, som kan overleve uden for kroppen (ikke-kappebærende vira).

Antistoffer (immunglobuliner) er ikke blevet forbundet med hepatitis A- eller parvovirus B19V-

infektioner muligvis fordi antistoffer mod disse infektioner, som produktet indeholder, er

beskyttende. Det anbefales kraftigt at notere præparatets navn og batchnummer, hver gang du får

indgivet en dosis Privigen for at have en registrering af de anvendte batcher.

Brug af anden medicin sammen med Privigen

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nyligt.

Vaccinationer

Inden en vaccination skal du fortælle den vaccinerende læge om din behandling med Privigen.

Efter at have fået indgivet Privigen kan virkningen af visse vaccinationer være svækket. De

vaccinationer, der påvirkes, er vaccinationer med levende, svækkede virusvacciner mod f.eks.

mæslinger, fåresyge, røde hunde og skoldkopper. Sådanne vaccinationer skal udsættes i mindst 3

måneder efter den sidste infusion af Privigen. I tilfælde af mæslingevaccinationer kan virkningen være

nedsat i op til 1 år. Derfor skal den vaccinerende læge kontrollere virkningen af

mæslingevaccinationen.

Blodprøver

Efter at du har fået indgivet Privigen kan resultaterne af visse blodprøver (serologiske prøver) være

svækket i et bestemt stykke tid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer, skal du fortælle det til lægen eller

sundhedspersonalet. Din læge vil afgøre, om du kan få indgivet Privigen under din graviditet,

eller mens du ammer.

Ikke desto mindre er medicin med antistoffer blevet anvendt til gravide og ammende kvinder.

Langtidserfaring har vist, at der ikke kan forventes skadelige indvirkninger under graviditetsforløbet

eller på den nyfødte.

Hvis du får indgivet Privigen, mens du ammer, findes antistofferne i dette lægemiddel også i

modermælken. Din baby kan således også få indgivet de beskyttende antistoffer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Patienter kan opleve virkninger som svimmelhed eller kvalme under behandling med Privigen, som

kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Hvis dette sker, må du ikke føre

motorkøretøj eller betjene maskiner, før virkningerne er forsvundet.

Privigen indeholder prolin

Du må ikke få lægemidlet, hvis du lider af hyperprolinæmi (se også pkt. 2 “Det skal du vide, før du

begynder at få Privigen”).

Fortæl det til din læge før behandlingen.

3.

Sådan skal du bruge Privigen

Privigen er udelukkende beregnet til infusion i en åre (intravenøs infusion) og indgives normalt af din

læge eller sundhedspersonalet. Din læge beregner den rette dosis for dig under hensyntagen til din

vægt, de specifikke omstændigheder, der er angivet under pkt. 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”,

og responsen på behandlingen. Dosisberegningen for børn og unge patienter foregår ikke anderledes,

end den gør for voksne. I begyndelsen får du indgivet Privigen ved en langsom indgivelseshastighed.

Hvis du tåler denne godt, kan din læge gradvist øge indgivelseshastigheden.

Hvis du har fået indgivet for meget Privigen

Det er meget usandsynligt, at der forekommer overdosering, da Privigen normalt indgives under

lægelig overvågning. Hvis du, på trods af dette, får indgivet mere Privigen, end du skulle, bliver dit

blod for tykt (hyperviskøst), hvilket kan forøge risikoen for at udvikle blodpropper. Dette kan især ske,

hvis du er en patient, der er i risikogruppe, hvis f.eks. du er ældre eller lider af en hjerte- eller

nyresygdom. Fortæl det til lægen, hvis du har nogen helbredsproblemer eller sygdomme

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Mulige

bivirkninger kan reduceres eller endda undgås ved at indgive Privigen ved en langsom

indgivelseshastighed. Sådanne bivirkninger kan forekomme, selvom du tidligere har fået indgivet

humane immunglobuliner (antistoffer) og har tålt dem godt.

I sjældne og isolerede tilfælde er der set de følgende bivirkninger med immunglobulinpræparater:

alvorlige overfølsomhedsreaktioner, som f.eks. et pludseligt blodtryksfald eller anafylaktisk

chok (du kan f.eks. føle dig svimmel, ør, besvime i stående tilstand, føle kulde i hænder og

fødder, mærke en unormal hjertebanken eller brystsmerte eller have et sløret syn), selv når du

ikke har haft overfølsomhedsreaktioner ved tidligere infusioner

fortæl det omgående til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bemærker sådanne tegn

under infusionen af Privigen. Han eller hun vil beslutte, om infusionshastigheden skal

sænkes, eller om infusionen skal stoppes helt.

dannelse af blodpropper, som kan blive ført væk med blodcirkulationen (tromboemboliske

reaktioner), og som kan resultere i f.eks.:blodprop i hjertet (hjerteinfarkt) (hvis du f.eks. får

pludselige brystsmerter eller er stakåndet), slagtilfælde (hvis du f.eks. får pludselige anfald af

muskelsvaghed, mærker følelsesløshed og/eller manglende balance, nedsat opmærksomhed eller

talebesvær), blodpropper i lungerne (f.eks. hvis du har brystsmerter, vejrtrækningsbesvær eller

hoster blod op), blodprop i dybtliggende vene (dyb venetrombose) (f.eks. hvis du rødmen, føler

varme, smerter, ømhed eller hæver på det ene eller begge ben),

brystsmerter, gener i brystet, smerter, når du trækker vejret, på grund af transfusionsrelateret

lungesygdom (TRALI)

fortæl det omgående til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har nogen af ovenstående

symptomer. Alle, der oplever sådanne symptomer, skal omgående transporteres til

skadestuen på et hospital for at blive evalueret og behandlet

midlertidig ikke-smitsom meningitis (reversibel aseptisk meningitis)

fortæl det omgående til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har stiv nakke sammen

med én eller flere af følgende symptomer: feber, kvalme, opkastning, hovedpine, unormal

følsomhed til lette, mentale forstyrrelser

forhøjet blodkreatinin

protein i urinen (proteinuri)

akut nyresvigt

forbigående fald i de røde blodlegemer (reversibel hæmolytisk anæmi/hæmolyse),blodmangel

(anæmi), lavt antal hvide blodlegemer (leukopeni), varierende størrelse af røde blodlegemer

(anisocytose) (herunder små røde blodlegemer (mikrocytose)).

Bivirkninger, observeret i kontrollerede kliniske studier og efter markedsføring, præsenteret med

faldende hyppighed:

Meget almindelige: (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Hovedpine (herunder sinus-hovedpine, migræne, hovedgener, spændingshovedpine), kvalme, smerter,

(herunder rygsmerter, smerter i arme og ben, smerter i led og knogler (artralgi), nakkesmerter,

ansigtssmerter), feber (herunder kuldegysninger), influenzalignende sygdom (herunder løbende næse,

(nasofaryngitis), smerter i hals og svælg (pharyngolaryngeal smerte), blærer i mund og hals

(oropharyngeal blæredannelse), tæthed i halsen.

Almindelige: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Midlertidigt fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), nedbrydning af røde blodlegemer

(hæmolyse), fald i antallet af hvide blodlegemer (leukopeni), overfølsomhed, svimmelhed (herunder

vertigo), forhøjet blodtryk ((hypertension), rødmen (herunder hedeture, hyperæmi), hypotension

(herunder nedsat blodtryk), åndenød (dyspnø, herunder smerter i brystet, ubehag i brystet, smertefuld

vejrtrækning), opkastning, diarré, mavesmerter, hudlidelse (herunder hududslæt, kløe, nældefeber

(urticaria), makulo-papuløst udslæt, rødmen i huden (erytem), afskalning af huden), smerter i

musklerne (herunder muskelkramper og stivhed), træthed, fysisk svaghed (asteni), svaghed i

musklerne.

Rutinemæssige laboratorieprøver kan afsløre ændringer af leverfunktioner (hyperbilirubinæmi samt

ændringer i blodtallet (f.eks. Coombs’ (direkte) test positiv), forhøjet alaninaminotransferase, forhøjet

aspartataminotransferase, forhøjet blodlaktatdehydrogenase).

Ikke almindelige: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Midlertid, ikke-infektiøs meningitis (reversibel, aseptisk meningitis), uregelmæssig form af de røde

blodlegemer (mikroskopisk fund), tilstedeværelse af et højt antal blodplader i blodet (trombocytose),

søvnighed, rysten (tremor), palpitationer, takykardi, tromboemboliske hændelser, manglende

blodcirkulation i underbenene, hvilket f.eks. kan medføre smerter ved gang (perifer vaskulær sygdom),

tilstedeværelse af for meget serumprotein i urinen (proteinuri, herunder forhøjet blodkreatinin),

smerter på injektionsstedet.

I enkelte tilfælde (efter markedsføring) er følgende observeret hos patienter, som blev behandlet med

Privigen: unormalt lavt niveau af specifikke hvide blodlegemer kaldet neutrofiler (nedsat antal

neutrofiler), anafylaktisk shock, smertefuld vejrtrækning på grund af transfusionsrelateret lungeskade

(TRALI ) og akut nyresvigt.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Se også pkt. 2 “Det skal du vide, før du begynder at få Privigen” for at få yderligere oplysninger om

forhold, som øger risikoen for at få bivirkninger.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, som står på den ydre pakning og flaskens

etiket efter Anv. før. Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende måned.

Da injektionsvæskeen ikke indeholder konserveringsmidler, skal sundhedspersonalet infundere

den, så hurtigt som muligt efter åbning af flasken

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke nedfryses.

Opbevar flasken i yderkarton for at beskytte mod lys.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du bemærker, at injektionsvæskeen er uklar eller indeholder

partikler, der flyder rundt i opløsningen.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Privigen indeholder

Aktive stof: humant normalt immunglobulin (antistoffer af typen IgG). Privigen indeholder 100

mg/ml (10 %) humant protein, hvoraf mindst 98 % er IgG.

Den omtrentlige procentdel af IgG-subklasser er som følger:

...................... 69 %

...................... 26 %

........................ 3 %

........................ 2 %

Dette lægemiddel indeholder spormidler af IgA (ikke mere end 25 mikrogram/ml).

Privigen er stort set fri for natrium.

Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): aminosyren prolin og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Privigen er en infusionsvæske.

Injektionsvæskeen er klar eller let uigennemsigtig og farveløs til lysegul.

Pakningsstørrelser:

1 hætteglas (2,5 g/25 ml, 5 g/50 ml, 10 g/100 ml, 20 g/200 ml eller 40 g/400 ml),

3 hætteglas (10 g/100 ml eller 20 g/200 ml).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

D-35041 Marburg

Tyskland

Hvis du vil have yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant.

België/Belgique/Belgien

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Luxembourg/Luxemburg

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

България

Ей енд Ди Фарма България ЕАД

Тел: +359 2 810 3949

Magyarország

CSL Behring Kft.

Tel: +36 1 213 4290

Česká republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: +420 702 137 233

Malta

AM Mangion Ltd.

Tel: +356 2397 6333

Danmark

CSL Behring ApS

Tlf: +45 4520 1420

Nederland

CSL Behring B.V.

Tel: + 31 85 111 96 00

Deutschland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Norge

CSL Behring AB

Tlf: +46 8 544 966 70

Eesti

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Österreich

CSL Behring GmbH

Tel: +43 1 80101 2463

Ελλάδα

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

Polska

CSL Behring Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 213 22 65

España

CSL Behring S.A.

Tel: +34 933 67 1870

Portugal

CSL Behring Lda

Tel: +351 21 782 62 30

France

CSL Behring SA

Tél: + 33 1 53 58 54 00

România

Prisum International Trading srl

Tel: +40 21 322 01 71

Hrvatska

Marti Farm d.o.o.

Tel: +385 1 5588297

Slovenija

MediSanus d.o.o.

Tel: +386 1 25 71 496

Ireland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30517254

Slovenská republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: +421 911 653 862

Ísland

CSL Behring AB

Sími: +46 8 544 966 70

Suomi/Finland

CSL Behring AB

Puh/Tel: +46 8 544 966 70

Italia

CSL Behring S.p.A.

Tel: +39 02 34964 200

Sverige

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70

Κύπρος

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

United Kingdom

CSL Behring UK Ltd.

Tel: +44 1444 447405

Latvija

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Lietuva

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Denne indlægsseddel blev senest ændret den

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt sundhedspersonale:

Dosering og indgivelsesmåde

Doseringsanbefalingerne fremgår af tabellen nedenfor:

Indikation

Dosis

Injektionshyppighed

Substitutionsbehandling

Primær immundefektsyndromer

(PID)

Sekundære immundefekter

initialdosis:

0,4-0,8 g/kg legemsvægt

vedligeholdelsesdosis:

0,2-0,8 g/kg legemsvægt

0,2-0,4 g/kg legemsvægt

hver 3. til 4. uge for at opnå IgG-

mindste-koncentrationer på mindst

5 til 6 g/l

hver 3. til 4. uge for at opnå IgG-

mindste-koncentrationer på mindst

5 til 6 g/l

Immunmodulation

Primær immun trombocytopeni

(ITP)

Guillain-Barrés syndrom

Kawasakis sygdom

Kronisk inflammatorisk

demyeliniserende polyneuropati

(CIDP)

0,8-1,0 g/kg legemsvægt

eller

0,4 g/kg legemsvægt/dag

0,4 g/kg legemsvægt/dag

1,6-2,0 g/kg legemsvægt

eller

2,0 g/kg legemsvægt

startdosis: 2 g/kg

legemsvægt

vedligeholdelsesdosis:

1 g/kg legemsvægt

på dag 1 - gentages evt. én gang

inden for 3 dage

i 2 til 5 dage

i 5 dage

fordelt på flere doser i 2 til 5 dage

sammen med acetylsalicylsyre

i én dosis sammen med

acetylsalicylsyre

fordelt over 2 til 5 dage

hver 3. uge fordelt over 1 til 2 dage

Multifokal motorisk neuropati

(MMN)

startdosis:

2 g/kg legemsvægt

vedligeholdelsesdosis:

1 g/kg legemsvægt

eller

2 g/kg legemsvægt

i løbet af 2 til 5 på hinanden

følgende dage

hver 2. til 4. uge

eller

hver 4. til 8. uge over 2 til 5 dage

Administration

Til intravenøs anvendelse.

Humant normalt immunglobulin skal infunderes intravenøst ved en initial infusionshastighed på

0,3 ml/kg/time i ca. 30 minutter. Hvis infusionshastigheden tåles godt, kan den gradvist øges til

maksimalt 4,8 ml/kg legemsvægt/time.

Hos PID-patienter, som har tolereret infusionshastigheden på 4,8 ml/kg legemsvægt/time godt, kan

hastigheden gradvist øges til et maksimum på 7,2 ml/kg legemsvægt/time.

Hvis fortynding forud for infusion ønskes, kan Privigen fortyndes med 5 % glucoseopløsning til en

slutkoncentration på 50 mg/ml (5 %).

Særlige forholdsregler

Ved bivirkninger skal enten infusionshastigheden reduceres eller infusionen seponeres.

Det anbefales kraftigt at notere præparatets navn og batchnummer, hver gang Privigen administreres

til en patient for at registrere forbindelsen mellem patienten og den pågældende batch.

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført herunder.

Regler for destruktion og anden håndtering

Lægemidlet skal have rum- eller legemstemperatur før brug. Der skal anvendes en separat

infusionsslange til administration af Privigen. Perforér altid proppen i midten i det markerede område.

Injektionsvæskeen skal være klar eller let opaliserende og farveløs eller lysegul. Injektionsvæsker, der

er uklare eller indeholder bundfald, må ikke anvendes.

Hvis der ønskes fortynding, anbefales 5 % glucoseopløsning. For at opnå en

immunglobulinkoncentration på 50 mg/ml (5 %) skal Privigen 100 mg/ml (10 %) fortyndes med et

tilsvarende volumen glucoseopløsning. Aseptisk teknik skal strengt overholdes under fortyndingen af

Privigen.

Når hætteglasset er åbnet under aseptiske forhold, skal indholdet anvendes omgående. Da

injektionsvæskeen ikke indeholder konserveringsmidler, skal Privigen infunderes så snart som muligt.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Privigen 100 mg/ml infusionsvæske, infusionsvæske

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Humant normalt immunglobulin (IVIg)*

En ml indeholder:

Humant normalt immunglobulin .............................................................................................

100 mg

(renhed på mindst 98 % IgG)

Hvert hætteglas med 25 ml infusionsvæske indeholder 2,5 g humant normalt immunglobulin

Hvert hætteglas med 50 ml infusionsvæske indeholder 5 g humant normalt immunglobulin

Hvert hætteglas med 100 ml infusionsvæske indeholder 10 g humant normalt immunglobulin

Hvert hætteglas med 200 ml infusionsvæske indeholder 20 g humant normalt immunglobulin

Hvert hætteglas med 400 ml infusionsvæske indeholder 40 g humant normalt immunglobulin

Fordeling af IgG-subklasser (omtrentlige værdier):

.......................69 %

.......................26 %

........................ 3 %

........................ 2 %

Det maksimale IgA-indhold er 25 mikrogram/ml.

*Fremstillet af plasma fra humane donorer.

Hjælpestoffer som behandleren skal være opmærksom på:

Privigen indeholder ca. 250 mmol/l (i området: 210 til 290) L-prolin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Infusionsvæske, opløsning.

Injektionsvæsken er klar eller let opaliserende og farveløs til lysegul.

Privigen er isotonisk med en osmolalitet på cirka 320 mOsmol/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Substitutionsterapi hos voksne samt børn og unge (0-18 år) ved:

Primære immundefektsyndromer (PID) med nedsat produktion af antistof (se pkt. 4.4.).

Sekundære immundefekter (SID) hos patienter, som lider af svære eller tilbagevendende

infektioner, ineffektiv antimikrobiel behandling og enten bevist specifikt antistofsvigt (PSAF)*

eller serumværdi på <4 g/l.

* PSAF = manglende evne til at opnå mindst en stigning til det dobbelte i IgG-antistoftiter for

pneumokok polysaccharid- og popypeptid antigen-vacciner.

Immunmodulation hos voksne samt børn og unge (0-18 år) ved:

Primær immun trombocytopeni (ITP) hos patienter med høj blødningsrisiko eller før kirurgiske

indgreb for at korrigere trombocyttallet.

Guillain-Barrés syndrom.

Kawasakis sygdom.

Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP). Der er kun begrænset erfaring

med intravenøs brug af immunglobuliner hos børn med CIPD.

Multifokal motorisk neuropati (MMN).

4.2

Dosering og administration

Substitutionsbehandling bør initieres og monitoreres under supervision af en læge, der har erfaring

med behandling af immundefekter.

Dosering

Dosis og dosisregime afhænger af indikationen.

Ved substitutionsterapi kan der være behov for individuel dosis til den enkelte patient afhængigt af

klinisk respons. De følgende doseringsregimer er vejledende.

Substitutionsterapi ved primære immundefektsyndromer (PID)

Dosisregimet bør opnå en mindste-koncentration (målt før næste infusion) for IgG på mindst 5 til 6

g/l. Ligevægt indtræffer 3 til 6 måneder efter indledning af behandlingen.

Den anbefalede initialdosis er 0,4 til 0,8 g/kg legemsvægt givet én gang efterfulgt af mindst 0,2 g/kg

legemsvægt hver 3. til 4. uge.

Den dosis, som kræves for at opnå en mindste-koncentration på 5 til 6 g/l, ligger i størrelsesordenen

0,2 til 0,8 g/kg legemsvægt om måneden. Dosisintervallet efter opnået ligevægt varierer fra 3 til 4

uger.

Dalkoncentrationer skal måles og vurderes sammen med patientens kliniske respons. Afhængigt af den

kliniske respons (f.eks. infektionshyppigheden) kan det overvejes at justere dosis og/eller

dosisintervallet for at tilstræbe højere mindste-koncentrationer.

Sekundære immundefekter (som defineret i pkt. 4.1)

Den anbefalede dosis er 0,2 - 0,4 g/kg hver tredje til fjerde uge.

Mindste-koncentration af IgG skal måles og vurderes sammen med forekomsten af infektion. Dosis

skal justeres efter behov for at opnå optimal beskyttelse med infektioner. Det kan være nødvendigt at

øge dosis hos patienter med vedholdende infektioner; en dosisreduktion kan overvejes, når patienten

forbliver fri for infektioner.

Primær immun trombocytopeni (ITP)

Der foreligger 2 forskellige behandlingsplaner:

0,8 til 1,0 g/kg legemsvægt på dag 1; denne dosis kan gentages én gang i løbet af 3 dage

0,4 g/kg legemsvægt dagligt i 2 til 5 dage.

I tilfælde af tilbagefald kan behandlingen gentages.

Guillain-Barrés syndrom

0,4 g/kg legemsvægt dagligt over 5 dage.

Kawasakis sygdom

Der administreres 1,6 til 2,0 g/kg legemsvægt i delte doser over 2 til 5 dage eller 2,0 g/kg legemsvægt

som enkeltdosis.

Patienterne bør samtidig behandles med acetylsalicylsyre.

Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP)*

Den anbefalede startdosis er 2 g/kg legemsvægt fordelt over 2 til 5 på hinanden følgende dage

efterfulgt af vedligeholdelsesdosis på 1 g/kg legemsvægt over 1 til 2 på hinanden følgende dage hver

3. uge.

Multifokal motorisk neuropati (MMN)

Startdosis: 2 g/kg administreret over 2-5 på hinanden følgende dage.

Vedligeholdelsesdosis: 1 g/kg hver 2. til 4. uge eller 2 g/kg hver 4. til 8. uge.

Behandlingseffekten skal evalueres efter hver cyklus. Hvis der er utilstrækkelig behandlingseffekt

efter 6 måneder, skal behandlingen seponeres.

Hvis behandlingen er effektiv, skal langvarig behandling vurderes af lægen på baggrund af patientens

respons. Det kan være nødvendigt at tilpasse dosering og interval til sygdommens individuelle forløb.

Doseringsanbefalingerne fremgår af tabellen nedenfor:

Indikation

Dosis

Injektionshyppighed

Substitutionsbehandling

Primær immundefektsyndromer

(PID)

Sekundære immundefekter (som

defineret i pkt. 4.1)

initialdosis:

0,4-0,8 g/kg legemsvægt

vedligeholdelsesdosis:

0,2-0,8 g/kg legemsvægt

0,2-0,4 g/kg legemsvægt

hver 3. til 4. uge for at opnå IgG-

mindste-koncentrationer på mindst

5-6 g/l

hver 3. til 4. uge for at opnå IgG-

mindste-koncentrationer på mindst

5-6 g/l

Immunmodulation

Primær immun trombocytopeni

(ITP)

Guillain-Barrés syndrom

Kawasakis sygdom

Kronisk inflammatorisk

demyeliniserende polyneuropati

(CIDP)*

0,8-1,0 g/kg legemsvægt

eller

0,4 g/kg legemsvægt/dag

0,4 g/kg legemsvægt/dag

1,6-2,0 g/kg legemsvægt

eller

2,0 g/kg legemsvægt

startdosis:

2 g/kg legemsvægt

vedligeholdelsesdosis:

1 g/kg legemsvægt

på dag 1 - gentages evt. én gang

inden for 3 dage

i 2 til 5 dage

i 5 dage

fordelt på flere doser i 2 til 5 dage

sammen med acetylsalicylsyre

i én dosis sammen med

acetylsalicylsyre

fordelt over 2 til 5 dage

hver 3. uge fordelt over 1 til 2 dage

Multifokal motorisk neuropati

(MMN)

startdosis:

2 g/kg legemsvægt

vedligeholdelsesdosis:

1 g/kg legemsvægt

eller

2 g/kg legemsvægt

i løbet af 2 til 5 på hinanden

følgende dage

hver 2. til 4. uge

eller

hver 4. til 8. uge over 2 til 5 dage

*Dosis er baseret på den dosis, som blev anvendt i de kliniske studier, der blev udført med Privigen.

Behandlingsvarighed ud over 25 uger skal baseres på lægens vurdering af patientens respons og

vedligeholdelsesresponset på lang sigt. Doseringen og intervallerne skal muligvis tilpasses det

individuelle sygdomsforløb.

Pædiatrisk population

Doseringen til børn og unge (0-18 år) adskiller sig ikke fra den, der anvendes til voksne, da doseringen

for hver indikation afhænger af legemsvægten og tilpasses det kliniske resultat af ovennævnte

tilstande.

Administration

Til intravenøs anvendelse.

Privigen skal infunderes intravenøst ved en initial infusionshastighed på 0,3 ml/kg/time i ca. 30

minutter. Hvis infusionshastigheden tåles godt (se pkt. 4.4), kan den gradvist øges til maksimalt 4,8

ml/kg legemsvægt/time.

Hos PID-patienter, som har tolereret infusionshastigheden på 4,8 ml/kg legemsvægt/time godt, kan

hastigheden gradvist øges til et maksimum på 7,2 ml/kg legemsvægt/time.

Hvis fortynding forud for infusion ønskes, kan Privigen fortyndes med 5 % glucoseopløsning til en

slutkoncentration på 50 mg/ml (5 %). Se pkt. 6.6 for instruktioner.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

(se også pkt. 4.4).

Overfølsomhed over for humane immunglobuliner, specielt hos patienter med antistoffer mod IgA.

Patienter med hyperprolinæmi type I eller II.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Visse alvorlige bivirkninger kan skyldes infusionshastigheden. Den anbefalede infusionshastighed

under pkt. 4.2 skal følges nøje. Patienter skal monitoreres og observeres nøje for eventuelle

symptomer i hele infusionsperioden.

Visse bivirkninger kan forekomme hyppigere:

ved høj infusionshastighed,

hos patienter med hypogammaglobulinæmi eller agammaglobulinæmi, med eller uden IgA-

mangel.

hos patienter, som får humant normalt immunglobulin for første gang, eller i sjældne tilfælde,

når der skiftes fra et humant normalt immunglobulinpræparat til et andet eller, hvis der er gået

lang tid siden sidste infusion.

Mulige komplikationer kan ofte undgås ved at sikre, at patienterne:

ikke er overfølsomme over for humant normalt immunglobulin ved initialt at injicere

lægemidlet langsomt (≤0,3 ml/kg legemsvægt/time),

monitoreres omhyggeligt for eventuelle symptomer under hele infusionsperioden. Det er særlig

vigtigt, at patienter, som ikke tidligere har fået humant normalt immunglobulin, som skifter over

fra et alternativt IVIg-præparat, eller som har haft et længere interval siden sidste infusion,

overvåges under den første infusion og i den første time efter den første infusion for at opdage

potentielle tegn på bivirkninger. Alle andre patienter bør observeres i mindst 20 minutter efter

administration.

Hvis der opstår en uønsket reaktion, skal infusionshastigheden reduceres eller infusionen standses.

Den nødvendige behandling afhænger af arten og alvoren af den uønskede reaktion.

I tilfælde af shock skal standardbehandling for shock gives.

IVIg-administrering kræver hos alle patienter:

Tilstrækkelig hydrering før IVIg-infusionen starter

Monitorering af diurese

Monitorering af serum-kreatinin

At samtidig brug af loop-diuretika undgås.

Hos patienter, der lider af diabetes mellitus, og hvor fortynding af Privigen til lavere koncentrationer

er nødvendig, skal der tages højde for, at den anbefalede fortyndingsvæske indeholder glucose.

Overfølsomhed

Rigtige overfølsomhedsreaktioner er sjældne. De kan forekomme hos patienter med anti-IgA-

antistoffer.

IVIg er ikke indiceret til patienter med selektiv IgA-mangel, hvor IgA-manglen er den eneste

væsentlige abnormitet.

I sjældne tilfælde kan humant normalt immunglobulin fremkalde blodtryksfald med anafylaktoid

reaktion, selv hos patienter, som tidligere har tålt behandling med humant normalt immunglobulin.

Hæmolytisk anæmi

IVIg-præparater kan indeholde blodtypeantistoffer, der kan optræde som hæmolysiner og inducere in

vivo belægning med immunglobulin på røde blodlegemer (RBC), hvilket kan medføre en positiv,

direkte antiglobulinreaktion (Coombs' test) og i sjældne tilfælde hæmolyse. Hæmolytisk anæmi kan

udvikles efter behandling med IVIg pga. forstærket RBC-sekvestrering.

Der er forekommet isolerede tilfælde af hæmolyserelateret nyredysfunktion/nyresvigt eller

dissemineret intravaskulær koagulation og dødsfald.

Følgende risikofaktorer er forbundet med udvikling af hæmolyse: høje doser, uanset om de gives som

en enkelt administration eller fordeles over flere dage, andre blodtyper end 0 samt underliggende

inflammatorisk tilstand. Da denne hændelse hyppigt blev rapporteret hos patienter, der ikke har

blodtype 0, og som får høje doser for ikke-PID-indikationer, tilrådes øget årvågenhed. Der er kun

sjældent blevet rapporteret om hæmolyse hos patienter, der har fået substitutionsbehandling for PID.

Patienter, der får IVIg, bør overvåges for kliniske tegn og symptomer på hæmolyse. Hvis der udvikler

sig tegn og/eller symptomer på hæmolyse under eller efter en IVIg-infusion, bør den behandlende

læge overveje seponering af IVIg-behandlingen (se også pkt. 4.8).

Aseptisk meningitissyndrom (AMS)

Aseptisk meningitissyndrom er rapporteret i forbindelse med IVIg-behandling.

Seponering af IVIg-behandlingen har resulteret i remission af AMS i løbet af adskillige dage uden

følgevirkninger. Syndromet begynder normalt inden for adskillige timer til 2 dage efter IVIg-

behandlingen. Undersøgelse af cerebrospinalvæsken er hyppigt positiv for pleocytose med op til flere

tusinde celler pr. mm

, hovedsageligt forskellige typer granulocytter, og forhøjede proteinniveauer op

til flere hundrede mg/dl.

AMS kan forekomme hyppigere i forbindelse med højdosis (2 g/kg) IVIg-behandling.

Tromboemboli

Der er klinisk bevis for en sammenhæng mellem IVIg-indgivelse og tromboemboliske episoder som

hjerteinfarkt, cerebrovaskulær hændelse (inklusive apopleksi), lungeemboli og dyb venetrombose, som

man forudsætter har relation til en relativ forhøjelse i blodets viskositet ved høj infusionshastighed af

immunglobulin hos risikopatienter. Man bør udøve forsigtighed ved ordinering og infusion af IVIg til

obese patienter og patienter med præ-eksisterende risikofaktorer for tromboemboliske forstyrrelser

(såsom høj alder, hypertension, diabetes mellitus og tidligere vaskulære sygdomme eller

tromboemboliske episoder, patienter med erhvervede eller arvelige trombofiliske lidelser, patienter

med længere perioder med ubevægelighed, patienter med alvorlig hypovolæmi, patienter med

sygdomme, der forhøjer blodets viskositet).

Hos patienter med risiko for tromboemboliske bivirkninger bør IVIg-produkter indgives med den

lavest mulige infusionshastighed og dosis.

Akut nyresvigt

Der er forekommet indberetninger af akut nyresvigt hos patienter i behandling med IVIg. I de fleste

tilfælde blev risikofaktorerne identificeret såsom præeksisterende nyreinsufficiens, diabetes mellitus,

hypovolæmi, overvægt, samtidig brug af nefrotoksiske lægemidler eller alder over 65 år.

I tilfælde af nedsat nyrefunktion bør seponering af IVIg overvejes.

Selvom rapporterne om nyredysfunktion og akut nyresvigt er sat i forbindelse med brug af mange af

de markedsførte IVIg-præparater, der indeholder forskellige hjælpestoffer såsom saccharose, glucose

og maltose, tegnede de præparater, der indeholdt saccharose som stabilisator, sig for en

uforholdsmæssigt stor andel af det samlede antal. Hos patienter i risikogruppen bør det overvejes at

anvende IVIg-præparater, der ikke indeholder saccharose. Privigen indeholder ikke saccharose,

maltose eller glucose.

IVIg-præparater skal administreres med lavest mulige infusionshastighed og dosering hos patienter,

der har risiko for at få akut nyresvigt.

Transfusionsrelateret akut lungesygdom (TRALI)

Ikke-kardiogent lungeødem kan i meget sjældne tilfælde forekomme efter behandling med IVIg-

produkter. TRALI er kendetegnet ved svær respiratorisk påvirkning, lungeødem, hypoksæmi, normal

funktion af venstre ventrikel og feber. Symptomer fremkommer typisk inden for 1-6 timer efter

behandlingen.

Monitorér patienter for pulmonale bivirkninger. TRALI kan behandles med oxygenbehandling med

adækvat ventilering.

Interferens med serologiske test

Efter injektion af immunglobulin kan forbigående stigning af forskellige passivt overførte antistoffer i

patientens blod føre til falsk positive resultater ved serologiske test.

Passiv overførsel af antistoffer mod erytrocytantigener, f.eks. A, B og D, kan interferere med nogle

serologiske test for erytrocyt-antistoffer for eksempel den direkte antiglobulin test (DAT, direkte

Coombs' test).

Transmissible agenser

Privigen er fremstillet af humant plasma. Standardforholdsregler til forebyggelse af infektioner, der

skyldes brug af lægemidler, der er fremstillet af humant blod eller plasma, omfatter udvælgelse af

donorer, screening af enkeltdonationer og plasmapools for specifikke infektionsmarkører samt

inkludering af effektive trin til inaktivering/eliminering af vira som en del af fremstillingsproceduren.

På trods af dette kan overførsel af infektiøse agenser ikke fuldstændigt udelukkes ved indgivelse af

lægemidler, der er fremstillet på basis af humant blod eller plasma. Dette gælder også ukendte eller

nye vira og andre patogener.

De trufne forholdsregler anses for at være effektive mod kappebærende vira såsom human

immundefektvirus (HIV), hepatitis B virus (HBV) og hepatitis C virus (HCV) og mod ikke-

kappebærende vira som hepatitis A virus (HAV) og parvovirus B19.

Kliniske erfaringer taler for, at hepatitis A og parvovirus B19 ikke overføres med immunglobuliner.

Endvidere antages antistofindholdet at bidrage i væsentlig grad til virussikkerheden.

Det anbefales kraftigt at notere præparatets navn og batchnummer, hver gang Privigen administreres

til en patient for at registrere forbindelsen mellem patienten og den pågældende batch.

Natriumindhold

Privigen er stort set fri for natrium.

Pædiatrisk population

Selvom der kun foreligger begrænsede data, forventes det, at de samme advarsler, forholdsregler og

risikofaktorer gælder for den pædiatriske population. I indberetninger efter markedsføring er det

observeret, at IVIG-højdosisindikationer hos børn, især med Kawasakis sygdom, er forbundet med en

øget indberetning af hæmolytiske reaktioner sammenlignet med andre IVIG-indikationer hos børn.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Levende svækkede virusvacciner

Behandling med immunglobulin kan i en periode på mindst seks uger og op til tre måneder svække

effekten af levende svækkede virusvacciner mod f.eks. mæslinger, røde hunde, fåresyge og

skoldkopper. Efter administration af dette produkt bør der gå tre måneder inden vaccination med

levende svækkede virusvacciner. I tilfælde af mæslinger kan virkningen være nedsat i op til 1 år.

Patienter, som får mæslingevaccine, bør derfor få deres antistofstatus kontrolleret.

Pædiatrisk population

Selvom der kun foreligger begrænsede data, forventes de samme interaktioner at kunne forekomme

hos den pædiatriske population.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Sikkerheden ved brugen af lægemidlet under graviditet er ikke påvist i kontrollerede kliniske studier,

og der bør derfor udvises forsigtighed ved ordinering til gravide og ammende kvinder. IVIg-

præparater er vist at passere placenta, i stigende grad efter tredje trimester. Klinisk erfaring med

immunglobuliner indikerer ingen skadelige virkninger på graviditetsforløbet eller på fostret og det

nyfødte barn.

Eksperimentelle studier af hjælpestoffet L-prolin udført på dyr, fandt ikke nogen direkte eller indirekte

toksicitet der påvirkede graviditet, embryo- eller fosterudvikling.

Amning

Immunglobuliner udskilles i mælken og kan måske bidrage til at beskytte det nyfødte barn mod

patogener, der har adgang via slimhinder.

Fertilitet

Klinisk erfaring med immunglobuliner indikerer, at der ikke forventes skadelige virkninger på

fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner kan være forringet pga. visse bivirkninger af

Privigen. Patienter, der oplever bivirkninger under behandlingen, bør vente med at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner, indtil disse er ophørt.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

I forbindelse med intravenøs indgivelse af humant immunglobulin kan der undertiden forekomme

bivirkninger såsom kuldegysninger, hovedpine, svimmelhed, feber, opkastning, allergiske reaktioner,

kvalme, ledsmerter, lavt blodtryk og moderate lændesmerter.

I sjældne tilfælde kan humant normalt immunglobulin udløse et pludseligt blodtryksfald samt i

enkeltstående tilfælde anafylaktisk chok, selv når patienten ikke har udvist overfølsomhed ved

tidligere administration.

Der er observeret tilfælde af reversibel aseptisk meningitis og sjældne tilfælde af forbigående

hudreaktioner (herunder kutan lupus erythematosus – hyppighed ikke kendt) ved behandling med

humant normalt immunglobulin.

Reversible hæmolytiske reaktioner er blevet observeret hos patienter, især patienter med andre

blodtyper end 0, der er i immunmodulerende behandling. I sjældne tilfælde kan hæmolytisk anæmi,

der kræver transfusion, udvikles efter behandling med høje doser IVIg (se pkt 4.4).

Forhøjet serumkreatinin og/eller akut nyresvigt er observeret.

Meget sjældent: Transfusionsrelateret akut lungesygdom og tromboemboliske reaktioner såsom

hjerteinfarkt, slagtilfælde, lungeemboli og dyb venetrombose.

Tabel over bivirkninger

Der blev foretaget seks kliniske studier med Privigen, som inkluderede patienter med PID, ITP og

CIDP. I det pivotale PID-studie blev 80 patienter behandlet med Privigen. Ud af disse fuldførte 72 den

12 måneder lange behandling. I forlængelsesstudiet med PID blev 55 patienter behandlet med

Privigen. De to ITP studier blev foretaget med 57 patienter i hver. De to CIDP studier blev foretaget

på henholdsvis 28 og 207 patienter.

De fleste bivirkninger, der blev observeret i de seks kliniske studier, var milde til moderate.

I nedenstående tabel vises en oversigt over de bivirkninger, der blev observeret i de seks kliniske

studier i overensstemmelse med MedDRAs systemorganklasser (systemorganklasse og foretrukken

term) og hyppighed.

Hyppigheden var evalueret i henhold til følgende konvention: Meget almindelig (

1/10), Almindelig

1/100 til <1/10), Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100), Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000), Meget

sjælden (<1/10.000). Hyppigheden for spontane bivirkninger, der er indberettet efter markedsføring, er

kategoriseret som ikke kendt.

Indenfor hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor hyppige de er.

MedDRA-

systemorganklasse

Bivirkninger

Hyppighed

Infektioner og parasitære

sygdomme

Aseptisk meningitis

Ikke almindelig

Blod- og lymfesystem

Aanæmi, hæmolyse (herunder hæmolytisk

anæmi), leukopeni.

Almindelig

Anisocytose (herunder mikrocytose,

trombocytose

Ikke almindelig

Nedsat neutrofiltal

Ikke kendt

Immunsystemet

Overfølsomhed

Almindelig

Anafylaktisk chok

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine (herunder sinus-hovedpine, migræne,

ubehag i hovedet, spændingshovedpine)

Meget almindelig

Svimmelhed (herunder vertigo)

Almindelig

Somnolens, tremor

Ikke almindelig

Hjerte

Palpitationer, takykardi

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hypertension, rødmen (herunder hedeture,

hyperæmi), hypotension

Almindelig

Tromboemboliske hændelser, vaskulitis

(herunder perifer vaskulær sygdom)

Ikke almindelig

Transfusionsrelateret akut lungesygdom

Ikke kendt

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø (herunder brystsmerter, ubehag i brystet

,

smertefuld respiration)

Almindelig

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Meget almindelig

Opkastning, diarré, abdominalsmerter

Almindelig

Lever og galdeveje

Hyperbilirubinæmi

Almindelig

Hud og subkutane væv

Hudlidelse (herunder hududslæt, pruritus,

urticaria, makulo-papuløst udslæt, erytem,

hudafskalning)

Almindelig

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi (herunder muskelspasmer,

muskuloskeletal stivhed, muskuloskeletale

smerter)

Almindelig

Nyrer og urinveje

Proteinuri, forhøjet kreatinin i blodet

Ikke almindelig

Akut nyresvigt

Ikke kendt

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Smerter (herunder rygsmerter, smerter i

ekstremitet, ledsmerter, nakkesmerter,

ansigtssmerter), pyreksi (herunder

kuldegysninger), influenzalignende sygdom

Meget almindelig

(herunder nasofaryngitis, smerter i hals og svælg,

oropharyngeale blærer, ondt i halsen)

Træthed, asteni (herunder muskelsvaghed)

Almindelig

Smerte på injektionsstedet

Ikke almindelig

Undersøgelser

Nedsat hæmoglobin (herunder nedsat antal røde

blodlegemer, nedsat hæmatokrit), Coombs’

direkte test positiv, forhøjet

alaninaminotransferase, forhøjet

aspartataminotransferase, forhøjet

blodlaktatdehydrogenase

Almindelig

Se pkt. 4.4 vedrørende sikkerhed i forbindelse med transmissible agenser, samt yderligere oplysninger

om risikofaktorer.

Pædiatrisk population

I kliniske studier med Privigen hos pædiatriske patienter var der ingen forskel på bivirkningernes

hyppighed, art og sværhedsgrad hos børn og voksne. I rapporter efter markedsføring er det observeret,

at andelen af hæmolysetilfælde i forhold til alle bivirkningsrapporter blandt børn er lidt større end hos

voksne. Se pkt . 4.4 for at få yderligere oplysninger om risikofaktorer og anbefalinger om kontrol.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Overdosering kan medføre væskeophobninger og hyperviskositet, især hos patienter i risikogruppen,

herunder ældre patienter eller patienter med nedsat hjerte- eller nyrefunktion.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: immunsera og immunglobuliner: normale humane

immunglobuliner til intravaskulær administration, ATC-kode: J06BA02.

Humant normalt immunglobulin indeholder hovedsageligt immunglobulin G (IgG) med et bredt

spektrum af antistoffer mod infektiøse agenser.

Humant normalt immunglobulin indeholder de IgG-antistoffer, der forekommer hos

normalbefolkningen. Det fremstilles normalt ud fra plasma, der er poolet fra mindst 1000 donorer.

Fordelingen af immunglobulin G-subklasser er omtrent proportional med fordelingen i normalt

humant plasma. Tilstrækkelige doser af lægemidlet kan normalisere unormalt lave immunglobulin G-

niveauer, og således hjælpe med at bekæmpe infektioner.

Virkningsmekanismen ved andre indikationer end substitutionsterapi er ikke fuldt belyst, men omfatter

immunmodulerende virkninger.

Privigens sikkerhed og virkning blev evalueret i 6 prospektive, open-label, multicenterstudier af

enkeltgrupper, foretaget i Europa (ITP-, PID- og CIDP-studier) samt i USA (PID-studie).

PID

I det pivotale PID-studie deltog i alt 80 patienter i alderen mellem 3 og 69 år. 19 børn (3-11 år),

12 teenagere (12-16 år) og 49 voksne blev behandlet med Privigen over 12 måneder. 1038 infusioner

blev administreret, 272 (hos 16 patienter) i 3-ugers planen og 766 (hos 64 patienter) i 4-ugers planen.

De mediane doser administreret i henholdsvis den 3-ugers og den 4-ugers behandlingsplan var næsten

ens (428,3 vs. 440,6 mg IgG/ kg legemsvægt).

I PID-forlængelsesstudiet deltog i alt 55 patienter mellem 4 og 81 år. 13 børn (3-11 år), 8 teenagere

(12-15 år) og 34 voksne blev behandlet med Privigen over 29 måneder. 771 infusioner blev

administreret og den mediane administrerede dosis var 492,3 mg IgG/kg legemsvægt.

ITP

I det pivotale ITP-studie blev i alt 57 patienter i alderen mellem 15 og 69 år behandlet med

2 infusioner Privigen ved i alt 114 infusioner. Den planlagte dosis på 1 g/kg legemsvægt pr. infusion

blev nøje overholdt hos alle patienter (median 2 g IgG/kg legemsvægt).

I det andet ITP-studie blev 57 patienter med ITP (trombocyttal ved baseline ≤30×10

/l) i alderen 18-65

år behandlet med Privigen med 1 g/kg legemsvægt. På dag 3 kunne patienterne få en anden dosis på

1 g/kg legemsvægt, mens denne anden dosis var obligatorisk for patienter med et trombocyttal på

<50×10

/l på dag 3. I alt steg trombocyttallet mindst én gang hos 42 patienter (74 %) til ≥50×10

inden for 6 dage efter den første infusion, hvilket lå rigeligt inden for det forventede interval. En anden

dosis til patienter med et trombocyttal på ≥50×10

/l efter den første dosis gav en relevant yderligere

fordel med højere og længerevarende trombocyttal sammenlignet med en enkelt dosis. Hos patienter

med et trombocyttal på <50×10

/l efter den første dosis havde 30 % en trombocytreaktion på

≥50×10

/l efter den obligatoriske anden dosis.

CIPD

I det første CIDP-studie, et prospektivt open-label-multicenterforsøg (Privigens indvirkning på

PRIMA-mobilitets- og autonomiundersøgelse), blev 28 patienter (13 forsøgspersoner, som tidligere

havde fået IVIG og 15 forsøgspersoner, som ikke havde) behandlet med en Privigen-begyndelsesdosis

på 2 g/kg legemsvægt givet over 2-5 dage efterfulgt af 6 vedligeholdelsesdoser på 1 g/kg legemsvægt

over 1-2 dage hver 3. uge. Tidligere behandlede patienter blev trukket ud af IVIG indtil en bekræftet

svækkelse før start på Privigen. På den justerede 10 points INCAT- (Inflammatory Neuropathy Cause

and Treatment) skala blev der observeret en klinisk betydningsfuld forbedring på mindst 1 point fra

basislinje til behandlingsuge 25 hos 17 ud af 28 patienter. INCAT-respondentraten var 60,7 % (95 %

konfidensinterval [42,41; 76,4]). 9 patienter responderede efter at have fået den indledende

induktionsdosis i uge 4, 16 patienter responderede ved uge 10.

Muskelstyrken, som blev målt iht. MRC- (Medical Research Council) pointskalaen, blev forbedret hos

alle patienter med 6,9 point (95 % konfidensinterval) [4,11; 9,75], hos tidligere behandlede patienter

med 6,1 point (95 % konfidensinterval [2,72; 9,44]) og hos ubehandlede patienter med 7,7 point (95 %

konfidensinterval [2,89, 12,44]). MRC-respondentraten var 84,8 %, en stigning på mindst 3 point,

hvilket var enssvarende hos tidligere behandlede (81,5 % [58,95; 100,00]) og ubehandlede (86,7 %

[69,46; 100,00]) patienter.

Hos patienter, der blev defineret som INCAT-ikke-respondenter, var muskelstyrken forbedret med 5,5

point (95 % konfidensinterval [0,6; 10,2]) sammenlignet med INCAT-respondenterne (7,4 point (95 %

konfidensinterval [4,0; 11,7]).

I et andet prospektivt, randomiseret, placebo-kontrolleret, klinisk multicenterstudie (Polyneuropathy

and Treatment with Hizentra, PATH studiet), blev 207 forsøgspersoner med CIDP behandlet med

Privigen i prærandomiseringsfasen af studiet. Forsøgspersoner, der alle have fået IVIg forbehandling i

mindst 8 uger og med en IVIg afhængighed, der var bekræftet af klinisk evident forværring under en

IVIg afvænningsfase i op til 12 uger, fik en Privigen begyndelsesdosis på 2 g/kg legemsvægt efterfulgt

af op til 4 Privigen vedligeholdelsesdoser på 1 g/kg legemsvægt hver 3. uge i op til 13 uger.

Efter klinisk forværring under IVIg afvænning blev klinisk forbedring af CIDP primært defineret som

et fald på ≤ 1 point i den justerede INCAT score. Ydeligere mål for CIDP forbedring var en stigning i

R-ODS (Rasch-built Overall Disability Scale) score på ≤ 4 point, en stigning i middelgribestyrke

≤ 8 kPa eller en stigning i MRC sumscore på ≤ 3 point. Samlet set viste 91 % af forsøgspersonerne

(188 patienter) forbedring i mindst ét af de ovenstående kriterier i uge 13.

Med den justerede INCAT score var respondentraten i uge 13 72,9 % (151 / 207 patienter) med

149 patienter, der responderede allerede i uge 10. I alt 43 af de 207 patienter opnåede en bedre CIDP

status vurderet med den justerede INCAT score sammenlignet med deres CIDP status ved índtræden i

forsøget.

Den gennemsnitlige vurdering i afslutningen af behandlingsperioden sammenlignet med

referencebesøget var 1,4 point i PRIMA studiet (1,8 point i IVIg forbehandlede forsøgspersoner) og

1,2 point i PATH studiet.

I PRIMA studiet var procentdelen af respondenter i den samlede Medical Research Council (MRC)

score (defineret som en stigning på ≤ 3 point) 85 % (87 % hos de IVIg ubehandlede og 82 % hos de

IVIg forbehandlede) og 57 % i PATH studiet. Den samlede mediane tid til første MRC sumscore-

respons i PRIMA var 6 uger (6 uger hos de IVIg ubehandlede og 3 uger hos de IVIg forbehandlede)

og 9,3 uger i PATH. MRC sumscoren i PRIMA blev forbedret med 6,9 point (7,7 point for IVIg

ubehandlede og 6,1 point for IVIg forbehandlede) og med 3,6 point i PATH.

Gribestyrken i den dominante hånd blev forbedret med 14,1 kPa (17,0 kPa hos IVIg ubehandlede og

10,8 kPa hos IVIg forbehandlede forsøgspersoner) i PRIMA studiet, mens gribestyrken i den

dominante hånd i PATH var blevet forbedret med 12,2 kPa. Lignende resultater blev observeret for

den ikke-dominante hånd i både PRIMA og PATH forsøgene.

Effekt- og sikkerhedsprofilen i PRIMA og PATH studiet hos CIDP patienter var samlet set

sammenlignelig.

Pædiatrisk population

Der konstateredes ingen forskel i de farmakodynamiske egenskaber hos voksne og pædiatriske

patienter i studierne.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter intravenøs administration af humant normalt immunglobulin opnås omgående og fuldstændig

biotilgængelighed i recipientens kredsløb.

Distribution

Det fordeler sig relativt hurtigt mellem plasma og ekstravaskulær væske, og efter ca. 3-5 dage opnås

der ligevægt mellem det intra- og ekstravaskulære rum.

Elimination

IgG og IgG-komplekser nedbrydes i cellerne i det retikulo-endoteliale system. Halveringstiden kan

variere fra patient til patient. De farmakokinetiske parametre for Privigen blev bestemt i et klinisk

studie af PID-patienter (se pkt. 5.1). 25 patienter (mellem 13-69 år) deltog i den farmakokinetiske

vurdering. I dette studie var den gennemsnitlige halveringstid af Privigen hos PID-patienter 36,6 dage.

Yderligere et klinisk studie blev udført hos 13 PID-patienter (mellem 3-65 år). I dette studie var den

gennemsnitlige halveringstid af Privigen 31,1 dage (se tabellen herunder).

Farmakokinetiske parametre for Privigen hos PID-patienter

Parameter

Pivotal studie (N=25)

ZLB03 002CR

Median (område)

Forlængelses studie (N=13)

ZLB05 006CR

Median (område)

(maksimum, g/l)

23,4 (10,4-34,6)

26,3 (20,9-32,9)

(minimum, g/l)

10,2 (5,8-14,7)

12,3 (10,4-18,8) (3-ugers skema)

9,4 (7,3-13,2) (4-ugers skema)

(dage)

36,6 (20,6-96,6)

31,1 (14,6-43,6)

: maksimal serumkoncentration; C

: minimal serumkoncentration; t

: elimineringshalveringstid

Pædiatrisk population

Der konstateredes ingen forskel i de farmakokinetiske parametre hos voksne og pædiatriske patienter i

studierne med PID. Der foreligger ingen data angående farmakokinetiske egenskaber hos pædiatriske

patienter med CIDP.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Immunglobuliner er normale bestanddele i menneskekroppen. L-prolin er en fysiologisk, ikke-

essentiel aminosyre.

Privigens sikkerhed er blevet vurderet i flere prækliniske studier med særlig reference til hjælpestoffet

L-prolin. Nogle publicerede studier vedrørende hyperprolinæmi har vist, at høje langtidsdoser af L-

prolin påvirker hjerneudviklingen hos meget unge rotter. I studier, hvor doseringen var fastlagt til at

afspejle de kliniske indikationer for Privigen, blev der dog ikke observeret indvirkninger på

hjerneudviklingen. Ikke-kliniske data udviser ingen særlig risiko for mennesker på basis af

farmakologiske og toksiske sikkerhedsstudier.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

L-prolin, vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler, fortyndingsvæsker eller opløsningsvæsker

end dem, der er anført i pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

3 år

Stabilitet efter første åbning:

Når hætteglasset er brudt , skal indholdet anvendes omgående. Da injektionsvæskeen ikke indeholder

konserveringsmidler, skal Privigen infunderes omgående.

Stabilitet efter fortynding:

Hvis præparatet fortyndes til lavere koncentrationer (se pkt. 6.6), anbefales anvendelse umiddelbart

efter fortyndingen. Efter fortynding af Privigen med en 5 % glucoseopløsning til en slutkoncentration

på 50 mg/ml (5 %) er der blevet vist stabilitet i 10 dage ved 30 ºC. Forhold omkring mikrobiel

kontaminering blev imidlertid ikke undersøgt.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i yderkarton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter anbrud af lægemidlet og efter fortynding, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

25 ml injektionsvæske i et enkelt hætteglas (type I-glas) med grå gummiprop, en krympehætte

(aluminium), en flip-off plastskive, mærkat med indbygget ophængningsfunktion.

50 eller 100 ml injektionsvæske i et enkelt hætteglas (type I eller II-glas) med grå gummiprop, en

krympehætte (aluminium), en flip-off plastskive, mærkat med indbygget ophængningsfunktion.

200 eller 400 ml injektionsvæske i et enkelt hætteglas (type II-glas) med grå gummiprop, en

krympehætte (aluminium), en flip-off plastskive, mærkat med indbygget ophængningsfunktion.

Pakningsstørrelser

1 hætteglas (2,5 g/25 ml, 5 g/50 ml, 10 g/100 ml, 20 g/200 ml eller 40 g/400 ml),

3 hætteglas (10 g/100 ml eller 20 g/200 ml).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Privigen leveres som en brugsklar injektionsvæske i engangsflasker. Lægemidlet skal have

rumtemperatur (25 °C) før brug. Der skal anvendes en separat infusionsslange til administration af

Privigen. Det er tilladt at skylle infusionsslangerne med fysiologisk saltvand eller en 5 %

glucoseopløsning.

Perforér altid proppen i midten i det markerede område.

Injektionsvæskeen skal være klar eller let opaliserende og farveløs eller lysegul. Injektionsvæskeer,

der er uklare eller indeholder bundfald, må ikke anvendes.

Hvis fortynding ønskes, bør 5 % glucoseopløsning anvendes. For at opnå en

immunglobulinkoncentration på 50 mg/ml (5%) skal Privigen 100 mg/ml (10 %) fortyndes med et

tilsvarende volumen 5 % glucoseopløsning. Aseptisk teknik skal strengt overholdes under

fortyndingen af Privigen.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

D-35041 Marburg

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/08/446/001

EU/1/08/446/002

EU/1/08/446/003

EU/1/08/446/004

EU/1/08/446/005

EU/1/08/446/006

EU/1/08/446/007

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 25, april, 2008

Dato for første fornyelse: 28, november, 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/22384/2019

EMEA/H/C/000831

Privigen (humant normalt immunglobulin)

En oversigt over Privigen, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Privigen, og hvad anvendes det til?

Privigen er et lægemiddel, der anvendes til at understøtte immunsystemet (kroppens naturlige forsvar)

hos to hovedpatientgrupper:

patienter, som risikerer infektion, fordi de ikke har nok antistoffer (også kaldet immunglobuliner,

dvs. proteiner i blodet, der hjælper kroppen med at bekæmpe sygdom). Disse kan være personer,

hvis mangel på antistoffer er medfødt (primært immundefektsyndrom (PID)). De kan også være

personer, som har udviklet en mangel på antistoffer efter fødslen (sekundært

immundefektsyndrom (SID)), som har lave niveauer af visse antistoffer (kaldet IgG), og som lider

af alvorlige infektioner, der er tilbagevendende og ikke kan helbredes ved hjælp af lægemidler til

behandling af infektioner

patienter med visse immunsygdomme. Disse omfatter patienter med primær

immuntrombocytopeni (ITP), som har for få blodplader (bestanddele i blodet, der hjælper det til at

størkne) og derfor høj risiko for blødninger, patienter med Guillain-Barré-syndrom eller kronisk

inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP), inflammatoriske nervelidelser, der

medfører muskelsvækkelse og -følelsesløshed, patienter med Kawasakis sygdom, der navnlig ses

hos børn, og som forårsager betændelse i blodkarrene, og patienter med multifokal motorisk

neuropati (MMN), nerveskade, som medfører svaghed i arme og ben.

Lægemidlet indeholder det aktive stof humant normalt immunglobulin.

Hvordan anvendes Privigen?

Privigen udleveres kun efter recept, og behandling af patienter med en mangel på antistoffer bør

indledes og overvåges af en læge med erfaring i behandling af sådanne tilstande. Lægemidlet fås som

en væske (opløsning) til infusion (drop) i en vene.

Dosis og hyppighed af infusionerne (dvs. hvor ofte de gives) afhænger af den sygdom, der behandles.

Det kan være nødvendigt at tilpasse doseringen afhængigt af behandlingens virkning på den enkelte

patient.

For mere information om brug af Privigen, se indlægssedlen, eller kontakt lægen eller

apotekspersonalet.

Privigen (humant normalt immunglobulin)

EMA/22384/2019

Side 2/3

Hvordan virker Privigen?

Det aktive stof i Privigen, humant normalt immunglobulin, er et højtrenset protein, der er udvundet af

humant blodplasma (en bestanddel af blodet). Det indeholder immunglobulin G (IgG), som er en type

antistof. IgG har været brugt som lægemiddel siden 1980'erne og har en bredspektret virkning mod

organismer, der kan forårsage infektion. Privigen virker ved at bringe et unormalt lavt IgG-indhold i

blodet tilbage til det normale niveau. I større doser kan det medvirke til at regulere et abnormt

immunsystem og modulere immunreaktionen.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Privigen?

Da humant normalt immunglobulin har været anvendt til behandling af de pågældende sygdomme i

lang tid, var det i henhold til de gældende retningslinjer tilstrækkeligt med tre små studier til at fastslå

virkningen og sikkerheden af Privigen hos patienterne. Privigen blev ikke sammenlignet med andre

behandlinger i studierne.

I det første studie blev Privigen anvendt hos 80 patienter med PID, idet lægemidlet blev givet som

infusion hver tredje eller fjerde uge. Virkningen blev hovedsageligt målt på antallet af alvorlige

bakterielle infektioner i løbet et års behandling. Patienterne oplevede i gennemsnit 0,08 alvorlige

infektioner årligt. Da dette er under den på forhånd fastlagte tærskelværdi på én alvorlig infektion

årligt, tyder det på, at lægemidlet er effektivt som erstatningsbehandling.

I det andet studie blev Privigen anvendt hos 57 patienter med ITP. Privigen blev givet på to på

hinanden følgende dage. Virkningen blev hovedsageligt målt på, hvor højt indholdet af blodplader

nåede op i løbet af den uge, hvor Privigen blev givet. I det andet studie havde 46 (81 %) ud af 57

patienter et blodpladeniveau på over 50 millioner per milliliter mindst en gang i løbet af studiet. Det

bekræftede, at Privigen er effektivt som immunmodulerende middel.

I et tredje studie blev anvendelsen af Privigen som immunmodulerende middel undersøgt hos 28

patienter med CIDP, som fik Privigen hver tredje uge i løbet af en periode på 24 uger. Virkningen blev

hovedsageligt målt på antallet af patienter, som opnåede en bedring af deres handicap i arme og ben,

målt ved et fald på en 10-punkts handicapskala. I det tredje studie opnåede 17 (61 %) af de 28

patienter en forbedring som følge af behandlingen på mindst 1 point på handicapskalaen. Den

gennemsnitlige forbedring var på omkring 1,4 point.

Hvilke risici er der forbundet med Privigen?

De hyppigste bivirkninger ved Privigen (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

hovedpine, kvalme, smerter (herunder i ryggen, halsen, lemmerne, leddene og ansigtet), feber,

kulderystelser og influenzalignende symptomer.

Nogle bivirkninger er mere tilbøjelige til at opstå, hvis infusionshastigheden er høj, hos patienter med

et lavt indhold af immunglobulin, eller hos patienter, der ikke har fået humant normalt immunglobulin

før eller ikke har fået det i lang tid. Den fuldstændige liste over alle bivirkninger ved Privigen fremgår

af indlægssedlen.

Privigen må ikke anvendes hos personer, der er allergiske over for normalt humant immunglobulin

eller nogen af de andre indholdsstoffer, eller hos patienter med allergi over for andre typer

immunglobulin, navnlig hvis de har et meget lavt indhold af immunglobulin A (IgA) og danner

antistoffer mod IgA. Privigen må ikke anvendes hos patienter med hyperprolinæmi type I eller II (en

genetisk sygdom, der forårsager et højt indhold af aminosyreprolin i blodet).

Privigen (humant normalt immunglobulin)

EMA/22384/2019

Side 3/3

Hvorfor blev Privigen godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Privigen opvejer risiciene, og

anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Privigen.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Privigen?

Hæmolyse (nedbrydning af røde blodlegemer) er en ikke almindelig bivirkning hos patienter, der får

humant normalt immunglobulin (forekommer ved mindre end 1 dosis ud af 100). Det er tidligere

blevet indberettet, at svær hæmolyse er lidt mere hyppig med Privigen end med enkelte andre

produkter, der indeholder det samme aktive stof. Virksomheden, der markedsfører Privigen, har

foretaget visse ændringer i produktionen af lægemidlet for at reducere denne risiko og gennemfører et

studie for at overvåge virkningen af disse ændringer.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Privigen.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Privigen løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Privigen vurderes omhyggeligt, og der tages nødvendige forholdsregler for at beskytte

patienterne.

Andre oplysninger om Privigen

Privigen fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 25. april 2008.

Yderligere information om Privigen findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Privigen

Denne oversigt blev sidst ajourført i 01-2019.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information