Biopoin

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
27-09-2023

Aktiv bestanddel:

epoetin theta

Tilgængelig fra:

Teva GmbH

ATC-kode:

B03XA01

INN (International Name):

epoetin theta

Terapeutisk gruppe:

Andre præparater antianemic

Terapeutisk område:

Kidney Failure, Chronic; Anemia; Cancer

Terapeutiske indikationer:

Behandling af symptomatisk anæmi forbundet med kronisk nyresvigt hos voksne patienter. Behandling af symptomatisk anæmi hos voksne patienter med cancer i ikke-myeloide maligniteter, der modtager kemoterapi.

Produkt oversigt:

Revision: 15

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2009-10-23

Indlægsseddel

                54
B. INDLÆGSSEDDEL
55
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
BIOPOIN 1.000 IE/0,5 ML INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING, I FYLDT
INJEKTIONSSPRØJTE
BIOPOIN 2.000 IE/0,5 ML INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING, I FYLDT
INJEKTIONSSPRØJTE
BIOPOIN 3.000 IE/0,5 ML INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING, I FYLDT
INJEKTIONSSPRØJTE
BIOPOIN 4.000 IE/0,5 ML INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING, I FYLDT
INJEKTIONSSPRØJTE
BIOPOIN 5.000 IE/0,5 ML INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING, I FYLDT
INJEKTIONSSPRØJTE
BIOPOIN 10.000 IE/1 ML INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING, I FYLDT
INJEKTIONSSPRØJTE
BIOPOIN 20.000 IE/1 ML INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING, I FYLDT
INJEKTIONSSPRØJTE
BIOPOIN 30.000 IE/1 ML INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING, I FYLDT
INJEKTIONSSPRØJTE
epoetin theta
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret Biopoin til dig personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre.
Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge Biopoin
3.
Sådan skal du bruge Biopoin
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
7.
Sådan giver du dig selv indsprøjtninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
VIRKNING
Biopoin indeholder det aktive stof epoetin theta, som er næsten
identisk med det naturlige hormon
erytropoietin, der dannes i kroppen. Epoetin theta er et protein, der
fremstilles ved hjælp af
bioteknologi. Det virker på nøjagtig samme måde som erytropoietin.
Erytropoietin dannes i nyrerne og
stimulerer knoglemarven til at danne røde blodlegemer. De røde
blodlegemer spiller en vigtig rolle,
fordi de bærer i
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
_ _
Biopoin 1.000 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt
injektionssprøjte
Biopoin 2.000 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt
injektionssprøjte
Biopoin 3.000 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt
injektionssprøjte
Biopoin 4.000 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt
injektionssprøjte
Biopoin 5.000 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt
injektionssprøjte
Biopoin 10.000 IE/1 ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt
injektionssprøjte
Biopoin 20.000 IE/1 ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt
injektionssprøjte
Biopoin 30.000 IE/1 ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt
injektionssprøjte
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Biopoin 1.000 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt
injektionssprøjte
1 fyldt injektionssprøjte indeholder 1.000 internationale enheder
(IE) (8,3 µg) epoetin theta i 0,5 ml
injektionsvæske, opløsning, svarende til 2.000 IE (16,7 µg) epoetin
theta pr. ml.
Biopoin 2.000 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt
injektionssprøjte
1 fyldt injektionssprøjte indeholder 2.000 internationale enheder
(IE) (16,7 µg) epoetin theta i 0,5 ml
injektionsvæske, opløsning, svarende til 4.000 IE (33,3 µg) epoetin
theta pr. ml.
Biopoin 3.000 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt
injektionssprøjte
1 fyldt injektionssprøjte indeholder 3.000 internationale enheder
(IE) (25 µg) epoetin theta i 0,5 ml
injektionsvæske, opløsning, svarende til 6.000 IE (50 µg) epoetin
theta pr. ml.
Biopoin 4.000 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt
injektionssprøjte
1 fyldt injektionssprøjte indeholder 4.000 internationale enheder
(IE) (33,3 µg) epoetin theta i 0,5 ml
injektionsvæske, opløsning, svarende til 8.000 IE (66,7 µg) epoetin
theta pr. ml.
Biopoin 5.000 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt
injektionssprøjte
1 fyldt injektionssprøjte indeholder 5.000 internationale enheder
(IE) (41,7 µg) epoetin theta i 0,5 ml
injektionsvæske, opløsning, svarend
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 27-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 27-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 16-12-2009
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 27-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 27-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 27-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 27-09-2023

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik