Actelsar HCT

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
telmisartan, hydrochlorothiazid
Tilgængelig fra:
Actavis Group hf
ATC-kode:
C09DA07
INN (International Name):
telmisartan / hydrochlorothiazide
Terapeutisk gruppe:
Angiotensin II-receptor-antagonister og diuretika
Terapeutiske indikationer:
Behandling af essentiel hypertension. Actelsar HCT faste dosiskombination (40 mg telmisartan / 12. 5 mg hydrochlorthiazid) er indiceret hos voksne, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på telmisartan alene. Actelsar HCT faste dosiskombination (80 mg telmisartan / 12. 5 mg hydrochlorthiazid) er indiceret hos voksne, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på telmisartan alene. Actelsar HCT faste dosiskombination (80 mg telmisartan / 25 mg hydrochlorthiazid) er indiceret hos voksne, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på Actelsar HCT 80 mg / 12. 5 mg (80 mg telmisartan / 12. 5 mg hydrochlorthiazid) eller voksne, som tidligere har været stabiliseret på telmisartan og hydrochlorthiazid givet separat.
Produkt oversigt:
Revision: 9
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002676
Autorisation dato:
2013-03-13
EMEA kode:
EMEA/H/C/002676

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tabletter

telmisartan/hydrochlorothiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret lægemidlet til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Actelsar HCT

Sådan skal du tage Actelsar HCT

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Actelsar HCT er en kombination af to aktive stoffer - telmisartan og hydrochlorthiazid - i én tablet.

Begge lægemiddelstoffer anvendes til at sænke forhøjet blodtryk.

Telmisartan er en såkaldt angiotensin II-receptorantagonist. Angiotensin II er et naturligt stof i

kroppen, som får blodkarrene til at snævre ind. Når blodkarrene snævrer ind, stiger blodtrykket.

Telmisartan blokerer angiotensin IIs virkning, så blodkarrene afslappes, og blodtrykket falder.

Hydrochlorthiazid er en såkaldt thiazid, som virker vanddrivende. Thiazider får urinmængden til

at stige, og det fører til, at blodtrykket falder.

Hvis forhøjet blodtryk ikke behandles, kan der ske skader på blodkarrene i flere organer. Skaderne kan

føre til hjerteanfald, hjerte- eller nyresvigt, slagtilfælde eller blindhed. Man har normalt ingen

symptomer på forhøjet blodtryk, før en skade sker. Derfor er det vigtigt at få målt blodtrykket

regelmæssigt for at finde ud af, om det ligger i normalområdet.

Actelsar HCT bruges til

at sænke forhøjet blodtryk (essentiel hypertension) hos voksne, hvis

blodtryk ikke er sænket tilstrækkeligt med telmisartan.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Actelsar HCT

Tag ikke Actelsar HCT

hvis du er allergisk over for telmisartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Actelsar HCT

(angivet i punkt 6).

hvis du er allergisk over for hydrochlorthiazid eller et andet sulfonamidholdigt lægemiddel.

hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten. (Du skal desuden helst undgå at bruge

Actelsar HCT tidligt i graviditeten – se afsnittet om Graviditet).

hvis du har alvorlige leverproblemer, som f.eks. galdeophobning i galdegangene eller problemer

med udskillelse af galde fra leveren og galdeblæren, eller andre alvorlige leversygdomme.

hvis du har alvorlig nyresygdom.

hvis din læge i en blodprøve finder for lavt indhold af kalium eller for højt indhold af calcium,

og dette ikke bedres ved behandling.

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Hvis et af ovennævnte punkter gælder for dig, skal du tale med din læge eller apoteket om det, inden

du tager Actelsar HCT.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Actelsar HCT, hvis du har eller har haft en medicinsk lidelse eller

sygdom, især hvis det er en af dem, der er nævnt nedenfor:

Lavt blodtryk (hypotension), som kan forekomme, når du er dehydreret (har for lidt

kropsvæske) eller har saltmangel på grund af enten vanddrivende medicin, saltfattig diæt, diarré,

opkastning eller hæmodialyse.

Nyresygdom eller nyretransplantation.

Forsnævring af blodkarrene til den ene eller begge nyrer (nyre-arteriestenose).

Leversygdom.

Hjerteproblemer.

Sukkersyge.

Urinsyregigt (Podagra).

Forhøjet aldosteronniveau (vand og salt ophobning i kroppen og ubalance i blodets indhold af

mineraler).

Bindevævssygdommen systemisk lupus erythematosus (også kaldet lupus eller SLE), en

sygdom, hvor kroppens immunsystem angriber kroppen.

Det aktive indholdsstof hydrochlorothiazid kan forårsage en usædvanlig reaktion, som fører til

synstab og øjensmerter. Disse kan være symptomer på øget tryk i øjnene og kan forekomme

inden for timer til uger fra indtagelsen af Actelsar HCT. Dette kan medføre et permanent

synsnedsættelse, hvis det ikke behandles.

Hvis du har haft hudkræft, eller hvis du udvikler en uventet hudlæsion under behandlingen.

Behandling med hydrochlorthiazid, navnlig ved langtidsbrug af høje doser, kan øge risikoen for

visse typer hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft). Beskyt huden mod sollys og UV-

stråler, mens du tager Actelsar HCT.

Kontakt lægen, før du tager Actelsar HCT, hvis du tager:

et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyrerproblemer i

forbindelse med sukkersyge.

aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit

blod med jævne mellemrum. Se også information under overskriften ”Tag ikke Actelsar HCT”

digoxin.

Fortæl din læge, hvis du tror, du er gravid (eller kan blive gravid). Actelsar HCT kan ikke anbefales til

gravide. Hvis Actelsar HCT tages mere end 3 måneder henne i graviditeten, kan det forårsage

alvorlige fosterskader (se afsnit Graviditet).

Behandling med hydrochlorthiazid kan forårsage ændringer i kroppens saltbalance. Typiske

symptomer på væskemangel eller ubalance mellem kroppens salte er mundtørhed, svaghed, sløvhed,

døsighed, rastløshed, muskelsmerter eller kramper, kvalme, opkastning, trætte muskler og en unormal

hurtig hjerterytme (mere end 100 slag i minuttet). Hvis du oplever ét eller flere af ovenstående

symptomer, bør du tale med din læge.

Fortæl din læge, hvis du ved solbadning hurtigere end ellers oplever symptomer på solskoldning

(såsom rødme, kløe, hævelse, blærer).

Før en operation eller bedøvelse bør du fortælle din læge, at du tager Actelsar HCT.

Actelsar HCT kan have en mindre blodtrykssænkende virkning hos sorte patienter.

Børn og unge

Actelsar HCT bør ikke ordineres til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Actelsar HCT

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis af disse andre lægemidler eller tage andre

forholdsregler. I nogle tilfælde må du stoppe med at tage noget af medicinen. Dette gælder specielt,

hvis du samtidig med Actelsar HCT tager én af de typer medicin, der er angivet herunder:

Medicin, der indeholder lithium til behandling af visse typer af depression.

Medicin, der kan forårsage lavt kaliumindhold i blodet (hypokaliæmi). Det kan være andre

vanddrivende tabletter (diuretika), afføringsmidler (f.eks. amerikansk olie), kortikosteroider

(f.eks.prednison), ACTH (et hormon), amphotericin (mod svampeinfektion), carbenoxolen (til

at behandle mundsår), benzylpenicillin (et antibiotikum) og salicylsyre og hermed beslægtede

stoffer.

Medicin, der kan forhøje indholdet af kalium i blodet, såsom vanddrivende medicin,

kaliumtilskud, saltsubstitutter som indeholder kalium og ACE-hæmmere (blodtrykssænkende

medicin), ciclosporin ((undertrykker kroppens immunforsvar) og andre lægemidler såsom

heparinnatrium (blodfortyndende medicin).

Medicin, der påvirkes af ændringer i kaliumindholdet i blodet, såsom hjertemedicin (f.eks.

digoxin) og medicin til at kontrollere hjerterytmen (f.eks. quinidin, disopyramid, amiodaron,

sotalol), medicin, som bruges til psykiske lidelser (f.eks. thioridazin, chlorpromazin,

levomepromazin) og andre lægemidler, såsom visse antibiotika (f.eks sparfloxacin, pentamidin)

eller visse lægemidler til behandling af allergiske reaktioner (f.eks terfenadin).

Medicin til behandling af diabetes (insulin eller orale lægemidler såsom metformin)

Colestyramin og colestipol, medicin til at sænke blodets fedtindhold.

Medicin til at øge blodtrykket, såsom noradrenalin.

Muskelafslappende medicin, såsom tubocurarin.

Kalktilskud og/eller D-vitamintilskud.

Anti-cholinerge lægemidler (medicin til behandling af en række forskellige lidelser, såsom

mavekramper, urinblære spasmer, astma, transportsyge, muskelkramper, Parkinsons sygdom og

som en hjælp til bedøvelse) såsom atropin og biperiden.

Amantadin (medicin til behandling af Parkinsons sygdom, som også bruges til at behandle eller

forebygge visse sygdomme forårsaget af virus).

Blodtrykssænkende medicin, binyrebarkhormoner (kortikosteroider), smertestillende medicin

såsom non-steroide antiinflamatoriske lægemider (NSAID), medicin til behandling af cancer,

urinsyregigt (podagra) eller leddegigt.

Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under

overskrifterne ”Tag ikke Actelsar HCT” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Digoxin.

Actelsar HCT kan forøge den blodtrykssænkende virkning af andre lægemidler mod for højt blodtryk

eller lægemidler, der kan sænke blodtrykket (f.eks. baclofen, amifostin). Lavt blodtryk kan desuden

forværres af alkohol, barbiturater, narkotika eller antidepressive midler. Du kan måske mærke dette

som svimmelhed, når du rejser dig op. Du bør derfor tale med din læge om eventuelt at få ændret

doseringen af din medicin.

Blodtrykssænkningen med Actelsar HCT kan blive mindre ved samtidig brug af medicin mod gigt og

lette smerter (non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID)), f.eks. acetylsalicylsyre eller

ibuprofen.

Brug af Actelsar HCT sammen med mad og alkohol

Du kan tage Actelsar HCT med eller uden mad.

Undgå at drikke alkohol før du har talt med din læge. Alkohol kan få dit blodtryk til at falde yderligere

og/eller øge risikoen for at du bliver svimmel eller føler dig mat.

Graviditet og amning

Graviditet

Fortæl din læge, hvis du tror, du er gravid (eller kan blive gravid). Normalt vil din læge anbefale dig at

stoppe med at tage Actelsar HCT, før du bliver gravid, eller så snart du ved, du er gravid. Din læge vil

anbefale en anden type medicin i stedet for Actelsar HCT. Det frarådes at anvende Actelsar HCT

under graviditeten, og det må ikke tages senere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan

forårsage alvorlige fosterskader.

Amning

Fortæl din læge, hvis du ammer eller vil starte på at amme. Actelsar HCT anbefales ikke til ammende

mødre. Din læge vil vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Man kan føle sig svimmel eller blive træt, når man tager Actelsar HCT. Kør ikke bil eller motorcykel,

og lad være med at cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du føler dig svimmel eller

træt.

3.

Sådan skal du tage Actelsar HCT

Tag altid denne medicin nøjagtigt efter lægens eller apotekets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Den anbefalede dosis er én tablet daglig. Det er bedst at indtage tabletten på samme tid hver dag.

Tabletten kan tages både sammen med mad og alene. Tabletten synkes sammen med vand eller en

anden væske. Det er vigtigt, at du tager Actelsar HCT hver dag, så længe din læge ikke siger andet.

Hvis din leverfunktion er nedsat, bør dosis ikke være højere end 40 mg/12,5 mg én gang om dagen.

Hvis du har taget for mange Actelsar HCT tabletter

Hvis du har taget for mange tabletter, kan du få symptomer såsom lavt blodtryk og hjertebanken.

Langsom puls, svimmelhed, opkastning, nedsat nyrefunktion, herunder nyresvigt, er også rapporteret.

På grund af hydrochlorthiazid, kan markant lavt blodtryk og lavt indhold af kalium i blodet også

forekomme, hvilket kan resultere i kvalme, søvnighed og muskelkramper. Ved samtidig brug af

lægemidler som digoxin eller andre antiarytmiske behandlinger kan du få uregelmæssig hjerterytme.

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket.

Hvis du har glemt at tage Actelsar HCT

Hvis du glemmer at tage medicinen, skal du tage den straks du kommer i tanke om det, og derefter

fortsætte som du plejer. Hvis du en dag ikke får taget din tablet, skal du blot tage den sædvanlige dosis

næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræver omgående lægehjælp:

Du skal straks kontakte din læge, hvis du får nogle af følgende symptomer:

Sepsis* (ofte kaldet "blodforgiftning"), en alvorlig infektion med betændelsesreaktion i hele kroppen,

hurtig hævelse af hud og slimhinder (angioødem), blærer og afskalning af det øverste lag af huden

(toksisk epidermal nekrolyse). Disse bivirkninger er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000

brugere) eller er af ukendt hyppigheden (toksisk epidermal nekrolyse), men er meget alvorlige.

Indtagelse af medicinen skal stoppe og lægen skal kontaktes straks. Hvis disse bivirkninger ikke bliver

behandlet, kan de være dødelige. En øget forekomst af sepsis er kun set med telmisartan, men kan ikke

udelukkes for Actelsar HCT.

Bivirkninger ved Actelsar HCT:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

Svimmelhed

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere):

Nedsat kaliumindhold i blodet, angst, besvimelse, snurrende, prikkende og stikkende fornemmelse

(paræstesi), følelse af at dreje rundt (svimmelhed), hjertebanken (takykardi), forstyrret hjerterytme,

lavt blodtryk, et pludseligt fald i blodtrykket, når du rejser dig op, stakåndethed (dyspnø), diaré,

mundtørhed, luftafgang fra tarmen, rygsmerter, muskeltrækninger, muskelsmerter, erektil dysfunktion

(manglende evne til at få eller opretholde erektion), brystsmerter, forhøjet urinsyreindhold i blodet.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Lungebetændelse (bronkitis), provokation eller forværring af systemisk lupus erythematosus (en

sygdom, hvor kroppens immunsystem angriber kroppen, hvilket forårsager ledsmerter, hududslæt og

feber); ondt i halsen, bihulebetændelse, tristhed (depression), besvær med at falde i søvn (insomni),

forringet syn, besvær med at trække vejret, mavesmerter, forstoppelse, oppustethed (dyspepsi),

utilpashed (opkastning), mavekatar, unormal leverfunktion (japanske patienter har større

sandsynlighed for at få denne bivirkning), rødme af huden, allergiske reaktioner såsom kløe eller

udslæt, øget svedproduktion, nældefeber (urticaria), ledsmerter (artralgi) og smerter i arme og ben,

muskelkramper, influenzalignende symptomer, smerter. Desuden kan der forekomme nedsat

natriumindhold, forhøjet serumkreatinin, forøgede leverenzymer samt kreatininkinase i blodet.

Nedenstående bivirkninger, der er blevet rapporteret for de to aktive indholdsstoffer, er også mulige

bivirkninger for Actelsar HCT, selvom de ikke er set i kliniske studier med dette lægemiddel.

Telmisartan

Hos patienter, der kun får telmisartan, er der i tillæg til ovenstående set følgende bivirkninger:

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere):

Øvre luftvejsinfektion (f.eks. ondt i halsen, bihulebetændelse, almindelig forkølelse),

urinvejsinfektion, blodmangel (anæmi), høje kaliumniveauer, langsom hjerterytme (bradykardi),

nedsat nyrefunktion inklusive akut nyresvigt, svaghed, hoste.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Lavt blodpladetal (trombocytopeni), øget mængde hvide blodlegemer (eosinofili), alvorlig allergisk

reaktion (f.eks. overfølsomhed, anafylaktisk reaktion, lægemiddelfremkaldt udslæt), lavt blodsukker

(hos diabetes patienter), maveproblemer, eksem, slidgigt, senebetændelse, nedsat hæmoglobin (et

blodprotein), søvnighed.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere):

Tiltagende arvævsdannelse i lungerne (interstitiel lungesygdom)**

*Observationen kan være en tilfældighed eller kan være relateret til en mekanisme, som på nuværende

tidspunkt ikke er kendt.

**Tilfælde af tiltagende arvævsdannelse i lungerne er blevet rapporteret ved indtagelse af telmisartan.

Det er imidlertid ikke kendt, hvorvidt telmisartan var årsagen.

Hydrochlorthiazid

Hos patienter, der kun får hydrochlorthiazid, er der, i tillæg til de bivirkninger, som er nævnt for

Actelsar HCT, set følgende bivirkninger:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

Utilpashed (kvalme), lavt magnesiumindhold i blodet.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Reduktion i blodplader, som øger risikoen for blødning eller blå mærker (små lilla-røde mærker på

huden eller andet væv forårsaget af blødning), højt calciumindhold i blodet, hovedpine.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere):

Forhøjet pH-værdi (forstyrrelse i syre-base-balancen) på grund af lavt kloridindhold i blodet.

Bivirkninger med ukendt hyppighed (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de kendte data)

Betændelse i en spytkirtel, hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft), lavt (eller endda manglende)

indhold af røde og hvide blodlegemer, alvorlig allergisk reaktion (f.eks. overfølsomhed, anafylaktisk

reaktion), appetitløshed, rastløshed, svimmelhed, sløret eller gulligt syn, synsnedsættelse og

øjensmerter (mulige tegn på akut nærsynethed eller akut snævervinklet glaukom), betændelse i

blodkarrene (nekrotiserende vaskulit), betændt bugspytkirtel, maveproblemer, gul i huden eller øjnene

(gulsot), lupus-lignende symptomer (bivirkninger, som ligner en sygdom kaldet systemisk lupus

erythematosus, hvor kroppens immunsystem angriber kroppen), hudsygdomme som f.eks. betændte

blodkar i huden, øget følsomhed for sollys, udslæt, hudrødme, blærer på læber, øjne eller mund,

afskalning af hud, feber (mulige tegn på erythema multiforme), svaghed, nyrebetændelse eller nedsat

nyrefunktion, sukker i urinen (glykosuri), feber, forstyrrelse i elektrolytbalancen, højt indhold af

kolesterol i blodet, nedsat blodvolumen, forhøjet sukkerindhold i blodet, usikkerhed med at kontrollere

sukkerindholdet i blod/urin hos patienter med diabetes mellitus eller forhøjet fedtindhold i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.“Lot”, der er trykt på pakningen, henviser til batch nummeret.

For Al/Al blister og HDPE tabletbeholder

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

For Al/PVC/PVDC blister

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30ºC.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Actelsar HCT indeholder

Aktive stoffer: Telmisartan og hydrochlorthiazid. Én tablet indeholder 40 mg telmisartan og

12,5 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat (E470b), kaliumhydroxid, meglumin, povidon,

natriumstivelseglykollat (type A), mikrokrystallinsk cellulose, mannitol (E421).

Actelsar HCT's udseende og pakningsstørrelse

Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tabletter er hvide eller næsten hvide, 6,55 x 13,6 mm ovale og

bikonvekse tabletter mærket med "TH" på den ene side.

Pakningsstørrelser

AL/al blisterpakker: 14, 28, 30, 56, 84, 90 og 98 tabletter

Al/PVC/PVDC blisterpakker: 28, 56, 84, 90 and 98 tabletter

Tabletbeholdere: 30, 90 og 250 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

Fremstiller

Actavis hf.

Reykjavíkurvegur 78, 220 Hafnarfjörður, Island

Actavis Ltd.

BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Actavis Group PTC ehf.

IJsland / Islande / Island

Lietuva

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 0203

България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

Actavis Group PTC ehf.

Islande / Island

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Actavis Ltd.

Tel: +35621693533

Deutschland

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

Tel.: +49-89-558-9090

Nederland

Aurobindo Pharma B.V.

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

UAB "Sicor Biotech" Eesti Filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Specifar ABEE

Τηλ: +30 210 5401500

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43(0)1 97007 0

España

Aurovitas Spain, S.A.U.

Tfno.: +34 91 630 86 45

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 345 93 00

France

Actavis Group PTC ehf.

Islande

Portugal

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Actavis Ireland Limited

Tel: +353 (0)21 4619040

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Actavis Group PTC ehf.

Sími: +354 550 3300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Tel: +39 0296392601

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 (0) 20 180 5900

Κύπρος

Specifar ABEE

Τηλ: +30 210 5401500

Ελλάδα

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Actavis UK Limited

Tel: +44 1271 385257

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu

og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tabletter

telmisartan/hydrochlorothiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret lægemidlet til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Actelsar HCT

Sådan skal du tage Actelsar HCT

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Actelsar HCT er en kombination af to aktive stoffer - telmisartan og hydrochlorthiazid - i én tablet.

Begge lægemiddelstoffer anvendes til at sænke forhøjet blodtryk.

Telmisartan er en såkaldt angiotensin II-receptorantagonist. Angiotensin II er et naturligt stof i

kroppen, som får blodkarrene til at snævre ind. Når blodkarrene snævrer ind, stiger blodtrykket.

Telmisartan blokerer angiotensin IIs virkning, så blodkarrene afslappes, og blodtrykket falder.

Hydrochlorthiazid er en såkaldt thiazid, som virker vanddrivende. Thiazider får urinmængden til

at stige, og det fører til, at blodtrykket falder.

Hvis forhøjet blodtryk ikke behandles, kan der ske skader på blodkarrene i flere organer. Skaderne kan

føre til hjerteanfald, hjerte- eller nyresvigt, slagtilfælde eller blindhed. Man har normalt ingen

symptomer på forhøjet blodtryk, før en skade sker. Derfor er det vigtigt at få målt blodtrykket

regelmæssigt for at finde ud af, om det ligger i normalområdet.

Actelsar HCT bruges til

at sænke forhøjet blodtryk (essentiel hypertension) hos voksne, hvis

blodtryk ikke er sænket tilstrækkeligt med telmisartan.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Actelsar HCT

Tag ikke Actelsar HCT

hvis du er allergisk over for telmisartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Actelsar HCT

(angivet i punkt 6).

hvis du er allergisk over for hydrochlorthiazid eller et andet sulfonamidholdigt lægemiddel.

hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten. (Du skal desuden helst undgå at bruge

Actelsar HCT tidligt i graviditeten – se afsnittet om Graviditet).

hvis du har alvorlige leverproblemer, som f.eks. galdeophobning i galdegangene eller problemer

med udskillelse af galde fra leveren og galdeblæren, eller andre alvorlige leversygdomme.

hvis du har alvorlig nyresygdom.

hvis din læge i en blodprøve finder for lavt indhold af kalium eller for højt indhold af calcium,

og dette ikke bedres ved behandling.

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Hvis et af ovennævnte punkter gælder for dig, skal du tale med din læge eller apoteket om det, inden

du tager Actelsar HCT.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Actelsar HCT, hvis du har eller har haft en medicinsk lidelse eller

sygdom, især hvis det er en af dem, der er nævnt nedenfor:

Lavt blodtryk (hypotension), som kan forekomme, når du er dehydreret (har for lidt

kropsvæske) eller har saltmangel på grund af enten vanddrivende medicin, saltfattig diæt, diarré,

opkastning eller hæmodialyse.

Nyresygdom eller nyretransplantation.

Forsnævring af blodkarrene til den ene eller begge nyrer (nyre-arteriestenose).

Leversygdom.

Hjerteproblemer.

Sukkersyge.

Urinsyregigt (Podagra).

Forhøjet aldosteronniveau (vand og salt ophobning i kroppen og ubalance i blodets indhold af

mineraler).

Bindevævssygdommen systemisk lupus erythematosus (også kaldet lupus eller SLE), en

sygdom, hvor kroppens immunsystem angriber kroppen.

Det aktive indholdsstof hydrochlorothiazid kan forårsage en usædvanlig reaktion, som fører til

synstab og øjensmerter. Disse kan være symptomer på øget tryk i øjnene og kan forekomme

inden for timer til uger fra indtagelsen af Actelsar HCT. Dette kan medføre et permanent

synsnedsættelse, hvis det ikke behandles.

Hvis du har haft hudkræft, eller hvis du udvikler en uventet hudlæsion under behandlingen.

Behandling med hydrochlorthiazid, navnlig ved langtidsbrug af høje doser, kan øge risikoen for

visse typer hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft). Beskyt huden mod sollys og UV-

stråler, mens du tager Actelsar HCT.

Kontakt lægen, før du tager Actelsar HCT, hvis du tager:

et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyrerproblemer i

forbindelse med sukkersyge.

aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit

blod med jævne mellemrum. Se også information under overskriften ”Tag ikke Actelsar HCT”.

digoxin.

Fortæl din læge, hvis du tror, du er gravid (eller kan blive gravid). Actelsar HCT kan ikke anbefales til

gravide. Hvis Actelsar HCT tages mere end 3 måneder henne i graviditeten, kan det forårsage

alvorlige fosterskader (se afsnit Graviditet).

Behandling med hydrochlorthiazid kan forårsage ændringer i kroppens saltbalance. Typiske

symptomer på væskemangel eller ubalance mellem kroppens salte er mundtørhed, svaghed, sløvhed,

døsighed, rastløshed, muskelsmerter eller kramper, kvalme, opkastning, trætte muskler og en unormal

hurtig hjerterytme (mere end 100 slag i minuttet). Hvis du oplever ét eller flere af ovenstående

symptomer, bør du tale med din læge.

Fortæl din læge, hvis du ved solbadning hurtigere end ellers oplever symptomer på solskoldning

(såsom rødme, kløe, hævelse, blærer).

Før en operation eller bedøvelse bør du fortælle din læge, at du tager Actelsar HCT.

Actelsar HCT kan have en mindre blodtrykssænkende virkning hos sorte patienter.

Børn og unge

Actelsar HCT bør ikke ordineres til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Actelsar HCT

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis af disse andre lægemidler eller tage andre

forholdsregler. I nogle tilfælde må du stoppe med at tage noget af medicinen. Dette gælder specielt,

hvis du samtidig med Actelsar HCT tager én af de typer medicin, der er angivet herunder:

Medicin, der indeholder lithium til behandling af visse typer af depression.

Medicin, der kan forårsage lavt kaliumindhold i blodet (hypokaliæmi). Det kan være andre

vanddrivende tabletter (diuretika), afføringsmidler (f.eks. amerikansk olie), kortikosteroider

(f.eks.prednison), ACTH (et hormon), amphotericin (mod svampeinfektion), carbenoxolen (til

at behandle mundsår), benzylpenicillin (et antibiotikum) og salicylsyre og hermed beslægtede

stoffer.

Medicin, der kan forhøje indholdet af kalium i blodet, såsom vanddrivende medicin,

kaliumtilskud, saltsubstitutter som indeholder kalium og ACE-hæmmere (blodtrykssænkende

medicin), ciclosporin ((undertrykker kroppens immunforsvar) og andre lægemidler såsom

heparinnatrium (blodfortyndende medicin)..

Medicin, der påvirkes af ændringer i kaliumindholdet i blodet, såsom hjertemedicin (f.eks.

digoxin) og medicin til at kontrollere hjerterytmen (f.eks. quinidin, disopyramid, amiodaron,

sotalol), medicin, som bruges til psykiske lidelser (f.eks. thioridazin, chlorpromazin,

levomepromazin) og andre lægemidler, såsom visse antibiotika (f.eks sparfloxacin, pentamidin)

eller visse lægemidler til behandling af allergiske reaktioner (f.eks terfenadin).

Medicin til behandling af diabetes (insulin eller orale lægemidler såsom metformin)

Colestyramin og colestipol, medicin til at sænke blodets fedtindhold.

Medicin til at øge blodtrykket, såsom noradrenalin.

Muskelafslappende medicin, såsom tubocurarin.

Kalktilskud og/eller D-vitamintilskud.

Anti-cholinerge lægemidler (medicin til behandling af en række forskellige lidelser, såsom

mavekramper, urinblære spasmer, astma, transportsyge, muskelkramper, Parkinsons sygdom og

som en hjælp til bedøvelse) såsom atropin og biperiden.

Amantadin (medicin til behandling af Parkinsons sygdom, som også bruges til at behandle eller

forebygge visse sygdomme forårsaget af virus).

Blodtrykssænkende medicin, binyrebarkhormoner (kortikosteroider), smertestillende medicin

såsom non-steroide antiinflamatoriske lægemider (NSAID), medicin til behandling af cancer,

urinsyregigt (podagra) eller leddegigt.

Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under

overskrifterne ”Tag ikke Actelsar HCT” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Digoxin.

Actelsar HCT kan forøge den blodtrykssænkende virkning af andre lægemidler mod for højt blodtryk

eller lægemidler, der kan sænke blodtrykket (f.eks. baclofen, amifostin). Lavt blodtryk kan desuden

forværres af alkohol, barbiturater, narkotika eller antidepressive midler. Du kan måske mærke dette

som svimmelhed, når du rejser dig op. Du bør derfor tale med din læge om eventuelt at få ændret

doseringen af din medicin.

Blodtrykssænkningen med Actelsar HCT kan blive mindre ved samtidig brug af medicin mod gigt og

lette smerter (non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID)), f.eks. acetylsalicylsyre eller

ibuprofen.

Brug af Actelsar HCT sammen med mad og alkohol

Du kan tage Actelsar HCT med eller uden mad.

Undgå at drikke alkohol før du har talt med din læge. Alkohol kan få dit blodtryk til at falde yderligere

og/eller øge risikoen for at du bliver svimmel eller føler dig mat.

Graviditet og amning

Graviditet

Fortæl din læge, hvis du tror, du er gravid (eller kan blive gravid). Normalt vil din læge anbefale dig at

stoppe med at tage Actelsar HCT, før du bliver gravid, eller så snart du ved, du er gravid. Din læge vil

anbefale en anden type medicin i stedet for Actelsar HCT. Det frarådes at anvende Actelsar HCT

under graviditeten, og det må ikke tages senere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan

forårsage alvorlige fosterskader.

Amning

Fortæl din læge, hvis du ammer eller vil starte på at amme. Actelsar HCT anbefales ikke til ammende

mødre. Din læge vil vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme.---

Trafik- og arbejdssikkerhed

Man kan føle sig svimmel eller blive træt, når man tager Actelsar HCT. Kør ikke bil eller motorcykel,

og lad være med at cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du føler dig svimmel eller

træt.

3.

Sådan skal du tage Actelsar HCT

Tag altid denne medicin nøjagtigt efter lægens eller apotekets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Den anbefalede dosis er én tablet daglig. Det er bedst at indtage tabletten på samme tid hver dag.

Tabletten kan tages både sammen med mad og alene. Tabletten synkes sammen med vand eller en

anden væske. Det er vigtigt, at du tager Actelsar HCT hver dag, så længe din læge ikke siger andet.

Hvis din leverfunktion er nedsat, bør dosis ikke være højere end 40 mg/12,5 mg én gang om dagen.

Hvis du har taget for mange Actelsar HCT tabletter

Hvis du har taget for mange tabletter, kan du få symptomer såsom lavt blodtryk og hjertebanken.

Langsom puls, svimmelhed, opkastning, nedsat nyrefunktion, herunder nyresvigt, er også rapporteret.

På grund af hydrochlorthiazid, kan markant lavt blodtryk og lavt indhold af kalium i blodet også

forekomme, hvilket kan resultere i kvalme, søvnighed og muskelkramper. Ved samtidig brug af

lægemidler som digoxin eller andre antiarytmiske behandlinger kan du få uregelmæssig hjerterytme.

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket.

Hvis du har glemt at tage Actelsar HCT

Hvis du glemmer at tage medicinen, skal du tage den straks du kommer i tanke om det, og derefter

fortsætte som du plejer. Hvis du en dag ikke får taget din tablet, skal du blot tage den sædvanlige dosis

næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræver omgående lægehjælp:

Du skal straks kontakte din læge, hvis du får nogle af følgende symptomer:

Sepsis* (ofte kaldet "blodforgiftning"), en alvorlig infektion med betændelsesreaktion i hele kroppen,

hurtig hævelse af hud og slimhinder (angioødem), blærer og afskalning af det øverste lag af huden

(toksisk epidermal nekrolyse). Disse bivirkninger er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af

1.000 brugere) eller er af ukendt hyppigheden (toksisk epidermal nekrolyse), men er meget alvorlige.

Indtagelse af medicinen skal stoppe og lægen skal kontaktes straks. Hvis disse bivirkninger ikke bliver

behandlet, kan de være dødelige. En øget forekomst af sepsis er kun set med telmisartan, men kan ikke

udelukkes for Actelsar HCT.

Bivirkninger ved Actelsar HCT:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

Svimmelhed

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere):

Nedsat kaliumindhold i blodet, angst, besvimelse, snurrende, prikkende og stikkende fornemmelse

(paræstesi), følelse af at dreje rundt (svimmelhed), hjertebanken (takykardi), forstyrret hjerterytme,

lavt blodtryk, et pludseligt fald i blodtrykket, når du rejser dig op, stakåndethed (dyspnø), diaré,

mundtørhed, luftafgang fra tarmen, rygsmerter, muskeltrækninger, muskelsmerter, erektil dysfunktion

(manglende evne til at få eller opretholde erektion), brystsmerter, forhøjet urinsyreindhold i blodet.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Lungebetændelse (bronkitis), provokation eller forværring af systemisk lupus erythematosus (en

sygdom, hvor kroppens immunsystem angriber kroppen, hvilket forårsager ledsmerter, hududslæt og

feber); ondt i halsen, bihulebetændelse, tristhed (depression), besvær med at falde i søvn (insomni),

forringet syn, besvær med at trække vejret, mavesmerter, forstoppelse, oppustethed (dyspepsi),

utilpashed (opkastning), mavekatar, unormal leverfunktion (japanske patienter har større

sandsynlighed for at få denne bivirkning), rødme af huden, allergiske reaktioner såsom kløe eller

udslæt, øget svedproduktion, nældefeber (urticaria), ledsmerter (artralgi) og smerter i arme og ben,

muskelkramper, influenzalignende symptomer, smerter. Desuden kan der forekomme nedsat

natriumindhold, forhøjet serumkreatinin, forøgede leverenzymer samt kreatininkinase i blodet.

Nedenstående bivirkninger, der er blevet rapporteret for de to aktive indholdsstoffer, er også mulige

bivirkninger for Actelsar HCT, selvom de ikke er set i kliniske studier med dette lægemiddel.

Telmisartan

Hos patienter, der kun får telmisartan, er der i tillæg til ovenstående set følgende bivirkninger:

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere):

Øvre luftvejsinfektion (f.eks. ondt i halsen, bihulebetændelse, almindelig forkølelse),

urinvejsinfektion, blodmangel (anæmi), høje kaliumniveauer, langsom hjerterytme (bradykardi),

nedsat nyrefunktion inklusive akut nyresvigt, svaghed, hoste.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Lavt blodpladetal (trombocytopeni), øget mængde hvide blodlegemer (eosinofili), alvorlig allergisk

reaktion (f.eks. overfølsomhed, anafylaktisk reaktion, lægemiddelfremkaldt udslæt), lavt blodsukker

(hos diabetes patienter), maveproblemer, eksem, slidgigt, senebetændelse, nedsat hæmoglobin (et

blodprotein), søvnighed.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere):

Tiltagende arvævsdannelse i lungerne (interstitiel lungesygdom)**

*Observationen kan være en tilfældighed eller kan være relateret til en mekanisme, som på nuværende

tidspunkt ikke er kendt.

**Tilfælde af tiltagende arvævsdannelse i lungerne er blevet rapporteret ved indtagelse af telmisartan.

Det er imidlertid ikke kendt, hvorvidt telmisartan var årsagen.

Hydrochlorthiazid

Hos patienter, der kun får hydrochlorthiazid, er der, i tillæg til de bivirkninger, som er nævnt for

Actelsar HCT, set følgende bivirkninger:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

Utilpashed (kvalme), lavt magnesiumindhold i blodet.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Reduktion i blodplader, som øger risikoen for blødning eller blå mærker (små lilla-røde mærker på

huden eller andet væv forårsaget af blødning), højt calciumindhold i blodet, hovedpine.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere):

Forhøjet pH-værdi (forstyrrelse i syre-base-balancen) på grund af lavt kloridindhold i blodet.

Bivirkninger med ukendt hyppighed (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de kendte data)

Betændelse i en spytkirtel, hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft), lavt (eller endda manglende)

indhold af røde og hvide blodlegemer, alvorlig allergisk reaktion (f.eks. overfølsomhed, anafylaktisk

reaktion), appetitløshed, rastløshed, svimmelhed, sløret eller gulligt syn, synsnedsættelse og

øjensmerter (mulige tegn på akut nærsynethed eller akut snævervinklet glaukom), betændelse i

blodkarrene (nekrotiserende vaskulit), betændt bugspytkirtel, maveproblemer, gul i huden eller øjnene

(gulsot), lupus-lignende symptomer (bivirkninger, som ligner en sygdom kaldet systemisk lupus

erythematosus, hvor kroppens immunsystem angriber kroppen), hudsygdomme som f.eks. betændte

blodkar i huden, øget følsomhed for sollys, udslæt, hudrødme, blærer på læber, øjne eller mund,

afskalning af hud, feber (mulige tegn på erythema multiforme), svaghed, nyrebetændelse eller nedsat

nyrefunktion, sukker i urinen (glykosuri), feber, forstyrrelse i elektrolytbalancen, højt indhold af

kolesterol i blodet, nedsat blodvolumen, forhøjet sukkerindhold i blodet, usikkerhed med at kontrollere

sukkerindholdet i blod/urin hos patienter med diabetes mellitus eller forhøjet fedtindhold i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned. “Lot”, der er trykt på pakningen, henviser til batch nummeret.

For Al/Al blister og HDPE tabletbeholder

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

For Al/PVC/PVDC blister

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30ºC.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Actelsar HCT indeholder

Aktive stoffer: Telmisartan og hydrochlorthiazid. En tablet indeholder 80 mg telmisartan og

12,5 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat (E470b), kaliumhydroxid, meglumin, povidon,

natriumstivelseglykollat (type A), mikrokrystallinsk cellulose, mannitol (E421).

Actelsar HCT's udseende og pakningsstørrelse

Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tabletter er hvide eller næsten hvide, 9,0 x 17,0 mm kapselformede

tabletter mærket med “TH 12.5” på begge sider.

Pakningsstørrelser

Al/al blisterpakker: 14, 28, 30, 56, 84, 90 og 98 tabletter

Al/PVC/PVDC blisterpakker: 14, 28, 56, 84, 90 and 98 tabletter

Tabletbeholdere: 30, 90 og 250 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

Fremstiller

Actavis hf.

Reykjavíkurvegur 78, 220 Hafnarfjörður, Island

Actavis Ltd.

BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Actavis Group PTC ehf.

IJsland / Islande / Island

Lietuva

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 0203

България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

Actavis Group PTC ehf.

Islande / Island

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Actavis Ltd.

Tel: +35621693533

Deutschland

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

Tel.: +49-89-558-9090

Nederland

Aurobindo Pharma B.V.

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

UAB "Sicor Biotech" Eesti Filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Specifar ABEE

Τηλ: +30 210 5401500

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43(0)1 97007 0

España

Aurovitas Spain, S.A.U.

Tfno.: +34 91 630 86 45

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 345 93 00

France

Actavis Group PTC ehf.

Islande

Portugal

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Actavis Ireland Limited

Tel: +353 (0)21 4619040

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Actavis Group PTC ehf.

Sími: +354 550 3300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Tel: +39 0296392601

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 (0) 20 180 5900

Κύπρος

Specifar ABEE

Τηλ: +30 210 5401500

Ελλάδα

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Actavis UK Limited

Tel: +44 1271 385257

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Actelsar HCT 80 mg/25 mg tabletter

telmisartan/hydrochlorothiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret lægemidlet til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Actelsar HCT

Sådan skal du tage Actelsar HCT

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Actelsar HCT er en kombination af to aktive stoffer - telmisartan og hydrochlorthiazid - i én tablet.

Begge lægemiddelstoffer anvendes til at sænke forhøjet blodtryk.

Telmisartan er en såkaldt angiotensin II-receptorantagonist. Angiotensin II er et naturligt stof i

kroppen, som får blodkarrene til at snævre ind. Når blodkarrene snævrer ind, stiger blodtrykket.

Telmisartan blokerer angiotensin IIs virkning, så blodkarrene afslappes, og blodtrykket falder.

Hydrochlorthiazid er en såkaldt thiazid, som virker vanddrivende. Thiazider får urinmængden til

at stige, og det fører til, at blodtrykket falder.

Hvis forhøjet blodtryk ikke behandles, kan der ske skader på blodkarrene i flere organer. Skaderne kan

føre til hjerteanfald, hjerte- eller nyresvigt, slagtilfælde eller blindhed. Man har normalt ingen

symptomer på forhøjet blodtryk, før en skade sker. Derfor er det vigtigt at få målt blodtrykket

regelmæssigt for at finde ud af, om det ligger i normalområdet.

Actelsar HCT bruges til

at sænke forhøjet blodtryk (essentiel hypertension) hos voksne, hvis

blodtryk ikke er sænket tilstrækkeligt med telmisartan.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Actelsar HCT

Tag ikke Actelsar HCT

hvis du er allergisk over for telmisartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Actelsar HCT

(angivet i punkt 6).

hvis du er allergisk over for hydrochlorthiazid eller et andet sulfonamidholdigt lægemiddel.

hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten. (Du skal desuden helst undgå at bruge

Actelsar HCT tidligt i graviditeten – se afsnittet om Graviditet).

hvis du har alvorlige leverproblemer, som f.eks. galdeophobning i galdegangene eller problemer

med udskillelse af galde fra leveren og galdeblæren, eller andre alvorlige leversygdomme.

hvis du har alvorlig nyresygdom.

hvis din læge i en blodprøve finder for lavt indhold af kalium eller for højt indhold af calcium,

og dette ikke bedres ved behandling.

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Hvis et af ovennævnte punkter gælder for dig, skal du tale med din læge eller apoteket om det, inden

du tager Actelsar HCT.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Actelsar HCT, hvis du har eller har haft en medicinsk lidelse eller

sygdom, især hvis det er en af dem, der er nævnt nedenfor:

Lavt blodtryk (hypotension), som kan forekomme, når du er dehydreret (har for lidt

kropsvæske) eller har saltmangel på grund af enten vanddrivende medicin, saltfattig diæt, diarré,

opkastning eller hæmodialyse.

Nyresygdom eller nyretransplantation.

Forsnævring af blodkarrene til den ene eller begge nyrer (nyre-arteriestenose).

Leversygdom.

Hjerteproblemer.

Sukkersyge.

Urinsyregigt (Podagra).

Forhøjet aldosteronniveau (vand og salt ophobning i kroppen og ubalance i blodets indhold af

mineraler).

Bindevævssygdommen systemisk lupus erythematosus (også kaldet lupus eller SLE), en

sygdom, hvor kroppens immunsystem angriber kroppen.

Det aktive indholdsstof hydrochlorothiazid kan forårsage en usædvanlig reaktion, som fører til

synstab og øjensmerter. Disse kan være symptomer på øget tryk i øjnene og kan forekomme

inden for timer til uger fra indtagelsen af Actelsar HCT. Dette kan medføre et permanent

synsnedsættelse, hvis det ikke behandles.

Hvis du har haft hudkræft, eller hvis du udvikler en uventet hudlæsion under behandlingen.

Behandling med hydrochlorthiazid, navnlig ved langtidsbrug af høje doser, kan øge risikoen for

visse typer hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft). Beskyt huden mod sollys og UV-

stråler, mens du tager Actelsar HCT.

Kontakt lægen, før du tager Actelsar HCT, hvis du tager:

et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyrerproblemer i

forbindelse med sukkersyge.

aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit

blod med jævne mellemrum. Se også information under overskriften ”Tag ikke Actelsar HCT”

digoxin.

Fortæl din læge, hvis du tror, du er gravid (eller kan blive gravid). Actelsar HCT kan ikke anbefales til

gravide. Hvis Actelsar HCT tages mere end 3 måneder henne i graviditeten, kan det forårsage

alvorlige fosterskader (se afsnit Graviditet).

Behandling med hydrochlorthiazid kan forårsage ændringer i kroppens saltbalance. Typiske

symptomer på væskemangel eller ubalance mellem kroppens salte er mundtørhed, svaghed, sløvhed,

døsighed, rastløshed, muskelsmerter eller kramper, kvalme, opkastning, trætte muskler og en unormal

hurtig hjerterytme (mere end 100 slag i minuttet). Hvis du oplever ét eller flere af ovenstående

symptomer, bør du tale med din læge.

Fortæl din læge, hvis du ved solbadning hurtigere end ellers oplever symptomer på solskoldning

(såsom rødme, kløe, hævelse, blærer).

Før en operation eller bedøvelse bør du fortælle din læge, at du tager Actelsar HCT.

Actelsar HCT kan have en mindre blodtrykssænkende virkning hos sorte patienter.

Børn og unge

Actelsar HCT bør ikke ordineres til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Actelsar HCT

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosois af disse andre lægemidler eller tage andre

forholdsregler. I nogle tilfælde må du stoppe med at tage noget af medicinen. Dette gælder specielt,

hvis du samtidig med Actelsar HCT tager én af de typer medicin, der er angivet herunder:

Medicin, der indeholder lithium til behandling af visse typer af depression.

Medicin, der kan forårsage lavt kaliumindhold i blodet (hypokaliæmi). Det kan være andre

vanddrivende tabletter (diuretika), afføringsmidler (f.eks. amerikansk olie), kortikosteroider

(f.eks.prednison), ACTH (et hormon), amphotericin (mod svampeinfektion), carbenoxolen (til

at behandle mundsår), benzylpenicillin (et antibiotikum) og salicylsyre og hermed beslægtede

stoffer.

Medicin, der kan forhøje indholdet af kalium i blodet, såsom vanddrivende medicin,

kaliumtilskud, saltsubstitutter som indeholder kalium og ACE-hæmmere (blodtrykssænkende

medicin), ciclosporin ((undertrykker kroppens immunforsvar) og andre lægemidler såsom

heparinnatrium (blodfortyndende medicin).

Medicin, der påvirkes af ændringer i kaliumindholdet i blodet, såsom hjertemedicin (f.eks.

digoxin) og medicin til at kontrollere hjerterytmen (f.eks. quinidin, disopyramid, amiodaron,

sotalol), medicin, som bruges til psykiske lidelser (f.eks. thioridazin, chlorpromazin,

levomepromazin) og andre lægemidler, såsom visse antibiotika (f.eks sparfloxacin, pentamidin)

eller visse lægemidler til behandling af allergiske reaktioner (f.eks terfenadin).

Medicin til behandling af diabetes (insulin eller orale lægemidler såsom metformin)

Colestyramin og colestipol, medicin til at sænke blodets fedtindhold.

Medicin til at øge blodtrykket, såsom noradrenalin.

Muskelafslappende medicin, såsom tubocurarin.

Kalktilskud og/eller D-vitamintilskud.

Anti-cholinerge lægemidler (medicin til behandling af en række forskellige lidelser, såsom

mavekramper, urinblære spasmer, astma, transportsyge, muskelkramper, Parkinsons sygdom og

som en hjælp til bedøvelse) såsom atropin og biperiden.

Amantadin (medicin til behandling af Parkinsons sygdom, som også bruges til at behandle eller

forebygge visse sygdomme forårsaget af virus).

Blodtrykssænkende medicin, binyrebarkhormoner (kortikosteroider), smertestillende medicin

såsom non-steroide antiinflamatoriske lægemider (NSAID), medicin til behandling af cancer,

urinsyregigt (podagra) eller leddegigt.

Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under

overskrifterne ”Tag ikke Actelsar HCT” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Digoxin.

Actelsar HCT kan forøge den blodtrykssænkende virkning af andre lægemidler mod for højt blodtryk

eller lægemidler, der kan sænke blodtrykket (f.eks. baclofen, amifostin). Lavt blodtryk kan desuden

forværres af alkohol, barbiturater, narkotika eller antidepressive midler. Du kan måske mærke dette

som svimmelhed, når du rejser dig op. Du bør derfor tale med din læge om eventuelt at få ændret

doseringen af din medicin.

Blodtrykssænkningen med Actelsar HCT kan blive mindre ved samtidig brug af medicin mod gigt og

lette smerter (non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID)), f.eks. acetylsalicylsyre eller

ibuprofen.

Brug af Actelsar HCT sammen med mad og alkohol

Du kan tage Actelsar HCT med eller uden mad.

Undgå at drikke alkohol før du har talt med din læge. Alkohol kan få dit blodtryk til falde yderligere

og/eller øge risikoen for at du bliver svimmel eller føler dig mat.

Graviditet og amning

Graviditet

Fortæl din læge, hvis du tror, du er gravid (eller kan blive gravid). Normalt vil din læge anbefale dig at

stoppe med at tage Actelsar HCT, før du bliver gravid, eller så snart du ved, du er gravid. Din læge vil

anbefale en anden type medicin i stedet for Actelsar HCT. Det frarådes at anvende Actelsar HCT

under graviditeten, og det må ikke tages senere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan

forårsage alvorlige fosterskader.

Amning

Fortæl din læge, hvis du ammer eller vil starte på at amme. Actelsar HCT anbefales ikke til ammende

mødre. Din læge vil vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme.---

Trafik- og arbejdssikkerhed

Man kan føle sig svimmel eller blive træt, når man tager Actelsar HCT. Kør ikke bil eller motorcykel,

og lad være med at cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du føler dig svimmel eller

træt.

3.

Sådan skal du tage Actelsar HCT

Tag altid denne medicin nøjagtigt efter lægens eller apotekets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er én tablet daglig. Det er bedst at indtage tabletten på samme tid hver dag.

Tabletten kan tages både sammen med mad og alene. Tabletten synkes sammen med vand eller en

anden væske. Det er vigtigt, at du tager Actelsar HCT hver dag, så længe din læge ikke siger andet.

Hvis din leverfunktion er nedsat, bør dosis ikke være højere end 40 mg/12,5 mg én gang om dagen.

Hvis du har taget for mange Actelsar HCT tabletter

Hvis du har taget for mange tabletter, kan du få symptomer såsom lavt blodtryk og hjertebanken.

Langsom puls, svimmelhed, opkastning, nedsat nyrefunktion, herunder nyresvigt, er også rapporteret.

På grund af hydrochlorthiazid, kan markant lavt blodtryk og lavt indhold af kalium i blodet også

forekomme, hvilket kan resultere i kvalme, søvnighed og muskelkramper. Ved samtidig brug af

lægemidler som digoxin eller andre antiarytmiske behandlinger kan du få uregelmæssig hjerterytme.

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket.

Hvis du har glemt at tage Actelsar HCT

Hvis du glemmer at tage medicinen, skal du tage den straks du kommer i tanke om det, og derefter

fortsætte som du plejer. Hvis du en dag ikke får taget din tablet, skal du blot tage den sædvanlige dosis

næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræver omgående lægehjælp:

Du skal straks kontakte din læge, hvis du får nogle af følgende symptomer:

Sepsis* (ofte kaldet "blodforgiftning"), en alvorlig infektion med betændelsesreaktion i hele kroppen,

hurtig hævelse af hud og slimhinder (angioødem), blærer og afskalning af det øverste lag af huden

(toksisk epidermal nekrolyse). Disse bivirkninger er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af

1.000 brugere) eller er af ukendt hyppigheden (toksisk epidermal nekrolyse), men er meget alvorlige.

Indtagelse af medicinen skal stoppe og lægen skal kontaktes straks. Hvis disse bivirkninger ikke bliver

behandlet, kan de være dødelige. En øget forekomst af sepsis er kun set med telmisartan, men kan ikke

udelukkes for Actelsar HCT.

Bivirkninger ved Actelsar HCT:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

Svimmelhed

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere):

Nedsat kaliumindhold i blodet, angst, besvimelse, snurrende, prikkende og stikkende fornemmelse

(paræstesi), følelse af at dreje rundt (svimmelhed), hjertebanken (takykardi), forstyrret hjerterytme,

lavt blodtryk, et pludseligt fald i blodtrykket, når du rejser dig op, stakåndethed (dyspnø), diaré,

mundtørhed, luftafgang fra tarmen, rygsmerter, muskeltrækninger, muskelsmerter, erektil dysfunktion

(manglende evne til at få eller opretholde erektion), brystsmerter, forhøjet urinsyreindhold i blodet.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Lungebetændelse (bronkitis), provokation eller forværring af systemisk lupus erythematosus (en

sygdom, hvor kroppens immunsystem angriber kroppen, hvilket forårsager ledsmerter, hududslæt og

feber); ondt i halsen, bihulebetændelse, tristhed (depression), besvær med at falde i søvn (insomni),

forringet syn, besvær med at trække vejret, mavesmerter, forstoppelse, oppustethed (dyspepsi),

utilpashed (opkastning), mavekatar, unormal leverfunktion (japanske patienter har større

sandsynlighed for at få denne bivirkning), rødme af huden, allergiske reaktioner såsom kløe eller

udslæt, øget svedproduktion, nældefeber (urticaria), ledsmerter (artralgi) og smerter i arme og ben,

muskelkramper, influenzalignende symptomer, smerter. Desuden kan der forekomme nedsat

natriumindhold, forhøjet serumkreatinin, forøgede leverenzymer samt kreatininkinase i blodet.

Nedenstående bivirkninger, der er blevet rapporteret for de to aktive indholdsstoffer, er også mulige

bivirkninger for Actelsar HCT, selvom de ikke er set i kliniske studier med dette lægemiddel.

Telmisartan

Hos patienter, der kun får telmisartan, er der i tillæg til ovenstående set følgende bivirkninger:

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere):

Øvre luftvejsinfektion (f.eks. ondt i halsen, bihulebetændelse, almindelig forkølelse),

urinvejsinfektion, blodmangel (anæmi), høje kaliumniveauer, langsom hjerterytme (bradykardi),

nedsat nyrefunktion inklusive akut nyresvigt, svaghed, hoste.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Lavt blodpladetal (trombocytopeni), øget mængde hvide blodlegemer (eosinofili), alvorlig allergisk

reaktion (f.eks. overfølsomhed, anafylaktisk reaktion, lægemiddelfremkaldt udslæt), lavt blodsukker

(hos diabetes patienter), maveproblemer, eksem, slidgigt, senebetændelse, nedsat hæmoglobin (et

blodprotein), søvnighed.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere):

Tiltagende arvævsdannelse i lungerne (interstitiel lungesygdom)**

*Observationen kan være en tilfældighed eller kan være relateret til en mekanisme, som på nuværende

tidspunkt ikke er kendt.

**Tilfælde af tiltagende arvævsdannelse i lungerne er blevet rapporteret ved indtagelse af telmisartan.

Det er imidlertid ikke kendt, hvorvidt telmisartan var årsagen.

Hydrochlorthiazid

Hos patienter, der kun får hydrochlorthiazid, er der, i tillæg til de bivirkninger, som er nævnt for

Actelsar HCT, set følgende bivirkninger:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

Utilpashed (kvalme), lavt magnesiumindhold i blodet.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

Reduktion i blodplader, som øger risikoen for blødning eller blå mærker (små lilla-røde mærker på

huden eller andet væv forårsaget af blødning), højt calciumindhold i blodet, hovedpine.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere):

Forhøjet pH-værdi (forstyrrelse i syre-base-balancen) på grund af lavt kloridindhold i blodet.

Bivirkninger med ukendt hyppighed (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de kendte data)

Betændelse i en spytkirtel, hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft), lavt (eller endda manglende)

indhold af røde og hvide blodlegemer, alvorlig allergisk reaktion (f.eks. overfølsomhed, anafylaktisk

reaktion), appetitløshed, rastløshed, svimmelhed, sløret eller gulligt syn, synsnedsættelse og

øjensmerter (mulige tegn på akut nærsynethed eller akut snævervinklet glaukom), betændelse i

blodkarrene (nekrotiserende vaskulit), betændt bugspytkirtel, maveproblemer, gul i huden eller øjnene

(gulsot), lupus-lignende symptomer (bivirkninger, som ligner en sygdom kaldet systemisk lupus

erythematosus, hvor kroppens immunsystem angriber kroppen), hudsygdomme som f.eks. betændte

blodkar i huden, øget følsomhed for sollys, udslæt, hudrødme, blærer på læber, øjne eller mund,

afskalning af hud, feber (mulige tegn på erythema multiforme), svaghed, nyrebetændelse eller nedsat

nyrefunktion, sukker i urinen (glykosuri), feber, forstyrrelse i elektrolytbalancen, højt indhold af

kolesterol i blodet, nedsat blodvolumen, forhøjet sukkerindhold i blodet, usikkerhed med at kontrollere

sukkerindholdet i blod/urin hos patienter med diabetes mellitus eller forhøjet fedtindhold i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned. “Lot”, der er trykt på pakningen, henviser til batch nummeret.

For Al/Al blister og HDPE tabletbeholder

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

For Al/PVC/PVDC blister

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30ºC.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

----------------------

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Actelsar HCT indeholder

Aktive stoffer: Telmisartan og hydrochlorthiazid. Én tablet indeholder 80 mg telmisartan og

25 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat (E470b), kaliumhydroxid, meglumin, povidon,

natriumstivelseglykollat (type A), mikrokrystallinsk cellulose, mannitol (E421).

Actelsar HCT's udseende og pakningsstørrelse

Actelsar HCT 80 mg/25 mg tabletter er hvide eller næsten hvide, 9,0 x 17,0 mm ovale og bikonvekse

tabletter mærket med “TH” på den ene side og “25” på den anden side.

Pakningsstørrelser

Al/al blisterpakker: 14, 28, 30, 56, 84, 90 og 98 tabletter

Al/PVC/PVDC blisterpakker: 28, 56, 84, 90 and 98 tabletter

Tabletbeholdere: 30, 90 og 250 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

Fremstiller

Actavis hf.

Reykjavíkurvegur 78, 220 Hafnarfjörður, Island

Actavis Ltd.

BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Actavis Group PTC ehf.

IJsland / Islande / Island

Lietuva

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 0203

България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

Actavis Group PTC ehf.

Islande / Island

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Actavis Ltd.

Tel: +35621693533

Deutschland

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

Tel.: +49-89-558-9090

Nederland

Aurobindo Pharma B.V.

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

UAB "Sicor Biotech" Eesti Filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Specifar ABEE

Τηλ: +30 210 5401500

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43(0)1 97007 0

España

Aurovitas Spain, S.A.U.

Tfno.: +34 91 630 86 45

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 345 93 00

France

Actavis Group PTC ehf.

Islande

Portugal

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Actavis Ireland Limited

Tel: +353 (0)21 4619040

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Actavis Group PTC ehf.

Sími: +354 550 3300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Tel: +39 0296392601

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 (0) 20 180 5900

Κύπρος

Specifar ABEE

Τηλ: +30 210 5401500

Ελλάδα

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Actavis UK Limited

Tel: +44 1271 385257

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

BILAG 1

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tabletter

Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tabletter

Én tablet indeholder 40 mg telmisartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tabletter

Én tablet indeholder 80 mg telmisartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tabletter

Hvide eller næsten hvide, 6,55 x 13,6 mm ovale og bikonvekse tabletter mærket med "TH" på den ene

side.

Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tabletter

Hvide eller næsten hvide, 9,0 x 17,0 mm kapselformede tabletter mærket med “TH 12.5” på begge

sider.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension.

Fastdosiskombinationen Actelsar HCT (40 mg telmisartan/12,5 mg hydrochlorthiazid og 80 mg

telmisartan/12,5 mg hydrochlorthiazid) er indiceret til voksne, hvis blodtryk ikke kan reguleres

tilfredsstillende med telmisartan alene.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Actelsar HCT gives, hvis blodtrykket ikke kan reguleres tilfredsstillende med telmisartan alene.

Individueldosistitrering med hver af de to komponenter anbefales, før der skiftes til den faste

dosiskombination. Hvis det er klinisk relevant, kan et direkte skift fra monoterapi til den faste

kombination overvejes.

Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg én gang dagligt er til patienter, hvis blodtryk ikke kan reguleres

tilfredsstillende med telmisartan 40 mg

Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg én gang dagligt er til patienter, hvis blodtryk ikke kan reguleres

tilfredsstillende med telmisartan 80 mg

Actelsar HCT findes ligeledes med dosisstyrke 80 mg/ 25 mg

Specielle populationer:

Patienter med nedsat nyrefunktion

Periodisk monitorering af nyrefunktionen tilrådes (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion bør dosis ikke overskride Actelsar HCT 40

mg/12,5 mg én gang daglig. Actelsar HCT må ikke gives til patienter med svært nedsat leverfunktion.

Thiazider skal anvendes med forsigtighed hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4).

Ældre patienter

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Pædiatrisk population

Actelsar HCT’s sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

Administration

Actelsar HCT tabletter administreres oralt én gang dagligt med væske, med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller ét eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for andre derivater af sufonamid (hydrochlorthiazin er et

sulfonamidderivat).

Andet og tredje trimester af graviditeten (se pkt. 4.4 og 4.6).

Galdeophobning i galdegange og galdeobstruktion.

Svært nedsat leverfunktion.

Svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance < 30 ml/min).

Refraktær hypokaliæmi, hyperkalcæmi.

Samtidig brug af Actelsar HCT og lægemidler indeholdende aliskiren er kontraindiceret hos patienter

med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR<60 ml/min(1,73 m

) (se pkt. 4.5 og 5.1).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Graviditet

Angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes under graviditet. Patienter, som planlægger

graviditet, bør skifte til en alternativ antihypertensiv behandling, der er sikker at anvende for gravide,

medmindre fortsat behandling med angiotensin II-receptorantagonist er påkrævet. I tilfælde af

konstateret graviditet skal behandling med angiotensin II-receptorantagonister straks seponeres, og

alternativ behandling påbegyndes (se pkt. 4.3 og 4.6).

Nedsat leverfunktion

Actelsar HCT bør ikke gives til patienter med kolestase, biliære obstruktive sygdomme eller svær

leverinsufficiens (se pkt. 4.3), idet telmisartan overvejende udskilles med galden. Hos disse patienter

kan man forvente at se nedsat hepatisk clearance af telmisartan.

Desuden skal Actelsar HCT anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion eller

progredierende leversygdom, idet små forskydninger i væske- og elektrolytbalancen kan udløse

hepatiskcoma. Der er ingen klinisk erfaring med brug af Actelsar HCT til patienter med nedsat

leverfunktion.

Renovaskulær hypertension

Der er øget risiko for alvorlig hypotension og nyreinsufficiens, når patienter med bilateral

nyrearteriestenose eller stenose af arterien til en enkelt fungerende nyre behandles med lægemidler,

som påvirker reninangiotensin-aldosteronsystemet.

Nedsat nyrefunktion og nyretransplantation

Actelsar HCT må ikke anvendes til patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance <30

ml/min) (se pkt. 4.3). Der er ingen erfaring med anvendelse af telmisartan/hydrochlorthiazid til

patienter, der kort tid forinden har fået foretaget en nyretransplantation. Erfaringer med

telmisartan/hydrochlorthiazid er begrænsede hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion, og

derfor anbefales periodisk kontrol af serumværdierne for kalium, kreatinin og urinsyre. Hos patienter

med nedsat nyrefunktion kan thiazid medføre azotæmi.

Intravaskulær hypovolæmi

Specielt efter første dosis kan der forekomme symptomatisk hypotension hos patienter, som har for

lavt volumen i blodbanen eller natriummangel på grund af kraftig diuretisk behandling, saltfattig diæt,

diarré eller opkastning. Sådanne tilstande bør korrigeres, før behandling med Actelsar HCT initieres.

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister eller

aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere med angiotensin II-

receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under supervision

af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion, elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos patienter med

diabetisk nefropati.

Andre tilstande med stimulering af renin-angiotensin-aldosteronsystemet

Hos patienter, hvis vaskulære tonus og nyrefunktion overvejende afhænger af renin-angiotensin-

aldosteronsystemets aktivitet (fx patienter med svær højresidig hjerteinsufficiens eller tilgrundliggende

nyresygdom, herunder nyrearteriestenose), har behandling med lægemidler, som påvirker dette

system, været forbundet med akut hypotension, hyperazotæmi, oliguri eller i sjældne tilfælde akut

nyresvigt (se pkt. 4.8).

Primær aldosteronisme

Patienter med primær aldosteronisme vil generelt ikke respondere på antihypertensiva, som virker ved

at hæmme renin-angiotensinsystemet. Derfor frarådes brug af Actelsar HCT.

Aorta- og mitralklapstenose, obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

Som ved brug af andre vasodilatatorer bør særlig forsigtighed udvises hos patienter, der lider af aorta-

eller mitralstenose eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Metaboliske og endokrine virkninger

Thiazidbehandling kan svække glucosetolerancen, mens hypoglykæmi kan forekomme hos

diabetikere, der får insulin- eller antidiabetisk behandling og behandling med telmisartan. Derfor bør

monitorering af glucose hos disse patienter overvejes, og dosisjustering af insulin eller antidiabetika

kan være nødvendig. En latent diabetes mellitus kan eventuelt blive manifest ved thiazidbehandling.

Stigning i kolesterol- og triglyceridniveauerne kan optræde i forbindelse med

thiaziddiuretikabehandling. Der er dog kun rapporteret om minimal eller ingen påvirkning ved

den mængde thiazid (12,5 mg), som findes i Actelsar HCT.

Hyperurikæmi kan optræde, ligesom arthritis urica kan udløses hos nogle patienter i

thiazidbehandling.

Forstyrrelser i elektrolytbalancen

Som hos andre patienter i behandling med diuretika skal der regelmæssigt foretages bestemmelse af

serumelektrolytter.

Thiazider, herunder hydrochlorthiazid, kan forårsage forstyrrelser i væske- eller elektrolytbalancen

(bl.a. hypokaliæmi, hyponatriæmi og hypochloræmisk alkalose). Advarselstegn på væske- eller

elektrolytforstyrrelser er mundtørhed, tørst, asteni, sløvhed, døsighed, uro, muskelsmerter eller

kramper, muskeltræthed, hypotension, oliguri, takykardi og gastrointestinale problemer i form af

kvalme eller opkastning (se pkt. 4.8).

Hypokaliæmi

Hypokaliæmi kan forkomme ved anvendelse af thiaziddiuretika, men samtidig behandling med

telmisartan kan reducere den diuretika-inducerede hypokaliæmi. Der er større risiko for at få

hypokaliæmi for patienter med levercirrose, med kraftig diurese eller med for lille indtag af

elektrolytter samt for patienter, der får kortikosteroider eller adrenokortikotropt hormon (ACTH) (se

pkt. 4.5).

Hyperkaliæmi

Omvendt kan hyperkaliæmi optræde på grund af telmisartans antagonistiske effekt hos Actelsar HCT

på angiotensin II (AT1)-receptorerne. Skønt der ikke er set nogen klinisk signifikant hyperkaliæmi i

forbindelse med Actelsar HCT, så omfatter risikofaktorerne for udvikling af hyperkaliæmi blandt

andet nyreinsufficiens og/eller hjertesvigt samt diabetes mellitus. Kaliumbesparende diuretika,

kaliumsupplementer eller kaliumholdige saltsubstitutter skal indgives med forsigtighed sammen med

Actelsar HCT (se pkt. 4.5).

Hyponatriæmi og hypochloræmisk alkalose

Der er intet, der tyder på, at Actelsar HCT kan reducere eller forhindre diuretika forårsaget

hyponatriæmi. Kloridmangelsymptomer er sædvanligvis milde og kræver normalt ingen behandling.

Hyperkalciæmi

Thiaziderne kan reducere udskillelsen af kalcium i urinen og forårsage en intermitterende og let

forhøjelse af serumkalcium, uden andre forstyrrelser i kalciumstofskiftet. Tydelig hyperkalciæmi kan

være et tegn på skjult hyperparatyroidisme. Thiaziderne skal seponeres, inden der foretages

undersøgelser af biskjoldbruskkirtlernes funktion.

Hypomagnesiæmi

Det har vist sig, at thiazider øger magnesiumudskillelsen i urinen, hvilket kan resultere i

hypomagnesiæmi (se pkt. 4.5).

Etniske forskelle

Som ved alle andre angiotensin II-receptorantagonister synes telmisartan at virke mindre

blodtrykssænkende hos negroide end hos ikke-negroide personer. Dette skyldes muligvis en hyppigere

forekomst af lavt reninniveau i den hypertensive negroide population.

Andet

Som ved andre antihypertensiva kan en for kraftig reduktion af blodtrykket hos patienter med

iskæmiskkardiopati eller iskæmisk kardiovaskulær sygdom resultere i myokardieeinfarkt eller

apopleksi (slagtilfælde).

Generelt

Overfølsomhedssreaktioner over for hydrochlorthiazid kan både forekomme hos patienter, som har, og

hos patienter, som ikke har allergi eller bronkial astma i anamnesen. Dog er de mere sandsynlige hos

førstnævnte patientgruppe. Forværring eller aktivering af systemisk lupus erythematosus er

rapporteret ved anvendelsen af thiaziddiuretika herunder hydrochlorthiazid.

Der er set tilfælde af lysoverfølsomhed med thiaziddiuretika (se pkt. 4.8). Det anbefales at stoppe

behandlingen, hvis en lysoverfølsomhedsreaktion forekommer. Hvis fornyet indgift af diuretika er

nødvendig, anbefales det at beskytte eksponerede områder mod solen og mod kunstig UVA.

Akut nærsynethed og snævervinklet glaukom

Hydrochlorthiazid, et sulfonamid, kan medføre en idiosynkratisk reaktion, hvilket fører til akut

transient nærsynethed og akut snævervinklet glaukom. Symptomerne omfatter akut udbrud af nedsat

synsevne eller øjensmerter og forekommer typisk inden for timer eller uger fra behandlingen med

telmisartanhydrochlorthiazid. Ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan medføre varigt synstab.

Den primære behandling omfatter at indstille hydrochlorthiazidbrugen hurtigst muligt. Der kan

overvejes øjeblikkelige medicinske eller kirurgiske behandlinger, såfremt trykket i øjet fortsat ikke

kan reguleres. Risikofaktorer for udvikling af akut snævervinklet glaukom kan omfatte en forhistorie

med sulfonamid- eller penicillinallergi.

Non-melanom hudkræft

I to epidemiologiske studier baseret på det danske Cancerregister er der observeret øget risiko for non-

melanom hudkræft (basalcellekarcinom og pladecellekarcinom) ved en stigende kumulativ dosis af

hydrochlorthiazid. Hydrochlorthiazids fotosensibiliserende virkning kan være en mulig mekanisme i

forhold til non-melanom hudkræft.

Patienter, der tager hydrochlorthiazid, skal informeres om risikoen for non-melanom hudkræft og have

at vide, at de skal tjekke deres hud regelmæssigt for nye læsioner og straks kontakte lægen, hvis de

observerer mistænkelige hudlæsioner. For at minimere risikoen for hudkræft bør patienterne rådes til

at træffe forebyggende foranstaltninger som f.eks. at begrænse eksponeringen for sollys og UV-stråler

og, ved eksponering, at sørge for tilstrækkelig beskyttelse. Mistænkelige hudlæsioner bør straks

undersøges, herunder eventuelt ved hjælp af histologisk biopsianalyse. Det kan også være nødvendigt

at genoverveje, om hydrochlorthiazid bør anvendes hos patienter, der tidligere har haft non-melanom

hudkræft (se også pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lithium

Der er rapporteret reversible stigninger i serum-lithiumkoncentrationerne samt toksicitet ved samtidig

behandling med lithium og ACE-hæmmere. I sjældne tilfælde er dette også set ved behandling med

angiotensin II-receptorantagonister (herunder telmisartan/hydrochlorthiazid). Samtidig administration

af lithium og Actelsar HCT kan ikke anbefales (se pkt. 4.4). Hvis denne kombination skønnes

nødvendig, tilrådes tæt monitorering af serum-lithium.

Lægemidler, der forbindes med kaliumtab og hypokaliæmi (fx andre kaliuretiske diuretika, laksantia,

kortikosteroider, ACTH, amphotericin, carbenoxolon, benzylpenicillin, salicylsyre og derivater)

Hvis disse stoffer gives sammen med hydrochlorthiazid-telmisartan-kombinationen, tilrådes

monitorering af kalium-plasmaniveauet. Disse lægemidler kan øge hydrochlorthiazids påvirkning af

serumkalium (se pkt. 4.4).

Lægemidler, som kan øge kaliumniveauet eller udløse hyperkaliæmi (fx ACE-hæmmere,

kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud, saltsubstituter, der indeholder kalium, ciclosporin eller

andre lægemidler, fx heparin-natrium).

Hvis disse medikamenter gives sammen med hydrochlorthiazid-telmisartan-kombinationen, tilrådes

monitorering af kalium-plasmaniveauet. Erfaringer med andre lægemidler, som hæmmer

reninangiotensinsystemet viser, at samtidig brug af ovennævnte produkter kan føre til stigning i

serumkalium. En sådan samtidig brug må derfor frarådes (se pkt. 4.4).

Lægemidler, som påvirkes af serumkaliumforstyrrelser

Når Actelsar HCT anvendes sammen med lægemidler, hvis effekt påvirkes af

serumkaliumforstyrrelser (såsom digitalisglykosider, antiarytmika), bør serumkalium og ekg

monitoreres. Samme anbefaling gælder for nedenstående ”torsades de pointes” inducerende

lægemidler (herunder visse antiarytmika), hvor hypokaliæmi er en prædisponerende faktor.

klasse 1a-antiarytmika, (fx quinidin, hydroquinidin, disopyramid)

klasse 3-antiarytmika, (fx amiodaron, sotalol, doftilid, ibutilid)

visse antipsykotika (fx thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin,

cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)

andre (fx bepridil, cisaprid, diphemanil, erythromycin i.v., halofantrin, mizolastin, pentamidin,

sparfloxacin, terfenadin, vincamin i.v.)

Digitalisglykosider

Thiazidbetinget hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi øger forekomsten af digitalis-inducerede arytmier

(se pkt. 4.4).

Digoxin

Ved administration af telmisartan samtidig med digoxin sås der mediane stigninger i peak

plasmakoncentrationen (49 %) og i dalkoncentrationen (20 %) af digoxin. Når telmisartan initieres,

justeres og seponeres, skal digoxin-niveauerne monitoreres, så niveauerne holdes inden for det

terapeutiske område.

Andre antihypertensiva

Telmisartan kan øge den hypotensive virkning af andre antihypertensiva.

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere, angiotensin II-receptorantagonister eller

aliskiren, er forbundet med en højere hyppighed af bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og

nedsat nyrefunktion (inklusive akut nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende

lægemiddel (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.1).

Antidiabetika (orale præparater og insuliner)

Dosisjustering af antidiabetika kan blive nødvendig (se pkt. 4.4).

Metformin

Metformin skal bruges med forsigtighed: Risikoen for laktacidose forårsaget af et muligt funktionelt

nyresvigt i forbindelse med hydrochlorthiazid.

Colestyramin og colestipolresiner

Absorptionen af hydrochlorthiazid svækkes ved tilstedeværelsen af anioniske resiner.

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID)

NSAID (f.eks. acetylsalicylsyre (ASA) i doser beregnet til anti-inflammatorisk behandling, COX-2-

hæmmere og ikke-selektive NSAID) kan hos nogle patienter nedsætte den diuretiske, natriuretiske og

antihypertensive virkning af thiaziddiuretika og den antihypertensive virkning af angiotensin II-

receptorantagonister.

Samtidig behandling med angiotensin II-receptorantagonister og stoffer, der hæmmer cyklo-

oxygenasen, kan medføre en yderligere svækkelse hos nogle patienter, der allerede har nedsat

nyrefunktion (dehydrering, alder). Der kan opstå akut nyresvigt, som i de fleste tilfælde er reversibelt.

Derfor bør samtidig behandling foregå under nøje overvågning, især af ældre patienter. Patienterne

skal indtage tilstrækkeligt med væske, og den behandlende læge bør være opmærksom på

nødvendigheden af at monitorere nyrefunktionen.

I et forsøg medførte samtidig administration af telmisartan og ramipril en stigning i AUC

0-24

og C

ramipril og ramiprilat på op til 2,5 gange. Den kliniske relevans af denne observation er ikke kendt.

Pressor-aminer (fx noradrenalin)

Virkningen af pressor-aminer kan være forringet.

Ikke-depolariserende muskelrelaksantia (fx tubocurarin)

Virkningen af ikke-depolariserende muskelrelaksantia kan forstærkes af hydrochlorthiazid.

Lægemidler, der anvendes til behandling af urinsyregigt (fx probenecid, sulfinpyrazon og allopurinol)

Dosisjustering af urikosuriske lægemidler kan være nødvendig, idet hydrochlorthiazid kan øge

serumurinsyre. Øgning af probenecid- eller sulfinpyrazondosis kan være nødvendig. Samtidig indgift

af thiazid kan øge forekomsten af overfølsomhedsreaktioner over for allopurinol.

Calciumsalte

Thiaziddiuretika kan øge serumkalciumniveauet på grund af nedsat udskillelse. Hvis der gives

calciumsupplement eller calciumbesparende lægemidler (fx D-vitamin), skal serumcalcium

monitoreres, og calciumdosis justeres herefter.

Betablokkere og diazoxid

Thiazider kan øge den hyperglykæmiske virkning af betablokkere og diazoxid.

Antikolinergika (fx atropin, biperiden) kan øge biotilgængeligheden af diuretika af thiazid-typen ved

at nedsætte den gastrointestinale motilitet og mavetømningshastigheden.

Amantadin

Thiazider kan øge risikoen for bivirkninger ved behandling med amantadin.

Cytotoksiske lægemidler (fx cyclophosphamid, methotrexat)

Thiazider kan formindske cytotoksiske lægemidlers udskillelse gennem nyrerne og forstærke deres

myelosuppressive virkning.

Følgende præparater har farmakologiske egenskaber, der kan forventes at forstærke den hypotensive

effekt af alle antihypertensiva, herunder telmisartans: Baclofen, amifostin.

Endvidere kan ortostatisk hypotension forværres af alkohol, barbiturater, narkotika eller

antidrepessiva.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

I første trimester kan behandling med angiotensin II-receptorantagonister ikke anbefales (se pkt. 4.4.).

I andet og tredje trimester er behandling med angiotensin II-receptorantagonister kontraindiceret (se

pkt. 4.3 og 4.4).

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af Actelsar HCT til gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Ud fra de epidemiologiske data, kan man ikke konkludere, at behandling med ACE-hæmmere i første

trimester medfører en risiko for teratogenicitet. Det kan dog ikke udelukkes, at der er en lille risiko.

Selvom der ikke findes kontrollerede epidemiologiske data for angiotensin II-receptorantagonister,

kan der være en lignende risiko for denne lægemiddelklasse. Patienter, som planlægger graviditet, bør

skifte til en alternativ antihypertensiv behandling, der er sikker at anvende for gravide, medmindre

fortsat behandling med angiotensin II-receptorantagonist er påkrævet. I tilfælde af graviditet bør

behandling med angiotensin II-receptorantagonister straks seponeres, og alternativ behandling

påbegyndes.

Behandling i andet og tredje trimester med angiotensin II-receptorantagonister kan medføre

humanføtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnios, forsinkelse af knogledannelsen i kraniet)

og neonataltoksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi) (se pkt. 5.3). Hvis angiotensin II-

receptorantagonister har været anvendt fra andet trimester, bør nyrefunktionen og kraniet kontrolleres

ved hjælp af ultralyd.

Spædbørn, hvis mødre har anvendt angiotensin II-receptorantagonister, bør observeres nøje for

hypertension (se pkt. 4.3 og 4.4.).

Der er begrænset erfaring med hydrochlorthiazid under graviditet, specielt i første trimester.

Dyrestudier er utilstrækkelige. Hydrochlorthiazid passerer placenta. Baseret på hydrochlorthiazids

farmakologiske virkningsmekanisme kan ved brug i andet og tredje trimester kompromittere den føto-

placentale perfusion og forårsage føtale og neonatale bivirkninger såsom ikterus, forstyrrelser i

elektrolytbalancen og trombocytopeni. Hydrochlorthiazid bør ikke bruges mod graviditetsødem,

forhøjet blodtryk under graviditet eller præeklampsi på grund af risikoen for nedsat plasmavolumen og

placental hypoperfusion uden gavnlig virkning på sygdomsforløbet. Hydrochlorthiazid bør ikke

anvendes til essentiel hypertension hos gravide kvinder med undtagelse af sjældne tilfælde, hvor ingen

anden behandling kan anvendes.-

Amning

Det frarådes at anvende telmisartan ved amning, idet der ikke findes tilgængelige data vedrørende

brug af Actelsar HCT ved amning. Som alternativ anbefales behandlingsregimer med bedre etablerede

sikkerhedsprofiler ved amning, specielt ved amning af nyfødte og præmature spædbørn.--

Hydrochlorthiazid udskilles i små mængder i human mælk. Thiazider i høje doser, der medfører

voldsomme diureser, kan hæmme mælkeproduktionen. Det frarådes at anvende hydrochlorothiazid i

ammeperioden. Hvis hydrochlorothiazid anvendes under amning, skal dosis holdes så lav som muligt.-

Fertilitet

I prækliniske studier blev der ikke påvist nedsat fertilitet hos hunner eller hanner ved brug af

telmisartan.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Actelsar HCT kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Der kan lejlighedsvis

forekomme svimmelhed eller døsighed ved behandling med Actelsar HCT.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Den almindeligst rapporterede bivirkning er svimmelhed. Alvorligt angioødem kan forekomme i

sjældne tilfælde (≥1/10.000 til <1/1.000).

I randomiserede, kontrollerede forsøg med alt i alt 1471 patienter var den totale rapporterede

forekomst af bivirkninger ved brug af telmisartan/hydrochlorothiazid (835 patienter) sammenlignelig

med forekomsten for telmisartan alene (636 patienter). Hyppigheden af bivirkninger var ikke

dosisrelateret, og der var ingen korrelation med patienternes køn, alder eller race.-

Tabuleret liste over bivirkninger

Tabellen nedenfor viser de bivirkninger, der forekom hyppigere (p ≤0,05) for telmisartan plus

hydrochlorthiazid end for placebo i de kliniske forsøg. Bivirkninger, der er kendt for de enkelte

komponenter, men som ikke er forekommet i de kliniske forsøg, kan forekomme ved behandling med

Actelsar HCT.

Bivirkningerne er opdelt efter organklasse og opført efter hyppighed ud fra følgende konvention:

meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100);

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Infektioner og parasitære sygdomme

Sjælden:

Bronkit, faryngit, sinuit

Immunsystemet

Sjælden:

Forværring eller aktivering af systemisk lupus erythematosuss

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig:

Hypokaliæmi

Sjælden:

Hyperurikæmi, hyponatræmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig:

Angst

Sjælden:

Depression

Nervesystemet

Almindelig:

Svimmelhed

Ikke almindelig:

Synkope, paræstesi

Sjælden:

Søvnløshed, søvnforstyrrelser

Øjne

Sjælden:

Synsforstyrrelser, sløret syn

Øre og labyrint

Ikke almindelig:

Vertigo

Hjerte

Ikke almindelig:

Takykardi, arytmi

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig:

Hypotension, ortostatisk hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig:

Dyspnø

Sjælden:

Åndedrætsbesvær (inklusive pneumonit og lungeødem)

Mave-tarmkanalen

Ikke almindelig:

Diarré, mundtørhed, flatulens

Sjælden:

Abdominalsmerter, obstipation, dyspepsi, opkastning, gastrit

Lever og galdeveje

Sjælden:

Unormal leverfunktion/leversygdom

Hud og subkutane væv

Sjælden:

Angioødem (også med letalt udfald), erytem, prutitus, udslæt,

hyperhidrose, urticaria

Knogler, led, musker og bindevæv

Ikke almindelig:

Rygsmerter, muskelspasmer, myalgi

Sjælden:

Artralgi, muskelkramper, smerter i ekstremiteter

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig:

Erektil dysfunktion

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig:

Brystsmerter

Sjælden:

Influenzalignende symptomer, smerter

Undersøgelser

Ikke almindelig:

Forhøjet urinsyre i blodet

Sjælden:

Forhøjet serumkreatinin, forhøjet kreatininkinase i blodet, forhøjede

leverenzymer

Baseret på erfaringer efter markedsføringen

For yderligere beskrivelse, se underpunktet ”Beskrivelse af udvalgte bivirkninger”

Yderligere oplysninger om de enkelte komponenter

Tidligere rapporterede bivirkninger for de enkelte indholdsstoffer kan også være potentielle

bivirkninger i forbindelse med Actelsar HCT, selvom de ikke er observeret i kliniske forsøg med dette

produkt.

Telmisartan

Bivirkningerne forekom med samme hyppighed hos patienterne i placebo- og i telmisartangruppen.

I placebo-kontrollerede forsøg var den samlede forekomst af bivirkninger, som blev rapporteret i

forbindelse med telmisartan (41,4 %) sædvanligvis sammenlignelig med placebo (43,9 %). Følgende

bivirkninger er samlet fra alle kliniske forsøg med patienter behandlet med telmisartan for

hypertension eller med patienter på 50 år eller ældre med høj risiko for kardiovaskulære hændelser.

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig:

Infektion i øvre luftveje, urinvejsinfektion herunder cystitis

Sjælden:

Sepsis inklusive sepsis med letalt udfald

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig:

Anæmi

Sjælden:

Eosinofili, trombocytopeni

Immunsystemet

Sjælden:

Overfølsomhed, anafylaktiske reaktioner

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig:

Hyperkaliæmi

Sjælden:

Hypoglykæmi (hos diabetes patienter)

Hjerte

Ikke almindelig:

Bradykardi

Nervesystemet

Sjælden:

Somnolens

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig:

Hoste

Meget sjælden:

Interstitiel lungesygdom

Mave-tarmkanalen

Sjælden:

Gastrointestinalt ubehag

Hud og subkutane væv

Sjælden:

Eksem, medikamentelt udslæt, toksisk hududslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Sjælden:

Artrose, senesmerter

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig:

Nedsat nyrefunktion (inklusive akut nyresvigt)

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig:

Asteni

Undersøgelser

Sjælden:

Nedsat hæmoglobin

For yderligere beskrivelse, se underpunktet ”Beskrivelse af udvalgte bivirkninger”

Hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid kan forårsage eller forværre hypovolæmi, som kan føre til elektrolytforstyrrelser (se

pkt. 4.4).

Følgende bivirkninger af ukendt hyppighed er rapporteret ved brug af hydrochlorthiazid alene:

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke kendt:

Sialoadenit

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Ikke kendt:

Non-melanom hudkræft (basalcellekarcinom og pladecellekarcinom)

Blod og lymfesystem

Sjælden:

Trombocytopeni (nogle gange med purpura)

Ikke kendt:

Aplastisk anæmi, hæmolytisk anæmi, knoglemarvssvigt, leukopeni,

neutropeni, agranulocytose

Immunsystemet

Ikke kendt:

Anafylaktiske reaktioner, overfølsomhed

Det endokrine system

Ikke kendt:

Utilstrækkelig diabetes mellitus kontrol

Metabolisme og ernæring

Almindelig:

Hypomagnesiæmi

Sjælden:

Hypercalcæmi

Meget sjælden:

Hypochloræmisk alkalose

Ikke kendt:

Anoreksi, nedsat appetit, forstyrrelser i elektrolytbalancen,

hyperkolesterolæmi, hyperglykæmi, hypovolæmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke kendt:

Rastløshed

Nervesystemet

Sjælden:

Hovedpine

Ikke kendt:

Svimmelhed

Øjne

Ikke kendt:

Xantopsi, akut myopi, akut snævervinklet glaukom

Vaskulære sygdomme

Ikke kendt:

Vaskulære sygdomme

Mave-tarmkanalen

Almindelig:

Kvalme

Ikke kendt:

Pankreatit, gastrointestinalt ubehag

Lever og galdeveje

Ikke kendt:

Hepatocellulær gulsot, kolestatisk gulsot

Hud og subkutane væv

Ikke kendt:

Lupus-lignende syndrom, lysfølsomhedsreaktion, kutan vaskulit,

toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke kendt:

Svaghed

Nyrer og urinveje

Ikke kendt:

Interstitiel nefrit, nedsat nyrefunktion, glukosuri

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke kendt:

Pyreksi

Undersøgelser

Ikke kendt:

Forhøjede triglycerider

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Unormal leverfunktion/leversygdom

De fleste tilfælde af unormal leverfunktion/leversygdom fra post marketing erfaring for telmisartan,

forekom hos japanske patienter. Japanske patienter er mere udsatte for at få sådanne bivirkninger.

Sepsis

I PRoFESS-studiet blev set en øget incidens af sepsis hos patienter behandlet med telmisartan

sammenlignet med placebo. Observationen kan være en tilfældighed eller relateret til en mekanisme,

som på nuværende tidspunkt ikke er kendt (se også pkt. 5.1).

Interstitiel lungesygdom

Efter markedsføring er der set tilfælde af interstitiel lungesygdom hos patienter i behandling med

telmisartan, uden at der dog er fastslået en årsagssammenhæng.

Non-melanom hudkræft

Tilgængelige data fra epidemiologiske studier viser en kumulativ dosis-afhængig forbindelse mellem

hydrochlorthiazid og non-melanom hudkræft (se også pkt. 4.4 og 5.1).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er begrænset information for telmisartan i forbindelse med overdosis hos mennesker. Det er ikke

fastlagt, i hvilket omfang hydrochlorthiazid kan fjernes ved hæmodialyse.

Symptomer

De mest udtalte symptomer ved telmisartan-overdosering var hypotension og takykardi; også

bradykardi, svimmelhed, opkastning, forhøjelse i serum-kreatinin og akut nyresvigt er set.

Overdosering med hydrochlorthiazid medfører elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypokloræmi) og

hypovolæmi pga. overdreven diurese. De hyppigst forekommende tegn og symptomer på overdosis er

kvalme og somnolens. Hypokaliæmi kan ved samtidig brug af digitalisglykosider eller visse

antiarytmika resultere i muskelkramper og/eller accentueret arytmi.-

Behandling

Telmisartan fjernes ikke ved hæmodialyse. Patienten bør monitoreres nøje, og behandlingen bør være

symptomatisk og understøttende. Behandlingen afhænger af den tid, der er forløbet siden indtagelse og

af symptomernes sværhedsgrad. Provokeret opkastning og/eller maveudskylning er mulige

behandlinger. Aktivt kul kan ofte med fordel anvendes ved behandlingen af overdosis.

Serumelektrolytter og kreatinin skal bestemmes regelmæssigt. Ved hypotension skal patienten lægges

i rygleje, og der skal hurtigt gives salt- og væskesubstitution.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler med virkning på renin-angiotensin systemet; angiotensin II-

antagonister og diuretika, ATC-kode: C09DA07

Actelsar HCT er en kombination af en angiotensin II-receptorantagonist, telmisartan og

thiazidethydrochlorthiazid. Kombinationen af disse stoffer har en additiv antihypertensiv virkning og

reducerer blodtrykket i højere grad end de enkelte lægemidler hver for sig. Actelsar HCT administreret

én gang dagligt giver en effektiv og jævn reduktion i blodtrykket i hele det terapeutiske dosisinterval.

Virkningsmekanisme

Telmisartan er en oralt administreret effektiv specifik angiotensin II-receptorsubtype 1(AT

antagonist. Telmisartan displacerer angiotensin II med meget høj affinitet fra dets bindingssted på

-receptorsubtypen, som er ansvarlig for de kendte virkninger af angiotension II. Telmisartan

udviser ingen partiel agonistaktivitet ved AT

-receptoren. Telmisartan bindes selektivt til AT

receptoren. Bindingen opretholdes i lang tid. Telmisartan udviser ikke affinitet til andre receptorer,

herunder AT

og andre mindre karakteriserede AT-receptorer. Funktionen af disse receptorer er ikke

kendt, dette gælder også effekten af deres mulige overstimulering af angiotensin II, hvis niveau øges

af telmisartan. Plasma-aldosteronniveauet sænkes med telmisartan. Telmisartan hæmmer ikke human

plasmarenin, og det blokerer ikke ionkanalerne. Telmisartan hæmmer ikke "angiotensin-converting-

enzyme" (kininase-II-enzymet), som også nedbryder bradykinin. Derfor forventes det ikke, at

bradykininmedierede bivirkninger potenseres.

En dosis på 80 mg telmisartan givet til raske frivillige hæmmer næsten fuldstændigt en angiotensin II

provokeret blodtryksforhøjelse. Denne hæmmende effekt vedvarer i mere end 24 timer og kan måles i

op til 48 timer.

Hydrochlorthiazid er et thiaziddiuretikum. Mekanismen bag thiaziddiuretikas antihypertensive effekt

kendes ikke fuldstændigt. Thiaziderne påvirker den renale tubulære mekanisme, der styrer

elektrolytreabsorption, med en direkte øgning af udskillelsen af natrium og klorid i omtrent lige store

mængder. Hydrochlorthiazids diuretiske virkning reducerer plasmavolumen, øger

plasmareninaktiviteten og aldosteronsekretionen, med deraf følgende øget udskillelse af kalium og

bikarbonat i urinen, samt sænket serumkalium. Sandsynligvis pga. blokering af renin-angiotensin-

aldosteronsystemet synes telmisartan at modvirke det kaliumtab, der er forbundet med disse diuretika.

Med hydrochlorthiazid starter diuresen i løbet af 2 timer, og den maksimale effekt ses efter ca. 4 timer,

mens virkningen varer ved i ca. 6-12 timer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Behandling af essentiel hypertension

Efter administration af den første dosis telmisartan indtræder den antihypertensive effekt gradvist

inden for 3 timer. Den maksimale reduktion i blodtrykket opnås generelt 4-8 uger, efter behandlingen

er påbegyndt og fastholdes gennem langtidsbehandling. Den antihypertensive effekt holder sig

konstant i 24 timer efter dosering, hvilket også gælder de sidste 4 timer forud for næste dosis som

påvist ved døgnblodtryksmåling. Dette er bekræftet ved målinger, der blev foretaget på tidspunktet for

maksimal effekt og umiddelbart forud for den næste dosis (trough/peak ratio var over 80 % efter

dosering af 40 mg og 80 mg telmisartan i alle placebokontrollerede kliniske forsøg).

Hos patienter med hypertension reducerer telmisartan både det systoliske og det diastoliske blodtryk

uden at påvirke pulsen. Telmisartans antihypertensive virkning er sammenlignelig med effekten af

andre klasser af antihypertensiva (påvist i kliniske forsøg, der sammenlignede telmisartan med

amlodipin, atenolol, enalapril, hydrochlorthiazid og lisinopril).

Ved pludselig seponering af telmisartan, vil blodtrykket gradvist returnere til værdierne fra før

behandlingsstart over en periode på flere dage, uden at der ses tegn på "rebound"-hypertension.-

Forekomsten af tør hoste var signifikant lavere hos de patienter, der blev behandlet med telmisartan

end hos dem, der blev behandlet med ACE-hæmmere i kliniske forsøg, som direkte sammenlignede

disse to antihypertensive behandlinger.

Kardiovaskulær forebyggelse

ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial)

sammenlignede virkningen af telmisartan, ramipril og kombinationen af telmisartan og ramipril på

kardiovaskulære hændelser hos 25.620 patienter. Patienterne tilhørte alle en population med risiko for

at få en kardiovaskulær hændelse. De var 55 år eller ældre og havde en anamnese med

koronararteriesygdom, apopleksi, transitorisk cerebral iskæmi (TCI), perifer arteriel sygdom eller

diabetes mellitus type 2 med organpåvirkning (f.eks. retinopati, venstre ventrikel hypertrofi, makro-

eller mikroalbuminuri).

De tre randomiseringsgrupper var følgende: Telmisartan 80 mg (n = 8.542), ramipril 10 mg

(n = 8.576) eller en kombination af telmisartan 80 mg og ramipril 10 mg (n = 8.502). Patienterne blev

fulgt i gennemsnitligt 4,5 år.

Telmisartan havde samme virkning som ramipril mht. reduktion i det primære sammensatte endepunkt

(kardiovaskulær død, ikke-letalt myokardieinfarkt, ikke-letal apopleksi eller hospitalsindlæggelse pga.

hjertesvigt)

.

Forekomsten af hændelser svarende til det primære endepunkt var ens for telmisartan

(16,7 %) og ramipril (16,5 %). Hazard ratio for telmisartan

vs.

ramipril var 1,01 (97,5 % CI 0,93-1,10;

p (non-inferioritet) = 0,0019 ved en margin på 1,13). Død af alle årsager var 11,6 % henholdsvis

11,8 % for telmisartan- og ramiprilbehandlede patienter.

Mht. det prædefinerede sekundære endepunkt (reduktion af kardiovaskulær død, ikke-letalt

myokardieinfarkt og ikke-letal apopleksi) – som var identisk med det primære endepunkt i HOPE-

studiet (The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study) - blev telmisartan fundet ligeværdigt med

ramipril [0,99 (97,5 % CI 0,90-1,08; p (non-inferioritet) = 0,0004)]. I HOPE-studiet blev virkningen af

ramipril

vs.

placebo undersøgt.

I TRANSCEND-studiet randomiseredes patienter, der var intolerante over for ACE-hæmmere, men i

øvrigt med de samme inklusionskriterier som i ONTARGET-studiet, til enten 80 mg telmisartan

(n = 2.954) eller placebo (n = 2.972). Begge blev givet i tillæg til standardbehandling.

Behandlingsperioden var i gennemsnit 4 år og 8 måneder. Der blev ikke fundet statistisk signifikant

forskel i det primære sammensatte endepunkt (kardiovaskulær død, ikke-letalt myokardieinfarkt, ikke-

letal apopleksi eller hospitalsindlæggelse pga. hjertesvigt) [15,7 % i telmisartangruppen og 17,0 % i

placebogruppen med en hazard ratio på 0,92 (95 % CI 0,81-1,05; p = 0,22)]. Der var evidens for en

fordel ved telmisartan i forhold til placebo i det præspecificerede sekundære sammensatte endepunkt

(kardiovaskulær død, ikke-letalt myokardieinfarkt og ikke-letal apopleksi) [0,87 (95 % CI 0,76-1,00;

p = 0,048)]. Der var ikke evidens for reduktion af kardiovaskulær mortalitet i forhold til placebo

(hazard ratio 1,03, CI 0,85-1,24).

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i to store

randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination

with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in

Diabetes)).

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på organpåvirkning. Find

mere information i afsnittet ”Kardiovaskulær forebyggelse”.

VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes mellitus og diabetisk nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renal og/eller kardiovaskulære mål og mortalitet

sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut nyrepåvirkning og/eller

hypotension observeredes. På baggrund af de fælles farmakodynamiske egenskaber er disse resultater

også relevante for andre ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints)

var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til standardbehandling med en ACE-

hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos patienter med type 2-diabetes mellitus og

kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom eller begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en

øget risiko for bivirkninger. Både kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere

forekommende i aliskiren-gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige

bivirkninger (såsom hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i

aliskiren-gruppen end i placebogruppen.

Hoste og angioødem blev sjældnere rapporteret af patienter behandlet med telmisartan end af patienter

behandlet med ramipril, mens hypotension oftere blev rapporteret af patienter behandlet med

telmisartan.

Kombinationen af telmisartan og ramipril havde ikke nogen additiv virkning i forhold til ramipril og

telmisartan alene. Kardiovaskulær død eller død af andre årsager var numerisk højere ved

kombinationen. Derudover fandtes en signifikant højere insidens af hyperkaliæmi, nyresvigt,

hypotension og synkope med kombinationsbehandlingen. Kombination af ramipril og telmisartan kan

derfor ikke anbefales til denne patientpopulation.

I forsøget "Prevention Regimen For Effectively avoiding Second Strokes" (PRoFESS) hos patienter på

50 år og ældre, som for nylig har oplevet stroke, blev der observeret en øget incidens af sepsis hos

patienter behandlet med telmisartan sammenlignet med placebo, 0,70 % vs 0,49 % [RR 1,43 (95 %

sikkerhedsinterval 1,00-2,06)]; incidensen af letale sepsistilfælde var øget hos patienter, som fik

telmisartan (0,33 %) vs. patienter, som fik placebo (0,16 %) [RR 2,07 (95 % sikkerhedsinterval 1,14-

3,76)]. Den observerede øgede forekomst af sepsis forbundet med brugen af telmisartan kan enten

være en tilfældighed eller relateret til en mekanisme, som på nuværende tidspunkt ikke er kendt.

Epidemiologiske forsøg har vist, at langtidsbehandling med hydrochlorthiazid reducerer risikoen for

kardiovaskulær mortalitet og morbiditet.

Effekten af en fastdosiskombination af telmisartan/hydrochlorthiazid på dødelighed og kardiovaskulær

morbiditet er indtil videre ukendt.

Non-melanom hudkræft

Tilgængelige data fra epidemiologiske studier viser en kumulativ dosis-afhængig forbindelse mellem

hydrochlorthiazid og non-melanom hudkræft. Et studie omfattede en population med 71.533 tilfælde

af basalcellekarcinom og 8.629 tilfælde af placecellekarcinom, der blev matchet med hhv. 1.430.833

og 172.462 forsøgspersoner i kontrolgrupper. Stort forbrug af hydrochlorthiazid (≥ 50.000 mg

kumulativt) var forbundet med en justeret OR-værdi på 1,29 (95 %-KI: 1,23-1,35) for

basalcellekarcinom og på 3,98 (95 %-KI: 3,68-4,31) for pladecellekarcinom. Der sås en klar kumulativ

dosis/respons relation, hvad angår både basalcellekarcinom og pladecellekarcinom. Et andet studie

viste en mulig forbindelse mellem læbekræft (pladecellekarcinom) og eksponering for

hydrochlorthiazid: 633 tilfælde af læbekræft blev matchet med 63.067 forsøgspersoner i

kontrolgrupper under anvendelse af en

risk set sampling

-strategi. Der blev påvist en kumulativ

dosis/respons relation med en justeret OR-værdi på 2,1 (95 %-KI: 1,7-2,6), der steg til OR 3,9

(3,0-4,9) ved et stort forbrug (~25.000 mg) og OR 7,7 (5,7-10,5) ved den højeste kumulative dosis

(~100.000 mg) (se også pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med telmisartanhydrochlorthiazid i alle undergrupper af den pædiatriske population med hypertension

(se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Samtidig indgift af hydrochlorthiazid og telmisartan har hos raske personer ingen indflydelse på de to

lægemidlers farmakokinetik.

Absorption

Telmisartan: Ved oral administration opnås peak-koncentrationerne af telmisartan i løbet af 0,5-1,5

time efter indgift. Den absolutte biotilgængelighed for telmisartan for 40 mg og 160 mg var hhv. 42 %

og 58 %. Når telmisartan indtages sammen med føde, sker der en reduktion i arealet under

plasmakoncentrationskurven (AUC) på ca. 6 % med 40 mg tabletten og på ca. 19 % ved en dosis på

160 mg. 3 timer efter indgiften er plasmakoncentrationerne ens, uanset om telmisartan tages fastende

eller med føde. Den lille reduktion i AUC forventes ikke at forårsage en reduktion i terapeutisk effekt.

Telmisartan akkumuleres ikke signifikant i plasma ved gentagen indgift.

Hydrochlorthiazid: Ved oral administration af telmisartan/hydrochlorothiazid nås peak-

koncentrationerne af hydrochlorthiazid i løbet af 1,0-3,0 timer efter indgift. Baseret på den kumulative

nyreudskillelse af hydrochlorthiazid var den absolutte biotilgængelighed ca. 60 %.

Fordeling

Telmisartan er i høj grad bundet til plasmaproteiner (>99,5 %), hovedsagelig albumin og alfa-I-

syreglycoprotein. Det tilsyneladende fordelingsvolumen for telmisartan er ca. 500 l, hvilket tyder på

ekstravævsbinding.

68 % af hydrochlorthiazidet er bundet i plasma, og det tilsyneladende fordelingsvolumen er 0,83-1,14

l/kg.

Biotransformation

Telmisartan metaboliseres ved konjugering, hvor der dannes et farmakologisk inaktivt acylglucuronid.

Glucuroniden af det oprindelige stof er den eneste metabolit, der er set hos mennesker. Efter en enkelt

dosis

C-mærket telmisartan repræsenterer glucuronid ca. 11 % af den målte radioaktivitet i plasma.

CYP-isoenzymer er ikke involveret i metaboliseringen af telmisartan.

Hydrochlorthiazid metaboliseres ikke.

Elimination

Telmisartan: Efter enten intravenøs eller oral administration af

C-mærket telmisartan blev

størstedelen af den indgivne dosis (> 97 %) udskilt i fæces via biliær ekskretion. Kun ubetydelige

mængder blev fundet i urinen. Telmisartans totale plasmaclearance efter oral administration er >1.500

ml/min. Den terminale eliminationshalveringstid var >20 timer.

Hydrochlorthiazid udskilles næsten fuldstændigt uforandret i urinen. Ca. 60 % af den orale dosis

udskilles i løbet af 48 timer. Den renale clearance er ca. 250-300 ml/min. Den terminale

eliminationshalveringstid for hydrochlorthiazid er 10-15 timer.

Linearitet/non-linearitet

Telmisartan: Farmakokinetikken ved oralt indgivet telmisartan er ikke-lineær ved doser på 20-160 mg,

idet der ved stigende doser ses overproportionale stigninger af plasmakoncentrationen (C

og AUC).

Hydrochlorthiazid udviser lineær farmakokinetik.

Ældre

Der er ingen forskelle med hensyn til telmisartans farmakokinetik hos personer over eller under 65 år.

Køn

Telmisartans plasmakoncentration er generelt 2-3 gange højere hos kvinder end hos mænd. I kliniske

forsøg fandtes der imidlertid ikke signifikant større blodtryksrespons eller forekomst af ortostatisk

hypotension hos kvinder. Det er ikke nødvendigt med dosisjustering. Der er en tendens mod højere

plasmakoncentrationer af hydrochlorthiazid hos kvinder end hos mænd. Dette anses ikke for at have

klinisk relevans.

Nedsat nyrefunktion

Renal udskillelse bidrager ikke til clearance af telmisartan. Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos

patienter med nedsat nyrefunktion. Dette baseres på beskeden erfaring hos patienter med let til

moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance på 30-60 ml/min, gennemsnit ca. 50 ml/min).

Telmisartan fjernes ikke fra blodet med hæmodialyse. Hos patienter med nedsat nyrefunktion

reduceres hastigheden af udskillelsen af hydrochlorthiazid. I et typisk forsøg med patienter med en

middel kreatinin-clearance på 90 ml/min, var elimineringshalveringstiden for hydrochlorthiazid øget.

Hos patienter med totalt manglende nyrefunktion er elimineringshalveringstiden ca. 34 timer.

Nedsat leverfunktion

I farmakokinetiske forsøg med patienter med nedsat leverfunktion var der en forøgelse af den

absolutte biotilgængelighed på op til næsten 100 %. Elimineringshalveringstiden er uændret hos

patienter med nedsat leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I prækliniske sikkerhedsforsøg med samtidig indgift af telmisartan og hydrochlorthiazid i

normotensive rotter og hunde i doser, der gav en eksponering sammenlignelig med den i det klinisk-

terapeutiske område, fandt man ikke andre resultater end dem, der allerede var set ved indgift af de to

stoffer hver for sig. De observerede toksikologiske fund synes ikke at have nogen relevans for

terapeutisk anvendelse til mennesker.

Toksikologiske fund, som også er kendt fra prækliniske forsøg med "angiotensin converting enzyme"-

hæmmere og angiotensin II-receptor-antagonister, var: Fald i røde blodcelleparametre (erytrocytter,

hæmoglobin, hæmatokrit), ændringer i den renale hæmodynamik (forhøjet urea N i serum (BUN) og

kreatinin), forøget plasmareninaktivitet, hypertrofi/hyperplasi af de juxtaglomerulære celler og

gastriske slimhindelæsioner. Gastriske læsioner kunne forhindres/afhjælpes ved oral tilførsel af

natriumchloridopløsning og gruppevis opstaldning af dyrene. I hunde blev der observeret tubulær

dilatation og atrofi af nyrerne. Disse fund skønnes at være forårsaget af telmisartans farmakologiske

aktivitet.

Der var ingen klare tegn på teratogenicitet, men ved toksiske doser sås en påvirkning af den postnatale

udvikling af afkommet såsom lavere legemsvægt og forsinket åbning af øjnene.

Telmisartan viste intet tegn på mutagenicitet og relevant klastogen aktivitet ved

in vitro

-forsøg, og

ingen tegn på karcinogenicitet i rotter og mus. Forsøg med hydrochlorthiazid har vist tvetydige tegn på

en genotoksisk eller karcinogen effekt i nogle eksperimentelle modeller. Den omfattende humane

erfaring med hydrochlorthiazid har imidlertid ikke vist nogen forbindelse mellem anvendelsen af

stoffet og en stigning i forekomsten af neoplasmer.

Med hensyn til en potentiel føtotoksisk effekt af telmisartan/hydrochlorthiazid-kombinationen

henvises til pkt. 4.6.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Magnesiumstearat (E470b)

Kaliumhydroxid

Meglumin

Povidon

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Mikrokrystallinsk cellulose

Mannitol (E421)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

For Al/Al blister og HDPE tabletbeholder:

2 år.

For Al/PVC/PVDC blister:

1 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

For Al/Al blister og HDPE tabletbeholder:

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

For Al/PVC/PVDC blister:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30ºC.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Al/al blister, Al/PVC/PVDC blister og HDPE tabletbeholder med LDPE-hætte og HDPE tørremiddel

med silicafyld.

Al/al blister: 14, 28, 30, 56, 84, 90 og 98 tabletter

Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tabletter

Al/PVC/PVDC blister: 28, 56, 84, 90 og 98 tabletter

Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tabletter

Al/PVC/PVDC blister: 14, 28, 56, 84, 90 og 98 tabletter

Tabletbeholder: 30, 90 og 250 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ingen særlige krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður

Island

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tabletter

EU/1/13/817/043

EU/1/13/817/001

EU/1/13/817/042

EU/1/13/817/002

EU/1/13/817/003

EU/1/13/817/004

EU/1/13/817/005

EU/1/13/817/006

EU/1/13/817/007

EU/1/13/817/008

EU/1/13/817/009

EU/1/13/817/010

EU/1/13/817/011

EU/1/13/817/012

EU/1/13/817/013

Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tabletter

EU/1/13/817/014

EU/1/13/817/015

EU/1/13/817/044

EU/1/13/817/016

EU/1/13/817/017

EU/1/13/817/018

EU/1/13/817/019

EU/1/13/817/020

EU/1/13/817/021

EU/1/13/817/022

EU/1/13/817/023

EU/1/13/817/024

EU/1/13/817/025

EU/1/13/817/026

EU/1/13/817/027

EU/1/13/817/028

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 13 marts 2013

Dato for seneste fornyelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Actelsar HCT 80 mg/25 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Én tablet indeholder 80 mg telmisartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Actelsar HCT 80 mg/25 mg tabletter er hvide eller næsten hvide, 9,0 x 17,0 mm ovale og bikonvekse

tabletter mærket med “TH” på den ene side og “25” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension.

Fastdosiskombinationen Actelsar HCT (80 mg telmisartan/25 mg hydrochlorthiazid) er indiceret til

voksne, hvis blodtryk ikke kan reguleres tilfredsstillende med Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg

(80 mg telmisartan/12,5 mg hydrochlorthiazid), eller voksne, som tidligere er blevet stabiliseret med

telmisartan og hydrochlorthiazid hver for sig.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Actelsar HCT gives, hvis blodtrykket ikke kan reguleres tilfredsstillende med telmisartan alene.

Individueldosistitrering med hver af de to komponenter anbefales, før der skiftes til den faste

dosiskombination. Hvis det er klinisk relevant, kan et direkte skift fra monoterapi til den faste

kombination overvejes.

Actelsar HCT 80 mg/25 mg én gang dagligt er til patienter, hvis blodtryk ikke kan reguleres

tilfredsstillende med Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg, eller til patienter, som tidligere er blevet

stabiliseret med telmisartan eller hydrochlorthiazid hver for sig.

Actelsar HCT findes ligeledes med dosisstyrke 40 mg/12,5 mg og 80 mg/ 12,5 mg

Specielle populationer:

Patienter med nedsat nyrefunktion

Periodisk monitorering af nyrefunktionen tilrådes (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion bør dosis ikke overskride Actelsar HCT 40

mg/12,5 mg én gang daglig. Actelsar HCT må ikke gives til patienter med svært nedsat leverfunktion.

Thiazider skal anvendes med forsigtighed hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4).

Ældre patienter

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Pædiatrisk population

Actelsar HCT’s sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

Administration

Actelsar HCT tabletter administreres oralt én gang dagligt med væske, med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller ét eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for andre derivater af sufonamid (hydrochlorthiazin er et

sulfonamidderivat).

Andet og tredje trimester af graviditeten (se pkt. 4.4 og 4.6).

Galdeophobning i galdegange og galdeobstruktion.

Svært nedsat leverfunktion.

Svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance < 30 ml/min).

Refraktær hypokaliæmi, hyperkalcæmi.

Samtidig brug af Actelsar HCT og lægemidler indeholdende aliskiren er kontraindiceret hos patienter

med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR<60 ml/min(1,73 m

) (se pkt. 4.5 og 5.1).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Graviditet

Angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes under graviditet. Patienter, som planlægger

graviditet, bør skifte til en alternativ antihypertensiv behandling, der er sikker at anvende for gravide,

medmindre fortsat behandling med angiotensin II-receptorantagonist er påkrævet. I tilfælde af

konstateret graviditet skal behandling med angiotensin II-receptorantagonister straks seponeres, og

alternativ behandling påbegyndes (se pkt. 4.3 og 4.6).

Nedsat leverfunktion

Actelsar HCT bør ikke gives til patienter med kolestase, biliære obstruktive sygdomme eller svær

leverinsufficiens (se pkt. 4.3), idet telmisartan overvejende udskilles med galden. Hos disse patienter

kan man forvente at se nedsat hepatisk clearance af telmisartan.

Desuden skal Actelsar HCT anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion eller

progredierende leversygdom, idet små forskydninger i væske- og elektrolytbalancen kan udløse

hepatiskcoma. Der er ingen klinisk erfaring med brug af Actelsar HCT til patienter med nedsat

leverfunktion.

Renovaskulær hypertension

Der er øget risiko for alvorlig hypotension og nyreinsufficiens, når patienter med bilateral

nyrearteriestenose eller stenose af arterien til en enkelt fungerende nyre behandles med lægemidler,

som påvirker reninangiotensin-aldosteronsystemet.

Nedsat nyrefunktion og nyretransplantation

Actelsar HCT må ikke anvendes til patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance

<30 ml/min) (se pkt. 4.3). Der er ingen erfaring med anvendelse af telmisartan/hydrochlorthiazid til

patienter, der kort tid forinden har fået foretaget en nyretransplantation. Erfaringer med

telmisartan/hydrochlorthiazid er begrænsede hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion, og

derfor anbefales periodisk kontrol af serumværdierne for kalium, kreatinin og urinsyre. Hos patienter

med nedsat nyrefunktion kan thiazid medføre azotæmi.

Intravaskulær hypovolæmi

Specielt efter første dosis kan der forekomme symptomatisk hypotension hos patienter, som har for

lavt volumen i blodbanen eller natriummangel på grund af kraftig diuretisk behandling, saltfattig diæt,

diarré eller opkastning. Sådanne tilstande bør korrigeres, før behandling med Actelsar HCT initieres.

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister eller

aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere med angiotensin II-

receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under supervision

af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion, elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos patienter med

diabetisk nefropati.

Andre tilstande med stimulering af renin-angiotensin-aldosteronsystemet

Hos patienter, hvis vaskulære tonus og nyrefunktion overvejende afhænger af renin-angiotensin-

aldosteronsystemets aktivitet (fx patienter med svær højresidig hjerteinsufficiens eller tilgrundliggende

nyresygdom, herunder nyrearteriestenose), har behandling med lægemidler, som påvirker dette

system, været forbundet med akut hypotension, hyperazotæmi, oliguri eller i sjældne tilfælde akut

nyresvigt (se pkt. 4.8).

Primær aldosteronisme

Patienter med primær aldosteronisme vil generelt ikke respondere på antihypertensiva, som virker ved

at hæmme renin-angiotensinsystemet. Derfor frarådes brug af Actelsar HCT.

Aorta- og mitralklapstenose, obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

Som ved brug af andre vasodilatatorer bør særlig forsigtighed udvises hos patienter, der lider af aorta-

eller mitralstenose eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Metaboliske og endokrine virkninger

Thiazidbehandling kan svække glucosetolerancen, mens hypoglykæmi kan forekomme hos

diabetikere, der får insulin- eller antidiabetisk behandling og behandling med telmisartan. Derfor bør

monitorering af glucose hos disse patienter overvejes, og dosisjustering af insulin eller antidiabetika

kan være nødvendig. En latent diabetes mellitus kan eventuelt blive manifest ved thiazidbehandling.

Stigning i kolesterol- og triglyceridniveauerne kan optræde i forbindelse med

thiaziddiuretikabehandling. Der er dog kun rapporteret om minimal eller ingen påvirkning ved den

mængde thiazid (12,5 mg), som findes i Actelsar HCT.

Hyperurikæmi kan optræde, ligesom arthritis urica kan udløses hos nogle patienter i

thiazidbehandling.

Forstyrrelser i elektrolytbalancen

Som hos andre patienter i behandling med diuretika skal der regelmæssigt foretages bestemmelse af

serumelektrolytter.

Thiazider, herunder hydrochlorthiazid, kan forårsage forstyrrelser i væske- eller elektrolytbalancen

(bl.a. hypokaliæmi, hyponatriæmi og hypochloræmisk alkalose). Advarselstegn på væske- eller

elektrolytforstyrrelser er mundtørhed, tørst, asteni, sløvhed, døsighed, uro, muskelsmerter eller

kramper, muskeltræthed, hypotension, oliguri, takykardi og gastrointestinale problemer i form af

kvalme eller opkastning (se pkt. 4.8).

Hypokaliæmi

Hypokaliæmi kan forkomme ved anvendelse af thiaziddiuretika, men samtidig behandling med

telmisartan kan reducere den diuretika-inducerede hypokaliæmi. Der er større risiko for at få

hypokaliæmi for patienter med levercirrose, med kraftig diurese eller med for lille indtag af

elektrolytter samt for patienter, der får kortikosteroider eller adrenokortikotropt hormon (ACTH) (se

pkt. 4.5).

Hyperkaliæmi

Omvendt kan hyperkaliæmi optræde på grund af telmisartans antagonistiske effekt hos Actelsar HCT

på angiotensin II (AT1)-receptorerne. Skønt der ikke er set nogen klinisk signifikant hyperkaliæmi i

forbindelse med Actelsar HCT, så omfatter risikofaktorerne for udvikling af hyperkaliæmi blandt

andet nyreinsufficiens og/eller hjertesvigt samt diabetes mellitus. Kaliumbesparende diuretika,

kaliumsupplementer eller kaliumholdige saltsubstitutter skal indgives med forsigtighed sammen med

Actelsar HCT (se pkt. 4.5).

Hyponatriæmi og hypochloræmisk alkalose

Der er intet, der tyder på, at Actelsar HCT kan reducere eller forhindre diuretika forårsaget

hyponatriæmi. Kloridmangelsymptomer er sædvanligvis milde og kræver normalt ingen behandling.

Hyperkalciæmi

Thiaziderne kan reducere udskillelsen af kalcium i urinen og forårsage en intermitterende og let

forhøjelse af serumkalcium, uden andre forstyrrelser i kalciumstofskiftet. Tydelig hyperkalciæmi kan

være et tegn på skjult hyperparatyroidisme. Thiaziderne skal seponeres, inden der foretages

undersøgelser af biskjoldbruskkirtlernes funktion.

Hypomagnesiæmi

Det har vist sig, at thiazider øger magnesiumudskillelsen i urinen, hvilket kan resultere i

hypomagnesiæmi (se pkt. 4.5).

Etniske forskelle

Som ved alle andre angiotensin II-receptorantagonister synes telmisartan at virke mindre

blodtrykssænkende hos negroide end hos ikke-negroide personer. Dette skyldes muligvis en hyppigere

forekomst af lavt reninniveau i den hypertensive negroide population.

Andet

Som ved andre antihypertensiva kan en for kraftig reduktion af blodtrykket hos patienter med

iskæmiskkardiopati eller iskæmisk kardiovaskulær sygdom resultere i myokardieeinfarkt eller

apopleksi (slagtilfælde).

Generelt

Overfølsomhedssreaktioner over for hydrochlorthiazid kan både forekomme hos patienter, som har, og

hos patienter, som ikke har allergi eller bronkial astma i anamnesen. Dog er de mere sandsynlige hos

førstnævnte patientgruppe. Forværring eller aktivering af systemisk lupus erythematosus er

rapporteret ved anvendelsen af thiaziddiuretika herunder hydrochlorthiazid.

Der er set tilfælde af lysoverfølsomhed med thiaziddiuretika (se pkt. 4.8). Det anbefales at stoppe

behandlingen, hvis en lysoverfølsomhedsreaktion forekommer. Hvis fornyet indgift af diuretika er

nødvendig, anbefales det at beskytte eksponerede områder mod solen og mod kunstig UVA.

Akut nærsynethed og snævervinklet glaukom

Hydrochlorthiazid, et sulfonamid, kan medføre en idiosynkratisk reaktion, hvilket fører til akut

transient nærsynethed og akut snævervinklet glaukom. Symptomerne omfatter akut udbrud af nedsat

synsevne eller øjensmerter og forekommer typisk inden for timer eller uger fra behandlingen med

telmisartanhydrochlorthiazid. Ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan medføre varigt synstab.

Den primære behandling omfatter at indstille hydrochlorthiazidbrugen hurtigst muligt. Der kan

overvejes øjeblikkelige medicinske eller kirurgiske behandlinger, såfremt trykket i øjet fortsat ikke

kan reguleres. Risikofaktorer for udvikling af akut snævervinklet glaukom kan omfatte en forhistorie

med sulfonamid- eller penicillinallergi.

Non-melanom hudkræft

I to epidemiologiske studier baseret på det danske Cancerregister er der observeret øget risiko for non-

melanom hudkræft (basalcellekarcinom og pladecellekarcinom) ved en stigende kumulativ dosis af

hydrochlorthiazid. Hydrochlorthiazids fotosensibiliserende virkning kan være en mulig mekanisme i

forhold til non-melanom hudkræft.

Patienter, der tager hydrochlorthiazid, skal informeres om risikoen for non-melanom hudkræft og have

at vide, at de skal tjekke deres hud regelmæssigt for nye læsioner og straks kontakte lægen, hvis de

observerer mistænkelige hudlæsioner. For at minimere risikoen for hudkræft bør patienterne rådes til

at træffe forebyggende foranstaltninger som f.eks. at begrænse eksponeringen for sollys og UV-stråler

og, ved eksponering, at sørge for tilstrækkelig beskyttelse. Mistænkelige hudlæsioner bør straks

undersøges, herunder eventuelt ved hjælp af histologisk biopsianalyse. Det kan også være nødvendigt

at genoverveje, om hydrochlorthiazid bør anvendes hos patienter, der tidligere har haft non-melanom

hudkræft (se også pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lithium

Der er rapporteret reversible stigninger i serum-lithiumkoncentrationerne samt toksicitet ved samtidig

behandling med lithium og ACE-hæmmere. I sjældne tilfælde er dette også set ved behandling med

angiotensin II-receptorantagonister (herunder telmisartan/hydrochlorthiazid). Samtidig administration

af lithium og Actelsar HCT kan ikke anbefales (se pkt. 4.4). Hvis denne kombination skønnes

nødvendig, tilrådes tæt monitorering af serum-lithium.

Lægemidler, der forbindes med kaliumtab og hypokaliæmi (fx andre kaliuretiske diuretika, laksantia,

kortikosteroider, ACTH, amphotericin, carbenoxolon, benzylpenicillin, salicylsyre og derivater)

Hvis disse stoffer gives sammen med hydrochlorthiazid-telmisartan-kombinationen, tilrådes

monitorering af kalium-plasmaniveauet. Disse lægemidler kan øge hydrochlorthiazids påvirkning af

serumkalium (se pkt. 4.4).

Lægemidler, som kan øge kaliumniveauet eller udløse hyperkaliæmi (fx ACE-hæmmere,

kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud, saltsubstituter, der indeholder kalium, ciclosporin eller

andre lægemidler, fx heparin-natrium).

Hvis disse medikamenter gives sammen med hydrochlorthiazid-telmisartan-kombinationen, tilrådes

monitorering af kalium-plasmaniveauet. Erfaringer med andre lægemidler, som hæmmer

reninangiotensinsystemet viser, at samtidig brug af ovennævnte produkter kan føre til stigning i

serumkalium. En sådan samtidig brug må derfor frarådes (se pkt. 4.4).

Lægemidler, som påvirkes af serumkaliumforstyrrelser

Når Actelsar HCT anvendes sammen med lægemidler, hvis effekt påvirkes af

serumkaliumforstyrrelser (såsom digitalisglykosider, antiarytmika), bør serumkalium og ekg

monitoreres. Samme anbefaling gælder for nedenstående ”torsades de pointes” inducerende

lægemidler (herunder visse antiarytmika), hvor hypokaliæmi er en prædisponerende faktor.

klasse 1a-antiarytmika, (fx quinidin, hydroquinidin, disopyramid)

klasse 3-antiarytmika, (fx amiodaron, sotalol, doftilid, ibutilid)

visse antipsykotika (fx thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin,

cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)

andre (fx bepridil, cisaprid, diphemanil, erythromycin i.v., halofantrin, mizolastin, pentamidin,

sparfloxacin, terfenadin, vincamin i.v.)

Digitalisglykosider

Thiazidbetinget hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi øger forekomsten af digitalis-inducerede arytmier

(se pkt. 4.4).

Digoxin

Ved administration af telmisartan samtidig med digoxin sås der mediane stigninger i peak

plasmakoncentrationen (49 %) og i dalkoncentrationen (20 %) af digoxin. Når telmisartan initieres,

justeres og seponeres, skal digoxin-niveauerne monitoreres, så niveauerne holdes inden for det

terapeutiske område.

Andre antihypertensiva

Telmisartan kan øge den hypotensive virkning af andre antihypertensiva.

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere, angiotensin II-receptorantagonister eller

aliskiren, er forbundet med en højere hyppighed af bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og

nedsat nyrefunktion (inklusive akut nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende

lægemiddel (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.1).

Antidiabetika (orale præparater og insuliner)

Dosisjustering af antidiabetika kan blive nødvendig (se pkt. 4.4).

Metformin

Metformin skal bruges med forsigtighed: Risikoen for laktacidose forårsaget af et muligt funktionelt

nyresvigt i forbindelse med hydrochlorthiazid.

Colestyramin og colestipolresiner

Absorptionen af hydrochlorthiazid svækkes ved tilstedeværelsen af anioniske resiner.

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID)

NSAID (f.eks. acetylsalicylsyre (ASA) i doser beregnet til anti-inflammatorisk behandling, COX-2-

hæmmere og ikke-selektive NSAID) kan hos nogle patienter nedsætte den diuretiske, natriuretiske og

antihypertensive virkning af thiaziddiuretika og den antihypertensive virkning af angiotensin II-

receptorantagonister.

Samtidig behandling med angiotensin II-receptorantagonister og stoffer, der hæmmer cyklo-

oxygenasen, kan medføre en yderligere svækkelse hos nogle patienter, der allerede har nedsat

nyrefunktion (dehydrering, alder). Der kan opstå akut nyresvigt, som i de fleste tilfælde er reversibelt.

Derfor bør samtidig behandling foregå under nøje overvågning, især af ældre patienter. Patienterne

skal indtage tilstrækkeligt med væske, og den behandlende læge bør være opmærksom på

nødvendigheden af at monitorere nyrefunktionen.

I et forsøg medførte samtidig administration af telmisartan og ramipril en stigning i AUC

0-24

og C

ramipril og ramiprilat på op til 2,5 gange. Den kliniske relevans af denne observation er ikke kendt.

Pressor-aminer (fx noradrenalin)

Virkningen af pressor-aminer kan være forringet.

Ikke-depolariserende muskelrelaksantia (fx tubocurarin)

Virkningen af ikke-depolariserende muskelrelaksantia kan forstærkes af hydrochlorthiazid.

Lægemidler, der anvendes til behandling af urinsyregigt (fx probenecid, sulfinpyrazon og allopurinol)

Dosisjustering af urikosuriske lægemidler kan være nødvendig, idet hydrochlorthiazid kan øge

serumurinsyre. Øgning af probenecid- eller sulfinpyrazondosis kan være nødvendig. Samtidig indgift

af thiazid kan øge forekomsten af overfølsomhedsreaktioner over for allopurinol.

Calciumsalte

Thiaziddiuretika kan øge serumkalciumniveauet på grund af nedsat udskillelse. Hvis der gives

calciumsupplement eller calciumbesparende lægemidler (fx D-vitamin), skal serumcalcium

monitoreres, og calciumdosis justeres herefter.

Betablokkere og diazoxid

Thiazider kan øge den hyperglykæmiske virkning af betablokkere og diazoxid.

Antikolinergika (fx atropin, biperiden) kan øge biotilgængeligheden af diuretika af thiazid-typen ved

at nedsætte den gastrointestinale motilitet og mavetømningshastigheden.

Amantadin

Thiazider kan øge risikoen for bivirkninger ved behandling med amantadin.

Cytotoksiske lægemidler (fx cyclophosphamid, methotrexat)

Thiazider kan formindske cytotoksiske lægemidlers udskillelse gennem nyrerne og forstærke deres

myelosuppressive virkning.

Følgende præparater har farmakologiske egenskaber, der kan forventes at forstærke den hypotensive

effekt af alle antihypertensiva, herunder telmisartans: Baclofen, amifostin.

Endvidere kan ortostatisk hypotension forværres af alkohol, barbiturater, narkotika eller

antidrepessiva.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

I første trimester kan behandling med angiotensin II-receptorantagonister ikke anbefales (se pkt. 4.4.).

I andet og tredje trimester er behandling med angiotensin II-receptorantagonister kontraindiceret (se

pkt. 4.3 og 4.4).

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af Actelsar HCT til gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Ud fra de epidemiologiske data, kan man ikke konkludere, at behandling med ACE-hæmmere i første

trimester medfører en risiko for teratogenicitet. Det kan dog ikke udelukkes, at der er en lille risiko.

Selvom der ikke findes kontrollerede epidemiologiske data for angiotensin II-receptorantagonister,

kan der være en lignende risiko for denne lægemiddelklasse. Patienter, som planlægger graviditet, bør

skifte til en alternativ antihypertensiv behandling, der er sikker at anvende for gravide, medmindre

fortsat behandling med angiotensin II-receptorantagonist er påkrævet. I tilfælde af graviditet bør

behandling med angiotensin II-receptorantagonister straks seponeres, og alternativ behandling

påbegyndes.

Behandling i andet og tredje trimester med angiotensin II-receptorantagonister kan medføre

humanføtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnios, forsinkelse af knogledannelsen i kraniet)

og neonataltoksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi) (se pkt. 5.3). Hvis angiotensin II-

receptorantagonister har været anvendt fra andet trimester, bør nyrefunktionen og kraniet kontrolleres

ved hjælp af ultralyd.

Spædbørn, hvis mødre har anvendt angiotensin II-receptorantagonister, bør observeres nøje for

hypertension (se pkt. 4.3 og 4.4.).

Der er begrænset erfaring med hydrochlorthiazid under graviditet, specielt i første trimester.

Dyrestudier er utilstrækkelige. Hydrochlorthiazid passerer placenta. Baseret på hydrochlorthiazids

farmakologiske virkningsmekanisme kan ved brug i andet og tredje trimester kompromittere den føto-

placentale perfusion og forårsage føtale og neonatale bivirkninger såsom ikterus, forstyrrelser i

elektrolytbalancen og trombocytopeni. Hydrochlorthiazid bør ikke bruges mod graviditetsødem,

forhøjet blodtryk under graviditet eller præeklampsi på grund af risikoen for nedsat plasmavolumen og

placental hypoperfusion uden gavnlig virkning på sygdomsforløbet. Hydrochlorthiazid bør ikke

anvendes til essentiel hypertension hos gravide kvinder med undtagelse af sjældne tilfælde, hvor ingen

anden behandling kan anvendes.-

Amning

Det frarådes at anvende telmisartan ved amning, idet der ikke findes tilgængelige data vedrørende

brug af Actelsar HCT ved amning. Som alternativ anbefales behandlingsregimer med bedre etablerede

sikkerhedsprofiler ved amning, specielt ved amning af nyfødte og præmature spædbørn.--

Hydrochlorthiazid udskilles i små mængder i human mælk. Thiazider i høje doser, der medfører

voldsomme diureser, kan hæmme mælkeproduktionen. Det frarådes at anvende hydrochlorothiazid i

ammeperioden. Hvis hydrochlorothiazid anvendes under amning, skal dosis holdes så lav som muligt.-

Fertilitet

I prækliniske studier blev der ikke påvist nedsat fertilitet hos hunner eller hanner ved brug af

telmisartan.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Actelsar HCT kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Der kan lejlighedsvis

forekomme svimmelhed eller døsighed ved behandling med Actelsar HCT.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Den almindeligst rapporterede bivirkning er svimmelhed. Alvorligt angioødem kan forekomme i

sjældne tilfælde (≥1/10.000 til <1/1.000).

Den totale forekomst og mønstret for bivirkninger ved brug af telmisartan/hydrochlorothiazid

80 mg/25 mg var sammenlignelig med telmisartan/hydrochlorothiazid 80 mg/12,5 mg. Hyppigheden

af bivirkninger var ikke dosisrelateret, og der var ingen korrelation med patienternes køn, alder eller

race.

Tabuleret liste over bivirkninger

Tabellen nedenfor viser de bivirkninger, der forekom hyppigere (p ≤0,05) for telmisartan plus

hydrochlorthiazid end for placebo i de kliniske forsøg. Bivirkninger, der er kendt for de enkelte

komponenter, men som ikke er forekommet i de kliniske forsøg, kan forekomme ved behandling med

Actelsar HCT.

Bivirkningerne er opdelt efter organklasse og opført efter hyppighed ud fra følgende konvention:

meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100);

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Infektioner og parasitære sygdomme

Sjælden:

Bronkit, faryngit, sinuit

Immunsystemet

Sjælden:

Forværring eller aktivering af systemisk lupus erythematosuss

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig:

Hypokaliæmi

Sjælden:

Hyperurikæmi, hyponatræmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig:

Angst

Sjælden:

Depression

Nervesystemet

Almindelig:

Svimmelhed

Ikke almindelig:

Synkope, paræstesi

Sjælden:

Søvnløshed, søvnforstyrrelser

Øjne

Sjælden:

Synsforstyrrelser, sløret syn

Øre og labyrint

Ikke almindelig:

Vertigo

Hjerte

Ikke almindelig:

Takykardi, arytmi

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig:

Hypotension, ortostatisk hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig:

Dyspnø

Sjælden:

Åndedrætsbesvær (inklusive pneumonit og lungeødem)

Mave-tarmkanalen

Ikke almindelig:

Diarré, mundtørhed, flatulens

Sjælden:

Abdominalsmerter, obstipation, dyspepsi, opkastning, gastrit

Lever og galdeveje

Sjælden:

Unormal leverfunktion/leversygdom

Hud og subkutane væv

Sjælden:

Angioødem (også med letalt udfald), erytem, prutitus, udslæt,

hyperhidrose, urticaria

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig:

Rygsmerter, muskelspasmer, myalgi

Sjælden:

Artralgi, muskelkramper, smerter i ekstremiteter

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig:

Erektil dysfunktion

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig:

Brystsmerter

Sjælden:

Influenzalignende symptomer, smerter

Undersøgelser

Ikke almindelig:

Forhøjet urinsyre i blodet

Sjælden:

Forhøjet serumkreatinin, forhøjet kreatininkinase i blodet, forhøjede

leverenzymer

Baseret på erfaringer efter markedsføringen

For yderligere beskrivelse, se underpunktet ”Beskrivelse af udvalgte bivirkninger”

Yderligere oplysninger om de enkelte komponenter

Tidligere rapporterede bivirkninger for de enkelte indholdsstoffer kan også være potentielle

bivirkninger i forbindelse med Actelsar HCT, selvom de ikke er observeret i kliniske forsøg med dette

produkt.

Telmisartan

Bivirkningerne forekom med samme hyppighed hos patienterne i placebo- og i telmisartangruppen.

I placebo-kontrollerede forsøg var den samlede forekomst af bivirkninger, som blev rapporteret i

forbindelse med telmisartan (41,4 %) sædvanligvis sammenlignelig med placebo (43,9 %). Følgende

bivirkninger er samlet fra alle kliniske forsøg med patienter behandlet med telmisartan for

hypertension eller med patienter på 50 år eller ældre med høj risiko for kardiovaskulære hændelser.

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig:

Infektion i øvre luftveje, urinvejsinfektion herunder cystitis

Sjælden:

Sepsis inklusive sepsis med letalt udfald

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig:

Anæmi

Sjælden:

Eosinofili, trombocytopeni

Immunsystemet

Sjælden:

Overfølsomhed, anafylaktiske reaktioner

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig:

Hyperkaliæmi

Sjælden:

Hypoglykæmi (hos diabetes patienter)

Hjerte

Ikke almindelig:

Bradykardi

Nervesystemet

Sjælden:

Somnolens

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig:

Hoste

Meget sjælden:

Interstitiel lungesygdom

Mave-tarmkanalen

Sjælden:

Gastrointestinalt ubehag

Hud og subkutane væv

Sjælden:

Eksem, medikamentelt udslæt, toksisk hududslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Sjælden:

Artrose, senesmerter

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig:

Nedsat nyrefunktion (inklusive akut nyresvigt)

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig:

Asteni

Undersøgelser

Sjælden:

Nedsat hæmoglobin

For yderligere beskrivelse, se underpunktet ”Beskrivelse af udvalgte bivirkninger”

Hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid kan forårsage eller forværre hypovolæmi, som kan føre til elektrolytforstyrrelser (se

pkt. 4.4).

Følgende bivirkninger af ukendt hyppighed er rapporteret ved brug af hydrochlorthiazid alene:

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke kendt:

Sialoadenit

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Ikke kendt:

Non-melanom hudkræft (basalcellekarcinom og pladecellekarcinom)

Blod og lymfesystem

Sjælden:

Trombocytopeni (nogle gange med purpura)

Ikke kendt:

Aplastisk anæmi, hæmolytisk anæmi, knoglemarvssvigt, leukopeni,

neutropeni, agranulocytose

Immunsystemet

Ikke kendt:

Anafylaktiske reaktioner, overfølsomhed

Det endokrine system

Ikke kendt:

Utilstrækkelig diabetes mellitus kontrol

Metabolisme og ernæring

Almindelig:

Hypomagnesiæmi

Sjælden:

Hypercalcæmi

Meget sjælden:

Hypochloræmisk alkalose

Ikke kendt:

Anoreksi, nedsat appetit, forstyrrelser i elektrolytbalancen,

hyperkolesterolæmi, hyperglykæmi, hypovolæmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke kendt:

Rastløshed

Nervesystemet

Sjælden:

Hovedpine

Ikke kendt:

Svimmelhed

Øjne

Ikke kendt:

Xantopsi, akut myopi, akut snævervinklet glaukom

Vaskulære sygdomme

Ikke kendt:

Vaskulære sygdomme

Mave-tarmkanalen

Almindelig:

Kvalme

Ikke kendt:

Pankreatit, gastrointestinalt ubehag

Lever og galdeveje

Ikke kendt:

Hepatocellulær gulsot, kolestatisk gulsot

Hud og subkutane væv

Ikke kendt:

Lupus-lignende syndrom, lysfølsomhedsreaktion, kutan vaskulit,

toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke kendt:

Svaghed

Nyrer og urinveje

Ikke kendt:

Interstitiel nefrit, nedsat nyrefunktion, glukosuri

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke kendt:

Pyreksi

Undersøgelser

Ikke kendt:

Forhøjede triglycerider

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Unormal leverfunktion/leversygdom

De fleste tilfælde af unormal leverfunktion/leversygdom fra post marketing erfaring for telmisartan,

forekom hos japanske patienter. Japanske patienter er mere udsatte for at få sådanne bivirkninger.

Sepsis

I PRoFESS-studiet blev set en øget incidens af sepsis hos patienter behandlet med telmisartan

sammenlignet med placebo. Observationen kan være en tilfældighed eller relateret til en mekanisme,

som på nuværende tidspunkt ikke er kendt (se også pkt. 5.1).

Interstitiel lungesygdom

Efter markedsføring er der set tilfælde af interstitiel lungesygdom hos patienter i behandling med

telmisartan, uden at der dog er fastslået en årsagssammenhæng.

Non-melanom hudkræft

Tilgængelige data fra epidemiologiske studier viser en kumulativ dosis-afhængig forbindelse mellem

hydrochlorthiazid og non-melanom hudkræft (se også pkt. 4.4 og 5.1).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er begrænset information for telmisartan i forbindelse med overdosis hos mennesker. Det er ikke

fastlagt, i hvilket omfang hydrochlorthiazid kan fjernes ved hæmodialyse.

Symptomer

De mest udtalte symptomer ved telmisartan-overdosering var hypotension og takykardi; også

bradykardi, svimmelhed, opkastning, forhøjelse i serum-kreatinin og akut nyresvigt er set.

Overdosering med hydrochlorthiazid medfører elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypokloræmi) og

hypovolæmi pga. overdreven diurese. De hyppigst forekommende tegn og symptomer på overdosis er

kvalme og somnolens. Hypokaliæmi kan ved samtidig brug af digitalisglykosider eller visse

antiarytmika resultere i muskelkramper og/eller accentueret arytmi.-

Behandling

Telmisartan fjernes ikke ved hæmodialyse. Patienten bør monitoreres nøje, og behandlingen bør være

symptomatisk og understøttende. Behandlingen afhænger af den tid, der er forløbet siden indtagelse og

af symptomernes sværhedsgrad. Provokeret opkastning og/eller maveudskylning er mulige

behandlinger. Aktivt kul kan ofte med fordel anvendes ved behandlingen af overdosis.

Serumelektrolytter og kreatinin skal bestemmes regelmæssigt. Ved hypotension skal patienten lægges

i rygleje, og der skal hurtigt gives salt- og væskesubstitution.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler med virkning på renin-angiotensin systemet; angiotensin II-

antagonister og diuretika, ATC-kode: C09DA07

Actelsar HCT er en kombination af en angiotensin II-receptorantagonist, telmisartan og

thiazidethydrochlorthiazid. Kombinationen af disse stoffer har en additiv antihypertensiv virkning og

reducerer blodtrykket i højere grad end de enkelte lægemidler hver for sig. Actelsar HCT administreret

én gang dagligt giver en effektiv og jævn reduktion i blodtrykket i hele det terapeutiske dosisinterval.

Virkningsmekanisme

Telmisartan er en oralt administreret effektiv specifik angiotensin II-receptorsubtype 1(AT

antagonist. Telmisartan displacerer angiotensin II med meget høj affinitet fra dets bindingssted på

-receptorsubtypen, som er ansvarlig for de kendte virkninger af angiotension II. Telmisartan

udviser ingen partiel agonistaktivitet ved AT

-receptoren. Telmisartan bindes selektivt til AT

receptoren. Bindingen opretholdes i lang tid. Telmisartan udviser ikke affinitet til andre receptorer,

herunder AT

og andre mindre karakteriserede AT-receptorer. Funktionen af disse receptorer er ikke

kendt, dette gælder også effekten af deres mulige overstimulering af angiotensin II, hvis niveau øges

af telmisartan. Plasma-aldosteronniveauet sænkes med telmisartan. Telmisartan hæmmer ikke human

plasmarenin, og det blokerer ikke ionkanalerne. Telmisartan hæmmer ikke "angiotensin-converting-

enzyme" (kininase-II-enzymet), som også nedbryder bradykinin. Derfor forventes det ikke, at

bradykininmedierede bivirkninger potenseres.

En dosis på 80 mg telmisartan givet til raske frivillige hæmmer næsten fuldstændigt en angiotensin II

provokeret blodtryksforhøjelse. Denne hæmmende effekt vedvarer i mere end 24 timer og kan måles i

op til 48 timer.

Hydrochlorthiazid er et thiaziddiuretikum. Mekanismen bag thiaziddiuretikas antihypertensive effekt

kendes ikke fuldstændigt. Thiaziderne påvirker den renale tubulære mekanisme, der styrer

elektrolytreabsorption, med en direkte øgning af udskillelsen af natrium og klorid i omtrent lige store

mængder. Hydrochlorthiazids diuretiske virkning reducerer plasmavolumen, øger

plasmareninaktiviteten og aldosteronsekretionen, med deraf følgende øget udskillelse af kalium og

bikarbonat i urinen, samt sænket serumkalium. Sandsynligvis pga. blokering af renin-angiotensin-

aldosteronsystemet synes telmisartan at modvirke det kaliumtab, der er forbundet med disse diuretika.

Med hydrochlorthiazid starter diuresen i løbet af 2 timer, og den maksimale effekt ses efter ca. 4 timer,

mens virkningen varer ved i ca. 6-12 timer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Behandling af essentiel hypertension

Efter administration af den første dosis telmisartan indtræder den antihypertensive effekt gradvist

inden for 3 timer. Den maksimale reduktion i blodtrykket opnås generelt 4-8 uger, efter behandlingen

er påbegyndt og fastholdes gennem langtidsbehandling. Den antihypertensive effekt holder sig

konstant i 24 timer efter dosering, hvilket også gælder de sidste 4 timer forud for næste dosis som

påvist ved døgnblodtryksmåling. Dette er bekræftet ved målinger, der blev foretaget på tidspunktet for

maksimal effekt og umiddelbart forud for den næste dosis (trough/peak ratio var over 80 % efter

dosering af 40 mg og 80 mg telmisartan i alle placebokontrollerede kliniske forsøg).

Hos patienter med hypertension reducerer telmisartan både det systoliske og det diastoliske blodtryk

uden at påvirke pulsen. Telmisartans antihypertensive virkning er sammenlignelig med effekten af

andre klasser af antihypertensiva (påvist i kliniske forsøg, der sammenlignede telmisartan med

amlodipin, atenolol, enalapril, hydrochlorthiazid og lisinopril).

I et dobbeltblindt kontrolleret klinisk studie (n=687 patienter evalueret for effekt) hos non-

respondenter i forhold til 80 mg/12,5 mg kombinationen, blev der påvist en øget blodtryktssænkende

effekt ved behandling med 80 mg/25 mg kombinationen sammenlignet med fortsat behandling med 80

mg/12,5 mg kombinationen på 2,7/1,6 mm Hg (SBP/DBP). Gennemsnitlig ændring i forhold til

baseline for begge parametre. I et opfølgningsstudie med 80 mg/25 mg kombination sås en yderligere

reduktion af blodtrykket (resulterende i en samlet reduktion på 11,5/9,9 mm Hg (SBP/DBP).

I en samlet analyse af to ens 8 ugers dobbeltblinde placebo-kontrollerede kliniske forsøg, hvor der

blev sammenlignet med valsartan/hydrochlorothiazid 160 mg/25 mg (n=2121 patienter evalueret for

effekt) blev der påvist en signifikant større sænkning af blodtrykket på 2,2/1,2 mm Hg (SBP/DBP)

(gennemsnitlig ændring i forhold til baseline for begge parametre) til fordel for

telmisartan/hydrochlorothiazid 80 mg/25 mg kombinationen.

Ved pludselig seponering af telmisartan, vil blodtrykket gradvist returnere til værdierne fra før

behandlingsstart over en periode på flere dage, uden at der ses tegn på "rebound"-hypertension.-

Forekomsten af tør hoste var signifikant lavere hos de patienter, der blev behandlet med telmisartan

end hos dem, der blev behandlet med ACE-hæmmere i kliniske forsøg, som direkte sammenlignede

disse to antihypertensive behandlinger.

Kardiovaskulær forebyggelse

ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial)

sammenlignede virkningen af telmisartan, ramipril og kombinationen af telmisartan og ramipril på

kardiovaskulære hændelser hos 25.620 patienter. Patienterne tilhørte alle en population med risiko for

at få en kardiovaskulær hændelse. De var 55 år eller ældre og havde en anamnese med

koronararteriesygdom, apopleksi, transitorisk cerebral iskæmi (TCI), perifer arteriel sygdom eller

diabetes mellitus type 2 med organpåvirkning (f.eks. retinopati, venstre ventrikel hypertrofi, makro-

eller mikroalbuminuri).

De tre randomiseringsgrupper var følgende: Telmisartan 80 mg (n = 8.542), ramipril 10 mg

(n = 8.576) eller en kombination af telmisartan 80 mg og ramipril 10 mg (n = 8.502). Patienterne blev

fulgt i gennemsnitligt 4,5 år.

Telmisartan havde samme virkning som ramipril mht. reduktion i det primære sammensatte endepunkt

(kardiovaskulær død, ikke-letalt myokardieinfarkt, ikke-letal apopleksi eller hospitalsindlæggelse pga.

hjertesvigt)

.

Forekomsten af hændelser svarende til det primære endepunkt var ens for telmisartan

(16,7 %) og ramipril (16,5 %). Hazard ratio for telmisartan

vs.

ramipril var 1,01 (97,5 % CI 0,93-1,10;

p (non-inferioritet) = 0,0019 ved en margin på 1,13). Død af alle årsager var 11,6 % henholdsvis

11,8 % for telmisartan- og ramiprilbehandlede patienter.

Mht. det prædefinerede sekundære endepunkt (reduktion af kardiovaskulær død, ikke-letalt

myokardieinfarkt og ikke-letal apopleksi) – som var identisk med det primære endepunkt i HOPE-

studiet (The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study) - blev telmisartan fundet ligeværdigt med

ramipril [0,99 (97,5 % CI 0,90-1,08; p (non-inferioritet) = 0,0004)]. I HOPE-studiet blev virkningen af

ramipril

vs.

placebo undersøgt.

I TRANSCEND-studiet randomiseredes patienter, der var intolerante over for ACE-hæmmere, men i

øvrigt med de samme inklusionskriterier som i ONTARGET-studiet, til enten 80 mg telmisartan

(n = 2.954) eller placebo (n = 2.972). Begge blev givet i tillæg til standardbehandling.

Behandlingsperioden var i gennemsnit 4 år og 8 måneder. Der blev ikke fundet statistisk signifikant

forskel i det primære sammensatte endepunkt (kardiovaskulær død, ikke-letalt myokardieinfarkt, ikke-

letal apopleksi eller hospitalsindlæggelse pga. hjertesvigt) [15,7 % i telmisartangruppen og 17,0 % i

placebogruppen med en hazard ratio på 0,92 (95 % CI 0,81-1,05; p = 0,22)]. Der var evidens for en

fordel ved telmisartan i forhold til placebo i det præspecificerede sekundære sammensatte endepunkt

(kardiovaskulær død, ikke-letalt myokardieinfarkt og ikke-letal apopleksi) [0,87 (95 % CI 0,76-1,00;

p = 0,048)]. Der var ikke evidens for reduktion af kardiovaskulær mortalitet i forhold til placebo

(hazard ratio 1,03, CI 0,85-1,24).

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i to store

randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination

with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in

Diabetes)).

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på organpåvirkning. Find

mere information i afsnittet ”Kardiovaskulær forebyggelse”.

VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes mellitus og diabetisk nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renal og/eller kardiovaskulære mål og mortalitet

sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut nyrepåvirkning og/eller

hypotension observeredes. På baggrund af de fælles farmakodynamiske egenskaber er disse resultater

også relevante for andre ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints)

var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til standardbehandling med en ACE-

hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos patienter med type 2-diabetes mellitus og

kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom eller begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en

øget risiko for bivirkninger. Både kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere

forekommende i aliskiren-gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige

bivirkninger (såsom hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i

aliskiren-gruppen end i placebogruppen.

Hoste og angioødem blev sjældnere rapporteret af patienter behandlet med telmisartan end af patienter

behandlet med ramipril, mens hypotension oftere blev rapporteret af patienter behandlet med

telmisartan.

Kombinationen af telmisartan og ramipril havde ikke nogen additiv virkning i forhold til ramipril og

telmisartan alene. Kardiovaskulær død eller død af andre årsager var numerisk højere ved

kombinationen. Derudover fandtes en signifikant højere insidens af hyperkaliæmi, nyresvigt,

hypotension og synkope med kombinationsbehandlingen. Kombination af ramipril og telmisartan kan

derfor ikke anbefales til denne patientpopulation.

I forsøget "Prevention Regimen For Effectively avoiding Second Strokes" (PRoFESS) hos patienter på

50 år og ældre, som for nylig har oplevet stroke, blev der observeret en øget incidens af sepsis hos

patienter behandlet med telmisartan sammenlignet med placebo, 0,70 % vs 0,49 % [RR 1,43 (95 %

sikkerhedsinterval 1,00-2,06)]; incidensen af letale sepsistilfælde var øget hos patienter, som fik

telmisartan (0,33 %) vs. patienter, som fik placebo (0,16 %) [RR 2,07 (95 % sikkerhedsinterval 1,14-

3,76)]. Den observerede øgede forekomst af sepsis forbundet med brugen af telmisartan kan enten

være en tilfældighed eller relateret til en mekanisme, som på nuværende tidspunkt ikke er kendt.

Epidemiologiske forsøg har vist, at langtidsbehandling med hydrochlorthiazid reducerer risikoen for

kardiovaskulær mortalitet og morbiditet.-

Effekten af en fastdosiskombination af telmisartan/hydrochlorthiazid på dødelighed og kardiovaskulær

morbiditet er indtil videre ukendt.

Non-melanom hudkræft

Tilgængelige data fra epidemiologiske studier viser en kumulativ dosis-afhængig forbindelse mellem

hydrochlorthiazid og non-melanom hudkræft. Et studie omfattede en population med 71.533 tilfælde

af basalcellekarcinom og 8.629 tilfælde af placecellekarcinom, der blev matchet med hhv. 1.430.833

og 172.462 forsøgspersoner i kontrolgrupper. Stort forbrug af hydrochlorthiazid (≥ 50.000 mg

kumulativt) var forbundet med en justeret OR-værdi på 1,29 (95 %-KI: 1,23-1,35) for

basalcellekarcinom og på 3,98 (95 %-KI: 3,68-4,31) for pladecellekarcinom. Der sås en klar kumulativ

dosis/respons relation, hvad angår både basalcellekarcinom og pladecellekarcinom. Et andet studie

viste en mulig forbindelse mellem læbekræft (pladecellekarcinom) og eksponering for

hydrochlorthiazid: 633 tilfælde af læbekræft blev matchet med 63.067 forsøgspersoner i

kontrolgrupper under anvendelse af en

risk set sampling

-strategi. Der blev påvist en kumulativ

dosis/respons relation med en justeret OR-værdi på 2,1 (95 %-KI: 1,7-2,6), der steg til OR 3,9

(3,0-4,9) ved et stort forbrug (~25.000 mg) og OR 7,7 (5,7-10,5) ved den højeste kumulative dosis

(~100.000 mg) (se også pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med telmisartanhydrochlorthiazid i alle undergrupper af den pædiatriske population med hypertension

(se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Samtidig indgift af hydrochlorthiazid og telmisartan har hos raske personer ingen indflydelse på de to

lægemidlers farmakokinetik.

Absorption

Telmisartan: Ved oral administration opnås peak-koncentrationerne af telmisartan i løbet af 0,5-1,5

time efter indgift. Den absolutte biotilgængelighed for telmisartan for 40 mg og 160 mg var hhv. 42 %

og 58 %. Når telmisartan indtages sammen med føde, sker der en reduktion i arealet under

plasmakoncentrationskurven (AUC) på ca. 6 % med 40 mg tabletten og på ca. 19 % ved en dosis på

160 mg. 3 timer efter indgiften er plasmakoncentrationerne ens, uanset om telmisartan tages fastende

eller med føde. Den lille reduktion i AUC forventes ikke at forårsage en reduktion i terapeutisk effekt.

Telmisartan akkumuleres ikke signifikant i plasma ved gentagen indgift.

Hydrochlorthiazid: Ved oral administration af telmisartan/hydrochlorothiazid nås peak-

koncentrationerne af hydrochlorthiazid i løbet af 1,0-3,0 timer efter indgift. Baseret på den kumulative

nyreudskillelse af hydrochlorthiazid var den absolutte biotilgængelighed ca. 60 %.

Fordeling

Telmisartan er i høj grad bundet til plasmaproteiner (>99,5 %), hovedsagelig albumin og alfa-I-

syreglycoprotein. Det tilsyneladende fordelingsvolumen for telmisartan er ca. 500 l, hvilket tyder på

ekstravævsbinding.-

68 % af hydrochlorthiazidet er bundet i plasma, og det tilsyneladende fordelingsvolumen er

0,83-1,14 l/kg.

Biotransformation

Telmisartan metaboliseres ved konjugering, hvor der dannes et farmakologisk inaktivt acylglucuronid.

Glucuroniden af det oprindelige stof er den eneste metabolit, der er set hos mennesker. Efter en enkelt

dosis

C-mærket telmisartan repræsenterer glucuronid ca. 11 % af den målte radioaktivitet i plasma.

CYP-isoenzymer er ikke involveret i metaboliseringen af telmisartan.

Hydrochlorthiazid metaboliseres ikke.

Elimination

Telmisartan: Efter enten intravenøs eller oral administration af

C-mærket telmisartan blev

størstedelen af den indgivne dosis (> 97 %) udskilt i fæces via biliær ekskretion. Kun ubetydelige

mængder blev fundet i urinen. Telmisartans totale plasmaclearance efter oral administration er >1.500

ml/min. Den terminale eliminationshalveringstid var >20 timer.

Hydrochlorthiazid udskilles næsten fuldstændigt uforandret i urinen. Ca. 60 % af den orale dosis

udskilles i løbet af 48 timer. Den renale clearance er ca. 250-300 ml/min. Den terminale

eliminationshalveringstid for hydrochlorthiazid er 10-15 timer.

Linearitet/non-linearitet

Telmisartan: Farmakokinetikken ved oralt indgivet telmisartan er ikke-lineær ved doser på 20-160 mg,

idet der ved stigende doser ses overproportionale stigninger af plasmakoncentrationen (C

og AUC).

Hydrochlorthiazid udviser lineær farmakokinetik.

Ældre

Der er ingen forskelle med hensyn til telmisartans farmakokinetik hos personer over eller under 65 år.

Køn

Telmisartans plasmakoncentration er generelt 2-3 gange højere hos kvinder end hos mænd. I kliniske

forsøg fandtes der imidlertid ikke signifikant større blodtryksrespons eller forekomst af ortostatisk

hypotension hos kvinder. Det er ikke nødvendigt med dosisjustering. Der er en tendens mod højere

plasmakoncentrationer af hydrochlorthiazid hos kvinder end hos mænd. Dette anses ikke for at have

klinisk relevans.

Nedsat nyrefunktion

Renal udskillelse bidrager ikke til clearance af telmisartan. Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos

patienter med nedsat nyrefunktion. Dette baseres på beskeden erfaring hos patienter med let til

moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance på 30-60 ml/min, gennemsnit ca. 50 ml/min).

Telmisartan fjernes ikke fra blodet med hæmodialyse. Hos patienter med nedsat nyrefunktion

reduceres hastigheden af udskillelsen af hydrochlorthiazid. I et typisk forsøg med patienter med en

middel kreatinin-clearance på 90 ml/min, var elimineringshalveringstiden for hydrochlorthiazid øget.

Hos patienter med totalt manglende nyrefunktion er elimineringshalveringstiden ca. 34 timer.

Nedsat leverfunktion

I farmakokinetiske forsøg med patienter med nedsat leverfunktion var der en forøgelse af den

absolutte biotilgængelighed på op til næsten 100 %. Elimineringshalveringstiden er uændret hos

patienter med nedsat leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I prækliniske sikkerhedsforsøg med samtidig indgift af telmisartan og hydrochlorthiazid i

normotensive rotter og hunde i doser, der gav en eksponering sammenlignelig med den i det klinisk-

terapeutiske område, fandt man ikke andre resultater end dem, der allerede var set ved indgift af de to

stoffer hver for sig. De observerede toksikologiske fund synes ikke at have nogen relevans for

terapeutisk anvendelse til mennesker.

Der er ikke blevet udført andre prækliniske forsøg med fastdosiskombinationsproduktet 80 mg/25 mg.

I tidligere prækliniske sikkerhedsforsøg med samtidig indgift af telmisartan og hydrochlorthiazid i

normotensive rotter og hunde i doser, der gav en eksponering sammenlignelig med den i det klinisk-

terapeutiske område, fandt man ikke andre resultater end dem, der allerede var set ved indgift af de to

stoffer hver for sig. De observerede toksikologiske fund synes ikke at have nogen relevans for

terapeutisk anvendelse til mennesker.

Toksikologiske fund, som også er kendt fra prækliniske forsøg med "angiotensin converting enzyme"-

hæmmere og angiotensin II-receptor-antagonister, var: Fald i røde blodcelleparametre (erytrocytter,

hæmoglobin, hæmatokrit), ændringer i den renale hæmodynamik (forhøjet urea N i serum (BUN) og

kreatinin), forøget plasmareninaktivitet, hypertrofi/hyperplasi af de juxtaglomerulære celler og

gastriske slimhindelæsioner. Gastriske læsioner kunne forhindres/afhjælpes ved oral tilførsel af

natriumchloridopløsning og gruppevis opstaldning af dyrene. I hunde blev der observeret tubulær

dilatation og atrofi af nyrerne. Disse fund skønnes at være forårsaget af telmisartans farmakologiske

aktivitet.

Der var ingen klare tegn på teratogenicitet, men ved toksiske doser sås en påvirkning af den postnatale

udvikling af afkommet såsom lavere legemsvægt og forsinket åbning af øjnene.

Telmisartan viste intet tegn på mutagenicitet og relevant klastogen aktivitet ved

in vitro

-forsøg, og

ingen tegn på karcinogenicitet i rotter og mus. Forsøg med hydrochlorthiazid har vist tvetydige tegn på

en genotoksisk eller karcinogen effekt i nogle eksperimentelle modeller. Den omfattende humane

erfaring med hydrochlorthiazid har imidlertid ikke vist nogen forbindelse mellem anvendelsen af

stoffet og en stigning i forekomsten af neoplasmer.

Med hensyn til en potentiel føtotoksisk effekt af telmisartan/hydrochlorthiazid-kombinationen

henvises til pkt. 4.6.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Magnesiumstearat (E470b)

Kaliumhydroxid

Meglumin

Povidon

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Mikrokrystallinsk cellulose

Mannitol (E421)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

For Al/Al blister og HDPE tabletbeholder:

2 år.

For Al/PVC/PVDC blister:

1 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Al/Al blister og HDPE tabletbeholder:

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Al/PVC/PVDC blister:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30ºC.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Al/al blister, Al/PVC/PVDC blister og HDPE tabletbeholder med LDPE-hætte og HDPE tørremiddel

med silicafyld.

Al/al blister: 14, 28, 30, 56, 84, 90 og 98 tabletter

Al/PVC/PVDC blister: 28, 56, 84, 90 og 98 tabletter

Tabletbeholder: 30, 90 og 250 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ingen særlige krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður

Island

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/13/817/045

EU/1/13/817/029

EU/1/13/817/046

EU/1/13/817/030

EU/1/13/817/031

EU/1/13/817/032

EU/1/13/817/033

EU/1/13/817/034

EU/1/13/817/035

EU/1/13/817/036

EU/1/13/817/037

EU/1/13/817/038

EU/1/13/817/039

EU/1/13/817/040

EU/1/13/817/041

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 13 marts 2013

Dato for seneste fornyelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

EMA/40540/2013

EMEA/H/C/002676

EPAR - sammendrag for offentligheden

Actelsar HCT

Telmisartan/hydrochlorothiazid

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Actelsar

HCT. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Actelsar HCT bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Actelsar HCT, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Actelsar HCT, og hvad anvendes det til?

Actelsar HCT er et lægemiddel, som indeholder de to aktive stoffer telmisartan og hydrochlorothiazid.

Tolucombi anvendes til patienter med essentiel hypertension (højt blodtryk), som ikke kan kontrolleres

tilfredsstillende ved hjælp af telmisartan alene. ”Essentiel” betyder, at hypertensionen ikke har nogen

umiddelbar årsag.

Actelsar HCT er et ‘generisk lægemiddel’. Det betyder, at Actelsar HCT er identisk med et

‘referencelægemiddel’, som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som hedder

MicardisPlus. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med

spørgsmål og svar her.

Hvordan anvendes Actelsar HCT?

Actelsar HCT fås som tabletter (40 mg eller 80 mg telmisartan og 12,5 mg hydrochlorothiazid, 80 mg

telmisartan og 25 mg hydrochlorothiazid), som indtages gennem munden en gang dagligt med væske.

Den dosis af Actelsar HCT, som skal anvendes, afhænger af den dosis af telmisartan, som patienten

tog tidligere: Patienter, som fik 40 mg telmisartan, skal tage 40/12,5 mg-tabletterne, og patienter, der

fik 80 mg telmisartan, skal tage 80/12,5 mg-tabletterne. Tabletterne med 80/25 mg anvendes til

patienter, hvis blodtryk ikke kan kontrolleres med 80/12,5 mg-tabletterne, eller som er blevet

stabiliseret ved hjælp af de to aktive stoffer indtaget separat, inden de skiftede til Actelsar HCT.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan virker Actelsar HCT?

Actelsar HCT indeholder to aktive stoffer telmisartan og hydrochlorothiazid.

Telmisartan er en ”angiotensin II-receptorantagonist”, som betyder, at den blokerer virkningen af et

hormon i kroppen kaldet angiotensin II. Angiotensin II er en kraftig vasokonstriktor (et stof, der

indsnævrer blodkarrene). Ved at blokere de receptorer, som angiotensin II normalt binder sig til,

forhindrer telmisartan hormonet i at have nogen virkning, og blodkarrene kan således udvide sig.

Hydrochlorothiazid er et diuretikum, som er en anden type behandling mod hypertension. Det virker

ved at øge urinproduktionen, hvorved væskemængden i blodet reduceres og blodtrykket nedsættes.

Kombinationen af de to aktive stoffer har en additiv virkning og sænker blodtrykket mere end de

enkelte lægemidler alene. Ved at nedsætte blodtrykket mindskes de risici, som er forbundet med

forhøjet blodtryk, såsom slagtilfælde.

Hvordan blev Actelsar HCT undersøgt?

Da Actelsar HCT er et generisk lægemiddel, har patientundersøgelserne været begrænset til test for at

fastslå, at det er bioækvivalent med referencelægemidlet MicardisPlus. To lægemidler er

bioækvivalente, når de frembringer samme mængde af det aktive stof i kroppen.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Actelsar HCT?

Da Actelsar HCT er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med referencelægemidlet, anses

benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Actelsar HCT godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med

EU’s krav er påvist, at Actelsar HCT er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med

MicardisPlus. CHMP var derfor af den opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for

MicardisPlus. Udvalget anbefalede, at Actelsar HCT godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Actelsar HCT?

På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Actelsar HCT, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale bør træffe.

Andre oplysninger om Actelsar HCT

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Actelsar HCT den 13. marts 2013.

Den fuldstændige EPAR for Actelsar HCT findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Actelsar HCT, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Actelsar HCT

EMA/40540/2013

Side 2/3

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2013.

Actelsar HCT

EMA/40540/2013

Side 3/3

Andre produkter

search_alerts

share_this_information