Armisarte (previously Pemetrexed Actavis)

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

27-08-2020

Aktiv bestanddel:
pemetrexed disyre monohydrat
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf
ATC-kode:
L01BA04
INN (International Name):
pemetrexed
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Carcinoma, Non-Small-Cell Lung, Mesotheliom
Terapeutiske indikationer:
Malignt pleura mesotheliom Pemetrexed i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af kemoterapi-naive patienter med inoperabel malignt pleura mesotheliom. Ikke-småcellet lungekræft Pemetrexed i kombination med cisplatin er angivet for den første linje behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi. Pemetrexed er angivet som monoterapi til vedligeholdelse behandling af lokalt avanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi hos patienter, hvis sygdom ikke har udviklet sig som følger umiddelbart efter platin-baseret kemoterapi. Pemetrexed er angivet som monoterapi for den anden linje behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft andre end overvejende planocellulært histologi.
Produkt oversigt:
Revision: 8
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004109
Autorisation dato:
2016-01-18
EMEA kode:
EMEA/H/C/004109

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

15-03-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

27-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

27-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

27-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

27-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

15-03-2016

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Armisarte 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Pemetrexed (pemetrexedum)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge Armisarte

Sådan skal De bruge Armisarte

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Armisarte er et lægemiddel, der anvendes til behandling af kræft. Det indeholder det aktive stof

pemetrexed. Pemetrexed tilhører en gruppe af lægemidler kendt som folsyreanaloger og forstyrrer

processer, der er afgørende for celler til at dele sig.

Armisarte anvendes sammen med cisplatin, en anden medicin mod kræft, til behandling af malignt

pleuramesoteliom, en kræftform som påvirker lungehinderne, til patienter, som ikke tidligere har fået

kemoterapi.

Armisarte er også en behandling, som gives i kombination med cisplatin, som 1. linje-behandling af

patienter med fremskreden lungecancer.

Armisarte kan ordineres til Dem, hvis De har fremskreden lungekræft, og Deres sygdom har reageret

på behandling, eller hvis den stort set er uforandret efter den indledende kemoterapibehandling.

Armisarte er også en behandling til patienter med fremskreden lungekræft, hvor sygdommen har

udviklet sig, efter anden indledende behandling med kemoterapi har været forsøgt.

2.

Det skal De vide, før De begynder at bruge Armisarte

Brug ikke Armisarte:

hvis De er allergisk over for pemetrexed eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6).

hvis De ammer, skal De afbryde amningen under behandlingen med Armisarte.

hvis De for nylig er blevet eller snart skal vaccineres mod gul feber.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller hospitalapotekspersonalet, før De får Armisarte.

Hvis De har eller tidligere har haft nyreproblemer, skal De tale med Deres læge eller

hospitalsapotekspersonalet, da De muligvis ikke må få Armisarte.

Før hver indgivelse vil De få taget blodprøver til vurdering af, om Deres nyre- og leverfunktion er

tilstrækkelig god, og for at kontrollere, om De har blodlegemer nok til at få Armisarte. Deres læge kan

beslutte at ændre dosen eller udskyde behandlingen, afhængigt af Deres generelle tilstand, og hvis

Deres blodtal er for lave. Hvis De også får cisplatin, vil Deres læge kontrollere, at De får tilstrækkelig

med væske og får den rette behandling før og efter indgivelse af cisplatin for at forebygge opkastning.

Hvis De har fået eller skal have strålebehandling, skal De fortælle det til Deres læge, idet Armisarte

kan medføre en tidlig eller sen strålingsreaktion.

Informér Deres læge, hvis De for nylig er blevet vaccineret, da det muligvis kan forårsage dårlige

virkninger med Armisarte.

Informér Deres læge, hvis De har en hjertesygdom eller tidligere har haft en hjertesygdom.

Hvis De har en væskeansamling omkring lungerne, vil lægen muligvis beslutte at fjerne denne væske,

før De modtager behandling med Armisarte.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn og unge, da der ikke er erfaringer med lægemidlet hos

børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Armisarte

Fortæl altid lægen eller hospitalapotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig, herunder medicin mod smerter eller inflammation (betændelse/hævelse), såsom de såkaldte

non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater), herunder ikke-receptpligtig

medicin (som f.eks. ibuprofen), skal De fortælle det til lægen. Der findes mange slags NSAID-

præparater med forskellig varighed af det aktive stof. Ud fra den planlagte dato for Deres infusion af

Armisarte og/eller status for Deres nyrefunktion skal Deres læge fortælle Dem, hvilke typer medicin

De må tage, og hvornår De må tage dem. Hvis De er usikker, skal De spørge lægen eller på apoteket,

om noget af den medicin, De tager, er et NSAID-prærarat.

Ligesom andre kemoterapi medicin anbefales ikke Armisarte med levende svækkede vacciner.

Inaktiveret vaccine bør anvendes hvor det er muligt.

Graviditet

Hvis De er gravid, har mistanke om, at De er gravid eller planlægger at blive gravid,

skal De fortælle

det til Deres læge

. Armisarte må ikke anvendes under graviditet. Deres læge vil sammen med Dem

drøfte den potentielle risiko ved at tage Armisarte under graviditet. Kvinder skal anvende effektive

svangerskabsforebyggende midler under behandlingen med Armisarte.

Amning

Hvis De ammer, skal De fortælle Deres læge dette.

Amningen skal afbrydes under behandling med Armisarte.

Frugtbarhed

Mænd rådes til ikke at gøre en kvinde gravid hverken under eller i op til 6 måneder efter behandlingen

med Armisarte. Derfor skal der bruges effektive svangerskabsforebyggende midler under

behandlingsforløbet med Armisarte og i 6 måneder efter. Hvis De ønsker at gøre en kvinde gravid

under behandlingsforløbet eller tidligere end 6 måneder efter, behandlingen er stoppet, skal De søge

vejledning hos Deres læge eller på apoteket. Det kan være en god idé at søge rådgivning om

opbevaring af sæd, inden behandlingen påbegyndes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Armisarte kan muligvis gøre Dem træt. Vær derfor forsigtig, hvis De kører bil eller betjener maskiner.

3.

Sådan skal De bruge Armisarte

Armisarte 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning vil altid blive givet til dig af

sundhedspersonale. Dosis er baseret på Deres højde og vægt (som anvendes til beregning af

legemsoverfladearealet), idet der indgives, hvad der svarer til 500 mg Armisarte per kvadratmeter

legemsoverflade. Deres læge vil bruge dette mål på overfladeareal til at bestemme den rette dosis til

Dem. Denne dosis skal muligvis justeres, eller behandlingen skal udskydes, afhængigt af Deres blodtal

og generelle tilstand. Hospitalsapoteket, lægen eller sygeplejersken blander på forhånd Armisarte

koncentrat med 5 % glucose injektionsvæske, opløsning, før det indgives til Dem.

De vil altid få Armisarte ved infusion i en af Deres blodårer. Infusionen tager omkring 10 minutter.

Når Armisarte tages sammen med cisplatin:

Lægen eller hospitalsfarmaceuten beregner den nødvendige dosis ud fra Deres højde og vægt.

Cisplatin indgives også ved infusion i en af Deres blodårer, cirka 30 minutter efter at infusionen med

Armisarte er afsluttet. Infusionen af cisplatin tager omkring 2 timer.

De vil normalt få infusionen én gang hver tredje uge.

Andre lægemidler:

Kortikosteroider: Deres læge vil udskrive steroidtabletter til Dem (svarende til 4 milligram

dexamethason 2 gange dagligt), som De skal tage på dagen før, på behandlingsdagen og dagen efter

behandling med Armisarte. De får denne medicin for at reducere hyppigheden og sværhedsgraden af

eventuelle hudreaktioner, som De kan opleve under kræftbehandlingen.

Vitamintilskud: De skal tage en folsyretablet eller en multivitamin indeholdende folsyre (350-

1000 mikrogram) 1 gang dagligt, mens De tager Armisarte. De skal tage mindst 5 doser i løbet af de 7

dage op til den første dosis Armisarte. De skal fortsætte med at tage folsyre i 21 dage efter indgift af

den sidste dosis Armisarte. De vil også få en injektion med B

-vitamin

(1.000 mikrogram) i løbet af

ugen op til første dosis Armisarte og derefter cirka hver 9. uge (svarende til 3 Armisarte -behandlings-

forløb). De får B

-vitamin og folsyre for at mindske risikoen for mulige toksiske virkninger af

kræftbehandlingen.

Din tilstand vil blive nøje overvåget under behandlingen. Dette involverer rutinemæssigt blodprøver,

herunder kontrol af din lever- og nyrefunktion. Din dosis kan ændres eller behandling forsinkes

afhængig af resultater fra disse tester.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De skal omgående kontakte Deres læge, hvis De mærker nogen af følgende bivirkninger:

Feber eller infektion (almindelig): Hvis Deres temperatur er 38 ºC eller højere, hvis De sveder

eller viser andre tegn på infektion (fordi De muligvis har færre hvide blodlegemer end normalt,

hvilket er meget almindeligt). En infektion (sepsis-blodforgiftning) kan være alvorlig og kan

medføre døden.

Hvis De begynder at føle brystsmerter (almindelig) eller har hjertebanken (ualmindelig).

Hvis De har smerter, rødmen, hævelse eller sår i munden (meget almindelig).

Allergisk reaktion: Hvis De udvikler udslæt (meget almindelig)/en brændende eller prikkende

fornemmelse (almindelig) eller feber (almindelig). Hudreaktioner kan i sjældne tilfælde være

alvorlige og kan medføre døden. Fortæl det til Deres læge, hvis De får alvorligt udslæt, kløe

eller blæredannelse (Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse).

Hvis De føler træthed, svimmelhed, hurtigt mister vejret, eller hvis De er bleg (fordi De

muligvis har mindre hæmoglobin end normalt, hvilket er meget almindeligt).

Hvis De bløder fra gummer, næse eller mund eller anden blødning, som ikke vil stoppe, rødlig

eller lyserødlig urin, uventede blå mærker (fordi De muligvis har færre blodplader end normalt,

hvilket er meget almindeligt).

Hvis De pludselig får åndenød, stærke smerter i brystet eller hoste med blodigt spyt (ikke

almindeligt) (dette kan betyde, at der er en blodprop i en af lungernes blodårer).

Andre bivirkninger med Armisarte kan være:

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer)

Infektion

Svælgkatar (en øm hals)

Lavt antal neutrofile granulocytter (en type hvide blodlegemer)

Lavt antal hvide blodlegemer

Lavt hæmoglobin niveau

Smerter, rødmen, hævelse eller sår i munden

Appetitløshed

Opkastning

Diarré

Kvalme

Udslæt

Afskallende hud

Unormale blodprøver, der viser nedsat nyrefunktion

Træthed

Almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 10 personer)

Infektion i blodet

Feber med et lavt antal neutrofile granulocytter (en type hvide blodlegemer)

Lavt antal blodplader

Allergisk reaktion

Tab af kropsvæske

Smagsforstyrrelser

Skader på de motoriske nerver, der kan forårsage muskelsvaghed og -svind, primært i arme og

Skader på de sensoriske nerver, der kan forårsage tab af følesans, brændende smerter og ustabil

gang

Svimmelhed

Betændelse eller hævelse i bindehinden (membranen, der omkranser øjenlågene og dækker det

hvide i øjet)

Tørre øjne

Våde øjne

Tørhed i bindehinden (membranen, der omkranser øjenlågene og dækker det hvide i øjet) og

hornhinden (det klare lag foran iris og pupillen)

Hævelse af øjenlågene

Øjenlidelse med tørhed, tåreflåd, irritation og/eller smerter

Hjertesvigt (tilstand, der påvirker dine hjertemusklers pumpekraft)

Uregelmæssig hjerterytme

Dårlig fordøjelse

Forstoppelse

Mavesmerter

Lever: stigninger i de stoffer i blodet, der leveres af leveren

Øget hudpigmentering

Kløende hud

Udslæt på kroppen, hvor hvert mærke ligner en skydeskive

Hårtab

Nældefeber

Nyresvigt

Nedsat nyrefunktion

Feber

Smerte

Overskydende væske i kropsvævet, der forårsager hævelse

Brystsmerter

Betændelse og sårdannelse i slimhinderne i fordøjelseskanalen

Ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 personer)

Fald i antallet af røde og hvide blodlegemer samt blodplader

Slagtilfælde

Slagtilfælde, hvor en blodåre i hjernen er blokeret

Blødning på indersiden af kraniet

Angina (brystsmerter forårsaget af et fald i blodgennemstrømningen til hjertet)

Hjerteanfald

Forsnævring eller blokering af koronararterierne

Unormal hjerterytme

Mangelfuld fordeling af blodet til arme og ben

Blokering i en blodåre i lungerne

Betændelse og ardannelse i hinden som dækker lungerne, samt åndedrætsproblemer

Frisk, rødt blod fra endetarmsåbningen

Blødning i mave-tarmkanalen

Rifter i tarmen

Betændelse i slimhinden i spiserøret

Betændelse i slimhinden i tyktarmen som kan være ledsaget af blødning i tarm- eller endetarm

(ses kun i kombination med cisplatin)

Betændelse, væskeansamling, hudrødme og beskadigelse afspiserørets slimhindeoverflade,

forårsaget af strålebehandling

Betændelse i lungerne forårsaget af strålebehandling

Sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 1000 personer)

Ødelæggelse af røde blodlegemer

Anafylaktisk chok (alvorlig allergisk reaktion)

Betændelsestilstand i leveren

Rødmen af huden

Hududslæt, der udvikler sig gennem et tidligere bestrålet område

Meget sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 personer)

Infektioner i hud og blødt væv

Stevens-Johnson syndrom (en alvorlig reaktion i hud og slimhinderne, der kan være livstruende)

Toksisk epidermal nekrolyse (en alvorlig hudreaktion, der kan være livstruende)

Autoimmun lidelse, der resulterer i hududslæt og blærer på ben, arme og mave

Betændelse i huden med blæredannelse, der er fyldt med væske

Skrøbelig hud, blærer, skader og ardannelse i huden

Rødmen, smerter og hævelse hovedsageligt i benene

Betændelse i hud og fedtet under huden (pseudocellulitis)

Betændelse i huden (dermatitis)

Huden kan blive betændt, kløende, rød, sprunken og ru

Intenst kløende pletter

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data

Diabetessygdom, som hovedsageligt skyldes nyresygdom

Nyresygdom, hvor bestemte celler (tubulære epitelceller) i nyregangene dør

De vil muligvis kunne opleve nogle af disse symptomer og/eller tilstande. Hvis De begynder at mærke

nogle af dem, skal De hurtigst muligt fortælle det til Deres læge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V*. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og hætteglassets etiket efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Infusionsopløsning:

Infusionsopløsninger af pemetrexed har vist sig at have en kemisk og fysisk

holdbarhed på 24 timer ved stuetemperatur

og 7 dage

ved køleskabstemperatur. Ud fra et

mikrobiologisk synspunkt skal opløsningen bruges straks. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstiden under anvendelse og opbevaringsbetingelserne forud for anvendelse brugerens

ansvar og vil normalt ikke være længere end 24 timer ved 2 °C - 8 °C med mindre fortynding har

fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Armisarte bør ikke anvendes, hvis der er tegn på partikler.

Dette lægemiddel er kun beregnet til engangsbrug. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør

bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Armisarte indeholder:

Aktivt stof: pemetrexed. Hver ml koncentrat indeholder 25 mg pemetrexed (som pemetrexeddiacid).

Hvert 4 ml hætteglas indeholder 100 mg pemetrexed (som pemetrexeddiacid).

Hvert 20 ml hætteglas indeholder 500 mg pemetrexed (som pemetrexeddiacid).

Hvert 34 ml hætteglas indeholder 850 mg pemetrexed (som pemetrexeddiacid).

Hvert 40 ml hætteglas indeholder 1000 mg pemetrexed (som pemetrexeddiacid).

Øvrige indholdsstoffer: trometamol (til pH-justering), citronsyre, metionin, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Armisarte koncentrat til infusionsvæske, opløsning (koncentrat, sterilt) er en klar, farveløs til svagt

gulligt eller gul-grønlig opløsning.

Armisarte er anbragt i et farveløs hætteglas med gummirop og aluminiumshætte med polypropylen

skive. Hætteglassene må eller må ikke være opbevaret i et beskyttende hylster.

Hver pakke Armisarte indeholder ét hætteglas.

Pakningsstørrelser

1 x 4 ml hætteglas (100 mg/4 ml)

1 x 20 ml hætteglas (500 mg/20 ml)

1 x 34 ml hætteglas (850 mg/34 ml)

1 x 40 ml hætteglas (1000 mg/40 ml)

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Island

Fremstiller

PLIVA CROATIA Ltd.

10000 Zagreb

Prilaz baruna Filipovića 25

Kroatien

Actavis Italy S.p.A.

Viale Pasteur 10

20014 Nerviano (Milan)

Italien

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

11 Ion Mihalache Blvd.

011171 Bukarest

Rumænien

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den

lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: + 32 (0)38 20 73 73

Lietuva

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 0203

България

Актавис ЕАД

Teл.: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: + 32 (0)38 20 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Actavis Ltd.

Tel: +35621693533

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 800 0228 400

Eesti

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Specifar ABEE

Τηλ: +30 210 5401500

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43(0)1 97007 0

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +(33) 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Actavis Ireland Limited

Tel: +353 (0)21 4619040

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Actavis Group PTC ehf.

Sími: +354 550 3300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +(39) 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 (0) 20 180 5900

Κύπρος

Specifar ABEE

Τηλ: +30 210 5401500

Ελλάδα

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Actavis UK Limited

Tel: +44 1271 385257

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Instruktioner vedrørende anvendelse, håndtering samt bortskaffelse

Anvend aseptisk teknik ved fortynding af pemetrexed til intravenøs infusion.

Beregn den nødvendige dosis og det nødvendige antal hætteglas med Armisarte.

Armisarte må kun fortyndes med 5% glucoseopløsning,uden konserveringsmiddel. Passende

mængde pemetrexedkonsentrat skal fortyndes til 100 ml med 5 % glucoseopløsning og indgives

som langsom intravenøs infusion over 10 minutter.

Pemetrexedinfusionsopløsninger, der er forberedt som angivet ovenfor, er kompatible med

indgivelsessæt og dropposer belagt med polyvinylchlorid og polyolefin. Pemetrexed er

inkompatibel med opløsningsvæsker, der indeholder calcium, herunder lakteret Ringer’s

opløsning og Ringer’s opløsning.

Armisarte indeholder trometamol som hjælpestof. Trometamol er uforenelig med cisplatin og

resulterer i nedbrydning af cisplatin. Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler.

Intravenøse linjer skal skylles efter administration af Armisarte.

Parenterale lægemidler skal kontrolleres visuelt for partikler og misfarvning før indgift. Hvis

der observeres partikler, må opløsningen ikke indgives.

Pemetrexed-infusionsvæske er kun beregnet til engangsbrug. Ikke anvendt lægemiddel samt

affald herfra skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Forsigtighedsregler i forbindelse med forberedelse og indgivelse

Som med et hvilket som helst andet potentielt toksisk lægemiddel til behandling af kræft skal der

udvises forsigtighed ved håndtering og forberedelse af infusionsopløsninger af pemetrexed. Det

anbefales at bruge handsker. Hvis pemetrexedopløsningen kommer i kontakt med huden, skal det

berørte område straks vaskes grundigt med vand og sæbe. Hvis pemetrexedopløsningen kommer i

kontakt med slimhinderne, skal de skylles grundigt med vand. Pemetrexed er ikke blæretrækkende.

Der findes ikke en specifik modgift mod ekstravasation af pemetrexed. Der er rapporteret enkelte

tilfælde af ekstravasation af pemetrexed, som investigatoren ikke betragtede som alvorlige. Som med

andre ikke-blæretrækkende stoffer skal eventuel ekstravasation håndteres i henhold til lokal

standardpraksis.

Fortyndet opløsning

Infusionsopløsninger af pemetrexed har vist sig at have en kemisk og fysisk holdbarhed på 24 timer

ved stuetemperatur

og 7 dage

ved køleskabstemperatur. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal

opløsningen bruges straks. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstiden under anvendelse og

opbevaringsbetingelserne forud for anvendelse brugerens ansvar og vil normalt ikke være længere end

24 timer ved 2 °C - 8 °C med mindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og validerede

aseptiske betingelser.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Armisarte 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml koncentrat indeholder 25 mg pemetrexed (pemetrexedum) (som pemetrexeddiacid).

Hvert 4 ml hætteglas indeholder 100 mg pemetrexed (som pemetrexeddiacid).

Hvert 20 ml hætteglas indeholder 500 mg pemetrexed (som pemetrexeddiacid).

Hvert 34 ml hætteglas indeholder 850 mg pemetrexed (som pemetrexeddiacid).

Hvert 40 ml hætteglas indeholder 1000 mg pemetrexed (som pemetrexeddiacid).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (koncentrat, sterilt).

Koncentratet er en klar, farveløs til svagt gulligt eller gul-grønlig opløsning, pH er mellem 7,0 og 8,0.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Malignt pleuramesoteliom

Pemetrexed er indiceret til behandling af kemoterapinaive patienter med inoperabelt malignt

pleuramesoteliom i kombination med cisplatin.

Ikke-småcellet lungecancer

Pemetrexed er indiceret til behandling sammen med cisplatin, som 1. linje-behandling til patienter

med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer, bortset fra cancer hovedsageligt

bestående af pladeepitelceller (se pkt. 5.1).

Pemetrexed er indiceret som monoterapi til vedligeholdelsesbehandling af lokalt fremskreden eller

metastatisk ikke-småcellet lungecancer, bortset fra cancer hovedsageligt bestående af pladeepitelceller,

hos patienter, hvis sygdom ikke har vist progression umiddelbart efter platinbaseret kemoterapi (se

pkt. 5.1).

Pemetrexed er indiceret som 2. linjes monoterapi til behandling af patienter med lokalt fremskreden

eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer, bortset fra cancer hovedsageligt bestående af

pladeepitelceller (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Pemetrexed må kun administreres under tilsyn af en læge, som er kvalificeret i brugen af kemoterapi

mod cancer.

Pemetrexed i kombination med cisplatin

Den anbefalede dosis af pemetrexed er 500 mg/m

legemesoverflade indgivet som intravenøs infusion

over 10 minutter på den første dag i hver 21-dages-serie. Den anbefalede dosis cisplatin er 75 mg/m

legemsoverflade infunderet over 2 timer cirka 30 minutter efter afsluttet infusion af pemetrexed på den

første dag i hver 21-dages-serie. Patienten skal have modtaget passende antiemetisk behandling og

relevant hydrering inden og/eller efter indgift af cisplatin. (Se også produktresuméet for cisplatin for at

få specifikke oplysninger om dosering).

Pemetrexed givet alene

Til patienter, der behandles for ikke-småcellet lungecancer efter tidligere behandling med kemoterapi,

er den anbefalede dosis af pemetrexed 500 mg/m

legemesoverflade indgivet som intravenøs infusion

over 10 minutter på den første dag i hver 21-dages-serie.

Præmedicineringsregime

For at reducere incidensen og sværhedsgraden af hudreaktioner bør der indgives et kortikosteroid-

præparat dagen før, på dagen for og dagen efter indgift af pemetrexed. Dette kortikosteroidpræparat

skal svare til 4 mg dexamethason indgivet oralt 2 gange dagligt (se pkt 4.4).

For at mindske risikoen for toksicitet skal patienter, der er i behandling med pemetrexed, også have

vitamintilskud (se pkt. 4.4). Patienter skal dagligt tage et oralt folsyretilskud eller en multivitamin

indeholdende folsyre (350-1.000 mikrogram). Patienter skal indtage mindst fem doser folsyre i løbet

af de sidste syv dage inden indgift af den første dosis pemetrexed, og doseringen skal fortsætte under

hele behandlingsforløbet og i 21 dage efter indgift af den sidste dosis pemetrexed. Patienter skal også

have en intramuskulær injektion af B

-vitamin (1.000 mikrogram) i ugen op til indgift af den første

dosis pemetrexed og herefter én gang hver tredje cyklus. De efterfølgende injektioner af B

-vitamin

kan indgives samme dag som pemetrexed.

Monitorering

Patienter i behandling med pemetrexed, skal før hver dosis monitoreres med en komplet blodtælling,

herunder differentialtælling af hvide blodlegemer (WCC) og bestemmelse trombocyttal. Inden hver

administration af kemoterapi skal der indsamles laboratorieanalyser af blodet til evaluering af nyre- og

leverfunktion. Før påbegyndelse af en kemoterapiserie skal patienter opfylde følgende parametre: Det

absolutte neutrofiltal (ANC) skal være

1.500 celler/mm

, og trombocyttallet skal være

100.000 celler/mm

Kreatinin-clearance skal være

45 ml/min.

Total-bilirubin skal være

1,5 gange den normale øvre grænseværdi. Alkalisk fosfatase (AP),

aspartataminotransferase (ASAT) og alaninaminotransferase (ALAT) skal være

3 gange den

normale øvre grænseværdi. Alkalisk fosfatase, ASAT og ALAT

5 gange den normale øvre

grænseværdi er acceptabelt, hvis patientens lever er beskadiget af tumor.

Dosisjusteringer

Dosisjusteringer i begyndelsen af en efterfølgende serie skal baseres på hæmatologisk nadir eller den

maksimale ikke-hæmatologiske toksicitet fra den foregående behandlingsserie. Behandlingen kan

eventuelt udsættes, så der er tilstrækkelig tid til rekonvalescens. Efter rekonvalescens skal patienter

efterbehandles ud fra retningslinjerne i tabel 1, 2 og 3, der gælder for brug af pemetrexed som

enkeltstof eller i kombination med cisplatin.

Tabel 1 – Dosisjustering for pemetrexed (som enkeltstof eller i kombination) og cisplatin –

hæmatologisk toksicitet

ANC-nadir < 500 /mm

og nadir for

trombocytter

50.000 /mm

75 % af tidligere dosis (både pemetrexed og

cisplatin)

Nadir for trombocytter < 50.000 /mm

uanset

ANC-nadir

75 % af tidligere dosis (både pemetrexed og

cisplatin)

Nadir for trombocytter < 50.000/ mm

blødning

uanset ANC-nadir

50 % af tidligere dosis (både pemetrexed og

cisplatin)

Disse kriterier opfylder National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC v2.0; NCI 1998)

definition på ≥CTC grad 2 blødning.

Hvis patienter udvikler ikke-hæmatologisk toksicitet

grad 3 (undtagen neurotoksicitet), skal

behandlingen med pemetrexed seponeres, indtil patientens værdier er nået ned på eller under niveauet

fra før behandlingen. Behandlingen bør genoptages i henhold til retningslinjerne i tabel 2.

Tabel 2 – Dosisjustering for pemetrexed (som enkeltstof eller i kombination) og cisplatin –

ikke-hæmatologisk toksicitet

a, b

Dosis af pemetrexed

(mg/m

2

)

Dosis af cisplatin (mg/m

2

)

Al toksicitet af grad 3 eller 4

undtagen mucositis

75 % af tidligere dosis

75 % af tidligere dosis

Alle tilfælde af diarré, der kræver

indlæggelse (uanset grad) eller

diarré af grad 3 eller 4.

75 % af tidligere dosis

75 % af tidligere dosis

Mucositis af grad 3 eller 4

50 % af tidligere dosis

100 % af tidligere dosis

National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC v 2.0; NCI 1998)

Undtagen neurotoksicitet

I tilfælde af neurotoksicitet er den anbefalede dosisjustering for pemetrexed og cisplatin angivet i tabel

3. Patienten bør afbryde behandlingen, hvis der observeres neurotoksicitet af grad 3 eller 4.

Tabel 3 – Dosisjustering for pemetrexed (som enkeltstof eller i kombination) og cisplatin –

neurotoksicitet

CTC

a

-grad

Dosis af pemetrexed (mg/m

2

)

Dosis af cisplatin (mg/m

2

)

100 % af tidligere dosis

100 % af tidligere dosis

100 % af tidligere dosis

50 % af tidligere dosis

National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (CTC v 2.0; NCI 1998)

Behandlingen med pemetrexed skal afbrydes, hvis patienten efter to dosisreduktioner oplever

hæmatologisk eller ikke-hæmatologisk toksicitet af grad 3 eller 4 eller omgående, hvis der observeres

neurotoksicitet af grad 3 eller 4.

Særlige populationer

Ældre

Der er i kliniske studier ikke fundet tegn på, at patienter på 65 år eller ældre har forøget risiko for

bivirkninger sammenlignet med patienter under 65 år. Der kræves ingen særlige dosisreduktioner ud

over de, der anbefales til alle patienter.

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at bruge pemetrexed til malignt pleuramesoteliom og ikke-småcellet lungecancer i

den pædiatriske population.

Patienter med nedsat nyrefunktion

(standardformel, der er udviklet af Cockcroft og Gault, eller

glomerulær filtrationshastighed baseret på Tc99m-DPTA-serum-clearancemetoden)

Pemetrexed udskilles primært uforandret via nyrerne. I kliniske studier krævede patienter med en

kreatinin-clearance på

45 ml/min ingen særlige dosisjusteringer ud over de, der anbefales til alle

patienter. Der foreligger ikke tilstrækkelige data om anvendelse af pemetrexed til patienter med en

kreatinin-clearance under 45 ml/min, og pemetrexed anbefales derfor ikke til disse patienter (se pkt.

4.4).

Patienter med nedsat leverfunktion

Der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem ASAT, ALAT eller total-bilirubin og pemetrexeds

farmakokinetik. Der er dog ikke foretaget specifikke studier med patienter med nedsat leverfunktion

såsom bilirubin > 1,5 gange den normale øvre grænseværdi og/eller aminotransferase > 3,0 gange den

normale øvre grænseværdi (uden forekomst af levermetastaser) eller > 5,0 gange den normale øvre

grænseværdi (med forekomst af levermetastaser).

Administration

Amisarte er til intravenøs brug. Det skal administreres som en intravenøs infusion over 10 minutter på

den første dag i hver 21-dages serie.

For information om sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administration af

pemetrexed, og for instruktioner vedrørende fortynding af Armisarte før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Amning (se pkt. 4.6).

Samtidig brug af vaccination mod gul feber (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pemetrexed kan hæmme knoglemarvsfunktionen, hvilket kan ytre sig som neutropeni, trombocytopeni

og anæmi (eller pancytopeni) (se pkt. 4.8). Myelosuppression er normalt den dosisbegrænsende

toksicitet. Under behandlingen skal patienten monitoreres for myelosuppression, og pemetrexed må

ikke gives til patienter, før det absolutte neutrofiltal (ANC) igen er

1.500 celler/mm

, og trombocyt-

tallet igen er

100.000 celler/mm

. Dosisreduktioner for efterfølgende serier baseres på ANC-nadir,

trombocyttal og maksimal ikke-hæmatologisk toksicitet, som er observeret under den foregående serie

(se pkt. 4.2).

Der blev observeret en mindre toksicitet og en reduktion i antallet af hæmatologiske og ikke-

hæmatologiske toksiciteter af grad 3/4 såsom neutropeni, febril neutropeni og infektion med

neutropeni af grad 3/4, når patienterne var i forbehandling med folsyre og B

-vitamin. Alle patienter,

der skal behandles med pemetrexed, skal derfor bedes om at tage et profylaktisk tilskud af folsyre og

-vitamin for at reducere den behandlingsrelaterede toksicitet (se pkt. 4.2).

Der er rapporteret om hudreaktioner hos patienter, som ikke modtog forbehandling med et

kortikosteroidpræparat. Forbehandling med dexamethason (eller tilsvarende) kan reducere incidensen

og sværhedsgraden af hudreaktioner (se pkt. 4.2).

Der er ikke foretaget studier med tilstrækkeligt mange patienter med en kreatinin-clearance på under

45 ml/min. Pemetrexed anbefales derfor ikke til patienter med en kreatinin-clearance på < 45 ml/min

(se pkt. 4.2).

Patienter med let til moderat nyreinsufficiens (kreatinin-clearance på 45-79 ml/min) skal undgå at tage

non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater) såsom ibuprofen og acetylsalicyl-

syre (>1,3 g daglig) i mindst 2 dage før, på dagen for og i mindst 2 dage efter indgift af pemetrexed (se

pkt. 4.5).

Hos patienter med let til moderat nyreinsufficiens, som er egnet til behandling med pemetrexed, skal

behandling med NSAID-præparater med en lang halveringstid afbrydes mindst 5 dage før, på dagen

for og i mindst 2 dage efter indgift af pemetrexed (se pkt. 4.5).

Der er rapporteret om alvorlige nyrepåvirkninger, inklusive akut nyresvigt, med pemetrexed både som

eneste lægemiddel, og når det blev brugt i kombinationsbehandling med andre cytostatika. Mange af

de patienter, der oplevede disse bivirkninger, havde underliggende risikofaktorer for udvikling af

nyrepåvirkninger inklusive dehydrering, tidligere hypertension eller diabetes. Nefrogen diabetes

insipidus og renal tubulær nekrose blev også indberettet efter markedsføring af lægemidlet både med

pemetrexed alene og i kombination med andre cytostatika. De fleste af disse bivirkninger forsvandt

efter seponering af pemetrexed. Patienterne bør overvåges regelmæssigt for akut tubulær nekrose,

nedsat nyrefunktion og tegn og symptomer på nefrogen diabetes insipidus (f.eks. hypernatriæmi).

Effekten af ekstracellulærvæske, såsom pleuraeffusion eller ascites, på pemetrexed er ikke fuldt

defineret. Et pemetrexed fase 2-studie med 31 patienter med solide tumorer og stabil

ekstracellulærvæske viste ingen forskel i pemetrexeds dosis-normaliserede plasmakoncentrationer

eller clearance sammenlignet med patienter uden ekstracellulære væskeansamlinger. Derfor bør

drænage af ekstracellulære væskeansamlinger inden behandling med pemetrexed overvejes, men er

muligvis ikke nødvendig.

Grundet den gastrointestinale toksicitet af pemetrexed i kombinationsbehandling med cisplatin

forekommer der observationer på svær dehydrering. Patienter skal derfor have modtaget passende

anti-emetisk behandling og relevant hydrering inden og/eller efter behandlingen.

Under kliniske studier med pemetrexed er der ikke almindeligt rapporteret om svære kardiovaskulære

hændelser herunder myokardieinfarkt og cerebrovaskulære hændelser sædvanligvis når pemetrexed

gives i kombination med et andet cytotoksisk lægemiddelstof. Størstedelen af de patienter, hvor disse

hændelser er observeret, havde allerede kardiovaskulære risikofaktorer (se pkt. 4.8).

Svækkelse af immunsystemet er almindelig hos kræftpatienter. Som et resultat heraf frarådes samtidig

indgift af levende svækkede vacciner (se pkt. 4.3 og 4.5).

Pemetrexed kan have skadelige genetiske virkninger. Det frarådes, at kønsmodne mænd gør en kvinde

gravid under behandlingen og i op til 6 måneder efter behandlingen. Det anbefales at anvende

prævention eller afholde sig fra seksuelt samkvem. På grund af risikoen for, at behandling med

pemetrexed kan forårsage irreversibel infertilitet, rådes mandlige patienter til at søge rådgivning om

opbevaring af sæd, inden behandlingen påbegyndes.

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende effektive svangerskabsforebyggende midler under

behandlingen med pemetrexed (se pkt. 4.6).

Der er rapporteret om tilfælde af strålingspneumonitis hos patienter, som fik strålebehandling enten

før, under eller efter behandling med pemetrexed. Man skal være særlig opmærksom ved disse

patienter, og der bør udvises forsigtighed ved brug af andre radiosensibiliserende stoffer.

Der er rapporteret tilfælde af radiation recall hos patienter, som uger eller år forinden har modtaget

strålebehandling.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Pemetrexed udskilles primært uforandret gennem nyrerne ved tubulær sekretion og i mindre grad ved

glomerulær filtration. Samtidig behandling med nefrotoksiske aktive stoffer (f.eks. aminoglycosid,

loop-diuretika, platinforbindelser, ciclosporin) kan resultere i forsinket clearance af pemetrexed.

Denne kombination skal anvendes med forsigtighed. Patientens kreatinin-clearance skal om

nødvendigt monitoreres nøje.

Samtidig indgivelse af præparater, som også udskilles tubulært (f.eks. probenecid, penicillin), kan

resultere i en forsinket clearance af pemetrexed. Der skal udvises forsigtighed, når disse stoffer bruges

i kombination med pemetrexed. Patientens kreatinin-clearance skal om nødvendigt monitoreres nøje.

Hos patienter med en normal nyrefunktion (kreatinin-clearance

80 ml/min) kan høje doser af non-

steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID-præparater såsom ibuprofen > 1600 mg/dag) og

acetylsalicylsyre i høje doser (

1,3 g daglig) nedsætte udskillelsen af pemetrexed, og dermed øge

forekomsten af bivirkninger relateret til pemetrexed. Der skal derfor udvises forsigtighed ved indgift

af højere doser af NSAID-præparater eller acetylsalicylsyre samtidig med pemetrexed hos patienter

med normal nyrefunktion (kreatinin-clearance

80 ml/min).

Hos patienter med let til moderat nyreinsufficiens (kreatinin-clearance 45-79 ml/min) bør samtidig

administration af pemetrexed og NSAID-præparater (for eksempel ibuprofen) eller acetylsalicylsyre i

højere doser undgås 2 dage inden, på behandlingsdagen og i mindst 2 dage efter indgift af pemetrexed

(se pkt. 4.4).

Da der ikke foreligger data om potentielle interaktioner mellem pemetrexed og NSAID-præparater

med længere halveringstid, såsom piroxicam og rofecoxib, skal behandling med disse afbrydes hos

patienter med let til moderat nyreinsufficiens mindst 5 dage før, på behandlingsdagen og i mindst 2

dage efter indgift af pemetrexed (se pkt. 4.4). Hvis samtidig administration af NSAID-præparater er

nødvendig, skal patienterne følges nøje for toksicitet, især myelosuppression og gastrointestinal

toksicitet.

Pemetrexed gennemgår en begrænset metabolisering i leveren. Resultaterne af

in vitro

-forsøg med

humane levermikrosomer tyder på, at pemetrexed ikke burde forårsage en klinisk signifikant inhibition

af den metaboliske clearance af aktive stoffer, der metaboliseres af CYP3A, CYP2D6, CYP2C9 og

CYP1A2.

Interaktioner, der er fælles for alle cytotoksiske stoffer

På grund af den forøgede risiko for trombotiske komplikationer hos cancerpatienter anvendes anti-

koagulationsbehandling ofte til disse patienter. Den høje intra-individuelle variation i koagulations-

status under sygdomsforløb og risikoen for interaktion mellem orale antikoagulantia og kemoterapi

mod cancer kræver hyppigere monitorering af INR (International Normalised Ratio), hvis der træffes

beslutning om at behandle patienten med orale antikoagulantia.

Følgende samtidig brug er kontraindiceret: Gul feber vaccine: risiko for generel vaccine sygdom med

dødelig udgang (se pkt. 4.3).

Følgende samtidig brug frarådes: Levende svækkede vacciner (med undtagelse af gul feber, for

hvilken samtidig brug er kontraindiceret): risiko for systemisk sygdom med mulig dødelig udgang.

Risikoen øges hos patienter, som i forvejen har et svækket immunforsvar på grund af deres

tilgrundliggende sygdom. Brug en inaktiveret vaccine, hvis muligt (poliomyelitis) (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertile kvinder/Kontraception til mænd og kvinder

Fertile kvinder skal anvende effektiv kontraception under behandling med pemetrexed. Pemetrexed

kan have genetisk skadelige virkninger. Det frarådes, at kønsmodne mænd gør en kvinde gravid under

behandlingen og i op til 6 måneder efter behandlingen. Det anbefales at anvende prævention eller

afholde sig fra seksuelt samkvem.

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af pemetrexed til gravide kvinder, men ligesom andre anti-meta-

bolitter formodes pemetrexed at kunne forårsage alvorlige misdannelser, hvis det indgives under

graviditeten. Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Pemetrexed må ikke anvendes

under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt og kun efter nøje vurdering af moderens behov

og risikoen for fostret (se pkt. 4.4).

Amning

Det er ukendt, om pemetrexed udskilles i human mælk, og en påvirkning af ammede børn kan ikke

udelukkes. Amning skal ophøre under behandling med pemetrexed se pkt. 4.3).

Fertilitet

På grund af risikoen for, at behandling med pemetrexed kan forårsage irreversibel infertilitet, rådes

mandlige patienter til at søge rådgivning om opbevaring af sæd, inden behandlingen påbegyndes.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Pemetrexed påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Det er dog blevet rapporteret, at pemetrexed kan forårsage træthed. Patienten skal derfor

advares mod at køre bil eller betjene maskiner, hvis han/hun oplever træthed.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst indberettede bivirkninger relateret til pemetrexed ved både monoterapi og

kombinationsbehandling, er knoglemarvssuppression med anæmi, neutropeni, leukopeni,

trombocytopeni samt gastrointestinal toksicitet med anoreksi, kvalme, opkastning, diaré, forstoppelse,

pharyngitis, mucositis og stomatitis. Andre bivirkninger omfatter renal toksicitet, forhøjede

aminotransferaser, alopeci, træthed, dehydrering, udslæt, infektion/sepsis og neuropati. Sjældne

bivirkninger omfatter Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse.

Resumé af bivirkninger i tabelform

Tabel 4 viser bivirkninger, uanset kausalitet, ved brug af pemetrexed som monoterapi eller i

kombination med cisplatin fra de pivotale registreringsstudier (JMCH, JMEI, JMBD, JMEN og

PARAMOUNT) og efter markedsføring.

Bivirkningerne er anført efter MedDRA organklassesystemet. Følgende konvention er brugt til

klassificering af hyppigheden: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), og ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 4. Hyppigheder for alle bivirkninger af alle grader og uanset kausalitet fra de pivotale

registreringsstudier: JMEI (permetrexed vs docetaxel), JMDB (permetrexed og cisplatin versus

gemcitabine og cisplatin, JMCH (permetrexed plus cisplatin versus cisplatin), JMEN og

PARAMOUNT (pemetrexed plus den bedste understøttende pleje versus placebo plus den

bedste understøttende pleje) og fra efter markedsføring.

MedDRA

Organsystem

klasse

Meget

almindelg

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke

kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Infektion

Faryngitis

Sepsis

Dermo-

hypodermit

Blod og

lymfesystem

Neutropeni

Leukopeni

Nedsat

hæmoglobin

Febril

neutropeni

Nedsat

trombocyttal

Pancytopeni

Autoimmun

hæmolytisk

anæmi

Immunsystem

Hypersensiti-

vitet

Anafylaktisk

shock

Metabolisme

og ernæring

Dehydrering

Nervesystemet

Smagsforstyrr

elser

Perifer

motorisk

neuropati

Perifer

sensorisk

Cerebrovaskular

hændelse

Iskæmisk

apopleksi

Intrakraniel

blødning

neuropati

Svimmelhed

Øjne

Konjunktivitis

Tørre øjne

Øget

tåresekretion

Keratoconjunc

tivitis sicca

Øjenlågsødem

Okulære

overfladelidels

Hjerte

Hjertesvigt

Arytmi

Angina

Myokardieinfar

Koronar

arteriesygdom

Supraventrikulæ

r arytmi

Vaskulære

sygdomme

Perifer iskæmi

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Lungeemboli

Interstitiel

pneumonitis

Mave-tarm-

kanalen

Stomatitis

Anoreksi

Opkastning

Diarré

Kvalme

Dyspepsi

Forstoppelse

Abdominal-

smerter

Rektal blødning

Gastrointestinal

blødning

Intestinal

perforation

Oesophagitis

Colitis

Lever og

galdeveje

ALAT

forhøjelse

ASAT

forhøjelse

Hepatitis

Hud og

subkutane

væv

Udslæt

Hudafskalning

Hyperpigment

ering

Pruritus

Erythema

multiforme

Alopeci

Urticaria

Erytem

Stevens-

Johnson

syndrom

Toksisk

epidermal

nekrolyse

Pemfigoid

Bulløs

dermatitis

Erhvervet

epidermoly

sis bullosa

Erytematøs

t ødem

Pseudocell

ulitis

Dermatitis

Eksem

Prurigo

Nyre og

urinveje

Nedsat

kreatinin-

clearance

Forhøjet

kreatinin i

blodet

Nyresvigt

Nedsat

glomerulær

filtrationshasti

ghed

Nefrogen

diabetes

insipidus

Renal

tubulær

nekrose

Almene

symptomer og

reaktioner på

administration

sstedet

Træthed

Feber

Smerte

Ødem

Brystsmerter

Slimhinde-

inflammation

Undersøgelser

Forhøjet

gamma-

glutamyltransf

erase

Traumer,

forgiftninger

behandlingsko

mplikationer

Stråleinduceret

øsophagitis

Stråleinduceret

pneumonitis

Recall

fænomen

med og uden neutropeni

i nogle tilfælde dødelige

i nogle tilfælde førende til nekrose i ekstremiteter

med respirationsinsufficiens

kun set i kombination med cisplatin

hovedsageligt i underekstremiteterne

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersoner anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

De rapporterede symptomer ved overdosering omfattede neutropeni, anæmi, trombocytopeni,

mucositis, sensorisk polyneuropati og udslæt. De forventede komplikationer ved overdosering

omfattede knoglemarvshæmning, som ytrede sig ved neutropeni, trombocytopeni og anæmi.

Derudover kan der optræde infektion med eller uden feber, diarré og/eller mucositis. Hvis der er

mistanke om overdosering, skal patienten monitoreres med blodtællinger og eventuelt i understøttende

behandling. Til afhjælpning af en overdosering af pemetrexed bør det overvejes at anvende

kalciumfolinat/folsyre.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: antineoplastiske midler, folsyreanaloger, ATC-kode L01BA04

Pemetrexed er et bredspektret anti-cancer-antifolat, som virker ved at forstyrre de centrale

folatafhængige metaboliske processer, der er afgørende for celledannelsen.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/87733/2016

EMEA/H/C/004109

EPAR sammenfatning for offentligheden

Armisarte

pemetrexed

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Armisarte. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Armisarte bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Armisarte, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Armisarte, og hvad anvendes det til?

Armisarte er et kræftlægemiddel til behandling af to typer af lungekræft:

malignt pleuramesoteliom (kræft i lungehinderne, der sædvanligvis skyldes udsættelse for asbest).

Det anvendes hertil sammen med cisplatin hos patienter, der ikke tidligere har fået kemoterapi, og

hos hvem kræften ikke kan fjernes ved operation

fremskreden ikke-småcellet lungekræft af typen ikke-pladecellekarcinom, hvor det enten anvendes

i kombination med cisplatin hos tidligere ubehandlede patienter eller som eneste behandling hos

patienter, der tidligere har fået kræftbehandling. Det kan desuden anvendes som

vedligeholdelsesbehandling hos patienter, der har fået platinbaseret kemoterapi.

Armisarte er et "hybridt lægemiddel". Det betyder, at Armisarte svarer til et "referencelægemiddel",

som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU). Referencelægemidlet er her Alimta, men fås i

en anden form. Alimta fås som et pulver, der anvendes til fremstilling af en opløsning til drop i en vene

(infusionsvæske), mens Armisarte fås som en koncentreret væske, der anvendes til fremstilling af en

infusionsvæske.

Tidligere kaldet Pemetrexed Actavis

Armisarte

EMA/87733/2016

Side 2/3

Armisarte indeholder det aktive stof pemetrexed.

Hvordan anvendes Armisarte?

Armisarte fås som et koncentrat til infusionsvæske, opløsning, til infusion i en vene. Lægemidlet

udleveres kun på recept og bør kun gives under overvågning af en læge, der er specialiseret i brug af

kræftmedicin.

Den anbefalede dosis er 500 mg pr. kvadratmeter legemsoverflade (beregnet efter patientens højde og

vægt). Det gives hver tredje uge ved en infusion, der varer 10 minutter. For at mindske bivirkningerne

under behandlingen med Armisarte bør patienten få binyrebarkhormon (en type lægemiddel, der

mindsker inflammation), folsyre (en type vitamin) og indsprøjtninger med vitamin B12. Når Armisarte

gives sammen med cisplatin, bør der desuden før og efter cisplatin gives medicin mod kvalme og

opkastninger samt væsketilskud for at forhindre udtørring.

Hvis patienten får unormale blodtal, eller der opstår visse andre bivirkninger, bør behandlingen

udsættes eller ophøre. Yderligere oplysninger fremgår af produktresuméet, der ligeledes er en del af

EPAR.

Hvordan virker Armisarte?

Det aktive stof i Armisarte, pemetrexed, er et vævsgiftigt (cytotoksisk) lægemiddel (dvs. det dræber

celler, der deler sig, såsom kræftceller) i gruppen "antimetabolitter". I kroppen omdannes pemetrexed

til en aktiv form, der blokerer de enzymer, der medvirker ved dannelsen af nukleotider (byggestenene

i DNA og RNA, cellernes genetiske materiale). Dannelsen af DNA og RNA bremses derved af den aktive

form af pemetrexed. Dette forhindrer cellerne i at dele og formere sig. I kræftceller omdannes

pemetrexed hurtigere til den aktive form end i normale celler. Derfor findes den aktive form af

lægemidlet i højere koncentration og virker i længere tid i kræftceller end i normale celler. Det får

kræftcellerne til at dele sig langsommere, men har kun ringe virkning på normale celler.

Hvordan er Armisarte blevet undersøgt?

Virksomheden fremlagde data fra faglitteraturen om pemetrexed. Der var ikke brug for yderligere

undersøgelser, da Armisarte er et hybridt lægemiddel, som gives ved infusion og indeholder samme

aktive stof som referencelægemidlet Alimta.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Armisarte?

Da Armisarte er et hybridt lægemiddel, der gives ved infusion og indeholder samme aktive stof som

referencelægemidlet, antages det at have de samme fordele og risici som referencelægemidlet.

Hvorfor er Armisarte blevet godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med EU’s

krav er påvist, at Armisarte er sammenligneligt med Alimta. Det var derfor CHMP's opfattelse, at

fordelene opvejer de identificerede risici som for Alimta. Udvalget anbefalede, at Armisarte godkendes

til anvendelse i EU.

Armisarte

EMA/87733/2016

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Armisarte?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Armisarte anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Armisarte, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen.

Andre oplysninger om Armisarte

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Pemetrexed Actavis den 18. januar 2016. Lægemidlets navn blev ændret til Armisarte den

10. februar 2016.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Armisarte findes på agenturets

websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Armisarte, kan du læse indlægssedlen (også

en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 02-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information