Hizentra

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-09-2020

Aktiv bestanddel:
human normal immunoglobulin (SCIg)
Tilgængelig fra:
CSL Behring GmbH
ATC-kode:
J06BA01
INN (International Name):
human normal immunoglobulin (SCIg)
Terapeutisk gruppe:
Immune sera og immunoglobuliner,
Terapeutisk område:
Immunologiske mangelsyndromer
Terapeutiske indikationer:
Substitutionsterapi i voksne og børn i den primære immundefekt-syndromer såsom:medfødte agammaglobulinaemia og hypogammaglobulinaemia;almindelig variabel immundefekt, svær kombineret immundefekt;immunoglobulin-G-underklasse mangler med tilbagevendende infektioner;substitutionsterapi ved myelom eller kronisk lymfatisk leukæmi med svær sekundær hypogammaglobulinaemia og tilbagevendende infektioner.
Produkt oversigt:
Revision: 20
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002127
Autorisation dato:
2011-04-14
EMEA kode:
EMEA/H/C/002127

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

30-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

16-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

16-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

30-04-2018

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hizentra 200 mg/ml subkutan injektionsvæske, opløsning

Humant normalt immunglobulin (SCIg = subkutant immunglobulin)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Hizentra til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Hizentra

Sådan skal du bruge Hizentra

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Hizentra

Hizentra tilhører den medicinklasse, der kaldes humant normalt immunglobulin. Immunglobuliner er

også kendt som antistoffer og er blodproteiner, som hjælper kroppen med at bekæmpe infektioner.

Hvordan virker Hizentra

Hizentra indeholder immunglobuliner, som er fremstillet af blod fra raske personer. Immunglobuliner

produceres af immunsystemet i menneskets krop. De hjælper din krop med at bekæmpe infektioner

forårsaget af bakterier og virus og opretholder balancen i dit immunsystem (kaldet immunmodulation).

Medicinen virker på nøjagtigt samme måde som de immunglobuliner, der er naturligt til stede i blodet.

Hvad anvendes Hizentra til

Substitutionsterapi

Hizentra anvendes til at øge unormalt lave koncentrationer af immunglobulin i blodet til normale

niveauer (erstatningsterapi). Medicinen anvendes til voksne og børn (0-18 år) i følgende situationer:

Behandling af patienter med medfødt nedsat eller manglende evne til at danne immunglobuliner

(primære immundefekter). Dette omfatter lidelser som f.eks.:

lave immunglobulinniveauer (hypogammaglobulinæmi) eller mangel på immunglobuliner

(agammaglobulinæmi) i blodet

en kombination af lave immunglobulinniveauer, hyppige infektioner og manglende evne

til at producere tilstrækkelige mængder antistoffer efter vaccination (almindelig variabel

immundefekt)

en kombination af lave immunglobulinniveauer eller mangel på immunglobuliner og

mangel på eller ikke-funktionsdygtige immunceller (svær kombineret immundefekt)

mangel på visse immunglobulin G-subklasser, hvilket giver tilbagevendende infektioner.

Behandling af lave immunglobulinniveauer og tilbagevendende bakterieinfektioner hos

patienter med kronisk lymfocytisk leukæmi (CLL), en bestemt type blodkræft, når

forebyggende behandling med antibiotika ikke har virket eller ikke kan anvendes.

Behandling af lave immunglobulinniveauer og tilbagevendende bakterieinfektioner hos

patienter med myelomatose (MM), en anden type blodkræft.

Behandling af lave immunglobiniveauer hos patienter før og efter allogen hæmatopoietisk

stamcelletransplantation (HSCT).

Immunmodulerende terapi til CIDP-patienter

Hizentra bruges også til patienter med kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati

(CIDP), en form for autoimmun sygdom. CIDP er kendetegnet ved en kronisk betændelsestilstand i de

perifere nerver, der forårsager muskelsvaghed og/eller følelsesløshed i ben og arme. Det menes, at

kroppens forsvarsangreb understreger en sådan betændelsestilstand, og immunglobulinerne i Hizentra

hjælper med til at beskytte nerverne mod angreb (immunmodulerende terapi).

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Hizentra

Brug

IKKE

Hizentra:

hvis du er allergisk over for humane immunglobuliner, polysorbat 80 eller L-prolin.

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet forud for behandling, hvis du tidligere

ikke har kunnet tåle et af disse indholdsstoffer.

Hvis du lider af hyperprolinæmi (en genetisk lidelse, der forårsager høje niveauer af aminosyren

prolin i blodet).

i et blodkar.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Hizentra.

Du kan være allergisk (overfølsom) over for immunglobuliner uden at være klar over det. Ægte

allergiske reaktioner er imidlertid sjældne. De kan forekomme, selv hvis du tidligere har fået humane

immunglobuliner og tålte dem godt. Det kan især ske, hvis du ikke har tilstrækkeligt med

immunglobuliner af typen IgA i blodet (IgA-defekt).

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet forud for behandling, hvis du lider af en

immunglobulindefekt type A (IgA). Hizentra indeholder restmængder af IgA, hvilket kan

forvolde en allergisk reaktion.

I disse sjældne tilfælde kan der forekomme allergiske reaktioner som f.eks. pludseligt blodtryksfald

eller shock (se også afsnit 4 ”Bivirkninger”).

Hvis du bemærker sådanne reaktioner under infusion af Hizentra, skal du standse infusionen og

straks kontakte din læge eller tage til det nærmeste hospital.

Fortæl det til lægen, hvis du tidligere har haft en hjerte- eller blodkarsygdom eller blodpropper,

har fortykket blod eller ikke har været mobil i nogen tid. Disse ting kan øge din risiko for at få

en blodprop efter at have brugt Hizentra. Fortæl også lægen, hvilke lægemidler du bruger, da

visse lægemidler som f.eks. hormonet østrogen (f.eks. p-piller), kan øge din risiko for at udvikle

en blodprop. Kontakt omgående lægen, hvis du oplever tegn og symptomer som f.eks.

stakåndethed, brystsmerter, smerter eller hævelse i en ekstremitet, svaghed eller følelsesløshed i

den ene side af kroppen efter at have fået Hizentra.

Kontakt lægen, hvis du oplever følgende tegn og symptomer: kraftig hovedpine, nakkestivhed,

døsighed, feber, lysfølsomme øjne og kvalme og opkastning efter at have fået Hizentra. Lægen

vil afgøre, om det er nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser, og om behandlingen med

Hizentra bør ophøre.

Sundhedspersonalet vil undgå potentielle komplikationer ved at sikre, at:

du ikke er overfølsom over for humant normalt immunglobulin.

Lægemidlet bør indgives langsomt i begyndelsen. Den anbefalede infusionshastighed bør

overholdes (se afsnit 3 ”Sådan skal du tage Hizentra”).

du overvåges nøje for eventuelle symptomer gennem hele infusionsperioden, særligt hvis:

det er første gang, at du får humant normalt immunglobulin

du har skiftet fra et andet lægemiddel

der har været en lang pause siden den foregående infusion.

I disse tilfælde bør du overvåges under den første infusion og i en time derefter. Hvis

ovennævnte punkter ikke gælder for dig, anbefales det, at du observeres i mindst 20 minutter

efter indgivelse.

Brug af anden medicin sammen med Hizentra

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du må ikke blande anden medicin med Hizentra.

Før en vaccination skal du fortælle lægen, at du er i behandling med Hizentra. Hizentra kan

svække virkningen af nogle levende virusvacciner som f.eks. mæslinger, røde hunde, fåresyge

og skoldkopper. Derfor kan du skulle vente op til 3 måneder, efter du har fået dette lægemiddel,

inden du får levende, svækket vaccine. I tilfælde af mæslingevaccinationer kan virkningen være

nedsat i op til 1 år.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel. Lægen vil

tage stilling til, om du kan få Hizentra under din graviditet, eller mens du ammer.

Der er ikke foretaget nogen kliniske undersøgelser med Hizentra hos gravide kvinder. Medicin, der

indeholder immunglobuliner, er imidlertid blevet brugt til gravide og ammende kvinder i årevis, og der

er ikke observeret nogen skadelige virkninger på graviditetens forløb eller på babyen.

Hvis du ammer og får Hizentra, er immunglobulinerne i præparatet også at finde i mælken. Derfor kan

din baby være beskyttet mod visse infektioner.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Under behandlingen med Hizentra kan patienterne opleve bivirkninger, såsom svimmelhed eller

kvalme, der kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Hvis dette sker for dig, må

du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før disse bivirkninger er forsvundet.

Hizentra indeholder prolin

Du må ikke tage det, hvis du lider af hyperprolinæmi (se også afsnit 2 ”Det skal du vide, før du

begynder at bruge Hizentra”). Fortæl det til lægen forud for behandling.

Anden vigtig information om Hizentra

Blodprøver

Efter indgivelse af Hizentra kan resultaterne af visse blodprøver (serologiske test) være påvirket i en

vis periode.

Fortæl lægen, at du er i behandling med Hizentra, før der tages blodprøver.

Information om hvad Hizentra er fremstillet af

Hizentra er fremstillet af blodplasma (blodets væskedel) fra mennesker. Når lægemidler fremstilles af

humant blod eller plasma, træffes visse forholdsregler for at forhindre, at der overføres infektioner til

patienterne. Disse omfatter:

Omhyggelig udvælgelse af blod- og plasmadonorer for at sikre, at personer, der er i

risikogruppe som bærer af infektioner, udelukkes,

og

testning af alle plasmadonationer og -pools for tegn på vira/infektioner.

Fremstillerne af disse lægemidler indfører også trin i forarbejdningen af blod eller plasma, der kan

inaktivere eller fjerne vira. Trods disse forholdsregler kan risikoen for overførsel af infektioner ikke

helt udelukkes, når der indgives lægemidler fremstillet fra humant blod eller plasma. Dette gælder

også for eventuelle ukendte eller nyopståede vira eller andre infektionstyper.

De trufne forholdsregler betragtes som effektive for kappevira som f.eks. human immundefektvirus

(hiv, aids-virusset), hepatitis B-virus og hepatitis C-virus (leverbetændelse) og for de ikke-

kappebærende hepatitis A-virus og parvovirus B19.

Det anbefales kraftigt, at produktets navn og batchnummer registreres, hver gang du får en dosis

Hizentra,

så der foreligger en liste over de batches, du har fået (se afsnit 3 ”Sådan skal du tage

Hizentra”).

Hizentra indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hætteglas/injektionssprøjte, dvs.

det er i det væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du bruge Hizentra

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Dosering

Lægen vil beregne den korrekte dosis ud fra din vægt og reaktion på behandlingen.

Lad være med at ændre doseringen eller doseringsintervallet uden at have rådført dig med din læge.

Hvis du mener, at du burde have Hizentra hyppigere eller sjældnere, så tal med din læge.

Hvis du tror, at du har glemt en dosis, så tal med din læge så snart som muligt.

Substitutionsterapi

Lægen vil afgøre, om du har brug for en stabiliseringsdosis (mætningdosis) på mindst 1-2,5 ml for

hvert kg legemsvægt (til voksne og børn) fordelt over flere dage. Herefter kan der indgives

vedligeholdelsesdoser med gentagne intervaller, fra dagligt til én gang hver anden uge, for at opnå en

samlet månedlig dosis på cirka 2-4 ml/kg legemsvægt. Lægen kan justere dosis afhængigt af, hvordan

du reagerer på behandlingen.

Immunmodulerende terapi

Din læge vil indlede behandling med Hizentra 1 uge efter din sidste intravenøse

immunglobulininfusion ved at indgive en ugentlig dosis på 1,0-2,0 ml/kg legemsvægt under huden

(subkutant). Din læge vil fastsætte din ugentlige Hizentra-dosis. Den ugentlige vedligeholdelsesdosis

kan deles i mindre doser og indgives så ofte, som det er nødvendigt, i løbet af ugen. Ved dosering hver

anden uge vil din læge fordoble den ugentlige Hizentra-dosis. Din læge vil eventuelt justere din dosis

afhængigt af, hvordan du reagerer på behandlingen.

Indgivelsesmåde og -veje

Evt. hjemmebehandling iværksættes af en læge eller sundhedspersonale med erfaring i behandlingen

af immundefekt/CIDP med SCIg og i at vejlede patienter om hjemmebehandling.

Du vil blive instrueret og oplært i:

aseptiske infusionsteknikker

at føre en behandlingsdagbog og

hvad du skal gøre i tilfælde af alvorlige bivirkninger.

Infusionssted(er)

Hizentra må kun indgives under huden (subkutant).

Du kan infundere Hizentra på steder såsom mave, lår, overarm og på siden af hoften. Større

doser (> 50 ml) bør fordeles på flere steder.

Du kan bruge et ubegrænset antal infusionssteder på samme tid. Der bør være mindst 5 cm

mellem infusionsstederne.

Hvis du giver infusionen ved hjælp af en anordning (f.eks. pumpeassisteret infusion), kan der

anvendes mere end en infusionsanordning samtidig.

Hvis du giver infusionen ved at trykke på en sprøjte med hånden, må du kun bruge ét

infusionssted pr. sprøjte. Hvis du skal give endnu en sprøjte med Hizentra, skal du bruge en ny

steril injektionskanyle og skifte infusionssted.

Mængden af lægemiddel, der infunderes på et bestemt sted, kan variere.

Infusionshastighed(er)

Lægen vil vælge den hensigtsmæssige infusionteknik og infusionshastighed for dig under hensyntagen

til din individuelle dosis, doseringshyppighed og tolerabilitet over for præparatet.

Infusion ved hjælp af en anordning:

Den anbefalede indledende infusionshastighed er op til 20 ml/time/sted. Hvis dette tåles godt, kan du

gradvist øge infusionshastigheden til 35 ml/time/sted ved de to efterfølgende infusioner. Derefter kan

infusionshastigheden øges yderligere, alt efter hvor godt du tåler behandlingen.

Manuel trykinfusion:

Den anbefalede indledende infusionshastighed er op til 0,5 ml/min/sted (30 ml/time/sted). Hvis dette

tåles godt, kan du øge infusionshastigheden til 2,0 ml/min/sted (120 ml/time/sted) ved de efterfølgende

infusioner. Derefter kan infusionshastigheden øges yderligere, alt efter hvor godt du tåler

behandlingen.

Vejledning i brug

Følg nedenstående trin og anvend aseptisk teknik, når du indgiver Hizentra.

1

Rengør en overflade

Rengør et bord eller en anden flad overflade grundigt med en desinficerende serviet.

2

Klargør udstyr

Placer Hizentra og øvrigt udstyr, du skal bruge til infusionen, på en ren og flad overflade.

3

Vask og tør hænderne grundigt

4

Kontrollér hætteglasset

Gennemse Hizentra-opløsningen for partikler og misfarvning, og kontrollér udløbsdatoen, før du

indgiver Hizentra.

Brug ikke opløsningen, hvis den er uklar eller indeholder partikler. Anvend ikke

opløsninger, der har været nedfrosset. Opløsningen skal have rum- eller kropstemperatur, når den

indgives. Opløsningen skal anvendes umiddelbart efter åbning af hætteglasset.

5

Klargør Hizentra til infusion

Rengør proppen på hætteglasset

– Fjern beskyttelseshætten fra

hætteglasset, så den midterste del af gummiproppen kommer til

syne. Rengør proppen med en alkoholserviet eller et

desinficerende middel, og lad den tørre.

Overfør Hizentra til infusionssprøjten

– Fastgør et

overførselssystem eller en nål til en steril sprøjte ved brug af

aseptisk teknik. Hvis du anvender et overførselssystem (vented

spike), skal du følge producentens anvisninger. Hvis du anvender

en nål, skal du trække stemplet tilbage for at trække luft ind i

sprøjten, svarende til den mængde Hizentra, der skal udtrækkes.

Indfør så nålen i midten af proppen på hætteglasset, og sprøjt luft

ind i hætteglassets ’luftrum’ (ikke ind i væsken) for at undgå

skumdannelse. Udtræk så den ønskede mængde af Hizentra. Hvis

du skal bruge flere hætteglas for at opnå den ønskede dosis,

gentages dette trin.

6

Klargør slangen

Forbind administrationsslangen eller nålesættet til sprøjten. Herefter skal slangen tømmes for

resterende luft (priming).

7

Klargør infusionsstedet/-stederne

Vælg infusionsstedet/-stederne –

Antallet og placeringen af

infusionssteder afhænger af mængden af den totale dosis. Der skal

være minimum 5 cm imellem infusionsstederne.

Du kan bruge et ubegrænset antal steder på samme tid.

Rengør infusionsstedet/-stederne

ved brug af et desinficerende

hudpræparat. Lad stedet tørre, før du fortsætter.

8

Indfør nålen

Tag fat om huden med 2 fingre, og indfør nålen i det subkutane

væv.

Fastgør nålen til huden

– Om nødvendigt kan der anvendes gaze

og tape eller gennemsigtig bandage for at holde nålen på plads.

9

Indgiv Hizentra

Start infusionen.

Hvis du anvender en infusionspumpe, skal du følge producentens anvisninger.

10

Registrér infusionen

Registrér følgende oplysninger i din behandlingsdagbog:

datoen for indgivelsen

medicinens batchnummer (lot), og

infusionsvolumen, flowhastigheden, antallet og placeringen af infusionssteder.

11

Gør rent

Bortskaf ikke anvendt lægemiddel og alt anvendt udstyr efter indgivelsen i henhold til lokale

retningslinjer.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du bruger mere Hizentra, end du skulle

Tal med lægen snarest muligt, hvis du mener, du har brugt for meget Hizentra.

Hvis du har glemt at bruge Hizentra

Tal med lægen snarest, hvis du tror, at du har glemt en dosis.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

I enkeltstående tilfælde kan du være allergisk (overfølsom) over for immunglobuliner, og

allergiske reaktioner såsom et pludseligt fald i blodtrykket eller shock kan forekomme (f.eks.

føler du dig måske omtåget, svimmel, som om du skal besvime, når du rejser dig op, du får

kolde hænder og fødder, mærker en unormal hjerterytme eller smerter i brystet eller får sløret

syn).

I enkeltstående tilfælde oplever du måske smerte og/eller hævelse i en arm eller et ben med

varme i det berørte område, misfarvning af en arm eller et ben, uforklarlig åndenød, smerte eller

ubehag i brystet, der bliver værre ved en dyb vejrtrækning, uforklarlig hurtig puls,

følelsesløshed eller svaghed i den ene side af kroppen, pludselig forvirring eller problemer med

at tale eller forstå, hvilket kan være tegn på en blodprop.

I enkeltstående tilfælde vil du måske få kraftig hovedpine med kvalme, opkastning,

nakkestivhed, feber og lysfølsomhed, hvilket kan være tegn på AMS (aseptisk meningitis-

syndrom), som er en midlertidig reversibel non-infektiøs betændelse i hinderne, der omgiver

hjernen og rygmarven.

Hvis du bemærker sådanne tegn under infusionen med Hizentra, skal du standse

infusionen og straks tage til det nærmeste hospital.

Se også afsnit 2 i denne indlægsseddel vedrørende risikoen for allergiske reaktioner, blodpropper og

AMS.

Bivirkninger, der er observeret i kontrollerede kliniske studier, er opstillet efter, hvor hyppige de er.

De hyppigste bivirkninger er anført først. Hyppigheden af de bivirkninger, der er set efter

markedsføringen, er ikke kendt.

Følgende bivirkninger er

meget almindelige

(påvirker flere end 1 patient ud af 10):

Hovedpine

Udslæt

Reaktioner på infusionsstedet

Følgende bivirkninger er

almindelige

(påvirker 1 til 10 patienter ud af 100):

Svimmelhed

Migræne

Forhøjet blodtryk (hypertension)

Diarré

Mavesmerter

Kvalme

Opkastning

Kløe (pruritus)

Nældefeber (urticaria)

Smerter i muskler og knogler (muskuloskeletale smerter)

Ledsmerter (artralgi)

Feber

Træthed, herunder almen utilpashed (har det dårligt)

Brystsmerter

Influenzalignende symptomer

Smerter

Følgende bivirkninger er

ikke almindelige

(påvirker 1 til 10 patienter ud af 1.000):

Overfølsomhed

Ufrivillige rystelser i en eller flere dele af kroppen (tremor, herunder psykomotorisk

hyperaktivitet)

Hurtig puls (takykardi)

Blussen

Muskelkramper

Muskelsvaghed

Kuldegysninger, herunder lav kropstemperatur

Unormale resultater af blodprøver, der kan være tegn på nedsat lever- og nyrefunktion

I enkeltstående tilfælde kan der forekomme sår eller en brændende fornemmelse på infusionsstedet.

Du kan reducere mulige bivirkninger ved at infundere Hizentra langsomt.

Bivirkninger som disse kan forekomme, selv om du tidligere har fået humane immunglobuliner og

tålte dem godt.

Se også pkt. 2 “Det skal du vide, før du begynder at bruge Hizentra” for yderligere oplysninger om

forhold, der øger risikoen for bivirkninger.

Indberetning af bivirkninger

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og hætteglassets etiket

efter EXP.

Da injektionsvæsken ikke indeholder konserveringsmiddel, skal du bruge/infundere Hizentra

hurtigst muligt efter åbning af hætteglasset.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hizentra indeholder:

Aktivt stof:

humant normalt immunglobulin. En ml indeholder 200 mg humant normalt

immunglobulin, hvoraf mindst 98 % er immunglobulin type G (IgG).

Den omtrentlige procentdel af IgG-subklasser er som følger:

IgG1 .............. 69 %

IgG2 .............. 26 %

IgG3 .............. 3 %

IgG4 .............. 2 %

Dette præparat indeholder antydninger af IgA (ikke mere end 50 mikrogram/ml).

Øvrige indholdsstoffer

(hjælpestoffer): L-prolin, polysorbat 80 og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Hizentra er en injektionsvæske til subkutan injektion (200 mg/ml). Farven kan svinge fra bleggul til

lysebrun.

Hizentra fås i hætteglas med 5, 10, 20 eller 50 ml.

Hizentra fås også i fyldte injektionssprøjter med 5, 10 og 20 ml.

Pakningsstørrelser

Pakninger med 1, 10 eller 20 hætteglas

Hizentra fås også i pakninger med 1 eller 10 fyldte injektionssprøjte(r).

Bemærk venligst, at pakningen ikke indeholder alkoholservietter, nåle og andet tilbehør eller

udstyr.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

35041 Marburg

Tyskland

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Hizentra, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Luxembourg/Luxemburg

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

България

МагнаФарм България

Тел: +359 2 810 3949

Magyarország

CSL Behring Kft.Tel: +36 1 213 4290

Česká republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: + 420 702 137 233

Malta

AM Mangion Ltd.

Tel: +356 2397 6333

Danmark

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70

Nederland

CSL Behring BV

Tel: + 31 85 111 96 00

Deutschland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Norge

CSL Behring AB

Tlf: +46 8 544 966 70

Eesti

CentralPharma Communications OÜ

Tel: +3726015540

Österreich

CSL Behring GmbH

Tel: +43 1 80101 2463

Ελλάδα

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

Polska

CSL Behring Sp. z o.o.

Tel: +48 22 213 22 65

España

CSL Behring S.A.

Tel: +34 933 67 1870

Portugal

CSL Behring Lda

Tel: +351 21 782 62 30

France

CSL Behring SA

Tél: + 33 1 53 58 54 00

România

Prisum International Trading srl

Tel: +40 21 322 01 71

Hrvatska

Marti Farm d.o.o

Tel: +385 1 5588297

Ireland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 305 17254

Slovenija

MediSanus d.o.o.

Tel: +386 1 25 71 496

Slovenská republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: +421 911 653 862

Ísland

CSL Behring AB

Suomi/Finland

CSL Behring AB

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Hizentra 200 mg/ml injektionsvæske, opløsning, til subkutan anvendelse

Hizentra 200 mg/ml injektionsvæske, opløsning, til subkutan anvendelse i fyldt injektionssprøjte

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Humant normalt immunglobulin (immunoglobulinum humanum normale) (SCIg)

En ml indeholder:

Humant normalt immunglobulin ................................................................................................... 200 mg

(renhedsgrad: mindst 98 % er immunglobulin type G (IgG))

Hætteglas

Hvert hætteglas med 5 ml injektionsvæske indeholder: 1 g humant normalt immunglobulin

Hvert hætteglas med 10 ml injektionsvæske indeholder: 2 g humant normalt immunglobulin

Hvert hætteglas med 20 ml injektionsvæske indeholder: 4 g humant normalt immunglobulin

Hvert hætteglas med 50 ml injektionsvæske indeholder: 10 g humant normalt immunglobulin

Fyldte injektionssprøjter

Hver fyldt injektionssprøjte med 5 ml injektionsvæske indeholder: 1 g humant normalt immunglobulin

Hver fyldt injektionssprøjte med 10 ml injektionsvæske indeholder: 2 g humant normalt

immunglobulin

Hver fyldt injektionssprøjte med 20 ml injektionsvæske indeholder: 4 g humant normalt

immunglobulin

Fordeling af IgG-subklasser (cirkaværdier):

IgG1 ............ 69 %

IgG2 ............ 26 %

IgG3 ............ 3 %

IgG4 ............ 2 %

Det maksimale IgA-indhold er 50 mikrogram/ml.

Fremstillet af humant plasma fra donorer.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hizentra indeholder ca. 250 mmol (interval: 210-290) L-prolin/l.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Subkutan injektionsvæske, opløsning.

Injektionsvæsken er klar og bleggul eller lysebrun.

Hizentra har en anslået osmolalitet på 380 mOsmol/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Substitutionsterapi til voksne, børn og unge (0-18 år) med:

Primært immundefektsyndrom med nedsat produktion af antistoffer (se pkt. 4.4).

Hypogammaglobulinæmi og recidiverende bakterieinfektioner hos patienter med kronisk

lymfatisk leukæmi (CLL), hos hvem profylaktiske antibiotika har svigtet eller er

kontraindicerede.

Hypogammaglobulinæmi og recidiverende infektioner hos patienter med myelomatose

(MM)

Hypogammaglobulinæmi hos patienter før og efter allogen hæmatopoietisk

stamcelletransplantation (HSCT).

Immunmodulerende terapi til voksne, børn og unge (0-18 år):

Hizentra er indiceret til behandling af patienter med kronisk inflammatorisk

demyeliniserende polyneuropati (CIDP) som vedligeholdelsesbehandling efter stabilisering

med IVIg.

4.2

Dosering og administration

Dosis og dosisregimen afhænger af indikationen.

Behandling skal indledes og monitoreres under tilsyn af en læge med erfaring inden for behandlingen

af immundefekter/CIDP med SCIg.

Dosering

Voksne og børn (0-18 år)

Substitutionsterapi

Lægemidlet skal administreres subkutant.

Ved substitutionsterapi er individuel dosis muligvis nødvendig afhængigt af den enkelte patients

kliniske respons og dalniveauerne for serum-IgG. Følgende doseringsregimer gives som en

retningslinje.

Doseringen bør føre til et IgG-dalniveau (målt inden den næste infusion) på mindst 5 til 6 g/l og

tilstræbes at være inden for referenceintervallet for serum-IgG for aldersgruppen. En initial

stabiliseringsdosis på mindst 0,2 til 0,5 g/kg (1,0 til 2,5 ml/kg) legemsvægt kan være nødvendig.

Denne dosis skal muligvis fordeles over flere dage. Efter opnåelse af steady state-niveauer af IgG

indgives vedligeholdelsesdoser med gentagne intervaller for at opnå en kumulativ månedlig dosis i

størrelsesordenen 0,4 til 0,8 g/kg (2,0 til 4,0 ml/kg) legemsvægt. Det kan være nødvendigt at injicere

hver enkeltdosis på forskellige anatomiske steder.

Dalniveauerne bør måles og vurderes i forening med patientens kliniske respons. Afhængigt af det

kliniske respons (f.eks. infektionshyppighed) kan der overvejes justering af dosis og/eller behandlings-

intervallet for at tilstræbe højere dalniveauer.

Immunmodulerende terapi ved CIDP

Behandlingen med Hizentra indledes 1 uge efter den sidste IVIg-infusion. Den anbefalede subkutane

dosis er 0,2-0,4 g/kg legemsvægt pr. uge, administreret i 1 eller 2 sessioner over 1 eller 2 på hinanden

følgende dage. Den første subkutane dosis kan være en 1:1-omregning af den tidligere IVIg-dosis

(beregnet som ugentlig dosis).

Eksempel: En IVIg-dosis på 1 g/kg administreret hver 3. uge omregnes til en ugentlig Hizentradosis på

0,33 g/kg. Den ugentlige dosis kan deles i mindre doser og administreres det ønskede antal gange pr.

uge. Ved dosering hver anden uge fordobles den ugentlige Hizentra-dosis.

Det kan være nødvendigt at justere dosis for at opnå det ønskede kliniske respons. Patientens

individuelle kliniske respons bør være den afgørende faktor ved dosisjusteringer. I tilfælde af klinisk

forværring kan dosen øges til den anbefalede maksimale ugentlige dosis på 0,4 g/kg. Hizentra-

vedligeholdelsesbehandling ved CIDP er ikke blevet undersøgt i perioder længere end 18 måneder.

Varigheden af enhver behandling ud over 18 måneder skal tilpasses individuelt baseret på patientens

respons og påviste behov for fortsat behandling.

Der er påvist virkning af Hizentra i forhold til placebo efter skift fra intravenøse immunglobuliner

(IVIg). Der foreligger ingen direkte komparative data for Hizentra kontra IVIg. Se også pkt. 5.1.

Pædiatrisk population

Doseringen hos børn og unge (0-18 år) er ikke anderledes end hos voksne, da doseringen til hver

indikation angives ud fra legemsvægt og justeres i forhold til det kliniske udfald af indikationerne for

substitutionsterapi.

Hizentra blev evalueret hos 68 pædiatriske forsøgspersoner med PID (primær immundefektsygdom)

mellem 2 år og < 12 år og hos 57 unge mellem 12 år og < 18 år. Ingen pædiatrispecifikke

dosiskriterier var nødvendige for at opnå de ønskede serum-IgG-niveauer. Hizentra er ikke blevet

evalueret i kliniske studier hos pædiatriske CIDP-patienter under 18 år.

Ældre

Da dosis angives ud fra legemsvægt og justeres i forhold det kliniske udfald af ovennævnte lidelser,

anses dosis hos ældre ikke som forskellig fra dosis hos forsøgspersoner mellem 18 og 65 år.

I kliniske studier blev Hizentra evalueret hos 13 forsøgspersoner med PID > 65 år, og ingen specifikke

dosisjusteringer var nødvendige for at opnå de ønskede serum-IgG-niveauer.

I kliniske studier blev Hizentra evalueret hos 61 forsøgspersoner med CIDP > 65 år, og ingen

specifikke dosisjusteringer var nødvendige for at opnå det ønskede kliniske resultat.

Administration

Kun til subkutan brug.

Hjemmebehandling

Hjemmebehandling med subkutane infusioner skal indledes og overvåges af en læge med erfaring i at

vejlede patienterne i hjemmebehandling. Lægen skal vælge den rette infusionsmåde (via

infusionsanordning eller manuel trykinfusion) på baggrund af patientens individuelle medicinske

situation og præferencer. Der kan anvendes infusionsudstyr, der er velegnet til subkutan administration

af immunglobuliner. Patienten eller dennes omsorgsperson skal instrueres og oplæres i at bruge

infusionsudstyret, i at føre behandlingsdagbog, i at genkende alvorlige bivirkninger og træffe de rette

foranstaltninger i tilfælde af sådanne bivirkninger.

Hizentra kan infunderes på steder såsom mave, lår, overarm og/eller lateralt på hofte.

Der kan anvendes mere end én infusionsanordning samtidig. Mængden af lægemiddel, der infunderes

på et bestemt sted, kan variere. Hos spædbørn og børn kan der skiftes infusionssted for hver 5-15 ml.

Hos voksne kan der gives doser på op til 50 ml/sted. Der er ingen grænse for antallet af

infusionssteder. Der bør være mindst 5 cm mellem infusionsstederne.

Infusionshastighed

Hizentra kan infunderes ved brug af:

En infusionsanordning eller

Manuelt tryk med en sprøjte.

Den anbefalede indledende infusionshastighed afhænger af den enkelte patients behov.

Infusion via infusionsanordning

Den indledende infusionshastighed bør ikke overstige 20 ml/time/sted.

Hvis dette er veltolereret (se også pkt. 4.4), kan infusionshastigheden gradvist øges til 35 ml/time/sted

ved de følgende to infusioner. Hvis patienten tolererer de indledende infusioner med fuld dosis pr. sted

og maksimal hastighed, kan det herefter overvejes at øge infusionshastigheden af efterfølgende

infusioner efter patientens skøn og baseret på lægens vurdering.

Manuel trykinfusion

Den anbefalede indledende infusionshastighed bør ikke overstige 0,5 ml/min/sted (30 ml/time/sted).

Hvis dette er veltolereret (se også pkt. 4.4), kan infusionshastigheden gradvist øges til 2,0 ml/min/sted

(120 ml/time/sted). Hvis patienten tolererer de indledende infusioner med fuld dosis pr. sted og

maksimal hastighed, kan det herefter overvejes at øge infusionshastigheden af efterfølgende infusioner

efter patientens skøn og baseret på lægens vurdering

Det kan være nødvendigt med en kanyle på 24 gauge eller en større kanyle (dvs. lavere gauge-tal),

hvis patienterne skal infundere ved højere flowhastighed. Brug af mindre kanyler (dvs. højere gauge-

tal) kan gøre det sværere at give Hizentra ved manuelt tryk. Der kan kun infunderes på ét infusionssted

pr. sprøjte. Hvis administration af en yderligere Hizentra spøjte er nødvendig, bør der anvendes en ny

steril injektionskanyle, og infusionsstedet bør skiftes.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

(se pkt. 4.4).

Patienter med hyperprolinæmi type I eller II.

Hizentra må ikke indgives intravaskulært.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Hizentra er kun til subkutan anvendelse. Hvis Hizentra indgives utilsigtet i et blodkar, kan patienten gå

i shock.

Den anbefalede infusionshastighed anført under pkt. 4.2 skal overholdes. Patienterne skal monitoreres

nøje og observeres omhyggeligt for eventuelle utilsigtede hændelser gennem hele infusionsperioden.

Visse bivirkninger kan forekomme hyppigere hos patienter, som får humant normalt immunglobulin

for første gang, eller i sjældne tilfælde, når der skiftes fra et humant normalt immunglobulinpræparat

til et andet, eller hvis behandlingen har været seponeret i mere end otte uger.

Potentielle komplikationer kan ofte undgås ved at sikre, at patienterne:

ikke er overfølsomme over for humant normalt immunglobulin ved initialt at injicere produktet

langsomt (se pkt. 4.2);

monitoreres nøje for eventuelle symptomer gennem hele infusionsperioden. Særligt bør

patienter, der ikke tidligere er blevet testet med humant normalt immunglobulin, patienter, der

har skiftet fra et andet produkt, eller når der har været en lang pause siden den foregående

indgivelse, monitoreres under den første infusion og i den første time efter den første infusion

for at registrere potentielle bivirkninger. Alle andre patienter bør observeres i mindst 20

minutter efter indgivelse.

Mistanke om allergiske eller anafylaktiske reaktioner kræver øjeblikkeligt injektionsophør. I tilfælde

af shock skal patienten behandles efter gældende retningslinjer.

Overfølsomhed

Ægte allergiske reaktioner er sjældne. De kan især forekomme hos patienter med anti-IgA-antistoffer,

og særlig omhu tilrådes hos disse patienter. Patienter med anti-IgA-antistoffer, hvor behandling med

subkutane IgG-produkter forbliver den eneste mulighed, bør kun skiftes til Hizentra under nøje

lægetilsyn.

I sjældne tilfælde kan humant normalt immunglobulin fremkalde blodtryksfald med anafylaktisk

reaktion - selv hos patienter, som tidligere har tålt behandling med humant normalt immunglobulin.

Tromboemboli

Arterielle og venøse tromboemboliske hændelser som f.eks. myokardieinfarkt, apopleksi, dyb

venetrombose og lungeembolisme er blevet forbundet med brug af immunglobuliner. Der bør udøves

forsigtighed hos patienter med præ-eksisterende risikofaktorer for trombotiske hændelser (som f.eks.

høj alder, hypertension, diabetes mellitus og tidligere vaskulære sygdomme eller trombotiske episoder,

erhvervede eller arvelige trombofililidelser, længerevarende immobilisation, svær hypovolæmi,

sygdomme, der øger blodets viskositet). Patienterne skal informeres om de første symptomer på

tromboemboliske hændelser, herunder stakåndethed, smerter eller hævelse i en ekstremitet,

fokalneurologiske udfald eller brystsmerter, og skal rådes til at kontakte deres læge straks efter

symptomernes indtræden. Patienterne skal være tilstrækkeligt hydrerede inden anvendelse af

immunglobuliner.

Aseptisk meningitissyndrom (AMS)

AMS er rapporteret i forbindelse med brug af IVIg (intravaskulære immunglobuliner) eller SCIg

(subkutane immunglobuliner). Syndromet begynder normalt inden for nogle timer til 2 dage efter

behandlingen med immunglobulin. AMS er kendetegnet ved følgende tegn og symptomer: kraftig

hovedpine, nakkestivhed, døsighed, feber, fotofobi, kvalme og opkastning. Patienter, der udviser tegn

og symptomer på AMS, skal have foretaget en grundig neurologisk undersøgelse, herunder

undersøgelse af cerebrospinalvæsken, for at udelukke andre årsager til meningitis. Seponering af

immunglobulin kan resultere i remission af AMS inden for flere dage uden følgevirkninger.

Oplysninger om sikkerhed med hensyn til overførbare stoffer

Standardforholdsregler til forebyggelse af infektioner, der skyldes brug af lægemidler, der er

fremstillet af humant blod eller plasma, omfatter udvælgelse af donorer, screening af enkeltdonationer

og plasmapools for specifikke infektionsmarkører samt inkludering af effektive trin til

inaktivering/fjernelse af vira som en del af fremstillingsproceduren. På trods af dette kan muligheden

for overførsel af infektiøse stoffer ikke udelukkes helt, når der indgives præparater fremstillet af

humant blod eller plasma. Dette gælder også for ukendte eller opdukkende vira og andre patogener.

De trufne forholdsregler anses som effektive over for indkapslede vira såsom HIV, HBV og HCV og

for de uindkapslede vira HAV og parvovirus B19.

Der er betryggende klinisk erfaring, der taler for, at hepatitis A og parvovirus B19 ikke overføres med

immunglobuliner, og det antages også, at antistofindholdet udgør et vigtigt bidrag til den virale

sikkerhed.

Interferens ved serologisk testning

Efter infusion af immunglobulin kan den forbigående stigning i de forskellige passivt overførte

antistoffer i patientens blod resultere i vildledende positive resultater ved serologisk testning.

Passiv overførsel af antistoffer mod erytrocyt-antigener, f.eks. A, B, D, kan interferere med visse

serologiske test for allo-antistoffer i erytrocytter (Coombs-testen).

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hætteglas/injektionssprøjte, dvs.

det er i det væsentlige natriumfrit.

Pædiatrisk population

De samme advarsler og forsigtighedsregler gælder for den pædiatriske population.

Ældre

De samme advarsler og forsigtighedsregler gælder for ældre.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Levende svækkede virusvacciner

Indgivelse af immunglobulin kan svække virkningen af levende svækkede virusvacciner mod f.eks.

mæslinger, røde hunde, fåresyge og skoldkopper i en periode på mindst 6 uger og op til 3 måneder.

Efter indgivelse af dette lægemiddel bør der være en pause på 3 måneder inden vaccinationen med

levende svækkede virusvacciner. For mæslinger kan denne svækkelse vare ved i op til 1 år. Derfor bør

patienter, der får vaccine mod mæslinger, få deres antistofstatus kontrolleret.

Pædiatrisk population

De samme interaktioner kan forekomme i den pædiatriske population.

Ældre

De samme interaktioner kan forekomme hos ældre.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Data fra prospektive kliniske studier om brugen af humant normalt immunglobulin hos gravide

kvinder er begrænsede. Derfor bør Hizentra kun gives med forsigtighed til gravide kvinder. Klinisk

erfaring med immunglobuliner tyder på, at der ikke er skadelige virkninger på graviditetsforløbet eller

på fostret eller det nyfødte barn.

Fortsat behandling af den gravide kvinde sikrer en passiv immunitet hos det nyfødte barn.

Amning

Data fra prospektive kliniske studier af brugen af humant normalt immunglobulin hos ammende

kvinder er begrænsede. Derfor bør Hizentra kun gives med forsigtighed til ammende mødre. Klinisk

erfaring med immunglobuliner tyder på, at der ikke er skadelige virkninger hos det nyfødte barn.

Immunglobuliner udskilles i human mælk og kan bidrage til overførslen af beskyttende antistoffer til

det nyfødte barn.

Fertilitet

Klinisk erfaring med immunglobuliner indikerer, at der ikke er skadelige virkninger på fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Hizentra påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, f.eks. svimmelhed

(se pkt. 4.8). Patienter, som oplever bivirkninger under behandlingen, bør vente med at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner, indtil disse bivirkninger er forsvundet.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Bivirkninger såsom kuldegysninger, hovedpine, feber, opkastning, allergiske reaktioner, kvalme,

artralgi, lavt blodtryk og moderate lændesmerter kan til tider forekomme.

I sjældne tilfælde kan humane normale immunglobuliner udløse et pludseligt blodtryksfald og i

isolerede tilfælde anafylaktisk shock, selv når patienten ikke har udvist overfølsomhed ved tidligere

indgivelse.

Lokale reaktioner på infusionsstederne: hævelse, ømhed, rødme, induration, lokal varme, kløe, blå

mærker og udslæt.

Der henvises til pkt. 4.4 for oplysninger om sikkerhed med hensyn til overførbare stoffer.

Tabel over bivirkninger

Bivirkninger er indsamlet i kliniske forsøg med Hizentra fra 7 fase III-studier med patienter med

primær immundefekt (n = 231), 2 fase IV-studier med patienter med PID (n = 74), 1 fase III-studie

(n = 115) og 1 forlængelsesstudie (n = 82) med patienter med CIPD (i alt n = 502 patienter; 26.646

infusioner). De bivirkninger, der blev rapporteret i disse kliniske studier, er opsummeret og

kategoriseret i henhold til MedDRA-systemorganklasser (SOC og foretrukken term) og hyppighed

nedenfor.

Hyppighed pr. patient eller pr. infusion blev evalueret ved hjælp af følgende kriterier: Meget

almindelig (≥1/10), Almindelig (≥1/100 til <1/10), Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), Sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000), Meget sjælden (<1/10.000). For spontane bivirkninger efter markedsføringen

kategoriseres indberetningshyppigheden som ikke kendt.

Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne angivet efter faldende hyppighed.

Hyppighed af bivirkninger forbundet med brugen af Hizentra indhentet fra kliniske studier og

overvågning efter markedsføring, indberetningshyppighed pr. patient eller pr. infusion

Systemorgankl

asse

(MedDRA)

Hyppighed

(ifølge MedDRA-

konventionen)

Frekvens-kategori

pr. patient

Frekvens-kategori

pr. infusion

Immunsystemet

Overfølsomhed

Ikke almindelig

Sjælden

Anafylaktisk reaktion

Ikke kendt

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Meget almindelig

Ikke almindelig

Svimmelhed, migræne

Almindelig

Sjælden

Tremor (herunder psykomotorisk

hyperaktivitet)

Ikke almindelig

Sjælden

Aseptisk meningitis

Ikke almindelig

Meget sjælden

Brændende fornemmelse

Ikke kendt

Ikke kendt

Hjerte

Takykardi

Ikke almindelig

Meget sjælden

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Almindelig

Sjælden

Blussen

Ikke almindelig

Sjælden

Emboliske og trombotiske

hændelser

Ikke kendt

Ikke kendt

Mave-tarm-

kanalen

Diarré, mavesmerter

Almindelig

Ikke almindelig

Kvalme, opkastning

Almindelig

Sjælden

Hud og

subkutane væv

Udslæt

Meget almindelig

Ikke almindelig

Pruritus, urticaria

Almindelig

Sjælden

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskuloskeletale smerter, artralgi

Almindelig

Ikke almindelig

Muskelspasmer, muskelsvaghed

Ikke almindelig

Sjælden

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationsst

edet

Reaktion på infusionsstedet

Meget almindelig

Meget almindelig

Træthed (herunder utilpashed),

pyreksi

Almindelig

Ikke almindelig

Brystsmerter, influenzalignende

sygdom, smerter

Almindelig

Sjælden

Kuldegysninger, (herunder

hypotermi)

Ikke almindelig

Sjælden

Sår på infusionsstedet

Ikke kendt

Ikke kendt

Undersøgelser

Forhøjet blodkreatinin

Ikke almindelig

Sjælden

Pædiatrisk population

Kliniske studier med Hizentra viste den samme overordnede sikkerhedsprofil hos pædiatriske patienter

og voksne patienter med PID.

Hizentra er ikke blevet evalueret i kliniske studier hos pædiatriske CIDP-patienter under 18 år.

Ældre

De samme bivirkninger kan forekomme hos ældre. Information fra kliniske studier viste ingen forskel

i sikkerhedsprofilen hos patienter ≥ 65 år i forhold til yngre patienter.

Erfaringen med Hizentra hos patienter ≥ 65 år efter markedsføringen viser overordnet set den samme

sikkerhedsprofil i denne aldersgruppe som hos yngre patienter.

Oplysninger om risikofaktorer og overvågningsanbefalinger, se pkt. 4.4.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Konsekvenserne ved overdosering kendes ikke.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: immunsera og immunglobuliner: immunglobuliner, normale

humane, til ekstravaskulær indgivelse, ATC-kode: J06BA01.

Humant normalt immunglobulin indeholder hovedsageligt immunglobulin G (IgG) med et bredt

spektrum af antistoffer mod infektiøse stoffer.

Humant normalt immunglobulin indeholder de IgG-antistoffer, der er til stede i den normale

befolkning. Det fremstilles som regel ud fra plasmapools fra ikke mindre end 1.000 donorer. Det har

en fordeling af immunglobulin G-subklasser, der er tilnærmelsesvist proportional med fordelingen i

det oprindelige humane plasma.

Virkningsmekanisme

Ved immundefekt kan passende doser af Hizentra genoprette unormalt lave koncentrationer af

immunglobulin G-antistoffer til normalområdet og dermed hjælpe mod infektioner.

Virkningsmekanismen ved andre indikationer end substitutionsterapi er ikke fuldt belyst, men

inkluderer immunmodulerende virkninger.

I det europæiske pivotale, prospektive, ublindede, enkeltarmede multicenterstudie blev i alt 51

forsøgspersoner med primære immundefektsyndromer i alderen 3-60 år behandlet med Hizentra i op

til 41 uger. Den ugentlige gennemsnitsdosis var 0,12 g/kg legemsvægt. Vedvarende IgG-dalniveauer

med middelkoncentrationer på 7,99-8,25 g/l blev dermed opnået gennem hele behandlingsperioden.

Forsøgspersonerne fik i alt 1.831 ugentlige Hizentra-infusioner.

I det amerikanske prospektive, ublindede, enkeltarmede multicenterstudie blev i alt 49 forsøgspersoner

med primære immundefektsyndromer i alderen 5-72 år behandlet med Hizentra i op til 15 måneder.

Den ugentlige gennemsnitsdosis var 0,23 g/kg legemsvægt. Derved opnåedes vedvarende IgG-

dalniveauer med en middelkoncentration på 12,53 g/l gennem hele behandlingsperioden.

Forsøgspersonerne fik i alt 2.264 ugentlige Hizentra-infusioner.

Der blev ikke rapporteret alvorlige bakterieinfektioner i løbet af virkningsperioden hos

forsøgspersoner, der fik Hizentra i kliniske studier.

For at vurdere sikkerheden og tolerabiliteten ved anvendelse af højere infusionshastigheder via manuel

trykinfusion og pumpe-assisteret administration blev 49 forsøgsdeltagere med PID i alderen 2 til 75 år

inkluderet i det ublindede, ikke-randomiserede fase IV-multicenterstudie med parallelle grupper,

HILO (Hizentra Label Optimization), og behandlet med Hizentra i mindst 12 uger (11 pædiatriske

patienter i alderen 2 til < 18 år, 35 voksne patienter i alderen 18 til 65 år og tre geriatriske patienter i

alderen > 65 år). I den første patientgruppe, der fik Hizentra via den manuelle trykteknik (n = 16), blev

der administreret 2 til 7 infusioner pr. uge med en flowhastighed på 30, 60 og 120 ml/time/sted (se

pkt. 4.2). I den anden patientgruppe, der fik Hizentra via pumpe-assisteret administration (n = 18),

blev der administreret ugentlige Hizentra-infusioner med en flowhastighed på 25, 50, 75 og

100 ml/time/sted. I en tredje gruppe blev infusionsvoluminer på 25, 40 og 50 ml pr. sted yderligere

evalueret ved pumpe-assisteret administration af ugentlige Hizentra-doser (n = 15). I alle tre grupper

blev hver infusionsparameter anvendt i 4 uger, hvorefter de forsøgsdeltagere, som havde gennemført

det påkrævede minimale antal valide infusioner, kunne skifte til den næste højere infusionsparameter.

Det primære endepunkt var procentdelen af forsøgsdeltagere, der responderede på en højere

infusionsparameter:

Gruppe

Infusionsparameter og responsrate (%)

manuel

trykinfusion,

flowhastigheder

30

ml/time/sted

60

ml/time/sted

120

ml/time/sted

100,0 %

100,0 %

87,5 %

pumpe-

assisteret

infusion,

flowhastigheder

25

ml/time/sted

50

ml/time/sted

75 ml/time/sted

100 ml/time/sted

77,8 %

77,8 %

66,7 %

61,1 %

pumpe-

assisteret

infusion,

voluminer

25 ml/sted

40 ml/sted

50 ml/site

86,7 %

73,3 %

73,3 %

Respondent: I gruppen med pumpeassisteret infusion en forsøgsdeltager, der gennemførte ≥ 3 valide infusioner

ud af 4 for en infusionsparameter; i gruppen med manuel trykinfusion en forsøgsdeltager, som gennemførte

≥ 60 % af valide infusioner for en infusionsparameter. En infusion blev vurderet at være valid, hvis ≥ 95 % af

den planlagte flowhastighed/volumen pr. ≥ 1 infusionssted blev nået.

Samlet set var antallet af infusioner uden svære lokale reaktioner i forhold til det totale antal infusioner

(tolerabilitet) ≥ 0,98 i alle grupper for alle infusionsparametre. Der blev ikke set nogen klinisk

relevante forskelle i dalkoncentrationen af IgG i serum mellem baseline på dag 1 og studiets afslutning

hos nogen af forsøgsdeltagerne.

CIDP

Sikkerheden, effektiviteten og tolerabiliteten af Hizentra hos patienter med CIDP er blevet vurderet i

et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret multicenterforsøg med parallelle grupper i fase III

PATH-studiet [Polyneuropathy and Treatment with Hizentra]. 172 voksne med påvist eller sandsynlig

CIDP, der tidligere var blevet behandlet med og havde responderet på IVIg, blev randomiseret til 0,2 g

Hizentra pr. kg legemsvægt om ugen, 0,4 g Hizentra pr. kg legemsvægt om ugen eller placebo og

efterfølgende fulgt i 24 uger. Den gennemsnitlige eksponeringsvarighed var 118,9 dage i gruppen med

0,2 g Hizentra pr. kg legemsvægt og 129 dage i gruppen med 0,4 g Hizentra pr. kg legemsvægt

(maksimal eksponering op til henholdsvis 167 og 166 dage i hver gruppe). Forsøgspersonerne

anvendte generelt 4 infusionssteder parallelt (op til 8 steder parallelt). I alt fik 57 forsøgspersoner

1.514 infusioner i placebogruppen, 57 forsøgspersoner fik 2.007 infusioner i gruppen med 0,2 g

Hizentra pr. kg legemsvægt, og 58 forsøgspersoner fik 2.218 infusioner i gruppen med 0,4 g Hizentra

pr. kg legemsvægt (i alt 5.739 infusioner).

Det primære effektendepunkt var den procentdel af forsøgspersonerne, der fik CIDP-recidiv (defineret

som en stigning ≥ 1 point i justeret INCAT-score [Inflammatory Neuropathy Cause and Treatment]

sammenlignet med baseline) eller som blev trukket ud af forsøget af andre grunde i løbet af Hizentra-

behandlingsperioden.

Begge Hizentra-doser var bedre end placebo, hvad angik det primære endepunkt. En statistisk

signifikant lavere procentdel af forsøgspersonerne behandlet med Hizentra, 32,8 % for 0,4 g/kg

legemsvægt og 38,6 % for 0,2 g/kg legemsvægt, fik CIDP-recidiv eller blev trukket ud af forsøget af

andre grunde sammenlignet med 63,2 % af forsøgspersonerne behandlet med placebo (henholdsvis

p < 0,001 og p =0,007). Hvis man kun ser på forekomsten af recidiv, var CIDP-recidiv 19,0 % for

0,4 g Hizentra pr. kg legemsvægt og 33,3 % for 0,2 g Hizentra pr. kg legemsvægt sammenlignet med

56,1 % for placebo (henholdsvis p < 0,001 og p = 0,012). I behandlingsperioden på op til 24 uger

forebyggede Hizentra således recidiv hos henholdsvis 81 % og 67 % af forsøgspersonerne i gruppen

med 0,4 g/kg legemsvægt og 0,2 g/kg legemsvægt, mens 44 % af forsøgspersonerne i placebogruppen

forblev recidivfri.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/90296/2018

EMEA/H/C/002127

Hizentra (humant normalt immunglobulin)

En oversigt over Hizentra, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Hizentra, og hvad anvendes det til?

Hizentra anvendes til patienter, hvis blod ikke indeholder tilstrækkeligt med antistoffer (proteiner, der

hjælper kroppen med at bekæmpe infektioner og andre sygdomme), også kendt som immunglobuliner.

Det anvendes til behandling af følgende tilstande:

primære immundefektsyndromer (PID, hvor man fødes med en manglende evne til at danne

tilstrækkeligt med antistoffer)

lave niveauer af antistoffer i blodet hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (kræft i en type

hvide blodlegemer) eller myelom (kræft i en anden type hvide blodlegemer), og som har hyppige

infektioner

lave niveauer af antistoffer i blodet før eller efter allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation

(en procedure, hvor patientens knoglemarv renses for celler og erstattes med stamceller fra en

donor)

kronisk inflammatorisk demyelinerende polyneuropati (CIDP). Ved denne sjældne sygdom fungerer

immunsystemet (kroppens forsvar) ikke normalt, men ødelægger det beskyttende lag over

nerverne.

Hizentra indeholder det aktive stof humant normalt immunglobulin.

Hvordan anvendes Hizentra?

Hizentra udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes af en læge eller sygeplejerske

med erfaring i behandling af patienter med et svækket immunforsvar eller CIDP.

Hizentra fås som injektionsvæske. Det gives ved subkutan infusion (meget langsom injektion under

huden) gennem et apparat, der styrer infusionshastigheden. Det gives i maven, låret, overarmen eller

hoften. Patienten selv (eller dennes omsorgsperson) kan injicere Hizentra i hjemmet efter at have fået

passende oplæring.

Dosis og hyppighed af Hizentra-infusionerne afhænger af den sygdom, der behandles. Det kan være

nødvendigt at justere dosis afhængigt af, hvor godt lægemidlet virker.

Hizentra (humant normalt immunglobulin)

EMA/90296/2018

Side 2/3

For mere information om brug af Hizentra, se indlægssedlen eller kontakt lægen eller

apotekspersonalet.

Hvordan virker Hizentra?

Det aktive stof i Hizentra, humant normalt immunglobulin, er et højtoprenset protein, der er udvundet

af humant donorblod. Det indeholder primært immunglobulin G (IgG), der består af en række

antistoffer, som medvirker ved bekæmpelsen af organismer, der kan medføre infektion. Hizentra virker

ved at bringe unormalt lave IgG-niveauer op på deres normale niveau i patientens blod. Det kan også

hjælpe med at styre immunsystemet, når dette ikke fungerer normalt, f.eks. ved CIDP. Normalt

immunglobulin er blevet anvendt som lægemiddel siden 1980'erne.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Hizentra?

Da humant normalt immunglobulin er blevet anvendt til behandling af de pågældende sygdomme i

mange år, var det i henhold til de gældende retningslinjer tilstrækkeligt med to små studier til at

fastslå virkningen og sikkerheden af Hizentra hos patienterne.

I det første studie blev Hizentra undersøgt hos 51 patienter med PID, som allerede havde fået mindst

seks måneders behandling med humant normalt immunglobulin indsprøjtet i en blodåre. Patienterne

fik Hizentra i 28 uger, og de laveste IgG-niveauer under behandlingen med Hizentra (gennemsnitligt

niveau på 8,1 g/l) var af samme størrelsesorden som dem, der var observeret under den tidligere

immunglobulinbehandling. Desuden forekom der ingen infektioner i studieperioden.

I det andet studie blev Hizentra undersøgt hos 172 patienter med CIDP, som tidligere havde fået

behandling med humant immunglobulin indsprøjtet i en blodåre. Patienterne fik Hizentra eller placebo

(et uvirksomt stof) i 13 uger, og undersøgelsen målte andelen af patienter, hos hvem sygdommen kom

tilbage inden for 13 uger. Sygdommen kom tilbage hos ca. 63 % af de patienter, der fik placebo, og

hos 33 % og 39 % (afhængigt af dosen) af de patienter, der fik Hizentra.

Hvilke risici er der forbundet med Hizentra?

De hyppigste bivirkninger ved Hizentra (som kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

hovedpine, udslæt, muskel- og ledsmerter (herunder muskelspasmer og svaghed), reaktioner på

injektionsstedet (hævelse, ømhed, rødme, blæredannelse, varme, kløe, blå mærker og udslæt) og

influenzalignende symptomer. I sjældne tilfælde kan patienter opleve et pludseligt blodtryksfald eller

et anafylaktisk chok (pludselig, alvorlig allergisk reaktion).

Hizentra må ikke anvendes hos patienter med hyperprolinæmi (en genetisk sygdom, der medfører høje

niveauer af aminosyren prolin i blodet). Hizentra må ikke indgives i et blodkar.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Hizentra fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Hizentra godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Hizentra opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU. Det blev påvist, at Hizentra kan forebygge alvorlige bakterielle

infektioner hos PID-patienter og reducere risikoen for, at CIDP vender tilbage. Det kan gives hjemme,

så længe bivirkningerne er håndterbare.

Hizentra (humant normalt immunglobulin)

EMA/90296/2018

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Hizentra?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Hizentra.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Hizentra løbende overvåget. Indberettede

bivirkninger ved Hizentra vurderes omhyggeligt, og der tages om nødvendigt relevante forholdsregler

for at beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Hizentra

Hizentra fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 14. april 2011.

Yderligere information om Hizentra findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 03-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information