Afstyla

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-11-2019

Aktiv bestanddel:
lonoctocog alfa
Tilgængelig fra:
CSL Behring GmbH
ATC-kode:
B02BD02
INN (International Name):
lonoctocog alfa
Terapeutisk gruppe:
Antihemorrhagics,
Terapeutisk område:
Hemophilia A
Terapeutiske indikationer:
Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Afstyla kan bruges til alle aldersgrupper.
Produkt oversigt:
Revision: 7
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004075
Autorisation dato:
2017-01-04
EMEA kode:
EMEA/H/C/004075

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

30-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

11-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

11-11-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

11-11-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

11-11-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

30-03-2017

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

AFSTYLA 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

AFSTYLA 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

AFSTYLA 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

AFSTYLA 1500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

AFSTYLA 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

AFSTYLA 2500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

AFSTYLA 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Lonoctocog alfa (rekombinant, enkeltkædet koagulationsfaktor VIII)

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge AFSTYLA

Sådan skal du bruge AFSTYLA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

AFSTYLA er et lægemiddel, som indeholder human koagulationsfaktor (størkningsfaktor) VIII,

som er fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi. Det aktive stof i AFSTYLA er lonoctocog alfa.

AFSTYLA anvendes til behandling og forebyggelse af blødning hos patienter med hæmofili A

(medfødt faktor VIII-mangel). Faktor VIII medvirker til blodets størkning (koagulation). Mangel på

denne faktor betyder, at blodet ikke koagulerer så hurtigt, som det bør, hvorved tendensen til

blødninger øges. AFSTYLA virker ved at erstatte den manglende faktor VIII hos patienter med

hæmofili A, så deres blod kan størkne normalt.

AFSTYLA kan bruges til alle aldersgrupper.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge AFSTYLA

Brug ikke AFSTYLA

hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion på AFSTYLA eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i afsnit 6).

hvis du er allergisk over for hamsterproteiner.

Advarsler og forsigtighedsregler

Sporbarhed:

Det må absolut anbefales, at du noterer datoen for behandlingen, batchnummeret og hvor meget, der

indgives, i behandlingsdagbogen hver gang, du får AFSTYLA.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger AFSTYLA.

Der kan forekomme allergiske reaktioner (overfølsomhed). Præparatet indeholder spor af

hamsterproteiner (se også afsnittet "Brug ikke AFSTYLA"). Hold straks op med at bruge

lægemidlet, hvis du får symptomer på allergiske reaktioner, og kontakt din læge. Din læge

vil oplyse dig om de tidlige tegn på allergiske reaktioner. De omfatter nældefeber, udslæt

over hele kroppen, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, lavt blodtryk (hypotension) og

anafylaksi (en alvorlig allergisk reaktion, der kan give alvorligt vejrtrækningsbesvær og

svimmelhed).

Udvikling af inhibitorer (antistoffer) er en kendt komplikation, som kan opstå under

behandling med alle faktor VIII-lægemidler. Disse inhibitorer stopper behandlingen i at arbejde

korrekt, især ved høje niveauer, og du eller dit barn vil blive overvåget nøje for udvikling af

disse inhibitorer. Fortæl det straks til lægen, hvis din eller dit barns blødning ikke holdes under

kontrol med AFSTYLA.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du har fået at vide, at du har en hjertesygdom

eller har risiko for hjertesygdom.

Hvis du skal have anlagt et centralt venekateter (CVK) til injektion af AFSTYLA, skal lægen

tage højde for risikoen for komplikationer, herunder infektioner ved kateterstedet, bakterier i

blodet (bakteriæmi) og dannelse af en blodprop i det blodkar (trombose), hvor katetret indføres.

Brug af anden medicin sammen med AFSTYLA

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Gravide kvinder og kvinder, der ammer, må kun få AFSTYLA, hvis det er absolut nødvendigt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

AFSTYLA påvirker ikke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

AFSTYLA indeholder natrium

AFSTYLA indeholder op til 7 mg (0,3 mmol) natrium pr. ml efter fremstilling af injektionsvæsken

(rekonstitution).

Afhængigt af din legemsvægt og af AFSTYLA-dosis kan du få mere end ét hætteglas. Hvis du er på

natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

Sådan skal du bruge AFSTYLA

En læge med erfaring i behandling af blødersygdomme vil have ansvaret for din behandling.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Dosis

Hvor meget AFSTYLA, du skal have, samt behandlingens varighed afhænger af:

hvor alvorlig din sygdom er

hvor og hvor meget du bløder

din helbredstilstand, og hvordan du reagerer på behandlingen

hvor meget du vejer

Følg de retningslinjer, som du får af din læge.

Fremstilling og indgivelse

Generel vejledning

Pulveret skal blandes med opløsningsmidlet (solvensen) og overføres fra hætteglasset under

sterile forhold.

AFSTYLA må ikke blandes med andre lægemidler eller solvenser end dem, der er nævnt i afsnit

Injektionsvæsken skal være klar eller med let opalglans, gul til farveløs, dvs. den kan funkle, når

den holdes op mod lyset, men må ikke indeholde tydelige partikler. Efter filtrering og fyldning

af sprøjten (se nedenfor) skal injektionsvæskens udseende kontrolleres, før den injiceres. Brug

ikke injektionsvæsken, hvis den er grumset eller indeholder fnug eller partikler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer og

efter lægens anvisning

Fremstilling af injektionsvæske og indgivelse

Lad AFSTYLA pulver og væske opnå stue- eller legemstemperatur uden at åbne hætteglassene. Dette

kan enten gøres ved at lade hætteglassene stå ved stuetemperatur i en times tid eller ved at holde dem i

hænderne i nogle få minutter.

Udsæt ikke hætteglassene for direkte varme. Hætteglassene må ikke opvarmes til over

legemstemperatur (37 ºC).

Fjern forsigtigt beskyttelseshætterne fra hætteglassene og rens de blottede gummipropper med en

spritserviet. Lad hætteglassene tørre, før du åbner Mix2Vial-pakken (der indeholder overførselssæt

med filter). Følg derefter vejledningen nedenfor.

1. Åbn Mix2Vial ved at trække låget af. Fjern

ikke Mix2Vial fra blisterpakningen!

2. Anbring hætteglasset med solvens på en plan

og ren overflade og hold fast om hætteglasset.

Tag om blisterpakningen med Mix2Vial og

tryk spidsen på den blå adapterdel lige ned

gennem proppen på hætteglasset med solvens.

3. Fjern forsigtigt blisterpakningen fra Mix2Vial-

sættet ved at tage fat i kanten og trække

blisterpakningen lodret op. Sørg for kun at

fjerne blisterpakningen - ikke selve Mix2Vial-

sættet

4. Stil hætteglasset med pulver på en plan og fast

overflade. Vend hætteglasset med solvens med

Mix2Vial-sættet monteret og tryk spidsen på

den transparente adapterdel lige ned gennem

proppen på hætteglasset med pulver. Solvensen

løber automatisk over i hætteglasset med

pulver.

5. Tag med den ene hånd om den del af Mix2Vial-

sættet, hvor hætteglasset med lægemiddel er

monteret, og med den anden hånd om den del

af Mix2Vial-sættet, hvor hætteglasset med

solvens er monteret. Skru forsigtigt sættet fra

hinanden i 2 dele ved at dreje mod uret

Kassér hætteglasset med solvens med den blå

Mix2Vial-adapterdel monteret.

6. Rotér forsigtigt hætteglasset med lægemiddel

med den transparente adapter fastgjort, indtil

stoffet er helt opløst. Hætteglasset må ikke

rystes.

7. Træk luft ind i en tom, steril sprøjte. Fastgør

sprøjten på Mix2Vial-sættets Luer Lock-

tilkobling ved at dreje med uret, mens

hætteglasset med lægemiddel stadig er stående

opret. Sprøjt luft ind i hætteglasset med

lægemiddel.

Fyldning af sprøjten og indgivelse

8. Hold stemplet trykket i bund og vend op og ned

på systemet. Træk injektionsvæsken ind i

sprøjten ved langsomt at trække stemplet

tilbage.

9. Kontroller, at al injektionsvæske er overført til

sprøjten. Tag godt fat i sprøjtecylinderen (hold

sprøjten med stemplet nedad) og fjern den

transparente Mix2Vial-adapter fra sprøjten ved

at dreje mod uret.

Indfør kanylen i en vene ved hjælp af venepunktursættet, der følger med lægemidlet. Lad blod flyde

tilbage til enden af røret. Fastgør sprøjten på den ende af venepunktursættet, som er forsynet med

gevind. Indsprøjt langsomt den fremstillede injektionsvæske (i et tempo, der er behageligt for

dig, dog højst 10 ml/min.) i venen. Følg den vejledning, som du har fået af din læge. Pas på, at der

ikke kommer blod i den fyldte sprøjte.

Vær opmærksom på, om der forekommer bivirkninger med det samme. Hvis du får bivirkninger, der

kan skyldes indgivelse af AFSTYLA, skal du stoppe injektionen (se også afsnit 2).

Brug til børn og unge

AFSTYLA kan bruges til børn og unge i alle aldre. Børn under 12 år kan have brug for højere doser

eller hyppigere injektioner. Børn over 12 år kan bruge samme doser som voksne.

Hvis du har taget for meget AFSTYLA

Kontakt lægen, hvis du har indsprøjtet mere AFSTYLA, end lægen har anvist.

Hvis du har glemt at tage AFSTYLA

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag straks den næste dosis og

fortsæt som anvist af lægen eller apotekspersonalet.

Hvis du holder op med at bruge AFSTYLA

Hvis du holder med at bruge AFSTYLA, kan det være, at du ikke er beskyttet mod blødning længere,

eller at en eventuel blødning ikke stopper. Hold ikke op med at bruge AFSTYLA uden først at rådføre

dig med din læge.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

AFSTYLA kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop omgående med at bruge dette lægemiddel og kontakt lægen, hvis:

du får symptomer på en allergisk reaktion

Allergiske reaktioner kan omfatte følgende symptomer: nældefeber, kløende udslæt over hele

kroppen, trykken for brystet, vejrtrækningsbesvær, pibende vejrtrækning, lavt blodtryk,

svimmelhed og anafylaksi. Hvis du får sådanne symptomer, skal du straks holde op med at

bruge dette lægemiddel og kontakte din læge.

hvis du opdager, at lægemidlet ikke længere virker korrekt (blødning stopper ikke)

For børn, der ikke tidligere er blevet behandlet med faktor VIII medicin, kan der dannes

inhibitor-antistoffer (se punkt 2) med hyppigheden meget almindelig (forekommer hos flere end

1 ud af 10 patienter). Hos patienter, der tidligere er blevet behandlet med faktor VIII (flere end

150 dages behandling), er risikoen dog ikke almindelig (forekommer hos færre end 1 ud af 100

patienter). Hvis det sker, kan din eller dit barns medicin stoppe med at virke korrekt, og du eller

dit barn kan opleve vedvarende blødning. Kontakt straks lægen hvis dette sker.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

allergisk reaktion

svimmelhed

prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i huden (paræstesi)

udslæt

feber

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

kløe

hudrødme

smerter på injektionsstedet

kulderystelser

varmefølelse

Bivirkninger hos børn og unge

Der er ikke set forskelle i bivirkninger hos børn, unge og voksne på grund af alder.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP).

Opbevares i køleskab (2 °C

8 °C).

Inden AFSTYLA pulver blandes med solvensen, kan det opbevares ved stuetemperatur (under

25 °C) i en enkelt periode af op til 3 måneders varighed. Udløbsdatoen, der er trykt på kartonen

og hætteglassene, må ikke overskrides. Notér den dato, hvor du starter med at opbevare

AFSTYLA ved stuetemperatur, på kartonen.

Når præparatet først er taget ud af køleskab, må det ikke sættes tilbage i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglassene i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Den fremstillede injektionsvæske skal helst anvendes med det samme.

Hvis den fremstillede injektionsvæske ikke anvendes med det samme, er opbevaringstiden og

opbevaringsforholdene før brug brugerens ansvar.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

AFSTYLA indeholder

Aktivt stof:

250 IE pr. hætteglas; efter rekonstitution med 2,5 ml vand til injektionsvæsker indeholder

injektionsvæsken 100 IE/ml lonoctocog alfa.

500 IE pr. hætteglas; efter rekonstitution med 2,5 ml vand til injektionsvæsker indeholder

injektionsvæsken 200 IE/ml lonoctocog alfa.

1000 IE pr. hætteglas; efter rekonstitution med 2,5 ml vand til injektionsvæsker indeholder

injektionsvæsken 400 IE/ml lonoctocog alfa.

1500 IE pr. hætteglas; efter rekonstitution med 5 ml vand til injektionsvæsker indeholder

injektionsvæsken 300 IE/ml lonoctocog alfa.

2000 IE pr. hætteglas; efter rekonstitution med 5 ml vand til injektionsvæsker indeholder

injektionsvæsken 400 IE/ml lonoctocog alfa.

2500 IE pr. hætteglas; efter rekonstitution med 5 ml vand til injektionsvæsker indeholder

injektionsvæsken 500 IE/ml lonoctocog alfa.

3000 IE pr. hætteglas; efter rekonstitution med 5 ml vand til injektionsvæsker indeholder

injektionsvæsken 600 IE/ml lonoctocog alfa.

Øvrige indholdsstoffer:

L-histidin, polysorbat 80, calciumchloriddihydrat, natriumchlorid (se sidste punkt

i afsnit 2),

saccharose.

Solvens: Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

AFSTYLA fremstår som et hvidt eller svagt gult pulver eller en let smuldrende masse og en klar,

farveløs solvens til injektionsvæske, opløsning.

Den fremstillede injektionsvæske skal være klar eller med let opalglans, gul til farveløs, dvs. den kan

funkle, når den holdes op mod lyset, men må ikke indeholde tydelige partikler.

Pakninger:

En pakning med 250, 500 eller 1000 IE indeholder:

1 hætteglas med pulver

1 hætteglas med 2,5 ml vand til injektionsvæsker

1 filtersystem 20/20 til overførsel af lægemidlet

Indre æske indeholder:

1 engangssprøjte 5 ml

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

En pakning med 1500, 2000, 2500 eller 3000 IE indeholder:

1 hætteglas med pulver

1 hætteglas med 5 ml vand til injektionsvæsker

1 filtersystem 20/20 til overførsel af lægemidlet

Indre æske indeholder:

1 engangssprøjte 10 ml

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indre beholdere

250 IE

Hætteglas med en gummiprop, et orange plastlukke og en grønstribet aluminiumshætte

500 IE

Hætteglas med en gummiprop, et blåt plastlukke og en grønstribet aluminiumshætte

1000 IE

Hætteglas med en gummiprop, et grønt plastlukke og en grønstribet aluminiumshætte

1500 IE

Hætteglas med en gummiprop, et turkis plastlukke og en grønstribet aluminiumshætte

2000 IE

Hætteglas med en gummiprop, et lilla plastlukke og en grønstribet aluminiumshætte

2500 IE

Hætteglas med en gummiprop, et lysegråt plastlukke og en grønstribet aluminiumshætte

3000 IE

Hætteglas med en gummiprop, et gult plastlukke og en grønstribet aluminiumshætte

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

35041 Marburg

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Lietuva

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

България

Ей енд Ди Фарма България ЕАД

Тел: +359 2 810 3949

Luxembourg/Luxemburg

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Česká republika

CSL Behring s.r.o.

Magyarország

CSL Behring Kft.

Tel: + 420 702 137 233

Tel.: +36 1 213 4290

Danmark

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70

Malta

AM Mangion Ltd.

Tel: +356 2397 6333

Deutschland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Nederland

CSL Behring BV

Tel: + 31 85 111 96 00

Eesti

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Norge

CSL Behring AB

Tlf: +46 8 544 966 70

Ελλάδα

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

Österreich

CSL Behring GmbH

Tel: +43 1 80101 2463

España

CSL Behring S.A.

Tel: +34 933 67 1870

Polska

CSL Behring Sp.z o.o.

Tel: +48 22 213 22 65

France

CSL Behring S.A.

Tél: + 33 –(0)-1 53 58 54 00

Portugal

CSL Behring Lda

Tel: +351 21 782 62 30

Hrvatska

Marti Farm d.o.o.

Tel: +385 1 5588297

România

Prisum International Trading srl

Tel: +40 21 322 0171

Ireland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30517254

Slovenija

MediSanus d.o.o.

Tel: +386 1 25 71 496

Ísland

CSL Behring AB

Sími: +46 8 544 966 70

Slovenská republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: +421 911 653 862

Italia

CSL Behring S.p.A.

Tel: +39 02 34964 200

Suomi/Finland

CSL Behring AB

Puh/Tel: +46 8 544 966 70

Κύπρος

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

Sverige

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70

Latvija

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

United Kingdom

CSL Behring UK Ltd.

Tel: +44 1444 447405

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Monitorering af behandling

Under behandlingsforløbet anbefales relevant bestemmelse af faktor VIII-niveauet som vejledning

til fastlæggelse af den dosis, der skal administreres, og af doseringshyppigheden ved gentagne

injektioner. Responserne på faktor VIII kan variere hos de enkelte patienter og udvise forskellige

halveringstider och forskellig genfinding. Dosering baseret på kropsvægt kan nødvendiggøre

justering hos under- og overvægtige patienter. Især ved større kirurgiske indgreb er korrekt

monitorering af substitutionsbehandlingen ved hjælp af koagulationsanalyse (faktor VIII-aktivitet

i plasma) uundværlig.

Ved anvendelse af en in vitro tromboplastintid (aPTT)-baseret 1-trins-koagulationsanalyse til

bestemmelse af faktor VIII-aktiviteten i patienternes blodprøver kan faktor VIII-aktiviteten i

plasma blive signifikant påvirket både af typen af aPTT-reagens og af den referencestandard, der

bruges i analysen. Der kan også være signifikante forskelle mellem de analyseresultater, der

indhentes ved anvendelse af hhv. aPTT-baseret 1-trins-koagulationsanalyse og kromogenanalyse i

henhold til pH. Eur. Dette er af særlig vigtighed, når der skiftes laboratorium og/eller ændres på

de reagenser, der anvendes i analysen.

Faktor VIII-aktiviteten i plasma hos patienter der får AFSTYLA skal monitoreres, enten ved brug af

kromogenanalyse eller 1-trins-koagulationsanalyse som vejledning til fastlæggelse af den dosis, der

skal administreres, og af hyppigheden af gentagne injektioner. Kromogenanalysen giver den mest

præcise afspejling af det kliniske hæmostatiske potentiale af AFSTYLA og er at foretrække. 1-trins-

koagulationsanalysen underestimerer aktivitetsniveauet af faktor VIII med cirka 45 % i forhold til

kromogenanalysen. Hvis 1-trins-koagulationsanalysen anvendes, skal resultatet ganges med en

omregningsfaktor på 2 for at bestemme patientens faktor VIII-aktivitet.

Dosering

Dosis og substitutionsbehandlingens varighed afhænger af, hvor alvorlig faktor VIII-manglen er,

af blødningsstedet og blødningsomfanget samt af patientens kliniske tilstand.

Antallet af faktor VIII-enheder, som administreres, udtrykkes i internationale enheder (IE), der er

relateret til den aktuelle WHO koncentrat standard for faktor VIII-præparater. Faktor VIII-

aktivitet i plasma udtrykkes enten som en procentdel (i forhold til normalt humant plasma) eller,

hvilket er at foretrække, i internationale enheder (i forhold til en international standard for faktor

VIII i plasma).

En international enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet er ækvivalent med mængden af faktor VIII i én

ml normalt humant plasma.

Potensen (styrken) bestemmes ved en kromogensubstratanalyse.

Plasmaniveauet af faktor VIII kan monitoreres ved en kromogensubstratanalyse eller en 1-trins-

koagulationsanalyse.

Behandling efter behov

Beregning af den nødvendige faktor VIII-dosis er baseret på det empiriske fund, at 1 international

enhed (IE) af faktor VIII pr. kg legemsvægt øger faktor VIII-aktiviteten i plasma med 2 IE/dl.

Den nødvendige dosis bestemmes ved hjælp af følgende formel:

Dosis (IE) = legemsvægt (kg) x ønsket stigning i faktor VIII (IE/dl eller % af normalværdien) x

0,5 (IE/kg pr. IE/dl)

Den dosis, der skal administreres, og doseringshyppigheden skal altid justeres individuelt efter

den kliniske effekt.

I tilfælde af følgende blødningshændelser må faktor VIII-aktiviteten ikke falde under det angivne

aktivitetsniveau i plasma (i % af normalværdien eller IE/dl) under episoden. Tabellen kan bruges som

vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Blødningsgrad /

Type af kirurgisk

procedure

Nødvendigt faktor

VIII-niveau (%)

(IE/dl)

Doseringsfrekvens (timer) /

Behandlingsvarighed (dage)

Blødning

Mindre

Tidlig hæmartrose,

muskelblødning eller oral

blødning

20 - 40

Injektion gentages hver 12. til

24. time. Mindst 1 dag, indtil

blødningsepisoden er

forsvundet vurderet ud fra

smerter, eller indtil heling er

opnået.

Mere omfattende

hæmartrose,

muskelblødning eller

hæmatom

30 - 60

Injektion gentages hver 12. til

24. time i 3-4 dage eller mere,

indtil smerter og akut

funktionsnedsættelse er

forsvundet.

Livstruende blødninger

60 - 100

Injektion gentages hver 8. til 24.

time, indtil faren er forsvundet.

Kirurgi

Mindre kirurgiske indgreb

inklusive tandudtrækning

30 - 60

Injektion hver 24. time, mindst 1

dag, indtil heling er opnået.

Større kirurgiske indgreb

80 - 100

(før og efter

operation)

Injektion gentages hver 8. til 24.

time, indtil adækvat sårheling,

herefter behandling i mindst 7 dage

mere for at opretholde en faktor

VIII-aktivitet på 30-60 % (IE/dl).

Profylakse

Det anbefalede startregime er 20-50 IE/kg AFSTYLA administreret 2-3 gange om ugen. Regimet

kan justeres ud fra patientens respons.

Pædiatrisk population

Det anbefalede startregime hos børn (0 til <12 år) er 30-50 IE/kg AFSTYLA administreret 2-3

gange om ugen. Hyppigere eller højere doser kan være nødvendige hos børn <12 år for at opveje

den højere clearance i denne aldersgruppe.

Til unge ≥12 år anbefales de samme doser som til voksne.

Ældre

Kliniske studier med AFSTYLA har ikke inkluderet personer over 65 år.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

AFSTYLA 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

AFSTYLA 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

AFSTYLA 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

AFSTYLA 1500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

AFSTYLA 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

AFSTYLA 2500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

AFSTYLA 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

AFSTYLA 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder nominelt 250 IE rekombinant, enkeltkædet koagulationsfaktor VIII

(rVIII-SingleChain, INN (International Nonproprietary Name

= lonoctocog alfa). Efter

rekonstitution med 2,5 ml vand til injektionsvæsker indeholder injektionsvæsken 100 IE/ml rVIII-

SingleChain.

AFSTYLA 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder nominelt 500 IE rekombinant, enkeltkædet koagulationsfaktor VIII

(rVIII-SingleChain, INN = lonoctocog alfa). Efter rekonstitution med 2,5 ml vand til

injektionsvæsker indeholder injektionsvæsken 200 IE/ml rVIII-SingleChain.

AFSTYLA 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder nominelt 1000 IE rekombinant, enkeltkædet koagulationsfaktor VIII

(rVIII-SingleChain, INN = lonoctocog alfa). Efter rekonstitution med 2,5 ml vand til

injektionsvæsker indeholder injektionsvæsken 400 IE/ml rVIII-SingleChain.

AFSTYLA 1500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder nominelt 1500 IE rekombinant, enkeltkædet koagulationsfaktor VIII

(rVIII-SingleChain, INN = lonoctocog alfa). Efter rekonstitution med 5 ml vand til

injektionsvæsker indeholder injektionsvæsken 300 IE/ml rVIII-SingleChain.

AFSTYLA 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder nominelt 2000 IE rekombinant, enkeltkædet koagulationsfaktor VIII

(rVIII-SingleChain, INN = lonoctocog alfa). Efter rekonstitution med 5 ml vand til

injektionsvæsker indeholder injektionsvæsken 400 IE/ml rVIII-SingleChain.

AFSTYLA 2500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder nominelt 2500 IE rekombinant, enkeltkædet koagulationsfaktor VIII

(rVIII-SingleChain, INN = lonoctocog alfa). Efter rekonstitution med 5 ml vand til

injektionsvæsker indeholder injektionsvæsken 500 IE/ml rVIII-SingleChain.

AFSTYLA 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Et hætteglas indeholder nominelt 3000 IE rekombinant, enkeltkædet koagulationsfaktor VIII

(rVIII-SingleChain, INN = lonoctocog alfa). Efter rekonstitution med 5 ml vand til

injektionsvæsker indeholder injektionsvæsken 600 IE/ml rVIII-SingleChain.

Potensen (IE) bestemmes ved hjælp af kromogenanalyse i henhold til den Europæiske Farmakopé

(Ph. Eur). Den specifikke aktivitet af AFSTYLA er 7.400-16.000 IE/mg protein.

AFSTYLA er en enkeltkædet rekombinant human faktor VIII, der er fremstillet i ovarieceller fra

kinesiske hamstre (CHO-celler). Det er et molekyle, hvor det meste af B-domænet, som er til

stede i vildtypen af faktor VIII i fuld længde, og 4 aminosyrer af det tilstødende a3-syredomæne

er fjernet (aminosyrerne 765 til 1652 af faktor VIII i fuld længde).

Den nye sammenkædning af den tunge og den lette kæde af faktor VIII frembringer et nyt N-

glykosyleringssted. Da furinkløvningsstedet, som er til stede i faktor VIII af vildtypen mellem B-

domænet og a3-domænet, er blevet fjernes, udtrykkes AFSTYLA som et enkeltkædet faktor VIII-

molekyle.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

AFSTYLA 250, 500 og 1000 IE (2,5 ml solvens)

Et hætteglas indeholder 17,5 mg (0,76 mmol) natrium.

AFSTYLA 1500, 2000, 2500 og 3000 IE (5 ml solvens)

Et hætteglas indeholder 35 mg (1,52 mmol) natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Hvidt eller svagt gult pulver eller let smuldrende masse og klar, farveløs solvens til

injektionsvæske, opløsning.

pH: 6,6.-7,3

Osmolalitet: 500-600 mOsm/kg

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII).

AFSTYLA kan bruges i alle aldersgrupper.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal superviseres af en læge med erfaring i behandling af hæmofili.

Monitorering af behandling

Under behandlingsforløbet anbefales relevant bestemmelse af faktor VIII-niveauet som vejledning

til fastlæggelse af den dosis, der skal administreres, og af doseringshyppigheden ved gentagne

injektioner. Responserne på faktor VIII kan variere hos de enkelte patienter og udvise forskellige

halveringstider og forskellig genfinding. Dosering baseret på kropsvægt kan nødvendiggøre

justering hos under- og overvægtige patienter. Især ved større kirurgiske indgreb er korrekt

monitorering af substitutionsbehandlingen ved hjælp af koagulationsanalyse (faktor VIII-aktivitet

i plasma) uundværlig.

Ved anvendelse af en in vitro tromboplastintid (aPTT)-baseret 1-trins-koagulationsanalyse til

bestemmelse af faktor VIII-aktiviteten i patienternes blodprøver kan faktor VIII-aktiviteten i

plasma blive signifikant påvirket både af typen af aPTT-reagens og af den referencestandard, der

bruges i analysen. Der kan også være signifikante forskelle mellem de analyseresultater, der

indhentes ved anvendelse af hhv. aPTT-baseret 1-trins-koagulationsanalyse og kromogenanalyse i

henhold til pH. Eur. Dette er af særlig vigtighed, når der skiftes laboratorium og/eller ændres på

de reagenser, der anvendes i analysen.

Faktor VIII-aktiviteten i plasma hos patienter, der får AFSTYLA, skal monitoreres enten ved brug

af kromogenanalyse eller 1-trins-koagulationsanalyse som vejledning til fastlæggelse af den dosis,

der skal administreres, og af doseringshyppigheden ved gentagne injektioner. Kromogenanalysen

giver den mest præcise afspejling af det kliniske hæmostatiske potentiale af AFSTYLA og er at

foretrække. 1-trins-koagulationsanalysen underestimerer aktivitetsniveauet af faktor VIII med

cirka 45 % i forhold til kromogenanalysen. Hvis 1-trins-koagulationsanalysen anvendes, skal

resultatet ganges med en omregningsfaktor på 2 for at bestemme patientens faktor VIII-aktivitet.

Dosering

Dosis og substitutionsbehandlingens varighed afhænger af, hvor alvorlig faktor VIII-manglen er,

af blødningsstedet og blødningsomfanget samt af patientens kliniske tilstand.

Antallet af faktor VIII-enheder, som administreres, udtrykkes i Internationale Enheder (IE), der er

relateret til den aktuelle WHO koncentrat standard for faktor VIII-præparater. Faktor VIII-

aktivitet i plasma udtrykkes enten som en procentdel (i forhold til normalt humant plasma) eller,

hvilket er at foretrække, i internationale enheder (i forhold til en International Standard for faktor

VIII i plasma).

En international enhed (IE) faktor VIII-aktivitet er ækvivalent med mængden af faktor VIII i én

ml normalt humant plasma.

Potensen (styrken) bestemmes ved en kromogensubstratanalyse.

Plasmaniveauet af faktor VIII kan monitoreres ved en kromogensubstratanalyse eller en 1-trins-

koagulationsanalyse.

Behandling efter behov

Beregning af den nødvendige faktor VIII-dosis er baseret på det empiriske fund, at 1 international

enhed (IE) faktor VIII pr. kg legemsvægt øger faktor VIII-aktiviteten i plasma med 2 IE/dl.

Den nødvendige dosis bestemmes ved hjælp af følgende formel:

Dosis (IE) = legemsvægt (kg) x ønsket stigning i faktor VIII (IE/dl eller % af normalværdien) x

0,5 (IE/kg pr. IE/dl)

Den dosis, der skal administreres, og doseringshyppigheden skal altid justeres individuelt efter

den kliniske effekt.

I tilfælde af følgende blødningshændelser må faktor VIII-aktiviteten ikke falde under det angivne

aktivitetsniveau i plasma (i % af normalværdien eller IE/dl) under episoden. Tabellen kan bruges som

vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Blødningsgrad/

type af kirurgisk

procedure

Nødvendigt faktor

VIII-niveau (%)

(IE/dl)

Doseringsfrekvens (timer) /

behandlingsvarighed (dage)

Blødning

Tidlig hæmartrose,

muskelblødning eller oral

blødning

20 - 40

Injektion gentages hver 12. til

24. time. Mindst 1 dag, indtil

blødningsepisoden er

forsvundet vurderet ud fra

smerter, eller indtil heling er

opnået.

Mere omfattende

hæmartrose,

muskelblødning eller

hæmatom

30 - 60

Injektion gentages hver 12. til

24. time i 3-4 dage eller mere,

indtil smerter og akut

funktionsnedsættelse er

forsvundet.

Livstruende blødninger

60 - 100

Injektion gentages hver 8. til 24.

time, indtil faren er forsvundet.

Kirurgi

Mindre kirurgiske indgreb

inklusive tandudtrækning

30 - 60

Injektion hver 24. time, mindst 1

dag, indtil heling er opnået.

Større kirurgiske indgreb

80 - 100

(før og efter

operation)

Injektion gentages hver 8. til 24.

time indtil adækvat sårheling,

herefter behandling i mindst 7 dage

mere for at opretholde en faktor

VIII-aktivitet på 30-60 % (IE/dl).

Profylakse

Den anbefalede startdosis er 20-50 IE/kg AFSTYLA administreret 2-3 gange om ugen. Regimet

kan justeres ud fra patientens respons.

Pædiatrisk population

Den anbefalede startdosis hos børn (0 til <12 år) er 30-50 IE/kg AFSTYLA administreret 2-3

gange om ugen. Hyppigere eller højere doser kan være nødvendige hos børn <12 år for at opveje

den højere clearance i denne aldersgruppe.

Til unge

12 år anbefales de samme doser som til voksne (se pkt. 5.2).

Ældre

Kliniske studier med AFSTYLA har ikke inkluderet personer over 65 år.

Administration

Intravenøs anvendelse.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

Det rekonstituerede præparat injiceres langsomt med en hastighed, der er behagelig for patienten,

dog maksimalt 10 ml/min.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Allergisk reaktion over for hamsterproteiner.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

Med henblik på forbedring af sporbarheden af biologiske lægemidler bør navn og batchnummer

på det administrerede produkt angives tydeligt.

Overfølsomhed

Der kan forekomme allergiske overfølsomhedsreaktioner med AFSTYLA. Præparatet indeholder spor

af hamsterproteiner. Patienterne skal informeres om omgående at afbryde behandlingen og kontakte

lægen, hvis der forekommer overfølsomhedssymptomer. Patienterne skal informeres om de tidlige

tegn på overfølsomhedsreaktioner såsom urticaria, generaliseret urticaria, trykken for brystet,

hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi.

Hos patienter, der tidligere har oplevet overfølsomhedsreaktioner, kan passende præmedicinering

overvejes.

I tilfælde af shock skal standardbehandling af shock iværksættes.

Inhibitorer

Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) til faktor VIII er en kendt komplikation

i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunglobuliner

rettet mod faktor VIII’s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) pr. ml

plasma ved brug af den modificerede test. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til

sygdommens sværhedsgrad samt eksponering af faktor VIII. Denne risiko er størst i løbet af de

første 50 eksponeringsdage, men selvom risikoen er ualmindelig findes den hele livet igennem.

Den kliniske relevans af inhibitorudviklingen afhænger af inhibitorens titer, hvor lav titer, udgør en

mindre risiko for utilstrækkeligt klinisk respons end højtiter-inhibitorer.

Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII-produkter overvåges omhyggeligt

for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis de forventede

faktor VIII-aktivitetsniveauer i plasma ikke opnås, eller hvis blødning ikke kan kontrolleres med en

passende dosis, bør der testes for forekomst af faktor VIII-inhibitor. Hos patienter med høje niveauer

af inhibitor kan behandling med faktor VIII være virkningsløs, og andre behandlingsmuligheder bør

overvejes. Behandling af disse patienter bør ledes af en læge med erfaring i behandling af hæmofili og

faktor VIII-inhibitorer.

Monitorering ved hjælp af laboratorieprøver

Hvis der anvendes 1-trins koagulationsanalyse skal resultatet ganges med en omregningsfaktor på

2 for at bestemme patientens faktor VIII-aktivitet (se pkt. 4.2).

Kardiovaskulære hændelser

Hos patienter med kardiovaskulære risikofaktorer kan substitutionsbehandling med faktor VIII øge

den kardiovaskulære risiko.

Kateterrelaterede komplikationer

I tilfælde af at det er nødvendigt at anlægge et centralt venekateter (CVK), skal risikoen for CVK-

relaterede komplikationer inklusive lokale infektioner, bakteriæmi og trombose på kateterstedet

tages i betragtning.

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder op til 7 mg (0,3 mmol) natrium pr. ml efter rekonstitution. Der skal

tages højde for dette hos patienter på natriumkontrolleret diæt.

Pædiatrisk population

De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke rapporteret interaktioner mellem præparater indeholdende human koagulationsfaktor

VIII og andre lægemidler.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsstudier med faktor VIII hos dyr. På grund af den sjældne

forekomst af hæmofili A hos kvinder er der ingen tilgængelige data fra brug af faktor VIII under

graviditet og amning. Faktor VIII bør derfor kun anvendes under graviditet og amning, hvis det er

klart indiceret.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

AFSTYLA påvirker ikke evnen til føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Overfølsomhedsreaktioner eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brænden og svien

på injektionsstedet, kuldegysninger, ansigtsrødme, generaliseret urticaria, hovedpine, urticaria,

hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikkende fornemmelse i

huden, opkastning, hvæsende åndedræt) er observeret i sjældne tilfælde ved brug af faktor VIII-

præparater og kan i nogle tilfælde udvikle sig til alvorlig anafylaksi (herunder shock).

Der kan udvikles neutraliserende antistoffer (inhibitorer) hos patienter med hæmofili A, som

behandles med faktor VIII, herunder med AFSTYLA. Hvis disse inhibitorer opstår, kan tilstanden

komme til udtryk som utilstrækkeligt klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et

specialiseret hæmofilicenter.

Tabel over bivirkninger

Tabellen nedenfor er opstillet efter MedDRAs klassifikation (systemorganklasse og foretrukken

term). Hyppighederne i nedenstående tabel blev observeret i afsluttede kliniske studier hos

tidligere behandlede patienter med svær hæmofili A.

Hyppigheden er vurderet i henhold til følgende konvention: meget almindelig (≥1/10), almindelig

(≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget

sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

MedDRA-

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

Blod og lymfesystem

Inhibering af faktor VIII

Ikke almindelig

(PTPs)*

Meget almindelig

(PUPs)*

MedDRA-

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

Immunsystemet

Overfølsomhed

Almindelig

Nervesystemet

Svimmelhed

Almindelig

Paræstesi

Almindelig

Hud og subkutane væv

Udslæt

Almindelig

Erytem

Ikke almindelig

Pruritus

Ikke almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Pyreksi

Almindelig

Smerte på

injektionsstedet

Ikke almindelig

Kuldegysninger

Ikke almindelig

Varmefølelse

Ikke almindelig

* Hyppigheden er baseret på studier med alle FVIII-produkter, som omfattede patienter med svær

hæmofili A. PTPs = tidligere behandlede patienter, PUPs = tidligere ubehandlede patienter.

Pædiatrisk population

Der er ikke observeret nogen aldersspecifikke forskelle i bivirkninger mellem børn og voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I et afsluttet klinisk studie oplevede én patient, der fik mere end det dobbelte af den ordinerede

AFSTYLA-dosis, svimmelhed, varmefølelse og kløe, som ikke blev vurderet at være relateret til

AFSTYLA, men som med større sandsynlighed kunne tilskrives samtidig administration af et

analgetikum.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Hæmostatika: Koagulationsfaktor VIII.

ATC-kode: B02BD02

Virkningsmekanisme

AFSTYLA (INN: lonoctocog alfa) er et rekombinant humant protein, som erstatter den

manglende koagulationsfaktor VIII, som er nødvendig for effektiv hæmostase. AFSTYLA består

af en enkelt polypeptidkæde med et afkortet B-domæne, som muliggør kovalent binding af tunge

og lette kæder af faktor VIII. AFSTYLA har udvist en højere von Willebrand faktor (VWF)-

affinitet end rFVIII i fuld længde. VWF stabiliserer faktor VIII og beskytter den mod

nedbrydning. Aktiveret AFSTYLA har samme aminosyresekvens som endogen FVIIIa.

Farmakodynamisk virkning

Faktor VIII/von Willebrand-faktor-komplekset består af to molekyler (faktor VIII og von

Willebrand-faktor) med forskellige fysiologiske funktioner. Efter infusion hos en hæmofilipatient

bindes faktor VIII til von Willebrand-faktor i patientens kredsløb. Aktiveret faktor VIII virker

som en kofaktor for aktiveret faktor IX, hvilket accelererer omdannelsen af faktor X til aktiveret

faktor X. Aktiveret faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner derefter

fibrinogen til fibrin, og der kan dannes et koagel.

Hæmofili A er en x-kromosombundet arvelig blødningsforstyrrelse, som skyldes nedsat niveau af

faktor VIII. Den medfører kraftige blødninger i led, muskler eller indre organer, enten i form af

spontane blødninger eller som følge af et traume eller kirurgi. Ved substitutionsterapi øges

plasmakoncentrationen af faktor VIII, hvilket muliggør en midlertidig korrektion af

faktormanglen og dermed af blødningstendensen.

Klinisk virkning og sikkerhed

Voksne og unge i alderen 12-65 år

Studie 1001 klarlagde virkningen og sikkerheden med hensyn til forebyggelse af blødningshændelser i

forbindelse med profylakse og hæmostatisk virkning i forbindelse med kontrol af blødningshændelser

og perioperativ behandling. 175 tidligere behandlede patienter (i alderen 12 til 65 år, 1 forsøgsdeltager

> 60 år) med svær hæmofili A blev inkluderet i studiet, som genererede i alt 14.306 eksponeringsdage

(ED) med rVIII-SingleChain. Ingen patienter udviklede inhibitorer eller oplevede anafylaktiske

reaktioner.

Profylakse: 146 forsøgsdeltagere blev fordelt til et profylakseregime (medianværdi for ABR [årlig

blødningsfrekvens]: 1,14 (interkvartilafstand: 0,0; 4,2), hvoraf 79 (54 %) blev tildelt et regime med

behandling 3 gange om ugen, og 47 (32 %) et regime med behandling 2 gange om ugen. De patienter,

der fik profylakse 2 og 3 gange om ugen, fik tildelt mediandoser på hhv. 35 og 30 IE/kg pr. injektion

med et årligt medianforbrug på tværs af alle profylakseregimer på 4.283 IE/kg.

Behandling af blødning: Ud af de 848 blødningshændelser, der blev observeret i løbet af studie 1001,

blev 93,5 % kontrolleret med 2 eller færre injektioner. Mediandosen til behandling af en

blødningsepisode var 34,7 IE/kg.

Perioperativ behandling (kirurgisk profylakse): I Studie 1001 blev i alt 16 større kirurgiske indgreb

udført hos 13 forsøgsdeltagere. Den hæmostatiske virkning af rVIII-SingleChain til kirurgisk

profylakse blev vurderet som fremragende eller god ved alle kirurgiske indgreb. Der blev ikke

inkluderet nogen pædiatriske patienter < 18 år i kirurgi-populationen.

Pædiatrisk population <12 år

I studie 3002 blev der inkluderet i alt 84 tidligere behandlede patienter < 12 år (35 var <6 år, og 49 var

6 til <12 år). Studiedeltagerne akkumulerede i alt 5.239 ED med rVIII-SingleChain. Ingen patienter

udviklede inhibitorer eller oplevede anafylaktiske reaktioner.

Individualiseret profylakse: Blandt de 81 patienter, der fik profylakse (medianværdi for ABR: 3,69

(interkvartilafstand: 0,07; 7,20)), blev 43 (53 %) tildelt et regime med behandling 2 gange om ugen, og

25 (31 %) et regime med behandling 3 gange om ugen. De patienter, der fik profylakse 2 og 3 gange

om ugen, fik tildelt mediandoser på hhv. 35 og 32 IE/kg pr. injektion med et årligt medianforbrug på

tværs af alle profylakseregimer på 4.109 IE/kg.

Behandling af blødning: Ud af de 347 blødningshændelser, der blev observeret i studie 3002, blev

95,7 % kontrolleret med 2 eller færre injektioner. Mediandosen til behandling af en

blødningshændelse 27,6 IE/kg.

Det noteres at den årlige blødningsrate (ABR) ikke kan sammenlignes mellem forskellige

faktorkoncentrater eller mellem kliniske studier.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med AFSTYLA til behandling af hereditær faktor VIII-mangel hos tidligere ubehandlede

pædiatriske patienter (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Voksne

Farmakokinetikken af AFSTYLA er blevet evalueret efter en intravenøs injektion af 50 IE/kg hos 81

tidligere behandlede forsøgsdeltagere i alderen 18-60 år, som var blevet diagnosticeret med svær

hæmofili A med < 1% faktor VIII.

De farmakokinetiske parametre var baseret på faktor VIII-aktiviteten i plasma målt ved

kromogensubstratanalysen (se pkt. 4.2 vedrørende forskel fra faktor VIII-aktiviteten målt ved 1-trins-

koagulationsanalysen).

Den farmakokinetiske profil, der blev observeret 3 til 6 måneder efter den første vurdering, var

sammenlignelig med den farmakokinetiske profil, der blev observeret efter den første dosis.

Farmakokinetiske parametre efter en enkelt injektion af 50 IE/kg AFSTYLA -

Kromogensubstratanalyse:

Farmakokinetiske parametre

rVIII-SingleChain

50 IE/kg

(N=81)

Gennemsnit (CV %)

Median (min.; maks.)

IR (IE/dl)/(IE/kg)

2,00 (20,8)

1,99 (0,868; 2,90)

(IE/dl)

106 (18,1)

106 (62,4; 151)

0-inf

(IE*time/dl)

1.960 (33,1)

1.910 (932; 4090)

(timer)

14,2 (26,0)

13,7 (7,54; 23,9)

MRT (timer)

20,4 (25,8)

20,2 (10,8; 35,1)

CL (ml/time/kg)

2,90 (34,4)

2,67 (1,26; 5,79)

(ml/kg)

55,2 (20,8)

53,2 (32,4; 99,6)

IR = inkrementel genfinding 30 minutter efter injektion; C

max =

maksimal koncentration, AUC

0-inf

= arealet under tid-

faktor VIII-aktivitet-kurven ekstrapoleret til uendelighed; t

= halveringstid; MRT = gennemsnitlig residenstid; CL

= vægtjusteret clearance; N = 80; V

= vægtjusteret distributionsvolumen ved steady state. IR og C

blev baseline-

korrigeret, hvorimod de andre parametre ikke blev baseline-korrigeret; N = 81.

Pædiatrisk population

Farmakokinetikken af AFSTYLA blev evalueret hos 10 tidligere behandlede unge (12 til <18 år)

og 39 tidligere behandlede børn (0 til <12 år) efter en intravenøs injektion af en enkelt dosis på 50

IE/kg. Alle patienter havde fået diagnosticeret svær hæmofili A med <1 % faktor VIII.

De farmakokinetiske parametre var baseret på faktor VIII-aktiviteten i plasma målt ved

kromogensubstratanalysen (se pkt. 4.2 vedrørende afvigelser i faktor VIII-aktiviteten målt ved

brug af 1-trins-koagulationsanalyse).

Sammenligning af farmakokinetiske parametre efter alderskategori efter en enkelt injektion af

50 IE/kg AFSTYLA - Kromogenanalyse:

Farmakokinetiske

parametre

0 til <6 år

(N=20)

Gennemsnit

(CV %)

Median (min.;

maks.)

6 til <12 år

(N=19)

Gennemsnit

(CV %)

Median (min.;

maks.)

12 til <18 år

(N=10)

Gennemsnit

(CV %)

Median (min.;

maks.)

IR (IE/dl)/(IE/kg)

1,60 (21,1)

1,55 (1,18; 2,76)

1,66 (19,7)

1,69 (0,92; 2,35)

1,69 (24,8)

1,76 (0,88; 2,44)

(IE/dl)

80,2 (20,6)

78,6 (59,3; 138)

83,5 (19,5)

84,5 (46,4; 117)

89,7 (24,8)

92,4 (45,5; 131)

0-inf

(IE*time/dl)

1.080 (31,0)

985 (561; 2010)

1.170 (26,3)

1.120 (641; 1810)

1.540 (36,5)

1.520 (683;

2380)

(timer)

10,4 (28,7)

10,1 (5,19; 17,8)

10,2 (19,4)

10,0 (6,92; 14,8)

14,3 (33,3)

13,5 (6,32; 23,8)

MRT (timer)

12,4 (25,0)

13,0 (6,05; 17,9)

12,3 (16,8)

12,8 (8,22; 16,0)

20,0 (32,2)

18,6 (9,17; 31,7)

CL (ml/time/kg)

5,07 (29,6)

5,08 (2,52; 8,92)

4,63 (29,5)

4,48 (2,79; 7,71)

3,80 (46,9)

3,31 (2,10; 7,32)

(ml/kg)

71,0 (11,8)

70,7 (57,3; 88,3)

67,1 (22,3)

64,9 (44,3; 111)

68,5 (29,9)

62,0 (45,9; 121)

IR = inkrementel genfinding registreret 30 minutter efter injektion hos forsøgsdeltagere i alderen 12 til <18 år og 60

minutter efter injektion hos forsøgsdeltagere i alderen 1 til <12 år; C

max =

maksimal koncentration, AUC = arealet under

tid-faktor VIII-aktivitet-kurven ekstrapoleret til uendelighed; t

= halveringstid; MRT = gennemsnitlig residenstid; CL

= vægtjusteret clearance; V

= vægtjusteret distributionsvolumen ved steady state. IR og C

blev baseline-korrigeret,

hvorimod de andre parametre ikke blev baseline-korrigeret.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter enkeltdosis og gentagne doser, lokal tolerabilitet og

trombogenicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver:

L-histidin, polysorbat 80, calciumchloriddihydrat, natriumchlorid, saccharose.

Solvens:

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes

med andre lægemidler eller solvenser end dem, der er nævnt i pkt. 2 og 6.5.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter rekonstitution er der påvist kemisk og fysisk i-brug-stabilitet på 48 timer ved stuetemperatur

(under 25 °C). Ud fra en mikrobiologisk betragtning skal lægemidlet anvendes straks. Hvis det

ikke anvendes straks, er opbevaringstider og -forhold inden brug brugerens ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglassene i den ydre karton for at beskytte mod lys.

AFSTYLA kan opbevares ved en stuetemperatur, der ikke overstiger 25 °C, i en enkelt periode af

op til 3 måneders varighed inden den udløbsdato, der er trykt på kartonen og etiketterne på

hætteglassene. Når præparatet er taget ud af køleskab, må det ikke sættes tilbage i køleskab. Notér

starttidspunktet for opbevaring ved stuetemperatur på kartonen.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

AFSTYLA 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Pulver (250 IE) i et 6 ml-hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et orange lukke (plast) og

en grønstribet hætte (aluminium).

2,5 ml solvens i et hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et lukke (plast) og en hætte

(aluminium).

AFSTYLA 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Pulver (500 IE) i et 6 ml-hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et blåt lukke (plast) og en

grønstribet hætte (aluminium).

2,5 ml solvens i et hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et lukke (plast) og en hætte

(aluminium).

AFSTYLA 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Pulver (1000 IE) i et 6 ml-hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et grønt lukke (plast) og

en grønstribet hætte (aluminium).

2,5 ml solvens i et hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et lukke (plast) og en hætte

(aluminium).

AFSTYLA 1500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Pulver (1500 IE) i et 10 ml-hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et turkis lukke (plast) og

en grønstribet hætte (aluminium).

5 ml solvens i et hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et lukke (plast) og en hætte

(aluminium).

AFSTYLA 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Pulver (2000 IE) i et 10 ml-hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et lilla lukke (plast) og

en grønstribet hætte (aluminium).

5 ml solvens i et hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et lukke (plast) og en hætte

(aluminium).

AFSTYLA 2500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Pulver (2500 IE) i et 10 ml-hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et lysegråt lukke (plast)

og en grønstribet hætte (aluminium).

5 ml solvens i et hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et lukke (plast) og en hætte

(aluminium).

AFSTYLA 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Pulver (3000 IE) i et 10 ml-hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et gult lukke (plast) og

en grønstribet hætte (aluminium).

5 ml solvens i et hætteglas (type I-glas) med en prop (gummi), et lukke (plast) og en hætte

(aluminium).

Pakninger

En pakning med 250, 500 eller 1000 IE indeholder:

1 hætteglas med pulver

1 hætteglas med 2,5 ml vand til injektionsvæsker

1 filtersystem 20/20 til overførsel af lægemidlet

Indre æske indeholder:

1 engangssprøjte 5 ml

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

En pakning med 1500, 2000, 2500 eller 3000 IE indeholder:

1 hætteglas med pulver

1 hætteglas med 5 ml vand til injektionsvæsker

1 filtersystem 20/20 til overførsel af lægemidlet

Indre æske indeholder:

1 engangssprøjte 10 ml

1 venepunktursæt

2 alkoholservietter

1 ikke-sterilt plaster

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Generelle instruktioner

Injektionsvæsken skal være næsten farveløs, klar eller let opaliserende. Efter

filtrering/påfyldning af sprøjten (se nedenfor) skal det rekonstituerede præparat kontrolleres

visuelt for partikler og misfarvning, før det indgives.

Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er grumset eller indeholder fnug eller partikler.

Rekonstitution og fyldning af sprøjte skal ske under aseptiske forhold.

Rekonstitution og administration

Lad solvensen opnå stuetemperatur. Fjern flip off-hætterne fra hætteglassene med pulver og

solvens. Aftør propperne med en antiseptisk opløsning og lad dem tørre, før Mix2Vial-pakken

åbnes.

1. Åbn Mix2Vial ved at trække låget af. Fjern ikke

Mix2Vial fra blisterpakningen!

2. Anbring hætteglasset med solvens på en plan og ren

overflade og hold fast om hætteglasset. Tag om

blisterpakningen med Mix2Vial og tryk spidsen på den

blå adapterdel lige ned gennem proppen på

hætteglasset med solvens.

3. Fjern forsigtigt blisterpakningen fra Mix2Vial-sættet

ved at tage fat i kanten og trække blisterpakningen

lodret op. Sørg for kun at fjerne blisterpakningen -

ikke selve Mix2Vial-sættet

4. Stil hætteglasset med pulver på en plan og fast

overflade. Vend hætteglasset med solvens med

Mix2Vial-sættet monteret og tryk spidsen på den

transparente adapterdel lige ned gennem proppen på

hætteglasset med pulver. Solvensen løber automatisk

over i hætteglasset med pulver.

5. Tag med den ene hånd om den del af Mix2Vial-sættet,

hvor hætteglasset med lægemiddel er monteret, og med

den anden hånd om den del af Mix2Vial-sættet, hvor

hætteglasset med solvens er monteret. Skru forsigtigt

sættet fra hinanden ved at dreje mod uret

Kassér hætteglasset med solvens med den blå

Mix2Vial-adapterdel monteret.

6. Rotér forsigtigt hætteglasset med lægemiddel med den

transparente adapter fastgjort, indtil stoffet er helt

opløst. Hætteglasset må ikke rystes.

7. Træk luft ind i en tom, steril sprøjte. Fastgør sprøjten

på Mix2Vial-sættets luer lock-tilkobling ved at dreje

med uret, mens hætteglasset med lægemiddel stadig er

stående opret. Sprøjt luft ind i hætteglasset med

lægemiddel.

Fyldning af sprøjten og indgivelse

8. Hold stemplet trykket i bund og vend op og ned på

systemet. Træk injektionsvæsken ind i sprøjten ved

langsomt at trække stemplet tilbage.

9. Kontroller, at al injektionsvæske er overført til

sprøjten. Tag godt fat i sprøjtecylinderen (hold sprøjten

med stemplet nedad) og fjern den transparente

Mix2Vial-adapter fra sprøjten ved at dreje mod uret.

Kun det medfølgende administrationssæt bør anvendes til injektion af AFSTYLA, da der kan

opstå behandlingssvigt som følge af adsorption af faktor VIII på indersiden af visse typer

injektionsudstyr.

Sørg omhyggeligt for, at der ikke kommer blod i den fyldte sprøjte, da der er en risiko for, at

blodet kan koagulere i sprøjten, så der administreres fibrinkoagler til patienten.

AFSTYLA-injektionsvæsken må ikke fortyndes.

Den rekonstituerede injektionsvæske skal administreres via en separat injektions-/infusionsslange

som en langsom intravenøs injektion. Administrationshastigheden fastsættes til et niveau, der er

komfortabelt for patienten, dog maksimalt 10 ml/min.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Str. 76

35041 Marburg

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/16/1158/001

EU/1/16/1158/002

EU/1/16/1158/003

EU/1/16/1158/004

EU/1/16/1158/005

EU/1/16/1158/006

EU/1/16/1158/007

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 04 januar 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/753310/2016

EMEA/H/C/004075

EPAR – sammendrag for offentligheden

Afstyla

ionoctocog alfa

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Afstyla.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Afstyla bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Afstyla, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Afstyla, og hvad anvendes det til?

Afstyla er et lægemiddel til behandling og forebyggelse af blødning ved hæmofili A (en arvelig

blødningsforstyrrelse, der skyldes mangel på proteinet faktor VIII, som medvirker ved blodets

størkning). Det indeholder det aktive stof ionoctocog alfa.

Hvordan anvendes Afstyla?

Afstyla fås som pulver og solvens, som bruges til at fremstille en injektionsvæske, opløsning.

Indsprøjtningen gives i en vene i løbet af nogle minutter. Dosis og hyppighed af indsprøjtningerne

afhænger af, om Afstyla skal anvendes til at behandle eller forebygge blødning, og desuden af, hvor

alvorlig patientens mangel på faktor VIII er, blødningens omfang og beliggenhed samt patientens

tilstand og legemsvægt.

Afstyla udleveres kun efter recept, og behandlingen bør finde sted under opsyn af en læge med

erfaring i behandling af hæmofili. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Afstyla

EMA/753310/2016

Side 2/3

Hvordan virker Afstyla?

Patienter med hæmofili A mangler faktor VIII, der er et protein, som behøves til blodets normale

størkning. Patienterne får derfor tilbøjelighed til blødninger.

Det aktive stof i Afstyla, ionoctocog alfa, er en kortere variant af den menneskelige faktor VIII og

virker på samme måde i kroppen som den menneskelige faktor VIII. Det erstatter den manglende

faktor VIII og medvirker derfor til blodets størkning, så der opnås midlertidig kontrol med blødningen.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Afstyla?

Afstyla er påvist at være effektivt til at behandle og forebygge blødningsepisoder i to

hovedundersøgelser med deltagelse af patienter, der havde svær hæmofili A og tidligere var behandlet

med andre faktor VIII-produkter.

I den første undersøgelse deltog 173 patienter på over 12 år. Der blev i løben af undersøgelsen

registreret i alt 848 blødningsepisoder, hvoraf 94 % blev afhjulpet med en eller to indsprøjtninger af

Afstyla. Afstyla blev bedømt som "udmærket" eller "godt" ved behandling af 92 % af

blødningsepisoderne. Ved de 16 operative indgreb, der blev foretaget i løbet af undersøgelsen, blev

Afstyla bedømt som "udmærket" eller "godt" til at forebygge blødningsepisoder, når det blev anvendt

to-tre gange om ugen. Hos de patienter, der fik Afstyla til at forebygge blødning, blev der i gennemsnit

registreret 1,14 blødningsepisoder årligt for hver patient, hvilket var lavere end de 19,64 episoder per

år, der forekom hos patienter, som ikke fik Afstyla som forebyggelse.

Den anden undersøgelse omfattede 83 patienter på under 12 år. Afstyla blev bedømt som "udmærket"

eller "godt" til behandling af 96 % af de 347 blødningsepisoder, der blev registreret i løbet af

undersøgelsen; 96 % af blødningsepisoderne blev afhjulpet med en eller to indsprøjtninger af Afstyla.

Blandt de patienter, der fik Afstyla til at forebygge blødning, var det gennemsnitlige antal

blødningsepisoder pr. år 2,30 for dem, der fik Afstyla tre gange om ugen, og 4,37 for dem, der fik

Afstyla to gange om ugen.

Hvilke risici er der forbundet med Afstyla?

Allergiske reaktioner (hypersensitivitetsreaktioner) er almindelige ved Afstyla og forekommer hos op til

1 ud af 10 personer. De kan bestå i: hævelse af vævet under huden (angioødem), brænden og stikken

på indsprøjtningsstedet, kulderystelser, rødmen, kløende udslæt over hele kroppen, hovedpine,

helvedesild, for lavt blodtryk (hypotension), sløvhed (letargi), kvalme, rastløshed, for hurtig

hjerterytme (takykardi), sammensnørende fornemmelse i brystet, prikkende fornemmelse, opkastning

og hvæsende vejrtrækning. I nogle tilfælde kan disse reaktioner blive alvorlige.

Der er desuden den risiko ved faktor VIII-lægemidler, at nogle patienter danner antistoffer

(inhibitorer) mod faktor VIII, hvilket medfører, at lægemidlet ikke længere virker, så kontrollen med

blødning svigter.

Afstyla må ikke anvendes hos patienter, der vides at være allergiske over for hamsterproteiner.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Afstyla fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Afstyla godkendt?

Afstyla er påvist at være effektivt til både at forebygge og behandle blødningsepisoder. Hvad angår

sikkerheden, svarer de indberettede bivirkninger til dem, der forventes for et faktor VIII-lægemiddel,

skønt overfølsomhedsreaktioner forekom oftere med Afstyla. Der bør forelægges yderligere

sikkerhedsdata fra igangværende undersøgelser.

Afstyla

EMA/753310/2016

Side 3/3

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Afstyla

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Afstyla?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Afstyla.

Andre oplysninger om Afstyla

Den fuldstændige EPAR for Afstyla findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Afstyla, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information