Zubrin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тепоккалин

Предлага се от:

Intervet International B. V.

АТС код:

QM01AE92

INN (Международно Name):

tepoxalin

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Мускулно-скелетна система

Терапевтични показания:

Намаляване на възпалението и облекчаване на болката, причинена от остри и хронични мускулно-скелетни нарушения.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2001-03-13

Листовка

                B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
Zubrin, перорална таблетка за кучета
1.
ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
ЛИЦА
ПРИТЕЖАТЕЛ НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
УПЪЛНОМОЩЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА
:
S-P Veterinary Ltd
Breakspear Road South
Hаrefield
Uxbridge UB9 6LS
United Kingdom
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Zubrin 50 mg перорална таблетка за кучета
Zubrin 100 mg перорална таблетка за кучета
Zubrin 200 mg перорална таблетка за кучета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Tepoxalin 50 mg перорална таблетка
Tepoxalin 100 mg перорална таблетка
Tepoxalin 200 mg перорална таблетка
4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За ограничаване на на въз
палението и болката, причинени от
остри и хронични заболявания на
мускулатурата и костната система.
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при :
•
Бременни и лактиращи кучета и при
женските животни предназначени за
разплод
•
Животни със сърдечносъдови или
чернодробни заболявания
•
животни с язва на стомашно
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Zubrin 50 mg перорална таблетка за кучета
Zubrin 100 mg перорална таблетка за кучета
Zubrin 200 mg перорална таблетка за кучета
2.
КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН И СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
Tepoxalin 50 mg
Tepoxalin 100 mg
Tepoxalin 200 mg
За пълен списък на помощните вещества,
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорална таблетка
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДЪТ ЖИВОТНИ, ЗА КО
ИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За ограничаване на възпалението и
болката, причинени от остри и хронични
заболявания на
мускулатурата и костната система.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи животни. Да не се използва
при животни за
разплод.
Употребата на проду
кта е противопоказана при животни,
страдащи от сърдечносъдови и
чернодробни заболявания или при
животни с установени стомашночревни
язви, кръвотечения
или с установена свръхчувствителност
към продукта.
Да не се използва при кучета с
дехидратация, хиповолемия или
хипотония, поради опасност от

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-05-2012
Листовка Листовка чешки 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-05-2012
Листовка Листовка датски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-05-2012
Листовка Листовка немски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-05-2012
Листовка Листовка естонски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-05-2012
Листовка Листовка гръцки 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-05-2012
Листовка Листовка английски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-05-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-05-2012
Листовка Листовка френски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-05-2012
Листовка Листовка италиански 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-05-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-05-2012
Листовка Листовка латвийски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-05-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-05-2012
Листовка Листовка литовски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-05-2012
Листовка Листовка унгарски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-05-2012
Листовка Листовка малтийски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-05-2012
Листовка Листовка нидерландски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-05-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-05-2012
Листовка Листовка полски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-05-2012
Листовка Листовка португалски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-05-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-05-2012
Листовка Листовка румънски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-05-2012
Листовка Листовка словашки 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-05-2012
Листовка Листовка словенски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-05-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-05-2012
Листовка Листовка фински 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-05-2012
Листовка Листовка шведски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-05-2012
Листовка Листовка норвежки 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-05-2012
Листовка Листовка исландски 08-05-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-05-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите