SonoVue

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

серен хексафлуорид

Предлага се от:

Bracco International B.V.

АТС код:

V08DA04

INN (Международно Name):

sulphur hexafluoride

Терапевтична група:

Контрастна медия

Терапевтична област:

Ultrasonography; Echocardiography

Терапевтични показания:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. SonoVue е предназначен за използване с ултразвуково изследване за усилване на эхогенности на кръв или течности през пикочните пътища, което води до подобряване на отношението сигнал / шум . SonoVue трябва да се използва само при пациенти, при които изследването без контрастен печалба е неокончательным. EchocardiographySonoVue е транспульмональная эхокардиографическое на контрастни вещества, за употреба при възрастни пациенти с предполагаема или инсталирана сърдечно-съдови заболявания, за да се гарантира контрастирование камери на сърцето и повишават эндокарда на лявата камера делимитации граница. Доплер macrovasculatureSonoVue повишава точността на откриване или изключване на патология церебрална артерия и экстракраниальных каротидните или на периферните артерии при възрастни пациенти, чрез подобряване на доплер сигнал / шум . SonoVue подобрява качеството на изображението доплер поток и продължителността на клинично полезен на усилване на сигнала в оценката на порталната вена при възрастни пациенти. Доплер microvasculatureSonoVue подобрява показване на кръвоснабдяването на черния дроб и увреждания на гърдата в продължение на допплерография при възрастни пациенти води до по-специфични увреждания характеристика. УЛТРАЗВУК, экскреторной на пикочния tractSonoVue е предназначен за използване в ЕХОГРАФИЯ стартират пътища в педиатрични пациенти от новородени до 18 години за идентифициране на пузырно-мочеточникового рефлукс. Ограничения при тълкуването на отрицателен urosonography.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-03-26

Листовка

                19
Б.
ЛИСТОВКА
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SONOVUE 8 МИКРОЛИТРА/МЛ ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ
ЗА ИНЖЕКЦИОННА ДИСПЕРСИЯ
серен хексафлуорид (sulphur hexafluoride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ СЕ ПРИЛОЖИ ТОВА ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО
ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява SonoVue и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви се
проложи SonoVue
3.
Как се прилага SonoVue
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате SonoVue
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SONOVUE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
SonoVue е само за диагностична употреба.
SonoVue е ултразвуково к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
SonoVue 8 микролитра/мл прах и разтворител
за инжекционна дисперсия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml дисперсия съдържа 8 µl
микромехурчета серен хексафлуорид
(sulphur hexafluoride),
еквивалентни на 45 микрограма.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционна
дисперсия
Бял прах
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
SonoVue се използва при ултразвуково
изобразяване за усилване
ехогенността на кръвта или
течностите в уринарния тракт, което
води до подобрено съотношение
сигнал/шум.
SonoVue трябва да се използва само при
пациенти, при които изследването без
контрастно
усилване е неубедително.
Ехокардиография
SonoVue е транспулмонално
ехокардиографско контрастно вещество
за употреба при възрастни
пациенти с подозирано или установено
сърдечно-съдово заболяване, с цел
осигуряване на
непрозрачност на сърдечните кухини и
усилване на левокамерните
ендокардиални гранични
очертания.
Допл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-06-2023
Листовка Листовка чешки 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-06-2023
Листовка Листовка датски 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-06-2023
Листовка Листовка немски 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-06-2023
Листовка Листовка естонски 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-06-2023
Листовка Листовка гръцки 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-06-2023
Листовка Листовка английски 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-08-2017
Листовка Листовка френски 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-06-2023
Листовка Листовка италиански 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-08-2017
Листовка Листовка латвийски 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-08-2017
Листовка Листовка литовски 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-06-2023
Листовка Листовка унгарски 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-06-2023
Листовка Листовка малтийски 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-08-2017
Листовка Листовка нидерландски 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-08-2017
Листовка Листовка полски 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-06-2023
Листовка Листовка португалски 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-08-2017
Листовка Листовка румънски 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-06-2023
Листовка Листовка словашки 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-06-2023
Листовка Листовка словенски 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-08-2017
Листовка Листовка фински 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-06-2023
Листовка Листовка шведски 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-06-2023
Листовка Листовка норвежки 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-06-2023
Листовка Листовка исландски 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-06-2023
Листовка Листовка хърватски 05-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-08-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите