Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil zentiva

zentiva k.s. - efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil phosphate - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Внимание/emtricitabine/tenofovir disoproxil zentiva е фиксирана доза комбинация от внимание, emtricitabine и tenofovir disoproxil. Той е показан за лечение на инфекция с човешкия имунодефицитен вирус-1 (hiv-1) при възрастни на възраст 18 години и повече с вирусологичен подтискане на hiv-1 РНК нива на < 50 копия/ml върху техните текущи комбинирана антиретровирусна терапия за повече от три месеца. Пациентите трябва да не са имали вирусологическая провал на всеки до антиретровирусна терапия и трябва да бъде, както е известно, не паразитиращи щамове на вируса с мутации предоставянето на значителна съпротива към някой от трите компоненти, съдържащи се в efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил Зентива преди началото на първото си антиретровирусного лечение. Демонстрация в полза на комбинация от efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил се основава преди всичко на 48-седмично данни от клинични проучвания, в които пациентите с устойчиво вирусологическим борбата на комбинирана антиретровирусна терапия, се променя на efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил. Няма никакви данни, в момента е достъпна от клинични изследвания с комбинацията efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил в лечебно-наивни, или в голяма степен на предварително третираните пациенти. Няма данни за поддържане на комбинация от efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил и други антиретровирусни агенти.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil krka

krka, d.d., novo mesto - efavirenz, emtricitabine, tenofovir дизопроксил сукцинат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Внимание/emtricitabine/tenofovir disoproxil krka е фиксирана доза комбинация от внимание, emtricitabine и tenofovir disoproxil. Той е показан за лечение на инфекция с човешкия имунодефицитен вирус-1 (hiv-1) при възрастни на възраст 18 години и повече с вирусологичен подтискане на hiv-1 РНК нива на < 50 копия/ml върху техните текущи комбинирана антиретровирусна терапия за повече от три месеца. Пациентите не трябва да имат опит вирусологични провал на всяко предварително антиретровирусна терапия и трябва да се знае, че не са паразитиращи вирусни щамове с мутации дава значителна устойчивост към някоя от трите компонента, които се съдържат в внимание / emtricitabine/tenofovir disoproxil krka преди започване на си първия антиретровирусно лечение режим. Демонстрация в полза на efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил се основава преди всичко на 48-седмично данни от клинични проучвания, в които пациентите с устойчиво вирусологическим борбата на комбинирана антиретровирусна терапия, се променя на efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил. Няма данни са налични в момента от клинични проучвания с внимание/emtricitabine/tenofovir disoproxil в лечението нелекувани или в силно, лекувани преди това пациенти. Няма данни за поддържане на комбинация от efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил и други антиретровирусни агенти.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan

mylan pharmaceuticals limited - efavirenz, emtricitabine, tenofovir дизопроксил малеат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Внимание/emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan е фиксирана доза комбинация от внимание, emtricitabine и tenofovir disoproxil. Той е показан за лечение на инфекция с човешкия имунодефицитен вирус-1 (hiv-1) при възрастни на възраст 18 години и повече с вирусологичен подтискане на hiv-1 РНК нива на < 50 копия/ml върху техните текущи комбинирана антиретровирусна терапия за повече от три месеца. Пациентите не трябва да имат опит вирусологични провал на всяко предварително антиретровирусна терапия и трябва да се знае, че не са паразитиращи вирусни щамове с мутации дава значителна устойчивост към някоя от трите компонента, които се съдържат в внимание / emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan преди започване на си първия антиретровирусно лечение режим. Демонстрация в полза на efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил се основава преди всичко на 48-седмично данни от клинични проучвания, в които пациентите с устойчиво вирусологическим борбата на комбинирана антиретровирусна терапия, се променя на efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил (виж раздел 5. Няма данни са налични в момента от клинични проучвания с внимание/emtricitabine/tenofovir disoproxil в лечението нелекувани или в силно, лекувани преди това пациенти. Няма данни за поддържане на комбинация от efavirenz/emtricitabine/tenofovir дизопроксил и други антиретровирусни агенти.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan

mylan pharmaceuticals limited - emtricitabine, tenofovir дизопроксил малеат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - treatment of hiv-1 infection:emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan is indicated in antiretroviral combination therapy for the treatment of hiv-1 infected adults (see section 5. emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan is also indicated for the treatment of hiv-1 infected adolescents, with nrti resistance or toxicities precluding the use of first line agents, (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. pre-exposure prophylaxis (prep):emtricitabine/tenofovir disoproxil mylan is indicated in combination with safer sex practices for pre-exposure prophylaxis to reduce the risk of sexually acquired hiv-1 infection in adults and adolescents at high risk (see sections 4. 2, 4. 4 и 5.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

emtricitabine/tenofovir disoproxil krka

krka, d.d., novo mesto - emtricitabine, tenofovir дизопроксил сукцинат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Лечение на hiv-1 infectionemtricitabine/tenofovir дизопроксил Крка е посочено в комбинираната антиретровирусна терапия за лечение на hiv-1 инфектирани възрастни. emtricitabine/tenofovir дизопроксил Крка също така е показан за лечение на hiv-1 инфектирани тийнейджъри, с съпротива НИОТ или токсичност, не допуска прилагането на първа линия за агенти, на възраст от 12 до < 18 години (виж раздел 5. 1pre-експозиционна профилактика (ost)emtricitabine/tenofovir дизопроксил krka, се посочва в комбинация с по-безопасни секс за доконтактной профилактика за намаляване на риска от заразяване с hiv-1 инфекция при възрастни с висок риск от.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

emtricitabine/tenofovir disoproxil krka d.d.

krka, d.d., novo mesto - emtricitabine, tenofovir дизопроксил сукцинат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Емтрицитабин / Тенофовир дизопроксил krka d. е показан в антиретровирусна комбинирана терапия за лечение на възрастни инфектирани с hiv-1. Емтрицитабин / Тенофовир дизопроксил krka d. също така е показан за лечение на hiv-1 инфектирани тийнейджъри, с НИОТ съпротива или токсичност, не допуска прилагането на първия агенти, на възраст от 12 до < 18 години.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

emtricitabine/tenofovir disoproxil zentiva

zentiva k.s. - емтрицитабин, тенофовир дизопроксил фосфат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Лечение на hiv-1 infectionemtricitabine/tenofovir дизопроксил Зентива е посочено в комбинираната антиретровирусна терапия за лечение на hiv-1 инфектирани възрастни. emtricitabine/tenofovir дизопроксил Зентива също така е показан за лечение на hiv-1 инфектирани тийнейджъри, с НИОТ съпротива или токсичност, не допуска прилагането на първия агенти на линия . Предэкспозиционная профилактика (ПрЭП)emtricitabine/tenofovir дизопроксил Зентива се посочва в комбинация с по-безопасни секс за доконтактной профилактика за намаляване на риска от заразяване са били заразени с hiv-1 инфекция при възрастни и юноши с висок риск.

Truvada Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

truvada

gilead sciences ireland uc - emtricitabine, tenofovir дизопроксил фумарат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - treatment of hiv-1 infection: , truvada is indicated in antiretroviral combination therapy for the treatment of hiv-1 infected adults. , Трувада също така е показан за лечение на hiv-1 инфектирани тийнейджъри, с съпротива НИОТ или токсичност, не допуска прилагането на първа линия за агенти, на възраст от 12 до < 18 години. , pre-exposure prophylaxis (prep): , truvada is indicated in combination with safer sex practices for pre-exposure prophylaxis to reduce the risk of sexually acquired hiv-1 infection in adults at high risk.

Atripla Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

atripla

gilead sciences ireland uc - efavirenz, emtricitabine, tenofovir дизопроксил фумарат - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - atripla е комбинация от фиксирани дози от ефавиренц, емтрицитабин и тенофовир дизопроксил фумарат. Той е показан за лечение на човек-имунодефицитен вирус-вирус 1 (ХИВ-1) инфекция при възрастни с вирусологической супрессии ХИВ-1 нива на РНК < 50 копия/мл на сегашната си комбинация от антиретровирусна терапия в продължение на повече от три месеца. Пациентите не трябва да имат опитни вирусологическая провал на всеки до антиретровирусна терапия и трябва да бъде, както е известно, не паразитиращи щамове на вируса с мутации предоставянето на значителна съпротива към някой от трите компоненти, съдържащи се в Атриплы до началото на първата им схеми на антиретровирусна терапия . Демонстрация в полза на Атрипла на първо място се основава на 48-седмично данни от клинични проучвания, в които пациентите с устойчиво вирусологическим борбата на комбинирана антиретровирусна терапия, се променя на Атрипла. Няма никакви данни, в момента е достъпна от клинични проучвания с atripla на лечение-наивен или в голяма степен на предварително третирани пациенти. Няма данни за поддържане на комбинация от Атриплы и други антиретровирусни агенти.

Stribild Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

stribild

gilead sciences ireland uc - элвитегравир, кобицистат, emtricitabine, tenofovir дизопроксил фумарат - ХИВ инфекции - antivirals for treatment of hiv infections, combinations, antivirals for systemic use - Третиране на човешкия имунодефицитен вирус (hiv 1) 1 инфекция при възрастни възраст 18 години и над които антиретровирусно лечение-наивен или са заразени с hiv 1 без известни мутации, свързани с резистентност към някоя от трите антиретровирусните агенти в stribild.