Atripla

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

efavirenz, emtricitabine, Tenofovir дизопроксил фумарат

Предлага се от:

Gilead Sciences Ireland UC

АТС код:

J05AR06

INN (Международно Name):

efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Atripla е комбинация от фиксирани дози от ефавиренц, емтрицитабин и тенофовир дизопроксил фумарат. Той е показан за лечение на човек-имунодефицитен вирус-вирус 1 (ХИВ-1) инфекция при възрастни с вирусологической супрессии ХИВ-1 нива на РНК < 50 копия/мл на сегашната си комбинация от антиретровирусна терапия в продължение на повече от три месеца. Пациентите не трябва да имат опитни вирусологическая провал на всеки до антиретровирусна терапия и трябва да бъде, както е известно, не паразитиращи щамове на вируса с мутации предоставянето на значителна съпротива към някой от трите компоненти, съдържащи се в Атриплы до началото на първата им схеми на антиретровирусна терапия . Демонстрация в полза на Атрипла на първо място се основава на 48-седмично данни от клинични проучвания, в които пациентите с устойчиво вирусологическим борбата на комбинирана антиретровирусна терапия, се променя на Атрипла. Няма никакви данни, в момента е достъпна от клинични проучвания с atripla на лечение-наивен или в голяма степен на предварително третирани пациенти. Няма данни за поддържане на комбинация от Атриплы и други антиретровирусни агенти.

Каталог на резюме:

Revision: 36

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2007-12-13

Листовка

                57
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употребаЛекарствен
продукт с невалидно разрешение за
употреба
58
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ATRIPLA 600 MG/200 MG/245 MG
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ефавиренц/емтрицитабин/тенофовир
дизопроксил
(efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Atripla и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Atripla
3.
Как да приемате Atripla
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Atripla
6.
Съдържание на опаковкат
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употребаЛекарствен
продукт с невалидно разрешение за
употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Atripla 600 mg/200 mg/245 mg филмирани таблетки.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 600 mg
ефавиренц (efavirenz), 200 mg емтрицитабин
(emtricitabine) и 245 mg тенофовир дизопроксил
(tenofovir disoproxil) (под формата на фумарат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розова, с форма на капсула, филмирана
таблетка, с размери 20 мм x 10,4 мм, с
вдлъбнато
релефно означение “123” от едната
страна, гладка от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Atripla е фиксирана комбинация от
ефавиренц, емтрицитабин и тенофовир
дизопроксил.
Показан е за лечение на инфекция с
човешки имунодефицитен вирус-1 (HIV-1)
при възрастни
на и над 18 години, с вирусно потискане
на HIV-1 РНК нива от

50 копия/ml от тяхната
настояща комбинирана
антиретровирусна терапия за повече от
три месеца. Пациентите не
трябва да са преживели вирусологичен
неуспех при минало антиретровирусно
лечение и трябва
да е известно, ч
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-01-2022
Листовка Листовка чешки 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-01-2022
Листовка Листовка датски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-01-2022
Листовка Листовка немски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-01-2022
Листовка Листовка естонски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-01-2022
Листовка Листовка гръцки 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-01-2022
Листовка Листовка английски 15-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-01-2022
Листовка Листовка италиански 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-01-2022
Листовка Листовка латвийски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-01-2022
Листовка Листовка литовски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-01-2022
Листовка Листовка унгарски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-01-2022
Листовка Листовка малтийски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-01-2022
Листовка Листовка нидерландски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-01-2022
Листовка Листовка полски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-01-2022
Листовка Листовка португалски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-01-2022
Листовка Листовка румънски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-01-2022
Листовка Листовка словашки 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-01-2022
Листовка Листовка словенски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-01-2022
Листовка Листовка фински 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-01-2022
Листовка Листовка шведски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-01-2022
Листовка Листовка норвежки 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-01-2022
Листовка Листовка исландски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-01-2022
Листовка Листовка хърватски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-01-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите