Atripla

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
21-01-2022
Активна съставка:
efavirenz, emtricitabine, Tenofovir дизопроксил фумарат
Предлага се от:
Gilead Sciences Ireland UC
АТС код:
J05AR06
INN (Международно Name):
efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil
Терапевтична група:
Антивирусните медикаменти за подаване на заявления,
Терапевтична област:
ХИВ инфекции
Терапевтични показания:
Atripla е комбинация от фиксирани дози от ефавиренц, емтрицитабин и тенофовир дизопроксил фумарат. Той е показан за лечение на човек-имунодефицитен вирус-вирус 1 (ХИВ-1) инфекция при възрастни с вирусологической супрессии ХИВ-1 нива на РНК < 50 копия/мл на сегашната си комбинация от антиретровирусна терапия в продължение на повече от три месеца. Пациентите не трябва да имат опитни вирусологическая провал на всеки до антиретровирусна терапия и трябва да бъде, както е известно, не паразитиращи щамове на вируса с мутации предоставянето на значителна съпротива към някой от трите компоненти, съдържащи се в Атриплы до началото на първата им схеми на антиретровирусна терапия . Демонстрация в полза на Атрипла на първо място се основава на 48-седмично данни от клинични проучвания, в които пациентите с устойчиво вирусологическим борбата на комбинирана антиретровирусна терапия, се променя на Атрипла. Няма никакви данни, в момента е достъпна от клинични проучвания с atripla на лечение-наивен или в голяма степен на предва
Каталог на резюме:
Revision: 36
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000797
Дата Оторизация:
2007-12-13
EMEA код:
EMEA/H/C/000797

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 21-01-2022
Листовка Листовка
чешки 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 21-01-2022
Листовка Листовка
датски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 21-01-2022
Листовка Листовка
немски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 21-01-2022
Листовка Листовка
естонски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 21-01-2022
Листовка Листовка
гръцки 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 21-01-2022
Листовка Листовка
английски 15-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
английски 15-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 21-07-2013
Листовка Листовка
френски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 21-01-2022
Листовка Листовка
италиански 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 21-01-2022
Листовка Листовка
латвийски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 21-01-2022
Листовка Листовка
литовски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 21-01-2022
Листовка Листовка
унгарски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 21-01-2022
Листовка Листовка
малтийски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 21-01-2022
Листовка Листовка
нидерландски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 21-01-2022
Листовка Листовка
полски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 21-01-2022
Листовка Листовка
португалски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 21-01-2022
Листовка Листовка
румънски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 21-01-2022
Листовка Листовка
словашки 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 21-01-2022
Листовка Листовка
словенски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 21-01-2022
Листовка Листовка
фински 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 21-01-2022
Листовка Листовка
шведски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 21-01-2022
Листовка Листовка
норвежки 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 21-01-2022
Листовка Листовка
исландски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 21-01-2022
Листовка Листовка
хърватски 21-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 21-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 21-01-2022

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка: информация за потребителя

Atripla 600 mg/200 mg/245 mg

филмирани таблетки

ефавиренц/емтрицитабин/тенофовир дизопроксил

(efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Atripla и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Atripla

Как да приемате Atripla

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Atripla

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Atripla и за какво се използва

Atripla съдържа три активни съставки,

използвани за лечение на инфекция с човешки

имунодефицитен вирус (HIV):

Ефавиренц е ненуклеозиден инхибитор на обратна транскриптаза (ННИОТ)

Емтрицитабин е нуклеозиден инхибитор на обратна транскриптаза (НИОТ)

Тенофовир е нуклеотиден инхибитор на обратна транскриптаза (НИОТ)

Всяка една от активните съставки, познати и като антиретровирусни лекарства, действа чрез

потискане активността на ензима (обратна транскриптаза), който е необходим за

размножаването на вируса.

Atripla е за лечение на инфекции с човешки имунодефицитен вирус

(HIV) при възрастни

над 18 и повече години, които преди това са били лекувани с други антиретровирусни

лекарства и тяхната HIV-1 инфекция е под контрол за най-малко три месеца. Пациентите не

трябва да са имали неуспех при предишно HIV-лечение.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Atripla

Не приемайте Atripla

ако сте алергични

към ефавиренц, емтрицитабин, тенофовир, тенофовир дизопроксил

или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

ако имате тежко чернодробно заболяване.

ако имате нарушение на сърцето, като например абнормен електрически сигнал,

наречен удължаване на QT-интервала, който Ви поставя във висок риск от тежки

сърдечни ритъмни проблеми (камерна тахикардия тип „тирбушон“).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

ако някой от Вашето семейство (родители, баби и дядовци, братя или сестри) е починал

внезапно поради сърдечен проблем или има сърдечни проблеми по рождение.

ако Вашият лекар Ви е казал, че имате високо или ниско ниво на електролити като калий

или магнезий в кръвта.

ако в момента приемате

някое от следните лекарства (вижте също „Други лекарства и

Atripla“):

астемизол или терфенадин

(използвани за лечение на сенна хрема или други

алергии)

бепридил

(използван за лечение на сърдечни заболявания)

цисаприд

(използван за лечение на киселини)

елбасвир/гразопревир

(използвани за лечение на хепатит C)

алкалоиди на моравото рогче

(например ерготамин, дихидроерготамин,

ергоновин и метилергоновин) (използвани за лечение на мигрена и клъстерно

главоболие)

мидазолам или триазолам

(използвани да помагат при безсъние)

пимозид, имипрамин, амитриптилин или кломипрамин

(използвани за лечение

на определени психически състояния)

жълт кантарион

Hypericum perforatum

) (билков препарат, използван против

депресия и безпокойство)

вориконазол

(използван за лечение гъбични инфекции)

флекаинид, метопролол

(използвани за лечение на неравномерен сърдечен ритъм)

определени антибиотици

(макролиди, флуорохинолони, имидазол)

триазолови противогъбични средства

определени антималарийни средства

метадон

(използван за лечение на пристрастяване към опиати)

Ако приемате някои от тези лекарства, уведомете Вашия лекар незабавно.

Приемането

на тези лекарства заедно с Atripla може да причини сериозни или животозастрашаващи

нежелани лекарствени реакции или да попречи на правилното действие на тези лекарства.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Atripla.

-

Когато приемате това лекарство,

вие все още може да предадете HIV

, въпреки че рискът

се понижава от ефективна антиретровирусна терапия. Обсъдете с Вашия лекар

необходимите предпазни мерки, за да избегнете инфектиране на други хора. Това

лекарство не лекува напълно HIV инфекцията. Докато приемате Atripla все още можете

да развиете инфекции или други заболявания, свързани с HIV инфекцията.

Докато приемате Atripla трябва да останете под лекарско наблюдение.

Информирайте лекаря си:

ако приемате други лекарства

съдържащи ефавиренц, емтрицитабин, тенофовир

дизопроксил, тенофовир алафенамид, ламивудин или адефовир дипивоксил. Atripla

не бива да се приема едновременно с никое от тези лекарства.

ако имате или сте имали бъбречно заболяване

или ако изследванията показват

проблеми с бъбреците Ви. Atripla не се препоръчва, ако имате умерено до тежко

бъбречно заболяване.

Atripla може да засегне бъбреците Ви. Преди да започнете лечението, Вашият лекар

може да назначи кръвни изследвания за оценка на бъбречната функция. Вашият

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

лекар също така може да назначи кръвни изследвания по време на лечението за

проследяване състоянието на Вашите бъбреци.

Atripla обикновено не се приема с други лекарства, които могат да увредят

бъбреците (вижте

Други лекарства и Atripla

). Ако това не може да се избегне,

Вашият лекар трябва да контролира състоянието на бъбречната Ви функция веднъж

седмично.

ако имате нарушение на сърцето, като абнормен електрически сигнал,

наречен удължаване на QT интервала.

ако имате анамнеза за психическо заболяване,

включително депресия или

злоупотреба с алкохол и наркотици. Информирайте незабавно Вашия лекар, ако се

чувствате депресирани, имате мисли за самоубийство или странни мисли (вижте

точка 4,

Възможни нежелани реакции

ако имате анамнеза за гърчове (припадъци или пристъпи)

или ако сте били

лекувани с противогърчови лекарства като карбамазепин, фенобарбитал и

фенитоин. Ако взимате някое от тези лекарства, може да се наложи Вашият лекар

да провери нивото на противогърчовото лекарство в кръвта Ви, за да бъде сигурен,

че то не е повлияно при едновременен прием с Atripla. Вашият лекар може да Ви

предпише друго противогърчово лекарство.

ако имате анамнеза за чернодробно заболяване, включително хроничен

активен хепатит.

Пациенти с чернодробно заболяване, включително хроничен

хепатит B или C, лекувани с комбинирани антиретровирусни лекарства, са по-

застрашени от тежки и потенциално животозастрашаващи чернодробни проблеми.

Вашият лекар може да направи кръвни изследвания, за да провери колко добре

функционира черният Ви дроб или може да смени лечението Ви с друго лекарство.

Не взимайте Atripla, ако имате тежко чернодробно заболяване

(вижте по-горе в

точка 2,

Не приемайте Atripla).

ако имате хепатит B инфекция, Вашият лекар внимателно ще прецени кой е най-

добрият режим на лечение за Вас. Тенофовир дизопроксил и емтрицитабин, две от

активните съставки на Atripla, показват известно действие срещу вируса на хепатит

В, въпреки че емтрицитабин не е одобрен за лечение на инфекция с хепатит В.

Симптомите на Вашето хепатитно заболяване може да се влошат след прекъсване

приема на Atripla. Тогава Вашият лекар може да Ви назначи редовни кръвни

изследвания, за да проверява колко добре функционира черният Ви дроб (вижте

точка 3,

Ако преустановите приема на Atripla).

независимо от наличието на анамнеза на чернодробно заболяване, Вашият лекар ще

предвиди рутинни кръвни изследвания, за да проверява как функционира черният

Ви дроб.

ако сте над 65 години.

Няма проучвания при достатъчен брой пациенти над

65 годишна възраст. Ако сте над 65 години и Ви е предписан Atripla, Вашият лекар

ще Ви наблюдава внимателно.

След като започнете приема на Atripla, внимавайте за:

признаци като замаяност, трудно заспиване, сънливост, затруднена

концентрация или ярки сънища.

Тези нежелани лекарствени реакции могат да се

проявяват през първите 1 или 2 дни от лечението и обикновено отшумяват след

първите 2 до 4 седмици.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

признаци като кожен обрив.

Atripla може да причини обриви. Ако забележите

признаци на тежък обрив с мехури и висока температура, спрете приема на Atripla

и незабавно уведомете лекаря си. Ако имате обрив, докато вземате друг ННИОТ,

може да сте изложени на по-голям риск от обрив при прием на Atripla.

признаци на възпаление или инфекция.

При някои пациенти с напреднала HIV

инфекция (СПИН) и анамнеза на опортюнистична инфекция, могат да се появят

симптоми на възпаление от предишни инфекции скоро след започване на анти-HIV

лечение. Смята се, че тези симптоми се дължат на подобряване на имунни реакции

на организма, позволяващи му да се бори с инфекциите, които могат да

съществуват без видими симптоми. Ако забележите симптоми на инфекция, моля,

уведомете Вашия лекар незабавно.

В допълнение към опортюнистичните инфекции може да настъпят също и

автоимунни нарушения (състояния, които настъпват, когато имунната система

атакува здравата тъкан на организма), след като започнете да приемате лекарства за

лечение на HIV инфекцията. Автоимунните заболявания може да възникнат много

месеци след началото на лечението. Ако забележите каквито и да е симптоми на

инфекция или други симптоми, като мускулна слабост, слабост започваща в ръцете

и краката и преминаваща нагоре към тялото, сърцебиене, треперене или

свръхактивност, информирайте незабавно Вашия лекар, за да потърси

необходимото лечение.

проблеми с костите

. Някои пациенти, приемащи комбинирани антиретровирусни

лекарства могат да развият костно заболяване, наречено остеонекроза (загиване на

костната тъкан, причинено от загуба на кръвоснабдяване на костта).

Продължителността на комбинираното антиретровирусно лечение, употребата на

кортикостероиди, консумацията на алкохол, тежката имуносупресия, повишеният

индекс на телесна маса и други могат да бъдат някои от множеството рискови

фактори за развитие на това заболяване. Признаци на остеонекроза са ставна

скованост и болки (особено в бедрото, коляното и рамото) и затруднения в

движението. Ако забележите някои от тези симптоми, моля уведомете Вашия

лекар.

Костни проблеми (проявяващи се като упорита или влошаваща се болка в костите и

понякога водещи до фрактури) могат също да се проявяват и поради увреждане на

тубулните клетки на бъбреците (вижте точка 4,

Възможни нежелани реакции

Кажете на Вашия лекар, ако имате болки или счупвания на костите.

Тенофовир дизопроксил (компонент на Atripla) може също така да предизвика

загуба на костна маса. Като цяло ефектите на тенофовир дизопроксил върху

дългосрочното костно здраве и риска от счупвания при възрастни пациенти са

неясни. Кажете на Вашия лекар, ако страдате от остеопороза. Пациентите с

остеопороза са изложени на по-висок риск от счупвания.

Деца и юноши

Не давайте Atripla на деца и юноши

под 18-годишна възраст. Употребата на Atripla при

деца и юноши не е проучена.

Други лекарства и Atripla

Не бива да приемате Atripla заедно с определени лекарства.

Те са описани в

Не приемайте

Atripla,

в началото на точка 2. Те включват някои често използвани лекарства и някои билкови

препарати (включително жълт кантарион), които могат да причинят сериозни взаимодействия.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Трябва да кажете на Вашия лекар

или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

Освен това, Atripla не бива да бъде приеман заедно с други лекарства, съдържащи ефавиренц

(освен ако не е препоръчано от Вашия лекар), емтрицитабин, тенофовир дизопроксил,

тенофовир алафенамид, ламивудин или адефовир дипивоксил.

Трябва да кажете на Вашия лекар,

ако вземате други лекарства, които могат да увредят

бъбреците Ви. Някои примери включват:

аминогликозиди, ванкомицин (лекарства за бактериални инфекции)

фоскарнет, ганцикловир, цидофовир (лекарства за вирусни инфекции)

амфотерицин B, пентамидин (лекарства за гъбични инфекции)

интерлевкин-2 (за лечение на рак)

нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС, за облекчаване на костни и

мускулни болки)

Atripla може да взаимодейства с други лекарства, включително растителни препарати, като

екстракти от гинко билоба. В резултат на това може да се повлияе количеството Atripla или

други лекарства в кръвта Ви. Това може да попречи на правилното действие на лекарството или

да влоши някои от нежеланите лекарствени реакции. В някои случаи може да се наложи

Вашият лекар да коригира дозата Ви или да провери нивата на лекарствата в кръвта Ви.

Важно

е да уведомите Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства:

Лекарства, съдържащи диданозин (за HIV инфекции):

Приемът на Atripla с други

антивирусни лекарства, съдържащи диданозин може да повиши нивата на диданозин в

кръвта и да намали броя на CD4 клетките. Наблюдавани са редки случаи на възпаление

на панкреаса и лактатна ацидоза (излишък на млечна киселина в кръвта), които понякога

завършват със смърт, при едновременен прием на лекарства, съдържащи тенофовир

дизопроксил и диданозин. Вашият лекар внимателно ще обмисли евентуалното Ви

лечение с лекарства, съдържащи тенофовир и диданозин.

Други лекарства, използвани за лечение на HIV инфекция:

Следните протеазни

инхибитори:дарунавир, индинавир, лопинавир/ритонавир, ритонавир или атазанавир,

усилен с ритонавир, или саквинавир. Вашият лекар може да Ви предпише алтернативно

лекарство или да промени дозата на протеазните инхибитори. Кажете също на Вашия

лекар, ако приемате маравирок.

Лекарства, използвани за лечение на инфекция с вируса на хепатит С

елбасвир/гразопревир, глекапревир/пибрентасвир, софосбувир/велпатасвир,

софосбувир/велпатасвир/воксилапревир.

Лекарства, използвани за понижаване на липидите в кръвта (също наречени

статини):

Аторвастатин, правастатин, симвастатин. Atripla може да понижи нивата на

статини в кръвта Ви. Вашият лекар ще провери нивата Ви на холестерол и ще реши дали

да промени дозата на Вашия статин, ако това е необходимо.

Лекарства, използвани за лечение на гърчове/пристъпи (противогърчови):

Карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал. Atripla може да понижи нивата на

противогърчовите средства в кръвта Ви. Карбамазепин може да понижи нивата на

ефавиренц – една от съставките на Atripla - в кръвта Ви. Вашият лекар трябва да реши

дали да Ви предпише друг противогърчов продукт.

Лекарства, използвани за лечение на бактериални инфекции,

включително

туберкулоза и микобактериум авиум комплекс, свързан със СПИН: Кларитромицин,

рифабутин, рифампицин. Може да се наложи Вашият лекар да реши дали да промени

дозата Ви или да Ви предпише друг антибиотик. Освен това, може да се наложи Вашият

лекар да Ви предпише допълнителна доза ефавиренц за лечение на Вашата HIV

инфекция.

Лекарства, използвани за лечение на гъбични инфекции (противогъбични

препарати):

Итраконазол или пoзакoназoл. Atripla може да понижи количеството

итраконазол или пoзакoназoл в кръвта Ви. Вашият лекар може да реши да Ви предпише

друг противогъбичен препарат.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Лекарства използвани за лечение на малария:

атоваквон/прогуанил или

артеметер/лумефантрин. Atripla може да намали количеството атоваквон/прогуанил или

артеметер/лумефантрин в кръвта Ви.

Хормонални контрацептиви, като например противозачатъчни хапчета,

инжекционен контрацептив (например, Депо-Провера), или контрацептив

имплантат (например, Импланон)

: Трябва да използвате също надежден метод за

бариерна контрацепция (вижте

Бременност и кърмене

). Atripla може да е причина

хормоналните контрацептиви да нямат ефект. Наблюдавани са бременности при жени,

които са приемали ефавиренц, компонент на Atripla, докато са използвали

контрацептивен имплантат, въпреки че не е било установено, че терапия с ефавиренц е

причина противозачатъчните да няма ефект.

Сертралин -

лекарство, използвано за лечение на депресия. Може да се наложи Вашият

лекар да промени дозата Ви сертралин.

Бупропион

, лекарство, използвано за лечение на депресия или да Ви помогне да спрете

да пушите, тъй като може да се наложи Вашият лекар да смени дозата Ви бупропион.

Дилтиазем или сходни лекарства (наречени блокери на калциевите канали):

Когато

започнете прием на Atripla, може да се наложи Вашият лекар да коригира дозата Ви

блокер на калциевите канали.

Лекарства използвани за предотвратяване на реакцията на отхвърляне на

трансплантиран орган, (наричани още имуносупресори)

като циклоспорин,

такролимус или сирoлимус. Когато започнете да приемате Atripla, Вашият лекар ще

проследява внимателно плазмените концентрации на имуносупресора, като може да се

наложи да уточни дозировката му.

Варфарин или аценокумарол

(лекарство, използвано за намаляване съсирването на

кръвта): Може да е необходимо Вашият лекар да коригира дозата на варфарин или

аценокумарол.

Екстракти от гинко билоба

(растителен препарат).

Метамизол

, лекарство, използвано за лечение на болка и треска.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Жените не бива да забременяват по време на лечение с Atripla

и 12 седмици след това.

Вашият лекар може да поиска да си направите тест за бременност, за да е сигурно, че не сте

бременна преди започване на лечение с Atripla.

Ако е възможно да забременеете, докато приемате Atripla

, трябва да използвате надеждна

форма на бариерна контрацепция (например презерватив) заедно с други методи за

контрацепция, включително перорални (хапчета) или други хормонални контрацептиви

(например имплантати, инжекции). Ефавиренц – една от активните съставки на Atripla може да

остане в кръвта Ви известно време след спиране на лечението. Поради тази причина трябва да

продължите да използвате контрацептивни мерки, като горе споменатите 12 седмици след като

сте спрели да приемате Atripla.

Незабавно уведомете лекаря си ако сте бременна или имате намерение да забременеете.

Ако сте бременна, трябва да вземате Atripla само, ако Вашият лекар реши, че това е крайно

необходимо.

Наблюдавани са сериозни вродени дефекти при неродени животни и бебета на жени, лекувани

с ефавиренц по време на бременност.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Ако по време на бременността сте приемали Atripla, Вашият лекар може да назначи редовни

кръвни изследвания, както и други диагностични изследвания, за да следи развитието на детето

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ви. При деца, чиито майки са приемали НИОТ по време на бременността, ползата от защитата

срещу ХИВ е по голяма от риска от нежелани реакции.

Не кърмете по време на лечение с Atripla.

Както HIV, така и други съставки на Atripla могат

да преминат през кърмата и да причинят сериозна вреда на Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини

Atripla може да причини замайване, нарушена концентрация и сънливост.

Ако

почувствате ефект от лекарството не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или

машини.

Atripla съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да се каже,

че практически не съдържа натрий.

3.

Как да приемате Atripla

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Една таблетка всеки ден, приета през устата. Atripla трябва да се приема на празен стомах

(обикновено определено като 1 час преди или 2 часа след хранене), за предпочитане преди

лягане. Това може да направи някои нежелани лекарствени реакции (например замаяност,

сънливост) по-малко неприятни. Поглъщайте Atripla цяла с вода.

Atripla трябва да се приема всеки ден.

Ако Вашият лекар реши да спре една от съставките на Atripla, може да Ви бъде предписан

ефавиренц, емтрицитабин и/или тенофовир дизопроксил поотделно или заедно с други

лекарства за лечение на Вашата HIV инфекция.

Ако сте приели повече от необходимата доза Atripla

Ако случайно сте приели прекалено много таблетки Atripla, може да сте с повишен риск за

поява на възможни нежелани реакции от това лекарство (вижте точка 4,

Възможни нежелани

реакции

). Свържете се с Вашия лекар или най-близкото отделение за спешна медицинска

помощ за съвет. Носете бутилката от таблетките с Вас, за да можете лесно да опишете какво сте

приели.

Aко сте пропуснали да приемете Atripla

Важно е да не пропускате доза Atripla.

Ако пропуснете доза

Atripla до 12 часа от обичайното време за прием

, вземете я възможно

най-скоро и приемете следващата си доза в обичайното време.

Ако е почти време за следващата Ви доза (по-малко от 12 часа)

, не вземайте пропусната

доза. Изчакайте и вземете следващата доза в обичайния час. Не вземайте двойна доза, за да

компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако повърнете таблетката (до 1 час след приема на Atripla),

трябва да вземете друга

таблетка. Не чакайте времето за прием на следващата доза. Не е необходимо да вземате друга

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

таблетка, ако започнете да провръщате, след като е изминал повече от 1 час след приема на

Atripla.

Ако сте спрели приема на Atripla

Не спирайте приема на Atripla, без да говорите с Вашия лекар.

Спирането на Atripla може

сериозно да повлияе на Вашата реакция към бъдещо лечение. Ако приемът на Atripla е спрян,

говорете с лекаря си преди отново да започнете да приемате таблетки Atripla. Вашият лекар

може да реши да Ви предпише отделни съставки на Atripla, ако имате проблеми или се

нуждаете от корекция на дозата.

Когато запасите Ви от Atripla започнат да намаляват,

вземете още от Вашия лекар или

фармацевт. Това е много важно, тъй като количеството на вируса може да започне да се

увеличава, ако лекарството се спре дори за кратък период от време. Вирусът може да стане по-

труден за лечение.

Ако имате едновременно HIV инфекция и хепатит B

е особено важно да не спирате

лечението с Atripla без първо да сте разговаряли с Вашия лекар. Кръвни изследвания или

признаци при някои пациенти показват влошаване на хепатита след спиране на емтрицитабин

или тенофовир дизопроксил (две от трите съставки на Atripla). Ако се прекрати лечението с

Atripla, Вашият лекар може да препоръча да възобновите лечението за хепатит В. Може да се

изисква кръвно изследване за оценка на функцията на черния Ви дроб 4 месеца след спиране на

лечението. При някои пациенти с напреднало чернодробно заболяване или цироза не се

препоръчва преустановяване на лечението, тъй като това може да доведе до влошаване на

хепатита Ви, което може да е животозастрашаващо.

Уведомете лекаря си незабавно за нови или необичайни симптоми след спиране на

лечението, особено за симптоми, които свързвате с хепатит B инфекция.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

По време на лечение за ХИВ може да настъпи увеличаване на теглото и на нивата на липидите

и глюкозата в кръвта. Това отчасти е свързано с възстановяването на здравето и начина на

живот, а по отношение на липидите в кръвта понякога е свързано и със самите лекарства за

ХИВ. Вашият лекар ще направи изследвания за тези промени.

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Възможни сериозни нежелани реакции: веднага информирайте Вашия лекар

лактатната ацидоза

(излишък на млечна киселина в кръвта) е

рядка

(може да засегне до

1 на всеки 1 000 пациенти), но сериозна нежелана реакция, която може да бъде фатална.

Следните нежелани реакции могат да са признаци на лактатна ацидоза:

дълбоко учестено дишане

сънливост

чувство на повдигане (гадене), повръщане и болки в стомаха.

Ако мислите, че може да имате лактатна ацидоза, свържете се веднага с Вашия лекар.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Други възможни сериозни нежелани реакции

Следните нежелани реакции са

нечести

(те могат да засегнат до 1 на всеки 100 пациенти):

алергична реакция (свръхчувствителност), която може да причини тежки кожни реакции

(синдром на Стивънс–Джонсън, еритема мултиформе, вижте точка 2)

подуване на лицето, устните, езика или гърлото

гневно поведение, мисли за самоубийство, странни мисли, параноя, невъзможност за ясно

мислене, влияние върху настроението, виждане или чуване на неща, които не

съществуват (халюцинации), опити за самоубийство, промяна на личността (психоза),

кататония (състояние, при което за определен период тялото на пациента е застинало в

една поза и липсва словесен контакт).

болки в корема (стомаха), причинени от възпаление на панкреаса

забравяне, объркване, припадъци (гърчове), несвързан говор, тремор (треперене)

пожълтяване на кожата или очите, сърбеж или болка в корема (стомаха), причинени от

възпаление на черния дроб

увреждане на бъбречните тубули

Психични нежелани реакции, в допълнение на описаните горе, включват налудности (грешни

убеждения), невроза. Някои пациенти са извършили самоубийство. Тези проблеми обикновено

се проявяват по-често при лица с предшестващо психическо заболяване. Винаги уведомявайте

незабавно Вашия лекар, ако имате тези симптоми.

Нежеланите реакции от страна на черния дроб: Ако Вие сте инфектирани и с вируса на

хепатит В, може да получите обостряне на хепатита след прекратяване на терапията (вижте

точка 3).

Следните нежелани реакции са

редки

(те могат да засегнат до 1 на всеки 1 000 пациенти):

чернодробна недостатъчност, в някои случаи водеща до смърт или трансплантация на

черен дроб. Повечето случаи са при пациенти, които вече са имали чернодробно

заболяване, но има и няколко съобщени случая при пациенти без съществуващо

чернодробно заболяване;

възпаление на бъбреците, отделяне на голямо количество урина и чувство на жажда;

болки в гърба, причинени от проблеми с бъбреците, включително бъбречна

недостатъчност. Вашият лекар може да направи кръвни изследвания, за да провери дали

бъбреците Ви функционират нормално;

омекване на костите (с костна болка и понякога водещо до фрактури), което може да се

появи поради увреждане бъбречните тубулни клетки;

затлъстяване на черния дроб.

Ако мислите, че може да имате някои от тези сериозни нежелани реакции,

информирайте Вашия лекар.

Най-често срещани нежелани реакции

Следните нежелани реакции са

много чести

(те могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти)

замаяност, главоболие, диария, чувство на повдигане (гадене), повръщане

обриви (включително червени точки или петна, понякога с мехури и подуване на кожата),

които може да се дължат на алергични реакции

чувство на слабост

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Atripla 600 mg/200 mg/245 mg филмирани таблетки.

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка филмирана таблетка съдържа 600 mg ефавиренц (efavirenz), 200 mg емтрицитабин

(emtricitabine) и 245 mg тенофовир дизопроксил (tenofovir disoproxil) (под формата на фумарат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка

Розова, с форма на капсула, филмирана таблетка, с размери 20 мм x 10,4 мм, с вдлъбнато

релефно означение “123” от едната страна, гладка от другата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Atripla е фиксирана комбинация от ефавиренц, емтрицитабин и тенофовир дизопроксил.

Показан е за лечение на инфекция с човешки имунодефицитен вирус-1 (HIV-1) при възрастни

на и над 18 години, с вирусно потискане на HIV-1 РНК нива от

50 копия/ml от тяхната

настояща комбинирана антиретровирусна терапия за повече от три месеца. Пациентите не

трябва да са преживели вирусологичен неуспех при минало антиретровирусно лечение и трябва

да е известно, че нямат скрити вирусни щамове с мутации, придаващи значима резистентност

към някоя от трите съставки, съдържащи се в Atripla преди започването на тяхната първа

антиретровирусна терапевтична схема (вж. точки 4.4 и 5.1).

Демонстрирането на ползата от Atripla се основава предимно на 48-седмични данни от

клинично изпитване, при което пациенти със стабилно вирусно потискане от комбинирана

антиретровирусна терапия, преминават на Atripla (вж. точка 5.1). В момента няма налични

данни от клинични изпитвания с Atripla при лечение на непровеждали лечение пациенти или

при многократно лекувани преди това пациенти.

Няма данни в подкрепа на комбинирането на Atripla и други антиретровирусни средства.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да бъде започнато от лекар с опит в лечението на HIV инфекция.

Дозировка

Възрастни

Препоръчителната доза Atripla е една таблетка приета перорално, един път дневно.

Ако пациент пропусне доза Atripla до 12 часа от обичайното време за прием, пациентът трябва

да приеме Atripla колкото е възможно по-бързо и след това да се върне към нормалната схема

на дозиране. Ако пациент пропусне доза Atripla с повече от 12 часа и е почти време за

следващата доза, пациентът не трябва да приема пропуснатата доза, а просто да продължи с

обичайната схема на дозиране.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ако пациентът повърне до 1 час след приема на Atripla, трябва да се вземе друга таблетка. Ако

пациентът повърне повече от 1 час след приема на Atripla, не е необходимо той/тя да взема

друга доза.

Препоръчително е Atripla да се приема на празен стомах, тъй като храната може да удължи

експозицията на ефавиренц и съответно да доведе до увеличаване на честотата на нежеланите

лекарствени реакции (вж. точка 4.4 и 4.8). За да се подобри поносимостта към ефавиренц по

отношение на нежелани реакции от страна на нервната система, се препоръчва приемането на

дозата да става преди лягане (вж. точка 4.8).

Предполага се, че експозицията на тенофовир (AUC) ще бъде приблизително 30% по-ниска

след приложение на Atripla на празен стомах, в сравнение с отделния компонент тенофовир

дизопроксил приет с храна (вж. точка 5.2). Липсват данни от клиничната транслация за

намаляването на фармакокинетичната експозиция. При пациенти с вирусно потискане може да

се очаква клиничната значимост на това намаление да бъде ограничена (вж. точка 5.1).

Ако е показано да се преустанови терапията с един от компонентите на Atripla или е

необходима корекция на дозата, има отделни препарати съдържащи съответно ефавиренц,

емтрицитабин и тенофовир дизопроксил. Моля, прочетете Кратката характеристика на

продукта за тези лекарствени продукти.

Ако терапията с Atripla се преустанови, трябва да се има предвид продължителното време на

полуживот на ефавиренц (вж. точка 5.2) и продължителното време на вътреклетъчен полуживот

на тенофовир и емтрицитабин. Поради различията между пациентите по отношение на тези

параметри и съображения относно развитието на резистентност, следва да се направи справка с

указанията за лечение на HIV, като се вземат предвид и причините за преустановяване на

лечението.

Корекция на дозата:

Ако Atripla се прилага едновременно с рифампицин на пациенти с тегло

50 и повече kg, може да се обмисли допълнително 200 mg/дневно (800 mg общо) ефавиренц

(вж. точка 4.5).

Специални популации

Хора в старческа възраст

Atripla следва да се прилага предпазливо при пациенти в старческа възраст (вж. точка 4.4)

Бъбречно увреждане

Atripla не се препоръчва при пациенти с умерено или тежко бъбречно увреждане (креатининов

клирънс (CrCl) < 50 ml/min). При пациенти с умерено или тежко бъбречно увреждане се налага

корекция в интервала на прилагане на емтрицитабин и тенофовир дизопроксил, което не може

да се постигне с комбинирана таблетка (вж. точки 4.4 и 5.2).

Чернодробно увреждане

Фармакокинетиката на Atripla не е проучена при пациенти с чернодробно увреждане. Пациенти

с лека чернодробна недостатъчност (Child-Pugh-Turcotte (CPT), Клас A) могат да бъдат

лекувани с обичайната препоръчителна доза Atripla (вж. точки 4.3, 4.4 и 5.2). Пациентите

трябва да бъдат под непрекъснато наблюдение за нежелани лекарствени реакции, особено

симптоми от страна на нервната система свързани с ефавиренц (вж. точки 4.3 и 4.4).

Ако лечението с Atripla се преустанови при пациенти, които имат коинфекция с HIV и HBV, те

трябва да бъдат под непрекъснато наблюдение за прояви на обостряне на хепатита

(вж. точка 4.4).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Atripla при деца на възраст под 18 години все още не са

установени (вж. точка 5.2).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Начин на приложение

Препоръчително е таблетките Atripla да се гълтат цели, с вода, един път дневно.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Тежко чернодробно увреждане (CPT, Клас C) (вж. точка 5.2).

Едновременно приложение с терфенадин, астемизол, цисаприд, мидазолам, триазолам,

пимозид, бепридил или с алкалоидите на моравото рогче (например, ерготамин,

дихидроерготамин, ергоновин и метилергоновин). Конкуренцията за цитохром P450 (CYP) 3A4

с ефавиренц може да предизвика потискане на метаболизма и създаване на възможност за

сериозни или животозастрашаващи нежелани лекарствени реакции (например, сърдечни

аритмии, продължителна седация или потискане на дишането) (вж. точка 4.5).

Едновременно приложение с елбасвир/гразопревир поради очакваните значителни понижения

на плазмените концентрации на елбасвир и гразопревир. Този ефект се дължи на индукцията на

CYP3A4 или P-gp от ефавиренц и може да доведе до загуба на терапевтичен ефект на

елбасвир/гразопревир (вж. точка 4.5).

Едновременно приложение с вориконазол. Ефавиренц значително понижава плазмената

концентрация на вориконазол, като вориконазол също значително увеличава плазмената

концентрация на ефавиренц. Тъй като Atripla е продукт с фиксирана комбинация, дозата на

ефавиренц не може да бъде променена (вж. точка 4.5).

Едновременно приложение с билкови препарати, съдържащи жълт кантарион (

Hypericum

perforatum

) поради риск от намаляване на плазмената концентрация и понижен клиничен ефект

на ефавиренц (вж. точка 4.5).

Прилагане при пациенти с:

фамилна анамнеза за внезапна смърт или за вродено удължаване на QTc-интервала на

електрокардиограмите или за всяко друго клинично състояние, за което е известно, че

удължава QTc-интервала.

анамнеза за симптоматична сърдечна аритмия или с клинично значима брадикардия или с

конгестивна сърдечна недостатъчност, придружена от намалена левокамерна фракция на

изтласкване.

тежки нарушения на електролитния баланс, напр. хипокалиемия или хипомагнезиемия.

Съвместно прилагане с лекарства, за които е известно, че удължават QTc-интервала

(проаритмични). Тези лекарства включват:

антиаритмични средства от класове IA и III,

невролептици, антидепресанти

определени антибиотици, включително някои средства от следните класове: макролиди,

флуорохинолони, имидазолови и триазолови противогъбични средства,

някои неседативни антихистамини (терфенадин, астемизол),

цизаприд,

флекаинид,

определени антималарийни средства,

метадон (вж. точки 4.4, 4.5 и 5.1).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Едновременно приложение с други лекарствени продукти

Като фиксирана комбинация Atripla не трябва да се прилага едновременно с други лекарствени

продукти, съдържащи същите активни вещества, емтрицитабин или тенофовир дизопроксил.

Atripla не трябва да се прилага едновременно с продукти, съдържащи ефавиренц, освен ако е

необходимо за коригиране на дозата, напр. с рифампицин (вж. точка 4.2). Поради сходството с

емтрицитабин, Atripla не трябва да се прилага едновременно с други цитидинови аналози, като

ламивудин (вж. точка 4.5). Atripla не трябва да се прилага заедно с адефовир дипивоксил или с

лекарствени продукти, съдържащи тенофовир алафенамид.

Едновременното приложение на Atripla и диданозин не се препоръчва (вж. точка 4.5).

Едновременното приложение на Atripla и софосбувир/велпатасвир или

софосбувир/велпатасвир/воксилапревир не се препоръчва, тъй като се очаква плазмените

концентрации на валпатазвир и воксилапревир да спаднат след едновременно приложение с

ефавиренц, а това би довело до намален терапевтичен ефект на софосбувир/велпатасвир или

софосбувир/велпатасвир/воксилапревир (вж. точка 4.5).

Няма данни за безопасността и ефикасността на Atripla в комбинация с други

антиретровирусни продукти.

Едновременното приложение с екстракти от гинко билоба не се препоръчва (вж. точка 4.5).

Прехвърляне от ПИ-базирана антиретровирусна схема

Данните, съществуващи към момента, показват тенденция, че при пациенти на ПИ-базирана

антиретровирусна схема прехвърлянето към Atripla може да доведе до намалено повлияване от

терапията (вж. точка 5.1). Тези пациенти трябва да се проследяват внимателно за увеличения на

вирусния товар и, тъй като профилът на безопасност на ефавиренц се различава от този на

протеазните инхибитори, за нежелани лекарствени реакции.

Опортюнистични инфекции

Пациенти, провеждащи лечение с Atripla или друга антиретровирусна терапия, могат да

продължат да развиват опортюнистични инфекции и други усложнения от HIV инфекцията,

поради което трябва да останат под непрекъснато наблюдение от лекари с опит в лечението на

пациенти със свързани с HIV заболявания.

Предаване на HIV

Въпреки че е доказано, че ефективната вирусна супресия с антиретровирусна терапия

значително намалява риска от предаване по полов път, остатъчен риск не може да се изключи.

Трябва да се вземат предпазни мерки, в съответствие с националните указания, за да се

предотврати предаване на инфекцията.

Ефект на храната

Прилагането на Atripla с храна може да повиши експозицията на ефавиренц (вж. точка 5.2) и

може да доведе до повишена честота на нежелани лекарствени реакции (вж. точка 4.8).

Препоръчва се Atripla да се взема на гладно, за предпочитане преди лягане.

Чернодробно заболяване

Фармакокинетиката, безопасността и ефикасността на Atripla не са установени при пациенти

със значими подлежащи чернодробни нарушения (вж. точка 5.2). Atripla е противопоказен при

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

пациенти с тежко чернодробно увреждане (вж. точка 4.3) и не се препоръчва при пациенти с

умерено чернодробно увреждане. Тъй като ефавиренц се метаболизира основно от CYP

изоензимите, прилагането на Atripla на пациенти с леко чернодробно увреждане трябва да се

извършва с повишено внимание. Тези пациенти трябва да бъдат внимателно проследявани за

свързани с ефавиренц нежелани реакции, особено за симптоми от страна на нервната система.

Трябва да се правят периодично лабораторни изследвания за оценка на тяхното чернодробно

заболяване (вж. точка 4.2).

При пациенти с предходна чернодробна дисфункция, включително активен хроничен хепатит,

има увеличена честотата на аномалии в чернодробната функция при провеждане на

комбинирана антиретровирусна терапия (КАРТ) и затова те трябва да бъдат под наблюдение

съгласно стандартната практика. Ако има данни за влошаване на чернодробното заболяване

или постоянно покачване на серумните трансаминази до над 5 пъти горната граница на

нормата, ползата от продължаване на терапията с Atripla трябва да бъде преценена спрямо

потенциалния риск от значителна чернодробна токсичност. При такива пациенти следва да се

обмисли временно прекратяване или преустановяване на лечението (вж. точка 4.8).

При пациенти лекувани с други лекарствени средства, свързани с чернодробна токсичност, се

препоръчва проследяване на чернодробните ензими.

Чернодробни събития

Постмаркетингови съобщения за чернодробна недостатъчност се срещат и при пациенти без

съществуващо чернодробно заболяване или други установими рискови фактори (вж. точка 4.8).

Трябва да се предвиди наблюдение на чернодробните ензими за всички пациенти, независимо

от съществуваща нарушена чернодробна функция или други рискови фактори.

Пациенти с HIV и хепатит B (HBV) или хепатит C (HCV) коинфекция

Пациентите с хроничен хепатит B или C и лекувани с комбинирана антиретровирусна терапия

(КАРТ) имат повишен риск от тежки и потенциално фатални нежелани реакции.

При пациенти с HBV коинфекция, лекарите трябва да направят справка с актуалните указания

за лечение на HIV инфекцията за постигане на оптимален контрол на HIV инфекцията.

В случай на съпътстващата антивирусна терапия за хепатит B или C, моля, прочетете също

Кратката характеристика на продукта и за тези лекарствени продукти.

Безопасността и ефикасността на Atripla не са проучени при лечение на хронична HBV

инфекция. При фармакодинамични проучвания емтрицитабин и тенофовир, поотделно или в

комбинация, показват активност срещу HBV (вж. точка 5.1). Ограниченият клиничен опит

предполага, че емтрицитабин и тенофовир дизопроксил имат анти-HBV активност, когато се

използват в антиретровирусна комбинирана терапия за контрол на HIV инфекцията.

Преустановяването на лечението с Atripla при пациенти, инфектирани едновременно с HIV и

HBV може да причини тежко изостряне на хепатита. Пациенти, инфектирани едновременно с

HIV и HBV, при които се спира лечението с Atripla, трябва да бъдат внимателно проследявани,

клинично и лабораторно, в продължение на поне четири месеца след преустановяване на

лечението с Atripla. Ако е подходящо, възобновяване на лечението на хепатит В следва да бъде

гарантирано. При пациенти с напреднало чернодробно заболяване или цироза не се препоръчва

прекратяване на лечението, тъй като изострянето на хепатита след лечението може да доведе до

чернодробна декомпенсация.

Удължаване на QTc-интервала

Удължаването на QTc-интервала е наблюдавано при употребата на ефавиренц (вж. точки 4.5 и

5.1). При пациенти с повишен риск от torsade de pointes или такива, които приемат лекарства с

известен риск за torsade de pointes, да се обмисли употребата на алтернативи на Atripla.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Психични симптоми

Съобщава се за психични нежелани реакции при пациенти, лекувани с ефавиренц. При

пациенти с предшестваща анамнеза за психични нарушения има по-висок риск от сериозни

психични нежелани реакции. По-специално, тежката депресия е по-честа при пациентите с

анамнеза за депресия. Освен това има постмаркетингови съобщения за тежка депресия, смърт

при самоубийство, налудности, психозоподобно поведение и кататония. Пациентите трябва да

бъдат посъветвани, че ако техните симптоми са като тези при тежка депресия, психоза или

суицидно намерение, те трябва да се свържат незабавно със своя лекар, за да бъде оценена

вероятността симптомите да са свързани с прилагания ефавиренц и ако това е така, да се

определи дали рискът от продължаването на терапията надхвърля ползата от лечението

(вж. точка 4.8).

Симптоми от страна на нервната система

Симптоми включващи, но не ограничаващи се до замайване, безсъние, сънливост, намалена

концентрация и патологични сънища, са често съобщавани в клиничната практика нежелани

ефекти при пациенти, приемащи ефавиренц 600 mg дневно. Замайване е наблюдавано също и

при клинични изпитвания с емтрицитабин и тенофовир дизопроксил. Главоболие е

наблюдавано при клинични изпитвания с емтрицитабин (вж. точка 4.8). Симптомите от страна

на нервната система, свързани с ефавиренц, обикновено започват по време на първия или

втория ден от терапията и обикновено отзвучават след първите две до четири седмици.

Пациентите трябва да бъдат информирани, че ако се появят, тези симптоми е много вероятно да

отзвучат в хода на терапията и че не предполагат последваща поява на някои от по-рядко

срещаните психични симптоми.

Гърчове

Гърчове са наблюдавани при пациенти, лекувани с ефавиренц, обикновено при съществуващи

анамнестични данни за гърчове. При пациенти със съпътстващо лечение с антиконвулсанти,

които първично се метаболизират в черния дроб, като фенитоин, карбамазепин и фенобарбитал,

може да е необходимо периодично проследяване на плазмените нива. При проучване на

лекарствените взаимодействия, плазмените концентрации на карбамазепин се понижават при

едновременното прилагане на карбамазепин и ефавиренц (вж. точка 4.5). При всеки пациент с

анамнеза за гърчове трябва да се подхожда с повишено внимание.

Бъбречно увреждане

Atripla не се препоръчва при пациенти с умерено до тежко бъбречно увреждане (креатининов

клирънс < 50 ml/min ). При пациенти с умерено до тежко бъбречно увреждане се налага

корекция на дозата на емтрицитабин и тенофовир дизопроксил, което не може да бъде

постигнато при лечение с комбинирана таблетка (вж. точки 4.2 и 5.2). Използването на Atripla

трябва да се избягва при едновременно или неотдавнашно приложение на нефротоксичен

лекарствен продукт. Ако едновременното прилагане на Atripla и нефротоксични средства (като

аминогликозиди, амфотерицин B, фоскарнет, ганцикловир, пентамидин, ванкомицин,

сидофовир, интерлевкин-2) е неизбежно, то бъбречната функция трябва да се проследява

ежеседмично (вж. точка 4.5).

Има съобщения за случаи на остра бъбречна недостатъчност след започване на лечение с

висока доза или няколко нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) при пациенти,

лекувани с тенофовир дизопроксил и с рискови фактори за бъбречна дисфункция. Ако Atripla

се прилага едновременно с НСПВС, бъбречната функция съответно трябва да бъде следена.

Има съобщения от клиничната практика за бъбречна недостатъчност, бъбречно увреждане,

повишаване на креатинина, хипофосфатемия и проксимална тубулопатия (включително

синдром на Fanconi) при използване на тенофовир дизопроксил (вж. точка 4.8).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Препоръчва се креатининовият клирънс да се изчислява при всички пациенти, преди да

започнат лечение с Atripla, както и да се наблюдава бъбречната функция (креатининов клирънс

и серумен фосфор) след две до четири седмици на лечение, след три месеца на лечение, а след

това на всеки три до шест месеца при пациенти без рискови фактори по отношение на

бъбреците. При пациенти с анамнеза за нарушена бъбречна функция или пациенти с риск от

подобно увреждане е необходимо по-често проследяване на бъбречната функция.

Ако, при пациент лекуван с Atripla, серумният фосфор е < 1,5 mg/dl (0,48 mmol/l) или

креатининовият клирънс спадне до < 50 ml/min, до една седмица трябва да се направи

преоценка на бъбречната функция, включително определяне на кръвна захар, калий в кръвта и

концентрация на глюкоза в урината (вж. точка 4.8, проксимална тубулопатия). Тъй като Atripla

е комбиниран продукт и не може да се променя интервала на дозиране за отделните

компоненти, лечението с Atripla трябва да бъде преустановено при пациенти с доказан

креатининов клирънс < 50 ml/min или понижение на серумния фосфор до < 1,0 mg/dl

(0,32 mmol/l). Прекъсване на лечението с Atripla трябва да се обсъди и в случай на прогресивно

влошаване на бъбречната функция, когато не е установена друга причина. Когато е показано

преустановяване лечението с един от компонентите на Atripla, или когато се налага промяна на

дозата, съществуват отделни препарати, съдържащи ефавиренц, емтрицитабин и тенофовир

дизопроксил.

Ефекти върху костите

Костни аномалии, като остеомалация, която може да се прояви като персистираща или

влошаваща се болка в костите, и която нечесто предразполага към фрактури, може да са

свързани с индуцирана от тенофовир дизопроксил проксимална бъбречна тубулопатия (вж.

точка 4.8).

Тенофовир дизопроксил също може да предизвика намаляване на костната минерална плътност

(КМП). При 144-седмично контролирано клинично изпитване за сравнение на тенофовир

дизопроксил със ставудин в комбинация с ламивудин и ефавиренц при непровеждали

антиретровирусно лечение пациенти, се наблюдава леко намаление на КМП на бедрена кост и

гръбначните прешлени и в двете лекувани групи. Понижението на костната минерална

плътност на гръбначните прешлени и промените в костните биомаркери спрямо изходната

стойност са значително по-изразени при групата лекувана с тенофовир дизопроксил на 144-

та седмица. Понижението в костната минерална плътност на бедрената кост е значително по-

изразено в тази група до 96-та седмица. В същото време, не е повишен рискът от фрактури и

няма данни за клинично значими костни аномалии през целия 144-седмичен период в това

проучване.

В други проучвания (проспективни и кръстосани), най-изразените споменаваните намаления на

КМП са наблюдавани при пациенти, лекувани с тенофовир дизопроксил, като част от схема,

съдържаща усилен протеазен инхибитор. Като цяло, с оглед на костните аномалии, свързани с

тенофовир дизопроксил, и ограниченията на дългосрочните данни за ефекта на тенофовир

дизопроксил върху костното здраве и риска от фрактури, алтернативна схема на лечение,

трябва да се обмисли при пациенти с остеопороза, които са изложени на висок риск от

фрактури..

Ако има съмнение за или бъдат установени костни аномалии, трябва да се проведат подходящи

консултации.

Кожни реакции

Лек до умерен обрив е наблюдаван при прилагане на отделните компоненти на Atripla.

Обривът, свързан с компонентата ефавиренц обикновено преминава при продължаване на

лечението. Подходящи антихистаминови средства и/или кортикостероиди могат да подобрят

поносимостта и да ускорят преминаването на обрива. Тежък обрив, свързан с образуване на

мехури, влажна десквамация или разраняване се наблюдава при по-малко от 1 % от пациентите

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

лекувани с ефавиренц (вж. точка 4.8). Честотата на еритема мултиформе или синдром на

Stevens-Johnson е приблизително 0,1 %. Atripla трябва да бъде преустановен при пациенти

развиващи тежък обрив с образуване на мехури, десквамация, засягане на лигавиците или

треска. Опитът с ефавиренц при пациенти, които са прекратили лечение с други

антиретровирусни средства от клас ННИОТ е ограничен. Atripla не се препоръчва за пациенти,

които са имали животозастрашаваща кожна реакция (напр. синдром на Stevens–Johnson),

докато са приемали ННИОТ.

Тегло и метаболитни параметри

По време на антиретровирусна терапия може да настъпи увеличаване на теглото и на нивата на

липидите и глюкозата в кръвта. Такива промени до известна степен могат да бъдат свързани с

контрола на заболяването и начина на живот. Относно липидите, в някои случаи има

доказателства за ефект на лечението, докато относно увеличаването на теглото, няма твърди

доказателства, които да свързват това с някакво конкретно лечение. За проследяване на

липидите и глюкозата в кръвта се прави справка с установените насоки за лечение на HIV.

Липидните нарушения трябва да се лекуват по клинично подходящ начин.

Митохондриална дисфункция след експозиция

in utero

Нуклеоз(т)идните аналози могат да повлияят митохондриалната функция в различна степен,

което е най-добре изразено при ставудин, диданозин и зидовудин. Има съобщения за

митохондриална дисфункция при HIV отрицателни кърмачета, които

in utero

и/или след

раждането са били изложени на нуклеозидни аналози; в повечето случаи те са се отнасяли за

лечение със схеми, съдържащи зидовудин. Основните нежелани реакции, за които се съобщава,

са хематологични нарушения (анемия, неутропения) и метаболитни нарушения

(хиперлактатемия, хиперлипаземия). Тези събития често са били преходни. Има редки

съобщения за неврологични нарушения с късна проява (хипертония, конвулсии, промени в

поведението). Понастоящем не е известно дали подобни неврологични нарушения са преходни

или постоянни. Тези находки трябва да се имат предвид при всяко дете, което

in utero

е било

изложено на нуклеоз(т)идни аналози и при което са налице тежки клинични находки с

неизвестна етиология, особено неврологични находки. Тези находки не променят актуалните за

момента национални препоръки за прилагане на антиретровирусна терапия при бременни жени

с цел предпазване от вертикално предаване на HIV.

Синдром на имунно реактивиране

При заразени с HIV пациенти с тежък имунен дефицит при започване на комбинирана

антиретровирусна терапия (КАРТ), може да се развие възпалителна реакция към

асимптоматични или резидуални опортюнистични патогени и това да доведе до тежки

клинични състояния или утежняване на симптоматиката. Обикновено такива реакции се

наблюдават през първите няколко седмици или месеци от започването на КАРТ. Примери в

това отношение са цитомегаловирусният ретинит, генерализираните и/или огнищни

микобактериални инфекции и пневмония причинена от

Pneumocystis

jiroveci

. Всички симптоми

на възпаление трябва да бъдат оценени и при нужда да се започне лечение.

В условията на имунно реактивиране сe съобщава също за развитие на автоимунни нарушения

(като болест на Graves и автоимунен хепатит); обаче, времето до настъпването им, което се

съобщава, е по-променливо и тези събития може да се случат много месеци след започване на

лечението.

Остеонекроза

Макар че се счита, че етиологията е многофакторна (включително използване на

кортикостероиди, консумация на алкохол, тежка имуносупресия, по-висок индекс на телесна

маса), случаи на остеонекроза се съобщават особено при пациенти с напреднало HIV

заболяване и/или продължително излагане на комбинирана антиретровирусна терапия (КАРТ).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Пациентите трябва да бъдат съветвани да търсят медицинска помощ, ако получат болки в

ставите, сковаване на ставите или затруднения в движението.

Пациенти с носителство на HIV-1 мутации

Atripla трябва да се избягва при пациенти с HIV-1 с носителство на K65R, M184V/I или K103N

мутации (вж. точки 4.4 и 5.1).

Хора в старческа възраст

Не са провеждани проучвания с Atripla при пациенти над 65-годишна възраст. Пациенти в

старческа възраст са с по-голяма вероятност за наличие на понижена чернодробна или

бъбречна функция, следователно лечението на пациенти в старческа възраст с Atripla трябва да

се прилага с повишено внимание (вж. точка 4.2).

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Тъй като Atripla съдържа ефавиренц, емтрицитабин и тенофовир дизопроксил, всички

взаимодействия, които са били идентифицирани при тези вещества поотделно, могат да се

появят и при Atripla. Проучвания за взаимодействията с тези продукти са провеждани само при

възрастни.

Като фиксирана комбинация, Atripla не трябва да се прилага едновременно с други лекарствени

продукти, съдържащи компонентите емтрицитабин или тенофовир дизопроксил. Atripla не

трябва да се прилага едновременно с продукти, съдържащи ефавиренц, освен ако е необходимо

за коригиране на дозата, напр. с рифампицин (вж. точка 4.2). Поради сходството си с

емтрицитабин, Atripla не трябва да се прилага едновременно с други цитидинови аналози, като

ламивудин. Atripla не трябва да се прилага заедно с адефовир дипивоксил или с лекарствени

продукти, съдържащи тенофовир алафенамид.

Ефавиренц е

in vivo

индуктор на CYP3A4, CYP2B6 и UGT1A1. Съединения, които са субстрати

на тези ензими, може да имат понижени плазмени концентрации при едновременно

приложение с ефавиренц. Ефавиренц може да бъде индуктор на CYP2C19 и CYP2C9; все пак

in vitro

е наблюдавано инхибиране, а нетният ефект от едновременното приложение със

субстрати на тези ензими не е ясно (вж. точка 5.2).

Едновременното приложение на ефавиренц с метамизол, който е индуктор на метаболизиращи

ензими, включително CYP2B6 и CYP3A4, може да предизвика понижаване на плазмените

концентрации на ефавиренц с потенциално намаляване на клиничната ефикасност. Поради това

се препоръчва повишено внимание, когато метамизол и ефавиренц се прилагат едновременно;

клиничният отговор и/или нивата на лекарствата трябва да се проследяват според

необходимостта.

Експозицията на ефавиренц може да бъде повишена, когато се прилага с лекарствени продукти

(например ритонавир) или храна (например сок от грейпфрут), които инхибират активността на

CYP3A4 или CYP2B6. Съединения или растителни препарати (например екстракти от гинко

билоба и жълт кантарион), които индуцират тези ензими, може да предизвикат понижена

плазмена концентрация на ефавиренц. Едновременното приложение с жълт кантарион е

противопоказно (вж. точка 4.3) Едновременното приложение с екстракти от гинко билоба не се

препоръчва (вж. точка 4.4).

Проучванията

in vitro

и клиничните фармакокинетични проучвания за взаимодействия

показват, че потенциалът за CYP-медиирани взаимодействия по отношение на емтрицитабин и

тенофовир дизопроксил с други лекарствени продукти е нисък.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаЛекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 04 декември 2018 г. 17:22:01. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/177233/2018

EMEA/H/C/000797

Atripla (efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil)

Общ преглед на Atripla и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Atripla и за какво се използва?

Atripla e антивирусно лекарство, което се използва за лечение на възрастни, инфектирани с

човешкия имунодефицитен вирус тип 1 (ХИВ-1), вирус, който причинява синдрома на придобита

имунна недостатъчност (СПИН).

Използва се само при пациенти, чиито нива на ХИВ в кръвта (вирусно натоварване) са под

50 копия/ml в продължение на повече от 3 месеца при тяхното текущо комбинирано лечение на

инфекция с ХИВ. Не трябва да се използва при пациенти, при които предходни комбинирани

лечения на инфекция с ХИВ не са оказали влияние или са спрели да действат. Atripla не трябва

да се започва при пациенти, заразени с ХИВ, който е резистентен към някое от трите активни

вещества в лекарството.

Трите активни вещества в Atripla са: ефавиренц (efavirenz) (600 mg), емтрицитабин (emtricitabine)

(200 mg) и тенофовир дизопроксил (tenofovir disoproxil) (245 mg).

Как се използва Atripla?

Atripla се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да бъде започнато от лекар, който

има опит в лечението на ХИВ инфекция.

Препоръчителната доза Atripla е една таблетка веднъж дневно. Препоръчва се Atripla да се

приема на празен стомах, за предпочитане преди лягане. Пациентите трябва да приемат

лекарството редовно и да не пропускат дози.

За повече информация относно употребата на Atripla вижте листовката или се свържете с вашия

лекар или фармацевт.

Как действа Atripla?

Atripla съдържа три активни вещества: ефавиренц, който е ненуклеозиден инхибитор на

обратната транскриптаза (ННИОТ); емтрицитабин, който е нуклезоиден инхибитор на обратната

транскриптаза; и тенофовир дизопроксил, който е „прекурсор“ на тенофовир, което означава, че

в организма се преобразува в активното вещество тенофовир. Тенофовир е нуклеотиден

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Atripla (efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil)

EMA/685208/2018

Страница 2/3

инхибитор на обратната транскриптаза. Както нуклеозидните, така и нуклеотидните инхибитори

на обратната транскриптаза са известни като НИОТ.

И трите активни вещества блокират активността на обратната транскриптаза — ензим,

произвеждан от ХИВ, който му позволява да инфектира клетките и да произвежда повече вируси.

Atripla поддържа количеството на ХИВ в кръвта на ниско ниво. Той не лекува ХИВ инфекцията или

СПИН, но забавя увреждането на имунната система и развитието на инфекции и заболявания,

свързани със СПИН.

В Европейския съюз (ЕС) ефавиренц е одобрен от 1999 г., емтрицитабин — от 2003 г., а

тенофовир дизопроксил — от 2002 г.

Какви ползи от Atripla са установени в проучванията?

Основното проучване на Atripla включва 300 пациенти, при които ХИВ инфекцията вече се лекува

успешно с различни комбинации от антивирусни лекарства. Проучването сравнява ефективността

при преминаване към таблетки Atripla с тази при продължаване на успешната комбинация за

лечение на инфекция с ХИВ. Основната мярка за ефективност е делът на пациентите с вирусно

натоварване под 200 копия/ml след 48 седмици. Проучването показа, че преминаването към

Atripla е толкова ефективно, колкото оставането на предишната комбинация за лечение. След

48 седмици 89 % от пациентите, приемащи Atripla (181 от 203), и 88 % от пациентите,

продължили предишното лечение (85 от 97), имат вирусно натоварване под 200 копия/ml.

Друго проучване, което разглежда как комбинираната таблетка се абсорбира от организма,

показва, че тя се абсорбира по същия начин, както отделните лекарства при приемането им на

празен стомах.

Какви са рисковете, свързани с Atripla?

Най-честите нежелани реакции при Atripla (които може да засегнат повече от 1 на 10 пациенти)

са замаяност, главоболие, диария, гадене (позиви за повръщане), повръщане, обрив, астения

(слабост), хипофосфатемия (ниски нива на фосфати в кръвта) и повишени нива на креатин

киназа (ензим, открит в мускулите). За пълния списък на всички нежелани реакции, съобщени

при Atripla, вижте листовката.

Atripla не трябва да се прилага при пациенти с тежко чернодробно заболяване и при пациенти с

член от семейството, който е имал удължен QT интервал (промяна на електрическата активност

на сърцето) или е починал неочаквано. Atripla не трябва да се прилага и при пациенти, които са

имали аритмия (абнормна сърдечна дейност), и при пациенти с абнормни нива на електролитите в

кръвта (напр. калий или магнезий).

Atripla не трябва да се прилага при пациенти, които приемат някои от следните лекарства:

лекарства, които причиняват удължаване на QT интервала;

някои лекарства, чието разграждане се блокира или засилва от Atripla;

жълт кантарион (растителен препарат, използван за лечение на депресия);

вориконазол (използван за лечение на гъбична инфекция).

За повече информация и за пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Atripla (efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil)

EMA/685208/2018

Страница 3/3

Защо Atripla е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата отбеляза, че Atripla трябва да се приема на празен стомах,

за да се предотвратят определени нежелани реакции, свързани с една от съставките му, а именно

ефавиренц. Тъй като вземането на лекарството на празен стомах може да доведе до намаляване

на ефективността на тенофовир, Агенцията не може да препоръча Atripla за обща употреба при

пациенти с ХИВ и с високо вирусно натоварване. Въз основа на наличните данни Агенцията може

да препоръча Atripla единствено като удобно лечение с прием на „една таблетка веднъж дневно“,

за да се поддържат вирусното натоварване при пациенти, при които то е било намалено с друго

лечение срещу ХИВ.

Агенцията реши, че ползите от употребата на Atripla са по-големи от рисковете, и препоръча този

продукт да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Atripla?

Фирмата, която предлага Atripla, ще гарантира, че всички лекари, които се очаква да предписват

лекарството, са снабдени с обучителен пакет с информация за повишения риск от бъбречно

заболяване при лекарствата, съдържащи тенофовир дизопроксил, например Atripla. Обучителният

пакет следва да съдържа също препоръки за проследяване на бъбречната функция при

пациентите, приемащи лекарството.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Atripla, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени и в кратката

характеристика на продукта, и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Atripla непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Atripla, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Atripla:

Atripla получава разрешение за употреба, валидно в EС на 13 декември 2007 г.

Допълнителна информация за Atripla може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/Atripla.

Дата на последно актуализиране на текста: 11-2018.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация