Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

efavirenz, emtricitabine, Tenofovir дизопроксил малеат

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

J05AR06

INN (Международно Name):

efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Внимание/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan е фиксирана доза комбинация от внимание, emtricitabine и tenofovir disoproxil. Той е показан за лечение на инфекция с човешкия имунодефицитен вирус-1 (HIV-1) при възрастни на възраст 18 години и повече с вирусологичен подтискане на HIV-1 РНК нива на < 50 копия/ml върху техните текущи комбинирана антиретровирусна терапия за повече от три месеца. Пациентите не трябва да имат опит вирусологични провал на всяко предварително антиретровирусна терапия и трябва да се знае, че не са паразитиращи вирусни щамове с мутации дава значителна устойчивост към някоя от трите компонента, които се съдържат в внимание / Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan преди започване на си първия антиретровирусно лечение режим. Демонстрация в полза на efavirenz/emtricitabine/Tenofovir дизопроксил се основава преди всичко на 48-седмично данни от клинични проучвания, в които пациентите с устойчиво вирусологическим борбата на комбинирана антиретровирусна терапия, се променя на efavirenz/emtricitabine/Tenofovir дизопроксил (виж раздел 5. Няма данни са налични в момента от клинични проучвания с внимание/emtricitabine/tenofovir disoproxil в лечението нелекувани или в силно, лекувани преди това пациенти. Няма данни за поддържане на комбинация от efavirenz/emtricitabine/Tenofovir дизопроксил и други антиретровирусни агенти.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-09-05

Листовка

                72
Б. ЛИСТОВКА
73
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЕФАВИРЕНЦ/ЕМТРИЦИТАБИН/ТЕНОФОВИР
ДИЗОПРОКСИЛ MYLAN 600 MG/200 MG/245 MG
ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ефавиренц/емтрицитабин/тенофовир
дизопроксил (еfavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако
получите
някакви
нежелани
лекарствени
реакции,
уведомете
Вашия
лекар
или
фармацевт.
Това
включва
и
всички
възможни
нежелани
реакции,
неописани
в
тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Ефавиренц/Емтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Mylan и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете
Ефавиренц/Емтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Mylan
3.
Как да приемате
Ефавиренц/Емтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Mylan
4.
Възм
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ефавиренц/Емтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Mylan 600 mg/200 mg/245 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 600 mg
ефавиренц (efavirenz), 200 mg емтрицитабин
(emtricitabine) и 245 mg тенофовир дизопроксил
(tenofovir disoproxil) (като малеат).
Помощно вещество с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 7,5
mg натриев метабисулфит (sodium metabisulfite)
и
105,5
mg лактоза монохидрат (lactose monohydrate).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розова, с форма на капсула,
двойноизпъкнала, със скосени ръбове
филмирана таблетка, с
размери приблизително 21
mm x 11
mm, с вдлъбнато релефно означение “М”
от едната страна и
“ТМЕ“„от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ефавиренц/Емтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Mylan е фиксирана
комбинация от
ефавиренц, емтрицитабин и тенофовир
дизопроксил. Показан е за лечение на
инфекция с
човешки имунодефицитен вирус-1 (HIV-1)
при възрастни на и над 18
години, с потисаната
вирусна репликация на HIV-1 РНК нива от <
50 копия/ml от тяхната насто
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-11-2023
Листовка Листовка чешки 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-11-2023
Листовка Листовка датски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-11-2023
Листовка Листовка немски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-11-2023
Листовка Листовка естонски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-11-2023
Листовка Листовка гръцки 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-11-2023
Листовка Листовка английски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-11-2017
Листовка Листовка френски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-11-2023
Листовка Листовка италиански 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-11-2017
Листовка Листовка латвийски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-11-2017
Листовка Листовка литовски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-11-2023
Листовка Листовка унгарски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-11-2023
Листовка Листовка малтийски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-11-2017
Листовка Листовка нидерландски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-11-2017
Листовка Листовка полски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-11-2023
Листовка Листовка португалски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-11-2017
Листовка Листовка румънски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-11-2023
Листовка Листовка словашки 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-11-2023
Листовка Листовка словенски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-11-2017
Листовка Листовка фински 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-11-2023
Листовка Листовка шведски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-11-2023
Листовка Листовка норвежки 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-11-2023
Листовка Листовка исландски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-11-2023
Листовка Листовка хърватски 24-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-11-2017

Преглед на историята на документите