Trevaclyn Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

trevaclyn

merck sharp dohme ltd - laropiprant, никотинова киселина - Дислипидемиите - Липидни модифициращи агенти - trevaclyn е показан за лечение на дислипидемия особено при пациенти с комбинирани смесена дислипидемия (характеризират с повишени нива на ниско-density-липопротеин (ldl) холестерол и триглицериди и нисък висок-density-липопротеин (hdl) холестерол) и при пациенти с първична хиперхолестеролемия (хетерозиготни така и не Фамилна). trevaclyn трябва да се прилага при пациенти в комбинация с 3-хидрокси-3-метил-glutaryl-коензим а (hmg-coa)-редуктазата (статини), когато ефектът на понижаване на холестерола hmg-coa редуктазата инхибитори на монотерапии неадекватов. Той може да се използва като монотерапии само при пациенти, при които на hmg-coa редуктазата се счита за непрактично или не издържи. Диета и други не са лекарства методи на лечение (e. упражнения, намаляване на теглото) трябва да продължат по време на лечението с trevaclyn.

Silgard Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

silgard

merck sharp dohme ltd - тип на човешки папиломен вирус 6 Л1 протеин на вируса hpv тип 11 Л1 протеин от човешки папиломен вирус тип 16 Л1 протеин на вируса hpv тип 18 Л1 протеин - papillomavirus infections; uterine cervical dysplasia; condylomata acuminata; immunization - Ваксина, - Силгард ваксина за използване на възраст от 9 години за предупреждение:преканцерозни лезии на половите органи (на шийката на матката, вулвата и влагалището), преканцерозни лезии на аналната област, рак на шийката на матката и анален рак, причинно свързани с определени онкогенным човешкия папиломен вирус (hpv); генитални кондиломи (брадавици брадавици), причинно свързани със специфични hpv. Вижте раздели 4. 4 и 5. 1 за важна информация за данните, които подкрепят тази индикация. Използването на Силгард трябва да бъде в съответствие с официалните препоръки.

Lusduna Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lusduna

merck sharp & dohme b.v. - инсулин гларжин - Захарен диабет - Лекарства, използвани при диабет - Лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст над 2 години.

Pelzont Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pelzont

merck sharp dohme ltd - laropiprant, никотинова киселина - Дислипидемиите - Липидни модифициращи агенти - pelzont е показан за лечение на дислипидемии, особено при пациенти с комбинирана смесена дислипидемии (характеризира се с повишено ниво на липопротеини с ниска плътност (ldl) и триглицеридите и липопротеините с ниска и висока плътност-липопротеини (hdl)) и при пациенти с първична хиперхолестеролемия (гетерозиготная семейна и не наследена). pelzont трябва да се прилага при пациенти в комбинация с 3-хидрокси-3-метилглутарила-коензим А (hmg-coa)-редуктазата (статини), когато нивата на холестерола ефект на инхибитори на hmg-coa редуктазата в монотерапии неадекватов. Той може да се използва като монотерапии само при пациенти, при които на hmg-coa редуктазата се счита за непрактично или не издържи. Диета и други не са лекарства методи на лечение (e. упражнения, намаляване на теглото) трябва да продължат по време на лечението с pelzont.

Tredaptive Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tredaptive

merck sharp dohme ltd. - laropiprant, никотинова киселина - Дислипидемиите - Липидни модифициращи агенти - tredaptive е показан за лечение на дислипидемия особено при пациенти с комбинирани смесена дислипидемия (характеризират с повишени нива на ниско-density-липопротеин (ldl) холестерол и триглицериди и нисък висок-density-липопротеин (hdl ) холестерол) и при пациенти с първична хиперхолестеролемия (хетерозиготни така и не Фамилна). tredaptive трябва да се прилага при пациенти в комбинация с 3-хидрокси-3-метил-glutaryl-коензим а (hmg-coa)-редуктазата (статини), когато ефектът на понижаване на холестерола hmg-coa редуктазата в монотерапии неадекватов. Той може да се използва като монотерапии само при пациенти, при които на hmg-coa редуктазата се счита за непрактично или не издържи. Диета и други не са лекарства методи на лечение (e. упражнения, намаляване на теглото) трябва да продължат по време на лечението с tredaptive.

Zontivity Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zontivity

merck sharp dohme limited - варапаксар сулфат - Инфаркт на миокарда - Антитромботични агенти - zontivityis е показано за намаляване на атеротромботических събития при възрастни пациенти с анамнеза за инфаркт на миокарда (им)въведени заедно с ацетилсалицилова киселина (АСК) и, при необходимост, клопидогрель; или - симптом на заболявания на периферните артерии(зпа), въведени заедно с ацетилсалицилова киселина (ask) или, при необходимост, клопидогрель.

Cancidas (previously Caspofungin MSD) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cancidas (previously caspofungin msd)

merck sharp & dohme b.v. - caspofungin (as acetate) - candidiasis; aspergillosis - Антимикотици за системна употреба - treatment of invasive candidiasis in adult or paediatric patients;treatment of invasive aspergillosis in adult or paediatric patients who are refractory to or intolerant of amphotericin b, lipid formulations of amphotericin b and / or itraconazole. refractoriness is defined as progression of infection or failure to improve after a minimum of seven days of prior therapeutic doses of effective antifungal therapy;empirical therapy for presumed fungal infections (such as candida or aspergillus) in febrile, neutropaenic adult or paediatric patients.

ProQuad Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

proquad

merck sharp & dohme b.v. - вирус, живи атенюирани, морбили, вируси, живи атенюирани, паротит, вирус, живи атенюирани, рубеола, вируси, живи атенюирани, варицела - chickenpox; rubella; measles; mumps; immunization - Ваксина, - proquad е показан за едновременна ваксинация срещу морбили, паротит, рубеола и варицела при лица на възраст от 12 месеца. proquad може да се предписват на лица с 9-месечна възраст при наличието на особени обстоятелства (e. в съответствие с Националния календар за ваксинация, ситуации светкавица, или пътуване в регион с висока заболеваемостта корью.

Zostavax Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zostavax

merck sharp & dohme b.v. - вирус на варицела-зостер (жив, атенюиран) - herpes zoster; immunization - Вирусни ваксини - zostavax е показан за предотвратяване на херпес зостер ("зостер" или херпес зостер) и херпес зостер, свързани с пост-херпесна невралгия. zostavax е показан за имунизация на лицата на възраст 50 и повече години.

M-M-RVaxPro Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

m-m-rvaxpro

merck sharp & dohme b.v.  - вирусът на морбили щам edmonston enders' (на живо, хлътване), вируса на паротит jeryl lynn (ниво b) щам (на живо, хлътване), вируса на краснухи Вистар ra 27/3 щам (на живо, отслабена) - rubella; mumps; immunization; measles - Ваксина, - М-м-rvaxpro е предназначен за едновременна ваксинация срещу морбили, паротит и краснухи лица 12 месеца и по-големи. За използване на светкавица кори, или за постконтактной ваксинация, или за използване в по-рано непривитым деца над 12 месеца, които влизат в контакт с възприемчиви за бременни, а лица, които могат да бъдат изложени паротит и краснухи.