Zontivity

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

варапаксар сулфат

Предлага се от:

Merck Sharp Dohme Limited

АТС код:

B01

INN (Международно Name):

vorapaxar

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Инфаркт на миокарда

Терапевтични показания:

Zontivityis е показано за намаляване на атеротромботических събития при възрастни пациенти с анамнеза за инфаркт на миокарда (им)въведени заедно с ацетилсалицилова киселина (АСК) и, при необходимост, клопидогрель; или - симптом на заболявания на периферните артерии(зпа), въведени заедно с ацетилсалицилова киселина (ASK) или, при необходимост, клопидогрель.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2015-01-19

Листовка

                28
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ZONTIVITY 2 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ворапаксар
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА Т
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zontivity 2 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 2,08 mg
ворапаксар (vorapaxar) (като ворапаксаров
сулфат).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 66,12 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Филмираните таблетки са жълти на цвят,
с овална форма, с размери 8,48 mm x 4,76 mm, с
надпис „351“ от едната страна и логото
на MSD от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Zontivity е показан за намаляване на
атеротромботичните събития при
възрастни пациенти с

анамнеза за прекаран инфаркт на
миокарда (ИМ), едновременно приложен с
ацетилса
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-09-2017
Листовка Листовка чешки 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-09-2017
Листовка Листовка датски 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-09-2017
Листовка Листовка немски 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-09-2017
Листовка Листовка естонски 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-09-2017
Листовка Листовка гръцки 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-09-2017
Листовка Листовка английски 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-09-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-09-2017
Листовка Листовка френски 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-09-2017
Листовка Листовка италиански 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-09-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-09-2017
Листовка Листовка латвийски 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-09-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-09-2017
Листовка Листовка литовски 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-09-2017
Листовка Листовка унгарски 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-09-2017
Листовка Листовка малтийски 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-09-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-09-2017
Листовка Листовка нидерландски 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-09-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-09-2017
Листовка Листовка полски 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-09-2017
Листовка Листовка португалски 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-09-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-09-2017
Листовка Листовка румънски 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-09-2017
Листовка Листовка словашки 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-09-2017
Листовка Листовка словенски 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-09-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-09-2017
Листовка Листовка фински 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-09-2017
Листовка Листовка шведски 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-09-2017
Листовка Листовка норвежки 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-09-2017
Листовка Листовка исландски 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-09-2017
Листовка Листовка хърватски 20-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-09-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-09-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите