Zostavax

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

вирус на варицела-зостер (жив, атенюиран)

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

J07BK02

INN (Международно Name):

shingles (herpes zoster) vaccine (live)

Терапевтична група:

Вирусни ваксини

Терапевтична област:

Herpes Zoster; Immunization

Терапевтични показания:

Zostavax е показан за предотвратяване на херпес зостер ("зостер" или херпес зостер) и херпес зостер, свързани с пост-херпесна невралгия. Zostavax е показан за имунизация на лицата на възраст 50 и повече години.

Каталог на резюме:

Revision: 33

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-05-19

Листовка

                37
Б. ЛИСТОВКА
38
ЛИСТОВКА:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZOSTAVAX
ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ
ЗА ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
Ваксина срещу херпес зостер (жива)
(Shingles (herpes zost
er) vaccine (live
))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА СЕ ВАКСИНИРАТЕ,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА
ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт
.
-
Тази ваксина е предписана лично на
Вас. Не я преотстъпвайте на други хора.
-
Ако получите някакви
нежелани реакции
,
уведомете Вашия
лекар или фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка
.
Вижте
точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА
ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява ZOSTAVAX и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди
да Ви се приложи
ZOSTAVAX
3.
Как да използвате ZOS
TAVAX
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате ZOSTAVAX
6.
Съдържание на
опаковката и допълнителна
информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZOSTAVAX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
ZOSTAVAX
е ваксина, използвана за
предотвратяване на развитието на
херпес зостер и
свързаната с херпес
зостер постхерпетична
невралгия (ПХН), продължителна
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ZOSTAVAX прах и разтворител за
инжекционна суспензия
ZOSTAVAX прах и разтворител за
инжекционна суспензия в
предварително напълнена
спринцовка
Ваксина
срещу херпес зостер (жива) (S
hingles (herpes zoster) vaccine (live))
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
След реконституиране
една
доза (0,65
ml) съдържа:
Варицела
-
зостер вирус
1
, Oka/Merck щам, (жив, атенюиран) не по
-
малко от 19
400 PFU
2
1
произведен
върху
човешки диплоидни (MRC
-
5) клетки
2
PFU = Плакообразуващи единици
Тази ваксина може да съдържа следи от
неомицин. Вижте точки
4.3 и 4.4.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционна
суспензия
Прахът
е бяла до почти бяла
компактна кристаловидна маса.
Разтворителят е бистра
безцветна течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
ZOSTAVAX е показан за профилактика на
херпес зостер и свързана с херпес
зостер
постхерпетична невралгия (PHN).
ZO
STAVAX е показан за имунизация на лица на
възраст
50
години
и по
-
големи
.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Лицата трябва да получат единична
доза (0,65
ml).
Необходимостта
о
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-07-2022
Листовка Листовка чешки 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-07-2022
Листовка Листовка датски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-07-2022
Листовка Листовка немски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-07-2022
Листовка Листовка естонски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-07-2022
Листовка Листовка гръцки 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-07-2022
Листовка Листовка английски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-02-2016
Листовка Листовка френски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-07-2022
Листовка Листовка италиански 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-02-2016
Листовка Листовка латвийски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-02-2016
Листовка Листовка литовски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-07-2022
Листовка Листовка унгарски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-07-2022
Листовка Листовка малтийски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-02-2016
Листовка Листовка нидерландски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-02-2016
Листовка Листовка полски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-07-2022
Листовка Листовка португалски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-02-2016
Листовка Листовка румънски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-07-2022
Листовка Листовка словашки 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-07-2022
Листовка Листовка словенски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-02-2016
Листовка Листовка фински 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-07-2022
Листовка Листовка шведски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-07-2022
Листовка Листовка норвежки 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-07-2022
Листовка Листовка исландски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-07-2022
Листовка Листовка хърватски 01-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-02-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите