Silgard

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тип на човешки папиломен вирус 6 Л1 протеин на вируса hpv тип 11 Л1 протеин от човешки папиломен вирус тип 16 Л1 протеин на вируса hpv тип 18 Л1 протеин

Предлага се от:

Merck Sharp Dohme Ltd

АТС код:

J07BM01

INN (Международно Name):

human papillomavirus vaccine [types 6, 11, 16, 18] (recombinant, adsorbed)

Терапевтична група:

Ваксина,

Терапевтична област:

Papillomavirus Infections; Uterine Cervical Dysplasia; Condylomata Acuminata; Immunization

Терапевтични показания:

Силгард ваксина за използване на възраст от 9 години за предупреждение:преканцерозни лезии на половите органи (на шийката на матката, вулвата и влагалището), преканцерозни лезии на аналната област, рак на шийката на матката и анален рак, причинно свързани с определени онкогенным човешкия папиломен вирус (HPV); генитални кондиломи (брадавици брадавици), причинно свързани със специфични HPV. Вижте раздели 4. 4 и 5. 1 за важна информация за данните, които подкрепят тази индикация. Използването на Силгард трябва да бъде в съответствие с официалните препоръки.

Каталог на резюме:

Revision: 33

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2006-09-19

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
(ФЛАКОН)
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
41
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SILGARD ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
Адсорбирана ваксина срещу човешки
папиломавирус [тип 6, 11, 16, 18]
(рекомбинантна)
(Human Papillomavirus Vaccine [Types 6, 11, 16, 18] (Recombinant,
adsorbed))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ВИЕ ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА СЕ
ВАКСИНИРАТЕ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или забележите
други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля, уведомете Вашия лекар
или
фармацевт. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Silgard и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Silgard
3.
Как се прилага Silgard
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Silgard
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SILGARD И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Silgard е ваксина. Ваксинирането със Silgard
има за цел да Ви предпази от
заболявания,
причинявани от човешки папиломавирус
(HPV) тип 6, 11, 16 и 18.
Тези заболя
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Silgard инжекционна суспензия
Silgard инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовка.
Адсорбирана ваксина срещу човешки
папиломавирус [Тип 6, 11, 16, 18]
(рекомбинантна).
(Human Papillomavirus Vaccine [Types 6, 11, 16, 18] (Recombinant,
adsorbed)).
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 доза (0,5 ml) съдържа приблизително:
Човешки папиломавирус тип 6 L1 протеин
2,3
(_Human Papillomavirus_
_1_
_Type 6 L1 protein_
_2,3_
_)_
20 микрограма
Човешки папиломавирус тип 11 L1 протеин
2,3
_(Human Papillomavirus_
_1_
_Type 11 L1 protein_
_2,3_
_)_
40 микрограма
Човешки папиломавирус тип 16 L1 протеин
2,3
_(Human Papillomavirus_
_1_
_Type 16 L1 protein_
_2,3_
_)_
40 микрограма
Човешки папиломавирус тип 18 L1 протеин
2,3
_(Human Papillomavirus_
_1_
_Type 18 L1 protein_
_2,3_
_)_
20 микрограма
1
Човешки папиломавирус = HPV.
2
L1 протеин под формата на
вирусоподобни частици, произведени в
дрождеви клетки
(_Saccharomyces cerevisiae_ CANADE 3C-5 (Щам 1895)) чрез
рекомбинантна ДНК технология.
3
адсорбирани върху аморфен алуминиев
хидроксифосфат сулфат адювант (0,225
милиграма
Al).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Silgard инжекционна суспензи
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-04-2019
Листовка Листовка чешки 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-04-2019
Листовка Листовка датски 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-04-2019
Листовка Листовка немски 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-04-2019
Листовка Листовка естонски 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-04-2019
Листовка Листовка гръцки 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-04-2019
Листовка Листовка английски 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-04-2019
Листовка Листовка френски 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-04-2019
Листовка Листовка италиански 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-04-2019
Листовка Листовка латвийски 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-04-2019
Листовка Листовка литовски 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-04-2019
Листовка Листовка унгарски 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-04-2019
Листовка Листовка малтийски 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-04-2019
Листовка Листовка нидерландски 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-04-2019
Листовка Листовка полски 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-04-2019
Листовка Листовка португалски 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-04-2019
Листовка Листовка румънски 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-04-2019
Листовка Листовка словашки 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-04-2019
Листовка Листовка словенски 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-04-2019
Листовка Листовка фински 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-04-2019
Листовка Листовка шведски 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-04-2019
Листовка Листовка норвежки 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-04-2019
Листовка Листовка исландски 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-04-2019
Листовка Листовка хърватски 02-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-04-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите