Janumet

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

ситаглиптин, метформин хидрохлорид

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

A10BD07

INN (Международно Name):

sitagliptin, metformin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

За пациенти със захарен диабет тип 2:Janumet е показан като допълнение към диетата и физическите упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой доза само метформина или тези, които вече са подложени на лечение с комбинация от ситаглиптина и метформина. Janumet е посочено в комбинация с сульфонилмочевины (аз. тройно комбинирано лечение) като допълнение към диета и упражнения при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и сульфонилмочевины. Janumet е посочено като тройна комбинирана терапия с агонист Рап (аз. , тиазолидиндионом) като допълнение към диета и упражнения при пациенти, недостатъчно контролирани за тяхното максимално переносимой дозата на метформина и НПСР агонист. Janumet също така е показано, като добавите към инсулин (аз. тройно комбинирано лечение) като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти, при стабилна доза на инсулина и метформина сам не осигуряват адекватен гликемичен контрол.

Каталог на резюме:

Revision: 30

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-07-16

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Janumet 50 mg/850
mg филмирани таблетки
Janumet 50 mg/1 000 mg
филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Janumet 50 mg/850
mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ситаглиптин
фосфат монохидрат
,
еквивалентен на 50
m
g ситаглиптин
(sitagliptin),
и 850
mg метформинов
хидрохлорид
(
metformin hydrochloride)
.
Janumet 50 mg/1 000 mg
филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ситаглиптин
фосфат монохидрат
,
еквивалентен на 50
mg ситаглиптин
(sitagliptin),
и 1
000
mg метформинов
хидрохлорид
(metf
ormin hydrochloride)
.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Janumet 50 mg/850 mg
филмирани таблетки
Розова филмирана таблетка с форма на
капсула, с вдлъбнато релефно
означение
“515” от
едната страна.
Janumet 50 mg/1 000 mg
филмирани таблетки
Червена филмирана таблетка с форма на
капсула, с вдлъбнато релефно
означение
“577” от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
При възрастни пациенти със захарен
диабет тип
2:
Janumet
е показан като допълнение към диета и
упражнения за подобряване на
гликемичния
контрол при пациенти, при
които не е постигнат за
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Janumet 50 mg/850
mg филмирани таблетки
Janumet 50 mg/1 000 mg
филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Janumet 50 mg/850
mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ситаглиптин
фосфат монохидрат
,
еквивалентен на 50
m
g ситаглиптин
(sitagliptin),
и 850
mg метформинов
хидрохлорид
(
metformin hydrochloride)
.
Janumet 50 mg/1 000 mg
филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ситаглиптин
фосфат монохидрат
,
еквивалентен на 50
mg ситаглиптин
(sitagliptin),
и 1
000
mg метформинов
хидрохлорид
(metf
ormin hydrochloride)
.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Janumet 50 mg/850 mg
филмирани таблетки
Розова филмирана таблетка с форма на
капсула, с вдлъбнато релефно
означение
“515” от
едната страна.
Janumet 50 mg/1 000 mg
филмирани таблетки
Червена филмирана таблетка с форма на
капсула, с вдлъбнато релефно
означение
“577” от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
При възрастни пациенти със захарен
диабет тип
2:
Janumet
е показан като допълнение към диета и
упражнения за подобряване на
гликемичния
контрол при пациенти, при
които не е постигнат за
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-09-2023
Листовка Листовка чешки 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-09-2023
Листовка Листовка датски 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-09-2023
Листовка Листовка немски 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-09-2023
Листовка Листовка естонски 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-09-2023
Листовка Листовка гръцки 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-09-2023
Листовка Листовка английски 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-07-2013
Листовка Листовка френски 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-09-2023
Листовка Листовка италиански 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-07-2013
Листовка Листовка латвийски 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-07-2013
Листовка Листовка литовски 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-09-2023
Листовка Листовка унгарски 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-09-2023
Листовка Листовка малтийски 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-07-2013
Листовка Листовка полски 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-09-2023
Листовка Листовка португалски 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-07-2013
Листовка Листовка румънски 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-09-2023
Листовка Листовка словашки 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-09-2023
Листовка Листовка словенски 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-07-2013
Листовка Листовка фински 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-09-2023
Листовка Листовка шведски 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-09-2023
Листовка Листовка норвежки 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-09-2023
Листовка Листовка исландски 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-09-2023
Листовка Листовка хърватски 07-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-09-2023

Преглед на историята на документите