Lusduna

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инсулин гларжин

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

A10AE04

INN (Международно Name):

insulin glargine

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

Лечение на захарен диабет при възрастни, юноши и деца на възраст над 2 години.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2017-01-03

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LUSDUNA 100 ЕДИНИЦИ/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
Инсулин гларжин (Insulin glargine)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция. За
начина на съобщаване на нежелани
реакции вижте края
на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА
НА
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНАТА ПИСАЛКА
LUSDUNA NEXVUE, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА
ИЗПОЛЗВАТЕ
ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА
ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LUSDUNA 100 единици/ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 100 единици инсулин
гларжин (insulin glargine)* (еквивалентни на 3,64
mg).
Всяка писалка съдържа 3 ml инжекционен
разтвор, еквивалентни на 300 единици.
*Инсулин гларжин се произвежда по
рекомбинантна ДНК технология в _Escherichia
coli_.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция). Nexvue.
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1 ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на захарен диабет при
възрастни, юноши и деца на възраст 2
години и повече.
4.2 ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
LUSDUNA съдържа инсулин гларжин,
инсулинов аналог, и е с удъл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-01-2019
Листовка Листовка чешки 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-01-2019
Листовка Листовка датски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-01-2019
Листовка Листовка немски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-01-2019
Листовка Листовка естонски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-01-2019
Листовка Листовка гръцки 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-01-2019
Листовка Листовка английски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-01-2019
Листовка Листовка френски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-01-2019
Листовка Листовка италиански 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-01-2019
Листовка Листовка латвийски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-01-2019
Листовка Листовка литовски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-01-2019
Листовка Листовка унгарски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-01-2019
Листовка Листовка малтийски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-01-2019
Листовка Листовка нидерландски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-01-2019
Листовка Листовка полски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-01-2019
Листовка Листовка португалски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-01-2019
Листовка Листовка румънски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-01-2019
Листовка Листовка словашки 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-01-2019
Листовка Листовка словенски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-01-2019
Листовка Листовка фински 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-01-2019
Листовка Листовка шведски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-01-2019
Листовка Листовка норвежки 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-01-2019
Листовка Листовка исландски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-01-2019
Листовка Листовка хърватски 22-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-01-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите