Hepsera Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

hepsera

gilead sciences ireland uc - адефовир дипивоксил - Хепатит В, хроничен - Нуклеозидни и нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза - hepsera е показан за лечение на хроничен хепатит В при възрастни с:компенсированным заболяване на черния дроб с признаци на активна репликация на вируса, упорито повишена сывороточной аланин-аминотрансферазы (alt) и гистологических признаци на активно възпаление на черния дроб фиброза и. Началото на hepsera лечение трябва да се разглежда само в случай, когато прилагането на алтернативни антивирусно лекарство с висок генетичен бариера на резистентност не са налични или подходящи (виж раздел 5. 1);декомпенсированные заболяване на черния дроб в съчетание с втория агент, без кръстосана резистентност към hepsera.

Emtriva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

emtriva

gilead sciences ireland uc - емтрицитабин - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - emtriva е показан за лечение на hiv-1 инфектирани възрастни и деца в комбинация с други антиретровирусните агенти. Тази справка се основава на проучвания в лечението на наивни пациенти и лечение на пациенти с устойчиво вирусологическим контрол. Няма опит с използването на Эмтрива при пациенти, които не са в състояние да ги текущия режим или пропустившие няколко схеми. При избора на нов режим за пациенти, които не са на антиретровирусни лекарства, задълбочено внимание трябва да се обърне на модели на мутации, свързани с различни лекарствени средства и история лечение на конкретен пациент. Където е възможно, тест на съпротива може да бъде полезно.

Truvada Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

truvada

gilead sciences ireland uc - emtricitabine, tenofovir дизопроксил фумарат - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - Лечение на hiv-1 инфекция: truvada е показан в антиретровирусна комбинирана терапия за лечение на възрастни инфектирани с hiv-1. Трувада също така е показан за лечение на hiv-1 инфектирани тийнейджъри, с съпротива НИОТ или токсичност, не допуска прилагането на първа линия за агенти, на възраст от 12 до < 18 години. Предэкспозиционная профилактика (ПрЭП):Трувада, се посочва в комбинация с по-безопасни секс за доконтактной профилактика за намаляване на риска от заразяване с hiv-1 инфекция при възрастни с висок риск от.

Descovy Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

descovy

gilead sciences ireland uc - emtricitabine, tenofovir alafenamide - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - descovy is indicated in combination with other antiretroviral agents for the treatment of adults and adolescents (aged 12 years and older with body weight at least 35 kg) infected with human immunodeficiency virus type 1 (hiv-1).

Epclusa Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

epclusa

gilead sciences ireland uc - Софосбувир, velpatasvir - Хепатит c, хроничен - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - epclusa is indicated for the treatment of chronic hepatitis c virus (hcv) infection in patients 3 years of age and older (see sections 4. 2, 4. 4 и 5.

Harvoni Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

harvoni

gilead sciences ireland uc - ледипасвир, софосбувир - Хепатит c, хроничен - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - harvoni is indicated for the treatment of chronic hepatitis c (chc) in adult and paediatric patients aged 3 years and above (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. Вирусът на хепатит С (hcv) генотип-специфична активност виж раздели 4. 4 и 5.

Zydelig Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zydelig

gilead sciences ireland uc - idelalisib - lymphoma, non-hodgkin; leukemia, lymphocytic, chronic, b-cell - antineoplastic agents, other antineoplastic agents - zydelig is indicated in combination with an anti‑cd20 monoclonal antibody (rituximab or ofatumumab) for the treatment of adult patients with chronic lymphocytic leukaemia (cll):who have received at least one prior therapy, oras first line treatment in the presence of 17p deletion or tp53 mutation in patients who are not eligible for any other therapies. zydelig is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with follicular lymphoma (fl) that is refractory to two prior lines of treatment.

Tybost Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tybost

gilead sciences ireland uc - cobicistat - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - tybost is indicated as a pharmacokinetic enhancer of atazanavir 300 mg once daily or darunavir 800 mg once daily as part of antiretroviral combination therapy in human immunodeficiency virus-1 (hiv-1) infected adults and adolescents aged 12 years and older:weighing at least 35 kg co‑administered with atazanavir orweighing at least 40 kg co‑administered with darunavir.

Vemlidy Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vemlidy

gilead sciences ireland uc - тенофовир алафенамид фумарат - Хепатит Б - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - vemlidy е показан за лечение на хроничен хепатит В при възрастни и юноши (на възраст 12 и повече години с телесно тегло най-малко 35 kg).

Sovaldi Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sovaldi

gilead sciences ireland uc - Софосбувир - Хепатит c, хроничен - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - sovaldi is indicated in combination with other medicinal products for the treatment of chronic hepatitis c (chc) in adult and paediatric patients aged 3 years and above (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. Вирусът на хепатит С (hcv) генотипа на определен вид дейности, виж раздели 4. 4 и 5. sovaldi is indicated in combination with other medicinal products for the treatment of chronic hepatitis c (chc) in adults and paediatric patients aged 3 years and above (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. Вирусът на хепатит С (hcv) генотипа на определен вид дейности, виж раздели 4. 4 и 5.