Epclusa

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

11-12-2020

Активна съставка:
Софосбувир, velpatasvir
Предлага се от:
Gilead Sciences Ireland UC
АТС код:
J05A
INN (Международно Name):
sofosbuvir, velpatasvir
Терапевтична група:
Антивирусните медикаменти за подаване на заявления,
Терапевтична област:
Хепатит C, хроничен
Терапевтични показания:
Epclusa is indicated for the treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) infection  in patients aged 6 years and older and weighing at least 17 kg.
Каталог на резюме:
Revision: 13
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/004210
Дата Оторизация:
2016-07-06
EMEA код:
EMEA/H/C/004210

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

11-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

28-07-2016

Листовка Листовка - чешки

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

11-12-2020

Листовка Листовка - датски

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

11-12-2020

Листовка Листовка - немски

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

11-12-2020

Листовка Листовка - естонски

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

11-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

28-07-2016

Листовка Листовка - гръцки

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

11-12-2020

Листовка Листовка - английски

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

11-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

28-07-2016

Листовка Листовка - френски

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

11-12-2020

Листовка Листовка - италиански

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

11-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

28-07-2016

Листовка Листовка - латвийски

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

11-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

28-07-2016

Листовка Листовка - литовски

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

11-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

28-07-2016

Листовка Листовка - унгарски

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

11-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

28-07-2016

Листовка Листовка - малтийски

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

11-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

28-07-2016

Листовка Листовка - нидерландски

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

11-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

28-07-2016

Листовка Листовка - полски

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

11-12-2020

Листовка Листовка - португалски

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

11-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

28-07-2016

Листовка Листовка - румънски

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

11-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

28-07-2016

Листовка Листовка - словашки

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

11-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

28-07-2016

Листовка Листовка - словенски

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

11-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

28-07-2016

Листовка Листовка - фински

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

11-12-2020

Листовка Листовка - шведски

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

11-12-2020

Листовка Листовка - норвежки

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

11-12-2020

Листовка Листовка - исландски

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

11-12-2020

Листовка Листовка - хърватски

11-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

11-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

28-07-2016

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Epclusa 400 mg/100 mg филмирани таблетки

Epclusa 200 mg/50 mg филмирани таблетки

софосбувир/велпатасвир

(sofosbuvir/velpatasvir)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Epclusa и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Epclusa

Как да приемате Epclusa

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Epclusa

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Ако Epclusa е предписан за Вашето дете, обърнете внимание, че цялата информация в

тази листовка е адресирана до Вашето дете (в този случай четете „Вашето дете“ вместо

„Вие“).

1.

Какво представлява Epclusa и за какво се използва

Epclusa е лекарство, което съдържа активните вещества софосбувир и велпатасвир в една

таблетка. То се прилага за лечение на хронична (продължителна) вирусна инфекция на черния

дроб, наречена хепатит C при пациенти на възраст 6 и повече години и с тегло най-малко 17 kg.

Активните вещества в това лекарство действат заедно, като блокират два различни белтъка, от

които вирусът има нужда, за да расте и да се самовъзпроизвежда, което позволява инфекцията

да бъде трайно премахната от организма.

Epclusa понякога се взема заедно с друго лекарство – рибавирин.

Много е важно да прочетете и листовките на другите лекарства, които ще приемате

едновременно с Epclusa. Ако имате някакви въпроси относно Вашите лекарства, моля,

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Epclusa

Не приемайте Epclusa

Ако сте алергични

към софосбувир, велпатасвир или към някоя от останалите съставки

на това лекарство (изброени в точка 6 на настоящата листовка).

Ако това се отнася до Вас,

не вземайте Epclusa и незабавно съобщете на Вашия

лекар.

Ако в момента приемате някое от следните лекарства:

рифампицин

рифабутин

(антибиотици, използвани за лечение на инфекции,

включително туберкулоза);

жълт кантарион

(лекарство от растителен произход, използвано за лечение на

депресия);

карбамазепин

фенобарбитал

фенитоин

(лекарства за лечение на епилепсия и

профилактика срещу гърчове).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, ако:

имате проблеми с черния дроб

, различни от хепатит C, например:

ако имате

настояща или предишна инфекция с вируса на

хепатит B,

тъй като

Вашият лекар може да реши, че Ви е необходимо допълнително наблюдение;

ако Ви е направена чернодробна трансплантация

имате проблеми с бъбреците или ако сте на бъбречна диализа,

тъй като Epclusa не е

напълно изследван при пациенти с тежки бъбречни проблеми;

ви е провеждано лечение за инфекция с човешки имунодефицитен вирус (ХИВ),

тъй

като Вашият лекар може да поиска да Ви проследява по-внимателно.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Epclusa, ако:

понастоящем приемате или през последните няколко месеца сте приемали лекарството

амиодарон за лечение на неравномерен сърдечен ритъм, тъй като това може да доведе до

животозастрашаващо забавяне на сърдечния пулс Вашият лекар може да обмисли

алтернативни лечения, ако сте приемали това лекарство. Ако е необходимо лечение с

Epclusa, може да се наложи допълнително проследяване на Вашата сърдечна дейност.

имате диабет. Може да се нуждаете от по-стриктно проследяване на нивата на кръвната

захар и/или адаптиране на противодиабетните Ви лекарства след започване на лечение с

Epclusa. Нивата на кръвната захар при някои пациенти с диабет се понижават

(хипогликемия) след започване на лечение с лекарства като Epclusa.

Незабавно кажете на Вашия лекар

, ако понастоящем приемате или през последните месеци

сте приемали някакви лекарства за сърдечни проблеми, както и ако по време на лечението

получите:

бавен или неравномерен пулс или проблеми със сърдечния ритъм;

задух или влошаване на съществуващ задух;

болка в гърдите;

прималяване;

сърцебиене;

състояние, близко до припадък, или припадък.

Кръвни изследвания

Вашият лекар ще Ви направи кръвни изследвания преди, по време на и след лечението с

Epclusa. Това се прави:

за да може Вашият лекар да реши дали да приемате Epclusa и колко дълго;

за да може Вашият лекар да потвърди, че лечението е дало резултат и че нямате повече

вируса на хепатит C.

Деца и юноши

Не давайте това лекарство на деца под 6-годишна възраст или с тегло под 17 kg. Употребата на

Epclusa при пациенти на възраст под 6 години все още не е проучена.

Други лекарства и Epclusa

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт

, ако приемате, наскоро сте приемали или

е възможно да приемете други лекарства.

Варфарин и други подобни лекарства, наричани антагонисти на витамин K, които се използват

за разреждане на кръвта. Може да се наложи Вашият лекар да увеличи честотата на кръвните

изследвания, за да провери колко добре се съсирва кръвта Ви.

Чернодробната функция може да се промени при лечение на хепатит C и следователно може да

окаже влияние върху други лекарства (напр. лекарства, използвани за потискане на имунната

система и т.н.). Може да е необходимо Вашият лекар внимателно да наблюдава лечението Ви с

другите лекарства, които приемате, и да направи корекции след започване на Epclusa.

Ако не сте сигурни говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Някои лекарства не трябва да се приемат едновременно с Epclusa.

Не приемайте никое друго лекарство, което съдържа софосбувир – едно от

активните вещества в Epclusa.

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт

, ако приемате някое от посочените по-

долу лекарства:

амиодарон

, използван за лечение на неравномерен сърдечен ритъм;

рифапентин

(антибиотик, използван за лечение на инфекции, включително туберкулоза);

окскарбазепин

(лекарство за лечение на епилепсия и профилактика срещу гърчове);

тенофовир дизопроксил фумарат

или друго лекарство, съдържащо тенофовир

дизопроксил фумарат, използвано за лечение на инфекция с ХИВ;

ефавиренц

, използван за лечение на инфекция с ХИВ;

дигоксин

, използван за лечение на сърдечни заболявания;

дабигатран

, използван за разреждане на кръвта;

модафинил

, използван за лечение на смущения в съня;

розувастатин

или

други статини

, използвани за лечение на високи нива на холестерол.

Приемът на Epclusa с всяко от тези лекарства може да попречи на правилното действие на

лекарствата Ви или да влоши някои нежелани реакции. Може да се наложи Вашият лекар да Ви

даде друго лекарство или да коригира дозата на лекарството, което приемате. Тази промяна

може да засяга Epclusa или друго лекарство, което приемате.

Посъветвайте се с лекар или фармацевт

, ако вземате лекарства, използвани за лечение

на

стомашна язва, киселини в стомаха или киселинен рефлукс

, тъй като могат да

увеличат количеството велпатасвир в кръвта Ви.

Тези лекарства включват:

антиацидни средства (като алуминиев/магнезиев хидроксид или калциев карбонат).

Тези средства трябва да се приемат поне 4 часа преди или най-малко 4 часа след

Epclusa;

инхибитори на протонната помпа (като омепразол, ланзопразол, рабепразол,

пантопразол и езомепразол). Epclusa трябва да се приема с храна, 4 часа преди

приема на инхибитор на протонната помпа.

-рецепторни антагонисти (като фамотидин, циметидин, низатидин или

ранитидин). Ако се нуждаете от високи дози от тези лекарства, Вашият лекар може

да Ви даде друго лекарство вместо това или да коригира дозата на лекарството,

което приемате.

Тези лекарства могат да понижат количеството на велпатасвир в кръвта Ви. Ако приемате

някое от тези лекарства, Вашият лекар или ще Ви даде друго лекарство за стомашна язва,

киселини в стомаха или киселинен рефлукс, или ще Ви препоръча как и кога да приемате това

лекарство.

Бременност и контрацепция

Не са известни ефектите на Epclusa по време на бременност. Ако сте бременна, смятате, че

може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди

употребата на това лекарство.

Epclusa понякога се използва заедно с рибавирин. Рибавирин може да увреди плода. Затова е

много важно Вие (или ако сте мъж – Вашата партньорка) да не забременявате по време на тази

терапия или известно време след приключване на лечението. Трябва да прочетете много

внимателно раздел „Бременност“ в листовката на рибавирин. Попитайте Вашия лекар за

ефикасен метод против забременяване, който да е подходящ за Вас и партньора Ви.

Кърмене

Не кърмете по време на лечение с Epclusa.

Не е известно дали софосбувир или велпатасвир,

двете активни вещества на Epclusa, преминават в кърмата при хора.

Шофиране и работа с машини

Epclusa не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3.

Как да приемате Epclusa

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителна доза

Препоръчителната доза Epclusa

при възрастни

една 400 mg/100 mg таблетка веднъж

дневно за 12 седмици

Препоръчителната доза Epclusa

при пациенти на възраст от 6 до по-малко от 18 години и с

тегло поне 17 kg е базирана на теглото

Приемайте Epclusa, както Ви е казал Вашият

лекар.

Поглъщайте таблетката(ите) цяла(ели), със или без храна. Недейте да дъвчете, разтрошавате

или разчупвате таблетката, тъй като е много горчива.

Ако приемате антиацидно средство

, приемайте го поне 4 часа преди или най-малко 4 часа

след Epclusa.

Ако приемате инхибитор на протонната помпа,

приемайте Epclusa с храна, 4 часа преди

приема на инхибитор на протонната помпа.

Ако повърнете, след като сте приели Epclusa

, това може да повлияе на количеството на

Epclusa в кръвта. Това може да отслаби действието на Epclusa.

Ако повърнете

до 3 часа след

приема на Epclusa, приемете още една таблетка.

Ако повърнете

след

3 часа след

приема на Epclusa, не е необходимо да приемате друга

таблетка до времето за следващата Ви редовно назначена таблетка.

Ако сте приели повече от необходимата доза Epclusa

Ако случайно сте приели повече от препоръчителната доза, трябва да се свържете с Вашия

лекар или с най-близкия център за спешна помощ за съвет. Носете бутилката с таблетките със

себе си, за да можете лесно да обясните какво сте приели.

Ако сте пропуснали да приемете Epclusa

Важно е да не пропускате доза от това лекарство.

Ако все пак сте пропуснали доза, изчислете колко време е изминало след последния Ви прием

на Epclusa:

Ако това е в рамките на 18 часа

от момента, в който обичайно приемате Epclusa, трябва

да приемете таблетката възможно най-скоро. След това приемете следващата доза в

обичайното за Вас време.

Ако това е след 18 часа или повече

от момента в който обичайно приемате Epclusa,

изчакайте и вземете следващата доза в обичайното време. Не вземайте двойна доза (две

дози през много малък интервал от време).

Не спирайте приема на Epclusa

Не спирайте приема на това лекарство, освен ако не Ви е указано от Вашия лекар. Много е

важно да завършите пълния курс на лечение, за да дадете възможност на лекарството да Ви

излекува от инфекцията с вируса на хепатит С.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Чести нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на 10 души)

обрив

Нечести нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на 100 души)

оток на лицето, устните, езика или гърлото (ангиоедем)

Други реакции, които може да се наблюдават по време на лечение със софосбувир:

Честотата на следните нежелани реакции не е известна (не може да бъде преценена въз основа

на наличните данни).

обширен тежък обрив с лющене на кожата, който може да бъде придружен от треска,

грипоподобни симптоми, мехури в устата, очите, и/или гениталиите (синдром на

Стивънс-Джонсън).

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт

. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Epclusa

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката и картонената

опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Epclusa

Активни вещества:

софосбувир и велпатасвир. Всяка филмирана таблетка съдържа или

400 mg софосбувир и 100 mg велпатасвир, или 200 mg софосбувир и 50 mg велпатасвир.

Други съставки:

Ядро на таблетката:

Коповидон, микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, магнезиев стеарат

Филмово покритие:

Поливинилов алкохол, титанов диоксид (E171), полиетиленгликол, талк, червен железен

оксид (E172)

Как изглежда Epclusa и какво съдържа опаковката

Epclusa 400 mg/100 mg филмираните таблетки са розови, с форма на окръглен диамант, с

вдлъбнато релефно означение „GSI“ от едната страна и „7916“ от другата. Таблетката е с

дължина 20 mm и ширина 10 mm.

Epclusa 200 mg/50 mg филмирани таблетки са розови, с овална форма, с вдлъбнато релефно

означение „GSI“ от едната страна и „S/V“ от другата. Таблетката е с дължина 14 mm и ширина

7 mm.

Предлагат се следните видове опаковки за 400 mg/100 mg и 200 mg/50 mg филмирани таблетки:

картонени опаковки, съдържащи 1 бутилка с 28 филмирани таблетки

Притежател на разрешението за употреба

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

Ирландия

Производител

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Иpлaндия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 (0) 22 262 8702

България

Gilead Sciences Ireland UC

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 (0) 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 (0) 22 262 8702

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Epclusa 400 mg/100 mg филмирани таблетки

Epclusa 200 mg/50 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Epclusa 400 mg/100 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg софосбувир (sofosbuvir) и 100 mg велпатасвир

(velpatasvir).

Epclusa 200 mg/50 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg софосбувир (sofosbuvir) и 50 mg велпатасвир

(velpatasvir).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка

Epclusa 400 mg/100 mg филмирани таблетки

Розова филмирана таблетка с форма на диамант, с размери 20 mm x 10 mm, с вдлъбнато

релефно означение „GSI“ от едната страна и „7916“ от другата.

Epclusa 200 mg/50 mg филмирани таблетки

Розови филмирани таблетки с овална форма, с размери 14 mm x 7 mm, с вдлъбнато релефно

означение „GSI“ от едната страна и „S/V“ от другата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Epclusa е показан за лечение на хронична инфекция с вируса на хепатит C (HCV) при пациенти

на възраст 6 и повече години и с тегло най-малко 17 kg (вж. точки 4.2, 4.4 и 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Epclusa трябва да се започва и проследява от лекар с опит в лечението на пациенти

с инфекция с HCV.

Дозировка

Препоръчителната доза Epclusa при възрастни е една 400 mg/100 mg таблетка, приемана

перорално, веднъж дневно, със или без храна (вж. точка 5.2).

Препоръчителната доза на Epclusa при пациенти на възраст от 6 до < 18 години и с тегло най-

малко 17 kg е базирана на теглото, както е описано в таблица 3 (вж. точка 5.2).

Таблица 1: Препоръчително лечение и продължителност за възрастни независимо от

генотиповете на HCV

Популация на възрастни пациенти

а

Лечение и продължителност

Пациенти без цироза и пациенти с

компенсирана цироза

Epclusa за 12 седмици

За пациенти с компенсирана цироза, инфектирани с генотип 3,

може да се обмисли добавяне на рибавирин. (вж. точка 5.1.)

Пациенти с декомпенсирана цироза

Epclusa + рибавирин за 12 седмици

а. Включва пациенти със коинфекция с човешки имунодефицитен вирус (HIV) и пациенти с рецидив на HCV след

чернодробна трансплантация (вж. точка 4.4.)

.

Когато се използва в комбинация с рибавирин, вижте също Кратката характеристика на

лекарствения продукт, съдържащ рибавирин.

Препоръчва се следната дозировка за възрастни, при която рибавирин се разделя на две дози

дневно и се приема с храна:

Таблица 2: Указания за дозировката на рибавирин при прилагане заедно с Epclusa при

възрастни с декомпенсирана цироза

Възрастен пациент

Доза рибавирин

Child-Pugh-Turcotte (CPT) клас B

цироза преди трансплантация

1000 mg дневно за пациенти < 75 kg и 1200 mg за пациенти ≥ 75 kg

CPT клас C цироза преди

трансплантация

CPT клас B или C след

трансплантация

Начална доза от 600 mg, която може да бъде титрирана до максимум

1000/1200 mg (1000 mg за пациенти с тегло < 75 kg и 1200 mg за

пациенти с тегло ≥ 75 kg), ако има добра поносимост. Ако началната

доза не се понася добре, дозата трябва да се понижи според

клиничните показания, на база на нивата на хемоглобин

Ако рибавирин се използва при възрастни пациенти, инфектирани с генотип 3 с компенсирана

цироза (преди или след трансплантацията), препоръчителната доза рибавирин е 1000/1200 mg

(1000 mg за възрастни пациенти с тегло < 75 kg и 1200 mg за възрастни пациенти с тегло

≥ 75 kg).

За промени на дозата рибавирин вижте Кратката характеристика на продукта, съдържащ

рибавирин.

Таблица 3: Препоръчително лечение и продължителност за педиатрични пациенти на

възраст от 6 до < 18 години и с тегло най-малко 17 kg, независимо от генотипа на HCV

Телесно тегло

(kg)

Прием на Epclusa

таблетки

Дневна доза

софосбувир/велпатасвир

Препоръчителна схема

на лечение

≥ 30

една 400 mg/100 mg

таблетка веднъж дневно

или

две 200 mg/50 mg

таблетки веднъж дневно

400 mg/100 mg на ден

Epclusa за 12 седмици

от 17 до < 30

една 200 mg/50 mg

таблетка веднъж дневно

200 mg/50 mg на ден

Пациентите трябва да бъдат инструктирани, че ако повърнат в рамките на 3 часа след приема на

дозата, трябва да приемат една допълнителна таблетка Epclusa. Ако повърнат след повече от

3 часа след приема на дозата, не трябва да приемат допълнителна таблетка Epclusa

(вж. точка 5.1).

Ако се пропусне доза Epclusa и не са изминали повече от 18 часа от обичайното време за прием,

пациентите трябва да бъдат инструктирани да приемат таблетката възможно най-скоро и след

това да приемат следващата доза в обичайното време. Ако са изминали повече от 18 часа,

пациентите трябва да бъдат инструктирани да изчакат и да приемат следващата доза Epclusa в

обичайното време. Пациентите трябва да бъдат инструктирани да не приемат двойна доза

Epclusa.

Възрастни пациенти с неуспешна предходна терапия със схема на лечение, включваща NS5A

Може да се обмисли Epclusa + рибавирин за 24 седмици (вж. точка 4.4).

Старческа възраст

Не се налага коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст (вж. точка 5.2).

Бъбречно увреждане

Не се налага коригиране на дозата Epclusa при пациенти с леко или умерено бъбречно

увреждане.

Данните за безопасност са ограничени при пациенти с тежкo бъбречно увреждане (изчислена

скорост на гломерулна филтрация [eGFR] < 30 ml/min/1,73 m

) и терминална бъбречна

недостатъчност (ТБН), налагаща хемодиализа. Epclusa може да се използва при тези пациенти

без коригиране на дозата, когато не са налични други подходящи възможности за лечение (вж.

точка 4.4, 4.8, 5.1 и 5.2).

Чернодробно увреждане

Не се налага коригиране на дозата на Epclusa при пациенти с леко, умерено или тежко

чернодробно увреждане (клас A, B или C по СРТ) (вж. точка 5.2). Безопасността и

ефикасността на Epclusa са оценени при пациенти с цироза клас В по CPT, но не са оценявани

при пациенти с цироза клас С по CPT (вж. точки 4.4, 4.8 и 5.1).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Epclusa при деца на възраст под 6 години и с тегло под 17 kg

все още не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

За перорално приложение.

Пациентите трябва да бъдат инструктирани да поглъщат таблетката(ите) цяла(ели), със или без

храна (вж. точка 5.2). Препоръчва се филмираната таблетка да не се дъвче или разтрошава,

поради горчивия й вкус.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Употреба със силни индуктори на P-gp и CYP

Лекарствени продукти, които са силни индуктори на P-гликопротеина (P-gp) и/или силни

индуктори на цитохром Р450 (CYP) (карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, рифампицин,

рифабутин и жълт кантарион). Едновременното приложение ще намали значително плазмените

концентрации на софосбувир или велпатасвир и може да доведе до загуба на ефикасност на

Epclusa (вж. точка 4.5).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Epclusa не трябва да се прилага едновременно с други лекарствени продукти, които съдържат

софосбувир.

Тежка брадикардия и сърдечен блок

Наблюдавани са животозастрашаващи случаи на тежка форма на брадикардия и сърдечен блок,

когато се използват схеми на лечение, включващи софосбувир, в комбинация с амиодарон.

Брадикардия обикновено възниква в рамките на часове до дни, но са наблюдавани случаи с по-

дълго време до появата ѝ, предимно до 2 седмици след започване на лечение за HCV.

Амиодарон трябва да се използва при пациенти, приемащи Epclusa, само когато имат

непоносимост към други алтернативни антиаритмични лекарства или те са противопоказни.

Ако съпътстващото приложение на амиодарон се счита за необходимо се препоръчва

пациентите да бъдат подложени на проследявяне на сърдечната функция в болнична среда за

първите 48 часа на едновременно приложение, след което сърдечната честота трябва ежедневно

да се наблюдава амбулаторно или самостоятелно в продължение поне на първите 2 седмици от

лечението.

Поради дългия полуживот на амиодарон при пациентите, които са преустановили приема на

амиодарон в рамките на предходните няколко месеца и на които предстои прием на Epclusa,

също трябва да се проследява сърдечната функция, както е посочено по-горе.

Всички пациенти с едновременен или скорошен прием на амиодарон трябва да бъдат

предупредени за симптомите на брадикардия и сърдечен блок и да им бъде препоръчано

незабавно да потърсят медицинска помощ, ако ги получат.

Коинфекция с HCV/HBV (вирус на хепатит В)

По време на или след лечение с директно действащи антивирусни средства са съобщени случаи

на реактивация на вирус на хепатит B (HBV), някои от тях фатални. При всички пациенти

трябва да се направи скрининг за HBV преди започване на терапията. При коинфектираните с

HCV/HBV пациенти има риск от реактивация на HBV и следва да бъдат наблюдавани и

контролирани според актуалните клинични ръководства.

Пациенти с неуспешна предходна терапия със схема на лечение, включваща NS5A

Липсват клинични данни в подкрепа на ефикасността на софосбувир/велпатасвир за лечение на

пациенти с неуспешна предходна терапия със схема на лечение, включваща друг инхибитор на

NS5A. Въз основа обаче на варианти, свързани с резистентност (RAV) към NS5A, наблюдавани

обикновено при пациенти с неуспешна предходна терапия със схеми на лечение, включващи

друг инхибитор на NS5A,

in vitro

фармакологията на велпатасвир и резултатите от лечение със

софосбувир/велпатасвир при нелекувани преди с NS5A пациенти с наличие на NS5A RAV на

изходното ниво, включени в проучванията ASTRAL, лечение с Epclusa + RBV в продължение

на 24 седмици може да се прилага на пациенти с неуспешна предходна терапия със схема на

лечение, включваща NS5A, за които се счита, че са под висок риск от клинична прогресия на

заболяването и за които няма алтернативни възможности за лечение.

Бъбречно увреждане

Данните за безопасност са ограничени при пациенти с тежкo бъбречно увреждане (eGFR

< 30 ml/min/1,73 m

) и при ТБН, налагаща хемодиализа. Epclusa може да се използва при тези

пациенти без коригиране на дозата, когато не са налични други подходящи възможности за

лечение (вж. точка 4.8, 5.1 и 5.2). Когато Epclusa се използва в комбинация с рибавирин, вижте

също Кратката характеристика на продукта рибавирин за пациенти с креатининов клирънс

< 50 ml/min (вж. точка 5.2).

Употреба с умерени индуктори на P-gp и/или CYP

Лекарствени продукти, които са умерени индуктори на P-gp и/или CYP (напр. ефавиренц,

модафинил, окскарбазепин или рифапентин), могат да намалят плазмените концентрации на

софосбувир или велпатасвир, което може да доведе до понижен терапевтичен ефект на Epclusa.

Едновременното приложение на такива лекарствени продукти с Epclusa не се препоръчва (вж.

точка 4.5).

Употреба с някои антиретровирусни схеми за лечение на HIV

Доказано е, че Epclusa увеличава експозицията към тенофовир, особено когато се използва

съвместно със схема за лечение на HIV, съдържаща тенофовир дизопроксил фумарат и

фармакокинетичен енхансер (ритонавир или кобицистат). Безопасността на

тенофовир дизопроксил фумарат при наличие на Epclusa и фармакокинетичен енхансер не е

установена. Възможните рискове и ползи, свързани със съвместното приложение на Epclusa в

комбинирана таблетка с фиксирани дози, съдържаща елвитегравир/кобицистат/

емтрицитабин/тенофовир дизопроксил фумарат или тенофовир дизопроксил фумарат,

прилагани в комбинация с усилен HIV протеазен инхибитор (напр. атазанавир или дарунавир),

трябва да се преценят, особено при пациенти с увеличен риск от бъбречна дисфункция.

Пациенти, съпътстващо получаващи Epclusa с елвитегравир/кобицистат/емтрицитабин/

тенофовир дизопроксил фумарат или с тенофовир дизопроксил фумарат и усилен HIV

протеазен инхибитор, трябва да се наблюдават за свързани с тенофовир нежелани реакции.

Вижте Кратката характеристика на тенофовир дизопроксил фумарат, емтрицитабин/тенофовир

дизопроксил фумарат или елвитегравир/кобицистат/емтрицитабин/тенофовир дизопроксил

фумарат за препоръки относно наблюдението на бъбречната функция.

Употреба при пациенти с диабет

След започване на лечение за HCV инфекция с директно действащо антивирусно средство при

пациенти с диабет може да настъпи подобрение в контрола на глюкозата, което потенциално да

доведе до симптоматична хипогликемия. Нивата на глюкозата при пациенти с диабет,

започващи терапия с директно действащо антивирусно средство, трябва да се наблюдават

внимателно, особено през първите 3 месеца, а противодиабетните им лекарства – да се

променят, когато е необходимо. Лекарят, който отговаря за противодиабетното лечение на

пациента, трябва да бъде информиран при започване на терапия с директно действащо

антивирусно средство.

CPT клас C цироза

Безопасността и ефикасността на Epclusa не са оценени при пациенти с CPT клас C цироза (вж.

точки 4.8 и 5.1).

Пациенти с чернодробна трансплантация

Безопасността и ефикасността на Epclusa при лечение на инфекция с HCV при пациенти след

чернодробна трансплантация все още не са оценени. Лечението с Epclusa в съответствие с

препоръчваната дозировка (вж. точка 4.2) трябва да се базира на оценка на потенциалните

ползи и рискове за всеки отделен пациент.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Тъй като Epclusa съдържа софосбувир и велпатасвир, всякакви взаимодействия, установени с

тези активни вещества поотделно, могат да се развият с Epclusa.

Възможност Epclusa да повлияе действието на други лекарствени продукти

Велпатасвир е инхибитор на лекарствения транспортер P-gp, протеина на резистентност на рак

на гърдата (breast cancer resistance protein, BCRP), органичния анион-транспортиращ

полипептид (organic anion-transporting polypeptide, OATP) 1B1 и OATP1B3. Едновременното

приложение на Epclusa с лекарствени продукти, които са субстрати на тези транспортери, може

да увеличи експозицията на такива лекарствени продукти. Вижте таблица 4 за примери на

взаимодействия с чувствителни субстрати на P-gp (дигоксин), BCRP (розувастатин) и OATP

(правастатин).

Възможност други лекарствени продукти да повлияят действието на Epclusa

Софосбувир и велпатасвир са субстрати на лекарствените транспортери P-gp и BCRP.

Велпатасвир е също субстрат и на лекарствения транспортер OATP1B.

In vitro

e наблюдаван

бавен метаболзъм на велпатасвир чрез CYP2B6, CYP2C8 и CYP3A4. Лекарствени продукти,

които са силни индуктори на P-gp и/или на CYP2B6, CYP2C8 или CYP3A4 (напр.

карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, рифампицин, рифабутин и жълт кантарион), могат да

намалят плазмените концентрации на софосбувир или велпатасвир, което може да доведе до

понижен терапевтичен ефект на софосбувир/велпатасвир. Приложението на такива лекарствени

продукти с Epclusa е противопоказно (вж. точка 4.3). Лекарствени продукти, които са умерени

индуктори на P-gp и/или CYP (напр.ефавиренц, модафинил, окскарбазепин или рифапентин),

могат да намалят плазмените концентрации на софосбувир или велпатасвир, което може да

доведе до понижен терапевтичен ефект на Epclusa. Едновременното приложение на такива

лекарствени продукти с Epclusa не се препоръчва (вж. точка 4.4). Едновременното приложение

с лекарствени продукти, които инхибират P-gp или BCRP, може да увеличи плазмените

концентрации на софосбувир или велпатасвир. Лекарствени продукти, които инхибират OATP,

CYP2B6, CYP2C8 или CYP3A4 могат да увеличат плазмените концентрации на велпатасвир. Не

се очакват клинично значими взаимодействия на лекарствени продукти с Epclusa, медиирани от

инхибитори на P-gp, BCRP, OATP или CYP450. Epclusa може да се прилага едновременно с

инхибитори на P-gp, BCRP, OATP и CYP.

Пациенти, лекувани с антагонисти на витамин

Тъй като чернодробната функция може да се промени по време на лечението с Epclusa,

препоръчва се внимателно проследяване на стойностите на международното нормализирано

съотношение (INR).

Влияние на лечението с ДДАС върху лекарства, които се метаболизират в черния дроб

Фармакокинетиката на лекарствата, които се метаболизират в черния дроб (напр.

имуносупресиращи средства, като инхибитори на калциневрин), може да бъде повлияна от

промени в чернодробната функция по време на лечение с ДДАС, свързани с изчистване на HCV

вируса.

Взаимодействия между Epclusa и други лекарствени продукти

Таблица 4 предоставя списък на установени или потенциални клинично значими лекарствени

взаимодействия (където 90% доверителен интервал [ДИ] на съотношението на средната

геометрична стойност на най-малките квадрати [GLSM] е в рамките на „↔“, по-голям „↑“ или

по-малък „↓“ от предварително определените граници на взаимодействие). Описаните

лекарствени взаимодействия се базират на проучвания, проведени със софосбувир/велпатасвир

или велпатасвир и софосбувир като отделни средства, или са предвидими лекарствени

взаимодействия, които могат да се проявят при употреба на софосбувир/велпатасвир.

Таблицата не е изчерпателна.

Таблица 4: Взаимодействия между Epclusa

и други лекарствени продукти

Лекарствени продукти по

терапевтични

области/възможен механизъм

на взаимодействие

Ефекти върху нивата на

лекарствените продукти.

Средно съотношение (90%

доверителен интервал)

а,б

Препоръки относно

едновременно

приложение с Epclusa

Активно

C

max

AUC

C

min

СРЕДСТВА, ПОНИЖАВАЩИ КИСЕЛИННОСТТА

Разтворимостта на

велпатасвир се намалява

при повишаване на рН.

Очаква се лекарствените

продукти, които

повишават стомашното

рН, да намаляват

концентрацията на

велпатасвир.

Антиацидни средства

напр. алуминиев хидроксид или

магнезиев хидроксид; калциев

карбонат

(повишение на стомашното pH)

Взаимодействието не е проучено.

Очаквано:

↔ Софосбувир

↓ Велпатасвир

Препоръчва се да има

интервал от 4 часа между

приема на Epclusa и на

антиацидното средство.

H

2

-рецепторни антагонисти

Фамотидин

(40 mg единична доза)/

софосбувир/велпатасвир

(400/100 mg единична доза)

Едновременно приложение на

фамотидин и Epclusa

Циметидин

Низатидин

Ранитидин

(повишение на стомашното pH)

Софосбувир

Възможно е H

рецепторните антагонисти

да се прилагат по едно и

също или различно време

с Epclusa при доза, която

не надвишава дозите,

сравними с фамотидин

40 mg два пъти дневно.

Велпатасвир

0,80

(0,70,

0,91)

0,81

(0,71,

0,91)

Фамотидин

(40 mg единична доза)/

софосбувир/велпатасвир

(400/100 mgединична доза)

Прием на фамотидин 12 часа

преди Epclusa

(повишение на стомашното pH)

Софосбувир

0,77

(0,68,

0,87)

0,80

(0,73,

0,88)

Велпатасвир

Лекарствени продукти по

терапевтични

области/възможен механизъм

на взаимодействие

Ефекти върху нивата на

лекарствените продукти.

Средно съотношение (90%

доверителен интервал)

а,б

Препоръки относно

едновременно

приложение с Epclusa

Активно

C

max

AUC

C

min

Инхибитори на протонната помпа

Омепразол

(20 mg веднъж дневно)/

софосбувир/велпатасвир

(400/100 mg единична доза на

гладно)

Едновременно приложение на

омепразол и Epclusa

Ланзопразол

Рабепразол

Пантопразол

Езомепразол

(повишение на стомашното pH)

Софосбувир

0,66

(0,55,

0,78)

0,71

(0,60,

0,83)

Едновременното

приложение с инхибитори

на протонната помпа не се

препоръчва. Ако се счита

за необходимо да се

прилагат едновременно,

Epclusa трябва да се

прилага с храна 4 часа

преди инхибиторa на

протонната помпа при

максимални дози,

сравними с омепразол

20 mg.

Велпатасвир

0,63

(0,50,

0,78)

0,64

(0,52,

0,79)

Омепразол

(20 mg веднъж дневно)/

софосбувир/велпатасвир

(400/100 mg единична доза след

хранене)

Прием на омепразол 4 часа след

Epclusa

(повишение на стомашното pH)

Софосбувир

0,79

(0,68,

0,92)

Велпатасвир

0,67

(0,58,

0,78)

0,74

(0,63,

0,86)

АНТИАРИТМИЧНИ СРЕДСТВА

Амиодарон

Не е известен ефектът върху

концентрациите на амиодарон,

велпатасвир и софосбувир.

Едновременното

приложение на амиодарон

със схема на лечение,

съдържаща софосбувир,

може да доведе до

сериозна симптоматична

брадикардия.

Да се използва само ако не

е налична друга

алтернатива. Препоръчва

се внимателно

проследяване при

приложение на този

лекарствен продукт с

Epclusa (вж. точки 4.4

и 4.8).

Дигоксин

Проучено е взаимодействие само с

велпатасвир.

Очаквано:

↔ Софосбувир

Едновременното

приложение на Epclusa с

дигоксин може да увеличи

концентрацията на

дигоксин. Препоръчва се

повишено внимание и

проследяване на

терапевтичните

концентрации на дигоксин

при едновременно

приложение с Epclusa.

Дигоксин (0,25 mg единична

доза)

/велпатасвир (100 mg

единична доза)

(инхибиране на P-gp)

Ефектът върху експозицията на

велпатасвир не е проучен

Очаквано:

↔ Велпатасвир

Наблюдавано:

Дигоксин

(1,7,

2,1)

(1,1,

1,6)

Лекарствени продукти по

терапевтични

области/възможен механизъм

на взаимодействие

Ефекти върху нивата на

лекарствените продукти.

Средно съотношение (90%

доверителен интервал)

а,б

Препоръки относно

едновременно

приложение с Epclusa

Активно

C

max

AUC

C

min

АНТИКОАГУЛАНТИ

Дабигатран етексилат

(инхибиране на P-gp)

Взаимодействието не е проучено.

Очаквано:

↑ Дабигатран

↔ Софосбувир

↔ Велпатасвир

Препоръчва се клинично

наблюдение и търсене на

признаци на кървене и

анемия, когато дабигатран

етексилат се прилага

съвместно с Epclusa.

Изследването на

коагулацията помага за

откриване на пациенти с

повишен риск от кървене,

дължащ се на увеличена

експозиция на дабигатран.

Антагонисти на витамин K

Взаимодействието не е проучено.

При всички антагонисти

на витамин K се

препоръчва внимателно

проследяване на INR. Това

се налага поради

промените в

чернодробната функция

по време на лечението с

Epclusa.

АНТИКОНВУЛСАНТИ

Фенитоин

Фенобарбитал

(индуциране на P-gp и CYP)

Взаимодействието не е проучено.

Очаквано:

↓ Софосбувир

↓ Велпатасвир

Epclusa е противопоказан

с фенобарбитал и

фенитоин (вж. точка 4.3).

Карбамазепин

(индуциране на P-gp и CYP)

Взаимодействието не е проучено.

Очаквано:

↓ Велпатасвир

Epclusa е противопоказан

с карбамазепин (вж.

точка 4.3).

Наблюдавано:

Софосбувир

↓0,52

(0,43,

0,62)

↓ 0,52

(0,46,

0,59)

Окскарбазепин

(индуциране на P-gp и CYP)

Взаимодействието не е проучено.

Очаквано:

↓ Софосбувир

↓ Велпатасвир

Очаква се едновременното

приложение на Epclusa с

окскарбазепин да понижи

концентрацията на

софосбувир и

велпатасвир, което води

до намаляване на

терапевтичния ефект на

Epclusa. Не се препоръчва

едновременно приложение

(вж. точка 4.4).

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/377142/2016

EMEA/H/C/004210

Резюме на EPAR за обществено ползване

Epclusa

sofosbuvir / velpatasvir

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Epclusa. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Epclusa.

За практическа информация относно употребата на Epclusa пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Epclusa и за какво се използва?

Epclusa e антивирусно лекарство, което се използва при възрастни за лечение на хроничен

(продължителен) хепатит C — инфекциозно заболяване, засягащо черния дроб, причинено от

вируса на хепатит C.

Epclusa съдържа активните вещества софосбувир (sofosbuvir) и велпатасвир (velpatasvir).

Как се използва Epclusa?

Epclusa се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се започва и проследява от

лекар с опит в лечението на пациенти с хроничен хепатит С.

Epclusa се предлага под формата на таблетки, съдържащи 400 mg софосбувир и 100 mg

велпатасвир. Вирусът на хепатит С се среща в няколко разновидности (генотипове) и Epclusa

може да се използва за лечение на хепатит С, причинен от всичките генотипове на вируса.

Препоръчителната доза е една таблетка, приемана веднъж дневно в продължение на 12 седмици.

Epclusa се приема едновременно с друг лекарствен продукт, наречен рибавирин при пациенти с

декомпенсирано чернодробно заболяване (когато черният дроб не функционира нормално). За

добавяне на рибавирин към Epclusa може да се мисли и при пациенти, които имат компенсирана

Epclusa

EMA/377142/2016

Страница 2/3

чернодробна цироза (увреждане на черния дроб, при което обаче той все пак може да

функционира достатъчно добре) и са инфектирани с генотип 3 на вируса на хепатит С —

разновидност, която се лекува по-трудно. За повече информация вижте кратката характеристика

на продукта (също част от EPAR).

Как действа Epclusa?

Активните вещества в Epclusa, софосбувир и велпатасвир, блокират два протеина, които са важни

за размножаването на вируса на хепатит C. Софосбувир блокира действието на ензима, наречен

„NS5B РНК-зависима РНК полимераза“, а велпатасвир въздейства върху протеин, наречен „NS5A“.

Като блокира тези протеини, Epclusa спира размножаването на вируса на хепатит C и

инфектирането на нови клетки.

Софосбувир е разрешен за употреба под името Sovaldi от януари 2014 г.

Какви ползи от Epclusa са установени в проучванията?

Epclusa е проучен в три основни проучвания, обхващащи общо 1 446 пациенти, инфектирани с

хепатит С (генотипове от 1 до 6), при които черният дроб все още може да функционира

достатъчно добре, но някои от които имат компенсирана чернодробна цироза. Във всичките три

проучвания основната мярка за ефективност е броят на пациентите, чиито кръвни изследвания не

показват признак на вируса на хепатит C 12 седмици след края на лечението. Според резултатите

от проучванията, разгледани общо, 98% от пациентите, (1 015 от 1 035) които приемат Epclusa в

продължение на 12 седмици, имат отрицателен резултат от изследване за вируса 12 седмици след

края на лечението.

Проведено е допълнително проучване при 267 пациенти с хепатит С, чийто черен дроб не

функционира нормално (цироза от клас Б по Child-Pugh). Резултатите показват, че при

пациентите, лекувани в продължение на 12 седмици с Epclusa в комбинация с рибавирин, са

получени най-добри резултати, като около 94% от пациентите (82 от 87) имат отрицателни

резултати от изследването за вируса 12 седмици след края на лечението. За сравнение този

процент е 84% при пациентите, лекувани само с Epclusa.

Какви са рисковете, свързани с Epclusa?

Epclusa не трябва да се използва в комбинация със следните лекарства, тъй като те може да

намалят нивата на софосбувир и велпатасвир в кръвта и така да понижат ефективността на

Epclusa:

рифампицин, рифабутин (антибиотици);

карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин (лекарства за епилепсия);

жълт кантарион (растителен препарат, използван за лечение на депресия и тревожност).

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции или ограничения, съобщени при

Epclusa, вижте листовката.

Защо Epclusa е разрешен за употреба?

Установено е, че Epclusa, използван самостоятелно, е много ефективен за изчистване на вируса

на хепатит С от кръвта на пациенти, чийто черен дроб може да функционира добре. Клирънсът

(изчистване) на вируса е наблюдаван за всички генотипове, включително генотип 3. Клирънсът е

много висок и при пациенти, чийто черен дроб не може да функционира нормално (цироза от

Epclusa

EMA/377142/2016

Страница 3/3

клас Б по Child-Pugh), когато се лекуват с Epclusa в комбинация с рибавирин. Epclusa се понася

добре при благоприятен профил на безопасност.

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от Epclusa са по-големи от рисковете, и препоръча Epclusa да бъде разрешен за употреба

в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Epclusa?

В кратката характеристика на продукта и в листовката са включени препоръки и предпазни

мерки, които здравните специалисти и пациентите трябва да спазват за безопасната и ефективна

употреба на Epclusa.

Допълнителна информация за Epclusa:

Пълният текст на EPAR за Epclusa може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Epclusa прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация