Sovaldi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Софосбувир

Предлага се от:

Gilead Sciences Ireland UC

АТС код:

J05AX15

INN (Международно Name):

sofosbuvir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Хепатит C, хроничен

Терапевтични показания:

Sovaldi is indicated in combination with other medicinal products for the treatment of chronic hepatitis C (CHC) in adult and paediatric patients aged 3 years and above (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. Вирусът на хепатит С (HCV) генотипа на определен вид дейности, виж раздели 4. 4 и 5. Sovaldi is indicated in combination with other medicinal products for the treatment of chronic hepatitis C (CHC) in adults and paediatric patients aged 3 years and above (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. Вирусът на хепатит С (HCV) генотипа на определен вид дейности, виж раздели 4. 4 и 5.

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-01-16

Листовка

                86
Б. ЛИСТОВКА
87
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SOVALDI 400 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
SOVALDI 200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
софосбувир (sofosbuvir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва всички възможни неописани в
тази листовка нежелани реакции. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Sovaldi и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Sovaldi
3.
Как да приемате Sovaldi
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Sovaldi
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
АКО SOVALDI Е ПРЕДПИСАН НА ВАШЕТО ДЕТЕ,
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ЦЯЛАТА
ИНФОРМАЦИЯ В
ТАЗИ ЛИСТОВКА Е ПРИЛОЖИМА ЗА ВАШЕТО
ДЕТЕ (В ТОЗИ СЛУЧ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Sovaldi 400 mg филмирани таблетки
Sovaldi 200 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Sovaldi 400 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg
софосбувир (sofosbuvir).
Sovaldi 200 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
софосбувир (sofosbuvir).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Sovaldi 400 mg филмирани таблетки
Жълта, филмирана таблетка с форма на
капсула, с размери приблизително 20 mm x 9
mm, с
вдлъбнато релефно означение „GSI“ от
едната страна и „7977“ от другата.
Sovaldi 200 mg филмирани таблетки
Жълта, филмирана таблетка с овална
форма, с размери приблизително 15 mm x 8 mm,
с
вдлъбнато релефно означение „GSI“ от
едната страна и „200“ от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Sovaldi е показан в комбинация с други
лекарствени продукти за лечение на
хроничен
хепатит C (CHC) при възрастни и
педиатрични пациенти на и над 3 години
(вж. точки 4.2, 4.4 и
5.1).
За специфичната активност в
зависимост от генотипа на вируса на
хепатит C (HCV) вижте
точки 4.4 и 5.1.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-08-2022
Листовка Листовка чешки 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-08-2022
Листовка Листовка датски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-08-2022
Листовка Листовка немски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-08-2022
Листовка Листовка естонски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-08-2022
Листовка Листовка гръцки 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-08-2022
Листовка Листовка английски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-08-2020
Листовка Листовка френски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-08-2022
Листовка Листовка италиански 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-08-2020
Листовка Листовка латвийски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-08-2020
Листовка Листовка литовски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-08-2022
Листовка Листовка унгарски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-08-2022
Листовка Листовка малтийски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-08-2020
Листовка Листовка нидерландски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-08-2020
Листовка Листовка полски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-08-2022
Листовка Листовка португалски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-08-2020
Листовка Листовка румънски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-08-2022
Листовка Листовка словашки 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-08-2022
Листовка Листовка словенски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-08-2020
Листовка Листовка фински 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-08-2022
Листовка Листовка шведски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-08-2022
Листовка Листовка норвежки 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-08-2022
Листовка Листовка исландски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-08-2022
Листовка Листовка хърватски 22-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 14-08-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите