Vemlidy

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тенофовир алафенамид фумарат

Предлага се от:

Gilead Sciences Ireland UC

АТС код:

J05AF13

INN (Международно Name):

tenofovir alafenamide

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Хепатит Б

Терапевтични показания:

Vemlidy is indicated for the treatment of chronic hepatitis B (CHB) in adults and paediatric patients 6 years of age and older weighing at least 25 kg (see section 5.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-01-09

Листовка

                39
Б. ЛИСТОВКА
40
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VEMLIDY 25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
тенофовир алафенамид (tenofovir alafenamide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Vemlidy и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Vemlidy
3.
Как да приемате Vemlidy
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Vemlidy
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
АКО VEMLIDY Е ПРЕДПИСАН ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ,
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ЦЯЛАТА
ИНФОРМАЦИЯ В
ТАЗИ ЛИСТОВКА Е АДРЕСИРАНА ДО ВАШЕТО
ДЕТЕ (В ТОЗИ СЛУЧАЙ ЧЕТЕТЕ „В
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Vemlidy 25 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
тенофовир алафенамид фумарат (tenofovir
alafenamide
fumarate), еквивалентен на 25 mg тенофовир
алафенамид.
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 95 mg лактоза
(под формата на монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Кръгли, жълти, филмирани таблетки с
диаметър 8 mm, с вдлъбнато релефно
означение „GSI“ от
едната страна на таблетката и „25“ от
другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Vemlidy е показан за лечение на хроничен
хепатит B при възрастни и педиатрични
пациенти на
6 години и по-големи с телесно тегло
най-малко 25 kg (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията трябва да се започне от
лекар с опит в лечението на хроничен
хепатит B.
Дозировка
Възрастни и педиатрични пациенти
най-малко на 6 години и по-големи, с
телесно тегло най-
малко 25 kg: eдна таблетка веднъж дневно.
_Преустановяване на лечението _
Прекратяване на лечението може да се
обмисли,
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-05-2023
Листовка Листовка чешки 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-05-2023
Листовка Листовка датски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-05-2023
Листовка Листовка немски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-05-2023
Листовка Листовка естонски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-05-2023
Листовка Листовка гръцки 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-05-2023
Листовка Листовка английски 05-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-03-2017
Листовка Листовка френски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-05-2023
Листовка Листовка италиански 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-03-2017
Листовка Листовка латвийски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-03-2017
Листовка Листовка литовски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-05-2023
Листовка Листовка унгарски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-05-2023
Листовка Листовка малтийски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-03-2017
Листовка Листовка нидерландски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-03-2017
Листовка Листовка полски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-05-2023
Листовка Листовка португалски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-03-2017
Листовка Листовка румънски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-05-2023
Листовка Листовка словашки 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-05-2023
Листовка Листовка словенски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-03-2017
Листовка Листовка фински 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-05-2023
Листовка Листовка шведски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-05-2023
Листовка Листовка норвежки 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 31-05-2023
Листовка Листовка исландски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 31-05-2023
Листовка Листовка хърватски 31-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 31-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-03-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите