Vosevi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Софосбувир, velpatasvir, voxilaprevi

Предлага се от:

Gilead Sciences Ireland UC

АТС код:

J05A

INN (Международно Name):

sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevi

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Хепатит C, хроничен

Терапевтични показания:

Vosevi is indicated for the treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) infection in patients aged 12 years and older and weighing at least 30 kg. (виж раздели 4. 2, 4. 4 и 5.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-07-26

Листовка

                46
Б. ЛИСТОВКА
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VOSEVI 400 MG/100 MG/100 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
VOSEVI 200 MG/50 MG/50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
софосбувир/велпатасвир/воксилапревир
(sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Vosevi и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Vosevi
3.
Как да приемате Vosevi
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Vosevi
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
АКО VOSEVI Е ПРЕДПИСАН ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ,
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ЦЯЛАТА
ИНФОРМАЦИЯ В Т
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Vosevi 400 mg/100 mg/100 mg филмирани таблетки
Vosevi 200 mg/50 mg/50 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Vosevi 400 mg/100 mg/100 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg
софосбувир (sofosbuvir), 100 mg велпатасвир
(velpatasvir) и 100 mg воксилапревир (voxilaprevir).
Помощни вещества с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 111 mg
лактоза (като монохидрат).
Vosevi 200 mg/50 mg/50 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
софосбувир (sofosbuvir), 50 mg велпатасвир
(velpatasvir) и 50 mg воксилапревир (voxilaprevir).
Помощни вещества с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 55 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Vosevi 400 mg/100 mg/100 mg филмирани таблетки
Бежова, с форма на капсула, филмирана
таблетка с размери 10 mm x 20 mm, с
вдлъбнато
релефно означение „GSI“ от едната
страна и „3“ от другата.
Vosevi 200 mg/50 mg/50 mg филмирани таблетки
Бежова, с овална форма, филмирана
таблетка с размери 8 mm x 15 mm, с вдлъбнато
релефно
означение „GSI“ от едната страна и
„SVV“ от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-07-2022
Листовка Листовка чешки 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-07-2022
Листовка Листовка датски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-07-2022
Листовка Листовка немски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-07-2022
Листовка Листовка естонски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-07-2022
Листовка Листовка гръцки 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-07-2022
Листовка Листовка английски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-11-2021
Листовка Листовка френски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-07-2022
Листовка Листовка италиански 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-11-2021
Листовка Листовка латвийски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-11-2021
Листовка Листовка литовски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-07-2022
Листовка Листовка унгарски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-07-2022
Листовка Листовка малтийски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-11-2021
Листовка Листовка нидерландски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-11-2021
Листовка Листовка полски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-07-2022
Листовка Листовка португалски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-11-2021
Листовка Листовка румънски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-07-2022
Листовка Листовка словашки 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-07-2022
Листовка Листовка словенски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-11-2021
Листовка Листовка фински 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-07-2022
Листовка Листовка шведски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-07-2022
Листовка Листовка норвежки 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-07-2022
Листовка Листовка исландски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-07-2022
Листовка Листовка хърватски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-11-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите