Sildenafil ratiopharm Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sildenafil ratiopharm

ratiopharm gmbh - силденафил - Ерективна дисфункция - urologicals - Лечението на мъже с еректилна дисфункция, която е невъзможността да се постигне или поддържане на мъжката ерекция достатъчно за задоволителни сексуалната активност. За да бъде силденафил ефективен, се изисква сексуална стимулация.

Sildenafil Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sildenafil teva

teva b.v.  - силденафил - Ерективна дисфункция - Лекарства, използвани при еректилна дисфункция - Лечението на мъже с еректилна дисфункция, която е невъзможността да се постигне или поддържане на мъжката ерекция достатъчно за задоволителни сексуалната активност. За това, Силденафил Тева, за да бъде ефективен, е необходимо сексуално стимулиране .

Sildenafil Actavis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sildenafil actavis

actavis group ptc ehf - силденафил - Ерективна дисфункция - urologicals - Лечението на мъже с еректилна дисфункция, която е невъзможността да се постигне или поддържане на мъжката ерекция достатъчно за задоволителни сексуалната активност. За това, Силденафил Актавис, за да бъде ефективен, е необходимо сексуално стимулиране .

Granpidam Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

granpidam

accord healthcare s.l.u. - силденафил цитрат - Хипертония, белодробна - urologicals - adultstreatment възрастни пациенти с белодробна артериална хипертония, които са класифицирани като функционален клас ii и iii, за да се подобри капацитетът на тренировка. Ефикасността е доказана при първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, свързана със заболяване на съединителната тъкан. Детска populationtreatment педиатрични пациенти на възраст от 1 година до 17 години с белодробна артериална хипертония. Ефикасността по отношение на подобряването на капацитета за физическа активност или белодробната хемодинамика е показана при първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, свързана с вродена сърдечна болест.

Revatio Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

revatio

upjohn eesv - силденафил - Хипертония, белодробна - urologicals - Лечение на възрастни пациенти с белодробна артериална хипертония, класифицирани като функционални класове ii и iii на Световната здравна организация (СЗО), за подобряване на капацитета за упражнения. Ефикасността е доказана при първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, свързана със заболяване на съединителната тъкан. Детска populationtreatment педиатрични пациенти на възраст от една година до 17 години с белодробна артериална хипертония. Ефикасността по отношение на подобряването на капацитета за физическа активност или белодробната хемодинамика е показана при първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, свързана с вродена сърдечна болест. revatio разтвор за инжекции е предназначен за лечение на възрастни пациенти с белодробна артериална хипертония, които в момента се предписва перорално приложение revatio и които временно не могат да се приемат пероральную терапия, но при това клинично и гемодинамически стабилни. revatio (устно) е показан за лечение на възрастни пациенти с белодробна

Mysildecard Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

mysildecard

viatris limited - силденафил цитрат - Хипертония, белодробна - urologicals - adultstreatment възрастни пациенти с белодробна артериална хипертония, които са класифицирани като функционален клас ii и iii, за да се подобри капацитетът на тренировка. Ефикасността е доказана при първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, свързана със заболяване на съединителната тъкан. Детска populationtreatment педиатрични пациенти на възраст от 1 година до 17 години с белодробна артериална хипертония. Ефикасност по отношение на подобряване на физическия капацитет или белодробна хемодинамика е доказано в първична белодробна хипертония и пулмонална хипертония, свързана с вродени сърдечни заболявания (виж раздел 5.

Vizarsin Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vizarsin

krka, d.d., novo mesto - силденафил - Ерективна дисфункция - urologicals - Лечението на мъже с еректилна дисфункция, която е невъзможността да се постигне или поддържане на мъжката ерекция достатъчно за задоволителни сексуалната активност. За това за vizarsin, за да бъде ефективен, е необходимо сексуално стимулиране .

Viagra Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

viagra

upjohn eesv - силденафил - Ерективна дисфункция - urologicals - Лечението на мъже с еректилна дисфункция, която е невъзможността да се постигне или поддържане на мъжката ерекция достатъчно за задоволителни сексуалната активност. За това, че "Виагра", за да бъде ефективен, е необходимо сексуално стимулиране .

Reyataz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

reyataz

bristol-myers squibb pharma eeig - atazanavir (as sulfate) - ХИВ инфекции - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - Рейатаз капсули, прилага с ниска доза ритонавир, са посочени за лечение на hiv-1 инфектирани възрастни и педиатрични пациенти 6 годишна възраст и възрастните в комбинация с други антиретровирусните лекарствени продукти (виж точка 4. Въз основа На наличните вирус и клинични данни при възрастни пациенти, никаква полза не се очаква при пациенти с щамове, резистентни към множество протеазни инхибитори (≥ 4 мутации ПИ). Избор още рейатаз в лечението на опитни възрастни и деца пациентите трябва да се основава на индивидуална вирусна резистентност и историята на лечението на пациента (виж раздели 4. 4 и 5. Още рейатаз орален прах, въведени съвместно с ниска доза ritonavir, се посочва в комбинация с други антиретровирусни лекарства за лечение на hiv-1 инфектирани пациенти педиатрични отделения, най-малко 3 месечна възраст и с тегло не по-малко от 5 кг (виж раздел 4. Въз основа На наличните вирус и клинични данни при възрастни пациенти, никаква полза не се очаква при пациенти с щамове, резистентни към множество протеа