Kaletra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

lopinavir, ritonavir

Предлага се от:

AbbVie Deutschland GmbH Co. KG

АТС код:

J05AR10

INN (Международно Name):

lopinavir, ritonavir

Терапевтична група:

Antivirals for systemic use, Protease inhibitors

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Калетра® е показан в комбинация с други антиретровирусните лекарствени продукти за лечение на човешкия имунодефицитен вирус (HIV-1) заразени възрастни, подрастващи и деца на възраст от 14 дни и повече. Избор на Калетра ® за лечение на протеазен инхибитор опитни HIV-1 инфектирани пациенти трябва да се основава на индивидуална вирусна резистентност тестване и лечение на пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 60

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-03-19

Листовка

                155
Б. ЛИСТОВКА
156
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
KALETRA (80 MG + 20 MG) / ML ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР
лопинавир+ритонавир
(lopinavir/ritonavir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИЛИ
ВАШЕТО ДЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате допълнителни въпроси,
попитайте Вашия лекар или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас или на Вашето дете. Не го
преотстъпвайте на
други хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Kaletra и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди Вие или
Вашето дете да приемете Kaletra
3.
Как да приемате Kaletra
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Kaletra
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА KALETRA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
-
Вашият лекар Ви е предписал Kaletra, за да

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТA
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Kaletra (80 mg + 20 mg) / ml перорален разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки 1 ml от пероралния разтвор Kaletra
съдържа 80 mg лопинавир (lopinavir),
съвместно с
20 mg ритонавир (ritonavir) като
фармакокинетичен eнхансер.
Помощни вещества с известно действие:
Всеки 1 ml съдържа 356,3 mg алкохол (42,4% v/v),
168,6 mg нишестен сироп с високо
съдържание на фруктоза, 152,7 mg
пропиленгликол (15,3 % w/v) (вж. точка 4.3), 10,2
mg
макроголглицерол хидроксистеарат 40 и
4,1 mg ацесулфам калий (вж. точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Перорален разтвор
Разтворът има бледожълт до оранжев
цвят.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Kaletra е показан, в комбинация с други
антиретровирусни лекарствени
продукти, за лечение на
инфектирани с вируса на човешкия
имунодефицит (HIV-1) възрастни, юноши и
деца на възраст
на и над 14 дни.
Изборът на Kaletra за лечение на
инфектирани с HIV-1 пациенти, лекувани
вече с протеазни
инхибитори, е необходимо да бъде
базиран на изследване на
индивидуалната вирусна
резистентност и на историята на
лечение на пациентите (вж. точки 4.4 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-10-2022
Листовка Листовка чешки 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-10-2022
Листовка Листовка датски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-10-2022
Листовка Листовка немски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-10-2022
Листовка Листовка естонски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-10-2022
Листовка Листовка гръцки 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-10-2022
Листовка Листовка английски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-10-2017
Листовка Листовка френски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-10-2022
Листовка Листовка италиански 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-10-2017
Листовка Листовка латвийски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-10-2017
Листовка Листовка литовски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-10-2022
Листовка Листовка унгарски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-10-2022
Листовка Листовка малтийски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-10-2017
Листовка Листовка нидерландски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-10-2017
Листовка Листовка полски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-10-2022
Листовка Листовка португалски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-10-2017
Листовка Листовка румънски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-10-2022
Листовка Листовка словашки 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-10-2022
Листовка Листовка словенски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-10-2017
Листовка Листовка фински 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-10-2022
Листовка Листовка шведски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-10-2022
Листовка Листовка норвежки 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-10-2022
Листовка Листовка исландски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка исландски 30-10-2017
Листовка Листовка хърватски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 30-10-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите