Viagra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

силденафил

Предлага се от:

Upjohn EESV

АТС код:

G04BE03

INN (Международно Name):

sildenafil

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Ерективна дисфункция

Терапевтични показания:

Лечението на мъже с еректилна дисфункция, която е невъзможността да се постигне или поддържане на мъжката ерекция достатъчно за задоволителни сексуалната активност. За това, че "Виагра", за да бъде ефективен, е необходимо сексуално стимулиране .

Каталог на резюме:

Revision: 44

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-09-13

Листовка

                50
Б. ЛИСТОВКА
51
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VIAGRA 25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
силденафил (sildenafil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява VIAGRA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете VIAGRA
3.
Как да приемате VIAGRA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате VIAGRA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIAGRA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
VIAGRA съдържа активното вещество
силденафил, което принадлежи къ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
VIAGRA 25 mg филмирани таблетки
VIAGRA 50 mg филмирани таблетки
VIAGRA 100 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа силденафил
цитрат, еквивалентен на 25, 50 или 100 mg
силденафил
(sildenafil).
Помощно вещество с известно действие
VIAGRA 25 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 0,9 mg лактоза
(като монохидрат).
VIAGRA 50 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 1,7 mg лактоза
(като монохидрат).
VIAGRA 100 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 3,5 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
VIAGRA 25 mg таблетки
Сини таблетки с формата на диамант със
заоблени ръбове, маркирани с “PFIZER” от
едната
страна и “VGR 25” от другата страна.
VIAGRA 50 mg таблетки
Сини таблетки с формата на диамант със
заоблени ръбове, маркирани с “PFIZER” от
едната
страна и “VGR 50” от другата страна.
VIAGRA 100 mg таблетки
Сини таблетки с формата на диамант със
заоблени ръбове, маркирани с “PFIZER” от
едната
страна и “VGR 100” от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
VIAGRA е показана за приложение при
възрастн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-03-2023
Листовка Листовка чешки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-03-2023
Листовка Листовка датски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-03-2023
Листовка Листовка немски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-03-2023
Листовка Листовка естонски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-03-2023
Листовка Листовка гръцки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-03-2023
Листовка Листовка английски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-07-2016
Листовка Листовка френски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-03-2023
Листовка Листовка италиански 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-07-2016
Листовка Листовка латвийски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-07-2016
Листовка Листовка литовски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-03-2023
Листовка Листовка унгарски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-03-2023
Листовка Листовка малтийски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-07-2016
Листовка Листовка нидерландски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-07-2016
Листовка Листовка полски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-03-2023
Листовка Листовка португалски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-07-2016
Листовка Листовка румънски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-03-2023
Листовка Листовка словашки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-03-2023
Листовка Листовка словенски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-07-2016
Листовка Листовка фински 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-03-2023
Листовка Листовка шведски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-03-2023
Листовка Листовка норвежки 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-03-2023
Листовка Листовка исландски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-03-2023
Листовка Листовка хърватски 17-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-07-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите