Sildenafil Actavis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

силденафил

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf

АТС код:

G04BE03

INN (Международно Name):

sildenafil

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Ерективна дисфункция

Терапевтични показания:

Лечението на мъже с еректилна дисфункция, която е невъзможността да се постигне или поддържане на мъжката ерекция достатъчно за задоволителни сексуалната активност. За това, Силденафил Актавис, за да бъде ефективен, е необходимо сексуално стимулиране .

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-12-10

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
СИЛДЕНАФИЛ ACTAVIS 25 MG, 50 MG И 100 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
СИЛДЕНАФИЛ ACTAVIS 25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
СИЛДЕНАФИЛ ACTAVIS 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
СИЛДЕНАФИЛ ACTAVIS 100 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
силденафил (sildenafil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Силденафил Actavis и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Силденафил Actavis
3.
Как да приемате Силденафил Actavis
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхраня
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Силденафил Actavis 25 mg филмирани таблетки
Силденафил Actavis 50 mg филмирани таблетки
Силденафил Actavis 100 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа силденафил
цитрат, еквивалентен на 25 mg, 50 mg или 100 mg
силденафил (sildenafil).
Помощно вещество с известно действие
Силденафил Actavis 25 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 62,38 mg лактоза
(като монохидрат).
Силденафил Actavis 50 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 124,76 mg лактоза
(като монохидрат).
Силденафил Actavis 100 mg филмирани
таблетки
Всяка таблетка съдържа 249,52 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Силденафил Actavis 25 mg филмирани таблетки
Силденафил Actavis 25 mg филмирани таблетки
са сини, елипсовидни, двойноизпъкнали,
10,0 x 5,0 mm и маркирани с “SL25” от едната
страна.
Силденафил Actavis 50 mg филмирани таблетки
Силденафил Actavis 50 mg филмирани таблетки
са сини, елипсовидни, двойноизпъкнали,
13,0 x 6,5 mm, маркирани с “SL50” от едната
страна.
Силденафил Actavis 100 mg филмирани
таблетки
Силденафил Actavis 100 mg ф
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-11-2023
Листовка Листовка чешки 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-11-2023
Листовка Листовка датски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-11-2023
Листовка Листовка немски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-11-2023
Листовка Листовка естонски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-11-2023
Листовка Листовка гръцки 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-11-2023
Листовка Листовка английски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-05-2015
Листовка Листовка френски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-11-2023
Листовка Листовка италиански 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-05-2015
Листовка Листовка латвийски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-05-2015
Листовка Листовка литовски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-11-2023
Листовка Листовка унгарски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-11-2023
Листовка Листовка малтийски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-05-2015
Листовка Листовка нидерландски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-05-2015
Листовка Листовка полски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-11-2023
Листовка Листовка португалски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-05-2015
Листовка Листовка румънски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-11-2023
Листовка Листовка словашки 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-11-2023
Листовка Листовка словенски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-05-2015
Листовка Листовка фински 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-11-2023
Листовка Листовка шведски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-11-2023
Листовка Листовка норвежки 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-11-2023
Листовка Листовка исландски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-11-2023
Листовка Листовка хърватски 13-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 11-05-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите