Mysildecard

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

силденафил цитрат

Предлага се от:

Viatris Limited

АТС код:

G04BE03

INN (Международно Name):

sildenafil

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Хипертония, белодробна

Терапевтични показания:

AdultsTreatment възрастни пациенти с белодробна артериална хипертония, които са класифицирани като функционален клас II и III, за да се подобри капацитетът на тренировка. Ефикасността е доказана при първична белодробна хипертония и белодробна хипертония, свързана със заболяване на съединителната тъкан. Детска populationTreatment педиатрични пациенти на възраст от 1 година до 17 години с белодробна артериална хипертония. Ефикасност по отношение на подобряване на физическия капацитет или белодробна хемодинамика е доказано в първична белодробна хипертония и пулмонална хипертония, свързана с вродени сърдечни заболявания (виж раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-09-15

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
MYSILDECARD 20 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
силденафил (sildenafil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Mysildecard и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Mysildecard
3.
Как да приемате Mysildecard
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Mysildecard
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MYSILDECARD И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Mysildecard съдържа активното вещество
силденафил, което принадлежи към
група лекарства,
наречени инхи
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Mysildecard 20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
силденафил (sildenafil) (като цитрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетк
Бяла, кръгла, двойноизпъкнала
филмирана таблетка (приблизително 6,5 mm
в диаметър), от
едната страна на таблетката с
вдлъбнато релефно означение М, а от
другата страна SL върху
числото 20.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Възрастни
Лечение на възрастни пациенти с
белодробна артериална хипертония,
функционален клас II и
ІІІ по класификацията на СЗО, с цел
подобряване на работния капацитет.
Демонстрирана е
ефикасност при първична белодробна
хипертония и белодробна хипертония,
свързана със
системни заболявания на
съединителната тъкан.
Педиатрична популация
Лечение на педиатрични пациенти на
възраст от 1 до 17 години с белодробна
артериална
хипертония. Демонстрирана е
ефикасност по отношение на
подобряване на работния капацитет
или белодробната хемодинамика при
първична белодробна хипертония и
бел
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-06-2023
Листовка Листовка чешки 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-06-2023
Листовка Листовка датски 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-06-2023
Листовка Листовка немски 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-06-2023
Листовка Листовка естонски 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-06-2023
Листовка Листовка гръцки 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-06-2023
Листовка Листовка английски 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-12-2016
Листовка Листовка френски 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-06-2023
Листовка Листовка италиански 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-12-2016
Листовка Листовка латвийски 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-12-2016
Листовка Листовка литовски 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-06-2023
Листовка Листовка унгарски 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-06-2023
Листовка Листовка малтийски 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-12-2016
Листовка Листовка нидерландски 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-12-2016
Листовка Листовка полски 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-06-2023
Листовка Листовка португалски 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-12-2016
Листовка Листовка румънски 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-06-2023
Листовка Листовка словашки 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-06-2023
Листовка Листовка словенски 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-12-2016
Листовка Листовка фински 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-06-2023
Листовка Листовка шведски 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-06-2023
Листовка Листовка норвежки 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-06-2023
Листовка Листовка исландски 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-06-2023
Листовка Листовка хърватски 30-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-12-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите